ติดต่อสอบถาม กรุณาแอด Line @astroneemo

  • Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 5
  • Slider 6
  • Slider 7
  • Slider 8

Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

นิวรณ์ ๕

ธรรมอันกั้นจิตไม่ให้บรรลุความดี  เรียกนิวรณ์  มี ๕ อย่าง

๑.  พอใจรักใคร่ในอารมณ์ที่ชอบใจมีรู้เป็นต้น  เรียกกามฉันท์

๒.  ปองร้ายผู้อื่น  เรียกพยาบาท

๓.  ความที่จิตใจหดหู่และเคลิบเคลิ้ม  เรียกถีนมิทธะ

๔.  ฟุ้งซ่านและรำคาญ  เรียกอุทธัจจกุกุจจะ

๕.  ลังเลไม่ตกลงได้  เรียกวิจิกิจฉา

ขันธ์ ๕

กายกับใจนี้  แบ่งออกเป็น ๕ กอง  เรียกว่า ขันธ์ ๕

๑. รูป    ๒. เวทนา    ๓. สัญญา    ๔. สังขาร    ๕. วิญญาณ

ธาตุ ๔  คือ  ดิน น้ำ ไฟ ลม  ประชุมกันเป็นกายนี้  เรียกว่ารูป

ความรู้สึกอารมณ์ว่า  เป็นสุข  คือ  สบายกาย สบายใจ หรืเป็นทุกข์  คือไม่สบายกาย ไม่สบายใจ หรือเฉยๆ คือไม่ทุกข์ไม่สุข  เรียกว่า เวทนา

ความจำได้หมายรู้  คือ จำรูก เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ อารมณ์ที่เกิดกับใจได้ เรียกสัญญา

เจตสิกธรรม  คือ  อารมณ์ที่เกิดกับใจ  เป็นส่วนดี  เรียก กุศล  เป็นส่วนชั่ว เรียก อกุศล  เป็นส่วนกลางๆ ไม่ดีไม่ชั่ว เรียก อัพยากฤต  เรียกว่าสังขาร

ความรู้อารมณ์ในเวลาเมื่อรู้มากระทบตา เป็นต้น  เรียกว่า วิญญาณ

ขันธ์ ๕ นี้  ย่นเรียกว่า  นามรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ  รวมเข้าเป็นนาม  รูปคงเป็นรูป