Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***


 

เพื่อความแม่นยำและถูกต้องในการคำนวณฤกษ์ ในการใช้เวลาต่างๆตามปฏิทินฉบับนี้ จะต้องคำนวณตามละติจูดลองติจูดของจังหวัดต่างๆเพื่อ
หาเวลาท้องถิ่นในแต่ละจังหวัด แล้วนำมาบวกหรือลบจากเวลาทุกรายการเวลาในปฏิทินฉบับนี้ซึ่งคำนวณจากเวลาท้องถิ่นกรุงเทพมหานครจึงจะ
ได้เป็นเวลาท้องถิ่น ณ จังหวัดนั้นๆ ตัวอย่างเช่น หากท่านนำไปใช้ที่จังหวัดเชียงใหม่ ท่านจะต้องลบ 6 นาที 14 วินาทีออกจากเวลาที่ปรากฏ
ในปฏิทิน จึงจะเป็นเวลาท้องถิ่น ณ จังหวัดเชียงใหม่

ส่วนจังหวัดอื่นๆ ก็ทำเช่นเดียวกัน และในการแปลงเวลา ท่านจะต้องแปลงเวลาในทุกๆรายการที่ปรากฏในปฏิทิน เช่น การสิ้นสุดของฤกษ์บนที่
จันทร์เสวยนักษัตร ปัญจางค ดิถีเพียร ลัคนาเวลานักษัตร ฤกษ์มูหูรตะ คราส และเวลาบูชาเทพเจ้าฮินดูในเทศกาลต่างๆ