ติดต่อสอบถาม กรุณาแอด Line @astroneemo

  • Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 5
  • Slider 6
  • Slider 7
  • Slider 8

Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

องค์แห่งภิกษุใหม่ ๕ อย่าง

๑.  สำรวมในพระปาติโมกข์  เว้นข้อที่พระพุทธเจ้าห้าม  ทำตามข้อที่ทรงอนุญาต

๒.  สำรวมอินทรีย์  คือ ระวัง ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ  ไม่ให้ยินดียินร้ายครอบงำได้  ในเวลาที่เห็นรูปด้วยนัยน์ตาเป็นต้น

๓.  ความเป็นคนไม่เอิกเกริกเฮฮา

๔.  อยู่ในเสนาเสนะอันสงัด

๕.  มีความเห็นชอบ

ภิกษุใหม่ควรตั้งอยู่ในธรรม ๕ อย่างนี้

องค์แห่งธรรมกถึก คือ นักเทศก์ ๕ อย่าง

๑.  แสดงธรรมโดยลำดับ  ไม่ตัดลัดให้ขาดความ

๒.  อ้างเหตุผลแนะนำห้ผู้ฟังเข้าใจ

๓.  ตั้งจิตเมตตาปรารถนาให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ฟัง

๔.  ไม่แสดงธรรมเพราะเห็นแก่ลาภ

๕.  ไม่แสดงธรรมกระทบตนและผู้อื่น  คือว่า ไม่ยกตนเสียดสีผู้อื่น

ภิกษุผู้ได้ธรรมกถึก  พึงตั้งองค์ ๕ อย่างนี้ไว้ในตน