ติดต่อสอบถาม กรุณาแอด Line @astroneemo

  • Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 5
  • Slider 6
  • Slider 7
  • Slider 8

Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

มิตรแท้  ๔ จำพวก

๑.  มิตรมีอุปการะ

๒.  มิตรร่วมทุกข์ร่วมสุข

๓.  มิตรแนะนำประโยชน์

๔.  มิตรมีความรักใคร่

มิตร  ๔ จำพวกนี้เป็นมิตรแท้  ควรคบ

๑.  มิตรมีอุปการะ  มีลักษณะ ๔

๑.  ป้องกันเพื่อนผู้ประมาทแล้ว

๒.  ป้องกันทรัพย์สมบัติของเพื่อนผู้ประมาทแล้ว

๓.  เมื่อมีภัย  เป็นที่พึ่งพำนักได้

๔.  เมื่อมีธุระ  ช่วยออกทรัพย์ให้เกินกว่าที่ออกปาก

๒.  มิตรร่วมทุกข์ร่วมสุข  มีลักษณะ ๔

๑.  ขยายความลับของตนแก่เพื่อน

๒.  ปิดความลับของเพื่อนไม่ให้แพร่งพราย

๓.  ไม่ละทิ้งในยามวิบัติ

๔.  แม้ชีวิตก็อาจสละแทนได้

๓.  มิตรแนะนำประโยชน์  มีลักษณะ ๔

๑.  ห้ามไม่ให้ทำความชั่ว

๒.  แนะนำให้ตั้งอยู่ในความดี

๓.  ให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟัง

๔.  บอกทางสวรรค์ให้

๔.  มิตรมีความรักใคร่  มีลักษณะ ๔

๑.  ทุกข์ ๆ ด้วย

๒.  สุข ๆ ด้วย

๓. โต้เถียงคนอื่นที่ติเตียนเพื่อน

๔.  รับรองคนที่พูดสรรเสริญเพื่อน