Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

กำลังดาวเคราะห์และเรือนชะตา

(เรียบเรียงตามต้นฉบับของ  เพนกตรามน์)  D. Sc., F . R. A. S., M. R. A. S.,

บทที่ 1 ษัฑพละ

˜

1.  ดวงชะตาตัวอย่าง ในโหราวิทยา  เล่ม 3  มีข้อความบรรยายถึงกฎของดวงดารา – โหราศาสตร์  ในข้อความนั้น ๆ ได้แสดงถึงหลักต่าง ๆ เพื่อให้เกิดทัศนะที่กระจ่างแจ้งในวัตถุนั้น ๆ  ณ ที่นี้จะได้นำดวงชะตาที่ผูกตามวิธีในโหราวิทยาเล่ม 1 และดำเนินการตามหลักดารา - โหราศาสตร์ในโหราศาสตร์ในโหราวิทยาเล่ม 3 มาเป็นชะตาตัวอย่าง  สำหรับการศึกษาการใช้หลักต่าง ๆ เพื่อกำหนดหรืออิทธิพลของดาวเคราะห์และเรือนชะตา.

2.  รายการกำเนิด รายการกำเนิดที่ถูกเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อหวังผลคืบหน้าในวิธีโหราคณิตศาสตร์  รายการกำเนิดของชุนาตัวอย่างมีดังนี้ :

3.  ที่เกิด หญิง  เกิดสถานที่ที่ วิถันดรเหนือ 13 องศา  และมีฆันดรตะวันออก 5 ชั่วโมง 10 นาที  20 วินาที  (77 องศา 35  ลิปดา  ตะวันออก)

4.  เวลาเกิด 2  นาฬิกาหลังเที่ยง  ( เวลามัธยมท้องถิ่น )  หรือภายหลังอาทิตย์ขึ้น 20 ฆทิ 15 วิฆะทิ  (8 ชั่วโมง 6 นาที)

5.  รายละเอียดอื่น ๆ สมการของเวลาเป็น 14 นาทีอาทิตย์ขึ้นเวลา 5.54 นาฬิกาก่อนเที่ยง  (เวลามัธยมท้องถิ่น L. M. T. หรือ 6.8 ก.ท. เวลาจริง A. T.)  ระยะศูนย์เที่ยง  หรือนะตะ  (ปาศะจาตะยะนะตะ)  5/35 ฆทิ  อหะหรือจำนวนเวลากลางวันในวันเกิด  29/24 ฆทิ.

6.  นิรายะนะฑีมันตรของดาวพระเคราะห์เมื่อเกิด

อาทิตย์                   นิรายะนะฑีมันดร                                      174   องศา             8   ลิปดา

จันทร์                                ,,                                               311   องศา           40      ,,

อังคาร                               ,,                                               229   องศา           49      ,,

พุธ                                     ,,                                             108   องศา           33      ,,

พฤหัสบดี                         ,,                                                  83   องศา           35      ,,

ศุกร์                                   ,,                                               170   องศา           4       ,,

เสาร์                                  ,,                                               124   องศา           51      ,,

ราหู                                   ,,                                               233   องศา           23      ,,

เกตุ                                    ,,                                                53   องศา           23      ,,

7. เรือนมุมหรือเรือนเกณฑ์

อุทัยลัคน์  หรือลัคน์กำเนิด                                        299   องศา           57  ลิปดา

อัสตะลัคน์                                                            114      ,,              57      ,,

มัธยะลัคน์                                                             214      ,,              55      ,,

ปาตาละลัคน์ หรือนาฑิระ                                            34      ,,              55      ,,

8.  เรือนสามัญ เรือนสามัญหาได้ตามกฎในข้อ 82 ของโหราวิทยา  เล่ม 3.

9.  พละ ดาวเคราะห์มีกำลังมากหรือน้อยหรือไม่มีกำลังนั้น  เนื่องจากอิทธิพลของที่สถิตและอิทธิพลของเรือนชะตาที่ดาวเคราะห์นั้นครองหรือเป็นเกณฑ์  ฉะนั้นการหากำลังที่ถูกต้องของดาวเคราะห์และอิทธิพลของเรือนชะตา  จะต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนในเรื่องที่สถิตจากทัศนะต่าง ๆ ที่เป็นมูลฐานของอิทธิพลที่เรียกว่าพละของดาวเคราะห์.

10.  ษัฑพละ ษัทพละคือกำลัง  6  ประการ มี ( 1 ) สถานะพละ  กำลังของที่สถิต  ( 2 ) ทิคะพละ  กำลังของทิส  ( 3 )  กาละพละ  กำลังชั่วคราว  ( 4 )  เจษฎาพละ กำลังของความเคลื่อนไหว  ( 5 )  ในสาระคิกะพละ  กำลังถาวร  ( 6 )  ทฤกพละกำลังเกณฑ์  กำลัง 6 ประการ  หรือษัฑพละนี้จะหากำลังของแต่ละอย่างได้จากวิธีคำนวณในหลักโหราศาสตร์.   

11. การใช้ษัฑพละ ความสำคัญที่แสดงโดยษัฑพละในดวงชะตามีซับซ้อนหลายชั้น  ซึ่งเป็นผลเนื่องมาแต่ความสัมพันธ์ของความแรงและอ่อนของดาวเคราะห์ และเรือนชะตาเช่นตัวอย่างในการวินิจฉัยทศานะดาระทศา  (เจ้ามหาทสาและเจ้าอนุทศา)  โดยปกติมหาทศาเป็นทศาที่ให้ผลมากที่สุด  แต่ในเรื่องนี้ต้องประมาณกำลังระหว่างเจ้ามหาทศาแลเจ้าอนุทศาถ้าอย่างไหนมีกำลังแรงกว่ากันก็ได้รับผลของอย่างนั้น  ในการวาดภาพผลภายหน้าที่ชื่อโดยเรือนต่าง ๆ  กำลังของเรือนเป็นความสำคัญอย่างมาก  สมมุตว่าพิจารณามหาทศาของอาทิตย์อนุทศาของจันทร์  ในการพยากรณ์ผลต่าง ๆ จะต้องพิจารณาให้เห็นว่าดาวเคราะห์ให้มีกำลังอ่อนหรือกำลังแรงกว่ากัน  ถ้าอาทิตย์มีกำลังแรงมากกว่าจันทร์  ผลที่จะเกิดขึ้นนั้นจะเด่นชัดให้เห็นเป็นผลที่ใดหมายจากจันทร์มากกว่าจากอาทิตย์  ถึงแม้จันทร์เป็นเพียงเจ้าอนุทศา  ดังนี้จิ่งต้องหาผลของษัฑพละให้ได้ถูกต้อง  จะพยากรณ์การภายหน้าได้ต่อเมื่อได้มีความเชื่อมั่นและไว้ใจในเหตุผลต่าง ๆ ได้พอเพียง  ผลของษัฑพละเป็นเหตุของความรับผิดชอบ  อันมีค่าของแต่ละเรือนชะตาแลดาวเคราะห์ในดวงชะตา.

˜