ติดต่อสอบถาม กรุณาแอด Line @astroneemo

  • Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 5
  • Slider 6
  • Slider 7
  • Slider 8

Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

อนุสสติ คือ อารมณ์ควรระลึก  ๑๐ ประการ

๑.  พุทธานุสสติ  ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้า

๒.  ธัมมานุสสติ  ระลึกถึงคุณของพระธรรม

๓.  สังฆานุสสติ  ระลึกถึงคุณของพระสงฆ์

๔.  สีลานุสสติ  ระลึกถึงศีลของตน

๕.  จาคานุสสติ  ระลึกถึงทานที่ตนบริจาคแล้ว

๖.  เทวตานุสสติ  ระลึกถึงคุณที่ทำบุคคลให้เป็นเทวดา

๗.  มรณัสสติ  ระลึกถึงความตายที่จะมาถึงตน

๘.  กายคตาสติ  ระลึกทั่วไปในกาย ให้เห็นว่า ไม่งาม น่าเกลียด โสโครก

๙.  อานาปานสติ  ตั้งสติกำหนดลมหายใจเข้าออก

๑๐.อุปสมานุสสติ  ระลึกถึงพระคุณพระนิพพาน  ซึ่งเป็นที่ระงับกิเลสและกองทุกข์