fbpx

ติดต่อสอบถามกรุณาแอด Line ID: @astroneemo

  • Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 5
  • Slider 6
  • Slider 7
  • Slider 8

Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวท และได้รับความนิยมสูงสุด เป็นปีที่ 12 แล้ว ฤกษ์แต่งงานไทย-จีน จดทะเบียนสมรส ฤกษ์ยกเสาเอก ฤกษ์เข้าบ้านใหม่ ฤกษ์ลาสิกขา ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์เปลี่ยนชื่อ ฤกษ์เปิดร้าน ฤกษ์จดทะเบียนบริษัท ฤกษ์ตั้งศาล ฤกษ์โกนผมไฟ ฤกษ์ผ่าคลอด ฤกษ์เข้าทำงานใหม่ คำนวนดวงพิชัยสงคราม ดูฮวงจุ้ย ปรับและแก้ฮวงจุ้ย แก้ไขอุปสรรค เสริมโชคลาภ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line @astroneemo

ตั้งศาลพระพรหม โรงไฟฟ้า พลังแสงอาทิตย์ ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ของลูกศิษย์ชาวไต้หวันที่ จ.สระบุรี

วันที่ 22 กค 2553 เวลา 11.59 น. เป็นอุดมฤกษ์ ขณะทำพิธีเชิญเทวดาปรากฏพระอาทิตย์ทรงกลดประมาณ 10 นาที และน้ำมนต์ปรากฏเป็นเม็ดดอกพิกุลจำนวนมาก ในขณะทำพิธีก็เกิดเมฆฝนมาปกคลุมเป็นระยะเพื่อให้เกิดร่มเงาไม่ให้ร้อนจนเกินไปหลังพิธีก็เกิดฝนตกหนัก อากาศจากร้อนก็กลายเป็นชุ่มฉ่ำเย็นสบาย นิมิตมงคลนี้ยังความปลาบปลื้มยินดีให้กับเจ้าของหุ้นส่วนทั้งชาวไทยและไต้หวัน

บริษัท อินฟีนิท กรีน จำกัด ดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์ จำหน่ายให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยมีโรงงานผลิตตามแผน 3 โรงงาน กำลังผลิตโรงงานละ 5 เมกกะวัตต์ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างโรงงานแรกที่ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรีบนเนื้อที่ 76 ไร่ และได้รับอนุมัติบัตรส่งเสริมจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแล้ว

 

ตั้งศาลพระพรหม โรงงานผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ โซล่าเซล ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

 

9728f2d1469c7e4b7487b796eeee2c4a27bc39bd534cae59259b2e70ab254ce3

 

 

754ad5103c80ffb89b67521e5e2ca5aeD6151b034a56b16607602b28787c31c5

 

13ca183f5720f9bcdc91198393f92113A82ce73cfac87c6b5900289dd27d6dc2

 

 

5a9988bcc9a95772be273c56806fd82aEc7d4d1abdc3fb4242a2d7d9887a9fbe

 

 

43c2edb58eaceaef245680d92f456aed47db7f6b9d689a331ed78041bbf52806

 

 

1beaa2d6d03a0494ffb804d055814b37Aac75c7a57bda086a3b49a012d7ed642

 

 

E4592af1a7346908681ea341ee2c1b2d9578f9b86c0394b70542928c20bbc091

 

 

A377db097d749e0ae4d9db26ca3a6b2aCbffb4d0c6768e0c031832c3eac19e5c

 

 

678de27483b5a4cbda222e8078733015F53b9702d8bfba7dd3c41feb4a273929

 

 

Ceb68c82f420bf095a1ea25bdc9874689f0cc65b4fc0db7301c2fb75171814f3

 

 

430f36619170ebb6fa76404f84233ffb0b99956deaf398b0c4ec14fae7acb58f

 

 

56f0d39980eba1d6d80fa499f7620af2C076fe7c2ea2871f8bae94c5b638499f

 

49ddc82d92effe2055c5f6ba378bc9e2Bfb7026241c35156fb0d964f138d74d2

 

 

B7c9e4546543c2ce2c4ba9d0bebb244a855a2051405938880e736b05970c8c0c

 

 

 

0ecc7ea17ffa7a5de1bf1c66a0f640636a072f13418f8e257dffc6d3f3374a2a

 

 

31e16f7437e45072a242e36fb8b0b5055a05db7177b535def6346982f77b757c

 

 

1c76559209233b685a6da11f486ab6be6c907440b1c4d0516642a00ea26f39ca

 

 

18cb644e9c9e659f9d175fa7f09e47ab3855e1139af19a742ac6634953502d1d

 

C9f904e2d7c390b6b8c6d543c1f2a55fA949086a8c2ff4ae74cab4edefe543a3

 

 

Aa1d4e5282dee75a4d8f80d37d8bf6ee1acfa0b6f1f2c1b55acdcabca8101883

 

 

 

D79d87ab3b1ffe13fb619505c6ffff1521233d1f01ce9c1b92c5e319b02e1b05

 

 

7b323c9fa7934e784d8d6cf1c0fdd1e597ff3f99b53f57fdfb2e495ade43bbbd

 

D3da7d0bebe7bbc5075f064243d4df74F6b1645d19798370629a0053ce4e5c65

 

 

D4d642de01defce0794eba41902a7a94E090c2c3f2446f5d04a5f256179e136a

 

D7bf7ad04b543ff2325b2f92727950125cf3851b1d707d3dfedb17532a79ecba

 

7f30ad9e2f5b815627793af1e408cf3dE1073a67b8aa47c2c0c8318074581e3a

 

 

Dbcba4f419b93e31251b582b47890bf889ea18502962104ffa74e376e867561c

 

 

41fa25b85e1a465ddd2a4ee2f52b1cdcC97c98894b2fd1c3d2a7cbd07eac2e12

 

 

81d99a37fb4b81d7102f1d5e88d5bcceB49d7d21e227e0227cedb10a36b0c998

 

 

A45307c4842ddab8457cd0faa3746ecc45918d869cd7a25ef1fed937e6c16209

 

 

1f95bbc1a7cfdaf0bd63b29923a443290279688017960972242299067a57937f

 

 

 

Cbd926993acf901c364d8a23aa2cb885B257f0c368c494e573ee7800bdd743b5

 

 

C34839fe998d31158c6978134d4e91cbE4823a3e9f532f277ab7ffa91be5345d

 

 

B8186d61db93d6b4e9c452a04b3d49f31051fee7122057b011f5e6eebadddbce

 

 

1fbb4ca36f17bb01e21ad3c3962dc6f08f2c28bcaf33e5918e270d76e9307628

 

1b30445421270509e77be74947e0dea935fec486bdcf6ecb691ae4c3d5028da4

 

15206eff86e9edc87992839fa1b1a9860d9767c7d3aafaf0b910cbbc0b0e7a7b

 

6068f59fb50935c0e5fe83c13de541e874e0d2e14780f1389e480dbe0cfdeccf

 

 

Ebc116901b2363ff00ead256f9befe34A7ea736e0615e1698d4a6e25bfa0c439

 

2ccc8bed9a2a3ef1b5090bddf9ad75a9Bcf953a9844e5be4d7a34cfb208718ee

 

44bf609b56fb108262ec97754b9d99bdD33cf34cc3e90dbb962e6c63c1e1a623

 

 

8bb0c7d743c197483e730326e7cb81359e9672fba62eb9aa90eee0e721490191

 

 

C4ed4930d94a55ceb4447be31bc110a1E3f571eb3b746a744470fd4b7c57baba

 

77c8386bf907e6a92a3165323d09c986A80ecceb9021bfaf6e0f9a5ab2b7b0e5

 

 

5402b9d710313f0460ec47ea205b105fCf9c22cc72e88d0e27da3e1c054ed664

 

65605ab3f2c96d9dae9c687683e33916Ad2727a015cf663a54b92b74b976ea93

 

66fef4549c36fea26d470f772591d144Df8da290843fc18e60dfc3c51e892fce

 

 

 

8325802db595829751ebfad4500f5c90232cfe328ad995783043a45ab8f30efc

 

 

8c2b848257f07b52b53d6be254e477b0Ed67b5afddc7bf4f4f7e9cf3cae33ef9

 

 

9a68c090bbb822e6d775004e3430483f81ec8fc6d3e0f042ff27429e781fa484

 

 

E72f78617dc3ec81752bf363804a25f085db74e8e08eb11a2d6f5104b04df07b

 

1e46a5abe6334d0ef938e225957cf89dAcf65d5fc7d0b4c7791b13cc9fb2af7f

 

 

3bbbd8942d49f882a83a4549d418a667Fb269a12060df7372c86f2c6de1ef2cd

 

 

A6eb8d4e13a8bcf6566efd47cf65558f8b98c5f1ef1f6749fc0c2fb62e928105

 

 

7e930f687b26cd3de9fe8b89fae6fef1636850dfbd4514795ae46a427f7a9b8c

 

B221f0e8603516c5fea88b3071d99df18839103e4b64bf1792d3e0b1eec4a72c

 

60dbfebcbfb7743a162ae42a7b9c0a88Bb39426941fdc9387b22146c34a7733b

 

 

B404949acb4bebf6352f9aec10dfc1808ca412367313390e8e4d5c11973cdb6a

 

 

C84ff746b80d03493b3736c15f26f3cfDbdb9c6db73fb28cf6c6305f382140a7

 

 

E683a6f18628ce1ab5f8ba26d7f166a24fa8c41b675ce08de585a6aabfc53147

 

Fecbee7ebd411562e9ed476e442dbbbfEe0e020f924f134661f4e895e5325bb4

 

 

C0d7e0690f9c4aa100b6eb5bc473516f279c18b5c71e46609026f78f377d692d

 

 

9a01df5414acb4252eaadd3a28a7a863

 

 

819201ee14d2ac1c229a882953b68b1714babd64334a8d42a3842811bd14fb31

 

 

9dd8999f932c8e9d5b6369361291dab45032ff97dec303ed65a8fe34c629cebe

 

 

Cfbf401d8fcb338bdc44e21b989fa82a00cc40f201f6fe980d3b28fe0372e91e

 

 

06a4f62cffafdaf98ce23a4b28f4596cF0f3e19347b09cfe52fa5d5738ab351f

 

 

91ceb91239a987f06fef396773732e87D81c7229307007ed1c8878526012cccf

 

 

830503ce53dd9c0dae333ffcda6a4ab75e5929ff75d3a28479fe566b825281ef

 

 

A069572edf473e4743f47e1a9be9cd8d2fdac2079aa299f66f60afd348d3c0da

 

 

1b3a24e7e06f63c0b2a637dd61d305e2026ff8e10ea66830fe15171c0cbfab27

 

 

A8d05cafac86268d53c143150fe06fad
09caf59c843fd4de40d00d443f4e89b3219c10608f5ebabaafa721f3f0771d24

 

 

 

15221d3d0ec739038041b85436627e94Ac1e6fb8e12fdb7029f23d8e7024194e

 

 

833b9564abf86da951fe1549f4adf4dd825db11c0af6b62d2f550b14ca51e040

 

 

D495d3419f121f6c6609f482f3e5d9312c69989ed461d6195ffe618139973090

 

 

C796465b45938a29841ac33760e5d5512b0360b03e6723c2f0968389fa696721

 

Ba92e9fac61007ec27c62bb78509ee0c0a97421aefb6a80d109126857283eff2

 

4fdf403057b2213d9b537b38552b080163c101bdb1121139e741d2b3e024dd7a

 

 

Eaea4b26a95697ca6d38db1d517fa09b6f53ec9d70c30b7a786e5a16598f4217

 

449cbff880624830275d93b66fe5f237Fa191912edc3b0ccaf746df0c722148b

 

 

C8001005da573fc74fff389717d698df3859975b627f1a4c449d905097f47cb9

 

9a95b491940ee6d8c694cc11b2cbb3237bba5227628ce6a313a32968a49e9511