1 Astroneemo Newslide

**อาจารย์ณภัทร ศรีจักรนารท Astro Neemo ได้รับการโหวตจากนิตยสารแพรว Weddingให้เป็น 1 ใน 10 หมอดูฤกษ์แต่งงานชื่อดัง**

A497091240967f7fcf2274e1be047dbb

คำนำ

˜

เป็นที่รู้กันในหมู่นักโหราศาสตร์ทั่ว ๆ ไปว่า  ถ้าผลจากการคำนวณไม่ถูกต้องผลจากการพยากรณ์ก็คลาดเคลื่อน  ท่านโบราณจารย์ได้กล่าวไว้อย่างหนักแน่นว่า  สำหรับผู้ที่ปรารถนาเป็นนักโหราศาสตร์ควรจะต้องเข้าใจถึงความสำคัญในความรู้อย่างแจ่มแจ้งของดาราศาสตร์  ซึ่งเป็นทางนำไปสู่ทัศนที่ถูกต้องในเรื่องอิทธิพลของดาวเคราะห์  ที่สถิตของดาวเคราะห์  และทฤษฎีของการสัมพันธ์.

ข้อความในหนังสือเล่มนี้  มีความมุ่งหมาย  เพื่อให้นักศึกษาโหราศาสตร์สามารถหาขอบเขตแห่งกำลังของดาวเคราะห์และเรือนชะตาได้ถูกต้อง  เพราะเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการตีความหมายในดวงชะตา.

สำหรับท่านที่เริ่มศึกษาโหราศาสตร์  อาจหาความรู้ในการหากำลังต่าง ๆ ได้ถูกต้อง  จากหนังสือโหราวิทยาเล่ม 3 (ดาราโหราศาสตร์สังเขป)  และหนังสือเล่มนี้  ขอเรียนย้ำว่า  การเรียนโหราศาสตร์จนสามารถพยากรณ์ได้แม่นำนั้น  หาใช่อยู่ที่การเรียนเอาแต่ที่ง่าย ๆ โดยผูกดวงแล้วทายทันทีไม่  ก่อนตัดสินใจพยากรณ์ท่านควรจะได้พิจารณาหากำลังดาวเคราะห์ทุกองค์ให้ถี่ถ้วนเสียก่อน  และอย่าท้อถอยเมื่อวิธีการเพื่อผลดีแห่งการพยากรณ์นั้น  จะยุ่งยากสลับซับซ้อนไปบ้าง ขอท่านจงพยายามศึกษาและค้นคว้าโดยรอบคอบ

Hora4 Cover“รัตน์”

บ้านคลองแค -- ราชบุรี