ติดต่อสอบถาม กรุณาแอด Line @astroneemo

  • Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 5
  • Slider 6
  • Slider 7
  • Slider 8

Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

นวกะ  คือ  หมวด ๙

มละ คือ  มลทิน ๙ อย่าง

โกรธ ๑  ลบหลู่คุณท่าน ๑  ริษยา ๑  ตระหนี่ ๑  มายา ๑  มักอวด ๑  พูดปด ๑  มีความปรารถนาลามก ๑  เห็นผิด ๑

ทสกะ  คือ  หมวด ๑๐

อกุศลกรรมบถ  ๑๐

จัดเป็นกายกรรม  คือทำด้วยกาย  ๓ อย่าง

๑.  ปาณาติบาต  ทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วง  คือฆ่าสัตว์

๒.  อทินนาทาน  ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้  ด้วยอาการแห่งขโมย

๓.  กาเมสุ มิจฉาจาร  ประพฤติผิดในกาม

จัดเป็นวจีกรรม  คือทำด้วยวาจา  ๔ อย่าง

๔.  มุสาวาท           พูดเท็จ

๕.  ปิสุณาวาจา      พูดส่อเสียด

๖.  ผรุสวาจา          พูดคำหยาบ

๗.  สัมผัปปลาปะ    พูดเพ้อเจ้อ

จัดเป็นมโนกรรม  คือทำด้วยใจ  ๓ อย่าง

๘.  อภิชฌา            โลภอยากได้ของเขา

๙.  พยาบาท          ปองร้ายเขา

๑๐.มิจฉาทิฏฐิ       เห็นผิดจากคลองธรรม

กรรม  ๑๐ อย่างนี้  เป็นทางบาป  ไม่ควรดำเนิน