1 Astroneemo Newslide

**ขณะนี้เว็บไซด์ของเราได้ติดตั้งระบบ https://SSL Certificate เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวของท่าน ที่เข้ามาขอฤกษ์กับเราผ่านเว็บไซด์นี้***

ในการดูฤกษ์ยามแต่งงานไม่ใช่เป็นเรื่องพิธีกรรมแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น นั่นเป็นเพียงรูปแบบ แต่ประเด็นหลักของการใช้ฤกษ์ยามในทางโหราศาสตร์ในสัญลักษณ์แห่งพิธีกรรมก็ คือเป็นหลักประกันที่สำคัญที่สุด ที่จะการประกันชีวิตสมรสได้ว่า การสมรสนั้นจะมั่นคงราบรื่น ฐานะมั่นคงไม่มีปากเสียงและเกิดการทะเลาะวิวาทในคนทั้งสอง ไม่เกิดการอย่าร้าง และเกิดบุตรที่มีปัญญา ฉลาดเฉลียว และสืบวงศ์ตระกูลไปในภายภาคหน้า

Fanpage2