Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

 ฤกษ์ยกเสาเอก

  **ได้ผลตอบรับดีมาตลอดนับสิบปี ว่านำฤกษ์ไปใช้แล้วได้ผลดีจริง และกลับมาขอฤกษ์อื่นๆอีกหลายครั้ง**

line add astroneemo

บริการดูฤกษ์มงคล ฤกษ์ยกเสาเอก  ฤกษ์ตอกเสาเข็ม วางศิลาฤกษ์ ฤกษ์สร้างบ้านปี 2567 *****ได้รับความนิยมสูงสุด

ฤกษ์ชั้นสูงคำนวนละเอียดเป็นนาที จาก วัน เดือน ปี เกิด เวลาเกิด โดยเฉพาะบุคคล

ค่าบูชาครู ๖๙๙ บาท โดย อาจารย์ณภัทร ศรีจักรนารท (Astro Neemo)

***เมนูลัด กรอกแบบฟอร์มขอฤกษ์ยกเสาเอก-ตอกเสาเข็ม คลิ๊กแบบฟอร์มด้านล่างนี้...

 การหาฤกษ์ปลูกบ้าน หรือหา"ฤกษ์ยกเสาเอก"ให้ถูกต้องตามหลักโหราศาสตร์นั้น จำเป็นจะต้องคำนวนฤกษ์มาจากดวงเจ้าของบ้าน ชาย-หญิง สามี-ภรรยาเท่านั้น แล้วหาวันดี และวันสมพงษ์กับดวงเจ้าของบ้านให้สัมพันธ์กัน จึงจะถือว่าเป็นมงคล สามารถแก้ไขดวงชาตาและส่งเสริมดวงเจ้าของบ้านได้ การหาฤกษ์มงคลที่สมพงษ์กับดวงชาตา สามารถแก้ไขพื้นดวง  และบรรเทาผลร้ายในดวงชาตาให้ลดทอนลงได้ และส่งเสริมโชคลาภ การทำมาหากิน และปัดเป่าอุปสรรค อยู่เย็นเป็นสุข ปราศจากโจรภัย อัคคีภัย อันตรายต่างๆ ฯลฯ
ฤกษ์ยามที่ถูกต้องจึงไม่ใช่ดูจากปฎิทินแล้วบอกว่าเป็นวันดี วันธงไชย ฯลฯ แล้วยึดเอาตามนั้น วันดีตามปฎิทินก็อาจจะเป็นวันร้ายของเราก็ได้

ในการยกเสาเอกนั้น หากเป็นบ้านสมัยก่อนเรามักมีเสาไม้ มาเพื่อประกอบเป็นตัวบ้าน ฉะนั้นในการยกเสาเอกก็สามารถทำได้ตามแบบโบราณ ก็ตือเลือกหาไม้มงคลที่จะมาเสาเอก มีพิธีกรรมเซ่นสรวง บูชา พิธีตัดไม้ แต่ในปัจจุบันหาไม่มีแล้ว

พอมาในสมัยนี้อาคารบ้านเรือนก็เป็นตึกแถว เป็นปูน เป็นอาคารสูง ฉะนั้นพิธีกรรมการวางรากฐานก็จะไม่ใช่การยกเสาเอกแบบโบราณ แต่เป็นพิธีกรรมแบบอื่นๆ เช่นการวางศิลาฤกษ์ หรือการ ลงเสาเข็ม หรือตอกเสาเข็มเอกแทน พิธีการยกเสาเอก

อย่างไรก็ตามว่าไปตามหลักการของ"ฤกษ์ยกเสาเอก"ที่สำคัญก็คือเมือนได้วันดีฤกษ์ดี (ฤกษ์บน) แล้ว ก็ต้องมาสอบทานกับดวงเจ้าของบ้านว่าสมพงษ์กับฤกษ์ในวันนั้นหรือไม่ หากไม่สมพงษ์ฤกษ์ดีวันดีนั้นก็ใช้ไม่ได้เพราะจะเป็นโทษแก่เจ้าของบ้านและผู้อยู่อาศัย  ดังนั้นก็ต้องทำการคำนวนหาฤกษ์ใหม่ไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้วันดี ฤกษ์ดี และสมพงษืกับดวงชาตากำเนิดของเข้าของบ้าน ทั้งสามีและภรรยา นี่จึงจะเรียกว่าเป็นฤกษ์ที่ดีที่ถูกต้องตามหลักวิชาโหราศาสตร์ ส่งผลให้ผู้อยู่อาศัย เจ้าของบ้านอยู่เย็นเป็นสุข มีความเจริญรุ่งเรือง ปราศจากศัตรู โรคภัยไข้เจ็บ มียศศักดิ์ มีบริวาดี บุตรหลานดี   นอกจากนี้ดวงฤกษ์ที่เป็นศุภผลนี้จะรับประกันได้ว่าจะคุ้มครองป้องกันให้อาคารบ้านเรือนนั้นพ้นจากภัยทั้งหลาย เช่น วาตภัย อุทกภัย อัคคีภัย โจรภัยได้เป็นอย่างดี  และฤกษ์ดีก็จะส่งผลคุ้มครองให้ปลอดภัยดีกว่าบริษัทประกันภัยแห่งไหนๆในโลก

ความจริงเรื่องฤกษ์ยาม"ยกเสาเอก"ที่ถูกต้องตามหลักโหรฯ จะมีคุณประโยชน์ดังนี้
1.สามารถก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง ตามที่เราปรารถนา(ตามกำลังของฤกษ์ในขณะนั้นๆ)
2.สามารถแก้ไขดวงชาตาเดิมของเจ้าของ จากร้ายกลายเป็นดีได้ (ตามกำลังของฤกษ์ในขณะนั้นๆ)
3.สามารถที่จะบรรเทาและสลายผลร้ายต่างๆ ที่อาจจะจะเกิดขึ้นมาในอนาคตจากหนักเป็นเบา หรือจากเบาเป็นไม่มี (ตามกำลังของฤกษ์ในขณะนั้นๆ)

ดังนั้นหัวใจของ ฤกษ์ยกเสาเอก ที่ถูกต้องก็คือ การใช้ฤกษ์บนและฤกษ์ล่างให้สัมพันธ์กัน เพื่อให้เกิดศุภอิทธิพล เป็นศุภผลแก่เจ้าการ หรือเจ้าของงานที่จะกระทำการโดยฤกษ์นั้นๆ

 ฤกษ์ยกเสาเอก

ประเภทของฤกษ์ยามที่เกี่ยวกับการก่อสร้างและวางรากฐาน

ฤกษ์ยามมงคลที่มีผลต่อความเจริญรุ่งเรืองของผู้อยู่อาศัยและกิจการต่างที่จะเริ่มต้นกระทำในแผ่นดินมีหลายแบบหลายประเภท ซึ่งขึ้นอยู่กับประเพณีและวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นและความเหมาะสมของโครงสร้างที่จะการทำ โดยปกติมีดังนี้

  1. ฤกษ์เปิดหน้าดิน ปกติมักจะเป็นประเพณีแบบคนจีน ที่จะเริ่มทำการสร้างบ้าน เรียกว่า “ต้งถู่动土”  โดยเหมาะสำหรับพื้นที่เปล่าหรือการก่อสร้างที่ยังไม่ได้กำหนดผังโครงสร้าง หรือ ทิศทางเอาไว้แน่ชัด และเป็นพิธีสำหรับการเปิดหน้าดินเอาฤกษ์เอาชัยเพื่อจะเริ่มทำการก่อสร้างบ้านหรือกิจการต่างๆในอนาคตอันใกล้นี้  ซึ่งประเพณีของฝรั่งก็มีคล้ายๆกันเรียกว่า Groundbreaking
  2. ฤกษ์ตอกเสาเข็ม (ตอกเข็มเอก) เป็นฤกษ์อันแรกสำหรับวาระการก่อสร้างบ้านเรืองที่อยู่อาศัย ซึ่งในอดีตแต่โบราณมักไม่กระทำกันเพราะไม่จำเป็น เพราะเป็นเรือนไม้ แต่สำหรับบ้านในสมัยปัจจุบันก็คงหลีกเลี่ยงไม่พ้นการตอกเสาเข็ม  เว้นแต่ว่าอยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัด เช่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีดินแข็ง ดินดาน ดินปนหิน บางครั้งการตอกเสาเข็มก็ไม่จำเป็น
  3. ฤกษ์ยกเสาเอก เป็นฤกษ์ทำกระทำกันมาแต่โบราณ ซึ่งต้องหาฤกษ์ยามที่เป็นมงคลในการตั้งเสาต้นแรกของตัวบ้าน อีกทั้งต้องหาตำแหน่งทิศเสาเอก โท ตรี  ทิศของการขุดหลุม การโกยมูลดินที่ขุดกองเอาไว้ในทิศที่เป็นมงคล และการวางเสา ต้องหันปลายเสาไปทิศไหนที่เป็นมงคลของวันและเดือนนั้นๆ
  4. ฤกษ์วางศิลาฤกษ์ เป็นฤกษ์ใหญ่และสำคัญ ซึ่งมักจะต้องเป็นอาคารขนาดใหญ่ ศาสนาสถาน วัดโบสถ์ วิหาร ลานเจดีย์ หรือ อาคารสำนักงานของหน่วยงานราชการ โรงพยาบาล โรงเรียน ก็มักจะใช้การวางศิลาฤกษ์เป็นหลัก

 

พิธีกรรมการสร้างบ้านที่นิยมทำกันในสมัยปัจจุบัน


1.บ้าน คสล.ไม่เกิน 2 ชั้นครึ่ง ที่ต้องใช้การตอกเสาเข็ม และสามารถผูกเหล็กเป็นโครงเสาเพื่อทำการยกเสาเอกได้ให้ใช้พิธีกรรมได้ 3 แบบ ให้เลือกเอาเพียงอย่างเดียวคือ

1.1พิธีตอกเข็มเอก มีพิธีการบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่ สังเวยเทวดา อ่านโองการ (ต้องมีอาจารย์/หมอโหรา/พราหมณ์ มาทำพิธีให้)โดย ถือฤกษ์ในการตอกเสาเข็มต้นแรกลงในแผ่นดิน ซึ่งวิธีนี้ไม่ต้องทำการขุดหลุมเอาไว้ก่อนพอทำพิธีเสร็จแล้วก็ค่อยขุดหลุม ยกเสาและทำการสร้างตามแบบแปลนได้เลย  (ต้องมีฤกษ์ตอกเข็มเอก)

1.2พิธียกเสาเอก มีพิธีการบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่ สังเวยเทวดา อ่านโองการ (ต้องมีอาจารย์/หมอโหรา/พราหมณ์ มาทำพิธีให้)ซึ่งต้องมีการขุดหลุมตามทิศต่างๆเอาไว้ก่อนแล้วจึงมีพิธียกเสาเอก (ต้องมีฤกษ์ยกเสาเอก)

1.3พิธีตอกเข็มเอก+ยกเสาเอก เพื่อความสมบูรณ์ของฤกษ์ยาม โดยมีทั้ง ฤกษ์ตอกเข็มเอก และ ฤกษ์ยกเสาเอก การตอกเข็มเอกด้วยพิธีแบบง่ายก่อน โดยให้เจ้าภาพจุดธูปเทียนบอกกล่าวขอขมาพระภูมิเจ้าที่ (เจ้าบ้านทำเอง)โดยถือฤกษ์ในการตอกเสาเข็มต้นแรกลงในแผ่นดิน หลังจากนั้นประมาณ 15-30 วันก็ต้องมีพิธียกเสาเอก มีพิธีการบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่ สังเวยเทวดา อ่านโองการ (ต้องมีอาจารย์/หมอโหรา/พราหมณ์ มาทำพิธีให้) (ต้องมีฤกษ์ตอกเข็มเอก+ยกเสาเอก)

2.บ้านที่เป็นโครงสร้างขนาดใหญ่ มากกว่า 3 ชั้น ซึ่งไม่สามารถทำการผูกเหล็กหล่อเสาได้ ให้ใช้ฤกษ์เดียวและพิธีกรรมตอกเข็มเอกเพียงอย่างเดียว มีการบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่ สังเวยเทวดา อ่านโองการ โดยถือฤกษ์การก่อสร้างคือการเจาะเข็มต้นแรกลงไปในแผ่นดิน

3.อาคารที่มีโครงสร้างขนาดใหญ่มากและซับซ้อน ให้ใช้พิธีวางศิลาฤกษ์ การบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่ สังเวยเทวดา อ่านโองการเชิญเทวดาแบบเต็มสูตรซึ่งต้องใช้คณะผู้ทำพิธีมีหลายท่าน โดยมากเป็นคณะพราหมณ์
 

   

 

ภาพปาฎิหาริย์ของอาจารย์

 

 01 Our Service

ฤกษ์ดีที่ให้ผลดีได้สมบูรณ์ที่สุด ตามหลักโหราศาสตร์ที่ถูกต้อง คืออะไร

1.ฤกษ์ดี ที่ให้ผลดีสมบูรณ์สูงสุดตามหลักโหราศาสตร์ คือวันดีและเวลาดีของฤกษ์บนฟ้า (ฤกษ์นภดล-ฤกษ์บน) ที่ต้องสมพงศ์กับดวงชะตาของคนๆหนึ่ง (ฤกษ์ภูมิดล-ฤกษ์ล่าง) ซึ่งจะต้อง คำนวนจาก วันเดือนปีเกิด เวลาเกิดและจังหวัดที่เกิด ของเจ้าของดวงชะตาโดยเฉพาะ และต้องสมพงศ์กับงานมงคล ประเภทชนิดงานที่จะทำโดยเฉพาะของแต่ละบุคคล เช่น งานแต่งงาน ขึ้นบ้านใหม่ ลาสิกขา ฯลฯ ดังนั้นการหาฤกษ์จะแตกต่างกันเฉพาะงานที่กำหนดเท่านั้น จะไม่นำมาใช้ปะปนกัน

2.ฤกษ์ดีไม่ใช่จะตลอดทั้งวัน แต่จะมีช่วงเวลาสั้นๆประมาณ 30 -60 นาที เท่านั้น ดังนั้นการคำนวนฤกษ์ฤกษ์บนและฤกษ์ล่าง(ดวงชะตา) ต้องสมพงศ์กัน ดังนั้นฤกษ์ดีสำหรับคนๆหนึ่งอาจจะเป็นฤกษ์ร้ายของอีกคนหนึ่งก็ได้ ดังนั้นฤกษ์ที่สมพงศ์กับดวงชะตาเฉพาะบุคคลชนิดนี้จะหาฤกษ์ได้ยากเดือนหนึ่งๆอาจจะมีเพียง 3-5 วัน และมีช่วงเวลาสั้นๆ เป็นช่วงๆ เท่านั้น

3.ฤกษ์ตามปฏิทิน ฤกษ์ดีตามปฏิทินฤกษ์ต่างๆจึงไม่สามารถคำนวนได้ เพราะเป็นการคำนวนฤกษ์จากฤกษ์บนคือฤกษ์ฟ้าอย่างเดียว ไม่ได้นำดวงชะตาของบุคคลมาคำนวนร่วมด้วย ฤกษ์แบบนี้จึงไม่ได้ผลเต็มร้อย หรือไม่ได้ผลเลย บางทีอาจจะเป็นฤกษ์ร้ายไปเลยก็ได้ เพราะปฏิทินฤกษ์ต่างๆ หากนำมาหลายๆเจ้ามาเปรียบเทียบกันก็จะเห็นว่าวันดีวันร้ายแต่ละเจ้าก็ไม่ค่อยจะตรงกัน หรือขัดกันเลยก็มี แล้วเราจะเชื่อเจ้าไหนดี

4.ทำไมจึงต้องใช้เวลาของจังหวัดที่เกิด เพราะเวลาท้องถิ่นแต่ละจังหวัดแตกต่างกันมาก เช่น คนเกิด วัน เดือ นปี เดียวกัน เวลาเดียวกัน เช่น เวลา 8.00 น. แต่คนหนึ่งเกิดที่จังหวัดอุบลราชธานี เวลา 08.00 น. แต่อีกคนหนึ่งเกิดที่กรุงเทพเวลา 08.00 น.เวลาเกิดเหมือนกัน แต่เวลาท้องถิ่นของ กทม กับ อุบลฯ แตกต่างกัน -18 นาที (คำนวนจาก Lat-Long) ดังนั้นคนที่เกิด กทม เวลาเกิดจริงตามเวลาท้องถิ่น (local mean time) คือเกิดเวลา 07.42 น. ไม่ใช่ 08.00 น. ดังนั้นคนที่เกิดกรุงเทพฯโหรจึงต้องนำเวลา 07.42 น. มาคำนวนดวงชะตา

5.ฤกษ์ตามอินเตอร์เน็ต อันนี้เป็นอันตรายอย่างยิ่ง เพราะเราไม่รู้ว่าใช้ศาสตร์ไหนวิชาไหนมาคำนวน ส่วนมากจะบอกแค่วันที่ บางที่ก็บอกเวลาด้วย แต่ไม่คำนวนดวงชะตาของเราไปร่วมคำนวนด้วย ดังนั้นจึงไม่ได้ได้ผล และอาจจะกลายเป็นฤกษ์ร้ายเสียอีก

 

ฤกษ์ยกเสาเอก--ฤกษ์ยามคือสิ่งที่ บ่งบอกถึงความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานสนามแม่เหล็กโลก พลังงานสนามแม่เหล็กของจักรวาล และพลังงานสนามแม่เหล็กเฉพาะตัวของแต่ละบุคคล "ฤกษ์ยามที่ดีและถูกต้อง"เท่านั้นจึงจะสามารถแก้ไขอุปสรรคต่างๆที่เข้ามาในในชีวิตและพื้นดวงชาตาเดิมได้ โดยจะต้องคำนวนความสัมพันธ์ระหว่าง ฟ้า-ดิน-คน ให้เป็นหนึ่งเดียวกัน เพราะฉะนั้นฤกษ์ยามที่คำนวนความสัมพันธ์ของพื้นดวงเดิมของเจ้าการเท่านั้น จึงจะทำได้

ส่วนฤกษ์ยามตามปฎิทินฤกษ์ยามต่างๆ ที่บอกว่าเป็นวันดีฤกษ์ดีนั้น (ฤกษ์โหล) นั้น ไม่อาจจะมาทดแทนได้ วันดีก็ไม่ใช่ว่าจะดีทั้งวัน และวันดีฤกษ์ดีของวันนั้น ก็อาจจะไม่สมพงษ์กับดวงชาตาของผู้ใช้ฤกษ์ จนกลับกลายเป็นฤกษ์ร้ายให้โทษก็เป็นได้  ดังนั้นฤกษ์ยามที่ถูกต้องจะต้องเป็นฤกษ์ที่ดีและสมพงษ์กับดวงชาตาเฉพาะบุคคลเท่านั้น เพราะต้องใช้ผู้รู้ทางวิชาโหราศาสตร์เท่านั้นจึงจะหาความสัมพันธ์ของดวงชาตา(ภูมิดล)และฤกษ์ยามจากท้องฟ้า(นภดล)ได้ ที่ดีเป็นมงคลได้


ตัวอย่างเช่น หากมีคนมาบอกว่าวันนี้จะมีพายุใหญ่ จงอย่านำเรือออกทะเล หากมีคนเชื่อไม่นำเรือออกทะเลในวันนั้นก็ต้องพบกับอุปสรรคและลมมรสุมต่างๆ นาๆ ดีไม่ดีเรืออาจอัปปางเอาได้ แต่หากมีคนเชื่อไม่ออกเรือในวันนั้นก็จะพบกับความสวัสดีอยู่รอดปลอดภัย ไม่มีปัญหาใดใดเกิดขึ้น ฤกษ์ยามก็เป็นอย่างนี้ หากมีคนเชื่อและปฎิบัติตามอย่างน้อยเขาก็จะไม่พบกับความวิบัติร้ายแรง หรือไม่ก็บรรเทาผลร้ายที่จะเกิดมีขึ้นในชีวิตได้ไม่มากก็น้อย

 814sMVvZPtL. SX425

โหราศาสตร์ภารตะ หรือโหราศาสตร์จากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ หรือเรียกว่าโหราศาสตร์พระเวท -Vedic Astrology เป็นวิชาดาราศาสตร์-โหราศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดวิชาหนึ่งของโลก มีประวัติย้อนหลังไปถึง 8,300 ปี 3,000 ปีก่อนคริสตกาล หรือ ประมาณ 10,000 ปี มาแล้ว  (8300 B.C.- 3000 B.C.) โดยในระยะเวลาดังกล่าว วิชานี้ได้รับการค้นคว้าและพัฒนามาอย่างต่อเนื่องมาพร้อมๆ กับคัมภีร์พระเวท ของพราหมณ์ โดยมหาฤาษีหรือมหามุนีที่เป็นบูรพาจารย์ของพราหมณ์ในยุคบรรพกาล ที่รจนาคัมภีร์พระเวท (สัปตยุคฤาษี) จำนวน 18 องค์คือ มหาฤาษีสูรยา มหาฤาษีปิตมาส มหาฤาษีวยาสะ  มหาฤาษีวสิษฐะ  มหาฤาษีอตรี  มหาฤาษีปราสาระ มหาฤาษีกาษยาปะ มหาฤาษีลิษะ มหาฤาษีชาวาล มหาฤาษียาวนะ มหาฤาษีภฤคุ มหาฤาษีสูรยา และมหาฤาษีศอุนาคา เป็นต้น

วิชาโหรฯแห่งดินแดนภารตะ(อินเดีย) ตั้งแต่โบราณถึงปัจจุบันมีชื่อเรียกอีกหลายชื่อเช่นโหราศาสตร์ฮินดู (Hindu Astrology) โหราศาสตร์พระเวท (Vedic Astrology) โชฺยติษ ศาสตร์ (Jyotish shastra)เป็นวิชาที่ว่าด้วย กาลเวลา การโคจรของดาวเคราะห์ และปรากฏกาณ์ทางดาราศาสตร์  ที่ส่งพลังรังสีที่มีอิทธิพลต่อชีวิตของมนุษย์ ทั้งในด้านชาตาชีวิต สุขภาพ ความสามารถ ความนึกคิด อารมณ์ต่างๆ ล้วนแต่ได้รับอิทธิพลจากพลัง รังสีดี-ร้ายของจักรวาลและเป็นวิชาหนึ่งในวิชาหลักสมัยโบราณที่นักบริหาร นักการทหาร และนักปกครอง จะต้องเรียนรู้และเป็นแม่แบบของวิชา โหราศาสตร์ระบบนิรายนะในวัฒนธรรมอื่นๆทั่วโลก และเป็นบรมครูของโหราศาสตร์ไทย และโหราศาสตร์ลังกา พม่า ลาว เขมร มอญ อินโด ธิเบต ฯลฯและแม้แต่โหราศาสตร์จีนก็ได้รับอิทธิพลจากโหราศาสตร์ภารตะเป็นอย่างมากผ่านทางพุทธศาสนามหายานที่แพร่เข้าไปในประเทศจีน เมื่อกว่า 2,000 ปีมาแล้ว ซึ่งศาสตร์เหล่านี้ เป็นศาสตร์ชั้นสูงที่มีการคำนวณ ยุ่งยากสลับซับซ้อนและละเอียดเป็นอย่างมากเพื่อใช้สำหรับทำนาย เหตุการณ์บ้านเมือง ทำนายฝนฟ้า ฤดูกาลทำนายชาตาชีวิตของกษัตริย์และบุคคลชั้นสูงส่วนสามัญชน จะไม่มีโอกาสได้ใช้เลย  ปัจจุบันในประเทศอินเดีย ในรอบศตวรรษที่ผ่านมา มีการเปิดเผยความลี้ลับของวิชาโหราสาตร์และคัมภีร์เก่าแก่ที่ปิดบังซ่อนเร้นมานานนับพันปี นำมาเผยแพร่ให้ความรู้ต่อสาธารณชนมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เป็นประโยชน์เท่าเทียมกันแก่บุคคลทุกชั้นวรรณะ ที่จะได้มีโอกาสใช้และได้รับผลดีจาก ภูมิปัญญาอันยิ่งใหญ่ของบรรพชนโบราณ

 

ในสมัยโบราณท่านมหาฤาษีผู้รจนาคัมภีร์โหราศาสตร์และฤกษ์ยามต่างๆได้กล่าวเอาไว้ว่า การสร้างรากฐานอาคารบ้านเรือนสำหรับอยู่อาศัยนั้นมีส่วนประกอบอยู่ 4ประการคือ 1.การวางรากฐาน (หรือ ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์ ฯลฯ) 2.การขุดบ่อน้ำ (ในปัจจุบันไม่มีธรรมเนียมนี้แล้ว)

3.การเข้ากรอบประตู (ในปัจจุบันก็ไม่มีธรรมเนียมนี้แล้ว) 4.การเข้าอยู่บ้านใหม่ หรือการขึ้นบ้านใหม่ ท่านมหาฤาษีกล่าวว่าประการที่ 1 และ 4 สำคัญมากที่สุดในการหาฤกษ์ยามเพื่อความสุขสวัสดีของผู้อยู่อาศัยในการปลูกบ้านนี้ จะมีเดือนที่ปลูกบ้านได้ตามกำหนดมาแต่โบราณ และจุดทิศทางวางเสาเอก การตอกไม้มงคล การกำหนดเวลามงคลฤกษ์ยกเสาเอก ฯลฯ

***หากท่านต้องการทราบรายละเอียดและความหมายเกี่ยวกับการดูฤกษ์ อ่าน "กฎเกณฑ์การให้ฤกษ์" คลิ๊กที่นี่..

หมายเหตุ 1)หากสงสัยว่าวิชาโหรฯมีการคำนวนดวงชาตาของฤกษ์ยามที่ละเอียดซับซ้อนและแตกต่างจากวิชาอื่นๆอย่างไร กรุณาอ่านบทความ โหราวิทยา บทที่ 4 การคำนวนกำลังดาวเคาระห์และเรือนชาตาโดยคลิ๊ก โหราวิทยาบทที่ 4 การคำนวณกำลังดาวเคราะห์และเรือนชาตา

หมายเหตุ 2) หากท่านเข้าใจว่าวิชาโหรฯเป็นวิชาที่งมงายไร้เหตุผล ไม่เป็นวิทยาศาสตร์ ไม่มีหลักการ ขอให้ท่านเข้าไปศึกษา วิชาการคำนวณดวงชาตาของโหรฯเสียก่อน โดยคลิ๊ก การคำนวณดวงพิชัยสงคราม,คัมภีร์สุริยยาตร์และมานัตต์

 

ฤกษ์ยกเสาเอก

   

02 Our Service

การคำนวนฤกษ์ (ฤกษ์ยกเสาเอก,ฤกษ์ตอกเข็มเอก, ฤกษ์เปิดหน้าดิน, ฤกษ์วางศิลาฤกษ์ )จะเร็วจะช้าจะยากหรือง่ายก็ขึ้นอยู่กับดวงชาตาของบุคคลนั้นๆ ว่าช่วงเดือนนั้นหรือในระหว่างปีนั้นมีช่วงที่ดีเป็นมงคลกับดวงชาตานั้นๆ หรือไม่และจะต้องหลีกเลี่ยงผลร้ายและปรับปรุงดวงฤกษ์อย่างไรจึงจะสมพงษ์กับ ดวงชาตาของเจ้าชาตาและกิจการที่จะต้องกระทำในช่วงนั้นหากตรวจสอบพบว่ามี เคราะห์หามยามร้ายในช่วงนั้นพอดี โหรจะต้องปรับดวงฤกษ์อย่างไรจึงจะสลายผลร้ายอันนั้นให้ลดลงหรือหลีกเลี่ยงไป ให้ได้ และพยายามส่งเสริมจุดที่ดีในดวงชาตาให้โดดเด่นขึ้นโดยใช้ฤกษ์ยามซึ่งเป็น พลังงานพิเศษจากฟากฟ้ามาเป็นตัวช่วยในการส่งเสริมและแก้ไขดวงชาตาฉะนั้นใน การแก้ไขดวงชาตาในหลักวิชาโหรนั้น มีเพียงการใช้"ฤกษ์ยามที่สมพงษ์กับเจ้าชาตาเท่านั้น"จึงจะสามารถเปลี่ยน แปลงดวงชาตาจากร้ายให้กลายเป็นดีขึ้นได้

ในการขอฤกษ์ยกเสาเอก อาจารย์จะใช้เวลาประมาณ 1-2 วันในการคำนวนหาฤกษ์  หากท่านส่งข้อมูลมาพร้อมทั้งแจ้งการโอนค่าบูชาครูมาภายในวันนี้ ท่านก็จะได้รับฤกษ์ภายในพรุ่งนี้หรือไม่เกิน 24 ชมในกรณีปกติ หากดวงชาตาของท่านหาฤกษ์ได้ยาก ก็อาจจะได้ฤกษ์ภายใน 2-3วัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพื้นดวงของท่านเอง

การหาฤกษ์ยกเสาเอก สิ่งที่ต้องการก็คือ

1.  ดวงชาตาเจ้าการ หรือเจ้าของบ้าน เป็นชายหรือหญิง วันเดือนปีเกิด เวลาเกิด และจังหวัดที่เกิด หากเป็นสามีภรรยาก็ต้องแจ้งมาทั้งสองท่านและบอกอาชีพมาด้วย

2.  เวลาที่ต้องการจะปลูกบ้าน โดยเคร่าๆ ว่าประมาณวันไหน เดือนอะไร และที่จังหวัดไหน

3.  แบบบ้านเป็นแบบไหน สองชั้นหรือชั้นเดียว เป็นโกดัง โรงงาน อาคารพานิชย์ หากมีแผนที่เขียนทิศทางมาด้วยจะดีมาก

4.  บ้านปลูกแล้วจะเอาไปทำอะไร ใช้ หรือให้เช่า อยู่เอง หรือ ต้องการดวงฤกษ์เด่นด้านไหน ให้คุณเรื่องอะไร เช่นค้าขายดี หรือได้เลื่อนตำแหน่ง มีคนนับหน้าถือตา หรือ ช่วยทำมาหากิน โชคลาภ ฯลฯ

5. ประเภทของฤกษ์ เช่น ฤกษ์ยกเสาเอก, ฤกษ์ตอกเสาเข็ม ,ฤกษ์ยกเสาเอก+ตอกเสาเข็ม ,ฤกษ์เปิดหน้าดิน ,ฤกษ์วางศิลาฤกษ์

6.ถ้าหากต้องการให้อาจารย์ระบุตำแหน่งเสาเอก-โทในแปลนบ้าน ให้ส่งแปลนบ้านชั้นล่าง+ทิศ เมล์มาพร้อมกับการขอฤกษ์ ดูตัวอย่างการส่งแปลนบ้านคลิ๊กที่นี่

บางคนก็อาจจะสะดวกใช้ฤกษ์เพียงฤกษ์เดียวหรือหลายฤกษ์(ตามความเหมาะสมของการก่อสร้าง) ให้เลือกเอาว่าจะเอาฤกษ์อะไร ซึ่งบางคนก็จะอาจจะใช้ฤกษ์ตอกเสาข็มอย่างเดียวแล้วยกเสาเอกในภายหลังแบบไม่ ต้องคำนึงถึงฤกษ์ หรือตอกเสาเข็มไปก่อนแบบไม่ต้องดูฤกษ์ แต่ใช้ฤกษ์ยกเสาเอกแทนก็ได้

หรือบางคนก็จะขอแยก 2 ฤกษ์เพื่อความเป็นศิริมงคลให้ครบถ้วนคือ ฤกษ์ตอกเข็มเอก และ ฤกษ์ยกเสาเอก   ซึ่งต้องกำหนดระยะเวลามาให้ผมก่อน ว่าจะต้องให้ฤกษ์ตอกเข็มและฤกษ์ยกเสาเอกห่างกันกี่วัน (ปกติแล้วการตอกเสาเข็มกับการยกเสาเอก จะห่างกันประมาณ 15-30 วัน กรุณาปรึกษาช่างก่อน)

หรือบางท่านแปลนบ้านและรูปแบบบ้านยังไม่พร้อม ก็อาจจะใช้ฤกษ์เปิดหน้าดินเพียงอย่างเดียวก็ได้  หรือหากเป็นอาคารขนาดใหญ่ สถานที่ราชการก็ควรจะขอฤกษ์วางศิลาฤกษ์

ทั้งหมดนี้ต้องเขียนให้ครบนะครับ แล้วไปสู่ขั้นตอนที่ 3

 

ฤกษ์ยกเสาเอก

 

prew weddingpantip weddingPocketrichy wedding 

ดูฮวงจุ้ย

 

ปัจฉิมลิขิต ทาง อาศรมจะให้ฤกษ์ที่ดีที่สุดเพียงฤกษ์เดียวในช่วงระยะเวลาที่คุณระบุมาเท่า นั้น ทางเราไม่มีฤกษ์เผื่อเลือก เช่น ขอหลายๆฤกษ์ ไม่มีฤกษ์โหลๆ เช่นวันนี้วันดีแต่งงานได้ทุกคู่ หรือวันนี้วันดีออกรถได้ทุกคน หรือฤกษ์ตามใจฉัน ฤกษ์ตามใจผู้ใหญ่ หรือชอบฤกษ์ที่ฉันสะดวก หรือต้องการฤกษ์ชั้น 2 ชั้น 3 หรือต้องการฤกษ์ที่ตัวเองไปเสริชร์หาในเน็ต หรือเปิดปฏิทินดูเองแล้วนึกว่าเป็นฤกษ์ดี หรือ ไปขอฤกษ์จากอาจารย์ท่านอื่นที่ให้แต่วันมา แต่กลับไม่มีเวลาให้ แล้วจะมาขอเวลาฤกษ์ อย่างนี้เป็นต้น

ฤกษ์ ชั้น 1 หรือ ฤกษ์ยามชั้นสูงของวิชาโหราศาสตร์พระเวทระบบนี้คำนวณยากและหาฤกษ์ได้ยากกว่า ระบบอื่นและจะต้องคำนวน ให้ถูกต้องตามหลักวิชาต้องเป็นมงคลที่สุดและดีที่สุดสำหรับผู้มาขอฤกษ์เท่า นั้น ท่านไหนสามารถนำไปใช้ได้ก็ถือว่าเป็นคนมีบุญ และเป็นศิริมงคลเกิดความเจริญก้าวหน้า รุ่งเรืองสำเร็จสมหวังตามปรารถนา แต่ท่านไหนมีวิบากกรรมเจ้ากรรมนายเวรขัดขวางหรือวาสนาไม่ถึงฤกษ์ ก็นำไปใช้ไม่ได้ ส่วนโหรผู้ให้ฤกษ์ก็ไม่สามารถทำแบบมักง่ายหรือให้ฤกษ์แบบตามใจท่าน เพราะหากเกิดความวิบัติใดใดแก่ผู้ใช้ฤกษ์ ตัวโหรผู้ให้ฤกษ์ก็ต้องรับผลกรรมอันนั้นด้วย ซึ่งครูบาอาจารย์ท่านก็ได้สาปแช่งให้เกิดความวิบัติแก่ตัวโหรผู้ให้ฤกษ์ผิดๆ โดยหวังจะเอาลาภสักการะ หรือทำแบบสุกเอาเผากิน ดังนั้นจึงได้โปรดได้เข้าใจในกฏข้อนี้ด้วย

 

 

03 Our Service

1.สำหรับท่านที่ไม่มีเวลาเกิดหรือมีเวลาเกิดที่ไม่แน่นอน ก็ไม่ต้องกังวล เนื่องจากเราใช้วิธีคำนวณหาฤกษ์แบบโบราณจะไม่มีปัญหา ซึ่งในสมัยก่อนคนที่จะทราบเวลาเกิดที่แน่นอนมีน้อยมาก ส่วนมากก็จะเพียงแค่ทราบว่าเกิดวันไหน หรือรู้แต่เพียงว่า เกิดต้อนเช้า สาย บ่ายเย็น เกิดตอนพระบิณฑบาต เกิดตอนต้อนวัวเข้าคอก  เกิดตอนพระตีระฆังเพล ฯลฯอย่างนี้เป็นต้น

โดยเราจะคำนวณจากองศาพระอาทิตย์ในวันที่ท่านเกิด ประกอบกับคำนวณจากองศาพระจันทร์ในฤกษ์ที่จันทร์เสวยนั้น ๆเป็นหลัก ซึ่งวิธีนี้จะคำนวณจากเวลา 07.00 น. ของทุกวัน สำหรับท่านทที่ไม่มีเวลาเกิดที่แน่นอน เราจะตั้งค่าการคำนวณจากเวลา 07.00 น. ก็จะทำให้สามารถหากฤกษ์กำเนิดในดวงชาตาได้เช่นกัน ซึ่งวิธีนี้เรียกว่า “การใช้ดาวอาทิตย์เป็นลัคนา)

2.สำหรับท่านไม่มีทั้งวัน เวลาเกิด หรือแม้กระทั่งปีเกิดก็ไม่มี ทางโหราศาสตร์ภารตะนั้นก็มีวิธีคำนวณดวงชาตาอีกแบบหนึ่ง เรียกว่า “นามนักษัตร” คือใช้ชื่อตอนแรกเกิดของคนๆนั้น มาคำนวณดวงชาตาและคำนวณฤกษ์ จากดาวนักษัตรทั้ง ๒๗ นักษัตรที่สัมพันธ์กับตัวอักษรแรกของชื่อที่ตอนถือกำเนิด ซึ่งวิธีนี้ใช้กันมาหลายพันปีแล้ว  และทางอาศรมฯก็สามารถคำนวณฤกษ์โดยใช้วิธีนี้ให้ท่านได้ โดยยังคงความถูกต้องแม่นยำ เหมือนกับคนที่มีวันเกิดทั่วไป (แต่ชื่อใหม่ที่เคยเปลี่ยนนั้นใช้ไม่ได้ จำเป็นต้องเป็นชื่อที่ตั้งตอนแรกเกิด เท่านั้น   

3.สำหรับท่านที่เกิดต่างประเทศ /อาศัยอยู่ในต่างประเทศ ในการกรอกข้อมูลกำเนิดให้ใช้เวลาเกิด ณ ประเทศที่ท่านเกิดได้เลย  หรือต้องการใช้ฤกษ์มงคลเพียงแค่แจ้งชื่อเมือง /ประเทศ/รัฐ /เวลาท้องถิ่น/เวลา DST ที่ท่านต้องการประกอบการมงคลต่างๆ ส่วนอาจารย์จะแจ้งฤกษ์มงคลตามเวลาท้องถิ่น Local Time  ณ เมืองที่ท่านอาศัยอยู่ โดยอาจารย์จะคำนวนจาก Time Zone,DST,GMT,Lat-Long ซึ่งแม่นยำและไม่ผิดพลาด

หากต้องการสอบถามรายละเอียดก่อน คลิ๊กที่นี่..

หรือสอบถามผ่าน Line @astroneemo  (คลิ๊กเพื่อแอดไลน์ https://lin.ee/s7l5EpF )

กรุณากรอกแบบฟอร์มเพื่อขอฤกษ์ยกเสาเอก ตอกเสาเข็ม เปิดหน้าดิน ฯลฯ โดยคลิ๊กที่แบนเนอร์ข้างล่างนี้

 

 

Form Astroneemo

 

 04 Our Service

ค่าครูบูชาฤกษ์ยกเสาเอก ๖๙๙.- / ต่อครั้ง หากต้องการขอใหม่คุณต้องทำบุญค่ายกครูใหม่

ค่าบูชาคำนวนฤกษ์ของระบบ"โหร" ที่มีประสบการณ์โดยปกติทั่วไปจะมีการกำหนดไว้ที่ประมาณ 2,000-3,000 บาทต่อ 1 ฤกษ์ แต่เพื่อเป็นการสืบสานวิชาการให้ฤกษ์ยามที่ถูกต้องตามระบบโหราศาสตร์ และเพื่อการรักษาขนบประเพณีไทยโบราณมิให้สูญหายไป อีกทั้งเป็นการส่งเสริมความเข้าใจต่อวิชาโหรฯว่าเป็นวิชาที่มีหลักการที่ เป็นระบบ มีแบบแผน ถ่ายทอดสืบต่อกันมานานนับพันๆปี เป็นวิชาศักดิ์สิทธิ์ เป็นของสูงมีค่าควรเมือง มิใช่นำไปทำนายกันเล่นๆ  อย่างที่เราเห็นๆกันโดยทั่วไป และเพื่อเปิดโอกาสให้กับคนทุกชนชั้น ได้มีโอกาสได้ใช้ฤกษ์ยามของระบบโหรที่ถูกต้อง ทางอาศรมฯจึงกำหนดอัตราค่าครูเพียง 699 บาทเท่านั้น

ขอความกรุณาอย่าโทรมาบอกให้จดรายละเอียดในการขอฤกษ์ของท่าน เพราะหาก ท่านไม่ได้แจ้งเข้ามา เราก็จะไม่สามารถตรวจสอบว่ายอดเงินนี้เป็นของท่าน เพราะยอดเงินจะเหมือนกันทั้งหมด จะทำให้ท่านได้รับฤกษ์ล่าช้า

ทางอาศรมฯของเราปกติ มิได้เปิดรับแขก หรือลูกค้าหรือบุคคลทั่วไป ให้ มาดูฤกษ์ที่อาศรมฯ เพราะเราเป็นที่สัปปายะซึ่งต้องการความสงบ เราจึงมีบริการคำนวนฤกษ์เฉพาะทางเว็บไซด์หรืออีเมล์เท่านั้น จึงต้องขอภัยทุกๆท่านมา ณ ที่นี้ รายได้นำไปเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำข้อมูลและบริหารเว็บไซด์  และเพื่อเผยแพร่ความรู็เชิงวิชาการด้านโหราศาสตร์ ธรรมะ  ฯลฯ แก่สาธารณะชน และอีกส่วนหนึ่งนำไปทำบุญกุศลต่างๆตามกฏเกณฑ์ของโหร

 

ACC2022

 

การแจ้งการโอนเงินชำระค่าบูชาครูฤกษ์ยกเสาเอก

การแจ้งการโอนเงินชำระค่าบูชาครู เมื่อท่านได้ชำระค่าครูแล้วกรุณาแจ้งการโอนเงินมาทาง SMS ที่หมายเลข 085-832-8228 หรือ แจ้งผ่าน Line @astroneemo (คลิ๊กเพื่อแอดไลน์ https://lin.ee/s7l5EpF ) หรือแจ้งการโอนเงิน ได้ที่เมนูหน้าเว็บไซด์หรือคลิ๊กที่นี่ "แบบฟอร์มแจ้งการโอนเงินค่าบูชาครู"

ปัญหาที่พบบ่อยมากก็คือเมื่อท่านทำการส่งข้อมูลและได้ทำการโอนเงินชำระค่าครูแล้ว มักจะไม่ค่อยได้แจ้งการโอนเงิน ทำให้ได้รับฤกษ์ล่าช้า (เนื่อง จากการทำการขอฤกษ์ยามมงคลจะต้องมีค่าบูชาครูเพื่อที่จะให้คุณได้ฤกษ์ยามจาก ครูบาอาจารย์ที่ถูกต้องจะไม่เป็นหนี้เวรหนี้กรรมต่อกันในการติดค้างครู อาจารย์ และโหรผู้คำนวนฤกษ์ก็จะไม่ต้องรับวิบากผลในการให้ฤกษ์ยามในการแก้ดวงชาตาให้ กับท่าน) หากได้ทำการชำระค่าครูแล้วกรุณาแจ้งตามรายละเอียดข้างต้น


05 Our Service

และเมื่อทางอาศรมฯได้รับการยืนยันการชำระค่าครูบูชาฤกษ์ยกเสาเอกแล้ว จะดำเนินการจัดส่งฤกษ์มงคลให้กับท่านทางอีเมล์ ภายใน 24 ชั่วโมงและ  SMS แจ้งทางหมายเลขมือถือที่ท่านได้ให้ไว้ตอนกรอกแบบฟอร์ม จะมีรายละเอียดในอีเมล์ที่ส่งฤกษ์ให้กับท่าน ประมาณ 15-25 หน้า พร้อม PDF File อธิบายกฏเกณฑ์การให้ฤกษ์ชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะ(พระเวท)จำนวน 63 หน้า

ฤกษ์ฤกษ์ยกเสาเอกที่ท่านจะได้รับมีดังนี้

1.ทิศมงคลสำหรับขุดหลุม การขนดินไว้ตามทิศต่างสำหรับการลงเสาเอก ทิศสำหรับการวางเสา

2.ทิศมงคลสำหรับยกเสาเอก โท

3.เวลาฤกษ์สำหรับยกเสาเอก /ตอกเข็มเอก ตัดเวลาตั้งแต่ปฐมฤกษ์-สุดฤกษ์ เป็นเวลาเท่าใด ที่สมพงษ์กับดวงชาตาของเจ้าบ้าน  และสมพงษ์กับกิจการของอาคารที่กำลังจะก่อสร้าง

4.รายละเอียดของเครื่องบูชา สำหรับการยกเสาเอก

เมื่อท่านได้สร้างอาคารบ้านเรือนเสร็จเรียบร้อยแล้ว หากต้องการฤกษ์ย้ายเข้าไปอยู่บ้านใหม่/ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ /ฤกษ์ตั้งศาล กรุณากลับเข้ามากรอกแบบฟอร์มขอฤกษ์อีกครั้ง เมื่อสร้างเสร็จแล้ว

*หากต้องการเชิญอาจารย์ไปทำพิธียกเสาเอกให้กรุณาแจ้งแต่เนิ่นๆนะครับ เพราะเดือนๆหนึ่งอาจารย์รับทำให้แค่ไม่กี่รายเท่านั้นเพราะมีวันฤกษ์ดีเพียง3-4 วันเท่านั้นเอง วันไหนฤกษ์ไม่ดีก็ไปทำให้ไม่ได้ กรุณาโทรติดต่อสอถามได้ที่คุณ กมล 085-832-8228

*ดูภาพพิธี วางศิลาฤกษ์ ยกเสาเอก ตอกเสาเข็ม คลิ๊กที่นี่

*บูชายันต์พุทธคุณ(ฝังในหลุมเสาเอก)และยันต์ปิดหัวเสาเอก ตามแบบโบราณ คุ้มครองป้องกันอัตรายต่างๆ คลิ๊กที่นี่

 

ฤกษ์ยกเสาเอก

 

ฤกษ์ยกเสาเอกฤกษ์ยกเสาเอก

 

ฤกษ์ยกเสาเอก

 06 Our Service

ตัวอย่างใบฤกษ์Auspicious time Ground breaking ceremony

 

 ใบฤกษ์ยกเสาเอก

ฤกษ์ยกเสาเอก

ภาพจากผู้ใช้ฤกษ์(ที่ขอฤกษ์จากเว็บไซด์) -จากหน่วยงานราชการ-มหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรีและนายกสภามหาวิทยาลัยฯ เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนรวมและเอนกประสงค์ ณ มหาวิทยาลัย.สุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีอธิการบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาร่วมในพิธี เมื่อวันที่ 22 กค 2553 โดยคำนวนฤกษ์จากเว็บของเรา astroneemo.net

 

 
 
 
 
 
 
   

 

07 Our Service

พิธีกรรมยกเสาเอก

เมื่อได้ฤกษ์แล้วควรไปเตรียมการขุดหลุมเตรียมยกเสาก่อน ตามรายละเอียดแผ่นดวงฤกษ์ ที่ผมเขียนบอกเรื่องทิศในการขุดหลุมเอาไว้ก่อนวันยกเสาเอก

ข้อควรระวัง

  1. อย่าให้เสาเอก/หรือเสาเข็มเอก เป็นตำแหน่งห้องน้ำของบ้านจะทำให้ไม่เป็นมงคล
  2. หากเจ้าภาพที่เป็นสตรีกำลังมีรอบเดือนในขณะวันทำพิธี ให้จุดธูปและพนมมือไหว้อย่างเดียว ห้ามแตะต้องของบวงสรวงหรือของมงคลต่างๆ และห้ามลงไปในหลุมเสาเอกเป็นเด็ดขาด กรุณาให้ผู้ใกล้ชิดทำหน้าที่แทน และจุดธูปเทียนทำพิธีได้ ส่วนขณะทำพิธีห้ามแตะต้องของบวงสรวง จนกว่าพิธีจะแล้วเสร็จ แต่สามารถซื้อของเตรียม และวันงานสามารถจัดของทำพิธีได้

**ห้ามยกเสาอื่นๆขึ้นก่อนเสาเอก-เสาโทอย่างเด็ดขาด เพราะเสาเอกคือเสาต้นแรกที่จะยกขึ้นตั้งเป็นปฐมตามเวลาฤกษ์เท่านั้น  แต่มีผู้รับเหมาบางรายชอบมักง่าย ต้องการประหยัดค่าแรง โดยทำการตั้งเสาอื่นๆก่อนเสาเอก-โท แล้วเหลือเสาเอกโท เอาไว้ตั้งทีหลังตามฤกษ์ อย่างนี้ถือว่าเสียฤกษ์และไม่เป็นมงคลแก่เจ้าของบ้าน

ณ ฤกษ์นี้อันเป็นมงคลยิ่งนี้จงเสริมดวงชาตาของท่านเจ้าของบ้านและผู้อยู่อาศัยให้เจริญรุ่งเรือง หากมีอุปสรรคใดใดขอให้จงผ่านพ้นไปด้วยความสวัสดี ขอให้ท่านและบ้านเรือนเคหะสถานของท่านจงเจริญรุ่งเรืองนำมาซึ่งโชคลาภความสงบสุข ปลอดภัยจากโจรภัย อัคคีภัย วาตภัย โรคภัย และให้ผู้อยู่อาศัยทุกๆคนยิ่งด้วยสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคล ด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติ สมความปรารถนาทุกประการ

อาจารย์ ณภัทร ศรีจักรนารท (Astro Neemo) โหราจารย์ผู้คำนวณฤกษ์

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ทิศของเสาเอก

1.ในการยกเสาเอกนั้นมีหลักการดังนี้ว่าให้ยกเสาเอกในทิศอิสาน(ตะวันออกเฉียงเหนือ)เสมอไป เนื่องจากทิศนี้เป็นทิศประธานของทิศทั้งปวงเป็นทิศที่พระอาทิตย์ขึ้นเสมอตลอดทั้งปี ซึ่งขณะเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นก็ย่อมจะสาดแสงไปถูกเสาเอกของบ้านเราเป็นแห่งแรก ย่อมให้ก่อเกิดพลังงานที่เป็นศิริมงคลแก่บ้านที่อยู่อาศัย ดังนั้นจุดที่ตั้งเสาเอกย่อมต้องเป็นที่มงคลแก่บ้านเรือน มีผีบ้านผีเรือน เทวดาอารักษ์  ยันต์บรรจุพุทธคุณและดวงฤกษ์สถิตอยู่ จึงห้ามมิให้มีห้องน้ำ ส้วม หรือจุดวางขยะใดใดใกล้เสาต้นนี้ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ฮวงจุ้ย 風水

เรื่องหันทิศหน้าบ้าน สามารถหันไปได้ทุกทิศไม่มีห้าม เพราะทิศมงคลได้ถูกกำหนดเอาไว้ที่เสาเอกแล้ว เรื่องทิศหน้าบ้านจึงไม่ต้องกังวล แต่เพียงให้หันหน้าออกไปยังทางเข้าบ้าน หรือถนนสายหลัก ก็ใช้ได้แล้ว แต่ด้านทิศหน้าบ้านไม่ควรหันไปตรงกับตึกสูง เสาไฟฟ้า วัด ศาลเจ้า เจดีย์ ภูเขา

รายละเอียดอื่นๆในเรื่องฮวงจุ้ย ท่านสามารถเข้าไปอ่านบทความเรื่องฮวงจุ้ยบ้านและสำนักงานได้โดยคลิ๊กลิงค์นี้

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ฤกษ์ยกเสาเอก

 

วิธีการใช้ฤกษ์ยกเสาเอกในระบบโหราศาสตร์

พิธีกรรมและวิธีใช้ฤกษ์จะมีคำอธิบายเป็นขั้นตอนอย่างละเอียดอยู่ในอีเมล์ ซึ่งจะส่งให้พร้อมกับใบฤกษ์ที่ระบุเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของฤกษ์

 

08 Our Service

 

ฤกษ์ยกเสาเอก     ฤกษ์ยกเสาเอก

ฤกษ์ยกเสาเอก     ฤกษ์ยกเสาเอก

 

เรื่องฤกษ์ยามที่ควรรู้

"คนชอบทัก"กับคำถามสำหรับคนชอบติว่าฤกษ์ไม่ดี

การดูฤกษ์ในปฏิทินโหร

การขอฤกษ์จากพระสงฆ์

วิธีการนับวันเกิดแบบโหร (เกิดวันอาทิตย์ จันทร์ อังคาร ฯลฯ)

วิธีการนับปีเกิดแบบโหร(ปีนักษัตร ชวด ฉลู ฯลฯ)

ปัญหาเรื่องลัคนาและราศีเกิด ทำไมไม่ตรงกัน

ฤกษ์ชั้นสูง ฤกษ์ชั้น 1 ฤกษ์ชั้น 2 ฤกษ์ชั้น 3 คืออะไร

เวลาเกิดไม่แน่นอน หรือ ไม่รู้ทั้งวันเดือนปีเกิด สามารถดูฤกษ์ได้หรือไม่

วิธีการใช้ฤกษ์ในระบบโหราศาสตร์

วันอุบาทว์ วันโลกาวินาศ ทำการมงคลไม่ได้จริงหรือ ?

สีถูกโฉลก กับ เหตุผลทางโหราศาสตร์

ปฏิทินคลาดเคลื่อน ใครผิด ใครถูก?

ความแตกต่างของฤกษ์จาก "วิชาโหร"กับ"วิชาหมอดู"

รวมคำถามเรื่องฤกษ์ยาม

ดวงชง-การทำลายและส่งเสริมผลของฤกษ์ยามต่างๆ

วันครู วันพระ วันในพรรษา ทำการมงคลได้หรือไม่

การดูฤกษ์แบบผิดๆ กับวันกาลกิณี

ข้อควรระวัง-การทำลายผลของฤกษ์ยาม

ระวังฤกษ์ที่ได้มาจากแหล่งต่างๆ

อันตรายจากการใช้ฤกษ์สะดวก

ความเชื่อที่ผิดๆเกี่ยวกับฤกษ์ยาม

 

 เครื่องบวงสรวงยกเสาเอก

ในการจัดเครื่องสังเวยบวงสรวงของอาศรมฯนั้น ใช้ตามหลักครูโหรพราหมณ์มาแต่โบราณ คือเป็นมังสวิรัติ และทางอาศรมฯก็มิได้รับจ้างจัดเตรียงเครื่องบวงสรวงแต่อย่างใด เนื่องจากเรามิได้ทำการเชิงพาณิชย์ทำการค้าขายเอากำไร

สำหรับสิ่งของเพื่อทำพิธีบวงสรวงนั้นจะมากจะน้อยก็ตามแต่เจ้าภาพจะจัดหามาเองตามกำลังทรัพย์และกำลังศรัทธา โดยทางอาศรมจะจัดส่งรายละเอียดรายการของบวงสรวงที่จำเป็นให้ท่านพร้อมกับใบฤกษ์

และการที่เจ้าภาพเลือกสรรเครื่องบูชาทั้งหลายด้วยตนเอง จัดแจงแต่งเองด้วยจิตเจตนาอันบริสุทธิ์ มีจิตมุ่งหมายถวายเครื่องสักการะอันบริสุทธิ์ แด่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายด้วยมือตน ก็ย่อมทำให้ เจ้าที่เจ้าทาง เทวดาทั้งหลาย รักใคร่กรุณา เสด็จลงมารับเครื่องสังเวยด้วยความยินดี

และที่สำคัญหากใช้ฤกษ์ชั้นสูงของโหรพราหมณ์นี้ห้ามใช้เครื่องสังเวยที่เป็นของคาวเป็นอันขาด เช่น หัวหมู เป็น ไก่ ปลา เนื้อสัตว์ ฯลฯ ซึ่งเป็นต้องห้ามสำหรับพิธีมงคลนี้ อันเนื่องมาจากการอัญเชิญเทพดาชั้นสูงลงมาเพื่อประสาทพรให้เราก็ดี เชิญมาสิงสถิตย์ในมณฑลพิธีก็ดี เชิญมาประทับในศาลก็ดี ท่านย่อมยินดีในยัญพิธีอันบริสุทธิ์ ไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ท่านก็ย่อมประสาทพรให้เราทั้งครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข เจริญรุ่งเรืองตามที่จิตปรารถนา แม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์ก็สรรเสริญในยัญพิธีอันบริสุทธิ์เช่นนี้

ในทางตรงกันข้ามหากเราใช้ของคาว เช่น เนื้อสัตว์ทั้งหลาย เทพยดาเจ้าชั้นสูงท่านย่อมไม่ลงมา ก็จะมีแต่พวกเทวดาชั้นต่ำหรือสัมภเวสีมารอเพื่อกินของเซ่นไหว้เท่านั้น ในยัญพิธีที่เราได้กระทำนี้ ก็จะไม่บังเกิดศิริมงคลใดใดขึ้นเลย โปรดจำไว้ว่าการบวงสรวงนี้เป็นการบวงสรวงเทพยดาชั้นสูง มิใช่พิธีเซ่นผีสางนางไม้ หรือยักษา ฯลฯ ที่ต้องใช้ของคาวมา เซ่นไหว้

  

เครื่องสังเวย  พิธียกเสาเอก (มังสวิรัติ)

 

ฤกษ์ยกเสาเอกฤกษ์ยกเสาเอก
ฤกษ์ยกเสาเอกฤกษ์ยกเสาเอก
ฤกษ์ยกเสาเอกฤกษ์ยกเสาเอก
ฤกษ์ยกเสาเอกฤกษ์ยกเสาเอก
ฤกษ์ยกเสาเอกฤกษ์ยกเสาเอก
ฤกษ์ยกเสาเอกฤกษ์ยกเสาเอก
ฤกษ์ยกเสาเอกฤกษ์ยกเสาเอก

 

ฤกษ์ยกเสาเอกฤกษ์ยกเสาเอก

 

 

พิธีกรรมของอาศรมฯ

พิธีกรรมของอาศรมฯ เรานั้นใช้หลักฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะโดยเคร่งครัด หลักที่สำคัญที่สุดก็คือ"ฤกษ์ยามในการทำการ" ส่วนพิธีกรรมหรือตัวอาจารย์นั้นก็เป็นเรื่องรองลงไปอีก เพราะหากเราได้ฤกษ์ไม่ดีแล้วแม้จะจัดพิธีกรรมบวงสรวงใหญ่โตเท่าใดก็ไร้ผล เพราะความสำคัญอยู่ที่ฤกษ์ยามที่กระทำการเท่านั้นจึงจะส่งผลดีร้ายให้แก่กิจกรรมนั้นๆตลอดไป 

แต่หากเราได้ฤกษ์ดีเป็นมงคลและสมพงศ์กับตัวเราและกิจกรรมที่จะกระทำแล้ว แม้จะไม่มีเครื่องสังเวยอะไรเลยก็ตาม เพียงแค่มีจิตเจตนาตั้งมั่นจุดธูปเพียงดอกเดียวก็มีผลสมบูรณ์แล้ว  แต่ที่สำคัญฤกษ์ที่ดีนั้นจะต้องเป็นฤกษ์ชั้นสูงที่คำนวณตามระบบโหราศาสตร์จริงๆ จึงจะได้ผล เนื่องจากจะต้องคำนวนดวงชาตาของเจ้าการอย่างละเอียด เพื่อหาฤกษ์ยามมงคลที่ดีและสมพงศ์กับดวงชาตาของเจ้าการและกิจการที่จะทำเป็นหลัก ซึ่งฤกษ์ดีวันดีก็ไม่ใช่ว่าจะดีทั้งวัน แต่มีดีเฉพาะช่วงเวลาสั้นๆเวลาหนึ่งเท่านั้นเอง

ส่วนฤกษ์ดีของวันนั้นๆก็หาได้สมพงศ์กับทุกคนหรือทุกกิจกรรมก็หาไม่ ไม่ใช่บอกว่าวันนี้ฤกษ์ดี ใครๆก็นำไปใช้ได้ ซึ่งเป็นความเข้าผิดอย่างมหันต์

สำหรับตัวอาจารย์ผู้กระทำพิธีก็มีความสำคัญอยู่ที่ว่าเป็นคนมีศีลมีธรรมหรือไม่ และก็ต้องมีศีล 5 ศีล 8 เป็นอย่างน้อย และจักต้องไม่มีความโลภ ไม่มีความอยากได้ หรือเห็นแก่อามิจสินจ้าง หรือรับจ้างทำพิธีหาเงินทองเพื่อสร้างความร่ำรวยให้กับตนเอง

ทางอาศรมฯเองจึงตระหนักในความสำคัญดังกล่าวข้างต้น โดยให้ความสำคัญของฤกษ์ยามของเจ้าการเป็นหลัก ไม่ใช่เอาตามความสะดวกของอาจารย์ หากคำนวณว่าดวงชาตาของเจ้าการได้ฤกษ์ 6 โมงเช้า อาจารย์ก็ต้องตื่นไปตั้งแต่ตี 3 ตี 4 เพราะอาจารย์จะต้องไปถึงสถานที่ทำพิธีก่อน 1 ชั่วโมงครึ่งเพื่อตรวจตราความเรียบร้อย

ทั้งนี้ก็เพื่อกระทำพิธีให้สอดคล้องกับเวลาฤกษ์และดวงชาตาของเจ้าการเป็นสำคัญ  และทางอาศรมฯจะต้องคำนวณฤกษ์เองเพื่อให้สมพงศ์กับดวงชาตาเจ้าการให้มากที่สุด เป็นศิริมงคลสูงสุด ตามหลักครูที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ เพราะเวลาของฤกษ์ชั้นสูงของอาศรมฯทำการคำนวณแบบนาทีต่อนาที เวลาของฤกษ์ดีจึงสั้นมาก มีเพียงแค่ 20-45 นาทีเท่านั้น/ฤกษ์ ดังนั้นทางอาศรมฯจึงไม่รับทำพิธีจากฤกษ์ของครูอาจารย์ท่านอื่น หรือรับจ้างทำพิธีทุกวันเนื่องจากฤกษ์ดีไม่ได้มีทุกวัน 

ภาพพิธีกรรม อาจารย์ณภัทร ศรีจักรนารท