ติดต่อสอบถาม กรุณาแอด Line @astroneemo

  • Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 5
  • Slider 6
  • Slider 7
  • Slider 8

Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

ปกิฌณกะ  คือ  หมวดเบ็ดเตล็ด

อุปกิเลส  คือ โทษเครื่องเศร้าหมอง  ๑๖ อย่าง

๑.  อภิชฌาวิสมโลภะ  ละโมบไม่สม่ำเสมอ

๒.  โทสะ                ร้ายกาจ

๓.  โกธะ                 โกรธ

๔.  อุปนาหะ           ผูกโกรธไว้

๕.  มักขะ               ลบหลู่คุณท่าน

๖.  ปลาสะ             ตีเสมอ  คือยกตัว

๗.  อิสสา ริษยา คือเห็นเขาได้ดี ทนอยู่ไม่ได้

๘.  มัจฉริยะ           ตระหนี่

๙.  มายา                มารยา  คือเจ้าเล่ห์

๑๐.  สาเถยยะ       โอ้อวด

๑๑.  ถัมภะ            หัวดื้อ

๑๒.  สารัมภะ         แข่งดี

๑๓.  มานะ             ถือตัว

๑๔.  อติมานะ        ดูหมิ่นท่าน

๑๕.  มทะ               มัวเมา

๑๖.  ปมาทะ          เลินเล่อ

โพธิปักขิยธรรม  ๑๗ ประการ

สติปัฏฐาน ๔

สัมมัปปธาน ๔

อิทธิบาท ๔

อินทรีย์ ๕

พละ ๕

โพชฌงค์ ๗

มรรคมีองค์ ๘