ติดต่อสอบถาม กรุณาแอด Line @astroneemo

  • Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 5
  • Slider 6
  • Slider 7
  • Slider 8

Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

ฉักกะ

ทิศ  ๖

๑.  ปุรัตถิมทิส  คือทิศเบื้องหน้า  มารดา บิดา

๒.  ทักขิณทิส  คือทิศเบื้องขวา  อาจารย์

๓.  ปัจฉิมทิศ  คือทิศเบื้องขวา  บุตรภรรยา

๔.  อุตตรทิส  คือทิศเบื้องซ้าย  มิตร

๕.  เหฏฐิมทิส  คือทิศเบื้องต่ำ  บ่าว

๖.  อุปริมทิส  คือทิศเบื้องบน  สมณพราหมณ์

๑.  ปุรัตถิมทิส  คือทิศเบื้องหน้า  มารดา บิดา  บุตรพึ่งบำรุงด้วยสถาน  ๕

๑.  ท่านได้เลี้ยงมาแล้วเลี้ยงท่านตอบ

๒.  ทำกิจของท่าน

๓.  ดำรงวงศ์สกุล

๔.  ประพฤติตนให้เป็นคนควรรับทรัพย์มรดก

๕.  เมื่อท่านล่วงลับไปแล้ว  ทำบุญอุทิศให้ท่าน

มารดาบิดาได้รับบำรุงฉะนี้แล้ว  ย่อมอนุเคราะห์บุตรด้วยสถาน  ๕

๑.  ห้ามไม่ให้ทำความชั่ว

๒.  ให้ตั้งอยู่ในความดี

๓.  ให้ศึกษาศิลปวิทยา

๔.  หาภรรยาที่สมควรให้

๕.  มอบทรัพย์ให้ในสมัย

๒.  ทักขิณทิส  คือทิศเบื้องขวา  อาจารย์  ศิษย์พึงบำรุงด้วยสถาน  ๕

๑.  ด้วยลุกขึ้นยืนรับ

๒.  ด้วยเข้าไปยืนคอยรับใช้

๓.  ด้วยเชื่อฟัง

๔.  ด้วยอุปัฏฐาก

๕.  ด้วยศิลปวิทยาโดยเคารพ

อาจารย์ได้รับบำรุงฉะนี้แล้ว  ย่อมอนุเคราะห์ศิษย์ด้วยสถาน ๕

๑.  แนะนำดี

๒.  ให้เรียนดี

๓.  บอกศิลปให้สิ้นเชิง  ไม่ปิดบังอำพราง

๔.  ยกย่องให้ปรากฏในเพื่อนฝูง

๕.  ทำความป้องกันในทิศทั้งหลาย  (คือจะไปทิศไหนก็ไม่อดอยาก)

๓.  ปัจฉิมทิศ  คือทิศเบื้องขวา  ภรรยา  สามีพึงบำรุงด้วยสถาน  ๕

๑.  ด้วยยกย่องนับถือว่าเป็นภรรยา

๒.  ด้วยไม่ดูหมิ่น

๓.  ด้วยไม่ประพฤติล่วงใจ

๔.  ด้วยมอบความเป็นใหญ่ให้

๕.  ด้วยให้เครื่องแต่งตัว

ภรรยาได้รับบำรุงฉะนี้แล้ว  ย่อมอนุเคราะห์สามีด้วยสถาน ๕

๑.  จัดการงานดี

๒.  สงเคราะห์คนข้างเคียงของผัวดี

๓.  ไม่ประพฤติล่วงใจผัว

๔.  รักษาทรัพย์ที่ผัวหามาได้ไว้

๕.  ขยันไม่เกีนจคร้านในกิจการทั้งปวง

๔.  อุตตรทิส  คือทิศเบื้องซ้าย  มิตร  กุลบุตรพึงบำรุงด้วยสถาน  ๕

๑.  ด้วยให้ปัน

๒.  ด้วยเจรจาภ้อยคำไพเราะ

๓.  ด้วยประพฤติประโยชน์

๔.  ด้วยความเป็นผู้มีตนเสมอ

๕.  ด้วยไม่แกล้งกล่าวให้คลาดจากความเป็นจริง

มิตรได้รับบำรุงฉะนี้แล้ว  ย่อมอนุเคราะห์กุลบุตรด้วยสถาน ๕

๑.  รักษามิตรผู้ประมาทแล้ว

๒.  รักษาทรัพย์ของมิตรผู้ประมาทแล้ว

๓.  เมื่อมีภัยเอาเป็นที่พึ่งพำนักได้

๔.  ไม่ละทิ้งในยามวิบัติ

๕.  นับถือตลอดถึงวงศ์มิตร

๕.  เหฏฐิมทิส  คือทิศเบื้องต่ำ  บ่าว    นายพึงบำรุงด้วยสถาน  ๕

๑.  ด้วยจัดการงานให้ทำตามสมควรแก่กำลัง

๒.  ด้วยให้อาหารและรางวัล

๓.  ด้วยรักษาพยาบาลในเวลาเจ็บป่วย

๔.  ด้วยแจกของมีรสแปลกประหลาดให้กิน

๕.  ด้วยปล่อยให้สมัย

บ่าวได้รับบำรุงฉะนี้แล้ว  ย่อมอนุเคราะห์นายด้วยสถาน  ๕

๑.  ลุกขึ้นทำการงานก่อนนาย

๒.  เลิกการงานทีหลังนาย

๓.  ถือเอาแต่ของที่นายให้

๔.  ทำการงานให้ดีขึ้น

๕.  นำคุณของนายไปสรรเสริญในที่นั้นๆ

๖.  อุปริมทิส  คือทิศเบื้องบน  สมณพราหมณ์  กุลบุตรพึงบำรุงด้วยสถาน  ๕

๑.  ด้วยกายกรรม คือทำอะไรๆ ประกอบด้วยเมตตา

๒.  ด้วยวจีกรรม คือพูดอะไรๆ ประกอบด้วยเมตตา

๓.  ด้วยมโนกรรม คือคิดอะไรๆ ประกอบด้วยเมตตา

๔.  ด้วยความเป็นผู้ไม่ปิดประตู คือมิได้ห้ามเข้าบ้านเรือน

๕.  ด้วยให้อามิสทาน

สมณพราหมณ์ได้รับบำรุงฉะนี้แล้ว  ย่อมอนุเคราะห์กุลบุตรด้วยสถาน ๖

๑.  ห้ามไม่ให้กระทำความชั่ว

๒.  ให้ตั้งอยู่ในความดี

๓.  อนุเคราะห์ด้วยน้ำใจอันงาม

๔.  ให้ได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟัง

๕.  ทำสิ่งที่เคยฟังแล้วให้แจ่ม

๖.  บอกทางสวรรค์ให้