Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

ปีเกิดและสัตว์เลี้ยง

คนเกิดปีชวด

สัตว์ที่เป็นสิริมงคล คือ               งู   ลิง   และวัว
สัตว์ที่ไม่เป็นสิริมงคล คือ           ม้า

คนเกิดปีฉลู

สัตว์ที่เป็นสิริมงคล คือ               งู   ไก่   และหนู
สัตว์ที่ไม่เป็นสิริมงคล คือ           แพะ

คนเกิดปีขาล
สัตว์ที่เป็นสิริมงคล คือ               ม้า   สุนัข   และหมู
สัตว์ที่ไม่เป็นสิริมงคล คือ           ลิง

คนเกิดปีเถาะ

สัตว์ที่เป็นสิริมงคล  คือ              หมู   แพะ   และสุนัข
สัตว์ที่ไม่เป็นสิริมงคล  คือ          ไก่

คนเกิดปีมะโรง

สัตว์ที่เป็นสิริมงคล  คือ               ลิง   หนู   และไก่

สัตว์ที่ไม่เป็นสิริมงคล คือ           สุนัข

คนเกิดปีมะเส็ง

สัตว์ที่เป็นสิริมงคล คือ               ไก่   วัว   และลิง

สัตว์ที่ไม่เป็นสิริมงคล  คือ          หมู

คนเกิดปีมะเมีย

สัตว์ที่เป็นสิริมงคล คือ               เสือ   สุนัข   และแพะ

สัตว์ที่ไม่เป็นสิริมงคล คือ           หนู

คนเกิดปีมะแม
สัตว์ที่เป็นสิริมงคล  คือ              หมู   กระต่าย   และม้า

สัตว์ที่ไม่เป็นสิริมงคล คือ           วัว

คนเกิดปีวอก

สัตว์ที่เป็นสิริมงคล  คือ              หนู   งูใหญ่   และงูเล็ก
สัตว์ที่ไม่เป็นสิริมงคล คือ           เสือ

คนเกิดปีระกา
สัตว์ที่เป็นสิริมงคล คือ              งูเล็ก    งูใหญ่   และวัว
สัตว์ที่ไม่เป็นสิริมงคล คือ           กระต่าย

คนเกิดปีจอ
สัตว์ที่เป็นสิริมงคล  คือ              เสือ   ม้า   และกระต่าย

สัตว์ที่ไม่เป็นสิริมงคล คือ          งูใหญ่

คนเกิดปีกุน

สัตว์ที่เป็นสิริมงคล  คือ              กระต่าย   แพะ   และเสือ
สัตว์ที่ไม่เป็นสิริมงคล คือ           งูเล็ก

หมายเหตุ
ไก่ตัวผู้  คือ  สิริมงคล    ซึ่งสามารถขจัดเรื่องชู้สาว  ถ้ากลัวว่าในครอบครัวจะเกิดเรื่องชู้สาวขึ้น
ตั้งไก่ทองตัวผู้ไว้ในบ้าน ก็สามารถขจัดเรื่องชู้สาวได้