Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

 

วาระ หรือ วันในสัปดาห์ทั้ง 7 เป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งในการคำนวณหาพละ หรือกำลังของดาวเคราะห์ที่มีกำลังแรงในวันนั้นๆ โดยวันในสัปดาห์
ตั้งแต่วันอาทิตย์จนถึงวันเสาร์ล้วนแล้วแต่มีความเชื่อมโยงไปถึงดวงดาวเจ้าวันที่กำลังโคจรบนท้องฟ้า ซึ่งจะสามารถส่งผลดีร้ายได้จากกำลังดาว
และลักษณะที่เป็นดาวศุภเคราะห์ศุภเคราะห์หรือปาปเคราะห์ โดยมีรายละเอียดดังนี้


**การเปลี่ยนวันในสัปดาห์ทางโหราศาสตร์จะต่างกับทางราชการซึ่งจะเปลี่ยนวันในเวลา 24.00 น. แต่ในทางโหราศาสตร์จะเปลี่ยนวันก็ต่อเมื่อ
พระอาทิตย์ขึ้นในวันรุ่งขึ้น


 

ชื่อนักษัตร สันสฤต-ไทย              นักษัตรจีน  ดาวเจ้าฤกษ์      เทวะประจำนักษัตร     ลักษณะพลังอิทธิพล         ตะยะชะยะกาล