Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

Duang

 

เรื่องคนชอบทักชอบวิจารณ์ และ ฤกษ์หัวมังกุท้ายมังกร

ปกติเมื่อให้ฤกษ์ไป เกือบจะทุกคนจะต้องนำไปให้ให้คนนั้นคนนี้ดู แล้วก็มักจะติว่า ทำไมเอาวันนี้ ไม่เอาวันนั้น ทำไมเอาเดือนนี้ไม่เอาเดือนนั้น อย่างนี้เป็นต้น ซึ่งคนที่ติมักจะไม่เคยได้ศึกษาวิชาโหราศาสตร์มาก่อน หรือบางคนก็อาจจะเป็นหมอดู หรือนักพยากรณ์ ซึ่งรู้แต่ฤกษ์ชั้นสองและชั้นสาม หรือก็อาจจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรของเจ้าชาตาเองที่ไม่ต้องการให้เจ้าชาตาได้ฤกษ์ชั้นสูงไปใช้ ก็เลยเข้ามาขัดขวางทำให้ไขว้เขว ดังนั้นก็ควรระวังให้ดี

เรื่องการให้ฤกษ์ยามนั้น หากเป็นฤกษ์ยามชั้นหนึ่ง ก็เป็นการวางฤกษ์ด้วยวิธีการเฉพาะตัวของแต่ละครูอาจารย์ แต่ละสาย มีวิธีการวางฤกษ์แตกต่างกัน และมีการแก้ดวง และปรุงดวงฤกษ์ด้วยทรรศนะต่าง ๆกัน มีจุดมุ่งหมายก็คือเสริมดวงชาตา ช่วยบรรเทา แก้ไขอุปสรรคต่าง ๆให้กับเจ้าของดวง และส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆให้ประสบความสำเร็จตามความมุ่งหมายของแต่ละงาน

การวิจารณ์ฤกษ์ของครูอาจารย์ท่านใด ก็ต้องให้สายวิชาเดียวกันกับครูอาจารย์ท่านนั้นเป็นผู้วิจารณ์ หากเอาฤกษ์ชั้นสูง หรือฤกษ์ชั้นหนึ่งไปให้อาจารย์ฤกษ์ชั้นสองหรือชั้นสาม วิจารณ์ดวงฤกษ์ ผลก็คือไม่ตรงกันอย่างแน่นอน และกลับเป็นการทำให้เจ้าการไขว้เขว ไม่สามารถตกลงปลงใจว่าจะใช้ฤกษ์ใดกันแน่ สุดท้ายฤกษ์ก็วิบัติเพราะนำเอาวิชาต่างระบบ ต่างชั้น ต่างวรรณะมาผสมกัน โดยคิดว่าดีที่สุด  สุดท้ายก็กลายเป็นฤกษ์หัวมังกุท้ายมังกร ผลก็คือความวิบัติก็ตกแก่เจ้าการผู้กระทำงานนั้นเอง

เมื่อได้ฤกษ์ไปแล้ว มักจะมีคนมาทัก ว่าฤกษ์ไม่ดี  โดยเฉพาะคนเฒ่าคนแก่ หรือคนชอบดูหมอดูดวง แล้วก็จำเอามาใช้ซึ่งผมเบื่อที่จะตอบคำถามซ้ำๆ ก็เลยบอกเอาไว้ ณ ที่นี้เลย โดยหลักแล้วโหรฯจะไม่ใช้วิชาจากตำราพรหมชาติหรือตำราอื่นๆหรือความเชื่อของชาวบ้าน เพราะมันไม่ถูกต้องและไม่น่าเชื่อถือ

การคำนวนฤกษ์ยามตามหลักวิชาโหร ไม่ใช่แค่ดูว่าขึ้นกี่ค่ำ แรมกี่ค่ำ หรือวันอังคาร พุธ พฤหัส ฯลฯต้องดูจากดวงเจ้าชาตาเป็นหลักครับ ต้องคำนวนนักษัตร ฤกษ์ ตรียางค์ นวางศ์ สัปตางค์ จันทร์กี่องศา กี่ลิปดาลิปดา  เสวยฤกษ์อะไร พระอาทิตย์เสวยฤกษ์อะไร สมพงษ์กับดวงเจ้าชาตาไหม อะไรเป็นบูรณะฤกษ์ ฉินทฤกษ์ ภิณทฤกษ์ เสวยตรียางค์นวางศ์พิษไหม ลัคนาเป็นอริ มรณะ วินาสน์ กับเจ้าของดวงไหม ยังมีอีกนับสิบๆอย่างที่ต้องคำนวนไม่ใช่แค่ดูว่าข้างขึ้นห้ามวันคู่วันคี่ ห้ามวันเป็นศัตรูกับวันเกิด แบบนี้ไม่เรียกว่าฤกษ์ หากใครจำแค่นี้ได้ก็เป็นโหรได้แล้ว อย่างนี้ไม่ใช่นะครับ

หากใครมาทัก ให้คนทักตอบคำถามด้านล่างเหล่านี้ให้ได้เสียก่อน

***คำถามสำหรับคนชอบทัก..ชอบติ.......ว่าฤกษ์ไม่ดี (เมื่อมีคนทักว่าฤกษ์ที่ได้ไปไม่ดี กรุณาให้คนนั้นอ่านบทความนี้ก่อน)

1.ท่านสามารถคำนวนได้หรือไม่ว่า ดวงชาตาของเจ้าการ พระจันทร์ในดวงชาตาเสวยฤกษ์อะไร ตรียางค์อะไร นวางค์อะไร ต้องหาฤกษ์อะไรจึงจะเป็นฤกษ์มงคลสำหรับเจ้าของงาน และสมพงษ์กับดวงชาตาของเจ้าของงานมงคลนั้นๆ

2.ท่านทราบไหมว่าอะไรคือฉินทฤกษ์ อะไรคือบูรณฤกษ์ อะไรคือภิณทฤกษ์ เจ้าของงานต้องใช้ฤกษ์แบบไหน และส่งผลดีร้ายอย่างไร ต่อฤกษ์ยามและดวงชาตา

3.ท่านทราบหรือไม่ว่า ข้างขึ้นแรม ที่มีอยู่ในปฎิทินเริ่มต้นและสิ้นสุดเวลาไหน อะไรคือดิถีเพียร อะไรคือดิถีตลาดและท่านรู้ไหมว่าแม้แต่พระสงฆ์ธรรมยุติและพระสงฆ์มหานิกาย มีวันพระขึ้นแรมต่างกัน (วันลงอุโบสถไม่ตรงกัน) เพราะใช้ปฎิทินไม่ตรงกัน และอันไหนถูกต้องกว่ากัน

4.ท่านคิดว่าฤกษ์คือดูวันขึ้นแรม วันคู่วันคี่ วันอาทิตย์จันทร์อังคาร วันคู่มิตรคู่ศัตรู วันกาลกินี วันโลกาวินาศ ฯลฯ  เพียงเท่านี้ก็ได้ฤกษ์มงคลแล้วหรือ ท่านรู้ไหมว่าวันเถลิงศกปีนี้เป็นวันอะไร คำนวนอย่างไร หากโหรใช้เพียงการคำนวณเพียงแค่นี้ก็ออกฤกษ์ได้ ก็ไม่ต้องเรียนโหรเป็นสิบๆปี หากดูเพียงแค่นี้ใครๆก็ดูฤกษ์เป็นแล้ว

5.ในแผ่นดวงฤกษ์ที่ให้ไป ท่านดูแล้วรู้ไหมว่า พระอาทิตย์ และพระจันทร์และดาวเคราะห์ทั้ง 7 ในวันที่ที่เจ้าชาตาเกิดมีกี่องศากี่ลิปดา อยู่ในกลุ่มดาวอะไรบนท้องฟ้า ท่านดูแล้วเข้าใจหรือไม่ และส่งผลให้แก่ดวงชาตาอย่างไร

6.ในแผ่นดวงฤกษ์ที่ให้ไป ท่านดูแล้วรู้ไหมว่า อาทิตย์และพระจันทร์ และดาวเคราะห์ทั้ง 7 ในวันที่ที่เจ้าชาตาทำการมงคลเกิดมีกี่องศากี่ลิปดา อยู่ในกลุ่มดาวอะไรบนท้องฟ้า  และมีผลดีร้ายต่อดวงชาตาอย่างไร และเรื่องอะไร

7.ในแผ่นดวงฤกษ์ที่ให้ไป ท่านดูแล้วรู้ไหมว่า ฤกษ์วันที่ที่เจ้าชาตาทำการมงคล พระจันทร์อยู่ในกลุ่มดาวอะไรบนท้องฟ้า เริ่มเข้ากลุ่มดาวนี้เมื่อไหร่และจะออกจากลุ่มดาวนี้เวลาไหน

8.กลุ่มดาวฤกษ์ทั้ง 27 ฤกษ์ท่านรู้ไหมว่าชื่อดาวฤกษ์ มีชื่อะไรบ้าง และจะส่งผลแตกต่างกันอย่างไรบ้าง กลุ่มดาวไหนเด่นเรื่องอะไร ใครรู้บ้าง

9.ฤกษ์ทั้ง 9 ทลิทโท มหัทธโณ มาจากไหน คำนวนอย่างไร  หมายความว่าอย่างไร

10.ในแผ่นดวงฤกษ์ที่ให้ไป ท่านดูแล้วรู้ไหมว่า เวลาที่เป็นปฐมฤกษ์ ปัจจฉิมฤกษ์ ลัคนาเกาะนวางค์อะไร เพราะอะไร ต้องวางไว้อย่างนั้น

11.อะไรคือ อริ มรณะ วินาสน์ ของดวงชาตาเจ้าของงาน และส่งผลดี-ร้ายอย่างไร

หากท่านสามารถตอบคำถามข้างต้นได้แม้เพียงแค่ข้อเดียว ท่านสามารถติชมฤกษ์ว่าดีหรือไม่ดีได้ เพราะท่านเข้าใจเรื่องฤกษ์ยามพอสมควร  หากท่านอ่านแล้วไม่เข้าใจ แสดงว่าท่านไม่ได้ศึกษาวิชาโหรมาก่อน ท่านไม่รู้จึงไม่สมควรติให้เจ้าของงานได้รับความเชื่อผิดๆจากท่าน ถึงแม้ท่านจะมีอายุมาก เรียนรู้มามาก อ่านมากมาก  มีคนนับถือมากก็ตาม แต่ท่านไม่รู้วิชาโหรฯ ท่านจึงไม่ควรติ ทำให้เจ้าของงานพลาดโอกาสในการใช้ฤกษ์ดีที่ถูกต้อง อาจจะทำให้เจ้าของงานได้รับความวิบัติเสียหายไปเปลี่ยนเป็นฤกษ์ร้ายเพราะคำพูดของท่าน จะเป็นปาปเป็นกรรมกันต่อไป

แก้ข้อสงสัย

(1) หากฤกษ์ที่ได้ไปมีคนชอบทักว่าวันนี้ไม่ดี วันนั้นดีกว่า หรือเช่นว่าทำเอาเอาวันข้างแรมไม่เอาข้างขึ้น  ทำไมเอาเดือนคี่ไม่เอาเดือนคู่ ทำไมเอาวันเป็นคู่ศัตรูกัน ทำไมเอาวันเป็นกาลกินีกับวันเกิด ทำไมเอาวันเสาร์-อังคาร ทำไมเอาวันโลกาวินาศ และทำไมไปทำพิธีตอนเย็น ไม่ทำตอนเช้า ทำไมเอาวันพระ วันครู วันในพรรษา กรุณาอ่านบทความ วันอุบาทว์ วันโลกาวินาศ ทำการมงคลไม่ได้จริงหรือ ?  และ การดูฤกษ์แบบผิดๆ กับวันกาลกิณี  และ “วันครู วันพระ วันในพรรษา ทำการมงคลได้หรือไม่

(2) หากสงสัยเรื่องฤกษ์ยามของวิชาโหรพราหมณ์หรือโหรหลวง ว่าคำนวณมาได้อย่างไร ใช้วิธีอะไรในการคำนวณ และแต่งต่างจากฤกษ์ชาวบ้านอย่างไร กรุณาอ่านบทความ***หากท่านต้องการทราบรายละเอียดและความหมายเกี่ยวกับการดูฤกษ์ของอาศรม กรุณา อ่าน กฎเกณฑ์การให้ฤกษ์ ของวิชาโหราศาสตร์ภารตะ(โหรพระเวท)

(3) รวมคำถามตอบเรื่องฤกษ์ยามจะมีอัพเดทเรื่อย ๆนะครับ โดยผมจะทำเป็นลิงค์ไว้ที่นี่ครับ รวมคำถามเรื่องฤกษ์ยาม

(4) หากสงสัยว่าวิชาโหรฯมีการคำนวณดวงชาตาของฤกษ์ยามที่ละเอียดซับซ้อนและแตกต่างจากวิชาอื่น ๆอย่างไร กรุณาอ่านบทความ กรุณาอ่านบทความ โหราวิทยา เล่ม 4 กำลังดาวเคราะห์และเรือนชาตา

(5) เรื่องที่คนทั่วไปไม่เคยรู้ “วิชาโหร”กับ “วิชาหมอดู” ไม่ใช่วิชาเดี่ยวกัน และต่างกันมากราวฟ้ากับดิน หากต้องการรู้ว่าต่างกันอย่างไร กรุณาอ่านบทความนี้ครับ “ความแตกต่างของฤกษ์วิชาโหรกับวิชาหมอดู” 

หมายเหตุ 1)หากสงสัยว่าวิชาโหรฯมีการคำนวนดวงชาตาของฤกษ์ยามที่ละเอียดซับซ้อนและแตกต่างจากวิชาอื่นๆอย่างไร กรุณาอ่านบทความ โหราวิทยา บทที่ 4 การคำนวนกำลังดาวเคาระห์และเรือนชาตาโดยคลิ๊ก โหราวิทยาบทที่ 4 การคำนวณกำลังดาวเคราะห์และเรือนชาตา

หมายเหตุ 2)หากท่านเข้าใจว่าวิชาโหรฯเป็นวิชาที่งมงายไร้เหตุผล ไม่เป็นวิทยาศาสตร์ ไม่มีหลักการ ขอให้ท่านเข้าไปศึกษา วิชาการคำนวณดวงชาตาของโหรฯเสียก่อน  โดยคลิ๊ก การคำนวณดวงพิชัยสงคราม,คัมภีร์สุริยยาตร์และมานัตต์

หมายเหตุ 3)การดูฤกษ์แบบผิดๆ

หมายเหตุ 4)วันอุบาทว์ วันโลกาวินาศ ทำการมงคลไม่ได้จริงหรือ ?

หมายเหตุ 5) วิชามุหูรตะ กฏเกณฑ์การให้ฤกษ์ยามชั้นสูงของโหรภารตะ