Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

ฤกษ์ตั้งศาล

  **ได้ผลตอบรับดีมาตลอดนับสิบปี ว่านำฤกษ์ไปใช้แล้วได้ผลดีจริง และกลับมาขอฤกษ์อื่นๆอีกหลายครั้ง**

ฤกษ์ตั้งศาลพระภูมิ   ฤกษ์ตั้งศาลพระชัยมงคล ฤกษ์ตั้ง ศาลเจ้าที่  ฤกษ์ตั้งศาลตา-ยาย ฤกษ์ตั้งศาลพระพรหม ปี  2567

ฤกษ์ชั้นสูงคำนวนละเอียดเป็นนาที จาก วัน เดือน ปี เกิด เวลาเกิด โดยเฉพาะบุคคล

ค่าบูชาครู ๖๖๙ บาท โดย อาจารย์ณภัทร ศรีจักรนารท (Astro Neemo)

***เมนูลัด กรอกแบบฟอร์มขอฤกษ์ตั้งศาล คลิ๊กที่นี่...

line add astroneemo

 

ภาพปาฎิหาริย์ของอาจารย์

 

01 Our Service

sanpraphum

ฤกษ์ดีที่ให้ผลดีได้สมบูรณ์ที่สุด ตามหลักโหราศาสตร์ที่ถูกต้อง คืออะไร

1.ฤกษ์ดี ที่ให้ผลดีสมบูรณ์สูงสุดตามหลักโหราศาสตร์ คือวันดีและเวลาดีของฤกษ์บนฟ้า (ฤกษ์นภดล-ฤกษ์บน) ที่ต้องสมพงศ์กับดวงชะตาของคนๆหนึ่ง (ฤกษ์ภูมิดล-ฤกษ์ล่าง) ซึ่งจะต้อง คำนวนจาก วันเดือนปีเกิด เวลาเกิดและจังหวัดที่เกิด ของเจ้าของดวงชะตาโดยเฉพาะ และต้องสมพงศ์กับงานมงคล ประเภทชนิดงานที่จะทำโดยเฉพาะของแต่ละบุคคล เช่น งานแต่งงาน ขึ้นบ้านใหม่ ลาสิกขา ฯลฯ ดังนั้นการหาฤกษ์จะแตกต่างกันเฉพาะงานที่กำหนดเท่านั้น จะไม่นำมาใช้ปะปนกัน

2.ฤกษ์ดีไม่ใช่จะตลอดทั้งวัน แต่จะมีช่วงเวลาสั้นๆประมาณ 30 -60 นาที เท่านั้น ดังนั้นการคำนวนฤกษ์ฤกษ์บนและฤกษ์ล่าง(ดวงชะตา) ต้องสมพงศ์กัน ดังนั้นฤกษ์ดีสำหรับคนๆหนึ่งอาจจะเป็นฤกษ์ร้ายของอีกคนหนึ่งก็ได้ ดังนั้นฤกษ์ที่สมพงศ์กับดวงชะตาเฉพาะบุคคลชนิดนี้จะหาฤกษ์ได้ยากเดือนหนึ่งๆอาจจะมีเพียง 3-5 วัน และมีช่วงเวลาสั้นๆ เป็นช่วงๆ เท่านั้น

3.ฤกษ์ตามปฏิทิน ฤกษ์ดีตามปฏิทินฤกษ์ต่างๆจึงไม่สามารถคำนวนได้ เพราะเป็นการคำนวนฤกษ์จากฤกษ์บนคือฤกษ์ฟ้าอย่างเดียว ไม่ได้นำดวงชะตาของบุคคลมาคำนวนร่วมด้วย ฤกษ์แบบนี้จึงไม่ได้ผลเต็มร้อย หรือไม่ได้ผลเลย บางทีอาจจะเป็นฤกษ์ร้ายไปเลยก็ได้ เพราะปฏิทินฤกษ์ต่างๆ หากนำมาหลายๆเจ้ามาเปรียบเทียบกันก็จะเห็นว่าวันดีวันร้ายแต่ละเจ้าก็ไม่ค่อยจะตรงกัน หรือขัดกันเลยก็มี แล้วเราจะเชื่อเจ้าไหนดี

4.ทำไมจึงต้องใช้เวลาของจังหวัดที่เกิด เพราะเวลาท้องถิ่นแต่ละจังหวัดแตกต่างกันมาก เช่น คนเกิด วัน เดือ นปี เดียวกัน เวลาเดียวกัน เช่น เวลา 8.00 น. แต่คนหนึ่งเกิดที่จังหวัดอุบลราชธานี เวลา 08.00 น. แต่อีกคนหนึ่งเกิดที่กรุงเทพเวลา 08.00 น.เวลาเกิดเหมือนกัน แต่เวลาท้องถิ่นของ กทม กับ อุบลฯ แตกต่างกัน -18 นาที (คำนวนจาก Lat-Long) ดังนั้นคนที่เกิด กทม เวลาเกิดจริงตามเวลาท้องถิ่น (local mean time) คือเกิดเวลา 07.42 น. ไม่ใช่ 08.00 น. ดังนั้นคนที่เกิดกรุงเทพฯโหรจึงต้องนำเวลา 07.42 น. มาคำนวนดวงชะตา

5.ฤกษ์ตามอินเตอร์เน็ต อันนี้เป็นอันตรายอย่างยิ่ง เพราะเราไม่รู้ว่าใช้ศาสตร์ไหนวิชาไหนมาคำนวน ส่วนมากจะบอกแค่วันที่ บางที่ก็บอกเวลาด้วย แต่ไม่คำนวนดวงชะตาของเราไปร่วมคำนวนด้วย ดังนั้นจึงไม่ได้ได้ผล และอาจจะกลายเป็นฤกษ์ร้ายเสียอีก

 

ฤกษ์ตั้งศาล--ฤกษ์ยามคือสิ่งที่บ่งบอกถึงความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานสนามแม่เหล็กโลก  พลังงานสนามแม่เหล็กของจักรวาล และพลังงานสนามแม่เหล็กเฉพาะตัวของแต่ละบุคคล "ฤกษ์ยามที่ดีและถูกต้อง"เท่านั้นจึงจะสามารถแก้ไขอุปสรรคต่างๆที่เข้ามาในในชีวิตและพื้นดวงชาตาเดิมได้ โดยจะต้องคำนวนความสัมพันธ์ระหว่าง ฟ้า-ดิน-คน ให้เป็นหนึ่งเดียวกัน เพราะฉะนั้นฤกษ์ยามที่คำนวนความสัมพันธ์ของพื้นดวงเดิมของเจ้าการเท่านั้น จึงจะทำได้
ส่วนฤกษ์ยามตามปฎิทินฤกษ์ยามต่างๆ(ฤกษ์โหล) นั้น ไม่อาจจะมาทดแทนได้ เพราะต้องใช้ผู้รู้ทางวิชาโหราศาสตร์เท่านั้นจึงจะหาความสัมพันธ์และฤกษ์ยาม ที่ดีเป็นมงคลได้
ตัวอย่างเช่น หากมีคนมาบอกว่าวันนี้จะมีพายุใหญ่  จงอย่านำเรือออกทะเล หากมีคนเชื่อไม่นำเรือออกทะเลในวันนั้นก็ต้องพบกับอุปสรรคและลมมรสุมต่างๆ นาๆ  ดีไม่ดีเรืออาจอัปปางเอาได้ แต่หากมีคนเชื่อไม่ออกเรือในวันนั้นก็จะพบกับความสวัสดีอยู่รอดปลอดภัย ไม่มีปัญหาใดใดเกิดขึ้น ฤกษ์ยามก็เป็นอย่างนี้ หากมีคนเชื่อและปฎิบัติตามอย่างน้อยเขาก็จะไม่พบกับความวิบัติร้ายแรง หรือไม่ก็บรรเทาผลร้ายที่จะเกิดมีขึ้นในชีวิตได้ไม่มากก็น้อย

การตั้งศาลพระภูมิหรือพระชัยมงคลเป็นธรรมเนียมและประเพณีเก่าแก่ของชนชาติไทยเรามาแต่โบราณ หากท่านสามารถจะกระทำได้สมควรจะอนุรักษ์วัฒนธรรมการบูชาเทวดาหรือการตั้งศาลนี้เอาไว้ให้คงอยู่ตลอดไป โดยการบูชาเทวดาก็เป็นมงคลหนึ่งในมงคล38ประการ ที่พระบรมศาสดาได้เคยกล่าวเอาไว้ อีกทั้งการตั้งศาลก็เป็นการแสดงมุทิตาจิตแสดงความเคารพแก่พระภุมะเทวดาหรือพระภูมิเจ้าที่ หรือผุ้ที่เคยเป็นเจ้าของอาศัยมาอยู่แต่ก่อน เพราะท่านเหล่านั้นสามารถให้คุณให้โทษแก่เราและครอบครัวได้อย่างมากอย่างที่เราเคยได้รับรู้กัน

ฤกษ์ตั้งศาล

และหากเราได้กระทำการเคารพบูชาโดยเสมอๆแล้ว ท่านเหล่านั้นก็ย่อมที่ให้การรักษาเรา ปกป้องคุ้มครองเราจากสิ่งทั้งที่มองเห็นและไม่เห็น ส่งเริมเราให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง  แต่หากเราไม่ได้เคารพบูชาท่านแล้ว บางที่บางแห่งเจ้าที่ก็อาจจะให้โทษเราได้ บางคร้งทำให้บ้านแตก ทะเลาะวิวาท หรือแม้กระทั่งบาดเจ็บล้มตาย ก็มีให้เห็นๆกันอยู่บ่อยๆ

สิ่งสำคัญในการตั้งศาลให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์และเชิญเวดาอารักษ์ลงมาสถิตย์เพื่อปกป้องคุ้มครองให้ได้นั้น ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ 1. ฤกษ์ยามที่ถูกต้องเป็นศุภผล 2.อาจารย์ หรือหมอโหรา หรือพราหมณ์ที่มาทำพิธีอัญเชิญ ที่มีคุณสมบัติครบและมีศีลมีธรรม

หากสองส่วนนี้ ได้ครบสมบูรณ์ก็เป็นอันหวังได้ว่า จะเกิดผลสมฤทธิ์ตามที่เราปรารถนา

ในการตั้งศาลนี้ จะมีเดือนและดิถี ที่ได้ตามกำหนดมาแต่โบราณ และจุดทิศทางวางหน้าศาล และการหันทิศมงคล  รวมถึงการกำหนดเวลามงคลฤกษ์ตั้งศาลหลัก ฯลฯ โดยท่านสามารถนำฤกษ์ที่ได้มานี้นำไปตั้งศาล โดยเชิญพราหมณ์ หมอโหรา ครูบาอาจารย์ที่ท่านเคารพนับถือในเขตจังหวัดของท่าน มาทำพิธีตั้งศาลให้กับท่านตามฤกษ์ที่ท่านได้ขอมา

***หากท่านต้องการทราบรายละเอียดและความหมายเกี่ยวกับการดูฤกษ์ อ่าน "กฎเกณฑ์การให้ฤกษ์" คลิ๊กที่นี่..

หมายเหตุ 1)หากสงสัยว่าวิชาโหรฯมีการคำนวนดวงชาตาของฤกษ์ยามที่ละเอียดซับซ้อนและแตกต่างจากวิชาอื่นๆอย่างไร กรุณาอ่านบทความ โหราวิทยา บทที่ 4 การคำนวนกำลังดาวเคาระห์และเรือนชาตาโดยคลิ๊ก โหราวิทยาบทที่ 4 การคำนวณกำลังดาวเคราะห์และเรือนชาตา

หมายเหตุ 2) หากท่านเข้าใจว่าวิชาโหรฯเป็นวิชาที่งมงายไร้เหตุผล ไม่เป็นวิทยาศาสตร์ ไม่มีหลักการ ขอให้ท่านเข้าไปศึกษา วิชาการคำนวณดวงชาตาของโหรฯเสียก่อน โดยคลิ๊ก การคำนวณดวงพิชัยสงคราม,คัมภีร์สุริยยาตร์และมานัตต์

02 Our Service

การคำนวนฤกษ์ตั้งศาล จะเร็วจะช้าจะยากหรือง่ายก็ขึ้นอยู่กับดวงชาตาของบุคคลนั้นๆ ว่าช่วงเดือนนั้นหรือในระหว่างปีนั้นมีช่วงที่ดีเป็นมงคลกับดวงชาตานั้นๆ หรือไม่และจะต้องหลีกเลี่ยงผลร้ายและปรับปรุงดวงฤกษ์อย่างไรจึงจะสมพงษ์กับ ดวงชาตาของเจ้าชาตาและกิจการที่จะต้องกระทำในช่วงนั้นหากตรวจสอบพบว่ามี เคราะห์หามยามร้ายในช่วงนั้นพอดี โหรจะต้องปรับดวงฤกษ์อย่างไรจึงจะสลายผลร้ายอันนั้นให้ลดลงหรือหลีกเลี่ยงไป ให้ได้ และพยายามส่งเสริมจุดที่ดีในดวงชาตาให้โดดเด่นขึ้นโดยใช้ฤกษ์ยามซึ่งเป็น พลังงานพิเศษจากฟากฟ้ามาเป็นตัวช่วยในการส่งเสริมและแก้ไขดวงชาตาฉะนั้นใน การแก้ไขดวงชาตาในหลักวิชาโหรนั้น มีเพียงการใช้"ฤกษ์ยามที่สมพงษ์กับเจ้าชาตาเท่านั้น"จึงจะสามารถเปลี่ยน แปลงดวงชาตาจากร้ายให้กลายเป็นดีขึ้นได้

ในการขอฤกษ์ตั้งศาล อาจารย์จะใช้เวลาประมาณ 1 วันในการคำนวนหาฤกษ์  หากท่านส่งข้อมูลมาพร้อมทั้งแจ้งการโอนค่าบูชาครูมาภายในวันนี้ ท่านก็จะได้รับฤกษ์ภายในพรุ่งนี้หรือไม่เกิน 24 ชมในกรณีปกติ หากดวงชาตาของท่านหาฤกษ์ได้ยาก ก็อาจจะได้ฤกษ์ภายใน 2-3วัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพื้นดวงของท่านเอง ในการหาฤกษ์ สิ่งที่ต้องการก็คือ

1.  ดวงชาตาเจ้าการ หรือเจ้าของบ้าน เป็นชายหรือหญิง วันเดือนปีเกิด เวลาเกิด และจังหวัดที่เกิด หากเป็นสามีภรรยาก็ต้องแจ้งมาทั้งสองท่านและบอกอาชีพมาด้วย พร้อมระบุส่วนสูงของเจ้าของมาด้วยเพื่อกำหนดความสูงของศาล

2.  เวลาที่ต้องการจะตั้งศาลโดยเคร่าๆ ว่าประมาณวันไหน เดือนอะไร และที่จังหวัดไหน

3.  บ้านที่อยู่อาศัยที่จะตั้งศาลเป็นแบบไหน สองชั้นหรือชั้นเดียว เป็นโกดัง โรงงาน อาคารพานิชย์ หากมีแผนที่เขียนทิศทางมาด้วยจะดีมาก

4.  ศาลที่จะตั้งเป็นศาลแบบไหน ศาลพระภูมิหรือศาลพระพรหม มีศาลตายายไหม ต้องการกี่เสา เป็นไม้หรือปูน

5.  ต้องการดวงฤกษ์เด่นด้านไหน ให้คุณเรื่องอะไร เช่นค้าขายดี หรือได้เลื่อนตำแหน่ง มีคนนับหน้าถือตา หรือ ปกปักษ์คุ้มครอง ช่วยทำมาหากิน โชคลาภ ฯลฯ

ทั้งหมดนี้ต้องเขียนให้ครบนะครับ แล้วไปสู่ขั้นตอนที่ 3

ฤกษ์ตั้งศาล

prew weddingpantip weddingPocketrichy wedding

   

ปัจฉิมลิขิต ทาง อาศรมจะให้ฤกษ์ที่ดีที่สุดเพียงฤกษ์เดียวในช่วงระยะเวลาที่คุณระบุมาเท่า นั้น ทางเราไม่มีฤกษ์เผื่อเลือก เช่น ขอหลายๆฤกษ์ ไม่มีฤกษ์โหลๆ เช่นวันนี้วันดีแต่งงานได้ทุกคู่ หรือวันนี้วันดีออกรถได้ทุกคน หรือฤกษ์ตามใจฉัน ฤกษ์ตามใจผู้ใหญ่ หรือชอบฤกษ์ที่ฉันสะดวก หรือต้องการฤกษ์ชั้น 2 ชั้น 3 หรือต้องการฤกษ์ที่ตัวเองไปเสริชร์หาในเน็ต หรือเปิดปฏิทินดูเองแล้วนึกว่าเป็นฤกษ์ดี หรือ ไปขอฤกษ์จากอาจารย์ท่านอื่นที่ให้แต่วันมา แต่กลับไม่มีเวลาให้ แล้วจะมาขอเวลาฤกษ์ อย่างนี้เป็นต้น

ฤกษ์ ชั้น 1 หรือ ฤกษ์ยามชั้นสูงของวิชาโหราศาสตร์พระเวทระบบนี้คำนวณยากและหาฤกษ์ได้ยากกว่า ระบบอื่นและจะต้องคำนวน ให้ถูกต้องตามหลักวิชาต้องเป็นมงคลที่สุดและดีที่สุดสำหรับผู้มาขอฤกษ์เท่า นั้น ท่านไหนสามารถนำไปใช้ได้ก็ถือว่าเป็นคนมีบุญ และเป็นศิริมงคลเกิดความเจริญก้าวหน้า รุ่งเรืองสำเร็จสมหวังตามปรารถนา แต่ท่านไหนมีวิบากกรรมเจ้ากรรมนายเวรขัดขวางหรือวาสนาไม่ถึงฤกษ์ ก็นำไปใช้ไม่ได้ ส่วนโหรผู้ให้ฤกษ์ก็ไม่สามารถทำแบบมักง่ายหรือให้ฤกษ์แบบตามใจท่าน เพราะหากเกิดความวิบัติใดใดแก่ผู้ใช้ฤกษ์ ตัวโหรผู้ให้ฤกษ์ก็ต้องรับผลกรรมอันนั้นด้วย ซึ่งครูบาอาจารย์ท่านก็ได้สาปแช่งให้เกิดความวิบัติแก่ตัวโหรผู้ให้ฤกษ์ผิดๆ โดยหวังจะเอาลาภสักการะ หรือทำแบบสุกเอาเผากิน ดังนั้นจึงได้โปรดได้เข้าใจในกฏข้อนี้ด้วย

03 Our Service

 

สำหรับท่านที่เกิดต่างประเทศ /อาศัยอยู่ในต่างประเทศ /ต้องการใช้ฤกษ์มงคลเพียงแค่แจ้งชื่อเมือง /ประเทศ/รัฐ /เวลาท้องถิ่น/เวลา DST ที่ท่านเกิดหรือเมืองที่ต้องการประกอบการมงคลต่างๆ  ส่วนผมจะแจ้งฤกษ์มงคลตามเวลาท้องถิ่นที่ท่านอาศัยอยู่โดยคำนวนจาก Time Zone,DST,GMT,Lat-Long ซึ่งจะแม่นยำและไม่ผิดพลาด

(หากต้องการให้อาจารย์ไปตั้งศาล ถอนศาลให้กรุณาแจ้งแต่เนิ่นๆนะครับ รับเฉพาะใน กทม. นะครับ รับเดือนละ 1-2 รายเท่านั้นเพราะมีวันดีเท่านั้นครับ )

ดูภาพพิธีตั้งศาล คลิ๊กที่นี่

หากต้องการสอบถามรายละเอียดก่อน คลิ๊กที่นี่..

หรือสอบถามผ่าน Line @astroneemo (คลิ๊กเพื่อแอดไลน์ https://lin.ee/s7l5EpF )

กรุณากรอกแบบฟอร์มเพื่อขอฤกษ์ตั้งศาล โดยคลิ๊กที่แบนเนอร์ข้างล่างนี้

 

 
 

ดูฮวงจุ้ย

04 Our Service

 

ค่าครูบูชาฤกษ์ตั้งศาล ๖๖๙.- / ต่อครั้ง หากต้องการขอใหม่คุณต้องทำบุญค่ายกครูใหม่

ค่าบูชาครู คำนวนฤกษ์ของระบบ"โหร" ที่มีประสบการณ์โดยปกติทั่วไป  จะมีการกำหนดไว้ที่ประมาณ 2,000-3,000 บาทต่อ 1 ฤกษ์ แต่เพื่อเป็นการสืบสานวิชาการให้ฤกษ์ยามที่ถูกต้องตามระบบโหราศาสตร์ และเพื่อการรักษาขนบประเพณีไทยโบราณมิให้สูญหายไป อีกทั้งเป็นการส่งเสริมความเข้าใจต่อวิชาโหรฯว่าเป็นวิชาที่มีหลักการที่ เป็นระบบ มีแบบแผน ถ่ายทอดสืบต่อกันมานานนับพันๆปี เป็นวิชาศักดิ์สิทธิ์ เป็นของสูงมีค่าควรเมือง มิใช่นำไปทำนายกันเล่นๆ  อย่างที่เราเห็นๆกันโดยทั่วไป และเพื่อเปิดโอกาสให้กับคนทุกชนชั้น ได้มีโอกาสได้ใช้ฤกษ์ยามของระบบโหรที่ถูกต้อง ทางอาศรมฯจึงกำหนดอัตราค่าครูเพียง 669 บาทเท่านั้น

รายได้นำไปเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำข้อมูลและบริหารเว็บไซด์  และเพื่อเผยแพร่ความรู็เชิงวิชาการด้านโหราศาสตร์ ธรรมะ  ฯลฯ แก่สาธารณะชน และอีกส่วนหนึ่งนำไปทำบุญกุศลต่างๆตามกฏเกณฑ์ของโหร

PixelACC2022

การแจ้งการโอนเงินชำระค่าบูชาครูฤกษ์ตั้งศาล

การแจ้งการโอนเงินชำระค่าบูชาครู เมื่อท่านได้ชำระค่าครูแล้วกรุณาแจ้งการโอนเงินมาทาง SMS ที่หมายเลข 085-832-8228 หรือ แจ้งผ่าน Line @astroneemo (คลิ๊กเพื่อแอดไลน์ https://lin.ee/s7l5EpF )
หรือแจ้งการโอนเงิน ได้ที่เมนูหน้าเว็บไซด์หรือคลิ๊กที่นี่ "แบบฟอร์มแจ้งการโอนเงินค่าบูชาครู"

 

ปัญหาที่พบบ่อยมากก็คือเมื่อท่านทำการส่งข้อมูลและได้ทำการโอนเงินชำระค่าครูแล้ว มักจะไม่ค่อยได้แจ้งการโอนเงิน ทำให้ได้รับฤกษ์ล่าช้า (เนื่อง จากการทำการขอฤกษ์ยามมงคลจะต้องมีค่าบูชาครูเพื่อที่จะให้คุณได้ฤกษ์ยามจาก ครูบาอาจารย์ที่ถูกต้องจะไม่เป็นหนี้เวรหนี้กรรมต่อกันในการติดค้างครู อาจารย์ และโหรผู้คำนวนฤกษ์ก็จะไม่ต้องรับวิบากผลในการให้ฤกษ์ยามในการแก้ดวงชาตาให้ กับท่าน) หากได้ทำการชำระค่าครูแล้วกรุณาโทรแจ้งคุณกมล (คุณบอย) 085 832 8228 หรือแฟกซ์ / อีเมล์ตามรายละเอียดข้างต้น

ขอความกรุณาอย่าโทรมาบอกให้ผมจดรายละเอียดในการขอฤกษ์ของท่าน เพราะหากท่านไม่ได้แจ้งเข้ามา เราก็จะไม่สามารถตรวจสอบว่ายอดเงินนี้เป็นของท่าน เพราะยอดเงินจะเหมือนกันทั้งหมด จะทำให้ท่านได้รับฤกษ์ล่าช้า   ทางอาศรมฯของเราปกติ มิได้เปิดรับแขก หรือลูกค้าหรือบุคคลทั่วไป ให้ มาดูฤกษ์ที่อาศรมฯ  เพราะเราเป็นที่สัปปายะซึ่งต้องการความสงบ  เราจึงมีบริการคำนวนฤกษ์เฉพาะทางเว็บไซด์หรืออีเมล์เท่านั้น จึงต้องขอภัยทุกๆท่านมา ณ ที่นี้

05 Our Service

 เมื่อทางอาศรมฯได้รับการยืนยันการชำระค่าครูบูชาฤกษ์แล้ว จะดำเนินการจัดส่งฤกษ์ตั้งศาลให้กับท่านทางอีเมล์ และ  SMS แจ้งทางหมายเลขมือถือที่ท่านได้ให้ไว้ตอนกรอกแบบฟอร์ม

***ฤกษ์มงคลที่ท่านจะได้รับมีดังนี้

1.ฤกษ์วันและเวลาตั้งศาลที่สมพงษ์กับดวงเจ้าของบ้านทั้งสามีและภรรยา และกิจการที่ทำ

2.ทิศมงคลสำหรับการตั้งศาล

3.รายละเอียดเครื่องบูชาของตั้งศาล

4.รายละเอียดขนาดฐานที่ตั้งศาลที่ตกเลขมงคลแบบหลูปัง (หากต้องการ)

ดูภาพกิจกรรมตั้งศาลคลิ๊กที่นี่

06 Our Service

 

 

ตัวอย่างใบฤกษ์ astroneemo Auspicious time shrine of the household god

 

07 Our Service

 พิธีกรรมและวิธีใช้ฤกษ์จะมีคำอธิบายเป็นขั้นตอนอย่างละเอียดอยู่ในอีเมล์ ซึ่งจะส่งให้พร้อมกับใบฤกษ์ที่ระบุเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของฤกษ์

อย่างไรก็ตามเมื่อได้ฤกษ์แล้วควรไปเตรียมการจัดหาสถานที่ไว้ก่อน หรือก็ต้องเชิญพราหมณ์ที่จะมาทำพิธีให้ท่านได้มาดูสถานที่ก่อนเพื่อกำหนดความสูงของฐานที่จะตั้งศาล ตำแหน่งและทิศทางที่จะตั้งศาล อีกทั้งเครื่องสังเวยที่จะต้องใช้ อาหารคาวหวาน หรือมังสะวิรัติ และใช้บายศรีชนิดใดบ้าง เช่นบายศรีเทพ บายศรีพรหม ฉัตร ราชวัตร ไม้มงคลข้าวตอก ดอกไม้ ฯลฯ ก็ต้องสอบถามและจัดเตรียมให้เรียบร้อยก่อนวันทำพิธีก่อน ***ควรมีชุดสังฆทาน 1ชุด เสร็จพิธีแล้วให้เจ้าของบ้านนำไปทำสังฆทาน อุทิศกุศลให้กับพระภูมิเจ้าที่ ผีบ้านผีเรือน (ให้ไปทำวันไหนก็ได้ตามสะดวก)

ข้อควรระวัง

1.  อย่าให้ศาลหันหน้าเข้าห้องน้ำหรืออยู่ใกล้ห้องน้ำของบ้านจะทำให้ไม่เป็นมงคล

2. หากเจ้าภาพที่เป็นสตรีกำลังมีรอบเดือนในขณะวันทำพิธี ให้จุดธูปเทียนและพนมมือไหว้อย่างเดียว ห้ามแตะต้องของบวงสรวงหรือของมงคลต่างๆ 

3.  กรุณาให้ผู้ใกล้ชิดทำหน้าที่แทน ส่วนขณะทำพิธีห้ามแตะต้องของบวงสรวง จนกว่าพิธีจะแล้วเสร็จ แต่สามารถซื้อของเตรียม และวันงานสามารถจัดของทำพิธีได้

 

วิธีเลือกสีของศาลและแบบศาลพระภูมิ

ก่อนไปเลือกซื้อศาลหรือเจว็ดพระภูมิให้จุดธูป 11 ดอกกลางแจ้ง บริเวณหน้าบ้าน ตั้งนะโม 3จบแล้วอธิษฐานว่า  "วันนี้ลูกช้างจะไปเลือกซื้อศาลเพื่อถวายแด่พ่อปู่พระชัยมงคล พระภุมมะเทวา

อีกทั้งเจ้าที่ คุณตาคุณยาย ที่ปกปักษ์รักษา ณ สถานที่แห่งนี้ หากท่านชอบสิ่งใด อันใด จงมาดลจิตดลใจให้ลูกได้มีจิตชื่นชอบตามความปรารถนาของท่านด้วย เทอญฯ "

จากนั้นก็ปักธูปไว้กลางแจ้งแล้วค่อยออกไปเลือกซื้อหา ซึ่งพิธีนี้ทำเพียงครั้งเดียวก็พอแต่ก็จะส่งผลไปตลอดจนกว่าจะได้ศาลที่ท่านต้องการ  หากวันนี้ไปแล้วเราดูแล้วยังไม่ถูกใจแสดงว่าท่านไม่ชอบ ก็ให้ไปดูวันหลังต่อไปจนกว่าเราจะชอบ 

ฤกษ์ที่ให้ไปนี้สามารถตั้งศาลพระภูมิพร้อมกับศาลตายายได้พร้อมกัน ส่วนจะตั้งพระภูมิอย่างเดียวหรือตายายด้วยเป็นสองศาลก็ขึ้นอยู่กับศรัทธาของเจ้าบ้านเอง ไม่ได้ต้องกำหนดว่าจะต้องมีกี่ศาล แต่ทั้งนี้ต้องดูขนาดพื้นที่ของสถานที่ว่าเหมาะสมที่จะตั้งศาลตา-ยายเพิ่มอีกได้หรือไม่

ณ ฤกษ์อันเป็นมงคลยิ่งนี้ ขอให้ท่านและบ้านเรือนเคหะสถานของท่านจงเจริญรุ่งเรืองนำมาซึ่งโชคลาภความสงบสุข ปลอดภัยจากโจรภัย อัคคีภัย วาตภัย โรคภัย และให้ผู้อยู่อาศัยทุกๆคนยิ่งด้วยสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคล ด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฎิภาณธนสารสมบัติ สมความปรารถนาทุกประการ

 

วิธีการกำหนดจุดที่ตั้งศาลและการสร้างฐานศาล

1.ตำแหน่งหน้าศาล ตัวศาลจะต้องไม่ตรงกับเสาไฟฟ้า หรือเสาโครงสร้างอื่นใด (ให้วัดองศาจากจุดกึ่งกลางของตัวศาล)       

2.ตำแหน่งตัวศาล (ด้านข้าง) จะต้องไม่ตรงกับห้องน้ำ หรือองศาตรงกับโถส้วม ทั้งชั้น 1-2  (ให้วัดองศา)

3.ตำแหน่งพื้นที่หน้าศาลต้องมีพื้นที่ว่างไม่น้อยกว่า 2 เท่าของพื้นที่ของฐานของศาล (ให้วัด ตรม.) หากไม่พอให้ลดเหลือ ศาลเพียงหลังเดียว                                     

4.ตัวศาลจะต้องไม่โดยปะทะจากมุมต่างๆ เช่น  (ให้วัดองศา)
(4.1) มุมแหลมของตัวอาคาร  (4.2)ชายคาบ้าน (4.3) มุมแหลมของรั้วบ้าน (4.4) ใต้ชายคาในตำแหน่งที่ฝนไหลลงมาปะทะถูกตัวศาล (4.5) ตำแหน่งที่ถูกรถเลี้ยวเข้าไป ปะทะ(4.6) ตำแหน่งใกล้ถังขยะ (4.7) ตำแหน่งใกล้ท่อระบายน้ำ                                  

5.ตำแหน่ง ของศาล หากเป็นศาลประธาน ให้อยู่ด้านขวามือ ซึ่งเป็นตำแหน่งใหญ่กว่า เช่นมีศาลพระภูมิกับศาลตายาย ให้ศาลพระภูมิอยู่ด้านขวา ศาลตา-ยายอยู่ด้านซ้าย (ให้ยืนตรงตำแหน่งที่ตั้ง แล้วหันหน้าออกตามทิศหน้าศาลที่จะตั้ง ก็จะรู้ตำแหน่งซ้าย-ขวาที่ถูกต้อง)

 6.ความสูงของฐาน ไม่มีการกำหนดแน่นนอน แต่จะต้องสูงกว่า
(6.1)ความสูงถนนหน้าบ้าน (6.2)ความสูงธรณีประตู  (6.3)ความสูงของชักโครกห้องน้ำในบ้าน (6.4)ความสูงของพื้นในบ้าน พิจารณารวมทุกข้อความสูงของฐานจะต้องไม่น้อยกว่า10- 30 ซม.              

7.บันไดของฐานตั้งศาล จะต้องให้เป็นเลขคี่ เช่น 1ขั้น 3ขั้น (นับลูกบันได)

8.หลุมใส่ของมงคลใต้ฐานศาลพระภูมิ ให้มีขนาด กว้าง 20 X 20 ซม. ลึก 30 ซม. ใส่ทรายรองพื้นไว้ครึ่งหนึ่งของความลึกของหลุม  หากมีศาลพระภูมิและตา-ยาย ให้เจาะหลุมแค่ฐานของศาลพระภูมิเพียงแห่งเดียว ในการขอฤกษ์ จะมีตัวอย่างแบบแปลนตั้งศาลให้ ซึ่งเป็นแบบขนาดใหญ่ ให้ช่างทำการลด หรือเพิ่ม สเกล ตามความเหมาะสม ของพื้นที่

 

เรื่องฤกษ์ยามที่ควรรู้

"คนชอบทัก"กับคำถามสำหรับคนชอบติว่าฤกษ์ไม่ดี

การดูฤกษ์ในปฏิทินโหร

การขอฤกษ์จากพระสงฆ์

วิธีการนับวันเกิดแบบโหร (เกิดวันอาทิตย์ จันทร์ อังคาร ฯลฯ)

วิธีการนับปีเกิดแบบโหร(ปีนักษัตร ชวด ฉลู ฯลฯ)

ปัญหาเรื่องลัคนาและราศีเกิด ทำไมไม่ตรงกัน

ฤกษ์ชั้นสูง ฤกษ์ชั้น 1 ฤกษ์ชั้น 2 ฤกษ์ชั้น 3 คืออะไร

เวลาเกิดไม่แน่นอน หรือ ไม่รู้ทั้งวันเดือนปีเกิด สามารถดูฤกษ์ได้หรือไม่

วิธีการใช้ฤกษ์ในระบบโหราศาสตร์

วันอุบาทว์ วันโลกาวินาศ ทำการมงคลไม่ได้จริงหรือ ?

สีถูกโฉลก กับ เหตุผลทางโหราศาสตร์

ปฏิทินคลาดเคลื่อน ใครผิด ใครถูก?

ความแตกต่างของฤกษ์จาก "วิชาโหร"กับ"วิชาหมอดู"

รวมคำถามเรื่องฤกษ์ยาม

ดวงชง-การทำลายและส่งเสริมผลของฤกษ์ยามต่างๆ

วันครู วันพระ วันในพรรษา ทำการมงคลได้หรือไม่

การดูฤกษ์แบบผิดๆ กับวันกาลกิณี

ข้อควรระวัง-การทำลายผลของฤกษ์ยาม

ระวังฤกษ์ที่ได้มาจากแหล่งต่างๆ

อันตรายจากการใช้ฤกษ์สะดวก

ความเชื่อที่ผิดๆเกี่ยวกับฤกษ์ยาม

 

ฤกษ์ตั้งศาล  ฤกษ์ตั้งศาล

ภาพพิธีกรรม อาจารย์ณภัทร ศรีจักรนารท