Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

นเกิดปีชวด - หนู

ปีชวดเป็นเทวดาผู้ชาย ธาตุน้ำ มิ่งขวัญตกอยู่ที่ต้นมะพร้าว และต้นกล้วย
ผู้ใดเกิดปีชวด ชันษาตกอยู่ที่หัวพรหม พฤหัสบดีเป็นปาก เจรจาโอหัง พูดจาเด็ดขาด เจรจากับขุนนางท้าวพระยาดี จะไปทิศใดมีผู้กลัวเกรงคอยต้อนรับ พระจันทร์กับพระพุธเป็นมือ ทำงานละเอียดมิได้ เป็นคนมีมานะอุตสาหะดี พระอาทิตย์เป็นใจ ใจไม่แน่นอนเรรวนคบกับคนดีได้ คบกับคนชั่วก็เป็นคนชั่วได้ พอใจเล่าเรียนวิชาความรู้ต่าง ๆ มีวิชาความรู้พอประมาณพอเลี้ยงตัวได้ พระพฤหัสบดีกับพระเสาร์เป็นเท้า มักเป็นคนชอบเดิน ไม่อยู่กับที่มักไปต่างแดน พระศุกร์เป็นที่นั่งเป็นคนหมกมุ่น คิดแต่ในเรื่องตัณหาเป็นคนราคะแรง ถ้าเป็นชายท่านว่ามีบาปติดตัวมาแต่กำเนิด เมื่อน้อยอาภัพ พึ่งญาติผู้ใดมิได้ ต่อภายหน้าจะมีบุญวาสนา จะได้เป็นใหญ่กว่าเพื่อนฝูงทั้งปวง อาสาขุนนางท้าวพระยาจะได้ความชอบ ถ้าเป็นหญิงมักเกิดเป็นโรคาพยาธิต่าง ๆ อาภัพผัวใจแข็ง ปากกล้า
ได้เมื่อพระเตมีย์ใบ้ พระราชบิดาสั่งให้นายสารถีจับใส่รถเอาไปฝังเสียทั้งเป็นในป่า ให้เกรงจะเจ็บป่วยนานจึงจะหาย
คนเกิดปีชวด  เดือนห้า เดือนหก เดือนเจ็ด ตกหนูท้องขาว ธาตุน้ำทะเล เป็นหนูคาบแก้ว มีปัญญา ในอ่อน ทำราชการจะได้เป็นใหญ่ มี ช้าง ม้า ข้าไทย ทำเรือกสวนไร่นา ค้าขาย จะมีทรัพย์มาก เป็นพระสงฆ์จะได้เป็นเจ้าวัด ชอบไปอยู่เมืองอื่นดี จะได้เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย
คนเกิดปีชวด เดือนแปด เดือนเก้า เดือนสิบ  ตกหนูหริ่ง ธาตุน้ำคลอง มักตกยากเข็ญใจ พูดจาไม่ยั่งยืน ใจบุญ ทำราชการไม่สู้ดี ทำเรือกสวนไร่นา พอมีอันจะกินเทียบท่าน
คนเกิดปีชวด เดือนสิบเอ็ด เดือนสิบสอง เดือนอ้าย ตกหนูผี ธาตุน้ำป่า มักเข็ญใจ ใจบาป ทำราชการชอบใจเจ้านายดี ทำไร่นาค้าขาย จะมีอันจะกินเทียมท่าน
คนเกิดปีชวด เดือนยี่ เดือนสาม เดือนสี่ ตกหนูพุก ธาตุน้ำคนตัก ทำราชการพอเทียมเพื่อน ทำเรือกสวนไร่นาค้าขายดี มีลูกมาก ใจบุญ ชอบไปอยู่ต่างประเทศ จึงจะได้ดี
คนเกิดปีชวด วันอาทิตย์ ได้เพื่อพระยาสัตลุง จะถูกนำตัวไปฆ่า ไม่ดี ย่อมมีพิษ แต่รูปงาม
คนเกิดปีชวด วันจันทร์ จะมีความสุข มีลูกมาก ดีนัก
คนเกิดปีชวด วันพฤหัสบดี ได้เมื่อเทวดาชุบ พระยาสัตลุง ให้เป็นขึ้นมา ดีนัก
คนเกิดปีชวด วันศุกร์ ได้เมื่อเทวดาแต่งโภชนาหารมาเลี้ยงพระยาสัตลุง ดีนัก
คนเกิดปีชวด วันเสาร์ ได้เมื่อพระยาสัตลุงกลับคืนมาครองราชสมบัติ ดีนักแล

 

คำทำนายผู้เกิดปี ชวด หนู ตามโหราศาสตร์

เทวดาผู้ชาย ธาคุน้ำ  สิทธิการิยะ หญิง ชายผู้ใดก็ดี  เกิดปีชวด มีพฤหัสบดีเป็นปาก ปากนั้นเจรจาโอหัง พูดจาเด็ดขาด เจรจากับขุนนาง ท้าวพยานั้นดี จะไปสู่ทิศใด มีผู้เกรงกลัวคอยต้อนรับ มีพระจันทร์กับพระพุธ เป็นมือ ทำการงานไม่ค่อยละเอียด แต่มีความอุตสาหะดี มีพระอาทิตย์เป็นใจ ใจนั้นไม่แน่นอนเรรวน คือ ถ้าไปคบคนดีก็ดีได้ ถ้าไปคนชั่วก็เป็นคนชั่วไปได้ เอาใจใส่ในการศึกษาเล่าเรียนวิชาความรู้ต่าง ๆดี มีความรู้พอประมาณ พอเลี้ยงตัวได้

มีพฤหัสบดี กับ พระเสาร์ เป็นเท้า มักเป็นคนเดินทาง เป็นคนไม่อยู่กับที่ มักไปต่างแดนเสมอ มีพระศุกร์เป็นที่นั่ง เป็นคนหมกมุ่น คิด  แต่ในเรื่อง กิเลสตัญหา คือ เป็นคนมีกามตัญหาแรง ถ้าเป็นชายท่านว่า เป็นผุ้มีบาปติดตัวมาแต่ชาติก่อน เมื่อน้อยอาภัพ จะพึ่งญาติพี่น้องผู้ใดก็ไม่ได้ แต่ต่อไปภายหน้าจะเป็นผู้มีวาสนา จะได้เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย อาสาขุนนาวท้าวพระยาจะได้ความดีความชอบ ถ้าเป็นหญิง มักมีโรคาพยาธิเบียดเบียน อาภัพผัว ปากกล้าใจแข็ง

***คนที่เกิดปีชวด (หนู)***

สิทธิการิยะฯ ท่านว่า..

ปาก..เป็นคนพูดจาเด็ดขาด อวดโอหัง มักทำอะไรตามใจตัวเองเป็นใหญ่ ไม่สู้ฟังเหตุผลใครๆ แต่ทว่าคำพูดนั้นแม้จะแข็งกระด้าง ก็เป็นที่ถูกอกพึงพอใจของผู้ใหญ่ และสมณะชีพราหมณ์ มักก่อศัตรูเพราะคำพูดของผู้น้อย

ใจ..มักเหลาะแหละไม่แน่นอน มักง่าย ชอบเปลี่ยนแปลง หากมีเพื่อนนิสัยชั่ว มักชั่วช้าหรือเป็นอันธพาลไปเลย แต่ถ้าคบบัณฑิตจะก้าวหน้า มีเกียรติในตำแหน่งหน้าที่การงานอย่างน่าพิศวง

อารมณ์..สภาวะทางจิตใจ มักมากในกามคุณ หลงมัวเมาในเรื่องเพศตรงข้าม

มือ..ไม่ชอบอยู่นิ่งเฉยโดยไม่ทำงาน มีความเพียรขยันขันแข็ง ประจบเอาใจผู้ใหญ่เก่ง หากได้รับการศึกษาดี ย่อมไม่ตกต่ำ เพราะเป็นคนมีฝีมือเหนือกว่าใครๆเสมอๆ

เท้า..ชอบเดินทางไกล ท่องเที่ยวอยู่เสมอๆ ด้วยเหตุนี้ เกิดที่นี่ มักไปตั้งถิ่นฐานมีภูมิลำเนาที่อื่น พึ่งพาอาศัยญาติพี่น้องไม่ค่อยได้ เป็นหญิงมักจะมากชู้หลายคู่ครอง หรืออาภัพสามี ตัวเองมีใจแข็งปากจัด

*ท่านผู้เกิดปีชวด ถ้าเวลาตกฟากกลางวัน จึงจะดี เกิดกลางคืนไม่สู้ดี เป็นชาย จะอาภัพ

เกิดปีชวด เดือน 5 - 6 - 7... มักเป็นคนมีสติปัญญามาก ใจบุญสุนทาน ทำราชการจะเจริญก้าวหน้า มีเกียรติ จะมีข้าทาสบริวาร หากทำไร่นาหรือค้าขาย จะมีกำไรได้ทรัพย์มาก ถ้าบวชเป็นสมณะชีพราหมณ์ จะได้เป็นสมภารวัด แม้ไปอยู่สารทิศถิ่นใดๆ จะได้เป็นใหญ่กว่าใครๆ
เกิดปีชวด เดือน 8 - 9 - 10... มักจะได้รับความเดือดร้อนยุ่งยากใจ คนใช้เรือกสวนไร่นา แม้มีมาก จะถูกเขาเบียดเบียนแบ่งส่วนไป พูดจาพาทีมักกลับกลอกไม่ยั่งยืน ทำราชการมักยศน้อยถอยหลัง หากทำการค้า ทำไร่นา จะมีอยู่มีกินพอสบายตัว
เกิดปีชวด เดือน 11 - 12 - 1... มักตกระกำลำบากเมื่อน้อย หากขาดการศึกษาอบรม มักใจบาปหาเลี้ยงตัวด้วยความยากไร้ไม่พอกิน ทำราชการอาสาเจ้านายดี ทำการค้า ทำไร่นา จะมีอยู่มีกินเสมอหน้าคนทั่วไป
เกิดปีชวด เดือน 2 - 3 - 4... มักจะอยู่นิ่งเฉยไม่เป็น มีความขยันหมั่นเพียรดี มีความคิดริเริ่มแปลกๆใหม่ๆ ทำราชการจะก้าวหน้า ทำเรือกสวนไร่นา แม้ค้าขายก็ดี มีกำไร เก็บเงินได้มาก มักมีลูกหลานมาก ใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ดี ไปอยู่ต่างถิ่นก็มีคนนับหน้ายำเกรง

...ทำนายตามลักษณะวัน...

วันอาทิตย์..

ท่านว่าไม่ดี มักทุกข์ร้อนใจ แต่รูปงาม

วันจันทร์..

จะได้รับความลำบากในการประกอบอาชีพ จะมีบุตรมาก สบายเมื่อแก่

วันอังคาร..

มักได้รับความยุ่งยากใจ เพราะญาติมิตรบริวาร

วันพุธ..

มักเป็นคนคิดมาก มีความทุกข์ใจอยู่เสมอ มิสู้ดี

วันพฤหัส..

ท่านว่า จะมีคอยอุปถัมภ์ค้ำชู มีผู้ชุบเลี้ยง ทำกิจการใดๆก็ราบรื่นดีนักแล

วันศุกร์..

ท่านว่า จะเป็นคนมีเกียรติยศ ชื่อเสียงดีนักแล

วันเสาร์..

ท่านว่า จะลำบากเมื่อน้อย แต่เจริญก้าวหน้าเมื่อใหญ่ ดีนักแล

ต่อไปนี้ทำนาย ชาย หญิง ผู้ที่เกิดปี ชวด ตามวันทั้ง ๗  ให้ทราบ ดังนี้.

๑. ผู้ที่เกิดปี ชวด วันอาทิตย์ ทำนายไว้ว่า

ปีชวดวันอาทิตย์ จะพบพิษภัยร้าย เกือบจะวางวาย หลายหนตามกระบวน ต้องรู้ระวัง ใฝ่ตั้งสอบสวน ทางที่สมควร จึงค่อยคิดทำ

เพราะผลกรรมเก่า มักเข้ามายุ่ง เหมือนพระยาสัตลุง ยุ่งจนตัวต่ำ จะถูกยักษ์ฆ่า แม้ว่ารูปงาม แต่ต้องจดจำ รีบทำบุญไว้ เพื่อผ่อนคลาย

โทษ ประโยชน์ไพศาล สุขริ่นชื่นบาน พ้นการดป็นภัย หากยิ่งใจบาป เหมือนถูกสาบไว้ พบแต่ซ้ำใจ ภัยสุมรุมตน ท่านเอย.

๒. ทำนายผู้ที่เกิดปี ชวด วันจันทร์ ดังนี้.

ผู้ที่เกิดปี ชวดวันจันทร์ สุขมั้นแม้นล้ำ พ้นจากเวรกรรม  กระทำซ้ำกมล ทำงานการดี มากมีด้วยผล เงินทองเอนกนันท์ ล้นไหลหลี่งมา

มีลูกหลายคน ดีล้นเลิศนัก ล้วนมุ่งฟูมฟัก ใฝ่กตัญญู พ่อแม่ได้พึ่งพา สุขตรึงแน่นหนา พ้นพาลภัยกล้า บีฑาพาเศร้า เพื่อนหลายมากมี

ญาติดีต่อตอบ คงได้สุขใจ ล้อเลียนข้แอด้า บาปร้ายหายหมด สิ้นสลดระทดเนา ศรีเสริมเพิ่มเข้า เกียรติยศลือซา ท่านเอย.

๓. ทำนายผู้ที่เกิดปี ชวด วันอังคาร ดังนี้.

ผู้ที่เกิดปี ชวดวันอังคาร ชะตากาลไม่ดี อับเศร้าหมองศรี มีทุกข์นักหนา  ไม่มีใครชอบ ได้ตอบหยบช้า กรรมร้ายบีฑา พาให้ระคาย

จงรู้ระวัง ยับยั้งใจด้วย กุศลทำช่วย พ้นโทษโหดร้าย  พระยาสัตลุง แสนยุ่งเหลือหลาย มหายักษ์แสนร้าย จับเอาไปขัง ต้องตกทุกข์ยาก

ลำบากตรากตรำ พบแต่ซอกซ้ำ ระกัมประดัง  ต้องเร่งทำบุญ  อบอุ่นให้พลัง  เสริมศรีพอประทัง ที่ร้ายรุนแรง ท่านเอย.

๔. ทำนายผู้ที่เกิดปี ชวด วันพุธ ให้ทราบดังนี้

ผู้ที่เกิดปี ชวดวันพุธ อุตลุดในชีพ กรรมร้ายหมายบีบ  ข่มตนทุกแห่ง  ยากนักจักแก้  ล้วนแต่สำแดง  ร้อนร้ายแรงแขนง เพิ่มเผ่าอุรา

ต้องมหายักษา  ฆ่าพระยาสุตลุง  ชีพยิ่งยากยุ่ง  ล้วนครมครอมหา เป็นคนอาภัพ  อับเสียเต็มประดา  จงทำบุญเถิดหนา  จะพารอดปลอด

ภัย  พอจะผ่อนโทษได้  ประโยชน์มีบ้าง  เพื่อชี้แนวทาง  วางแท้แก้ไข  หากมัวเมาบาป  หยาบช้าเป็นภัย  ติดต่ำสืบไป  จะได้ทราบความ

ท่านเอย.

๕. ทำนายผู้ที่เกิดปี ชวด วันพฤหัสบดี ให้ทราบ ดังนี้.

ผู้ที่เกิดปี ชวดวันพฤหัสบดี พ้นขัดเคืองจิต  งานการสำฤทธิ์  สิทธิเพิ่มผลงาน  ประสบสุขเกษม  เปรมทุกโมงยาม  บรรจบผลงาม

ยามเทวดา  มาซุบชนม์ใหม่  ให้พระยาสุตลุง  พ้นความยุ่งยาก  ดีเด่นทุกอย่าง  แสงสว่างชีวา  ชุ่งชื่นรื่นอุรา  พาเกษมเปรมครัน

ลำบากตราบตรำ  ไม่นำสับสน  สิ้นความอลวน  วกเวียนเปลี่ยนผัน  สิ่งหยาบบาปร้าย เคลื่อนคลายหานพลัน  ลาภเอนกนันต์ ไหลมา

เทมา  ท่านเอย.

๖. ทำนายผู้ที่เกิดปี ชวด วันศุกร์ ให้ทราบดังนี้.

ผู้ที่เกิดปี ชวด วันศุกร์ สิ้นทุกข์ภัยเข้า  เลิศล้ำลำพา  ผ่องผุดสุดหา พระยาสัตลุง  พ้นยุ่งยากหนา  ได้องค์เทวา  โภชนาหาเลี้ยง  โทษร้าย

หายหมด  ปลดเปลื้องทุกข็ร้าย  อยู่อย่างสบาย  ไร้ภัยร่วมเรียง  เกียรติยศลือไกล  เลิศวิไลชื่อเสียง  ผัวเมียคลอเคลีย คงแต่สมหวัง  ลาภยศ

เนืองนอง  เงินทองกองล้น  เพื่อนฝูงมากคน  เข้าใกล้เคียงข้าง  ยิ่งทำบุญเสริม  พูนเพิ่มพลัง  สร้างความเด่นดัง  เยี่ยมยอดทถกสถาน ท่านเอย.

๗. ทำนายผู้ทีเกิดปี ชวด วันเสาร์ ให้ทราบดังนี้.

ผู้ที่เกิดปี ชวด วันเสาร์  พ้นเศร้าหมองศรี  สมบัติมากมี  ดุทุกประการ  ได้พระยาสัตลุง  พ้นยุ่งดวงมาน  กลับคืนราชฐาน  บ้านเมืองได้ครอง

แสนเกษมเปรมจิต  พ้นผิดพ้นพลาด  ภัยมิบังอาจ  เอาตนหม่นหมอง  ลาภยศหลั่งไหล  ค้าขายแคล้วคล่อง  ได้ดีทุกช่อง  พ้นหมองหม่นนวล

ไม่ต้องหน้าเง้า  โศกเศร้าเข้าเคียง  ความชื่นรื่นเรียง  ชื่อเสียงเด่นล้วน  ภัยบาปหยาบช้า  หนีพ้นโดยด่วน  ชื่นล้ำสำรวล  เกษมสันต์มั่นแล ท่านเอย.

 


คนเกิดปีฉลู - วัว

เป็นมนุษย์ผู้ชาย ธาตุดิน มิ่งขวัญตกอยู่ที่ต้นตาล
ผู้ใดเกิดปีฉลู ชันษาตกอยู่ที่ปากพรหม พระเสาร์เป็นปาก เจรจาโอหัง รู้หลักนักปราชญ์ มักชอบเจรจาเรื่องราวต่าง ๆ ของคนอื่น เล่าเรียนวิชาต่าง ๆ ดี เจรจาหลักแหลม พระอังคารกับพระพฤหัสบดีเป็นมือ ทำการงานมิสู้จะดี พระอาทิตย์เป็นใจ เป็นคนฉลาด เข้าใจเรื่องราวต่าง ๆ ได้ง่าย และเข้าใจในทางถ้อยความ พอใจคบหาสมณะ และเจ้านาย ไปไหนมักไปด้วยยวดยานพาหนะ พระเสาร์เป็นที่นั่งเป็นคนมีตัณหาแรง ถ้าเป็นชายมักจะมีเมียมาก ถ้าเป็นหญิงมักมีตำหนิในที่ลับ ถ้าเป็นชายมักเจรจาชอบในหญิง เป็นคนใจอ่อน ใจบุญ ถ้าเป็นหญิงมักหย่าผัว
ได้เมื่อพระมหาชนกลามารดาไปค้าขาย สำเภาแตก ว่ายน้ำอยู่เจ็ดวัน นางมณีเมขลาจึงอุ้มพาเหาะไปยังอุทยานหลวง ไปค้าขายต่างเมืองจะได้ลาภทรัพย์สินเงินทอง ผ้าผ่อนอันพึงใจ
คนเกิดปีฉลู เดือนห้า เดือนหก เดือนเจ็ด ตกวัวป่า ใช้ยาก ธาตุดินสุก ทำราชการจะได้เป็นมนตรี มีพี่น้องเผ่าพันธุ์มาก ใจแข็ง จะมีทรัพย์สินเงินทองมาก เมื่อน้อยดี ทำเรือกสวนไร่นาค้าขายแต่พอประมาณ
คนเกิดปีฉลู เดือนแปด เดือนเก้า เดือนสิบ ตกวัวคนอาศัย ธาตุดินตม ใจแข็ง เมื่อน้อยดี ครั้นใหญ่มาเจรจาใช้มิได้ รู้ทำกินดี มีปัญญา ทำไร่นา ค้าขายดี ทำราชการดีมีทรัพย์มาก
คนเกิดปีฉลู เดือนสิบเอ็ด เดือนสิบสอง เดือนอ้าย ตกวัวเปลี้ย หากินยาก ธาตุดินจอมเขา ทำราชการพอคุ้มตัว ทำสวนไร่นา พอมีกินเทียมเพื่อน มีปัญญา ใจกุศล
คนเกิดปีฉลู เดือนสอง เดือนสาม เดือนสี่ ตกวัวอุสุภราช  ธาตุดินสุกอุดม ทำราชการจะได้เป็นใหญ่ มีบริวารมาก ทำเรือกสวนไร่นาจะมีทรัพย์มาก ถ้าค้าขายดี จะมีทรัพย์มาก
คนเกิดปีฉลู วันอาทิตย์ วัวขวัญร้าย อาภัพ เบียดเบียนทรัพย์ท่านมิดี
คนเกิดปีฉลู วันจันทร์ วัวพระโพธิสัตว์ มีบริวารมาก ดีนัก
คนเกิดปีฉลู วันอังคาร วัวสาธารณ์ อาภัพ มิดี
คนเกิดปีฉลู วันพุธ วัวขาหักและตาบอด หาเลี้ยงตัวยาก มิดี
คนเกิดปีฉลู วันพฤหัสบดี วัวขวัญดี มีทรัพย์มาก ดีนัก
คนเกิดปีฉลู วันศุกร์ วัวพ่อแม่ตายต้องทำงานเหนื่อย มิดี
คนเกิดปีฉลู วันเสาร์ วัวโจรฆ่ากิน จะต้องลำบากมาก มิดี

 

ทำนายผู้ที่เกิด ปีฉลู ธาตุดิน มนุษย์ผู้ชาย  มิ่งขวัญอยู่ที่ต้นตาล

ผู้ที่เกิดปี ฉลู เอ่ยอรรรถอวดรู้ เพราะอยู่ปากพรหม  คารมโอหัง  ไม่ยั้งคำข่ม  พระจันทร์ปากบ่ม  คิดขานคำเปรย  เจรจาหลักแหลม  เผยคำนำแย้ม

อย่างกล้าเฉลย  เรียนวิชาเก่ง  แต่ค่อนข้างเร่ง  ขาดระมัดระวังเกม  อังคาร พฤหัส  จัดเป็นมือแถม  ทำงานกล้อมแกล้ม  แค่เสร็จสมใจ  เป็นคนฉลาด

มึความสามารถ  อาจหาญเกินใคร  เรื่องได้พบเห็น  เป็นคนง่ายง่าย  อาทิตย์เป็นใจ  วิสัยทั้งปวง  ชอบคบเจ้านาย  สมณะทั้งหลาย  หมายไว้ใจทาง

เป็นมิตรสนิท  มิคิดห้ามหวง  ศุกร์ อาทิคย์ล่วง  เล่ห์บาทบาทา  จึงไม่ชอบเดิน  ยากจักดำเนิน  ใช้ยวดยานพา  สู่แหล่งแห่งที่ คนมีเจตนา  ประหนึ่ง

เกียรติกล้า  โสภาผ่องศรี  พระเสาร์ที่นั่ง  กามจึงไม่ยั้ง  เยี่ยมในฤดู  เป็นชายเมียมาก  ฝังฝากวาที  หญิงไม่รอรี  ล้วนใคร่เคลียคลอ  เป็นคนใจอ่อน

ธรรมสาธร  บุญทำห่อนท้อ  ส่วนหญิงนั้นหนา  มักอย่าผัวต่อ ชายไม่ใฝ่พะนอ  ต่อแม่โฉมงาม  ธาตุแท้คือดิน  จึงถูกหยามหมิ่น  แม้ไม่ใฝ่ทราม

เป็นมนุษย์ผู้ชาย  ขวัญต้นตาลตาม  จงเร่งรู้ความ  ตามคำขานไข  ดุจพระมหาชนก  กรรมมาต้องตก  คราวออกค้าขาย  สำเภาต้องแตก  เจ็ดวัน

แทบตาย  ว่ายวนในสาย  ธารใฝ่เพียรพลัน  ค้าขายต่างเมือง  เกียรติมักลือเลื่อง  กระเดื่องเด่นครัน  ผ้าผ่อนเงินทอง  กองเอนกอนันต์  ยิ้มร่ารื่น

ครัน  ควรรู้เรื่องราว  ท่านเอย.

***คนที่เกิดปีฉลู (วัว)***

สิทธิการิยะฯ ท่านว่า..ปาก..เจรจาไพเราะเป็นที่พึงพอใจของคนทั่วไป เป็นชายมีเสน่ห์มากชู้หลายเมีย เป็นหญิงอาภัพคู่ครอง คนเกิดปีนี้พอจะเอาตัวรอดได้ด้วยคำพูด เที่ยวไปสารทิศใดมักชอบอาสาผู้อื่น ใจ..เป็นคนสุขุมรอบคอบ มีจิตใจเมตตากรุณา ชอบบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม แต่ชะตาชีวิตอาภัพ ทำคุณแก่ใครเหมือนไฟตกน้ำ ดุจปิดทองหลังพระ ไม่ค่อยมีใครเห็นอกเห็นใจ อารมณ์..มักใช้ชีวิตครุ่นคิดในเรื่องกามารมณ์ เป็นชายมักมีมนต์เสน่ห์ เป็นที่ต้องตาติดใจของเพศตรงข้าม เป็นหญิงจะมีไฝปานในที่ลับ รูปร่างมักสง่างาม แม้ร่างจะอัปลักษณ์ แต่ก็มีชายหลงรัก มือ..ทำงานได้ทุกอย่าง หากได้รับการศึกษาดี จะก้าวหน้าในวิถีชีวิต การงานที่เหมาะ เช่น นักบวช แพทย์ ครูอาจารย์ และโหราศาสตร์ ถ้าได้รับการศึกษาน้อย มักถูกหลอกลวงพลาดท่าเสียทีคนอื่นเสมอ เท้า..มักชอบท่องเที่ยว พเนจรไปทั่วสารทิศ
*ท่านผู้เกิดปีฉลู ถ้าเกิดกลางวันมักจะลำบาก ไม่สู้สบายกายและใจนัก ต้องเหน็ดเหนื่อยในการทำมาหากินประกอบอาชีพ หากเกิดเวลากลางคืน ดีมีความสุข

...ทำนายตามลักษณะวัน...

วันอาทิตย์..

วัวขวัญร้าย..

มักใจนักเลง เบียดเบียนทรัพย์ท่าน ไม่สู้ดี

วันจันทร์..

วัวโพธิสัตว์..

ใจบุญ บริวารมาก ดีนัก

วันอังคาร..

วัวสาธารณะ..

เจ้าของปล่อยบวงสรวงเทพเจ้า มักเจ้าสำราญ มิสู้ดี

วันพุธ..

วัวขาเสีย..

ตาบอด ขาเก ต้องพึ่งตัวเอง พึ่งญาติมิตรมิได้ ลำบากมาก ไม่ดี

วันพฤหัส..

วัวขวัญดี..

มีทรัพย์สินไร่นามาก ดีนัก

วันศุกร์..

วัวกำพร้า..

เมื่อน้อยขี้โรค เหน็ดเหนื่อยกาย ลำบากมาก ไม่สู้ดี

วันเสาร์..

วัวโจรลักเอาไปฆ่า..

มักถูกญาติมิตรคิดไม่ซื่อ ถูกฉ้อโกงหักหลังเสมอๆ มิดี

ต่อไปทำนายผู้ที่เกิดปี ฉลู ประจำวันทั้ง ๗  ให้ทราบ ดังนี้.

๑. ทำนายผู้ที่เกิดปี ฉลู วันอทิตย์  ให้ทราบดังนี้.

ผู้ที่เกิดปี ฉลู วันอาทิตย์ พบพิษแผลหมาย  ตกวัวขวัญร้าย  ล้วนแต่สามานย์  เป็นคนอาภัพ  เบียดเบียนทรัพท์ท่าน  คน

เอื้อเจือจาน  ไม่คิดถึงคุณ  ต้องระวังตัว  พ้นชั่วขุ่นใจ  จึงจักพ้นภัย  พาสบอบอุ่น  หากมัวเมาเหลิง  ดังเพลิงเผารุ่น  ต้องหัน

หาบุญ  กุศลคุ้มกัน  พอจักแก้ไขได้  สุขสบายไร้โทษ  พอมีประโยชน์  เยี่ยมเด่นเห็นมัน  ทำใจให้ได้พินิจ  คิดแก้ก่อนพลัน

จึงจะเพลิดเฉิดฉัน  ผุดผ่องแพรวพราย  ท่านเอย.

๒. ทำนายผู้ที่เกิดปี ฉลู วันจันทร์ ให้ทราบดังนี้.

ผู้ที่เกิดปี ฉลู วันจันทร์ รู้จักแจ้งชัด  วัวพระโพธิสัตว์  สุดแสนสบาย  ทำงานการกิจ  สัมฤทธิ์ทุกสาย  บริวารมากมาย  มา

ห้อมล้อมตน  ได้เกียรติได้ยศ  ปรากฎชื่อเสียง  คนขานสำเนียง  เสียงโกลาหล  ขาดโทษเททับ  เสริมสรรพสุภผล  มิตรมาก

หลากดล  รายล้อมรอบตัว  ใจบุญสุนทาน  ประกอบการขยัน  ดีเด่นเลิศทั่ว  กรรมดีเด่นชั่ว  สุขสันต์สร้างเสริม  ต่อเติมเกลือก

กลั้ว   เลิศกว่าสกุลตัว  จงรู้เถิดนา  ท่านเอย.

๓. ทำนายผู้ที่เกิด ปีฉลู วันอังคาร ให้ทราบ ดังนี้.

ผู้ที่เกิด ปี ฉลู วันอังคาร  จงรู้จักหลักฐาน  เป็นวัวสาธารณ์  โบราณขานไว้  แสนจะอาภัพ  ตกอับเข็ญใจ  กรำกรายยากใน

กิจการงานมวล  ต้องมัธยัสถ์  ประหยัดในตน  จึงจะพอพ้น  สิ่งร้ายก่อกวน  ทำบุญเสริมสร้าง  อย่างดีเด่นด่วน  พ้นโศกเศร้า

ล้วน  เกษมปรีดา  จงพร้อมประนอมจิต  การกิจทั้งผอง  เผื่อพลาดผิดช่อง  จักหมองหม่นอุรา  ยับยั้งชั่งจิต  คิดทั้งหลังหน้า

ตั้งใจใฝ่คลั้ว  แฝงบุญอุ่นใจ  ท่านเอย.

๔. ทำนายผู้ที่เกิดปี ฉลู วันพุธ ให้ทราบดังนี้.

ผู้ที่เกิดปี ฉลู วันพุธ มนุษย์ผู้ชาย  คิดเฟื่องเรื่องหมาย  มั่นไว้อย่าหมิ่น  เป็นวัวขาหัก  มักตาบอดยิน  ยลแจ้งระบิล  บอกไว้

แต่บรรพ์  หาเลี้ยงตัวยาก  ลำบากทุกอย่าง  คิดค้นหนทาง  อย่างเลิศเฉิดฉัน  รู้ระมัดระวังถ้วน  ทั้งมวลดีมั่น  หากเร่งเกิน

พลัน  มักพลาดผิดแท้  การบุญสุนทาน  เจือจานญาติมิตร  จงได้เร่งคิด  ตึงจิตดวงใจ  พอแก้ไขงาม  ผลอร่ามเลิศแล  พอพ้น

ทางแพ้  แก้ให้งามดี ท่านเอย.

๕. ทำนายผู้ที่เกิด ปีฉลู วันพฤหัสบดี ให้ทราบ ดังนี้.

ผู้ที่เกิด ปีฉลู วันพฤหัส  แสนสวัสดิ์เลิศสม  ทำใดอุดม  เด่นด้วยราศรี  มีทรัพย์สินอนันต์  ตกวัวขวัญดี  เพื่อนฝูงมากมี  มา

สมัครสมาน  ใจบุญสุนทาน  โชติช่วงชีวิต  ไม่มีที่ผิด  แสนเกษมสำราญ  โทษร้ายคลายหนี  เปรมปรีดิ์ทุกสถาน  สัมฤทธิ์กิจ

การ  โดยเด่นดีมวล  เจ้านายหมายรัก  ศักดิ์ยศเยี่ยมศรี  เจริญดีทุกสส่วน  ญาติมิตรสร้างเสริม  พูนเพิ่มดีล้วน  เด่นดีทุกกระ

บวน  จงรู้ท่านเอย.

๖. ทำนายผู้ที่เกิด ปีฉลู วันศุกร์ ให้ทราบดังนี้.

ผู้ที่เกิด ปีฉลู วันศุกร์ พบทุกข์ทุกทาง  เหนื่อยยากยากวาง  อย่าเกษมเปรมใจ  ลำบากนักหนอ  วัวพ่อแม่ตาย  ข่างแจ้ง

แถลงไข  จึงไม่ค่อยดี  ต้องรู้ระวัง  ยับยั้งชั่งใจ  เพื่อจักมิให้  เกิดร้ายราคี  เร่งทำบุญทาน  พ้นผ่านกาลี  เกิดศักดิ์เสริมศรี

ผุดผ่องพอตน  แม้จักลำบาก  ทุกข์ยากเยี่ยมเข้า  อาจพ้นผ่านเศร้า  เด่นดีด้วยผล  กุศลรีบสร้าง  ชีพสว่างพอพัน  ลาภภัย

ไม่ดล  ดีประสบคบพลัน ท่านเอย.

๗. ทำนายผู้ที่เกิด ปีฉลู วันเสาร์ ให้ทราบ ดังนี้.

ผู้ที่เกิด ปีฉลู วันเสาร์  คงเศร้าดวงแด  ลำบากยากแท้  สุดที่แก้กัน วัวโจรฆ่ากิน  ถูกหมิ่นหยาบหยัน  พิเคราะห์เหมาะมั่น  ก่อน

การงานทำ  ลำบากมากเหลือ  โทษเถือเททับ ทำใดได้อับ รับแต่กองกรรม  ต้องรู้ระมัด  ประหยัดยิ่งล้ำ ยึดเอาพระธรรม  ทาง

บุญหนุนดี  จับแก้ตัวต่อ  ให้พอมีกิน  พ้นคำติฉิน  หยามหมิ่นวาที  คิดการรอบคอบ  ระบอบแบบมี  อย่าได้หลีกหนี  ชีวีรุ่งเรือง

ท่าน เอย.

เกิดปีฉลู เดือน 5 - 6 - 7... ชอบใช้ชีวิตแบบอิสระ ทำราชการจะได้ดีมียศสูง ใจร้อนรน อยู่ที่ไหนได้ไม่นาน จะมีข้าวของเงินทองมาก ทำเรือกสวนไร่นา ค้าขาย พอประมาณ
เกิดปีฉลู เดือน 8 - 9 - 10... เป็นคนอดทนใจแข็ง ขยันหมั่นเพียร ทำงานได้ทุกอย่าง อาสาเจ้านายดี ใช้คล่องว่องไว จะลำบากกายอยู่เสมอ ทำราชการดี ทำเรือกสวนไร่นา ก็ดีพอมีทรัพย์เลี้ยงตัวไม่เดือดร้อน
เกิดปีฉลู เดือน 11 - 12 - 1... เป็นคนใจบุญ เห็นใจผู้อื่น ทำราชการพอเอาตัวรอด ไม่สู้ดีเท่าใด ทำเรือกสวนไร่นา จะผลิตผลได้กำไรดี ทำการค้าก็ดี แต่ไม่สู้มีเพื่อนฝูงมากนัก
เกิดปีฉลู เดือน 2 - 3 - 4... เกิดมามีบุญ ไม่สู้จะพบกับความลำบาก ทำราชการจะได้เป็นใหญ่ คนใช้บริวารมาก ทำเรือกสวนไร่นา จะร่ำรวย ค้าขายไม่สู้ดี จะมีเงินทองได้มาโดยมรดกตกทอด

 


คนเกิดปีขาล - เสือ

เป็นผีเสื้อผู้หญิง ธาตุไม้ มิ่งขวัญตกอยู่ที่ต้นขนุนลำมะลอ และต้นรัง
ผู้ใดเกิดปีขาล ชันษาตกที่บ่าพรหม พระอังคารเป็นปาก เจรจากระด้าง มักพูดโอหัง ชอบเจรจาแต่เรื่องหญิง และมักเจรจาตลกคะนอง เป็นคนทำตัวไม่เป็นทุกข์อยู่เสมอ พระพุธกับพระศุกร์เป็นมือ เป็นคนชอบการช่างต่าง ๆ พระพฤหัสบดีเป็นใจ ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม มักชอบเรียนวิชาความรู้ต่าง ๆ พระเสาร์กับพระจันทร์เป็นเท้ามักเป็นคนต้องเดิน ถ้าทำราชการมักจะถูกย้ายเนือง ๆ ถ้าค้าขายติดต่อการค้าขายกับต่างแดน หรือต่างเมืองจึงจะดี  พระอาทิตย์เป็นที่นั่งมักมีตำหนิในที่ลับ เป็นคนชอบกามารมณ์ ถ้าเป็นหญิงมักมีสองผัว
ได้เมื่อพระสุวรรณสามอยู่ป่า ตักน้ำขึ้นตั้งบนหลังกวางเอามาเลี้ยงบิดามารดาซึ่งตามืด อยู่ในบรรณศาลากลางป่า ท่านว่าจะได้ลาภข้าวของเงินทอง แต่ญาติพี่น้องของตน ดีนัก
คนเกิดปีฉลู เดือนห้า เดือนหก เดือนเจ็ด ตกเสือดาว ธาตุไม้แห้ง ทำราชการจะได้เป็นมนตรี จะตกยากครั้งหนึ่ง ทำเรือกสวนไร่นาค้าขายดี เจรจาซื่อสัตย์ ดีนัก
คนเกิดปีขาล เดือนแปด เดือนเก้า เดือนสิบ ตกเสือเหลือง ธาตุไม้หอมมีแก่น ทำราชการมิสู้ดี ทำเรือกสวนไร่นาดี จะมีลูกมีบุญ จะได้พึ่งพาอาศัย จะมีวาสนาเมื่อแก่
คนเกิดปีขาล เดือนสิบเอ็ด เดือนสิบสอง เดือนอ้าย ตกเสือปลา ธาตุไม้หอมมีแก่น ทำราชการจะได้กินบ้านกินเมือง ทำเรือกสวนไร่นามาค้าขาย จะได้เป็นเศรษฐี เจรจาซื่อสัตย์ ดีนัก
คนเกิดปีขาล เดือนยี่ เดือนสาม เดือนสี่ ตกเสือโคร่ง ธาตุไม้จอมเขา ทำราชการอาสาขุนนางดี มีปัญญา ทำเรือกสวนไร่นาดี จะมีกินเทียมเพื่อน
คนเกิดปีขาล วันอาทิตย์ เสืออยู่ถ้ำ อดอาหาร หากินกันดาร มิดี
คนเกิดปีขาล วันจันทร์ เสือติดจั่น จะได้รับทุกข์มาก จะต้องลำบาก มิดี
คนเกิดปีขาล วันอังคาร เสือกินคน มักมีโทสะมาก ใจดุร้าย มิดี
คนเกิดปีขาล วันพุธ เสือจำศีล ใจบุญ ดีนัก
คนเกิดปีขาล วันพฤหัสบดี เสือฤษีชุบ มีบุญ ภายหลังจะได้เป็นใหญ่
คนเกิดปีขาล วันศุกร์ เสือตกเหว อาภัพมิดี จะต้องลำบาก
คนเกิดปีขาล วันเสาร์ เสือเทพารักษ์ ดีนัก

 

ทำนายผู้ที่เกิดปี ขาล เสือ ตามโหราศาสตร์ ให้ทราบดังนี้.

ผู้ที่เกิดปี ขาล ผีเสื้อผู้หญิง ธาตุไม้ สิทธิการิยะ หญิง ชายผู้ใด ที่เกิดปี ขาล มีพระอังคารเป็นปาก ปากนั้นเจรจากระด้าง มักพูดโอหัง ชอบเจรจาแต่เรื่องแต่เรื่องผู้หญิง มักเจรจาตลกคะนอง ร่าเริงเสมอ มีพระพุธ กับ พระศุกร์ เป็นมือ เป็นคนชอบการช่างต่าง ๆ มีพระฤหัสบดี เป็นใจ มีใจตั้งมั่นอยู่ในศิล ในธรรม มีพระจันทร์ กับ พระเสาร์เป็นเท้า มักเป็นคนชอบเดิน ทำราชการมักจะถูกย้ายอยู่เนือง ๆ การติดต่อค้าข้ายต่างจังหวัด ต่างแดนดี มีพระอาทิตย์เป็นที่นั่ง มักมีตำหนิในที่ลับ เป็นคนชอบกามารมณ์ ถ้าเป็นหญิงมักจะมีหลายผัวดังนี้.

***คนที่เกิดปีขาล (เสือ)***

สิทธิการิยะฯ ท่านว่า..

ปาก..มักพูดจาโอ้อวดโอหัง ชอบพูดเรื่องราคะกามารมณ์ เจรจาตลกปนลามกอนาจาร เป็นชายมีความรู้สึกทางเพศสูง มักมากทางกามารมณ์ เป็นผู้หญิงมักมีผัวมากกว่า 1 คน อาภัพคู่ หาดีไม่ได้ หาได้ก็ไม่ดี

ใจ..มีจิตใจมั่นในศีลธรรม ชอบเล่นเครื่องลางของขลัง ชอบทางคาถาอาคม ถ้าเรียนทางวิทยาศาสตร์ จะก้าวหน้า มีเหตุผล ยอมรับฟังเหตุผล และเคารพในเหตุผลของผู้อื่น

อารมณ์..มักมีไฝปานในที่ลับ เป็นคนเจ้าเสน่ห์หลงรักต่างเพศเอาง่ายๆ ชอบทดลองและสงสัยอยู่เสมอ ไปถิ่นฐานใดมักมีเพื่อนต่างเพศมาสนิทสนมเจรจาด้วยเป็นจำนวนมาก

มือ..ชอบการศิลปวิทยา ทำอะไรได้ดีกว่าใครๆ สามารถทำมาหาเลี้ยงชีพได้ด้วยวิชาความรู้ทางช่างเครื่องยนต์กลไก มักเรียนได้เร็วและชำนาญด้วย

เท้า..มักเดินทางไกลเสมอๆ เป็นนักธุรกิจการค้า ข้าราชการจะถูกย้ายไปอยู่หัวเมืองเป็นส่วนใหญ่ เกณฑ์เดินทางไปต่างประเทศ มักมีในบุคคลที่เกิดปีนี้

*ผู้ที่เกิดปีขาล ถ้าเกิดกลางวันจะดี มีความสุขสบาย เกิดกลางคืนไม่สู้ดี จะยุ่งยากในการทำมาหาเลี้ยงชีพ มักเหนื่อยกาย แต่สบายใจ เมื่อน้อยตรากตรำลำบากกาย แต่มีความสบายใจ มีความเข้มแข็งอดทน กตัญญู อายุมากๆเข้า จะมีทรัพย์สินเงินทอง

เกิดปีขาล เดือน 5 - 6 - 7... เป็นคนรักษาวาจาสัตย์ รักชื่อเสียงเกียรติยศมากกว่าเงินทอง ตกยากหลายทีได้ดีหลายครั้ง ในชีวิตรับราชการจะได้เป็นใหญ่ มียศถาบรรดาศักดิ์สูง หากค้าขายจะร่ำรวยเจริญก้าวหน้า ทำเรือกสวนไร่นาก็ดี มีบริวารมาก
เกิดปีขาล เดือน 8 - 9 - 10... จะเป็นคนเจ้าสำราญ ชอบสนุกสนานเฮฮา มีเพื่อนฝูงมาก ไปสารทิศใดๆ ไม่อดอยากปากแห้ง ไม่ชอบรับราชการ ชอบค้าขายเป็นของตนเอง ทำเรือกสวนไร่นา ค้าขายดีมาก จะได้บุตรมีวาสนา เป็นที่พึ่งยามแก่ชราได้เป็นอย่างดี
เกิดปีขาล เดือน 11 - 12 - 1... ทำราชการจะได้เป็นเจ้าบ้านผ่านเมือง มีอำนาจมากมาย หากทำเรือกสวนไร่นา จะได้ผลิตผลกำไร แม้ทำมาค้าขาย ก็จะได้เป็นเศรษฐี เจรจาพาทีมีอำนาจ ผู้คนยำเกรง
เกิดปีขาล เดือน 2 - 3 - 4... มักชอบเป็นคนอาสาเจ้านาย มีสติปัญญาดี ทำราชการก้าวหน้า ผู้บังคับบัญชารักใคร่ ใจซื่อตรง ชอบทำบุญสุนทาน ใจคอกว้างขวาง ชอบบำเพ็ญตัวให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม เป็นที่รักใคร่ของมิตรสหายทั่วไป

...ทำนายตามลักษณะวัน...

วันอาทิตย์..

เสืออยู่ถ้ำ..

มักเกียจคร้านทำการงาน หากินไม่พอปากท้อง ไม่สู้ดี

วันจันทร์..

เสือติดจั่น..

มักมีเรื่องเดือดร้อนรำคาญใจอยู่เสมอๆ ไม่สู้ดี

วันอังคาร..

เสือร้ายกินคน..

มักเป็นคนเจ้าโทสะ เจ้าอารมณ์ ไม่ดี

วันพุธ..

เสือจำศีล..

มักเป็นคนใจบุญ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ดีนักแล

วันพฤหัส..

เสือฤาษีชุบเลี้ยง..

มักเป็นคนอารมณ์เย็น ใจบุญ ดีนักแล

วันศุกร์..

เสือตกเหวตาย..

มักชอบอาสาคนอื่น จะลำบากกายใจ ไม่ดีเลย

วันเสาร์..

เสื่อเทวดารักษา..

มักมีอำนาจวาสนา มีเกียรติยศชื่อเสียง ดีนักแล

ทำนายผู้ที่เกิดปี ขาล ประจำวันทั้ง ๗  ให้ทราบ ดังนี้.

๑. ทำนายผู้ที่เกิด ปีขาล วันอาทิตย์ ให้ทราบดังนี้.

ผู้ที่เกิดปี ขาล วันอาทิตย์ กล่าวขานควรจำ  เป็นเสืออยู่ถ้ำ  ฉ่ำทุกข์ควรถวิล  หากินกันดาร  ดวงมานโหดหิน  จงได้ยลยิน

ยังบุญสุนทาน  พอจักแก้ตัว  พ้นชั่วเชิงร้าย  พอจะสบาย  ไม่อดอาหาร  ควรเร่งระมัด  ประหยัดประมาณ  พึงตรึกตรองการ

อย่างพินิจพิเคราะห์  ทำความดีเด่น  เลิกเล่นหลอกลวง  แม้เคยกลับกลอก  ออกทางให้เหมาะ  เพียรเจาะทางบุญ  อบอุ่นจิต

เพราะ  อาจพ้นโทษเคราะห์  แค่พอประมาณ  ท่านเอย.

๒. ทำนายผู้ที่เกิด ปีขาล วันจันทร์ ให้ทราบดังนี้.

ผู้ที่เกิด ปีขาล วันจันทร์  ทุกข์กระทั้นกระแทก  ญาติมิตรแตกแยก  ผิดแผกกิจการ  ยากจักตั้งตน  เลิศล้นโอฬาร  ทุกข์หนักมัก

ผาญ   พาซ้ำกระมล  จกเสือติดจั่น  คิดกันให้ดี  ทุกข์ย้ำขยี้  รี่มาเหลือล้น  ต้องเฝ้าแก้ไข  ให้เหมาะสมตน  ทำบุญช่วยกมล

เด่นรุ่งเรืองพอ  ลำบากตรากตรำ  เช้าเฝ้าคิดระวัง  ทุกอย่างให้ประหยัด  โดยควรคิดต่อ  อย่าได้เหินหาญ  ภัยจนเข้าคลอ

ทำบุญยังพอ  ทุกข์ยากจะทุเลา  ท่านเอย.

๓. ทำนายผู้ที่เกิด ปีขาล วันอังคาร  ให้ทราบดังนี้.

ผู้ที่เกิด ปีขาล วันอังคาร  อันเสือกินคน  จงเร่งรู้เค้า  มักมีโทสะ  ไม่ละทุเลา  ดุร้ายหมายเฝ้า  พะเน้าพะนอ  หากินลำบาก

ยุ่งยากเหลือที่  ต้องรุดเร็จรี่  ห้ามการรีรอ  แถมยังต้องประหยัด  มัธยัสถ์ยิ่งหนอ  ผลลัพธ์เกิดก่อ  พอแก่ตนพลัน  มักยุ่งมักยาก

กรรมกรากเข้าคิด  ทำบุญจะอุ่นจิต  คิดให้แม่นมั่น  พอแก้ไข  ให้งามเฉิดฉัน  พอเลี้ยงตัวพลัน  ปันคนลูกเมีย ท่านเอย.

๔. ทำนายผู้ที่เกิด ปีขาล  วันพุธ  ให้ทราบดังนี้.

ผู้ที่เกิด ปีขาล  วันพุธ มนุษย์ผู้ใด  แสนจะพิไล  พ้นใจละเหี่ย  เป็นเสือจำศิล  ถวินดีไม่เสีย  พ้นจากอ่อนเพลีย  สุขเกษมเปรม

แท้   เป็นเสือใจบุญ  พูนเพิ่มราศรี  บรรจบครบดี  ชี้ช่องทุกกระแส  การงานก้าวหน้า  พาพ้นปรวนแปร  บรรสานเสริมแต่  เด่นดี

มีคุณ  เลิศเสื่อมเชื่อมช่อง  พ้นหมองหม่นเศร้า  ล้วนแต่เพริศเพรา  ใจสบอบอุ่น  จักสร้างทางใด  ให้แต่ไพบูลย์  ทุกข๋โทษสูญหาย

เจริญรุ่งเรือง  ท่านเอย.

๕. ทำนายผู้ที่เกิด ปีขาล  วันพฤหัส  ให้ทราบดังนี้.

ผู้ที่เกิด ปีขาล  วันพฤหัส  พ้นพิบัติยั่วยุ  เสือฤษีชุบเชิดฟุ้งเฟื่อง  เมื่อน้อยตกยาก  ลำบากเนืองเนือง  เติบใหญ่กระเดื่อง

เป็นใหญ่มียศ  ทำกิจการใดใด  ให้ผลเลิศดี  พูนศักดิ์พร้อมศรี  มั่งมีปรากฎ  ทรัพย์สินเหลือประมาณ  บริวารหอนหด  ไม่

เคยจ้อจด  อาหารสมบูรณ์  ใจเติบกล้าหาญ  ทุกสถานดลถึง  เพราะเกียรติมากมูล  ชอบสร้างบุญทาน  งานใหญ่ใฝ่พูน

เพิ่มเติมแหล่งบุญ  ประสานในตน   ท่านเอย.

๖. ทำนายผู้ที่เกิด ปีขาล วันศุกร์  ให้ทราบดังนี้.

ผู้ที่เกิด ปีขาล  วันศุกร์  ตกทุกข์ได้ยาก  เสือตกเหวหาก  กรากกรำเหลือล้น  พบแต่โทษทับ  จนอับเกลื่อนกล่น

สุดที่หนีพ้น  เพิ่มโหดโทษทัณฑ์  แสนจะอาภัพ  อับสียทุกอย่าง   ต้องพินิจทุกทาง  อย่างดีเด่นครัน  เผลอนิดพลาดหน่อย

พลอยโทษมหันต์  ต้องแก้ต้องกัน  ล้วนสรรพภัย  เร่งทำบุญทาน  การเพิ่มบารมี  พอจะได้ดี  แค่เสมอตัว  หากทำยะโส

โอหังครั้งใด  โทษทัณฑ์โพยภัย  จงได้ระวัง  ท่านเอย.

๗. ทำนายผู้ที่เกิด ปีขาล วันเสาร์ ให้ทราบดังนี้.

ผู้ที่เกิด ปีขาล วันเสาร์ พ้นเศร้าทรวงหนัก  เสือเทพารักษ์  จักเด่นนามดัง  ใจบุญสุนทาน  แต่งานมักพลั้ง  เพราะขาดยับยั้ง

ชั่งใจตนเอง  ต้องรู้ระมัด  ประหยัดดวงจิต  ควรเร่งพินิจ  พิเคราะห์เหมาะเหม็ง  ต้องแก้ไขงาน  เหมาะกาลเทศเพลง  จักได้

นอนเขลง  ครบสุขสบาย  หากมัวเห่อเหิม  พูนเพิ่มโทษเข้า  จักพาให้เศร้า  พบแต่ความร้าย  กันแก้ไว้ก่อน  พ้นร้อนนอน

สบาย  สุขใจสุขกาย  มั่งมีเงินทอง  ท่านเอย.

 


คนเกิดปีเถาะ - กระต่าย

เป็นมนุษย์ผู้หญิง ธาตุไม้ มิ่งขวัญตกอยู่ที่ต้นมะพร้าวมาลิเก และต้นงิ้ว
ผู้ใดเกิดปีเถาะ ชันษาตกอยู่ที่บ่าพรหม พระพุธเป็นปาก ปากนั้นอาภัพ เจรจาไม่สู้ไพเราะพูดจาเอาใจคนไม่เป็น พระพฤหัสบดีกับพระเสาร์เป็นมือ ทำการงานดี ฝีมือเรียบร้อยดีมาก พระศุกร์เป็นใจ กล้าหาญ ชอบอาสาขุนนางเจ้านาย แต่ตัวอาภัพ แต่ว่ามีคนรักมาก หากินพอเลี้ยงตัวได้ พระอาทิตย์กับพระจันทร์เป็นเท้า มักต้องเดินทางไกลอยู่เสมอ พระจันทร์เป็นที่พึ่ง เป็นคนกามราคะน้อย ไม่สู้สนใจในเรื่องหญิง และในการชู้สาว ถ้าเป็นหญิงมักมีสามผัว
ได้เมื่อพระเนมิราชไปเยือนเมืองสวรรค์-เมืองนรก ถ้าไปจากที่เกิดจะได้ดี จะมีทรัพย์สินเงินทองมาก ถ้าคบคนต่ำศักดิ์จะเสียเงินทอง
คนเกิดปีเถาะ เดือนห้า เดือนหก เดือนเจ็ด ตกกระต่ายหม้อ ธาตุไม้แห้ง ถ้าทาษจะได้เป็นไท ทำราชการจะได้เป็นขุนนาง ทำสวนไร่นาค้าขายดี ถ้าหญิงจะได้เป็นคุณท้าวคุณจอม
คนเกิดปีเถาะ เดือนแปด เดือนเก้า เดือนสิบ ตกกระต่ายแสนหก ธาตุไม้แก่น ทำราชการจะได้ชื่อเสียงเป็นที่เลื่องลือ เป็นที่ชอบใจท้าวพระยา ทำเรือกสวนไร่นาค้าขาย มิสู้ดี ต่อไปภายหน้า จะมีทรัพย์สินเงินทอง เทียมท่าน
คนเกิดปีเถาะ เดือนสิบเอ็ด เดือนสิบสอง เดือนอ้าย ตกกระต่ายเปลี้ย ธาตุไม้หอม มักจะตกระกำลำบาก เข็ญใจ ทำราชการอาภัพ ทำเรือกสวนไร่นาแต่พอกิน มักบาดเจ็บที่ข้อมือข้อเท้า จะมีบุญเมื่อแก่
คนเกิดปีเถาะ เดือนยี่ เดือนสาม เดือนสี่ ตกกระต่ายในดวงจันทร์ ธาตุไม้จอมเขา ดีนัก ทำราชการจะได้เป็นขุนนาง ท้าวพระยาผู้ใหญ่ ทำสวนไร่นาค้าขายดีนัก ถ้าเป็นหญิงจะได้เป็นเจ้าจอมหม่อมห้าม จะได้เป็นนางบ้านนางเมือง
คนเกิดปีเถาะ วันอาทิตย์ กระต่ายสาธารณ์ ไฟไหม้ จะต้องตกระกำลำบาก มิดี
คนเกิดปีเถาะ วันจันทร์ กระต่ายเทวดาเลี้ยง ดีนัก
คนเกิดปีเถาะ วันอังคาร กระต่ายสาธารณ์ อาภัพ มิดี
คนเกิดปีเถาะ วันพุธ กระต่ายขาหัก ลำบาก
คนเกิดปีเถาะ วันพฤหัสบดี กระต่ายสันดร แล่นไปก่อนลูก เป็นคนใจร้อนและใจเร็ว
คนเกิดปีเถาะ วันศุกร์ กระต่ายพระยา มีบริวารมาก จะได้เป็นใหญ่ ดีนัก
คนเกิดปีเถาะ วันเสาร์ กระต่ายมีบริวารมาก อุดมดีนัก

ทำนายผู้ที่เกิดปี เถาะ กระต่าย ตามโหราศาสตรฺ์ ดังนี้.

ผู้ที่เกิดปี เถาะเป็นมนุษย์ผู้หญิง ธาตุไม้ สิทธิการิยะ หญิง ชายผู้ใด ที่เกิดปี เถาะ มีพระพุธเป็นปาก ปากนั้นอาภัพ คือ การเจรจาไม่สู้ไพเราะ พูดจาเอาอกเอาใจผู้อื่นไม่เป็น มี

พระฤหัสบดี กับ พระเสาร์เป็นมือ ทำราชการดี มีผีมือการทำอะไรดีมาก มีพระศุกร์เป็นใจ เป็นคนมีใจกล้าหาญ ชอบอาสาขุนนางเจ้าพระยา แต่ตัวเองอาภัพ มีคนรักมาก หากินพอเลี้ยงตัวได้ มีพระอาทิตย์ กับพระอังคารเป็นเท้า มักเป็นคนชอบเดินทางไกลเสมอ มีพระจันทร์เป็นที่นั่ง เป็นคนมีราคะน้อย ไม่สู้สนใจในเรื่องผู้หญิง และในเรื่องสู้สาว ถ้าเป็นหยิงมักจะมีผัวมากถึง ๓ ผัวว่าอย่างนั้น.

***คนที่เกิดปีเถาะ (กระต่าย)***

สิทธิการิยะฯ ท่านว่า..

ปาก..เจรจาพาทีเป็นที่ต้องใจของคนทั่วไป แต่มักเป็นการกล่าวประจบสอพลอยกตัวเองมากกว่า เป็นข้าราชการมักชอบฟ้องมิตรสหายต่อเจ้านาย จนไม่มีคนอยากคบด้วย

ใจ..มักง่าย มักมากในกามารมณ์ กล้าหาญ เพราะเพศตรงข้ามให้กำลังใจ มักหึงหวง โกรธง่ายหายเร็ว บางครั้งมีจิตใจเหม่อลอยไม่มีเหตุผล ขี้หลงขี้ลืม แต่ชอบอาสาเจ้านาย

อารมณ์..มักใฝ่ใจหมกมุ่นในกามราคะ ไม่อิ่มในรสกามารมณ์ มักชอบผิดลูกเขาเมียท่าน เป็นหญิงมักให้ท่าเพศตรงข้าม แต่มักระงับอารมณ์ได้รวดเร็ว ทำกิจการใดๆ มักมีคนมาช่วยเหลือ

มือ..ผู้นั้นมักจะทำงานเรียบร้อย รักสวยรักงาม มีแผนงาน เจ้าระเบียบ เป็นหญิงจะมีเสน่ห์ เพราะฝีมือการปรุงอาหารคาวหวาน

เท้า..ผู้นั้นชอบท่องเที่ยวทัศนาจร แสวงหาความรู้ประสบการณ์ จะมีการเดินทางไกลมากหลายครั้งในชีวิต

*ผู้เกิดปีเถาะ ถ้าเกิดเวลากลางวันดี เกิดเวลากลางคืนไม่สู้ดี จะมีความรัก คู่รักมาก และมักประพฤติตนผิดประเพณี ไม่เลือกผัวเขาเมียใครด้วย หรือไม่ก็จะผิดหวังในความรัก เกือบคิดฆ่าตัวตายเอง

เกิดปีเถาะ เดือน 5 - 6 - 7... ผู้นั้นเป็นคนมีบุญวาสนา แม้สกุลทาสจะได้เป็นใหญ่ มีคนรักใคร่พึงพอใจมาก รับราชการจะได้เป็นขุนนางใกล้ชิด ทำเรือกสวนไร่นา จะมีผลผลิตให้กำไรงอกงาม ค้าขายจะร่ำรวยเป็นเศรษฐี เป็นชายมักเจ้าชู้ เป็นหญิง จะได้เป็นคุณหญิงคุณนาย
เกิดปีเถาะ เดือน 8 - 9 - 10... ผู้นั้นว่ารับราชการจะได้เลื่อนตำแหน่งอย่างรวดเร็ว มีชื่อเสียงดี มีสติปัญญาไหวพริบเอาตัวรอดได้ ในยามคับขัน มีปฎิภาณในการแก้ปัญหาได้ยอดเยี่ยม ทำเรือกสวนไร่นาไม่ค่อยดี ค้าขายพอประมาณ
เกิดปีเถาะ เดือน 11 -12 - 1... ผู้นั้นมักยากจนเข็ญใจ เมื่อน้อยลำบาก จะต้องพึ่งตัวเอง คิดขอความช่วยเหลือจากญาติมิตรไม่ได้เลย มีแต่เขาจะมาเบียดเบียนตนฝ่ายเดียว รับราชการ ทำเรือกสวนไร่นา หรือค้าขาย พอมีพอกิน ไม่เหลือเก็บ จะสบายเมื่อวัยชรา
เกิดปีเถาะ เดือน 2 - 3 - 4... ผู้นั้นจะมีความคิดริเริ่มดี รับราชการจะได้เป็นขุนนางมียศถาบรรดาศักดิ์สูง ทำเรือกสวนไร่นาดีนัก ค้าขายดีมีลูกค้ามาก ถ้าเป็นหญิงจะเป็นคุณหญิงคุณนาย เดินทางไกลจะพบลาภ มีทรัพย์สินเงินทองมาก

...ทำนายตามลักษณะวัน...

วันอาทิตย์..

กระต่ายสาธารณะ..

ไฟไหม้ มักประสบความเดือดร้อน ไม่สู้ดี

วันจันทร์..

กระต่ายเทวดาเลี้ยง..

ท่านว่า มีคนอุปถัมภ์ ดีนักแล

วันอังคาร..

กระต่ายสาธารณะ..

มักเป็นคนเจ้าสำราญ กามราคะมาก ไม่สู้ดี

วันพุธ..

กระต่ายขาหัก..

มักประสบความลำบากในการเลี้ยงชีพ ไม่ดี

วันพฤหัส..

กระต่ายสันดอน..

มักเป็นอิสระในการหาเลี้ยงชีพ ดีนักแล

วันศุกร์..

กระต่ายพระยาเลี้ยง..

จะมีข้าไทมาก สุขสบายดีนักแล

วันเสาร์..

กระต่ายมีบริวารมาก..

มักเป็นคนใจคอกว้างขวาง ดีนักแล

ทำนายผู้ที่เกิด ปี เถาะ ตามวันทั้ง ๗  แต่ละวันให้ทราบดังนี้.

๑. ทำนายผู้ที่เกิด ปีเถาะ วันอาทิตย์ ให้ทราบดังนี้.

ผู้ที่เกิด ปีเถาะ วันอาทิตย์  ปีเถาะไม่เหมาะสม  ตกระกำลำบาก  ทุกข์ยากเรื่อยไป  เป็นกระต่ายสาธารณ์  หาญนักมักมีภัย

อาจถูกไฟไหม้  พาให้ทุกข์ทน  ทำอันใดก็ไร้ผล  มีแต่คนด่า  หมิ่นประมาททุกท่า  พาให้งงงัน  ต้องระมัดระวัง  ยับยั้งการกิจ

ทำอันใดให้พินิจ คิดหน้าคิดหลัง  เพื่อมิให้พลาดพลั้ง  ประมาทลุกลน  ย่อมจักพาผล  อับจนเดือดร้อน  สวดมนต์ไหว้พระ

อย่าละเลยหนา  พอจักแก้หน้า  กู้เกียรติสถาพร  อย่าเห่อเหิมนัก  หากสลับซับซ้อน  จะพบโทษทัณฑ์  โดยไม่รู้ตัว ท่านเอย.

๒. ทำนายผู้ที่เกิด ปีเถาะ วันจันทร์ ให้ทราบดังนี้.

ผู้ที่เกิด ปีเถาะ วันจันทร์  เปรมครันขาดโทษ  ล้วนแต่ประโยชน์  เยี่ยมเข้าเคียงตน  ตกกระต่ายเทวดาเลี้ยง  ร่วมเรียง

ชื่นเชย  แสนจะสบาย  ทำอันใดก็ได้ดี  มีผู้ใหญ่อุปถัมภ์  นำให้เสพสุข  ปราศจากโทษทุกข์  เกษมล้นพันทวี  สิ่งบาปสาบหาย

คลายคลาดราศี  มีคนปรานี  นิยมชมชอบ  แม้ผิดพลาดไป  แก้ไขได้เหมาะ  เหมือนกรรมจำเพาะ  เกาะเกี่ยวเข้าประกอบ

ญาติมิตรเหลือหลาย  ล้วนใฝ่ตนหมอบ  บริวารล้อมรอบ  การงานรุ่งเรือง  ท่านเอย.

๓. ทำนายผู้ที่เกิด ปีเถาะ  วันอังคาร  ให้ทราบดังนี้.

ผู้ที่เกิด ปีเถาะ วันอังคาร  มีเคราะห์คอยผ่าน  กระต่ายสาธารณ์  แท้ทำให้เกิดเรือง  ดูท่าทีงาม  เกิดความขุ่นเคือง  ข้อร้าย

เนืองเนือง  มาต้องตัวตน  แสนจะอาภัพ  จนอับหนทาง  แม้เพื่อนเคียงข้าง  ร้างหนีมากคน  จะทำการใด ๆ ให้ด้อยน้อยผล

ศัตรูจู่โจม  จนลำบากกาย  แม้ใฝ่ใจบุญ  อุดหนุนตัวเขา  แต่ว่าเพื่อนเรา  เผาเรือนง่ายดาย   ต้องอดต้องออม  ถนอมยอม

หมาย  ค่อยพ้นกรรมร้าย  ดีพอประมาณ  ท่านเอย.

๔. ทำนายผ็ที่เกิด ปีเถาะ วันพุธ ให้ทราบดังนี้.

ผู้ที่เกิด ปีเถาะ วันพุธ  หัวกุดท้ายกุด  มักพลั้งพลาดกฎ  เกิดข้อสามานย์  กระต่ายขาหัก  มักไร้แก่นสาร  ไร้คนอุปการะ

ก่อให้มีศรี  หากินกันดาร  ทุกสถานศัตรู  น้อยนักเพื่อนผู้  ฝากฝังไมตรี  มีแต่ซอกซ้ำ  พูนเพิ่มราคี  ต้องตริวิธี   ที่แยบคายสม

ระมัดระวัง  มักพลั้งพลาดผิด  เพราะพบแผลพิษ  ตรึงจิตตามข่ม  ทำบุญคุณใคร  เหมือนไฟตกตน  ยามรื่นชื่นชม  ต้องระวังตัว

ท่านเอย.

๕. ทำนายผู้ที่เกิด ปีเถาะ  วันพฤหัสบดี  ให้ทราบดังนี้.

ผู้ที่เกิด ปีเถาะ  วันพฤหัส  รู้ชัดไว้ก่อน  กระต่ายสันดอน  อาจถอนทางชั่ว  รู้จักภาษา  พาเด่นสมตัว  แต่คิดไม่ทั่ว  ใจเร็วใจ

ร้อน  แล่นไปก่อนลูก  ปลูกร้ายหมายทราม  จงเร่งรู้ความ  ตามควรสังวร  ใจเร็วด่วนได้  มักให้เดือดร้อน  ทำอันใดให้คิดก่อน

จึงจะได้ผลดี  หากประมาทนัก  มักพลาดผิดหลัก  ผลย่อมชูชัก  ในหลักกาลี  เลวร้ายให้ซ้ำ  ทำให้เกิดราคี  ต้องรู้วิธี  จึงจะดี

เด่น ท่านเอย.

๖. ทำนายผู้ที่เกิด ปีเถาะ  ศุกร์  ให้ทราบดังนี้.

ผู้ที่เกิด  ปีเถาะ  วันศุกร์  ปลุกเปรมนักหนา  กระต่ายพระยา  พาครบอบอุ่น  บริวารเหลือหลาก  มากแท้ทางบุญ  พ้นความ

ว้าวุ่น  สุนทรทั้งมวล  จะได้เป็นใหญ่  เหนือใครทั้งหมด  เพราะรอบรู้กฎ   ระทดระทวยหวน  ใจแสนดีนัก  คนรักมากล้น  การ

กิจสมควร  ครบงามตามพะนอ  เป็นเจ้านายคน  เลิศล้นเกียรติคุณ  ยศศักด์ไพบูลย์  มากทรัพย์เคลียคลอ  คนรักล้วนใกล้

ไร้คนร้ายต่อ  กระเดื่องศักดิ์จ้อ  ห่อนท้อเกรงใคร  ท่านเอย.

๗. ทำนายผู้ที่เกิด ปีเถาะ  วันเสาร์  ให้ทราบดังนี้.

ผู้ที่เกิด ปีเถาะ  วันเสาร์  เกณฑ์เข้าชะตา  มีบุญวาสนา  กว่าผู้ใดใด  บริวารเหลือหลาก  คนมากเคียงใกล้  คอยแต่รับใช้

ไพบูลย์พูนสม  มากทรัพย์เงินทอง  ผุดผ่องโสภา  ข้าทาสมากมี  เสนอความรื่นรมน์  ทำงานแคล้วคล่อง  พบช่องเชิงชม

ทุกอย่างอุดม  เด่นแท้โอฬาร  ใจบุญยื่งนัก  แถมรักษาธรรม  หนีทางชั่วช้ส  ทำให้อัประมาณ  ทุกอย่างทางคิด  สัมฤทธิ์

กิจการ  แสนเกษมสำราญ  รื่นรมสมรมณีย์  ท่านเอย.

 


คนเกิดปีมะโรง - งูใหญ่

เป็นเทวดาผู้ชาย ธาตุทอง มิ่งขวัญตกอยู่ต้นงิ้ว และกอไผ่
ผู้ใดเกิดปีมะโรง ชันษาตกอยู่ที่อกพรหม พระพฤหัสบดีเป็นปาก เจรจาเฉียบแหลมรู้หลักนักปราชญ์ เจรจาได้ถ้อยความ พระศุกร์กับพระอาทิตย์เป็นมือ ทำการงานมักหยาบ เป็นคนไม่มีฝีมือ ทำงานละเอียดมิได้ พระเสาร์เป็นใจ มักมีโทสะมาก โกรธง่ายหายเร็ว แต่ใจบุญ พระจันทร์กับพระพุธเป็นเท้า มักเป็นคนชอบเดิน พระอังคารเป็นที่นั่ง มีตัณหาแรง มักมีตำหนิในที่ลับ มีบุตรจะได้พึ่ง บุตรเป็นคนจะมีวาสนา มีญาติมาก และมีเงินทอง ข้าทาสชายหญิง เจรจาชอบใจสมณชีพราหมณ์ และขุนนางผู้ใหญ่ ถ้าเป็นหญิงมักกำพร้า มีผัวสามคน
ได้เมื่อพระมโหสถ แก้ปริศนาให้เทวดาฟัง จะมีทรัพย์สินเงินทองมาก ชอบใจหญิงทั้งหลาย ดีนัก จะได้เป็นใหญ่ ทำเรือกสวนไร่นาค้าขาย พอประมาณ ทำราชการมีบ่าวไพร่ บริวารติดตามมาก
คนเกิดปีมะโรงเดือนห้า เดือนหก เดือนเจ็ด วูนาคราช ธาตุทองอุดม หาศัตรูมิได้ ทำราชการดีนัก จะได้เป็นใหญ่ ทำเรือกสวนไร่นาค้าขายพอประมาณ ทำราชการมีบ่าวไพร่บริวารติดตามมาก
คนเกิดปีมะโรง เดือนแปด เดือนเก้า เดือนสิบ งูพญางูเหลือม ธาตุทองราคี ทำราชการอาสาขุนนางท้าวพระยามหากษัตริย์ดี ทำเรือกสวนไร่นาค้าขาย พอประมาณ เมื่อหนุ่มมักเข็ญใจ ต่อภายแก่จึงจะได้ดี
คนเกิดปีมะโรง เดือนสิบเอ็ด เดือนสิบสอง เดือนอ้าย พญางูมีพิษ ธาตุทองยังชั่ว  ทำราชการอาสาขุนนางท้าวพระยาพอคุ้มตัวได้ ใจดี ใจบุญ ใจใหญ่ เอ็นดูคนเข็ญใจ ทำสวนไร่นาค้าขายแต่พอมีกินเทียมเพื่อน ชอบเป็นพระสงฆ์ เป็นที่ชอบใจขุนนาง
คนเกิดปีมะโรง เดือนยี่ เดือนสาม เดือนสี่ งูพญางูดิน หาพิษมิได้ ธาตุทองเนื้อดี ทำราชการอาสาขุนนางท้าวพระยาดี จะได้เป็นนายคน มีปัญญา ทำเรือกสวนไร่นาค้าขาย พอมีกินเทียมเพื่อน
คนปีมะโรง วันอาทิตย์         งูพญานาค มีบริวารมาก ดี
คนปีมะโรง วันจันทร์           งูสาธารณ์ อาภัพ มิดี
คนปีมะโรง วันอังคาร          งูมีพิษ ดุร้าย มิดี
คนปีมะโรง วันพุธ                งูตกเหว จะต้องลำบาก มิดี
คนปีมะโรง วันพฤหัสบดี    งูสาตราคม คนเอาไปเล่น มิดี
คนปีมะโรง วันศุกร์               งูคนตีหลังหัก อาภัพ มิดี
คนปีมะโรง วันเสาร์              งูเทพารักษ์ ดีนัก

 

ทำนายผู้เกิดปี มะโรง งูใหญ่ ตามโหราศาสตร์ ให้ทราบดังนี้.

เป็นเทวดาผู้ชาย ธาตุทอง  สิทธิการิยะ หญิง ชาย ผู้ใดทีเกิด ปี มะโรง มีพฤหัสบดีเป็นปาก ปากนั้นเจรจาเฉียบแหลม รู้จักหลักนักปราชญ์ มีพระศุกร์ กับ พระอาทิตย์เป็นมือ ทำราชการมักหยาบ ไม่ค่อยดีเท่าไร ไม่มีฝีมือ ทำการงานเอาเยี่ยมไม่ได้ มีพระเสาร์เป็นใจ ใจนั้นมักมี โทสะมาก เป็นคนโกรธง่ายหายเร็ว แต่ใจบุญสุนทาน มีพระจันทร์ กับ พระพุธ เป็นเท้า มักเป็นคนชอบเดิน มีพระอังคารเ ป็นที่นั่ง เป็นคนมีตัญหาแรง มักมีตำหนิในที่ลับ จะได้พึ่งบุตร เพราะบุตรที่เกิดมาเป็นคนมีบุญวาสนา มีญาติมาก มีเงินทอง มีข้าทาสบริวารหญิง ชาย การเจรจาก็ชอบใจ สมณะชีพราหม์ และขุนนางผู้ใหญ่ ถ้าเป็นหญิงมักจะมีผัวมาก อย่างน้อย ๓  ผัวขึ้นไป.

***คนที่เกิดปีมะโรง (งูใหญ่)***

สิทธิการิยะฯ..ท่านว่า

ปาก..เจรจาเป็นที่พึงพอใจของสมณะชีพราหมณ์ทั่วไป แต่มักมีคารมคมคายเฉียบแหลม รู้หลักนักปราชญ์ เพศตรงข้ามหลงคารมเอาง่ายๆ ทำกิจการใดๆ จะมีทางเอาตัวรอดได้ด้วยคำพูดของตนเอง ปากเป็นเอกโดยแท้

ใจ..มักใจแข็ง ไม่ยอมใครง่ายๆ ใจบุญกุศล มักโกรธง่ายแต่หายเร็ว มีใจซื่อสัตย์ต่อคนทั่วไป ถ้าศึกษาวิชาการฑูต จะก้าวหน้ามากที่สุด มีนโยบายโน้มน้าวใจคนทั่วไป ให้คล้อยตามมติของตนได้อย่างมีกลเม็ดเด็ดพราย รู้ทันเล่ห์หลี่ยมของคนทั่วไป

อารมณ์..มักมีความสุขสมใจเกี่ยวกับกามารมณ์ ต่างเพศหลงรักให้ความสนิทสนมได้ง่ายๆ ไม่ว่าอยู่สารทิศท้องถิ่นใด จะมีอำนาจวาสนา หาสมัครพรรคพวกมิตรสหายได้อย่างรวดเร็ว ไม่ต้องกลัวอดตาย จะมีคนใช้ชายหญิงมาก ทรัพย์สินเงินทองมากเหลือใช้เหลือเก็บ

มือ..ทำอะไรๆได้ทุกอย่าง แต่จะเอาดีทางฝีมือไม่ได้ เป็นชายมักปากว่ามือถึง เป็นหญิงมักมีเสน่ห์ในทางช่างฝีมือ เป็นแม่บ้านดี

เท้า..มักชอบท่องเที่ยวหาความรู้ความสำราญ เก็บประสบการณ์มาขีดเขียนให้คนอ่านสำราญใจตน

*ท่านผู้เกิดปีมะโรง ถ้าเกิดเวลากลางวัน จะมีความสำราญเบิกบานใจ หากเกิดเวลากลางคืน มักจะเดือดร้อนในการทำมาหาเลี้ยงชีพ เป็นคนมีศีลธรรมประจำใจมั่นคงดี

เกิดปีมะโรง เดือน 5 - 6 - 7... ผู้นั้นจะมีบริวาร รับราชการจะได้เป็นใหญ่ มีอำนาจวาสนา ทำเรือกสวนไร่นา จะไม่ประสบความสำเร็จ มักขาดทุน ค้าขายก็ยิ่งขาดทุนสูญกำไรหมด
เกิดปีมะโรง เดือน 8 - 9 - 10... เป็นคนมีกรรม ทำราชการมักจะเหนื่อยยากลำบากกาย อาสาจนตัวแทบตายเป็นเครื่องแลกเปลี่ยน จึงจะได้มียศ หากทำเรือกสวนไร่นา จะมีผลิตผลพอประมาณ ถ้าค้าขายก็ไม่มีกำไร เพราะใจไม่รักทางด้านนี้
เกิดปีมะโรง เดือน 11 -12 - 1... ผู้นั้นมีจิตใจเด็ดเดี่ยว ไม่ชอบคนมารังแกก่อน นิสัยติดนักเลง ไม่รบกวนใครๆ ใจบุญกุศล เมตตากรุณาสัตว์ ทำราชการอาสาเจ้านายดีพอสมควร ทำเรือกสวนไร่นาและค้าขายดีพอประมาณ เมื่อวัยเด็กมักเข็ญใจ จะดีมีเกียรติเมื่อใหญ่ ถ้าบวชเป็นสงฆ์ทรงศีล จะเป็นที่เคารพคารวะของท้าวพระยาข้าทาสราษฎรทั่วไป
เกิดปีมะโรง เดือน 2 - 3 - 4... ผู้นั้นจะเป็นคนดี มีสติปัญญาดี รับราชการจะก้าวหน้า ต้องอาสาอย่างสุดฝีมือจึงจะดี หากทำเรือกสวนไร่นา ได้ผลผลิตพอประมาณ ถ้าทำมาค้าขายมีผลกำไรพอเลี้ยงตัวได้ มักชอบชีวิตแบบสำราญ

...ทำนายตามลักษณะวัน...

วันอาทิตย์..

งูบริวารมาก..

เป็นพระยานาค ราชางูทั้งปวง

วันจันทร์..

งูสาธารณะ..

มักอาภัพอับโชค ไม่สู้ดี

วันอังคาร..

งูพิษร้าย..

มักเย่อหยิ่งทรนงตัว มิสู้ดี

วันพุธ..

งูถูกคนตัดหัว..

มักถูกรบกวนให้ได้รับความลำบาก มิสู้ดี

วันพฤหัส..

งูสัตว์มีกรรม..

คนมักรับไปเล่นไปแสดง มักอดๆอยากๆ มิสู้ดี

วันศุกร์..

งูถูกคนตีหลังหักทิ้งไว้ในโพรง..

ท่านว่า มีโรคภัยเบียดเบียน มิสู้ดี

วันเสาร์..

งูเทพารักษ์..

มักประสบความสำเร็จ เพราะมีผู้อุปถัมภ์ ดีนักแล

ทำนายผู้ที่เกิด ปี มะโรง ตามวันทั้ง ๗  ให้ทราบเป็นวัน ๆ ไปดังนี้.

๑. ทำนายผู้ที่เกิด ปีมะโรง วันอาทิตย์ ให้ทราบ ดังนี้.

ผู้ที่เกิดปี มะโรง วันอาทิตย์  สมจิตทุกอย่าง  งานที่ก่อสร้าง  ก็สำเร็จสมปอง  ข้าทาสบริวาร  ช่วยงานการคล่อง  บรรจบสบช่อง

ผุดผ่องเพริศพราย  ตกงูพญานาค  มากด้วยค่าคุณ  ทำอันใดก็ไพบูลย์  เจือจุนสมหมาย  กิจที่ก่อก็เด่น  คนเห็นมากมาย  ประ

เสริฐเลิศหลาย  ยากผู้ใดจะเหมือน  ควรแท้ผู้นำ  เลิศล้ำด้วยผล  ลาภยศเอนกนันต์  พ้นความแปดเปื้อน  โทษไร้ภัยห่าง  ชีพกระ

จ่างต่อเตือน  โทษภัยคลาดเคลื่อน  สิ้นคนมุ่งร้าย  ท่านเอย.

๒. ทำนายผู้ที่เกิด ปีมะโรง วันจันทร์  ให้ทราบดังนี้.

ผู้ที่เกิด ปีมะโรง  วันจันทร์  รู้กันว่าอับ  เป็นคนอาภัพ  ยากเด่นดีหมาย  เป็นงูสาธารณ์  ถูกผลานทำลาย  จึงมักพบเลวร้าย

เข้าสุมรุมพลัน  ทำคุณประโยชน์  เหมือนโทษให้เขา  พร้อมทั้งตัวเรา  แสนเศร้าโศกศัลย์  จงเร่งทำบุญ  อย่าช้าเร็วพลัน  พอจะ

แก้กันได้  เกิดงามความดี  อย่าได้เห่อเหิม  สร้างเสริมสิ่งร้าย  คนมากหลากหลาย  ให้ร้ายราคี  จงเร่งระวัง  ยับยั้งทุกที  จน

ช่องทางมี  ทำอย่างพินิจ  ท่านเอย.

๓. ทำนายผู้ที่เกิด ปีมะโรง วันอังคาร ให้ทราบดังนี้.

ผู้ที่เกิด ปีมะโรง  วันอังคาร  อัประมาณอารมณ์  ล้วนทุกข์โทษถม  เป็นงูมีพิษ  มักใจโหดร้าย  มุ่งหมายสิ่งผิด  ควรได้คบคิด

พร้อมระวังตน  ทำการงานใด  จงได้คิดก่อน  อาจพาเดือดร้อน  ทุกข์ทับทรพล  อาเพทเสริมเข้า  โศกเศร้าสุมวน  จงทำบุญ

อุ่นกระมล  พอจะแก้ไขได้บ้าง  พร้อมใฝ่ขบคิด  พินิจพิเคราะห์  ข่องทางที่เหมาะ  พอประมาณไว้  จงระงับทั้งปาก  พูดมาก

จะผิดไป  ดัดแปลงแก้ไข  จึงจะค่อยเงื่อนงามแล  ท่านเอย.

๔. ทำนายผู้ที่เกิด ปีมะโรง  วันพุธ ให้ทราบดังนี้.

ผู้ที่เกิด ปีมะโรง วันพุธ  เสื่อมสุดแสนเลว  เป็นงูตกเหว  ลำบากมากแท้  ทำการงานใด  จงให้พิเคราะห์  ถี่ถ้วนทุกกระแส

มักพบเคราะห์กรรม  พาซ้ำกระมล  อย่ามัวนั่งบ่น  จงทำบุญทำทาน  ทำดีแก่ใคร  เหมือนไฟหันหวน  จกน้ำแปรปรวน

ดังวูบทันใด  จงให้ประหยัด  ระมัดอัชฌา  วางกิริยา  อย่างดีเด่นไว้  ไม่ให้ผิดพลาด  เพราะอาจบรรลัย  หมดจดสดใส  มีศักดิ์

มากศรี  ท่านเอย.

๕. ทำนายผู้ที่เกิด ปีมะโรง วันพฤหัสบดี  ให้ทราบดังนี้.

ผู้ที่เกิด ปีมะโรง  วันพฤหัส  เกี่ยวโยงนิยม  งูศาสตราคม  เร่งรู้คดี  คนเอาไปเล่น  ส้รางเข็ญทับทวี  จึงไม่ค่อยดี  มีแต่โทษทันต์

จะทำการใด  มักให้ผลผิด  ใคร่ครวนความคิด  ต้องถูกกักกัน  พร้อมพ่ายแพ้ภัย  จงรู้นัยไว้ให้มั่น  งานสร้างต่างกัน  ให้ห่าง

ทางทราม  หากหลงระเริง  มักผิดมักพลาด  พาให้อนาถ  ขาดข้อควรงาม  มีแต่ความทุกข์  ภัยบุกลุกลาม  ซ้ำถูกหยาบหยาม

ตำหนิติฉิน  ท่านเอย.

๖. ทำนายผ็ที่เกิด ปีมะโรง วันศุกร์  ให้ทราบดังนี้.

ผู้ที่เกิด ปีมะโรง  วันศุกร์  ล้วนทุกข์ประดัง  งูถูกตีหลัง  หักล้วนควรยิน  เป็นคนอาภัพ   จนอับทรัพย์สิน  แม้หมั่นทำกิน  ยังยาก

แก้ตัว  ต้องใฝ่พินิจ  ภารกิจทั้งหลาย  ก็พอจะสุขสบาย  พอเหมาะสมตัว  หากหลงเห่อเหิม  พูนเพิ่มความชั่ว  จงทำบุญพันพัว

พอประมาณได้  ไม่ควรเย่อหยิ่ง  ทอดทิ้งการงาน  ความเพียรทุกสถาน  ต่อตั้งเต็มใจ  ระงับปากบ้าง  อย่าสร้างเรื่องให้  จะบัง

เกิดทุกข์ภัย  จงได้รู้ความ  ท่านเอย.

๗. ทำนายผู้ที่เกิด ปีมะโรง  วันเสาร์  ให้ทราบดังนี้.

ผู้ที่เกิด ปีมะโรง  วันเสาร์  พ้นเศร้าโศกสลัก  งูเทพารักษ์  ควรจักเล็งแล  ดีเด่นเห็นงาม  พ้นความอัดแอ  งามมวลควรแก่  ดีเด่น

เป็นผล  ทำการงานใด  ล้วนได้คุณค่า  โสภางามเด่น  พบพ้องมงคล  มีหลักมีฐาน  บ้านช่องดีล้น  บริวารตามตน  แลล้นมากมาย

เป็นคนใจบุญ  อบอุ่นดวงจิต  มุ่งธรรมเป็นนิตย์  ไม่เคยคิดร้าย  คู่เคียงแสนเลิศ  ประเสริฐเหลือหลาย  เป็นคู่เคียงกาย

สุขมั่นตลอดกาล  ท่านเอย.

 


คนเกิดปีมะเส็ง - งูเล็ก เป็นมนุษย์ผู้ชาย ธาตุไฟ มิ่งขวัญตกอยู่ที่กอไผ่ และต้นรัง
ผู้ใดเกิดมีมะเส็ง ชันษาตกที่ท้องพรหม พระอังคารเป็นปาก เจรจามักเป็นเชิงชู้สาว เป็นที่ชอบใจแก่คนทั้งหลาย พระเสาร์กับพระจันทร์เป็นมือ ทำการงานมักเสร็จเร็ว พระอาทิตย์เป็นใจมักรวนเรไม่แน่นอน พระอังคารกับพระพฤหัสบดีเป็นเท้า มักเดินทางไกลอยู่เสมอ พระพุธเป็นที่นั่ง มีกามารมณ์พอประมาณ ไม่ใคร่ชอบพึ่งใคร ปากอ่อน
ได้เมื่อพระโพธิสัตว์ ลาพระราชบิดาขึ้นมาแต่เมืองนาคพิภพ มาจำศีลภาวนาอยู่บนจอมปลวก อาลัมพายน์พาเอาตัวไป ถ้าจะหาทรัพย์ให้บอกกล่าวกับต้นไม้ที่เป็นมิ่งขวัญเสียก่อน จึงจะหาทรัพย์ได้ และจะอยู่เย็นเป็นสุข จะได้ลาภผ้าผ่อนเงินทองนานาประการ
คนเกิดปีมะเส็ง เดือนห้า เดือนหก เดือนเจ็ด ตกงูเห่าตาลาน ธาตุไฟฟ้า ทำราชการดีพอประมาณ พอเลี้ยงตัวได้ ใจบุญ ทำเรือกสวนไร่นาค้าขาย พอทำพอกิน ถ้าเป็นหญิงมักนอกใจผัว ใจร้าย โกรธร้าย
คนเกิดปีมะเส็ง เดือนแปด เดือนเก้า เดือนสิบ ตกงูกระด้าง ธาตุไฟคนสุม ทำราชการ ชอบทำเรือกสวนไร่นา ค้าขายดี จะมีเงินทองมาก ใจแข็งใจบุญ มีปัญญาดีนัก
คนเกิดปีมะเส็ง เดือนสิบเอ็ด เดือนสิบสอง เดือนอ้าย ตกงูเกิดในผ้าขี้ริ้ว ธาตุไฟในหิน ใจดี ใจบุญ ใจเติบ มักเอ็นดูคนเข็ญใจ มีปัญญา ทำราชการอาสาขุนนางท้าวพระยาจะได้ลาภ ทำเรือกสวนไร่นา แต่พอทำพอกิน
คนเกิดปีมะเส็ง เดือนยี่ เดือนสาม เดือนสี่ ตกพญางูเหลือม ธาตุไฟในแก้ว ทำราชการได้ที่ขุนนางท้าวพระยา จะได้กินเมือง ทำเรือกสวนไร่นาค้าขาย ดีนัก
คนเกิดปีมะเส็ง วันอาทิตย์        งูหนีไฟลงน้ำ มักจะต้องลำบาก อาภัพ มิดี
คนเกิดปีมะเส็ง วันจันทร์         งูอยู่รู จะมีความสุข ดีนัก
คนเกิดปีมะเส็ง วันอังคาร        งูออกหากิน อาภัพ จะตกยาก มิดี
คนเกิดปีมะเส็ง วันพุธ              งูสาธารณ์ หาเลี้ยงตัวยาก มิดี
คนเกิดปีมะเส็ง วันพฤหัสบดี  งูเทพารักษ์ อยู่เฝ้าทอง จะได้เป็นใหญ่ จะมีทรัพย์ ดี
คนเกิดปีมะเส็ง วันศุกร์            งูเฝ้าทรัพย์ จะมีทรัพย์มาก ดีนัก
คนเกิดปีมะเส็ง วันเสาร์           งูเล่นชู้ ถ้าเป็นชาย มักจะมีเมียมาก ถ้าเป็นหญิง มักจะมีผัวมาก ใจนักเลง

 

ทำนายผู้เกิดปี มะเส็ง งูเล็ก ตามโหราศาสตร์ให้ทราบดังนี้.

ผู้ที่เกิดปี มะเส็ง เป็นมนุษย์ผู้ชาย ธาตุไม้ สิทธิการิยะ หญิง ชายผู้ใดที่เกิดปีมะเส็ง มีพระอังคารเป็นปาก ปากนั้นเป็นคนเจ้าชู้ เป็นที่ชอบใจของคนทั้งหลาย มีพระจันทร์ กับพระเสาร์เป็นมือ ทำงานเอาใจใส่ดีเสร็จเร็ว มีพระอาทิตย์เป็นใจ แต่ในใจมักเรรวนไม่แน่นอน

มีพระอังคาร กับ พฤหัสบดี เป็นเท้า เป็นคนชอบเดินทางไกลอยู่เสมอ มีพระพุธเป็นที่นั่ง เป็นคมมีไม่มากในทางกามารมณ์ เป็นคนไม่

ชอบพึ่งใคร ปากอ่อน.

***คนที่เกิดปีมะเส็ง (งูเล็ก)***

สิทธิการิยะฯ ท่านว่า..

ปาก..มักเจรจาพาทีโอ้อวดคุยโม้ ถือความมั่งมีศรีสุข ความร่ำรวยของตน หรือของพี่น้องให้คนอื่นๆฟัง ทั้งๆที่บางเรื่องไร้สาระ บางครั้งเจรจาในทางมักมากในกามคุณ เป็นชายมักเจ้าชู้ เป็นหญิงมักอาภัพคู่ครอง

ใจ..ร้อนรน อารมณ์รุนแรง โกรธง่ายโดยไม่มีเหตุผล มักมีทิษฐิมานะ ทรนงตัวมาก ทำบุญกับใครๆมักทวงบุญคุณ แต่มักมีปมด้อย พลาดท่าเสียทีเพศตรงข้ามเสมอๆ แต่ไม่เข็ดหลาบ

อารมณ์.. มักมากในกามารมณ์ เป็นชายท่านว่าผู้นั้นมักผิดลูกเมียท่าน ไม่สู้จะคำนึงถึงศีลธรรมเลย เป็นหญิงมักอาภัพผัว หาได้ไม่ดี จะหาดีก็ไม่ได้

มือ..มักทำงานรวดเร็วร้อนรน แต่จะทำอะไรๆได้ดี นับว่าเป็นคนมีฝีมือคนหนึ่ง เป็นชายมักปากว่ามือถึง มีเสน่ห์น่ารักน่าสงสาร เป็นหญิงมักใจง่าย เชื่อคารมเพศตรงข้ามโดยขาดเหตุผล

เท้า..เกิดที่นี่มักไปตั้งถิ่นฐานบ้านช่องได้ดีที่อื่น ชอบเร่ร่อน เป็นชายมักโยกย้ายซัดเซพเนจรได้ดี เป็นหญิงมักติดตามคู่ครองจนสุขภาพเสื่อมโทรม เมื่อเด็กจะได้รับความลำบาก จะได้ดีมีสุขเมื่อวัยชรา

*ผู้เกิดปีมะเส็ง ถ้าเกิดในเวลากลางคืนไม่ดีเลย จะเหนื่อยกายลำบากใจ เพราะการทำมาหาเลี้ยงตัว ถ้าเกิดกลางวันดี แต่มักมีคนมารบกวนรังแก หาความเดือดร้อนมาให้เสมอๆ

ผู้เกิดปีมะเส็ง เดือน 5 - 6 - 7... หากรับราชการจะได้ดีพอเสมอตัว นิสัยชอบร่าเริงสนุกสนาน ชอบงานอิสระ แต่ถ้าทำเกษตรกรรม ทำสวนไร่นา จะบังเกิดผลพอประมาณ ไม่สู้จะเป็นผลผลิตที่น่าภูมิใจเท่าที่ควร ถ้าทำการค้า ดำเนินธุรกิจการค้ากลับดีมาก ซื้อง่ายขายคล่อง กำไรดี ลูกค้ามากมาย
ผู้เกิดปีมะเส็ง เดือน 8 - 9 - 10... เป็นคนค่อนข้างหนักแน่น ไม่ชอบขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นง่ายๆ มีสติปัญญาดี ปราดเปรียว ทันคน รับราชการไม่สู้ก้าวหน้า เพราะประจบไม่เป็น ทำการเกษตรหรือค้าขายดี พอเลี้ยงตัวได้
ผู้เกิดปีมะเส็ง เดือน 11 - 12 - 1... เป็นคนใจบุญใจกุศล มีอำนาจวาสนาดี รับราชการอาสาเจ้านายดี เจริญก้าวหน้าเป็นใหญ่ได้ หากคิดทำธุรกิจส่วนตัว ถ้าเป็นการเกษตร ทำสวนไร่นา หรือค้าขาย จะมีกำไรเลี้ยงตัวได้ ฐานะการเงินพอประมาณ
ผู้เกิดปีมะเส็ง เดือน 2 - 3 - 4... เป็นคนใจบุญใจกุศล มักได้ลาภกับการเดินทางเสมอ รับราชการก้าวหน้า รับอาสาเจ้านายดีมาก เป็นที่รักใคร่ของคนทั่วไป แม้จะทำการเกษตรหรือค้าขาย ก็เจริญรุ่งเรือง มีผลกำไรดี

...ทำนายตามลักษณะวัน...

วันอาทิตย์..

งูไฟไหม้หนีลงน้ำ..

มักจะลำบากที่อยู่อาศัย ไม่สู้ดี

วันจันทร์..

งูสิง..

มักชอบสนุกสนานร่าเริง ดีพอปานกลาง

วันอังคาร..

งูหลามออกหากิน..

มักเป็นทุกข์ในการเลี้ยงชีพ มิสู้ดี

วันพุธ..

งูสาธารณะ..

มักชอบอาสา จนตัวเองเดือดร้อน มิสู้ดี

วันพฤหัส..

งูเฝ้าขุมทรัพย์..

มักเป็นคนมีความสุข มีทรัพย์มาก ดีนักแล

วันศุกร์..

งูเทพารักษ์..

มักเป็นใหญ่ เชื่อโชคลาง ใจบุญดีนักแล

วันเสาร์..

งูเล่นชู้..

มักมากชู้หลายคู่ครอง เจ้าสำราญ ใจนักเลง เสมอตัว

ทำนายผู้ที่เกิด ปีมะเส็ง ประจำวันทั้ง ๗  ให้ทราบแต่ละวันดังนี้.

๑. ทำนายผู้ที่เกิด ปีมะเส็ง วันอาทิตย์ ให้ทรายดังนี้.

ผู้ที่เกิด ปีมะเส็ง  วันอาทิตย์  จงคิดรอบรู้  ลำบากพรั่งพรู  อาภัพว่าวุ่น  งูเร่งหนีไฟ  ลงในน้ำขุ่น  มากด้วยชุลมุน  ล้วนพาสามาย์

ทำอันใดก็ได้ยาก  กรากกรำเหลือล้น  ควรเร่งรู้ตน  รีบสร้างบุญทาน  เดือดร้อนผ่อนน้อย  ทรัพย์พลอยพอประมาณ  ไม่ถึงดัก

ดาน  เหี้ยมโหดโทษครอง  ทั้งเร่งพินิจ  สิ่งผิดอย่าทำ  เพราะจะเกิดกรรม  นำให้หม่นหมอง  อันทางสองแพ่ง  ต้องแจ้งทำนอง

หากเผลอพลาดพลั้ง  ต่อซ้ำภายหลัง  ท่านเอย.

๒. ทำนายผู้ที่เกิด ปีมะเส็ง  วันจันทร์ ให้ทราบดังนี้.

ผู้ที่เกิด ปีมะเส็ง  วันจันทร์  โทษทัณฑ์หลีกลี้  แสนจะเปรมปรีดิ์  ดีเหลือกำลัง  เป็นงูอยู่ในรู  ภัยดูมีน้อยจัง  ถ้าเร่งระวัง

จะดีเด่นเสริม  พร้อมพรั่งความสุข  พ้นทุกข์ลำบาก  แสนง่ายสบายมาก  หากหายไร้เหิม  ชีวิตรุ่งเรือง  ฟุ่งเฟื่องพูนเพิ่ม

ล้วนเติมมงคล  มีคนฟูมฟัก  ใฝ่รักษาให้  ดีเด่นเหลือใจ  ให้แก่สุภผล  ชีวิตกระจ่าง  สำอางเลิศล้น  จงทราบอุบล  บ่งไว้

ชัดเจน  ท่านเอย.

๓. ทำนายผู้ที่เกิด ปีมะเส็ง  วันอังคาร  ให้ทราบดังนี้.

ผู้ที่เกิด ปีมะเส็ง  วันอังคาร  ร้อยเล็งต่อสรรพ  ฟ้องพาอาภัพ  อับแท้แลเห็น  งูออกหากิน  คนหมิ่นเป็นเดน  ตกยากแทบดข็ญ

ตัวรอดไม่ทัน  ทำคุณแก่ใคร  เขาไม่มองเลย  ทำท่าเพิกเฉย  เฉือนแฉฉันนั้น  ต้องปลอบใจตัว  ว่าช่างหัวมัน  อย่าคิดอาธรรม์

จักพาเพิ่มทุกข์  แสนจะลำบาก  ต้องตรากตรำพร้อม  ทุกสิ่งต้องยอม  พอจะเป็นสุข  ที่ผิดที่พลาด  อาจจะได้ถูก  ทำบุญทาน

ปลูก  ฝังไว้ในตน  ท่านเอย.

๔. ทำนายผู้ที่เกิด ปีมะเส็ง  วันพุธ ให้ทราบดังนี้.

ผู้ที่เกิด ปีมะเส็ง  วันพุธ  ประดุจตกต้อง  มักเกิดหม่นหมอง  ทุกข์ครองยากล้น  เป็นงูสาธารณ์  ทำงานเหลือทน  เพื่อให้ตัว

ตน  ปราศจากโทษโทสา  หาเลี้ยวตัวยาก  ลำบากเหลือที  จึงไม่ค่อยมี  ชีวิตชีวา  ใจอ่อนนักหนา  เหมือนค่อยเร่งพา  บาป

เคราะห์เสนาะมา  ประดับประดาส่งเสริม  จงมุ่งมั่นจิต  ในการงานทั้งปวง  คิดแต่พอควร  ล้วนเหมาะมั่นเดิม  จงพินิจพิเคราะห์

ให้เหมาะก่อนเริ่ม  พ้นการเห่อเหิม  พอแก้ตัวได้  ท่านเอย.

๕. ทำนายผู้ที่เกิด ปีมะเส็ง  วันพฤหัสบดี  ให้ทราบดังนี้.

ผู้ที่เกิด ปีมะเส็ง  วันพฤหัส  ท่านบัญญัติว่า  มิต้องเกรงคน  แสนดีเหลือล้น  พ้นจากโรคภัย  งูเทพารักษ์  มักได้เป็นใหญ่

อยู่เฝ้ากองทอง  ทรัพย์สินเอนกนันต์  ข้าทาสบริวาร  เจือจานให้สุข  ปราศจากโทษทุกข์  ประสบสุขทุกชั้น  ปลอดโทษ

โหดร้าย  สุขสบายเหมาะมั่น  ญาติมิตรสัมพันธ์  ใกล้ชิดสนิทตน  เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  พ่อแม่พี่น้อง  ต่างต่างเกี่ยวดอง  ปอง

สิ่งมงคล  ไม่เคนโศกเศร้า  เฝ้าแต่คิดค้น  ทางสุขสนุกสนาน  ทั้งญาติและวงศา  ท่านเอย.

๖. ทำนายผู้ที่เกิด ปีมะเส็ง  วันศุกร์   ให้ทราบดังนี้.

ผู้ที่เกิด ปีมะเส็ง  วันศุกร์  หมดทุกข์แท้แท้  คงตั้งหน้าแต่  รวบรวมเงินตรา  เป็นงูเฝ้าทรัพย์  พ้นอับนานา  มิตรมวลถ้วนหน้า

มาแห่มอล้อม  ร่ำรวยเงินทอง  พี่น้องใกล้ขิด  ทั้งเพื่อนสนิท  เข้าร่วมวงล้อม  ต่างคิดเคียงใกล้  จากไกลไม่ยอม  เพราะเงิน

ทองพร้อม  พอเอื้อเฟื่อกัน  ชีวิตราบรื่น  ชุ่มชื่นดวงกระมล  ไม่ต้องกลัวแพ้  แก่เหล่าพวกภัย  งานมากมีประโยชน์  ข่วงโชติ

ชัชวาล  ชีพเป็นแก่นสาร  ลูกหลานสุขสบาย  ท่านเอย.

๗. ทำนายผู้ที่เกิด ปีมะเส็ง วันเสาร์  ให้ทราบดังนี้.

ผู้ที่เกิด ปีมะเส็ง  วันเสาร์  จงรู้เค้าไว้เถิด  ไม่ค่อยดีเลิศ  เพราะตนไวไฟ  เป็นงูเล่นชู้  คิดอยู่เรื่อยไป  เปลี่ยนคู่ครองใหม่

แถมเป็นใจนักเลง  เรื่องของชู้สาว  เกรียวกราวข่าวนัก  มากชู้หลายรัก  ตระหนักใจตน  ไม่อิ่มรสรัก  มักจะครื้นเครง

กามรสโฉงเฉง  แถมไม่กลัวใคร  ต้องรู้ระมัด  ประหยัดใจตน  พอจะพรากพ้น  โทษทัณฑ์ที่ใกล้  ทำบุญสุนทาน  อย่าคร้าน

จำไว้  จึงจะได้สุข  สมพอประมาณ  ท่านเอย.

 


คนเกิดปีมะเมีย - ม้า

เป็นเทวดาผู้หญิง ธาตุไฟ มิ่งขวัญตกอยู่ที่ต้นตะเคียน และต้นกล้วย
ผู้ใดเกิดปีมะเมีย ชันษาตกอยู่ที่มือพรหม พระเสาร์เป็นปาก เจรจาโอหัง มักจะถือดี พระอาทิตย์กับพระอังคารเป็นมือ ทำการงานมิสู้ดี พระจันทร์เป็นใจ ใฝ่สูง มักคิดทำการงานใหญ่โต ซึ่งบางครั้งก็ทำไม่ได้ พระพุธกับพระศุกร์เป็นเท้า เป็นคนมิสู้จะต้องเดินทางไกล พระพฤหัสบดีเป็นที่นั่ง ไม่สู้สนในเรื่องกามารมย์ และเรื่องชู้สาว เมื่อน้อยบิดามารดารักใคร่เอาใจใส่ เป็นคนใจอ่อน
ได้เมื่อพระจันทกุมาร พระราชบิดาสั่งแก่พราหมณ์ทั้งสี่ ให้เอาบูชากองกุณฑ์ เทวดาลงมาช่วยให้เกิดพายุพัดเป็นจุณไป พราหมณ์ทั้งสี่เจ็บปวดเป็นหนักหนา จะได้เงินทองข้าคน
คนเกิดปีมะเมีย เดือนห้า เดือนหก เดือนเจ็ด ตกม้ามณีกาศ ธาตุไฟป่า มักตกเข็ญใจ ทำราชการพอประมาณ ทำเรือกสวนไร่นาค้าขายพอมีพอกิน พอเลี้ยงตัวได้ มีปัญญา ใจบุญ
คนเกิดปีมะเมีย เดือนแปด เดือนเก้า เดือนสิบ ตกม้าคนเลี้ยง ธาตุไฟคนสุม ปากร้าย ถ้าเป็นหญิงมักนอกใจผัว ทำราชการมักผิดเพราะปาก ทำเรือกสวนไร่นาค้าขายดี จะมีเงินทองทรัพย์สิน มีข้าทาสชายหญิงบริบูรณ์
คนเกิดปีมะเมีย เดือนสิบเอ็ด เดือนสิบสอง เดือนอ้าย ตกม้ากระจอกเทศ ธาตุไฟในหิน มักเข็ญใจ ทำราชการมิสู้ดี ทำเรือกสวนไร่นาค้ขายพอมีอันจะกินเทียมท่านทั้งหลาย
คนเกิดปีมะเมีย เดือนยี่ เดือนสาม เดือนสี่ ตกม้าอาชาไนย ธาตุไฟในแก้ว เป็นม้าพระยาเลี้ยง ทำราชการอาสาขุนนางท้าวพระยาจะได้เป็นใหญ่ จะมียศฐาบรรดาศักดิ์ มีข้าทาสมาก ทำสวนไร่นาค้าขาย จะได้เป็นเศรษฐี
คนเกิดปีมะเมีย วันอาทิตย์ ม้าคนเลี้ยง จะมีตบะเดชะดี
คนเกิดปีมะเมีย วันจันทร์ ม้าเทวดาเลี้ยง จะมีบุญ ดีนัก
คนเกิดปีมะเมีย วันอังคาร ม้าพระมหากษัตริย์ อุดม ดีนัก
คนเกิดปีมะเมีย วันพุธ ม้าสาธารณ์ อาภัพ มิดี
คนเกิดปีมะเมีย วันพฤหัสบดี ม้าพระโพธิสัตว์อุดม แต่จะต้องลำบาก
คนเกิดปีมะเมีย วันศุกร์ ม้าแม่ตาย อาภัพ มิดี
คนเกิดปีมะเมีย วันเสาร์ ม้าเสียเส้น จะต้องลำบาก มิดี

 

ทำนายผู้ที่เกิดปี มะเมีย ม้า ตามโหราศาสตร์ให้ทราบดังนี้.

เป็นเทวดาผู้หญิง ธาตุไห  สิทธิการิยะ หญิง ชาย ผู้ใดที่เกิดในปีมะเมีย มีพระเสาร์เป็นปาก ปากนั้นเจรจาโอหัง มักจะอวดดี มีพระอา

ทิตย์ กับ พระอังคารเป็นมือ ทำงานไม่สู้จะดีเท่าไร มีพระจันทร์เป็นใจ เป็นคนใฝ่สูงมักคิดทำงานใหญ่โต จนบางครั้งจะทำไม่ได้เลย มี

พระพุธ กับ พระศุกร์ เป็นเท้า เป็นคนไใาชอบเดินทางไกล มีพระฤหัสบดี เป็นที่นั่ง เป็นคนไม่มากในทางกามารมณ์ ในเรื้องชู้สาว เมื่อ

น้อย พ่อแม่รักใคร่เอาใจใส่มาก เป็นคนใจอ่อน .

***คนที่เกิดปีมะเมีย (ม้า)***

สิทธิการิยะฯ ท่านว่า..

ปาก..มักเป็นคนเจ้าชู้ รู้จักใช้คำพูด คารมคมคาย ค่อนข้างเป็นคนปากจัด เจรจาโอหัง ชอบวางตัว ชอบพูดมากกว่าทำ จะมีเรื่องเดือดร้อนเกี่ยวที่อยู่อาศัย เพราะคำพูดของตัวเอง

ใจ..เป็นคนใจอ่อน สงสารคนง่าย เห็นใจคนเร็ว แต่ปากกับใจมักไม่ตรงกัน มักรวนเรกลับกลอก ชอบคิดไกลเกินความจริง ควรระวังระงับยับยั้งทั้งปากและใจ ไม่เช่นนั้นจะเป็นโรคประสาท ทำให้เป็นคนหลงๆลืมๆ มักมีโรคประจำตัว คือ ปวดศรีษะ

อารมณ์..มักเป็นคนอยู่ไม่ติดที่ ไม่ชอบโยกย้ายจากบ้านไปไกล ถ้าเป็นนักบวชจะได้ดี แต่รับราชการไม่สู้ดี เป็นชายมักเป็นคนมีสติปัญญาเป็นเลิศ เป็นที่พึ่งของคนทั่วไปได้ เป็นหญิงมักมีรูปร่างหน้าตาสวยงาม มีรูปเป็นทรัพย์ เป็นที่ถูกเนื้อต้องใจของผู้ที่ได้พบเห็น

มือ..จะประกอบกิจการใดๆมักร้อนรนกระวนกระวาย ลนลานรีบร้อน แม้ทำงานได้หลายอย่าง แต่มักเอาดีไม่ค่อยได้สักอย่าง ทางที่ดีอย่าเป็นคนมือไวใจเร็ว อย่าด่วนมักได้ ไม่เช่นนั้น จะมีเรื่องถึงโรงถึงศาล หรือติดคุกติดตะรางได้

เท้า..ไม่ชอบการเดินทางคนเดียว ชอบอาสาผู้อื่น หรือชอบติดตามผู้อื่นไป ปกติมักเป็นคนเกียจคร้านทำการงาน เป็นชายมักอาศัยคู่ครองเลี้ยงชีพ หากเป็นหญิง มักเป็นคนมักมากในกามารมณ์ มากชู้หลายคู่ครอง

*ผู้เกิดปีมะเมีย ถ้าเกิดเวลากลางวันไม่สู้ดี จะหาเลี้ยงชีพฝืดเคือง มักต้องดิ้นรนจนลำบาก หากเกิดกลางคืนดี จะได้เป็นที่ปรึกษาของคน ชอบอนุเคราะห์ช่วยเหลือผู้อื่น

ผู้เกิดปีมะเมีย เดือน 5 - 6 - 7... ผู้นั้นเป็นคนมีสติปัญญาดี มีเชาวน์เป็นเลิศ จิตใจใฝ่กุศล ชอบช่วยเหลือผู้คนที่ตกยาก ใจกว้าง ไม่มีความตระหนี่ถี่เหนียว รับราชการดีพอประมาณ เพราะประจบเจ้านายไม่เป็น ทำดีทำเด่นจนเป็นที่เขม่นของผู้บังคับบัญชา ทำเรือกสวนไร่นา หรือค้าขาย ไม่สู้ดี
ผู้เกิดปีมะเมีย เดือน 8 - 9 - 10... ผู้นั้นเป็นชายมีอารมณ์ทางเพศสูง มักผิดประเวณีลูกเขาเมียท่าน หากเป็นหญิงเป็นคนเจ้าชู้มากคู่หลายคู่ครอง รับราชการไม่ดี คนที่เกิดในเดือนนี้ ทำเรือกสวนไร่นาดี จะมีกำไร ค้าขายได้กำไรงาม
ผู้เกิดปีมะเมีย เดือน 11 - 12 - 1... ผู้นั้นมักเหนื่อยทั้งกายและใจ ไร้ที่พักพิง มักระหกระเหเร่ร่อนรอนแรมไปอย่างไร้จุดหมาย ทำอะไรต้องพึ่งตัวเอง รับราชการไม่สู้ดี หาทางก้าวหน้ายาก ทำเรือกสวนไร่นา ปานกลาง
ผู้เกิดปีมะเมีย เดือน 2 - 3 - 4... ผู้นั้นมักมียศถาบรรดาศักดิ์ มีที่พึ่งพาอาศัย เจ้านายอุปถัมภ์ค้ำชู รับราชการเจริญก้าวหน้ารวดเร็ว ผู้ใหญ่รักใคร่ ทำเรือกสวนไร่นา หรือค้าขาย ก็เจริญงอกงามดี มีผลผลิตกำไรร่ำรวยมาก

...ทำนายตามลักษณะวัน...

วันอาทิตย์..

ม้าคนเลี้ยงไว้ใช้..

มักจะมีอำนาจวาสนา ดีนักแล

วันจันทร์..

ม้าเทวดาเลี้ยง..

มักจะอยู่ร่มเย็นเป็นสุข ดีนักแล

วันอังคาร..

ม้าพระยาเลี้ยง..

มักมีเกียรติยศชื่อเสียง

วันพุธ..

ม้าสาธารณะ..

มักอาภัพอับโชค มิดี

วันพฤหัส..

ม้าพระโพธสัตว์..

ถูกมหายักษ์จับไปจองจำ วาสนาปานกลาง

วันศุกร์..

ม้ากำพร้า..

มักไร้ญาติขาดมิตร มิสู้ดี

วันเสาร์..

ม้ากระจอกเปลี้ย..

มักลำบากยากไร้ในการหาเลี้ยงชีพ มิสู้ดี

ต่อไปทำนายผู้ที่เกิด ปีมะเมีย ประจำวันทั้ง ๗  แต่ละวันให้ทราบดังนี้.

๑. ทำนายผู้ที่เกิด ปีมะเมีย วันอาทิตย์ ให้ทราบดังนี้.

ผู้ที่เกิด ปีมะเมีย วันอาทิตย์  ไม่เพลียหัวใจ  ทำการงานใด  ล้วนแต่ได้ผล  เป็นม้าคนเลี้ยง  เพื่อนเคียงข้างตน  บริวาร

หลากล้น  ล้วนมุ่งเป็นมิตร  มีอำนาจวาสนาดี  เป็นศรีเป็นศักดิ์  คนไกล้ใกลรัก  เช่นเพื่อนสนิท  ข้องเกี่ยวเกลียวกลม

นิยมใกล้ชิค  แม้งานจะพลาดผิด  ก็ช่วยแก้ไขได้  มักเป็นคนหยิ่ง  ทุกสิ่งที่ทำ  ตามใจตนเอง  ขอจงระวัง  ให้มากนักหนา

พินิจพิเคราะห์  ในทางเหมาะทุกนัย  จึงจะเด่นเหนือใคร  ไม่ทุกข์ระทม  ท่านเอย.

๒. ทำนายผู้ที่เกิด ปีมะเมีย วันจันทร์ ให้ทราบดังนี้.

ผู้ที่เกิด ปีมะเมีย  วันจันทร์  ผ่องพรรณเพริศพราย  ทุกข์ไม่เยี่ยมกราย  พาให้ตรอมตรม  เป็นม้าเทวดาเลี้ยง  คนเคียง

ข้างสม  ต่างก็นิยม  ยกย่องผลงาน  ยอดเยี้ยมเปี่ยมบุญ  คนอุดหนุนเลี้ยง  พ้นจากปากเสือ  พ้นเหยื่อสามานย์  มีบรรดา

ศักดิ์  คนรักทุกสถาน  ซื่อเสียงดังกังวาล  กระจายทั่วแดน  ทำการงานใด  ใจจดใจจ่อ  ทำให้ดีต่อ  ข้อควรหวงแหน  อย่า

มุ่งดวงชั่ว  ไม่มัวเมาแม้น  อาภัพคับแค้น  ล้วนหลักหนีไกล  ท่านเอย.

๓. ทำนายผู้ที่เกิด ปีมะเมีย วันอังคาร  ให้ทราบดังนี้.

ผู้ที่เกิด ปีมะเมีย  วันอังคาร  สุขสำราญยิ่งนัก  มากมียศศักดิ์  คนรักทุกแห่งหน  ม้าพระมหาเกษัตริย์  สุขสวัสดิ์เกินใคร

สิ้นโหดโทษภัย  ไร้ทุกข์อับเฉา  แสนจะอุดม  คนนิยมทุกแห่ง  คุณล้ำสำแดง  ดีเด่นเห็นค่า  ทรัพย์สินเงินทอง  เต็มกองอยู่นา

ญาติมิตรสหายเฝ้า  เข้าสนับสนุน  ใจบุญยิ่งนัก  ชูชักเชิงชน  สุขเกษมเลิศล้น ทุกหนแห่งสำราญ  ครื้นเครงร่าเริง  บันเทิง

ทุกยาม  สนุกสนาน  สำราญบานใจ  ท่านเอย.

๔. ทำนายผู้ที่เกิด ปีมะเมีย  วันพุธ ให้ทราบดังนี้.

ผู้ที่เกิด ปีมะเมีย  วันพุธ  ประทุษฐ์ประสาน  เป็นม้าสาธารณ์  โทษทุกข์ผสม  แสนจะลำบาก  ตรากตรำทำงาน  มีแต่โศก

เศร้า  ตรอมใจไม่วาย  หาทรัพย์ได้น้อย  พลอยเกิดทุกข์ยาก  เพราเหตุวิบาก  ตามต่อก่อหมาย  ต้องเร่งทำบุญ  เกื้อกุล

สุขสบาย  ภัยโหดโทษร้าย  ค่อยคลายจางบ้าง  อย่าทำใจร้อน  ผันผ่อนการกิจ  ทำอันใดให้พินิจ  คิดทุกช่องทาง  พอจะประ

มาณ  สำราญทุกอย่าง  จงจำเอาไว้ให้ดี  ท่านเอย.

๕. ทำนายผู้ที่เกิด ปีมะเมีย วันพฤหัสบดี ให้ทราบดังนี้.

ผู้ที่เกิด ปีมะเมีย  วันพฤหัส  ม้าโพธิสัตว์ พฤหัสมะเมีย  สุขทุกข์คลออออออเคลีย  ควรทราบชะตา  ลำบากตรากตรำ

พ้นระยำเยี่ยมหา  สองแบบตรึงตรา   เพราะไม่มั่นคง  แต่ว่าสินทรัพย์  ยากนับประมาณ  ทำการงานใด  ดังได้ประสงค์

ใจบุญสุนทาน  ไม่นานเปลี่ยนแปลง  ใจไม่ดำรง  หลายแบบทีเดียว  เดี่ยวดีเดียวร้าย  เดี่ยวหมายมุ่งทราม  แต่แล้วกลีบ

งาม  ตามก่อเกิดเหี่ยว  ลืมตัวมักผิด  คนสะกิดก่อเหนี่ยว  แต่คนปราดเปรียว  ทำงานการไว  ท่านเอย.

๖. ทำนายผู้ที่เกิด ปีมะเมีย วันศุกร์  ให้ทราบดังนี้.

ผู้ที่เกิด ปีมะเมีย  วันศุกร์  มักทุกข์โถมทับ  แสนจะอาภัพ  ยากจนเข็ญใจ  เป็นม้าแม่ลาย  แสนร้ายยิ่งนัก  จะทำการใด  ล้วน

ไม่ได้ดี  แถมใจยังหยาบ  ถูกสาปให้เสียศักดิ์  ญาติมิตรไม่รัก  ด่าเลวเหลือที  ควรทำบุญทาน  แก้ร้ายกาลี  พอจะได้ดี  มีคุณ

อุดม  อย่าหลงเลิงนัก  มักพลั้งมักพลาด  ก่อเกิดออนาถ  ขาดศรีศักดิ์สูญ  ลืมตัวจักผิด  คิดตระหนักให้มาก  ตั้งใจให้ดี  ควร

ข่มก็ข่ม  ควรประหยัดก็ประหยัด  จึงจะเป็นสุข  ท่านเอย.

๗. ทำนายผู้ที่เกิด ปีมะเมีย วันเสาร์  ให้ทราบดังนี้.

ผู้ที่เกิด ปีมะเมีย  วันเสาร์  โศกเศร้าเหลือแสน  อาภัพคับแค้น  ก่อเกิดแก่ตน  เป็นม้าเสียเส้น  ไม่เว้นฉอฉน  คิดแต่เลห์กล

เพื่อสุขสบาย  แต่ยิ่งคิดแก้  ยากแท้จะได้ดี  กลับเสื่อมศักดิ์ศรี  มีแต่ความร้าย  ควรระมัดระวัง  ยับยั้งจิตหมาย  ความชั่วทั้ง

หลาย  อย่าได้คิดทำ  วางตนให้พอดี  เท่าที่ตนพร้อม  พอจะประนอม  กิจการทั้งหลาย  หากหลงมัวเพลิน  เปิดโปงระยำ

จะเกิดความซอกซ้ำ  จงทำบุญทำทาน  อย่าคร้านท่านเอย  จึงจะได้เสวยความสุข  มั่นคงท่านเอย

 


คนเกิดปีมะแม - แพะ เป็นเทวดาผู้หญิง ธาตุทอง มิ่งขวัญตกอยู่ที่ต้นปาริชาติ และต้นไผ่ป่า
ผู้ใดเกิดปีมะแม่ ชันษาตกอยู่ที่มือซ้ายพรหม พระอาทิตย์เป็นปาก เจรจาเป็นที่ชอบใจแก่คนทั้งหลาย มีสมณชีพราหมณ์เป็นต้น พระจันทร์กับพระพุธเป็นมือทำการงานหยาบ  เอาดีไม่ได้ แต่เป็นคนมีมานะดี พระอังคารเป็นใจ ชอบเรียนวิชาความรู้ต่าง ๆ มีวิชาปานกลาง พอเลี้ยงตัวได้ พระพฤหัสบดีกับพระเสาร์เป็นเท้า มักต้องเป็นคนเดินมาก  พระศุกร์เป็นที่นั่ง เป็นคนมีตัณหาแรง เมื่อน้อยอาภัพ พึ่งผู้อื่นมิได้ เป็นคนปากแข็ง ใจแข็ง
ได้เมื่อพระพรหมนารอทเสด็จจากพรหมโลก หาบทองลงมายังเมืองมนุษย์ จะได้ทรัพย์สินเงินทอง ผ้าผ่อนแพรพรรณ เพราะเจ้าขุนมูลนาย ทำราชการจะได้เป็นใหญ่เป็นโต มียศฐาบรรดาศักดิ์สูง
คนเกิดปีมะแม เดือนห้า เดือนหก เดือนเจ็ด ตกแพะหาผลไม้ ธาตุทองมีฝ้า มักตกเข็ญใจ ทำราชการพอปานกลาง ทำเรือกสวนไร่นาค้าขายพอมีอันจะกินเทียมเพื่อน มักชอบเรียนวิชาความรู้ต่าง ๆ มีความรู้พอเลี้ยงตัวได้
คนเกิดปีมะแม เดือนแปด เดือนเก้า เดือนสิบ ตกแพะคนเลี้ยง ธาตุทองมีราคี ทำราชการดีแต่มักจะเกิดความอยู่เนือง ๆ ทำเรือกสวนไร่นาค้าขายดี เมื่อแก่มีทรัพย์ ใจบุญ
คนเกิดปีมะแม เดือนสิบเอ็ด เดือนสิบสอง เดือนอ้าย ตกแพะดาบส ธาตุทองขาว ทำราชการมิสู้ดี ให้เกรงจะเจ็บมือเจ็บเท้า ทำเรือกสวนไร่นาค้าขายมิสู้ดี หาได้ไว้มิคงที่ มีใจกล้าหาญ มีปัญญาดี รู้เท่าทันคน
คนเกิดปีมะแม เดือนยี่ เดือนสาม เดือนสี่ ตกแพะพระยาเลี้ยง ธาตุทองเนื้อดี ใจอ่อน ทำราชการจะเป็นใหญ่เป็นโต ทำเรือกสวนไร่นาค้าขายดี มีทรัพย์มาก ใจบุญ มีปัญญาดี
คนเกิดปีมะแม วันอาทิตย์ แพะกลางตลาด หาได้ไว้มิคงมิดี
คนเกิดปีมะแม วันจันทร์ แพะเศรษฐีเลี้ยง อุดม ดีนัก
คนเกิดปีมะแม วันอังคาร แพะตาบอด หากิน กันดาร มิดี
คนเกิดปีมะแม วันพุธ แพะราชครูเลี้ยง มีปัญญา ดีนัก
คนเกิดปีมะแม วันพฤหัสบดี แพะพระโพธิสัตว์เลี้ยง จะได้เป็นใหญ่ ดีนัก
คนเกิดปีมะแม วันศุกร์ แพะไม่มีเจ้าของ มักจะต้องลำบาก มิดี
คนเกิดปีมะแม วันเสาร์ แพะคนตาบอดเลี้ยง จะต้องลำบาก มิดี

ทำนายผู้ที่เกิด ปี มะแม แพะ ตามโหราศาสตร์ให้ทราบดังนี้.

ผู้ที่เกิดปี มะแม เป็นเทวดาผู้หญิง ธาตุทอง สิทธิการิยะ หญิง ชาย ผู้ใดที่เกิดปี มะแม พระอาทิตย์เป็นปาก ปากนั้นเจรจาเป็นที่ชอบใจของคนทั้งหลาย มีพระจันทร์ กับ พระพระพุธ เป็นมือ แต่ทำงานหยาบ เอาดีไม่ได้ แต่มีมานะดี มีพระอังคารเป็นใจ เป็นคนเอา

ใจใส่ในการศึกษาเล่าเรียนต่าง ๆดี มีพอปานกลาง พอเลี้ยงตัวได้ มีพฤหัสบดี เปป็นเท้า เป็นคนชอบเดินไปโน้นไปนี้ มีพระศุกร์เป็นที่นั่งเป็นคนมีตัญหาแรง เมื่อน้อยอาภัพ พึ่งผู้อื่นไม่ได้ เป็นคนมีใจแข็ง ถ้าเป็นหญิงก็มักมีหลาย ผัว แล.

***คนที่เกิดปีมะแม (แพะ)***

สิทธิการิยะฯ ท่านว่า..

ปาก..ผู้นั้นการเจรจาพาทีมักแข็งกระด้าง ไม่ระรื่นหูคนฟัง ปากไม่มีหูรูด พูดโดยไม่ยั้งคิด พูดพร่ำพรรณนาหาสาระไม่ได้

ใจ..หากมีใครสักคนที่รู้ใจ จะออกปากเรียกขานวานใช้ ก็รีบรับอาสาจนตัวตายเลยทีเดียว มักเชื่อคนง่าย รู้เท่าไม่ทันคน มักถูกหลอกใช้และเป็นเครื่องมือให้คนอื่นเสมอ เป็นชายมักหลงเสน่ห์เพศตรงข้ามจนงมงาย เป็นหญิงมักชอบชายที่รู้จักเอาอกเอาใจเก่ง ทั้งคู่ชอบสรรเสริญเยินยอฉอเลาะเอาใจจนออกหน้าออกตา ไปถิ่นใดมักมีเพื่อนมาก แต่ขาดความจริงใจ

อารมณ์..เป็นคนมักมากในกามารมณ์ ใช้จ่ายเงินทองสุรุ่ยสุร่าย เก็บเงินไม่อยู่ แม้มีรายได้มากมาย ก็จ่ายจนหมดตัวเป็นประจำ ปกติเป็นคนชอบศาสตร์ลี้ลับ เชื่อทางโชคลาง คาถาอาคม เวทมนตร์ เป็นชายลักษณะบุ่มบ่าม ปากว่ามือถึง จะทำอะไรก็ทำเลยไม่มีพิธีรีตอง ถ้าเป็นหญิง มักหลงใหลชายที่เอาใจเก่ง จะมากชู้หลายผัว ในที่สุด จะเป็นคนอาภัพโชคทางคู่ครอง

มือ..ทำกิจการงานใดๆได้หลายอย่าง แต่เอาดีไม่ได้แม้แต่อย่างเดียว สติปัญญาดีสู้เพื่อนไม่ได้ ถึงมีความอดทน แต่ก็ไม่สู้ดี ทำงานทุกอย่างไม่ชอบใช้ความคิด จึงทำให้เกิดการผิดพลาดขึ้นบ่อยๆ มักเป็นคนปากว่ามือถึง เรื่องเกี่ยวกับการรับอาสาเพื่อนหรือให้เขาหลอกใช้งานแล้ว เป็นสู้ไม่ถอย

เท้า..มักเป็นคนมีอุปนิสัยรักการเที่ยว ชอบเดินทางไกลๆ ถ้าเป็นนักเขียนนักประพันธ์ จะมีวาทะสำนวนยั่วยวนปะปนด้วยกามราคะ จะมีชื่อเสียงรวดเร็ว

*ผู้เกิดปีมะแม ถ้าเกิดเวลากลางวัน ไม่สู้ดี เพราะจะลำบากเหน็ดเหนื่อยทั้งร่างกายและจิตใจ หากเกิดกลางคืน จะได้รับความสะดวกสบายในเรื่องของที่พักอาศัย ไปถิ่นฐานใดจะมีคนคอยอุปถัมภ์ค้ำชูชุบเลี้ยง เป็นชายจะได้เมียดี ส่วนหญิงจะอาภัพคู่ครอง

เกิดปีมะแม เดือน 5 - 6 - 7... ผู้นั้นมักเป็นคนใจบุญใจกุศล ชอบให้ทาน มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่คนทั่วไป ชอบแสวงหาวิชาความรู้ต่างๆ รับราชการดี ทำเรือสวนไร่นา ปานกลาง ทำธุรกิจการค้าได้กำไรพอสมควรไม่ถึงกับเดือดร้อน
เกิดปีมะแม เดือน 8 - 9 - 10... ผู้นั้นมักเป็นคนอาภัพ ต้องรับภาระหน้าที่ค่อนข้างหนัก จึงจะได้สิ่งตอบแทนมา มีคนคอยกลั่นแกล้งอยู่เสมอ มีญาติก็พึ่งพิงไม่ได้ แต่ครั้นตนเองพอมีกิน ญาติกลับหวนมาพึ่งเรา รับราชการไม่ดี หากทำเรือกสวนไร่นา หรือธุรกิจการค้า จะเจริญก้าวหน้าดีมากแล
เกิดปีมะแม เดือน 11 - 12 - 1... ผู้นั้นมักมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน มีสติปัญญาดี สามารถเอาตัวรอดได้ทุกสถานการณ์ แต่มักมีมือหรือเท้าพิการ หรือเป็นตำหนิแผลเป็น รับราชการมักไม่ก้าวหน้า หากทำเรือกสวนไร่นา หรือประกอบธุรกิจการค้าส่วนตัว จะเจริญก้าวหน้า มีชื่อเสียงเป็นที่ปรากฎแก่คนทั่วไป
เกิดปีมะแม เดือน 2 - 3 - 4... ผู้นั้นเป็นคนใจบุญสุนทาน มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดปราดเปรื่อง มีเชาวน์ไหวพริบดีเป็นเลิศ รู้เท่าทันคนทั่วไป ถ้ารับราชการงานหลวงจะเจริญก้าวหน้าได้รวดเร็ว ยศถาบรรดาศักดิ์พุ่งแรง ผู้บังคับบัญชาให้การสนับสนุน รักใคร่เอ็นดู ถ้าทำเรือกสวนไร่นา หรือทำการค้าขาย จะมีกำไรดี มีความร่ำรวย

...ทำนายตามลักษณะวัน...

วันอาทิตย์..

แพะกลางตลาด..

มักซัดเซพเนจรรอนแรมไปในที่ต่างๆอย่างไร้จุดหมาย ไม่สู้ดี

วันจันทร์..

แพะเศรษฐีเลี้ยง..

เป็นแพะเจ้าสำราญ ไม่เดือดร้อนเรื่องอาหารและที่พัก ดีนัก

วันอังคาร..

แพะตาบอด..

มักขี้โรค ร่างการอ่อนแอ มิสู้ดี

วันพุธ..

แพะราชครู..

สติปัญญา ปฎิภาณไหวพริบเป็นเลิศ ดีนักแล

วันพฤหัส..

แพะพระโพธิสัตว์เลี้ยง..

มีปัญญามาก เฉลียวฉลาด สามารถเอาตัวรอดได้ทุกสถานการณ์

วันศุกร์..

แพะสาธารณะ..

มักอาภัพอับโชค ลำบากทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ดี

วันเสาร์..

แพะอัปมงคล..

มักยากไร้ต้องเที่ยวซัดเซพเนจร มิดีแล

ต่อไปทำนายผู้ที่เกิด ปีมะแม ประจำวันทั้ง ๗  แต่ละวันให้ทราบดังนี้.

๑. ทำนายผู้ที่เกิด ปีมะแม วันอาทิตย์ ให้ทราบดังนี้.

ผู้ที่เกิด ปีมะแม  วันอาทิตย์ ต้องคิดเรื่องทั้งมวล  อย่าทำใจด่วน  ล้วนจะมีภัย  เป็นแพะกลางตลาด  ขาดคงที่ไว้  ทรัพย์สิน

หาได้  อยู่ได้ไม่มั่นคง  มักโอ่เกินตัว  ก่อชั่วเข้ามาเสริม  เพื่อนกรากเข้าเติม  เสริมภัยใกล้ส่ง  พึงมัธยัสถ์  ประหยัดเจตจำนง

อย่าได้ลุ่มหลง  ในคำเยินยอ  เพราะเพื่อนทั้งหมด  กำหนดในจิต  ล้วนแต่เพื่อนกิน  แค่ล่วงลำคอ  ได้หน้าลืมหลัง  ไม่ระวัง

เกิดก่อ  ทุกข์เข็ญตามต่อ  ก่อให้ทุกข์ทน  ท่านเอย.

๒. ทำนายผู้ที่เกิด ปีมะแม  วันจันทร์ ให้ทราบดังนี้.

ผู้ที่เกิด ปีมะแม  วันจันทร์  เลิศสรรพ์มากศรี  เป็นแพะเศรษฐี  มั่งมีเหลือล้น  ลาภหลั่งไหลมา  เกินกว่าญาติตน  ปราศจาก

ทุกข์เข็ญ  เปี่ยมเกษมปรีดา  จะทำการงานใด  ล้วนแต่ให้ผล  บรรเจิดเลิศล้น  กว่าคนทั้งหลาย  ใจบุญสุนทาน  คิดอ่านทางดี

เพื่อนชั่วหลีกหนี  ไม่อยากสมาคม  มีเกียรติฟุ้งไป กระเดื่องด้วยศักดิ์  คนทั่วหน้ารัก  เพราะธรรมอุดม  ชอบปฎิบัติธรรม

นำให้สุขสม  ลาภยศเทถม  สุขสำราญท่านเอย.

๓. ทำนายผู้ที่เกิด ปีมะแม วันอังคาร  ให้ทราบดังนี้.

ผู้ที่เกิด ปีมะแม  วันอังคาร  อันแพะตาบอด  แพะวันอังคาร  เป็นหลักเป็นฐาน  ควรรู้ระมัด  ประหยัดทุกสถาน  จะทำการ

งาน  เร่งพินิจพิเคราะห์  หากินกันดาร  ชอบทำการบุญ  เฝ้าแต่ครุ่นคิด   ไม่ได้ช่องเหมาะ  แต่แน่วแน่ในธรรม  ก่อกรรมจำ

เพาะ  เพื่อพ้นชั่วร้าย  เกี่ยวในใจตน  เป็นคนเยื่อหยิ่ง  ประวิงจิตใจ  แม้จักมีภัย  ไม่ถลำเกินควร  บางครั้งเผลอไถล  พาภัย

ใกล้ตน  แต่แล้วก็พ้น  ไปได้ดังใจ  ท่านเอย.

๔. ทำนายผู้ที่เกิด ปีมะแม  วันพุธ  ให้ทราบดังนี้.

ผู้ที่เกิด ปีมะแม  วันพุธ  แพะราชครูเลี้ยง  สุขเรียงร่วมจิต  พ้นจากความผิด  รู้คิดไม่พลั้ง  มะแมวันพุธ  เป็นดุจจีรัง  รู้จักยับ

ยั้ง  มากด้วยสติปัญญา  จะทำการใด  รู้ได้ท่าที  ทางไหนเด่นดี  ทำงานรุดหน้า  ไม่ค่อยเผอไถล  ไฝ่คิดทุกครา  แม้ภัยใกล้มา

หาทางแก้ได้  ใจแสนมั่งคง  ดำรงศิลสัตย์  ธรรมใฝ่ใจระมัด  พ้นพิบัติเบียดเบียน  ทรัพย์สินเงินตรา  หาได้ง่ายดาย  ปัญญา

แหลมคม  จึงร่ำรวยนาน  ท่านเอย.

๕. ทำนายผู้ที่เกิด ปีมะแม วันพฤหัสบดี  ให้ทราบดังนี้.

ผู้ที่เกิด ปีมะแม  วันพฤหัส  ไม่แพ้แก่ใคร  ทำการงานใด  ให้ผลดีมาก  แพะพระโพธิสัตว์  จัดเลี้ยงเฉิดฉันท์  รูปร่างสมส่วน

ขวนพิศพิศวร  จะได้เป็นใหญ่  ได้มียศฐาน์  เกินกว่าพงศา  เป็นเกียรติแก่วงศ์  เงินทองหลากหลาย  จนได้เป็นเศรษฐี  แต่

อย่าลุ่มหลง  ในลาภยศนัก  เพราะหากเห่อเหิม  จักเพิ่มความชั่ว  สิ่งร้ายเกลิอกกลั้ว  เกิดกรรมนักหนา  บุญทานควรทำ

นำให้คนรัก  เพื่อนฝูงพร้อมพรัก  เชิดหน้าซูตา  ท่านเอย.

๖. ทำนายผู้ที่เกิด ปีมะแม วันศุกร์  ให้ทราบดังนี้.

ผู้ที่เกิด ปีมะแม  วันศุกร์  แสนทุกข์เหลือหลาย  ลำบากทับทวี  เกิดโรคโรคา  แพะต้องสัญจร  เดือดร้อนนักหนา  ไร้คนช่วย

เหลือ  คิดเป็นเจ้าของ  แม้แต้วงศ์ญาติ  ขาดความเมตตา  ต่างก็หนีหน้า  ไม่มาปรองดอง  มักจะลำบาก  ตกยากทุกช่อง

แต่ใจนั้นหนา  ว่ามีคุณธรรม  หากินฝืดเคือง  มีเรื่องบ่อยบ่อย  เพราะความปากพล่อย  พลอยให้เสียศรี  แต่มีเพื่อนช่วยอุป

ถัมภ์  นำให้พ้นกาลี  เพราะใจมากมี  สร้างกุศลสุนทาน  ท่านเอย.

๗.. ทำนายผู้ที่เกิด ปีมะแม วันเสาร์  ให้ทราบดังนี้.

ผู้ที่เกิด ปีมะแม  วันเสาร์  แสนเศร้าหมองศรี  มักไม่ค่อยดี  มีแต่สามานย์  เป็นแพะคนเลี้ยง  แต่เพียงแค่ผ่าน  เพราะคน

อุปการ  ตาบอดด้วยแล  จึงต้องลำบาก  ทุกข์ยากหลายหน  ย่อยยับอับจน  พอพ้นได้แท้  ก็มีสุขปนทุกข์  ควรจะคิดแก้

สวดมนต์บุญแผ่  แก่ธรรมเกี่ยวข้อง  อย่าหลงเห่อเหิม  จักเพิ่มผลร้าย  ขาดสุขสบาย  พาให้หม่นหมอง  ปากต้องประหยัด

เสนออรรถทั้งผอง  คิดว่าถูกต้อง  จึงค่อยอภิปราย  ท่านเอย.

 


คนเกิดปีวอก - ลิง

เป็นผีเสื้อผู้ชาย ธาตุเหล็ก มิ่งขวัญตกอยู่ที่ต้นขนุน
คนเกิดปีวอก  ชันษาตกอยู่ที่ท้องพรหม พระจันทร์เป็นปาก เจรจาหยิ่งยะโส หลักแหลม รู้หลักนักปราชญ์ เล่าเรียนวิชาดีนัก  เป็นที่ชอบใจของสมณชีพราหมณ์  และเจ้านายท้าวพระยา พระอังคารกับ พระพฤหัสบดีเป็นมือ เป็นคนมีฝีมือดี แต่มักทำการเนิ่นช้า พระอาทิตย์เป็นใจ เป็นคนที่เข้าใจเรื่องกฎหมาย และทางถ้อยความต่าง ๆ พระศุกร์กับพระอาทิตย์เป็นเท้า เป็นคนมิค่อยจะสู้เดิน มักจะไปด้วยยานพาหนะ พระเสาร์เป็นที่นั่ง เป็นคนมีตัณหาแรง ถ้าเป็นหญิงมักมีตำหนิในที่ลับ ถ้าเป็นชายมักมากชู้หลายเมีย เป็นคนฝักใฝ่ในเรื่องผู้หญิง เป็นคนปากอ่อนใจบุญ เมียมักจะหน่ายหนี
ได้เมื่อพระวิธูรบัณฑิต ปุณณกะยักษ์เอาเธอผูกกับหางม้าพระเหาะไปถึงเมืองนาค เธอจึงเทศนาให้พญานาค และปุณณกยักษ์ได้ฟัง จะได้ทรัพย์สินเงินทองข้าวของเพราะขุนนาง ดีนัก
คนเกิดปีวอก เดือนห้า เดือนหก เดือนเจ็ด ตกลิงลม เลี้ยงยาก ธาตุเหล็กกล้า ทำราชการอาสาขุนนางท้าวพระยา ดีนัก ทำเรือกสวนไร่นาค้าขายมิสู้ดี เป็นคนใจอ่อน จะได้ดีเมื่อแก่
คนเกิดปีวอก เดือนแปด เดือนเก้า เดือนสิบ ตกลิงพระโพธิสัตว์ ธาตุเหล็กอ่อน ทำราชการจะได้เป็นท้าวพระยา พระ หลวง จะได้กินเมือง ทำเรือกสวนไร่นาค้าขายดี เจรจาซื่อสัตย์ ใจบุญ
คนเกิดปีวอก เดือนสิบเอ็ด เดือนสิบสอง เดือนอ้าย ตกลิงป่า ธาตุเหล็กดี เลี้ยงตัวเอง ทำราชการมิสู้ดี ทำเรือกสวนไร่นาค้าขายดี จะมีข้าทาสชายหญิงมาก ใจเป็นทหาร ใจร้อน เป็นคนมักได้
คนเกิดปีวอก เดือนยี่ เดือนสาม เดือนสี่ ตกลิงแสม ธาตุเหล็กป่า ร้ายนัก ทำราชการพอคุ้มตัวได้ ทำเรือกสวนไร่นา พอเลี้ยงตัวใจ ใจบุญ เจรจาซื่อสัตย์ดี
คนเกิดปีวอก วันอาทิตย์ ลิงพระยาเลี้ยง ดีนัก จะได้เป็นใหญ่
คนเกิดปีวอก วันจันทร์ ลิงสาธารณ์ อาภัพ มิดี
คนเกิดปีวอก วันอังคาร ลิงถูกขังกรงเหล็ก มิดี มักจะมีความทุกข์
คนเกิดปีวอก วันพุธ ลิงฤษีเลี้ยง ดี มักจะมีความรู้
คนเกิดปีวอก วันพฤหัสบดี ลิงราชครูเลี้ยง มีปัญญา ดีนัก
คนเกิดปีวอก วันศุกร์ ลิงพระโพธิสัตว์เลี้ยง ดี จะมีวาสนา
คนเกิดปีวอก วันเสาร์ ลิงถูกล่ามโซ่ มิดี มักจะต้องโทษ

 

ทำนายผู้เกิดปี วอก ลิง ตามโหราศาสตร์ให้ทราบดังนี้

เป็นผีเสื้อผู้ชาย ธาตุเหล็ก สิทธิการิยะ หญิง ชายผู้ใดที่เกิดปี วอก มีพระจันทร์เป็นปาก ปากนั้น กล่าวหยิ่งยะโส เจรจาหลักแหลม รู้จักหลักนักปราชญ์ การเล่าเรียนวิชาดีมาก เป็นที่ชอบใจของสมณะ ชีพราหณ์ เจ้านายท้าวพระยา มีพระอังคาร กับ พฤหัสบดีเป็นมือ เป็นคนมีฝีมือดี แต่ทำการเนินช้า มีพระอาทิตย์เป็นใจ เป็นคนเข้าใจในเรื่องกฎหมาย มีพระศุกร์กับ พระอทิตย์เป็นเท้า เป็นคนไม่ชอบเดินทางไกล ไปไหนต้องไปด้วยยานพาหนะ มีพระเสาร์ เป็นที่นั่ง เป็นคนมีตัญหาแรง ถ้าเป็นหญิงมักมีตำหนิในที่ลับ ถ้าเป็นชายมักมากชู้หลายเมีย เป็นคนฝักใฝ่ในเรื่องผู้หญิงมาก แต่เมียมักหน่ายหนี  เป็นคนปากอ่อน ใจบุญ  แล.

***คนที่เกิดปีวอก (วานร)***

สิทธิการิยะฯ ท่านว่า..

ปาก..ผู้นั้นเป็นคนปากหวาน พูดจาไพเราะ ใครเห็นใครรัก หลงใหลในคำพูด แม้บางครั้ง ต่อหน้าเพศเดียวกัน มักเจรจาโผงผางเสียงดังฟังชัด หากอยู่ต่อหน้าเพศตรงข้าม จะพูดจาอ่อนหวานอย่างน่าพิศวง ชวนให้หลงใหล

ใจ..ผู้นั้นมีจิตใจเข้มแข็ง หนักแน่น ฉลาด เล่ห์เหลี่ยมแพรวพราว รู้เท่าทันคน จะวางแผนหรือการงานใดๆ มักไม่เก่ง แต่ฉลาดใช้คน ใจนักเลงเต็มตัว ไม่เกรงกลัวใคร

อารมณ์..ผู้นั้นชอบทางกามารมณ์ หมกหมุ่นหลงใหลในราคะ มักได้เป็นใหญ่ มีอำนาจวาสนามาก ชอบทำตัวเป็นหัวหน้าคนทั่วไป สติปัญญาไม่สู้ดี แต่กลอุบายเล่ห์เหลี่ยมดีมาก เป็นชายจะมากชู้หลายเมีย เป็นหญิงมักอาภัพผัว เอาตัวไม่รอด มักตกเป็นเมียน้อยเขา มีตำหนิหรือแผลเป็นในที่ลับ มีเสน่ห์แรง

มือ..ผู้นั้นเป็นคนมักง่าย ใจร้อน จะทำการงานใดๆ มักเอาดีแต่ต้น สุดท้ายมักล้มเหลว รับราชการมิดี จะทำให้เสียคนเสียงาน พอมีดีอยู่อย่างเดียว คือ รู้จักวิธีใช้คน

เท้า..ผู้นั้นเมื่อวัยเด็กมักเร่ร่อน ระหกระเหินเดินทางตลอด จนกระทั่งเติบโต ต้องไปได้ดีมีอำนาจวาสนาในที่อื่น ครั้นถึงวัยชรา จึงจะมีเกียรติยศชื่อเสียง ทรัพย์สมบัติมากมาย

*ผู้เกิดปีวอก เกิดเวลากลางวันไม่สู้ดี หากเกิดเวลากลางคืนดี แต่จะมากด้วยอารมณ์ทางเพศ กิเลสตัณหา ไม่รู้จักอิ่มในกามารมณ์

เกิดปีวอก เดือน 5 - 6 - 7... เป็นคนเลี้ยงยาก วัยเด็กขี้โรค ร่างกายอ่อนแอ รอดตายก็หลายครั้ง เป็นคนกล้าหาญ ไม่ค่อยกลัวใคร รับราชการดี ชอบทำงานอาสาเจ้านายจนตัวแทบตายเลยทีเดียว ปนะกอบกาชีพการเกษตรเรือกสวนไร่นา ทำมาค้าขาย ติดต่อธุรกิจส่วนตัวไม่ดี ครั้นย่างเข้าสู่วัยชรา มีความสุขสบาย
เกิดปีวอก เดือน 8 - 9 - 10... มักเป็นคนมีจิตใจอ่อนโยน ละมุนละไม โอบอ้อมอารี ซื่อสัตย์สุจริต จงรักภักดีต่อผู้บังคับบัญชา รับราชการจะได้เป็นใหญ่ เจริญก้าวหน้าได้รวดเร็ว เป็นชายมักเป็นคนเจ้าชู้หลายเมีย เป็นหญิงมักมีเสน่ห์เป็นที่ถูกเนื้อต้องใจของเพศตรงข้ามแล
เกิดปีวอก เดือน 11 - 12 - 1... มักมีจิตใจเด็ดเดี่ยวกล้าหาญ กล้าได้กล้าเสีย มีบริวารมาก คนใช้ชายหญิง ข้าวของเครื่องใช้นับไม่ถ้วน รับราชการเป็นตำรวจ ทหาร ดี จะก้าวหน้าได้เลื่อนยศชั้นรวดเร็ว ทำกิจการอื่นๆ พอปานกลาง
เกิดปีวอก เดือน 2 - 3 - 4... เป็นคนใจบุญสุนทาน เจรจาเชื่อถือได้ มีความซื่อสัตย์สุจริต รับราชการจะก้าวหน้า รับอาสาเจ้านายเปแนเลิศ ทำเรือกสวนไร่นามีผลพอประมาณ หากทำการค้าธุรกิจส่วนตัว จะสามารถหาทรัพย์เลี้ยงตัวได้อย่างสบาย

...ทำนายตามลักษณะวัน...

วันอาทิตย์..

ลิงพระยาเลี้ยง..

มักมีอำนาจ สบายดีแล

วันจันทร์..

ลิงสาธารณะ..

มักซัดเซพเนจร ไม่สู้ดี

วันอังคาร..

ลิงถูกยิง..

มักขี้โรค ลำบากยากจน

วันพุธ..

ลิงฤาษีเลี้ยง..

มักมีสติปัญญา ดีนัก

วันพฤหัส..

ลิงราชครูเลี้ยง..

มักเจ้าปัญญา ดีนัก

วันศุกร์..

ลิงพระโพธิสัตว์..

มักสุขกายสบายใจ ดีนัก

วันเสาร์..

ลิงพระยาเลี้ยง..

มีอำนาจวาสนา แต่มักต้องโทษ เพราะความประพฤติ ไม่ดี

ต่อไปนี้เป็นการทำนายผู้ที่เกิด ปี วอก ประจำวันทั้ง ๗  ให้ทราบแต่ละวันดังนี้.

๑. ทำนายผู้ที่เกิด ปีวอก วันอาทิตย์ ให้ทราบดังนี้.

ผู้ที่เกิด ปีวอก วันอาทิตย์ เป็นลิงพระยาเลี้ยง  สุขสบายรื่นรมย์  ทำการงานเหมาะสม  แสนเด่นและโด่งดัง  วอกวันอาทิตย์

ธรรมสนิทปลูกฝัง  มุ่งคนต่อตั้ง  แต่ในการบุญ  เป็นลิงชั้นดี  ไม่มีความเลว  ความชั่วแหลกเหลว  ล้นพ้นภัยพาล  แต่ปากถือ

ดี  มากมีการุณ  คนไม่คิดคุณ  หากทำการใด  ก็มีวาสนามาก  ยศศักดิ์แนบสนิท  เพื่อนฝูงญาติมิตร  คิดแต่รักใคร่  ขาดทุกข์

มดเข็ญ  จะได้เป็นใหญ่  ข้าทาสเหลือใช้  มั่งมีเงินทอง  ท่านเอย.

๒. ทำนายผู้ที่เกิด ปีวอก วันจันทร์ ให้ทราบดังนี้.

ผู้ที่เกิด ปีวอก  วันจันทร์ รู้กันไว้ก่อน  ต้องเร่งผันผ่อน  เพื่อพ้นความหมอง  อย่าได้เห่อเหิม  เพิ่มพูนลำพอง  หากหยิ่งผยอง

จักซ้ำระกำใจ  เป็นลิงสาธารณ์  คิดการล้วนอับ  แสนจะอาภัพ  ยากจนเข็ญใจ  ต้องรู้ระมัด  ประหยัดตนไว้  ไม่ควรปล่อยใจ

จนเหลิงมัวเมา  อย่าคิดริษยา  ให้แก่ญาติมิตร  พันผูกใกล้ชิด  พอจะพ้นเศร้า  แต่ถ้าโอหัง  จะถูกตั้งปัญหา  ตนจะเปลี่ยวเปล่า

อาภัพเหลือใจ  ท่านเอย.

๓. ทำนายผู้ที่เกิด ปีวอก วันอังคาร  ให้ทราบดังนี้.

ผู้ที่เกิด ปีวอก วันอังคาร  ลิงเล็กลิงน้อย  อยู่ในกรงเหล็ก  น้ำตาไหลย้อย  อย่าโศกเศร้าใจ  ลิงวันอังคาร  อัปประมาณยิ่ง

ไฉน  ทุกข์มักมาใกล้  พาให้โศกดศร้า  แล้วยังอวดเบ่ง  ทำเก่งนักหนา  ญาติมิตรถ้วนหน้า  ล้วนไม่ใยดี  จึงมีลำบาก  ตราก

ตรำตรอมตรม  ขาดคนนิยม  ผูกจิตเมตตา  จงยับยั้งชั่งจิต  ผูกมิตรด้วยธรรม  พอจะแก้กรรม  ลดลงได้บ้าง  แต่ถ้ายะโส

โอหังตั้งท่า  จะขาดคนคบหา  ท่านเอย.

๔. ทำนายผู้ที่เกิด ปีวอก  วันพุธ  ให้ทราบดังนี้.

ผู้ที่เกิด ปีวอก  วันพุธ  เป็นลิงฤษีเลี้ยง  ร่วมเรียงล้วนเลิศ  ความรู้แสนประเสริฐ  เกิดแก่ตนสร้างสม เป็นลิงวันพุธ  เป็นจุด

คนนิยม  ปัญญาแหลมคม  ความรู้มากมี  ไม่ค่อยมีทุกข์  เสพสุขทุกสถาน  เงินทองการงาน  ล้วนเป็นสิ่งดี  ยศฐาน์บรรดาศักดิ์

รู้หลักธรรมดี  สร้างฐานะมี  มั่งคงทุกอย่าง  รู้การประหยัด  ระมัดระวัง  ควรพบสบหน้า  หรือลาจากมวล  คนจึงนิยม  เยี่ยมชม

ว่าล้วน  มีหลักสมควร  การสร้างหลักฐาน  ท่านเอย.

๕. ทำนายผู้ที่เกิด ปีวอก วันพฤหัสบดี ให้ทราบดังนี้.

ผู้ที่เกิด ปีวอก วันพฤหัส  ลิงวันพฤหัส  สุขสวัสดิ์ร่วมเรียง  ลิงราชครูเลี้ยง  จึงแสนสำราญ  มากมีปัญหา  โอ่อ่าทุกสถาน

ตรองตรึกนึกการ  กุศลปรนเปรอ  เติบใหญ่จะได้ดี  ศักดิ์ศรีสูงส่ง  แสนรื่นชื่นชม  คนนิยมมากมาย  ไม่ค่อยเห่อเหิม  ต่อเติม

ดีเด่น  ทำเงียบเหมือนเซ่อ  แต่รู้เท่าทัน  ฐานะมั่นคง  ดำรงยศยิ่ง  บริวารมากมี  มากเท่าที่มั่น  แม้จักตกยาก  คนอยากใกล้

กัน  ชุยเลี้ยงใหม่พลัน  ไม่ช้าเด่นอุดม  ท่านเอย.

๖. ทำนายผู้ทีเกิด ปีวอก วันศุกร์ ให้ทราบดังนี้.

ผู้ที่เกิด ปีวอก วันศุกร์  เป็นลิงโพธิสัตว์  เลี้ยงสวัสดิ์แสนเกษม  เปี่ยมเปรมปรีดา  มีคุณค่าเหมาะสม  ปีวอกวันศุกร์  แม้ทุกข์

เทถม  เพียงครู่เหมือนลม  ล้วนพัดพาลหาย  มากมีวาสนา  สุขอุราแม้ทุกข์  ไม่ต้องคนปลุก  ปลอบให้ทุกข์คลาย  หากินพอ

ตัว  พ้นชั่วมุ่งหมาย  ใจบุญทุกราย  ไม่เคยคิดทราม  เงินทองหาได้  ใช้จ่ายอย่างคล่อง  กรรมอาจพบพ้อง  แก้ไขได้งาม  มีสติ

ปัญญา  รู้ท่าทีงาม  ไม่เคยก่อความ  ชั่วไว้ในตน  ท่านเอย.

๗. ทำนายผู้ที่เกิด ปีวอก วันเสาร์ ให้ทราบดังนี้.

ผู้ที่เกิด ปีวอก วันเสาร์  โศกเศร้าอักโข  ลิงถูกล่ามโซ่  เป็นทุกข์เหลือล้น  มักต้องโทษร้าย  เหี้ยมโหดในกมล  แต่ไม่ใฝ่ปรน

ทำตามเท่าใด  เป็นเจ้าความคิด  ดวงจิตไหวหวั่น  ไม่ค่อยคงมั่น  เปลี่ยนได้หลายนัย  แต่มักใจบุญ  คิดครุ่นมั่นใจ  บุญทาน

การให้  ไม่คิดเสียดาย  เรื่องที่ผ่านพ้น  ตนไม่ค่อยจำ  เพื่อนสร้างระยำ  ยีงลืมได้ง่าย  แต่ต้องระวัง  พลั่งพลาดได้ง่าย  เพื่อน

สนิทคิดหมาย  ล้วนจากพรากหนี  ท่านเอย.

 


คนเกิดปีระกา - ไก่

เป็นผีเสื้อผู้ชาย ธาตุเหล็ก มิ่งขวัญตกอยู่ที่ต้นยาง และต้นฝ้ายเทศ
ผู้ใดเกิดปีระกา ชันษาตกอยู่ที่เข้าพรหมด้านซ้าย พระอังคารเป็นปาก เจรจาไม่มีหางเสียง ชอบกล่าวเรื่องราวของผู้อื่น พระพุธกับ พระศุกร์เป็นมือ เป็นคนมีฝีมือในการช่าง เรื่องเย็บปักถักร้อยต่าง ๆ พระพฤหสับดีเป็นใจ ไม่สู้จะฉลาด เล่าเรียนวิชาสิ่งใด ๆ ก็ดี ไม่ค่อยจะมีความทรงจำ พระเสาร์กับ พระจันทร์เป็นเท้า มักเป็นคนชอบเดิน พระอาทิตย์เป็นที่นั่ง เป็นคนมีตัณหาราคะจัด เมื่อน้อยอาภัพ ไร้ญาติพี่น้อง ใจบุญ
ได้เมื่อพระเวสสันดรพาพระนางมัทรี ชาลี กัณหาไปสู่เขาวงกฏ ทรงบรรพชาเป็นดาบสอยู่กลางป่า อาภัพพ่อแม่ญาติกา แต่ใจดีนัก
คนเกิดปีระกา เดือนห้า เดือนหก เดือนเจ็ด ตกไก่คนเลี้ยง ธาตุเหล็กดี เมื่อน้อยเข็ญใจ ทำราชการจะได้เป็นใหญ่กว่าคนทั้งปวง ทำเรือกสวนไร่นาค้าขายดี ใจอ่อน สอนง่าย ใจบุญ ถ้าเป็นหญิงมักหลายผัว
คนเกิดปีระกา เดือนแปด เดือนเก้า เดือนสิบ ตกไก่เถื่อน ธาตุเหล็กอ่อน เลี้ยงยาก เจรจากลับกลอก มีความโกรธร้านดังงูพิษ งูเห่า ทำราชการไม่สู้ดี ทำเรือกสวนไร่นาค้าขายจึงจะดี ใจบุญ มีปัญญา
คนเกิดปีระกา เดือนสิบเอ็ด เดือนสิบสอง เดือนอ้าย ตกไก่แจ้สินบน ธาตุเหล็กกล้า ทำราชการพอคุ้มตัวได้ ทำเรือกสวนไร่นาค้าขายพอทำพอกิน เป็นคนเขลา มักตกอับเข็ญใจ แต่ใจบุญ
คนเกิดปีระกา เดือนยี่ เดือนสาม เดือนสี่ ตกไก่พระยาเลี้ยง ธาตุเหล็กอุดม ทำราชการจะได้เป็นมนตรีผู้ใหญ่ จะมีทรัพย์สินเงินทอง ข้าทาสชายหญิง เป็นคนมีปัญญา ทำเรือกสวนไร่นาค้าขายดีนัก
คนเกิดปีระกา วันอาทิตย์ ไก่พระยาเลี้ยง สมบูรณ์ดีนัก
คนเกิดปีระกา วันจันทร์ ไก่หาอาหารมิได้ มักต้องตกยาก
คนเกิดปีระกา วันอังคาร ไก่พนันเอาเมือง ดีนัก
คนเกิดปีระกา วันพุธ ไก่พระโพธิสัตว์เลี้ยง ดีนัก จะมีบุญวาสนา
คนเกิดปีระกา วันพฤหัสบดี ไก่ราชครูเลี้ยง ดีนัก จะมีปัญญาความรู้ เฉลียวฉลาด
คนเกิดปีระกา วันศุกร์ ไก่คนเลี้ยง มิดี จะได้รับความลำบาก
คนเกิดปีระกา วันเสาร์ ไก่สมณพราหมณ์เลี้ยง บริบูรณ์ ดีนัก

ทำนายผู้ที่เกิดปี ระกา ไก่ ตามโหราศาสตร์ให้ทราบดังนี้.

ผู้ที่เกิดปี ระกา เป็นเทวดาผู้ชาย ธาตุเหล็ก สิทธิการะ หญิง ชาย ผู้ใดที่เกิดปี ระกา มีพระอังคารเป็นปาก ปากนั้น เจรจาไม่ดัง แต่ชอบเล่าเรื่องของผู้อื่น มีพระพุธกับ พระศุกณ์เป็นมือ เป็นคนมีฝีมือในการช่าง เช่นเรื่องเย็บปักถักร้อย ต่าง ๆ มีพฤหัสบดีเป็นใจ ใจนั้นไม่สู้ฉลาด จะเรียนวิชาอะไรก็ตาม ไม่ค่อยทรงจำ มีพระจันทร์ กับ พระเสาร์ เป็นเท้า มักเป็นคนชอบเดิน มีพระอาทิตย์เป็นที่นั่ง เป็นคน

มีตัญหาจัด เมื่อน้อยอาภัพ ไร้ญาติพี่น้อง แต่ใจบุญ แล.

***คนที่เกิดปีระกา (ไก่)***

สิทธิการิยะฯ ท่านว่า..

ปาก..มักชอบพูดจาลามก พูดสองแง่สองมุม ทำให้คนฟังเข้าใจไขว้เขวคลาดเคลื่อน บิดเบือนไปในเรื่องเกี่ยวกับเพศ วาจาหยิกแกมหยอก ปากว่ามือถึง คารมคมคาย เป็นที่พอใจต่อเพศตรงข้าม รู้เท่าทันคน แต่มักจะหลงใหลเพลี่ยงพล้ำกลอุบายเพศตรงข้ามเสมอ

ใจ..เป็นคนมีศีลธรรม มีสัจจะ ชอบเรียนวิชาสารพัด แต่เอาดีไม่ค่อยได้ ชอบความสงบ ถือศีลกินเจ เป็นนักบวชหรือหมอดูดี

อารมณ์..มักมากในกามารมณ์ มั่วสุมกับเพศตรงข้าม ไม่ค่อยมีความอิ่มในกามราคะ มักจะมีไฝหรือปานในที่ลับ มีเสน่ห์เป็นที่รักใคร่พึงพอใจของเพศตรงข้าม เป็นชายมักอาภัพในหน้าที่การงาน มีคู่ครองหลายคน เป็นหญิงมักมีความมักใหญ่ใฝ่สูง จะมีสามีที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานสูง

มือ..มีฝีไม้ลายมือในเชิงศิลป์ ทำอะไรได้ทุกอย่าง แต่จะเอาดีเด่นไม่ได้ การทำสิ่งใดมักจะหนักไปทางครึ่งศิลป์ครึ่งอนาจาร มือไวใจเร็วเกี่ยวกับเพศตรงข้าม แต่มีเสน่ห์จูงใจเพศตรงข้ามได้ดี เกิดที่นี่มักไปได้ดีที่อื่น

เท้า..ชอบเดินทางไกล อยุ่ที่ไหนได้ไม่นาน มักพเนจรไปตามที่ใจชอบ นิสัยใฝ่ต่ำ มั่วกามารมณ์จัด ถ้าติดการพนันจะถอนตัวยาก ชอบสุรานารี พาชีและกีฬาบัตร มากกว่าอย่างอื่น

*ผู้เกิดปีระกา ถ้าเกิดเวลากลางวันมิสู้ดี เพราะจะอาภัพ ตกระกำลำบากในการหาเลี้ยงชีพ หากเกิดเวลากลางคืน จะมีสุข มั่งมัทรัพย์สินเงินทอง คนใช้บริวารมากมาย

เกิดปีระกา เดือน 5 - 6 - 7... มักเป็นคนใจบุญ ใจคอกว้างขวาง เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สละประโยชน์เพื่อส่วนรวมดี เมื่อวันเด็กมักลำบากเข็ญใจ ครั้งเติบใหญ่ จะได้เป็นเจ้านายใหญ่โต มีอำราจวาสนา เป็นชายชะตาเข้าเกณฑ์ดีมาก เป็นหญิงมัอาภัพสามี ทำเรือกสวนไร่นา หรือประกอบการค้า จะเจริญก้าวหน้ามีกำไรมาก
เกิดปีระกา เดือน 8 - 9 - 10... มักเป็นคนมีสติปัญญา ปฎิภาณไหวพริบเท่าทันคน มักโกรธง่ายหายเร็ว หมกมุ่นในกามารมณ์ การเจรจาเอาจริงเอาจังไม่ค่อยได้ แต่ใจพอมีศีลธรรมอยู่บ้าง ทำราชการไม่สู้ดี ก้าวไปช้า แต่ก็มั่นคง ทำการเกษตรหรือค้าขายดี
เกิดปีระกา เดือน 11 - 12 - 1... มักโง่เขลาเบาปัญญา จะถูกคนอื่นหลอกลวงอยู่เป็นนิจ ทำมาหากินมักตกยาก ำด้แต่ความชอกช้ำระกำใจ ทำราชการงานหลวงพอคุ้มตัว หากทำเรือกสวนไร่นา หรือค้าขายพอเอาตัวรอดได้
เกิดปีระกา เดือน 2 - 3 - 4... มักเป็นคนมีสติปัญญาเฉียบแหลม มีวิชาความรู้ ทำราชการการเมืองจะได้เป็นรัฐมนตรี ขุนนางยศสูง ทำเรือกสวนไร่นา จะมีพออยู่พอกิน หากทำราชการ ค้าขายหรือธุรกิจติดต่อ จะมีกำไรดี

...ทำนายตามลักษณะวัน...

วันอาทิตย์..

ไก่ชนพนันเอาบ้านเมือง..

มักเหนื่อยกาย แต่สบายใจ ดีนักแล

วันจันทร์..

ไก่พนันบ่อนเถื่อน..

มักตกยาก ไร้ผู้อุปถัมภ์ มิสู้ดี

วันอังคาร..

ไก่ชน..

มักใจนักเลง มีอำนาจ ศัตรูมีปานกลาง

วันพุธ..

ไก่พระโพธิสัตว์เลี้ยง..

มักมัปัญยาดี เสมอตัว

วันพฤหัส..

ไก่ราชครูเลี้ยง..

มักโอหัง หยิ่งในเกียรติ ปานกลาง

วันศุกร์..

ไก่ประชาราษฎร์..

มักเจ้าสำราญ ไม่สู้ดี

วันเสาร์..

ไก่วัด..

มักอิสระ มีความสุขดี ดีนักแล

ต่อไปทำนายผู้ที่เกิด ปีระกา ประจำวันทั้ง ๗ ให้ทราบแต่ละวัน ดังนี้.

๑. ทำนายผู้ที่เกิด ปีระกา วันอาทิตย์ ให้ทราบดังนี้

ผู้ที่เกิด ปีระกา วันอาทิตย์  ไก่พระยาเลี้ยง  มากมีชื่อเสียง  แสนจะสมบูรณ์  ทำการงานใด  ได้ทรัพย์เพิ่มพูม  เงินทองมากมูล

บังเกิดผลงาม  เป็นคนใจบุญ  หมกมุ่นทำดี  ไม่มีขาดสาย  เป็นศักดิ์เป็นศรี  ไม่มีที่ทราม  เกียรติยศลือไกล  คนใกล้ไกลตาม

โอบเอื้อการุณ  ยามพัฒน์สวัสดี  มากคนอุปถัมภ์  น้อมนำมงคล  บังเกิดแก่ตน  เลิศล้นราศรี  สิ่งบาปหยาบช้า  ล้วนกรายห่าง

หนี  แสนเกษมเปรมปรีดิ์  จนตลอดฃีวิต  ท่านเอย.

๒. ทำนายผู้ที่เกิด ปีระกา วันจันทร์ ให้ทราบดังนี้.

ผู้ที่เกิด ปีระกา วันจันทร์  ปีระกานั้น  ตกยากนักหนา  มักพาพบผิด  ไก่ไร้อาหาร  ทุกข์ผ่านใกล้ชิด  ต้องเร่งพินิจ  ตั้งจิตระวัง

ทำการงานใด  อย่าได้อวดดี  พลาดพลั้งหลายที  ควรที่จะยับยั้ง  ชั่งใจตนเอง  ตามเพลงแฝงฝัง  เพื่อพ้นความผิด  พลาดพาเสีย

ใจ  วันนี่วันหน้า  อย่าได้อยู่นั่ง  การงานทุกสิ่ง  รีบทำเอาไว้  ยิ่งการบุญทาน  อุปการะแก่ใคร  ผลชอบตอบให้  ได้ดีแน่นอน

ท่านเอย.

๓. ทำนายผู้ที่เกิด ปีระกา วันอังคาร  ให้ทราบดังนี้.

ผู้ที่เกิด ปีระกา  วันอังคาร ไก่พนันเอาเมือง  จึงมักทำเรื่อง  ห้าวหาญตามใจ  ไม่ยอมแพ้ใคร  ใฝ่แต่เรื่องชนะ  โชคชะตาดีแน่

แต่ถือใจตน  มากครั้งรุ่งเรือง  กระเดื่องเกียรติยศ  ชื่อเสียงปรากฎ  ให้มากมีผล  แต่ก็อาภัพ  อับจนหลายหน  แล้วก็กับพ้น

รุ่งเรืองขึ้นใหม่  ทรัพย์สินเงินทอง  เนืองนองมากล้น  แถมยังคนรัก  ล้วนมากหลากหลาย  คนผู้อุปถัมภ์  ดีล้ำเหลือบรรยาย

มากเจ้าหลายนาย  ให้อุปถัมภ์ค้ำจุน  ท่านเอย.

๔. ทำนายผู้ที่เกิด ปีระกา วันพุธ ให้ทราบ ดังนี้.

ผู้ที่เกิด ปีระกา  วันพุธ  ไก่พระโพธิสัตว์  กำจัดเลี้ยวดู  บุญวาสนาดีมาก  เลิศล้ำหลากหลาย  ปีระกาวันพุธ  มีบุญมากมาย

พ้นความวุ่นวาย  วกวนไปมา  มักจะเย่อหยิ่ง  ไม่นิ่งล้วนขยัน  ญาติมิตรสัมพันธ์  มากล้นเหลือหลาย  เพราะเป็นคนฉลาด

สามารถทุกอย่าง  งานใดร้อนเร่ง  หรือช้ารู้ทัน  มากมีระเบียบ  ปัญญาเสียบแหลม  เพียงแต่ปากแย้ม  ย่อมรู้เรื่องพลัน  เจ้า

นายชอบใช้  ให้เกียรติครบครัน  เงินทองกองอนันต์  จนได้เป็นเศรษฐี  ท่านเอย.

๕. ทำนายผู้ที่เกิด ปีระกา วันพฤหัสบดี  ให้ทราบดังนี้.

ผู้ที่เกิด ปีระกา  วันพฤหัส  เฉลียวฉลาดการงาน  เก่งในกิจการ  งานเดินด้วยดี  ไก่ราชครูเลี้ยง  เรียงรื่นชื่นศรี  ปัญญามากมี

รู้ทางแก้ไข  แต่มักจะเย่อหยิ่ง  ทำทุกสิ่งรีบร้อน  สำเร็จเสร็จถ้วน  ด่วนได้โดยไว  แถมมีระเบียบ  เฉียบแหลมเกินใคร  คำพูด

เติบใหญ่  ไม่เกรงกลัวคน  แม้บางครั้งขุ่นเคือง  แต่เรื่องก็ไม่มี  เพราะคนอุปถัมภ์ดี  ปราณีแก่ตน  จึงกล้าคิดทำ  เลิศล้ำทุกอย่าง

เงินทองไหลล้น  สู่ตนมากมาย  ท่านเอย.

๖. ทำนายผู้ที่เกิด ปีระกา วันศุกร์  ให้ทราบดังนี้.

ผู้ที่เกิด ปีระกา  วันศุกร์  ทุกข์เข้าเคียงข้าง  ภัยมีหลายทาง  ไม่ว่างมากมี  ไก่คนเลี้ยงไว้  จึงให้ผลเช่นนั้น  ต้องแก้ต้องกัน

ด้วยความอดทน  เมื่อน้อยทุกข์ยาก  ลำบากเหลือที  ป่วยไข้มากมี  เข้ามาระดม  เติบใหญ่ให้ยาก  ลำบากหลายหน  แล้ว

ทุกข์คลายพ้น  พอให้ได้ดี  มากมีสินทรัพย์  เหลือนับประมาณ  ข้าทาสบริวาร  สุดประมาณมากมี  เป็นคนใจบุญ  แทนคุณ

ผู้มี  คุณแก่ตนที่  ที่ได้เคยพึ่งพา  ท่านเอย.

๗. ทำนายผู้ที่เกิด ปีระกา วันเสาร์ ให้ทราบดังนี้.

ผู้ที่เกิด ปีระกา วันเสาร์  พ้นเศร้าเดือดร้อน  ไม่ต้องอาทร  ล้วนเปรมอุรา  ไก่พราหมณ์คนเลี้ยง  ดำรงยศฐาน์  เลิศล้ำลาภา

มาตกต้องตน  แสนจะบริบูรณ์  เพิ่มพูนสินทรัพย์  เอนกอนันต์นับ  มากมายเหลือล้น  มากคนอุปถัมภ์  คอยค้ำจุเจือ  มาก

เหลือมงคล  สุขทุกสถาน  ญาติมิตรสนิทกาล  เกลียวกลมมากมาย  ข้าทาสหญิงชาย  มากมายสุดประมาณ  ใจบุญยิ่งนัก

มักชอบทำทาน  จึงมีผู้อุปการ  พูนเพิ่มตามวัย  ท่านเอย.

 


คนเกิดปีจอ - หมา

เป็นผีเสื้อผู้หญิง ธาตุดิน มิ่งขวัญตกอยู่ที่ต้นสำโรง และต้นบัวหลวง
ผู้ใดเกิดปีจอ ชันษาตกอยู่ที่เท้าขวาของพรหม พระพุธเป็นปาก เจรจากระด้าง เจรจาประเล้าประโลมไม่เป็น แต่พอเอาตัวรอดได้ พระอาทิตย์กับ พระเสาร์เป็นมือ เป็นคนมีฝีมือดี เข้าใจในการช่างต่าง ๆ พระศุกร์เป็นใจ แกล้วกล้า ชอบอาสาขุนนางท้าวพระยาเจ้านาย เป็นที่ชอบใจแก่สมณพราหมณ์ทั้งหลาย แต่ว่าตัวเองมักอาภัพ พระอาทิตย์กับพระอังคารเป็นเท้า เป็นคนมิสู้จะต้องเดิน ไปไหนมาไหนมักไปด้วยยานพาหนะ พระจันทร์เป็นที่นั่งมิสู้จะสนใจเรื่องตัณหา มีราคะไม่รุนแรง มักจะเกิดพยาธิ จะมีข้าทาสชายหญิงพอปานกลาง ที่หน้ามักจะมีแผลเป็น ใจบุญ
ได้เมื่อพระยาโปริสาท เขี้ยวงอกออกมายาว เพราะได้กินเนื้อมนุษย์ ทำฟุ้งเฟื่อง ถูกเขาขับออกจากเมือง บุญชักให้กลับเข้ามาอยู่ในเมืองอีก ให้เกรงขุนนางจงหนัก จะพลัดพรากจากที่อยู่ที่กิน ถ้าไปอยู่เมืองอื่น จะได้ลาภมาก
คนเกิดปีจอ เดือนห้า เดือนหก เดือนเจ็ด ตกหมาพระยาเลี้ยง ธาตุดินสุกอุดม เมื่อน้อยมักเข็ญใจ ครั้นเติบใหญ่มากลางคนจะมีทรัพย์มาก ทำราชการอาสาขุนนางพลันได้ดี ทำเรือกสวนไร่นา แต่พอประมาณ
คนเกิดปีจอ เดือนแปด เดือนเก้า เดือนสิบ ตกหมาคนเลี้ยง ธาตุดินดำ มีปัญญามาก ถ้าตกเข็ญใจ จะได้เป็นไท ทำราชการจะได้เป็นใหญ่ จะได้กินเมือง ทำเรือกสวนไร่นาค้าขายพอเลี้ยงตัวได้ มักทำบุญให้ทาน เจรจาซื่อสัตย์ดีนัก
คนเกิดปีจอ เดือนสิบเอ็ด เดือนสิบสอง เดือนอ้าย ตกหมากลางตลาด ธาตุดินจอมเขา ทำราชการพอประมาณ ทำเรือกสวนไร่นาค้าขายดี ใจนั้นมักเป็นทหาร
คนเกิดปีจอ เดือนยี่ เดือนสาม เดือนสี่ ตกหมาจิ้งจอก ธาตุดินทายุ้ง ทำราชการพอเลี้ยงตัวได้ ทำเรือกสวนไร่นาค้าขายพอจะมีกินเทียมเพื่อน  พอเลี้ยงตัวได้ ใจเป็นทหาร ใจแข็ง
คนเกิดปีจอ วันอาทิตย์ หมาไล่เนื้อ มักตกยาก มิดี
คนเกิดปีจอ วันจันทร์ หมาเศรษฐีเลี้ยง สมบูรณ์ ดีนัก
คนเกิดปีจอ วันอังคาร หมาขี้เรื้อน อาภัพ มิดี
คนเกิดปีจอ วันพุธ หมาสาธารณ์ อาภัพ มิดี
คนเกิดปีจอ วันพฤหัสบดี หมามีบริวาร อุดม ดีนัก
คนเกิดปีจอ วันศุกร์ หมาเศรษฐีเลี้ยง บริบูรณ์ ดีนัก
คนเกิดปีจอ วันเสาร์ หมาถูกล่ามโซ่ มีดี

 

ทำนายผู้ที่เกิดปี จอ หมา ตามโหราศาตร์ให้ทราบดังนี้.

เป็นผีเสื้อผู้หยิง ธาตุดิน  สิทธิการิยะ หญิง ชาย ผู้ใดที่เกิดปี จอ มีพระพุธเป็นปาก ปากนั้นเจรจากระด้าง เจรจาประเล้าประโลมคนไม่

เป็น แต่พอตังรอดได้ มีพระอาทิตย์ กับ พระเสาร์เป็นมือ เป็นคนมีฝีมือดี เข้าใจในเรื่องการช่างต่าง ๆด้ดี มีพระศุกร์เป็นใจ มีใจกล้าหาญชอบอาสาขุนนนางเจ้านาย เป็นที่ชอบใจท้าวพระยา และสมณะชีพราหมณ์ทั้งหลาย แต่ตัวเองอาภัพ มีพระอาทิตย์ กับพระอังคารเป็นเท้า เป็นคนไม่สู้เดินทางไกลไปไหน มักไปด้วยยานพาหนะเท่านั้น มีพระจันทร์เป็นที่นั่ง เป็นคนไม่มักมากในเรื่องตัญหาเท่าไร เพราะมีราคะไม่รุนแรง มักจะมีพยาธิติดตัว มีข้าทาสหญิงชาย พอปานกลาง ที่หน้าจะมีแผลเป็นตำหนิ ใจบุญ แล.

***คนที่เกิดปีจอ (สุนัข)***

สิทธิการิยะฯ ท่านว่า..

ปาก..เจรจาพาทีเป็นผู้ใหญ่น่านับถือ รักษาวาจาสัตย์ ยึดมั่นหลักศีลธรรม พูดคำใดเป็นคำนั้น เป็นที่รักของคนทั่วไป มีคนเกรงใจในคำพูดมาก ถ้าเป็นนักบวชจะได้เป็นสมภารเจ้าวัด เป็นนักประชาสัมพันธ์จะมีชื่อเสียง

ใจ..มีจิตใจกล้าหาญ มีความคิดรอบคอบ สุขุม ชอบอาสาเจ้านาย ทำงานสิ่งใดๆได้ดี เพราะมีจิตใจเป็นสมาธิ มีอารมณ์ลึกซึ้งเก็บความรู้สึกทางเพศได้ดีมาก

อารมณ์..มักมีจิตใจกังวลเรื่องที่อยู่อาศัย ที่ทำมาหากิน เป็นชายมักมีเมียหลายคน เป็นหญิงมักอาภัพผัว หาเลี้ยงตัวเองลำบาก

มือ..มีเชิงฉลาดในการงานที่ใช้ฝีมือ ถนัดในการช่างศิลปวิทยา เล่าเรียนได้ดีมาก หากศึกษาวิชาแพทย์ วิศวกรรม วิทยาศาสตร์ หรือทางช่างยนต์กลไก จะก้าวหน้าไปไกลมาก เป็นชายมักเป็นนักปกครอง แพทย์ ครูอาจารย์ เป็นหญิงมักเป็นนักสังคมสงเคราะห์ พยาบาล นักประชาสัมพันธ์

เท้า..มักชอบเดินทางไกล มีที่อยู่ไม่เป็นหลักแหล่งแน่นอน จะลำบากเกี่ยวกับครอบครัว ที่อยู่อาศัย อาสาเจ้านาย หรือสละตนเพื่อส่วนรวม ดีมาก

*ผู้เกิดปีจอ ถ้าเกิดกลางวันมิสู้ดี จะลำบากในวัยเด็ก แต่วัยผู้ใหญ่ใกล้ชรา จะสุขกายสบายใจมาก หากเกิดกลางคืน ท่านว่า จะมีเกียรติยศชื่อเสียงในหน้าที่การงาน ทั้งส่วนรวมและส่วนตัว

เกิดปีจอ เดือน 5 - 6 - 7...ผู้นั้นเมื่อน้อย มักตกยากลำบากกายและทุกข์ใจ เมื่อใหญ่จะมียศ มีอำนาจวาสนา ทำราชการอาสาเจ้านายดี จะได้เป็นใหญ่ มีคนยำเกรง ทำเรือกสวนไร่นาหรือค้าขาย พอปานกลาง
เกิดปีจอ เดือน 8 - 9 - 10...ผู้นั้นเมื่อน้อย จะพลัดพรากจากพ่อแม่ อาภัพที่อยู่ หรือมักจะเป็นคนจนยากไร้ แต่เมื่อเติบใหญ่วัยสูงอายุ จะมียศถาบรรดาศักดิ์ จะมีเกียรติยศปรากฎไปทั่วต่างแดน คิดทำการงานใดๆสำเร็จทุกอย่างทุกประการ
เกิดปีจอ เดือน 11 - 12 - 1...ผู้นั้นมักเป็นคนจิตใจกล้าหาญชาญชัย ใจทหาร แต่อาภัพ เป็นหญิงจะก้าวหน้า ทำอะไรเจริญรุ่งเรืองทุกประการ ทำเรือกสวนไร่นา หรือค้าขายจะร่ำรวยมีทรัพย์มาก
เกิดปีจอ เดือน 2 - 3 - 4...ผู้นั้นเป็นคนมีสติปัญญาเป็นที่พึ่งของคนทั่วไป ทำราชการงานหลวงจะได้เป็นใหญ่เป็นโต มีบริวารคนใช้มาก ทำเรือกสวนไร่นา หรือทำการค้าขาย จะได้ผลดีมีกำไร มีทรัพย์สินเงินทองมาก

...ทำนายตามลักษณะวัน...

วันอาทิตย์..

สุนัขไล่เนื้ออายุมาก..

มักลำบาก เหนื่อยกายและใจ มิสู้ดี

วันจันทร์..

สุนัขเศรษฐีเลี้ยง..

จะสมบูรณ์ด้วยเงินทอง ดีนัก

วันอังคาร..

สุนัขขี้เรื้อน..

มักมีโรคภัยเบียดเบียน มิสู้ดี

วันพุธ..

สุนัขขาว(ด่าง)..

มักใจนักเลง มีบริวารมาก ปานกลาง

วันพฤหัส..

สุนัขพระยาเลี้ยง..

มักสุขสบายใจ ดีนัก

วันศุกร์..

สุนัขพรานล่าเนื้อ..

มักซัดเซพเนจร อยู่เป็นที่ มิสู้ดี

วันเสาร์..

สุนัขผอมโซ..

มกัมากในกามคุณ มิสู้ดี

ต่อไปทำนาย ผู้ที่เกิด ปีจอ ตามวันทั้ง ๗  ให้ทราบเป็นวันวันไปดังนี้.

๑. ทำนายผู้ที่เกิด ปีจอ วันอาทิตย์ ให้ทราบดังนี้.

ผู้ที่เกิด ปี จอ วันอาทิตย์  ควรคิดให้ดี  ลำบากเหลือที  เป็นหมาไล่เนื้อ  เหยื่อไม่จำนน  ยากหยิบยากฉวย  จึงมักตกยาก

ญาติมิตรคิดหนีจาก  ไม่มีใครมาใกล้  ยากจนเข็ญใจ  ไม่ยอมเอ่ยปาก  แต่มีมานะ  มักจะกระดาก  ขอร้องจากใคร  ไม่ได้

ไร้ผล  แต่พอรุ่งเรือง  กระเดื่องยศศักดิ์  ญาติมิตรก็กลับ  หันมาหาตน  ไม่เคยคิดร้าย  หมายมุ่งแกล้งคน  ใครเอ่ยปากขอ

ยกยอให้เลย  ท่านเอย.

๒. ทำนายผู้ที่เกิด ปีจอ วันจันทร์  ให้ทราบดังนี้.

ผู้ที่เกิด ปีจอ  วันจันทร์  รู้กันดีว่า  จะได้เป็นเศรษฐี  แต่ว่าใจใหญ่  หมาเศษรฐีเลี้ยง  สุขเคียงร่ำไป  ปากพูดไม่กลัวใคร

สมบัติสมบูรณ์  ใจบุญยิ่งนัก  รักการกุศล  แถมยังอดทน  ทุกอย่างมากมูล  แม้คราวอาภัพ  ตกอับเค้ามูล  ญาติมิตรเพิ่ม

พูน  โอบเอื้อเกื้อหนุน  ใจตนเป็นใหญ่  ไม่เกรงกลัวใคร  ฉลาดเหลือล้น  ก่อเกิดเลิศผล  จะทำการใด  ใจใหญ่เหลือล้น

สำเร็จเป็นผล  ทุกทุกสถาน  ท่านเอย.

๓. ทำนายผู้ที่เกิด ปีจอ  วันอังคาร  ให้ทราบดังนี้.

ผู้ที่เกิด ปีจอ  วันอังคาร  ทุกสถานแปดเปื้อน  เป็นหมาขี้เรื้อน  ไร้คนอุปการะ  มักจะอาภัพ  จนอับเหลือประมาณ  ต้อง

ขยันหมั่นเพียร  ภารกิจจึงจะดี  แถมยังปากเก่ง  ล้วนเร่งเพื่อนเพื่อน  ทำให้เขาหน่ายหนี  อยู่ช้าคอยที่  ญาติมิตรไม่รัก

มักเบือนหน้าหนี  แต่คนปรานี  พอมีสบายบ้าง  คราวที่ตกยาก  ลำบากเหลือแสน  แต่ไม่กลัวแคลน  การงานทั้งหลาย

ฐานะพอประมาณ  ไม่คร้านไม่ถอย  ใจบุญไม่น้อย  พอรอดตัวได้  ท่านเอย.

๔. ทำนายผู้ที่เกิด  ปีจอ  วันพุธ  ให้ทราบดังนี้.

ผู้ที่เกิด  ปีจอ  วันพุธ  พอจะสุขศานต์  หมามีบริวาร  สุขสำราญจิตใจ  ทำการงานอันใด  ญาติมิตรมาใกล้  มิตรร่วมน้ำใจ

ใฝ่เข้าเคียงตน  ปากดีพูดเพราะ  แสนเสนาะดวงจิต  จึงมากด้วยญาติมิตร  สนิทสนมเคียงกมล  ไม่เคยลำบาก  ทุกข์ยาก

เหลือล้น  สุขเกษมเปรมกมล  พ้นภัยใกล้ถึง  แสนจะอุดม  เงินทองหลากไหล  ร่ำรวยเหลือคะณา  ใจบุญยิ่งนัก  เพื่อนมักคิด

ถึง  ญาติวงศ์คงคำนึง  พอได้สบายใจ  ท่านเอย.

๕. ทำนายผู้ที่เกิด  ปีจอ  วันพฤหัสบดี  ให้ทราบดังนี้.

ผู้ที่เกิด ปีจอ  วันพฤหัส  ข้องขัดอยุ่เรื่อย  พาให้เหน็ดเหนื่อย  ลำบากเหลือหลาย  เพราะเป็นหมาบ้า  พาใจดุร้าย  ปากเปราะ

เคราะห์ร้าย  ไม่เกรงกลัวใคร  เมื่อน้อยทุกข์ยาก  ลำบากเหลือที  ต้องขยันหมั่นเพียร  พอแก้หายจน  พินิจพิเคราะห์  งานเหมาะ

สมตน  มิฉนั้นจะระคน  ภัยใกล้ให้ลำบาก  ถ้าผู้ใหญ่สั่งสอน  ว่าวอนอย่างไร  คิดตัวเป็นใหญ่  แถมเหยียดหยาบซ้ำ  ต้องรู้ระมัด

ประหยัดถ้อยคำ  ท่าทีดีล้ำ  จึงจะค่อยรอดตัว  ท่านเอย.

๖. ทำนายผู้ที่เกิด  ปีจอ  วันศุกร์ ให้ทราบดังนี้.

ผู้ที่เกิด ปีจอ  วันศุกร์  พ้นทุกข์ทั้งมวล  สุขเกษมสมส่วน  แถมใจไม่ชั่ว  เป็นหมาพระยาเลี้ยง  ซื่อเสียงกระจายทั่ว  เกียรติ

ยศเกลือกกล้ว  มากด้วยทรัพย์สิน  แสนจะบริบูรณ์  ทรัพย์พูนเพิ่มให้  ข้าทาสเคียงใกล้  ได้ฟังได้ยิน  รอบรู้การกิจ  คิดเป็น

อาจิณ  มุ่งดีโดยถวิล  มงคลครองสิ้น  ปากมีเสน่ห์  คะเนเล่ห์กล  ล้วนแต่แยบยล  มงคลร่วมเรียง  ญาติมิตรมากมาย  เคลื่อน

กายเข้าเคียง  ทุกข์โทษเอนเอียง  หักพรากจากตน  ท่านเอย.

๗. ทำนายผู้ที่เกิด  ปีจอ  วันเสาร์  ให้ทราบดังนี้.

ผู้ที่เกิด ปีจอ  วันเสาร์  พาท้อหัวใจ  มักมีโพยภัย  เกลื่อนใกล้เข้าหาตน  หมากถูกล่ามโซ่  โอหังเหลือล้น  อาภัพอับจน

ต้องให้ระวัง  จะทำการใด  ให้เร่งพินิจ  ดีอาจเป็นผิด  คิดให้ยับยั้ง  หากเผลอเรอนัก  มักพลาดผิดพลั้ง  บุญทานก่อตั้ง

พอแก้กันได้  ขยันหมั่นทำดี  เป็นวิธีหากิน  หาทรัพย์หาสิน  เอาธรรมนำให้  อย่าคิดการบาป  หยาบช้าแก่ใครใคร  จะเกิด

โทษใหญ่  ล้วนไม่สมควร  ท่านเอย.

 


คนเกิดปีกุน - หมู

เป็นมนุษย์ผู้หญิง ธาตุน้ำ มิ่งขวัญตกอยู่ที่ต้นบัวหลวง และต้นบัวบก
ผู้ใดเกิดปีกุน ชันษาตกอยู่ที่เท้าซ้ายของพรหม พระพฤหัสบดีเป็นปาก เจรจาหลักแหลม รู้หลักนักปราชญ์ แตมิสู้จะมีผู้เชื่อฟัง พระศุกร์กับพระอาทิตย์เป็นมือ มักจะต้องทำการงานหนัก เหนื่อยมาก พระเสาร์เป็นใจ ใจร้อน ใจเร็ว เป็นคนเจ้าโทสะ โกรธง่ายหายเร็ว ไม่ผูกอาฆาต  พระจันทร์กับพระพุธเป็นเท้า มักเป็นคนชอบเดิน พระอังคารเป็นที่นั่ง ถ้าเป็นหญิงมักมีตำหนิในที่ลับ ถ้าเป็นชายมักจะเป็นชู้เมียท่าน เจรจาเป็นที่ชอบใจสมณชีพราหมณ์ และขุนนางท้าวพระยา
ได้เมื่อพระศุภมิตร พานางแก้วเกษิณีไปอยู่กลางป่า จากที่เกิดไปอยู่ที่อื่นจะได้ดี จะมีเงินทองมาก
คนเกิดปีกุน เดือนห้า เดือนหก เดือนเจ็ด ตกหมูเทวดาเลี้ยง ธาตุน้ำสร้าง มิสู้ดี ทำราชการมิสู้ดี ทำเรือกสวนไร่นาค้าขายพอทำกิน  ถ้าไปทำมาหากินต่างเมืองจะดี จะมีเงินทองมาก มีปัญญา ใจบุญ
คนเกิดปีกุน เดือนแปด เดือนเก้า เดือนสิบ ตกหมูคนเลี้ยงอยู่ในเล้า ธาตุน้ำอาศัย มีญาติกามาก พึ่งผู้อื่นมิได้ ต้องพึ่งตัวเอง ทำราชการมิสู้ดี ทำเรือกสวนไร่นาค้าขายดี ใจบุญนัก ทำกินโดยสัจจะ โดยซื่อ มีปัญญาดีนัก
คนเกิดปีกุน เดือนสิบเอ็ด เดือนสิบสอง เดือนอ้าย ตกหมูขี้เรื้อน ธาตุน้ำป่า มักตกเข็ญใจ ทำราชการพอประมาณ ทำเรือกสวนไร่นาค้าขาย พอมีอันจะกิน ใจบุญ เจรจาความซื่อสัตย์ดี
คนเกิดปีกุน เดือนยี่ เดือนสาม เดือนสี่ ตกหมูป่าคาบแก้ว ธาตุน้ำคลอง จับยาก เป็นพญาแก่หมูทั้งหลาย ทำราชการพลันได้ดี ทำเรือกสวนไร่นาค้าขายดี ใจบุญ
คนเกิดปีกุน วันอาทิตย์ หมูพระยาเลี้ยง จะมีบุญวาสนาดีนัก
คนเกิดปีกุน วันจันทร์ หมูคนฆ่ากิน มักตกทุกข์ มิดี
คนเกิดปีกุน วันอังคาร หมูเศรษฐีเลี้ยง จะมีทรัพย์ ดีนัก
คนเกิดปีกุน วันพุธ หมูสาธารณ์ อาภัพ มิดี
คนเกิดปีกุน วันพฤหัสบดี หมูราชครูเลี้ยง ดีนัก
คนเกิดปีกุน วันศุกร์ หมูขาหัก มักเข็ญใจ มิดี
คนเกิดปีกุน วันเสาร์ หมูมีบริวาร จะได้เป็นมนตรี ดีนัก

 

ทำนายผู้ที่เกิด ปี กุน หมู ตามโหราศาสตร์ให้ทราบดังนี้.

ผู้ที่เกิดปี กุน เป็นมนุษย์ผู้หญิง ธาตุน้ำ สิทธิการิยะ หญิง ชาย ผู้ใดที่เกิดปี กุน มีพฤหัส

บดีเป็นปาก ปากนั้นเจรจาหลักแหลม รู้จักหลักนักปราชญ์ แต่ไม่ชอบมีใครรับฟัง มีพระ

ศุกร์ กับ พระอาทิตย์เป็นมือ ชอบทำงานหนักเหนื่อยยาก มีพระเสาร์เป็นใจ ใจร้อน ใจ

เร็ว เป็นคนเจ้าโทสะ โกรธง่าย หายเร็ว ไม่ผู้อาฆาต มีพระจันทร์ กับ พระพุธเป็นเท้า มักเป็นคนชอบเดินทางไกล มีพระอังคารเป็นเป็น

ที่นั่ง ถ้าเป็นหญิงมักมีตำหนิในที่ลับ ถ้าเป็นชายจะเป็นคนมากชู้หลายเมีย เจรจาเป็นที่ชอบใจ สมณะชีพราหมณ์ ขุนนางท้าวพระยา แล.

***คนที่เกิดปีกุน (สุกร)***

สิทธิการิยะฯ ท่านว่า..

ปาก..เจรจาพาทีมีเหตุผล คนเชื่อถือในคำพูด มักมีคนมาขอคำปรึกษาหารือ เป็นสมณชีพราหมณ์จะมีคนนับหน้าถือตา ได้เป็นสมภารวัด มีลูกศิษย์ คนรับใช้ บริวารมาก

ใจ..เป็นคนกล้าหาญ เข้มแข็งทรหดอดทน ชอบอาสาเจ้านาย และมักผูกใจเจ็บคนที่เคยทำให้เจ็บ หรือมาทำให้ตนไม่ดี โกรธง่ายหายเร็ว เจ็บแล้วมักจำ

อารมณ์..มีจิตใจมักมากในกามารมณ์ มักมีอารมณ์ฉุนเฉียว เป็นชายมักผิดลูกผิดเมียคนอื่น เป็นหญิงมักมีปานในที่ลับ มีเสน่ห์น่ารัก ถูกใจคนต่างเพศดีมาก

มือ..มักทำการงานรวดเร็วทันใจ ทำสิ่งใดได้ทุกอย่าง แต่จะเอาดีไม่ค่อยได้ มีนิสัยอดทน บึกบึน ไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อย อาสาเจ้านาย หรือทำงานประจบเจ้านายเป็นเลิศ

เท้า..เดินเชื่องช้า เจ้าอารมณ์ ครุ่นคิดในกามราคะมากสักหน่อย รู้จักเลือกคบคน หยิ่งในศักดิ์ศรี รักพวกรักฝูง นิยมแบ่งชั้นวรรณะ

*ผู้เกิดปีกุน ถ้าเกิดเวลากลางวันดี มีความสุขสบาย ไม่เดือดร้อนที่อยู่อาศัย หากเกิดเวลากลางคืน จะมักมากในกามารมณ์ สุขกายแต่ไม่สบายใจ

เกิดปีกุน เดือน 5 - 6 - 7...มักเกิดมาบนกองเงินกองทอง แม้เกิดในสกุลยากจน ก็จะร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐี ทำราชการงานหลวงจะก้าวหน้ารวดเร็ว แม้ทำเรือกสวนไร่นา หรือทำมาค้าขายก็จะเจริญรุ่งเรือง มีผลกำไรมาก
เกิดปีกุน เดือน 8 - 9 - 10... มักมีสติปัญญาไหวพริบดี ซื่อสัตย์สุจริต คิดพึ่งใครไม่ได้ ทำราชการงานหลวงไม่ก้าวหน้า เข้ากับคนอื่นไม่ค่อยได้ เพราะทัศนะขัดกัน ทำเรือกสวนไร่นาหรือค้าขาย ดีมีผลกำไรปานกลาง
เกิดปีกุน เดือน 11 - 12 - 1... เจรจาพาทีซื่อสัตย์ มีศีลธรรมประจำใจ มักยากไร้ หาใครเป็นที่พึงพาอาศัยไม่ค่อยได้ ทำเรือกสวนไร่นาหรือค้าขายพอมีอันจะกิน ไม่เดือดร้อน จะสบายเมื่อยามแก่ จะมีผู้อุปถัมภ์ค้ำชู
เกิดปีกุน เดือน 2 - 3 - 4...มีจิตใจรักการงาน ทำอะไรมักจะหมกมุ่นจนประสบความสำเร็จ ใจบุญสุนทาน ทำราชการจะก้าวหน้า มีผู้ช่วยเหลือ ทำเรือกสวนไร่นาหรือค้าขายดี มีผลกำไร บริบูรณ์ด้วยโภคทรัพย์

...ทำนายตามลักษณะวัน...

วันอาทิตย์..

หมูพระยาเลี้ยง..

มีอำนาจมากบริบูรณ์ด้วยเงินทอง ดีนัก

วันจันทร์..

หมูคนเลี้ยงไว้ฆ่ากิน..

มักถูกเขาหลอกลวง มิสู้ดิน

วันอังคาร..

หมูเศรษฐีเลี้ยงไว้..

จะมีทรัย์สินมาก ดีนัก

วันพุธ..

หมูพิการ..

มักขี้โรค ไม่ดี

วันพฤหัส..

หมูราชครู..

มักมีปัญญาดี มีความรู้ ดีนัก

วันศุกร์..

หมูป่าขาหัก..

มักเข็ญใจ มิสู้ดี

วันเสาร์..

หมูสาธารณะ..

มีมิตรสหายมาก ปานกลาง

ต่อไปเป็นการทำนายผู้ที่เกิด ปีกุน ตามวันทั้ง  ๗ ให้ทราบแต่ละวัน ดังนี้

๑. ทำนายผู้ที่เกิด ปีกุน วันอาทิตย์ ให้ทราบดังนี้.

ผู้ที่เกิด ปีกุน  วันอาทิตย์ สุขสถิตย์ร่วมเรียง  เป็นหมูพระยาเลี้ยง  ล้วนแต่เพริดพราย  มีบุญวาสนามาก  พาให้สมหมาย

การงานมากมาย  สมหมายทุกอย่าง  ทั้งทรัพย์สินเงินทอง  กองใหญ่อักโข  คนใหญ่คนโต  ล้วนมาให้เกียรติล้น  ญาติมิตร

มากมาย  หมายมาชิดตน  ข้าทาสมากล้น  มาร่วมมอบกาย  การงานทุกอย่าง  สมปรารถนา  รีบทำคิดดู  โดยด่วนดีมาก

ทุกข์ร้อนย้อนเข้า  ไม่เหงาสบาย  พ้นโทษโหดร้าย  สุขสบาย  ท่านเอย.

๒. ทำนายผู้ที่เกิด ปีกุน วันจันทร์ ให้ทราบดังนี้.

ผู้ที่เกิดปี กุน วันจันทร์  ไม่มั่นคงทุกอย่าง  หมูคนฆ่ากิน  ทุกข์เข็ญเข้ามาหา  แสนจะอัพ   ตกอับเหลือล้น  ต้องระวังตนให้ดี

ผิดพลาดง่ายดาย  ลำบากหลายหน  ระคนด้วยโทษ  มากจากความโกรธ  จงระวังให้มาก  โดยพินิจพิเคราะห์  หาทางที่เหมาะ

ทางชั่วคอยแก้  ให้หายคลายห่าง  ปากเก่งเหลือที  วจีอาจหาญ  จนลืมนึกถึงตน  การงานทุกอย่าง  มักหลงลืมตัว  ทำให้ความ

ชั่วแอบอ้าง  มุ่งจิตถวิลล้าง  บาปให้ห่างใกล  ท่านเอย.

๓. ทำนายผู้ที่เกิด  ปีกุน  วันอังคาร  ให้ทราบดังนี้.

ผู้ที่เกิด ปีกุน วันอังคาร  อังคารปีกุน  มีบุญเหลือล้น  ล้วนเกิดมงคล  แก่ตนมากมี  เป็นหมูเศรษฐีเลี้ยง  คอยเคียงสุขขี

ทรัพย์หลากมากมี ตกต้องต่อตาม  ทำการงานใด  ล้วนแต่ให้ผล  มากมีมงคล  เหลือล้นดีงาม  แถมยังใจบุญ  เจื้อจุนเพื่อน

ฝูง  ญาติมิตรติดตาม  ฝันใฝ่เอื้ออำนวย   ไม่ค่อยตกอับ  อาภัพใม่มี  โชคดีเสมอ  เพราะบุญเก่าช่วย  แถมในชาตินี้  ใจดีร่ำ

รวย  ใจจึงคิดช่วย  ผู้อับยากจน  ท่านเอย.

๔. ทำนายผู้ที่เกิด ปีกุน  วันพุธ  ให้ทราบดังนี้.

ผู้ที่เกิดปีกุน  วันพุธ  ประทุษฐ์เททับ  แสนจะอาภัพ  ตกอับหม่นหมอง  เป็นหมูสาธารณ์  การงานที่ใฝ่ปอง  ล้วนไม่แคล่วคล่อง

ต้องลำบากยากเข็ญ  หากินลำบาก  ตกยากเหลือล้น  แถมยังมีคน  ตามคอยขัดขวาง  ต้องระมัดระวัง  ยับยั้งตนไว้  ทำแบบ

คนใจเย็น  จึงค่อยแก้ได้  ญาติมิตรเททับ  ทุกข์กลับหลีกหนี  มิตรก็ไม่มี  มาร่วมเห็นใจ  ต้องแก้ตนเอง  ตามเพลงพบใจ  พอ

จะแก้ไข้ได้  พอประมาณ  ท่านเอย.

๕. ทำนายผู้ที่เกิด ปีกุน วันพฤหัสบดี  ให้ทราบดังนี้.

ผู้ที่เกิด ปีกุน วันพฤหัส  สุขสวัสดิ์ร่วมเรียง  เป็นหมูราชครูเลี้ยง  ล้วนเลิศทุกสถาน  เป็นหมูชั้นดี  ไม่มีทุกข์ผ่าน  แสนสุข

สำราญ  แถมใจเป็นบุญ  ทำการงานใด  ล้วนแต่ได้ผล  ทรัพย์สินเหลือล้น  บังเกิดเป็นผล  ญาติมิตรมากล้น  มาช่วยเจือจุน

จึงมากกด้วยทุน  ทรัพย์สินไหลนอง  ทั้งเป็นคนฉลาด  สามารถยั่งนัก  มียศมีศักดิ์  ข้าทาสบริวาร  งานคิดว่ายาก  หากทำ

ก็แคล่วคล่อง  สำเร็จสมปอง  ทุกอย่างทุกประการ  ท่านเอย.

๖. ทำนายผู้ทีเกิด ปีกุน วันศุกร์  ให้ทราบดังนี้.

ผุ้ที่เกิดปี  กุน วันศุกร์ เป็นหมูขาหัก  มักจะเข็ญใจ  ปีกุนวันศุกร์นั้นใชร้  จงให้รู้การ  แสนจะอาภัพ  จนอับเหลือประมาณ

ไม่มีคนเอื้อเจือจาน  ลำบากยากแสน  ญาติมิตรเกลียดนัก  ไม่รักแต่น้อย  แถมทุกข์บ่อยบ่อย  พลอยให้คับแค้น  ปากก็อวด

กล้า  พาให้เกิดโทษ  ทุกข์เข้ามาแทน  เป็นทุกข์เหลือแสน  ต้องเร่งประหยัด  ระมัดระวัง  การใดควรยั้ง  ก็ให้ตั้งจิตจำ  พินิจ

พิเคราะห์  ให้เหมาะให้ล้ำ  จึงค่อยเร่งทำ  พอแก้ตัวได้  ท่านเอย.

๗. ทำนายผู้ที่เกิด ปีกุน วันเสาร์  ให้ทราบดังนี้.

ผู้ที่เกิด ปีกุน  วันเสาร์  พันโศกเศร้าผ่าน  เป็นหมูบริวาร  สำราญเหลือใจ  ทำราชการนั้นใซร้  งานเด่นเกินใคร  จะพูดคำใด

คนล้วนเชื่อฟัง  มียศมีศักดิ์  คนรักมากมาย  การงานทั้งหลาย  เหมือนดังปลูกฝัง  ทำการค้าขาย  พาเด่นโด่งดัง  เงินทองไหล

หลั่ง  ไม่ผิดสายธาร  ใจบุญเหลือที่  ทำดีแน่นอน  จึงได้พ้นเดือดร้อน  แสนสุขสำราญ  ปากมีเสน่ห์  คะเนกิจการ  ทำถูกทุก

สถาน  สำราญเกียรติยศ  ท่านเอย.

 


อัญมณี ปีเกิด

ปีชวด

โกเมน

ปีฉลู

มุกดา

ปีขาล

เพทาย

ปีเถาะ

ไพฑูรย์ - มรกต

ปีมะโรง

ไพฑูรย์

ปีมะเส็ง

เพชร - ไข่มุก

ปีมะเมีย

นิล

ปีมะแม

มุกดา

ปีวอก

บุษราคัม

ปีระกา

โกเมน

ปีจอ

มรกต - หยก

ปีกุน

ไพฑูรย์

 


ไหว้พระธาตุตามปีเกิด

การไหว้พระธาตุประจำปีเกิดเป็นความเชื่อของชาวล้านนามาแต่โบราณ ซึ่งยึดถือเอาพระธาตุเป็นที่พึ่งและคุ้มครองตน ดังนั้นการไหว้บูชาพระธาตุทุกคืนจึงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ อีกทั้งยังถือกันว่าในชีวิตหนึ่งควรได้มีโอกาส ไปสักการบูชาสักครั้งให้เกิดความเป็นสิริมงคล มีอายุมั่นขวัญยืน ทั้งยังได้บุญอานิสงส์มาก

นอกจากนี้การไหว้พระธาตุตามปีเกิด ยังสัมพันธ์กับประเพณีการขึ้นพระธาตุทุกวันเดือนแปดเพ็ง ซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือนหกของภาคกลาง ในวันสำคัญนี้ชาวเหนือนิยมพากันไปนมัสการพระธาตุเจดีย์ ณ สถานที่สำคัญๆ เช่น พระธาตุดอยสุเทพที่เชียงใหม่ พระธาตุหริภุญชัยที่ลำพูน พระธาตุลำปางหลวงที่ลำปาง พระธาตุดอยกองมูที่แม่ฮ่องสอน เป็นต้น รวมทั้งพระเจดีย์หรือวัดทุกหนทุกแห่งที่อยู่ใกล้บ้าน

ความเชื่อแต่โบราณนั้นคนล้านนาเชื่อว่า ก่อนที่คนเราจะปฏิสนธิอยู่ในครรภ์มารดานั้นดวงวิญญาณจะต้องมา 'ชุ' (คนเหนืออ่านว่า จุ๊ แปลว่าพัก หรือบรรจุ) อยู่ที่พระธาตุประจำตัวก่อน โดยมี 'ตัวเปิ้ง' นำมาเมื่อได้เวลา วิญญาณก็จะไปสถิตย์อยู่ที่กระหม่อมของบิดาเป็นเวลา ๗ วัน แล้วจึงเคลื่อนสู่ครรภ์มารดาแล้วก็คลอดออกมาจนเมื่อสิ้นอายุขัยแล้ว ดวงวิญญาณก็จะกลับไป 'ชุ' อยู่ที่พระธาตุประจำตัวของตนตามเดิมก่อนที่จะกลับไปเกิดในภพภูมิตามบุญกรรมที่ต่างทำมา


พระธาตุศรีจอมทอง

ปีชวด เกิดปีใจ้ (หนู) พระธาตุประจำปีเกิด คือ พระธาตุศรีจอมทอง อ. จอมทอง จ. เชียงใหม่
ตั้งอยู่บนยอดดอยจอมทอง ประดิษฐานพระบรมธาตุส่วนพระเศียรเบื้องขวา ความพิเศษของที่นี่คือ องค์พระบรมธาตุ
ประดิษฐานอยู่ในกู่ภายในวิหาร สามารถอัญเชิญมาสรงน้ำได้

คำบูชา
นะโมพุทธายะ นะมามิ ติโลกะโมลี โลหะกูเฏ ปะติฎฐิตัง ปูชิตัง สัพพะโลเกหิ กิตติมันตัง มะโนหะรัง
อะหังวันทามิ สัพพะทา อังคะวะเย ปุเรรัมเม โกวิลา รัคคะปัพพะเต สะหิเหมะคูหา คัพเภ ทักขิณะโมลี

 

ปีฉลู เกิดปีเป้า (วัว) พระธาตุประจำปีเกิด คือ พระธาตุลำปางหลวง อ. เกาะคา จ. ลำปาง

ในตำนานเล่าถึงเมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้า ทรงพยากรณ์ว่าจะมีนครชื่อ ลัมพาง และได้มอบพระเกศาธาตุให้นำไปประดิษฐาน ภายหลังจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพพาน พระอรหันต์ได้นำพระธาตุหน้าผาก และพระธาตุลำคอมาประดิษฐานที่นี่

คำบูชา
ยาปาตุภูตา อะตุลานุภาวาจีรัง ปะติฎฐาลัมภะ กัปปะปุเร เทเวนะ คุตตา อุตตุราภิทัยยา นะมามิ
หันตัง วะระชินะธาตุง กุมาระกัสสะปะ นะลาตะธาตุโย เมฆิยะมะหาเถโร กะนะธาตุง
ฐะเปติ มหาฐาเน เจติยัง ปูชิตา นะระเทเวหิ อะหังวันทามิ ธาตุโย


พระธาตุลำปางหลวง

 


พระธาตุช่อแฮ

ปีขาล เกิดปียี (เสือ) พระธาตุประจำปีเกิด คือ พระธาตุช่อแฮ อ. เมือง จ. แพร่

ตำนานเล่าไว้ว่า พระพุทธเจ้าได้ทรงพยากรณ์ว่า ต่อไปจะมีเมืองชื่อเมืองแพร่ พระอรหันต์และพระยาอโศก ได้ทูลขอพระเกศาธาตุไปบรรจุโกศแก้ว นำไปไว้ที่ถ้ำด้านตะวันออกของดอยที่ประทับ และพระพุทธเจ้าทรงมีรับสั่ง ให้นำพระธาตุข้อศอกข้างซ้าย มาประดิษฐานที่นี่หลังจากพระองค์ปรินิพพานแล้ว

คำบูชา
โกเสยยะ ธะชัคคะ ปัพพะเต สัตตะมะโนรัมเม พุทธะ
เกสาธาตุ ปะติฏฐิตา อะหังวันทามิ สัพพะทา อะหังวันทามิ ธาตุโย อะหังวันทามิ สัพพะโส

 

ปีเถาะ เกิดปีเหม้า (กระต่าย) พระธาตุประจำปีเกิด คือ พระธาตุแช่แห้ง อ. เมือง จ. น่าน

มีเรื่องเล่าว่าพระพุทธเจ้า ได้เสด็จโปรดสัตว์มาถึงภูเพียงแช่แห้ง พระอานนท์จึงขอพระเกศาธาตุ มอบให้พระอินทร์นำไปเก็บในอุโมงค์ ต่อมาราว พ.ศ. ๑๘๙๖ สมัยพระยากานเมือง ได้พบพระเจดีย์บรรจุพระเกศาธาตุ และพระธาตุข้อมือข้างซ้าย พระองค์จึงให้ก่อพระเจดีย์เป็นพระธาตุแช่แห้ง คู่เมืองมาจนทุกวันนี้

คำบูชา
ยาปาตุภูตา อะตุลานุภาวาจีรัง ปะติฎฐิตา นันทะกัปปะเกปุเร เทเวนะ คุตตา
วะระพุทธะธาตุง จิรัง วันทามิ หันตัง ชินะธาตุโย โสตะถาคะตัง อะหังวันทามิ


พระธาตุแช่แห้ง

 


 


พระพุทธสิหิงค์

ปีมะโรง เกิดปีสี (งูใหญ่) พระธาตุประจำปีเกิด คือ พระพุทธสิหิงค์ วัดพระสิงห์ อ. เมือง จ. เชียงใหม่

ในตำนานเล่าว่า หลังจากพระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพานไป ๗๐๐ ปี พระเจ้าสีหลใคร่ทอดพระเนตรรูปของพระพุทธเจ้า ่พระยานาคที่เคยเห็นพระองค์ จึงแปลงรูปเนรมิตตนเป็นรูปพระพุทธเจ้า พระเจ้าสีหลได้บูชา ๗ วัน ๗ คืน และให้ช่างถ่ายแบบพระพุทธรูปไว้

คำบูชา
อิติปะวะระสิหิงโต อุตตะมะยะโสปิ เตโช ยัตถะ กัตถะ จิตโตโส สักกาโร อุปาโท สะกาละพุทธะ
สาละธัง โชตะยันโตวะ ทีโป สุระนะเรหิ มะหิโต ธะระมาโนยะพุทโธติ นะมามิ สิหิงคะพิมพัง
สุวัณณาภิรัมมัง ลังกาชาตัง โสภาภิโสภัง สะราภิกันตัง นะมามิหัง"

 

ปีมะเส็ง เกิดปีใส้ (งูน้อย) พระธาตุประจำปีเกิด คือ พระเจดีย์ศรีมหาโพธ์ิ ที่พุทธคยา หรือไหว้ต้นโพธิ์ตามวัดแทน

ชาวล้านนาเชื่อว่าต้นโพธิ์เป็นไม้ศักดิ์สิทธิ์ ช่วยขจัดความทุกข์ได้ จึงมีประเพณีถวายไม้ค้ำโพธิ์ การบูชาพระศรีมหาโพธิที่พุทธคยา สามารถบูชาต้นโพธิ์ที่วัดมหาโพธาราม เชียงใหม่ แทนได้ เพราะพระเจ้าติโลกราชผู้สร้างวัด ทรงนำมาจากลังกา อีกทั้งยังเป็นวัดที่ทำการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ ๘ ของโลก

คำบูชา
ปะฐะมัง โพธิปัลลังกัง ทุติยัง อะนิมิสสะกัง ตะติยัง จังกะมะ เสฏฐัง จตุตะกัง ระตะนะฆะรัง
ปัญจะมัง อะชะปาละนิโคธัง ฉัฏฐัง ราชะยะตะนัง สัตตะนัง มุจจะลิทัง อะหังวันทามิ ทูระโต
(หรือจะบูชาต้นโพธิ์ตามวัดต่าง ๆ ก็ได้ คำบูชาต้นโพธิ์ "โพธิรุกเขปูชิโน")


พระเจดีย์ศรีมหาโพธิ์

 


 


พระธาตุย่างกุ้ง

ปีมะเมีย เกิดปีสะง้า (ม้า) พระธาตุประจำปีเกิด คือ พระธาตุย่างกุ้ง หรือชเวดากอง ประเทศพม่า หรือไหว้พระธาตุเจดีย์ชเวดากอง วัดพระบรมธาตุ อ. บ้านตาก จ. ตาก แทน

ในตำนานกล่าวถึงความเป็นมาว่า พระพุทธเจ้าได้เสด็จมาเมืองตากจนมาถึงดอยมหิยังคะ และทรงมอบพระเกศาธาตุให้พระอรหันต์ พร้อมทั้งรับสั่งให้นำพระเกศาธาตุ มาบรรจุไว้ที่นี่หลังจากพระองค์เสด็จปรินิพพานแล้ว

คำบูชา
สัมมา สัมพุทธะ นะลาตะอัฎฐิ จะตุเกสาธาตุยา
คันธะวะรังฐิตัง ปะระมาธาตุ เจติยัง อะหังวันทามิ สัพพะทา

 

ปีมะแม เกิดปีเม็ด (แพะ) พระธาตุประจำปีเกิด คือ พระธาตุดอยสุเทพ อ. เมือง จ. เชียงใหม่
ตั้งอยู่บนยอดดอยสุเทพ

ในสมัยพญากือนา (พ.ศ. ๑๘๙๘-๑๙๒๘) พระสุมนเถระอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ที่พบที่เมืองปางจามาเชียงใหม่ และทำพิธีเสี่ยงทายสถานที่สำหรับประดิษฐาน โดยอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุสถิตเหนือช้างมงคล ซึ่งเดินมาถึงยอดดอยสุเทพ แล้วจึงขุดหลุมประดิษฐานพร้อมก่อพระเจดีย์

คำบูชา
สุวัณณะเจติยัง เกสาวะระมัตถะลุงคัง วะรัญญะธาตุง สุเทวะนามะทัง
นะระเทเวหิ สัพพะปูชิตัง อะหังวันทามิ สัพพะทา


พระธาตุดอยสุเทพ

 


พระธาตุพนม

ปีวอก เกิดปีสัน (ลิงพระธาตุประจำปีเกิด คือ พระธาตุพนม อ. ธาตุพนม จ. นครพนม

ตามตำนานว่า ลวดลายที่เรือนธาตุตกแต่งโดยพระอินทร์และเหล่าเทวดา ศิลปะสมัยทวารวดี (ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๓-๑๕) บรรจุพระอุรังคธาตุ (กระดูกส่วนหน้าอก) ของพระพุทธเจ้า ซึ่งพระมหากัสสปะเถระได้นำมาประดิษฐานไว้บนภูกำพร้า

คำบูชา
ปุริมายะ ทักขิณายะ ปัจฉิมายะ อุตตะรายะ เหฎฐิมายะ อุปะริมายะ ทิสายะ กะปะณะศิริสะมิง
ปันพะเตมะกัสสะเปนะ ฐาปิตัง พุทธะอุรังคธาตุง สิระสา นะมามิ เสตะฉัตตัง สุวัณณะระชะตัง ระตะนัง ปะณีตัง
พุทธะ อุรังคะเจติยัง อะหังวันทามิ สัพพะทา

 

ปีระกา เกิดปีเล้า (ไก่) พระธาตุประจำปีเกิด คือ พระธาตุหริภุญชัย อ. เมือง จ. ลำพูน

ตำนานเล่าว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมายังชัยภูมิของชาวเม็ง ทรงมีพุทธพยากรณ์ว่าที่นี่ในอนาคตจะเป็น นครหริภุญชัยบุรี เป็นที่ประดิษฐานพระสุวรรณเจดีย์ ซึ่งบรรจุพระธาตุกระหม่อม พระธาตุกระดูก พระธาตุกระดูกนิ้วมือ และพระธาตุย่อยอีกเต็มบาตรหนึ่ง

คำบูชา
สุวัณณะเจติยัง หะริภุญชะยัฐฐัง วะระโมลีธารัง อุรัฎฐิเสฎฐัง
สะหะอังคุลิฎฐิง กัจจายะเนนา นิตะปัตตัปปะการัง สีเสนะ มัยหัง ปะระมามิธาตุง


พระธาตุหริภุญชัย

 


พระธาตุเกศแก้วจุฬามณี

ปีจอ เกิดปีเส็ด (หมา) พระธาตุประจำปีเกิด คือ พระธาตุเกศแก้วจุฬามณี บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ สามารถบูชารูป หรือไปไหว้พระเจดีย์ที่วัดเกตการาม อ. เมือง จ. เชียงใหม่ หรือ ให้ตั้งจิตอธิษฐานกราบไหว้พระเกศฯในใจ ณ.วัดใดก็ได้ หรือ ให้ไปไหว้พระธาตุอินทร์แขวนแทน

กล่าวตามพุทธประวัติไว้ว่า พระธาตุเกศแก้วจุฬามณี เป็นที่ประดิษฐานพระทันตธาตุ ที่พระอินทร์นำมาจากพระบรมธาตุ ที่โทณพราหมณ์ได้แอบซ่อนไว้ เมื่อครั้งมีการแบ่งพระบรมสารีริกธาตุ ของพระพุทธเจ้าให้แก่เจ้าเมืองต่างๆ

คำบูชา
ตาวะติงสายะ ปุรัมเม เกสะจุฬามะณี สะรีระปัพพะตา
ปูชิตา สัพพะเทวานัง ตังสิระสาธาตุ อุตตะมัง อะหังวันทามิ สัพพะทา

 

ปีกุน เกิดปีใก๊ (ช้าง หรือ ปีหมูของภาคกลาง) พระธาตุประจำปีเกิด คือ พระธาตุดอยตุง อ. แม่สาย จ. เชียงราย
ตั้งอยู่บนดอยสูง

ตามตำนานเล่าว่าสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอชุตราช ผู้ครองเมืองโยนกนาคพันธุ์ เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระรากขวัญเบื้องซ้าย (กระดูกไหปลาร้า) ดังที่พระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์ไว้

คำบูชา
อิมัสสะมิง ภัทกะกัปเป จะตุพุทธา พุชูฌะติตะวา
กะกุสะนูระ โกนาคะมะนะ กัสสะปะ โคตุมะราชะคะเห จะระติปิณะฑายะ
มิถิลายะนะคะเรสิ จะรัตติ ปิณะฑายะ อะตะตีตา พุทธาเน อิมัสสะมิง
ปัพพะตาคิริ ปะทะ กังนะสิทิตะวา เมตเตยยะ อะนาคะเต จะระติปิณะฑายะ
ราชะคะเห อิมัสสะมิง ฐาเนนะสิทิสิริ สุภะปะวะ รังมะคะโล
ตะโมลากะถามุนิราชะ สาตะระนะมามิหันตัง วะระชินะธาตุง อะหังวันทามิ
สัพพะทานะตัง วะชิระธาตุโย อะระหังวันทามิ สัพพะทา

 พระธาตุดอยตุง


ปีเกิดและสัตว์เลี้ยง

คนเกิดปีชวด

สัตว์ที่เป็นสิริมงคล คือ               งู   ลิง   และวัว
สัตว์ที่ไม่เป็นสิริมงคล คือ           ม้า

คนเกิดปีฉลู

สัตว์ที่เป็นสิริมงคล คือ               งู   ไก่   และหนู
สัตว์ที่ไม่เป็นสิริมงคล คือ           แพะ

คนเกิดปีขาล
สัตว์ที่เป็นสิริมงคล คือ               ม้า   สุนัข   และหมู
สัตว์ที่ไม่เป็นสิริมงคล คือ           ลิง

คนเกิดปีเถาะ

สัตว์ที่เป็นสิริมงคล  คือ              หมู   แพะ   และสุนัข
สัตว์ที่ไม่เป็นสิริมงคล  คือ          ไก่

คนเกิดปีมะโรง

สัตว์ที่เป็นสิริมงคล  คือ               ลิง   หนู   และไก่

สัตว์ที่ไม่เป็นสิริมงคล คือ           สุนัข

คนเกิดปีมะเส็ง

สัตว์ที่เป็นสิริมงคล คือ               ไก่   วัว   และลิง

สัตว์ที่ไม่เป็นสิริมงคล  คือ          หมู

คนเกิดปีมะเมีย

สัตว์ที่เป็นสิริมงคล คือ               เสือ   สุนัข   และแพะ

สัตว์ที่ไม่เป็นสิริมงคล คือ           หนู

คนเกิดปีมะแม
สัตว์ที่เป็นสิริมงคล  คือ              หมู   กระต่าย   และม้า

สัตว์ที่ไม่เป็นสิริมงคล คือ           วัว

คนเกิดปีวอก

สัตว์ที่เป็นสิริมงคล  คือ              หนู   งูใหญ่   และงูเล็ก
สัตว์ที่ไม่เป็นสิริมงคล คือ           เสือ

คนเกิดปีระกา
สัตว์ที่เป็นสิริมงคล คือ              งูเล็ก    งูใหญ่   และวัว
สัตว์ที่ไม่เป็นสิริมงคล คือ           กระต่าย

คนเกิดปีจอ
สัตว์ที่เป็นสิริมงคล  คือ              เสือ   ม้า   และกระต่าย

สัตว์ที่ไม่เป็นสิริมงคล คือ          งูใหญ่

คนเกิดปีกุน

สัตว์ที่เป็นสิริมงคล  คือ              กระต่าย   แพะ   และเสือ
สัตว์ที่ไม่เป็นสิริมงคล คือ           งูเล็ก

หมายเหตุ
ไก่ตัวผู้  คือ  สิริมงคล    ซึ่งสามารถขจัดเรื่องชู้สาว  ถ้ากลัวว่าในครอบครัวจะเกิดเรื่องชู้สาวขึ้น
ตั้งไก่ทองตัวผู้ไว้ในบ้าน ก็สามารถขจัดเรื่องชู้สาวได้