ติดต่อสอบถาม กรุณาแอด Line @astroneemo

  • Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 5
  • Slider 6
  • Slider 7
  • Slider 8

Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

นวโกวาท

ธรรมววิภาค

ทุกะ  คือ  หมวด ๒

ธรรมมีอุปการะมาก ๒ อย่าง

๑.  สติ  ความระลึกได้

๒.  สัมปชัญญะ  ความรู้ตัว

ธรรมเป็นโลกบาล  คือ  คุ้มครองโลก ๒ อย่าง

๑.  หิริ  ความละอายแก่ใจ

๒.  โอตตัปปะ  ความเกรงกลัว

ธรรมอันทำให้งาม  ๒ อย่าง

๑.  ขันติ  ความอดทน

๒.  โสรัจจะ  ความเสงี่ยม

บุคคลหาได้ยาก  ๒ อย่าง

๑.  บุพพการี  บุคคลผู้ทำอุปการะก่อน

๒.  กตัญญูกตเวที  บุคคลผู้รู้อุปการะที่ท่านทำแล้ว และตอบแทน