Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

ฤกษ์ลาสิกขา

 **ได้ผลตอบรับดีมาตลอดนับสิบปี ว่านำฤกษ์ไปใช้แล้วได้ผลดีจริง และกลับมาขอฤกษ์อื่นๆอีกหลายครั้ง**

ดูฤกษ์มงคล ฤกษ์ลาสิกขา ฤกษ์สึก ฤกษ์ลาบรรพชากรรม ปี 2567 *****ได้รับความนิยมสูงสุด

ฤกษ์ชั้นสูงคำนวนละเอียดเป็นนาที จาก วัน เดือน ปี เกิด เวลาเกิด โดยเฉพาะบุคคล

ค่าบูชาครู ๖๓๙ บาท โดย อาจารย์ณภัทร ศรีจักรนารท (Astro Neemo)

***เมนูลัด กรอกแบบฟอร์มขอฤกษ์ลาสิกขา คลิ๊กที่นี่...

line add astroneemo

 

 

ภาพปาฎิหาริย์ของอาจารย์

 

01 Our Service

ฤกษ์ดีที่ให้ผลดีได้สมบูรณ์ที่สุด ตามหลักโหราศาสตร์ที่ถูกต้อง คืออะไร

1.ฤกษ์ดี ที่ให้ผลดีสมบูรณ์สูงสุดตามหลักโหราศาสตร์ คือวันดีและเวลาดีของฤกษ์บนฟ้า (ฤกษ์นภดล-ฤกษ์บน) ที่ต้องสมพงศ์กับดวงชะตาของคนๆหนึ่ง (ฤกษ์ภูมิดล-ฤกษ์ล่าง) ซึ่งจะต้อง คำนวนจาก วันเดือนปีเกิด เวลาเกิดและจังหวัดที่เกิด ของเจ้าของดวงชะตาโดยเฉพาะ และต้องสมพงศ์กับงานมงคล ประเภทชนิดงานที่จะทำโดยเฉพาะของแต่ละบุคคล เช่น งานแต่งงาน ขึ้นบ้านใหม่ ลาสิกขา ฯลฯ ดังนั้นการหาฤกษ์จะแตกต่างกันเฉพาะงานที่กำหนดเท่านั้น จะไม่นำมาใช้ปะปนกัน

2.ฤกษ์ดีไม่ใช่จะตลอดทั้งวัน แต่จะมีช่วงเวลาสั้นๆประมาณ 30 -60 นาที เท่านั้น ดังนั้นการคำนวนฤกษ์ฤกษ์บนและฤกษ์ล่าง(ดวงชะตา) ต้องสมพงศ์กัน ดังนั้นฤกษ์ดีสำหรับคนๆหนึ่งอาจจะเป็นฤกษ์ร้ายของอีกคนหนึ่งก็ได้ ดังนั้นฤกษ์ที่สมพงศ์กับดวงชะตาเฉพาะบุคคลชนิดนี้จะหาฤกษ์ได้ยากเดือนหนึ่งๆอาจจะมีเพียง 3-5 วัน และมีช่วงเวลาสั้นๆ เป็นช่วงๆ เท่านั้น

3.ฤกษ์ตามปฏิทิน ฤกษ์ดีตามปฏิทินฤกษ์ต่างๆจึงไม่สามารถคำนวนได้ เพราะเป็นการคำนวนฤกษ์จากฤกษ์บนคือฤกษ์ฟ้าอย่างเดียว ไม่ได้นำดวงชะตาของบุคคลมาคำนวนร่วมด้วย ฤกษ์แบบนี้จึงไม่ได้ผลเต็มร้อย หรือไม่ได้ผลเลย บางทีอาจจะเป็นฤกษ์ร้ายไปเลยก็ได้ เพราะปฏิทินฤกษ์ต่างๆ หากนำมาหลายๆเจ้ามาเปรียบเทียบกันก็จะเห็นว่าวันดีวันร้ายแต่ละเจ้าก็ไม่ค่อยจะตรงกัน หรือขัดกันเลยก็มี แล้วเราจะเชื่อเจ้าไหนดี

4.ทำไมจึงต้องใช้เวลาของจังหวัดที่เกิด เพราะเวลาท้องถิ่นแต่ละจังหวัดแตกต่างกันมาก เช่น คนเกิด วัน เดือ นปี เดียวกัน เวลาเดียวกัน เช่น เวลา 8.00 น. แต่คนหนึ่งเกิดที่จังหวัดอุบลราชธานี เวลา 08.00 น. แต่อีกคนหนึ่งเกิดที่กรุงเทพเวลา 08.00 น.เวลาเกิดเหมือนกัน แต่เวลาท้องถิ่นของ กทม กับ อุบลฯ แตกต่างกัน -18 นาที (คำนวนจาก Lat-Long) ดังนั้นคนที่เกิด กทม เวลาเกิดจริงตามเวลาท้องถิ่น (local mean time) คือเกิดเวลา 07.42 น. ไม่ใช่ 08.00 น. ดังนั้นคนที่เกิดกรุงเทพฯโหรจึงต้องนำเวลา 07.42 น. มาคำนวนดวงชะตา

5.ฤกษ์ตามอินเตอร์เน็ต อันนี้เป็นอันตรายอย่างยิ่ง เพราะเราไม่รู้ว่าใช้ศาสตร์ไหนวิชาไหนมาคำนวน ส่วนมากจะบอกแค่วันที่ บางที่ก็บอกเวลาด้วย แต่ไม่คำนวนดวงชะตาของเราไปร่วมคำนวนด้วย ดังนั้นจึงไม่ได้ได้ผล และอาจจะกลายเป็นฤกษ์ร้ายเสียอีก

 

ฤกษ์ลาสิกขา--ฤกษ์ยามคือสิ่งที่บ่งบอกถึงความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานสนามแม่เหล็กโลก  พลังงานสนามแม่เหล็กของจักรวาล และพลังงานสนามแม่เหล็กเฉพาะตัวของแต่ละบุคคล "ฤกษ์ยามที่ดีและถูกต้อง"เท่านั้นจึงจะสามารถแก้ไขอุปสรรคต่างๆที่เข้ามาในในชีวิตและพื้นดวงชาตาเดิมได้ โดยจะต้องคำนวนความสัมพันธ์ระหว่าง ฟ้า-ดิน-คน ให้เป็นหนึ่งเดียวกัน เพราะฉะนั้นฤกษ์ยามที่คำนวนความสัมพันธ์ของพื้นดวงเดิมของเจ้าการเท่านั้น จึงจะทำได้
ส่วนฤกษ์ยามตามปฎิทินฤกษ์ยามต่างๆ(ฤกษ์โหล) นั้น ไม่อาจจะมาทดแทนได้ เพราะต้องใช้ผู้รู้ทางวิชาโหราศาสตร์เท่านั้นจึงจะหาความสัมพันธ์และฤกษ์ยาม ที่ดีเป็นมงคลได้
ตัวอย่างเช่น หากมีคนมาบอกว่าวันนี้จะมีพายุใหญ่  จงอย่านำเรือออกทะเล หากมีคนเชื่อไม่นำเรือออกทะเลในวันนั้นก็ต้องพบกับอุปสรรคและลมมรสุมต่างๆ นาๆ  ดีไม่ดีเรืออาจอัปปางเอาได้ แต่หากมีคนเชื่อไม่ออกเรือในวันนั้นก็จะพบกับความสวัสดีอยู่รอดปลอดภัย ไม่มีปัญหาใดใดเกิดขึ้น ฤกษ์ยามก็เป็นอย่างนี้ หากมีคนเชื่อและปฎิบัติตามอย่างน้อยเขาก็จะไม่พบกับความวิบัติร้ายแรง หรือไม่ก็บรรเทาผลร้ายที่จะเกิดมีขึ้นในชีวิตได้ไม่มากก็น้อย

 

การให้ฤกษ์ลาสิกขาบท(ฤกษ์สึกพระ)
โดยมากคนมักจะมาขอฤกษ์บวชพระ ผมก็แจ้งว่าการบวชพระนั้นสามารถใช้ฤกษ์สะดวกได้ไม่จำเป็นต้องดูฤกษ์ยาม เพราะเราได้เข้าไปเป็นพุทธบุตรแล้ว มีพัทธสีมาคุ้มครองป้องกันภัยทั้งหลายแล้ว การให้ฤกษ์ก็ไม่จำเป็น การบวชก็เพื่อได้ขัดเกลากิเลสและทำพระนิพพานให้แจ้ง หรือจะบวชเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้บุพการีก็สามารถทำได้เลย

แต่จริงๆแล้วตามหลักครูโหรไทย ท่านเพียงกำหนดไว้ในเรื่องของ"อัคนิโรธ" ว่าสงฆ์14 นารี11 ฯลฯ หมายความว่า กิจกรรมเกี่ยวแก่พระสงฆ์ห้ามกระทำในวันขึ้นแรม 14 ค่ำ ซึ่งหมายความว่าเมื่อถึงวันแรมหรือขึ้น 14 ค่ำห้ามทำการอุปสมบทบรรพชา(แต่ไม่ได้ห้ามลาสิกขาในวันนี้) ซึ่งหากท่านเพียงใช้หลักนี้ก็ใช้ได้แล้ว ก็คือไม่ควรกำหนดฤกษ์อุปสมบทในวันขึ้น-แรม14ค่ำ แต่อย่างไรก็ตามเผื่อเหนียวอาจจะบวกลบ1 วันเนื่องจากวันขึ้นแรมที่ใช้กันในปฎิทินชาวบ้านทั่วไปเราเรียกว่า"ดิถีตลาด" (หรือดิถีตามปฏิทินพระธรรมมหานิกาย)ซึ่งคลาดเคลื่อนกับดิถีที่เป็นจริงบนท้องฟ้าโดยคำนวนจากระยะเชิงมุมของดาวอาทิตย์และดาวจันทร์ที่เิกิดขึ้นจริงซึ่งเรียกว่า"ดิถีเพียร"(หรือดิถีตามปฏิทินพระธรรมยุติกนิกาย)ตามหลักดาราศาสตร์ประมาณ1วันโดยประมาณ (บางเดือนก็ตรงกัน)

***หากท่านต้องการทราบรายละเอียดและความหมายเกี่ยวกับการดูฤกษ์ อ่าน "กฎเกณฑ์การให้ฤกษ์" คลิ๊กที่นี่..

หมายเหตุ 1)หากสงสัยว่าวิชาโหรฯมีการคำนวนดวงชาตาของฤกษ์ยามที่ละเอียดซับซ้อนและแตกต่างจากวิชาอื่นๆอย่างไร กรุณาอ่านบทความ โหราวิทยา บทที่ 4 การคำนวนกำลังดาวเคาระห์และเรือนชาตาโดยคลิ๊ก โหราวิทยาบทที่ 4 การคำนวณกำลังดาวเคราะห์และเรือนชาตา

หมายเหตุ 2) หากท่านเข้าใจว่าวิชาโหรฯเป็นวิชาที่งมงายไร้เหตุผล ไม่เป็นวิทยาศาสตร์ ไม่มีหลักการ ขอให้ท่านเข้าไปศึกษา วิชาการคำนวณดวงชาตาของโหรฯเสียก่อน โดยคลิ๊ก การคำนวณดวงพิชัยสงคราม,คัมภีร์สุริยยาตร์และมานัตต์

 

สำหรับการลาสิกขาไม่ว่าจะเป็นการบวชแบบ 7 วัน 15 วัน หรือบวชเป็นเดือนเป็นปี หรือบวชมาแล้วเป็นสิบๆปี การกลับเข้ามาสู่เพศฆราวาสนั้น จำเป็นจะต้องดูฤกษ์ลาสิกขาเพื่อความมีสวัสดิมงคลของชีวิตใหม่ หรือเราได้เกิดใหม่นั่นเองและเมื่อกลับเข้ามาสู่ทางโลกแล้ว ก็จำเป็นอยู่เองที่จะต้องมีการอาศัยฤกษ์ยามเพี่อส่งผลให้ชีวิตใหม่ที่ออกมาจากที่เปลี่ยนเพศฆราวาส ให้มีความเจริญรุ่งเรือง ซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นการแก้ไขดวงชาตาได้อีกทางหนึ่ง เพราะเพศฆราวาสนั้นจำเป็นต้องมี ทั้งโภคสมบัติ ทรัพย์สมบัติ บริวารสมบัติ ต้องการศักดิ์ศรี เกียรติยศ ทั้งอายุ วรรณะ สุขะ พละ ซึ่งแตกต่างจากเพศบรรพชิตซึ่งไม่ต้องการ  โดยฤกษ์ลาสิกขาที่สมพงศ์กับดวงชาตาก็จะให้ผลดีแก้ไขและส่งเสริมดวงชะตาตามกำลังของฤกษ์ในขณะนั้นๆ

อนึ่งในคำพูดของคนโบราณ เมื่อเห็นใครเป็นคนประสบแต่โชคร้าย หรือเกิดอาการวิกลจริต  พิกลพิการเป็นบ้าใบ้ ก็มักจะพูดกันว่าเป็นเพราะ "สึกไม่ดูฤกษ์"

ความจริงเรื่องฤกษ์ลาสิกขาที่ถูกต้องตามหลักโหรฯ จะมีคุณประโยชน์ดังนี้
1.สามารถก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง ตามที่เราปรารถนา(ตามกำลังของฤกษ์ในขณะนั้นๆ)
2.สามารถแก้ไขดวงชาตาเดิมของเจ้าของ จากร้ายกลายเป็นดีได้ (ตามกำลังของฤกษ์ในขณะนั้นๆ)
3.สามารถที่จะบรรเทาและสลายผลร้ายต่างๆ ที่อาจจะจะเกิดขึ้นมาในอนาคตจากหนักเป็นเบา หรือจากเบาเป็นไม่มี (ตามกำลังของฤกษ์ในขณะนั้นๆ)

ดังนั้นหัวใจของฤกษ์ยามที่ถูกต้องก็คือ การใช้ฤกษ์บนและฤกษ์ล่างให้สัมพันธ์กันกับดวงชาตาเพื่อให้เกิดศุภอิทธิพล เป็นศุภผลแก่เจ้าการ หรือเจ้าของงานที่จะกระทำการโดยฤกษ์นั้นๆ


ฤกษ์ลาสิกขาฤกษ์ลาสิกขา

ฤกษ์ลาสิกขาฤกษ์ลาสิกขา

 

prew weddingpantip weddingPocketrichy wedding

  

02 Our Service

 

 

ในการขอฤกษ์ลาสิกขา อาจารย์จะใช้เวลาประมาณ 1 วันในการคำนวนหาฤกษ์  หากท่านส่งข้อมูลมาพร้อมทั้งแจ้งการโอนค่าบูชาครูมาภายในวันนี้ ท่านก็จะได้รับฤกษ์ภายในพรุ่งนี้หรือไม่เกิน 24 ชมในกรณีปกติ หากดวงชาตาของท่านหาฤกษ์ได้ยาก ก็อาจจะได้ฤกษ์ภายใน 2-3วัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพื้นดวงของท่านเอง ในการหาฤกษ์ สิ่งที่ต้องการก็คือ

1.  ดวงชาตาเจ้าการ วันเดือนปีเกิด เวลาเกิด และจังหวัดที่เกิด บอกอาชีพมาด้วย

2.  เวลาที่ต้องการจะบวชและลาสิกขาโดยเคร่าๆ ว่าประมาณวันไหน เดือนอะไร และที่จังหวัดไหน

3.  วัดหรือสถานที่ที่จะลาสิกขา และต้องระบุจังหวัดมาด้วย

4.  เมื่อสึกออกมา ต้องการดวงฤกษ์เด่นด้านไหน ให้คุณเรื่องอะไร เช่นค้าขายดี หรือได้เลื่อนตำแหน่ง มีคนนับหน้าถือตา บริวารเชื่อฟัง หรือ ปกปักษ์คุ้มครอง ช่วยทำมาหากิน โชคลาภ ฯลฯ  และที่ผ่านมามีเรื่องอะไรติดขัด ดวงชาตามีจุดเสียอะไรบ้างก็จะแก้กันคราวเดียว

ทั้งหมดนี้ต้องเขียนให้ครบนะครับ แล้วไปสู่ขั้นตอนที่ 3

ปัจฉิมลิขิต ทาง อาศรมจะให้ฤกษ์ที่ดีที่สุดเพียงฤกษ์เดียวในช่วงระยะเวลาที่คุณระบุมาเท่า นั้น ทางเราไม่มีฤกษ์เผื่อเลือก เช่น ขอหลายๆฤกษ์ ไม่มีฤกษ์โหลๆ เช่นวันนี้วันดีแต่งงานได้ทุกคู่ หรือวันนี้วันดีออกรถได้ทุกคน หรือฤกษ์ตามใจฉัน ฤกษ์ตามใจผู้ใหญ่ หรือชอบฤกษ์ที่ฉันสะดวก หรือต้องการฤกษ์ชั้น 2 ชั้น 3 หรือต้องการฤกษ์ที่ตัวเองไปเสริชร์หาในเน็ต หรือเปิดปฏิทินดูเองแล้วนึกว่าเป็นฤกษ์ดี หรือ ไปขอฤกษ์จากอาจารย์ท่านอื่นที่ให้แต่วันมา แต่กลับไม่มีเวลาให้ แล้วจะมาขอเวลาฤกษ์ อย่างนี้เป็นต้น

ฤกษ์ ชั้น 1 หรือ ฤกษ์ยามชั้นสูงของวิชาโหราศาสตร์พระเวทระบบนี้คำนวณยากและหาฤกษ์ได้ยากกว่า ระบบอื่นและจะต้องคำนวน ให้ถูกต้องตามหลักวิชาต้องเป็นมงคลที่สุดและดีที่สุดสำหรับผู้มาขอฤกษ์เท่า นั้น ท่านไหนสามารถนำไปใช้ได้ก็ถือว่าเป็นคนมีบุญ และเป็นศิริมงคลเกิดความเจริญก้าวหน้า รุ่งเรืองสำเร็จสมหวังตามปรารถนา แต่ท่านไหนมีวิบากกรรมเจ้ากรรมนายเวรขัดขวางหรือวาสนาไม่ถึงฤกษ์ ก็นำไปใช้ไม่ได้ ส่วนโหรผู้ให้ฤกษ์ก็ไม่สามารถทำแบบมักง่ายหรือให้ฤกษ์แบบตามใจท่าน เพราะหากเกิดความวิบัติใดใดแก่ผู้ใช้ฤกษ์ ตัวโหรผู้ให้ฤกษ์ก็ต้องรับผลกรรมอันนั้นด้วย ซึ่งครูบาอาจารย์ท่านก็ได้สาปแช่งให้เกิดความวิบัติแก่ตัวโหรผู้ให้ฤกษ์ผิดๆ โดยหวังจะเอาลาภสักการะ หรือทำแบบสุกเอาเผากิน ดังนั้นจึงได้โปรดได้เข้าใจในกฏข้อนี้ด้วย

 

03 Our Service

ฤกษ์ลาสิกขาฤกษ์ลาสิกขา

 

สำหรับท่านที่เกิดต่างประเทศ /อาศัยอยู่ในต่างประเทศ /ต้องการใช้ฤกษ์มงคลเพียงแค่แจ้งชื่อเมือง /ประเทศ/รัฐ /เวลาท้องถิ่น/เวลา DST ที่ท่านเกิดหรือเมืองที่ต้องการประกอบการมงคลต่างๆ  ส่วนผมจะแจ้งฤกษ์มงคลตามเวลาท้องถิ่นที่ท่านอาศัยอยู่โดยคำนวนจาก Time Zone,DST,GMT,Lat-Long ซึ่งจะแม่นยำและไม่ผิดพลาด

หากต้องการสอบถามรายละเอียดก่อน คลิ๊กที่นี่..

หรือสอบถามผ่าน Line @astroneemo  (คลิ๊กเพื่อแอดไลน์ https://lin.ee/s7l5EpF )

กรุณากรอกแบบฟอร์มเพื่อขอฤกษ์ลาสิกขา โดยคลิ๊กที่แบนเนอร์ข้างล่างนี้

 

 

04 Our Service

 

ค่าครูบูชาฤกษ์ลาสิกขา ๖๓๙.- / ต่อครั้ง หากต้องการขอใหม่คุณต้องทำบุญค่ายกครูใหม่

ค่าบูชาครูคำนวนฤกษ์ของระบบ"โหร" ที่มีประสบการณ์โดยปกติทั่วไป  จะมีการกำหนดไว้ที่ประมาณ 2,000-3,000 บาทต่อ 1 ฤกษ์ แต่เพื่อเป็นการสืบสานวิชาการให้ฤกษ์ยามที่ถูกต้องตามระบบโหราศาสตร์ และเพื่อการรักษาขนบประเพณีไทยโบราณมิให้สูญหายไป อีกทั้งเป็นการส่งเสริมความเข้าใจต่อวิชาโหรฯว่าเป็นวิชาที่มีหลักการที่ เป็นระบบ มีแบบแผน ถ่ายทอดสืบต่อกันมานานนับพันๆปี เป็นวิชาศักดิ์สิทธิ์ เป็นของสูงมีค่าควรเมือง มิใช่นำไปทำนายกันเล่นๆ  อย่างที่เราเห็นๆกันโดยทั่วไป และเพื่อเปิดโอกาสให้กับคนทุกชนชั้น ได้มีโอกาสได้ใช้ฤกษ์ยามของระบบโหรที่ถูกต้อง ทางอาศรมฯจึงกำหนดอัตราค่าครูเพียง 639 บาทเท่านั้น

รายได้นำไปเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำข้อมูลและบริหารเว็บไซด์  และเพื่อเผยแพร่ความรู็เชิงวิชาการด้านโหราศาสตร์ ธรรมะ  ฯลฯ แก่สาธารณะชน และอีกส่วนหนึ่งนำไปทำบุญกุศลต่างๆตามกฏเกณฑ์ของโหร

PixelACC2022

การแจ้งการโอนเงินชำระค่าบูชาครูฤกษ์ลาสิกขา

การแจ้งการโอนเงินชำระค่าบูชาครู เมื่อท่านได้ชำระค่าครูแล้วกรุณาแจ้งการโอนเงินมาทาง SMS ที่หมายเลข 085-832-8228 หรือ แจ้งผ่าน Line @astroneemo (คลิ๊กเพื่อแอดไลน์ https://lin.ee/s7l5EpF ) หรือแจ้งการโอนเงิน ได้ที่เมนูหน้าเว็บไซด์หรือคลิ๊กที่นี่ "แบบฟอร์มแจ้งการโอนเงินค่าบูชาครู"

ปัญหาที่พบบ่อยมากก็คือเมื่อท่านทำการส่งข้อมูลและได้ทำการโอนเงินชำระค่าครูแล้ว มักจะไม่ค่อยได้แจ้งการโอนเงิน ทำให้ได้รับฤกษ์ล่าช้า (เนื่อง จากการทำการขอฤกษ์ยามมงคลจะต้องมีค่าบูชาครูเพื่อที่จะให้คุณได้ฤกษ์ยามจาก ครูบาอาจารย์ที่ถูกต้องจะไม่เป็นหนี้เวรหนี้กรรมต่อกันในการติดค้างครู อาจารย์ และโหรผู้คำนวนฤกษ์ก็จะไม่ต้องรับวิบากผลในการให้ฤกษ์ยามในการแก้ดวงชาตาให้ กับท่าน) หากได้ทำการชำระค่าครูแล้วกรุณาโทรแจ้งคุณกมล (คุณบอย) 085 832 8228 หรือแฟกซ์ / อีเมล์ตามรายละเอียดข้างต้น

ขอความกรุณาอย่าโทรมาบอกให้ผมจดรายละเอียดในการขอฤกษ์ของท่านเพราะหากท่านไม่ได้แจ้งเข้ามา เราก็จะไม่สามารถตรวจสอบว่ายอดเงินนี้เป็นของท่าน เพราะยอดเงินจะเหมือนกันทั้งหมด จะทำให้ท่านได้รับฤกษ์ล่าช้า

ทางอาศรมฯของเราปกติ มิได้เปิดรับแขก หรือลูกค้าหรือบุคคลทั่วไป ให้ มาดูฤกษ์ที่อาศรมฯ  เพราะเราเป็นที่สัปปายะซึ่งต้องการความสงบ  เราจึงมีบริการคำนวนฤกษ์เฉพาะทางเว็บไซด์หรืออีเมล์เท่านั้น จึงต้องขอภัยทุกๆท่านมา ณ ที่นี้

05 Our Service

ฤกษ์ลาสิกขา

และเมื่ออาศรมฯได้รับการยืนยันการชำระค่าครูบูชาฤกษ์ลาสิกขาแล้ว จะดำเนินการจัดส่งฤกษ์มงคลให้กับท่านทางอีเมล์ และ  SMS แจ้งทางหมายเลขมือถือที่ท่านได้ให้ไว้ตอนกรอกแบบฟอร์ม

ฤกษ์ลาสิกขาที่ท่านจะได้รับมีดังนี้

1.ฤกษ์วันและเวลาลาสิกขาพร้อมทิศมงคลที่เป็นศรี และสมพงษ์กับดวงเจ้าชาตา บอกเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดเสร็จสรรพ

2.ทิศและฤกษ์ยามมงคลสำรับการออกเดินทางจากวัดเพื่อกลับบ้าน และไม่เกินเวลาเท่าไหร่

3.และสิ่งที่ต้องปฏิบัติก่อนบวช

  1. ศึกษาคำท่องขานนาคให้ชัดเจนถูกต้อง ทั้งอักขระ สำเนียง และห้ามผิด หากผิดจะทำให้ท่าน บวชไม่สำเร็จเป็นภิกษุ ในสมัยโบราณมีการให้พระสงฆ์ในบางท้องถิ่นลาสิกขาแล้วบวชใหม่ เนื่องจากบางท้องถิ่นออกเสียงอักขระบางตัวไม่ชัดเจน เป็น “อักขระวิบัติ”
  2. ให้ถามชื่อ ฉายาของพระอุปัชฌาย์ และชื่อฉายาของเราที่เป็นภาษาบาลี เอาไว้ก่อนล่วงหน้า เพราะตอนท่องขานนาคจะต้องใช้
  3. เพื่อเป็นกุศล ในการจัดเลี้ยงงานบวช ห้ามฆ่าสัตว์น้อยใหญ่มาเลี้ยงฉลอง และห้ามเลี้ยงสุรา เหล้า เบียร์ของมึนเมาทุกชนิด มิฉะนั้นงานบุญจะกลายเป็นงานบาป จะไม่เป็นมงคลแก่ผู้ที่จะบวช
  4. อนึ่งกุลบุตรมีจิตศรัทธา อุปสมบทในบวรพระพุทธศาสนา หากต้องการให้เกิดกุศลอันยิ่งจักต้องรู้จักรักษาศีลและวินัยให้เคร่งครัด โดยท่านจะต้องศึกษาจาก”นวโกวาท” ที่ผมจะแนบไปให้ท่านอ่านท่องก่อนทำการบรรพชาอุปสมบท เพื่อจะได้รู้จักสิกขาบทของผู้ที่จะเป็นพระ เพื่อการบวชเรียนจะได้มีผลเป็นกุศลและจะไม่มีโทษแก่ผู้ที่ได้บรรพชา  เพราะหากเราไปบวชเป็นพระแล้วล่วงสิกขาบทแทนที่จะบุญกลับได้ปาปกรรมอันหนักหนาสาหัส อันนี้จะต้องระวังเอาไว้ให้มาก สิ่งใดเป็นคุณอนันต์ก็ย่อมมีโทษมหันต์เช่นเดียวกัน
  5. หากกรณีที่ท่านได้ล่วงสิกขาบท(ผิดวินัย)ไปแล้ว ให้รีบไปแจ้งพระอุปัชฌาย์ หรือพระพี่เลี้ยง บอกกล่าวให้ท่านทราบ (อย่าอายเด็ดขาด)เพื่อที่จะได้มีการ”แสดงอาบัติหรือปลงอาบัติ” เพื่อที่จะทำตนให้บริสุทธิ์กลับคืนเหมือนเดิม หากอาบัติหนัก ก็อาจจะต้องเข้าไปอยู่ปริวาสกรรมก่อน ตามกำหนดระยะเวลา เมื่ออกมาแล้วก็จะกลายเป็นผู้บริสุทธิ์ มีศีลบริสุทธิ์เหมือนพระบวชใหม่ แต่หาท่านติดค้างอาบัติ คือการทำผิดวินัยพระแต่ไม่ได้ปลงอาบัติ  พอสึกออกมาท่านจะทำมาหากินไม่ขึ้น จะเป็นคนดวงซวยตลอดชีวิต ไปอยู่ที่ไหนก็จะไม่มีคนรักคนชอบ อาภัพรัก และแก้ไขอะไรไม่ได้เลย จึงต้องระวังให้มากๆ เตือนเอาไว้ด้วยความหวังดี ลองดูชีวิตคนบางคนที่บวชพระนานๆหลายๆปี และสึกออกมา มีครอบครัวทำมาหากิน ก็มักจะประสบชะตากรรมที่ไม่ดี ทำมาหากินไม่ขึ้น เจ็บป่วย อายุสั้น ส่วนมากก็มาจากสาเหตุนี้

อนึ่งสิ่งที่ไม่ควรลืมเมื่อทำการบวชแล้ว ที่คนมักลืมบ่อยๆก็คือ

  1. เมื่อได้รับบิณฑบาตมา หรือรับอาหารจากการประเคนมาแล้วจะต้องพิจารณาก่อน แล้วจึงฉันทุกครั้ง (บทสวดอยู่แนบท้ายใบฤกษ์)
  2. เมื่อฉันเสร็จแล้ว ควรตั้งจิตอุทิศกุศล แผ่เมตตาให้กับทายกผู้ถวายปัจจัย บิณฑบาตและอาหาร ฯลฯ ทุกครั้ง (บทสวดอยู่แนบท้ายใบฤกษ์)
  3. ลาภผล ปัจจัย เงินทองอันใดที่ได้มาในระหว่างบวชอยู่นั้น เมื่อลาสิกขาแล้วห้ามนำออกไปใช้เป็นของตัวเอง ให้ทำการถวายคืนแก่สงฆ์(แก่วัด)ทุกบาททุกสตางค์ หากท่านนำเงินจำนวนนี้ไปใช้เมื่อลาสิกขาออกมาแล้วจะท่านจะทำมาหากินไม่ขึ้น อันนี้ต้องระวังให้มากๆ แต่หากท่านบวชเพียงไม่กี่วันกี่เดือน และต้องการผลบุญกุศลสูงสุดอุทิศให้แก่บิดามารดา ฯลฯ  หากมีการรับเงินรับทองเข้าก็ต้องรีบสละออกโดยเร็วที่สุด โดยนำไปหยอดตู้ค่าน้ำค่าไฟของวัด หรือตู้ทำบุญอื่นๆเช่น ชำระหนี้สงฆ์ ถวายภัตตาหาร ฯลฯ เพราะเงินทองเป็นวัตถุอนามาส เก็บสะสมไว้จะต้องอาบัติ

06 Our Service


  ใบฤกษ์ลาสิกขาAuspicious time leave the Buddhist monkhood

07 Our Service

วิธีการใช้ฤกษ์ลาสิกขาในระบบโหราศาสตร์

**พิธีกรรมและวิธีใช้ฤกษ์จะมีคำอธิบายเป็นขั้นตอนอย่างละเอียดอยู่ในอีเมล์ ซึ่งจะส่งให้พร้อมกับใบฤกษ์ที่ระบุเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของฤกษ์

เรื่องฤกษ์ยามที่ควรรู้

"คนชอบทัก"กับคำถามสำหรับคนชอบติว่าฤกษ์ไม่ดี

การดูฤกษ์ในปฏิทินโหร

การขอฤกษ์จากพระสงฆ์

วิธีการนับวันเกิดแบบโหร (เกิดวันอาทิตย์ จันทร์ อังคาร ฯลฯ)

วิธีการนับปีเกิดแบบโหร(ปีนักษัตร ชวด ฉลู ฯลฯ)

ปัญหาเรื่องลัคนาและราศีเกิด ทำไมไม่ตรงกัน

ฤกษ์ชั้นสูง ฤกษ์ชั้น 1 ฤกษ์ชั้น 2 ฤกษ์ชั้น 3 คืออะไร

เวลาเกิดไม่แน่นอน หรือ ไม่รู้ทั้งวันเดือนปีเกิด สามารถดูฤกษ์ได้หรือไม่

วิธีการใช้ฤกษ์ในระบบโหราศาสตร์

วันอุบาทว์ วันโลกาวินาศ ทำการมงคลไม่ได้จริงหรือ ?

สีถูกโฉลก กับ เหตุผลทางโหราศาสตร์

ปฏิทินคลาดเคลื่อน ใครผิด ใครถูก?

ความแตกต่างของฤกษ์จาก "วิชาโหร"กับ"วิชาหมอดู"

รวมคำถามเรื่องฤกษ์ยาม

ดวงชง-การทำลายและส่งเสริมผลของฤกษ์ยามต่างๆ

วันครู วันพระ วันในพรรษา ทำการมงคลได้หรือไม่

การดูฤกษ์แบบผิดๆ กับวันกาลกิณี

ข้อควรระวัง-การทำลายผลของฤกษ์ยาม

ระวังฤกษ์ที่ได้มาจากแหล่งต่างๆ

อันตรายจากการใช้ฤกษ์สะดวก

ความเชื่อที่ผิดๆเกี่ยวกับฤกษ์ยาม

******************************************************

ฤกษ์ลาสิกขา ฤกษ์ลาสิกขา

ภาพพิธีกรรม อาจารย์ณภัทร ศรีจักรนารท