Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

คนเกิดปีจอ - หมา

เป็นผีเสื้อผู้หญิง ธาตุดิน มิ่งขวัญตกอยู่ที่ต้นสำโรง และต้นบัวหลวง
ผู้ใดเกิดปีจอ ชันษาตกอยู่ที่เท้าขวาของพรหม พระพุธเป็นปาก เจรจากระด้าง เจรจาประเล้าประโลมไม่เป็น แต่พอเอาตัวรอดได้ พระอาทิตย์กับ พระเสาร์เป็นมือ เป็นคนมีฝีมือดี เข้าใจในการช่างต่าง ๆ พระศุกร์เป็นใจ แกล้วกล้า ชอบอาสาขุนนางท้าวพระยาเจ้านาย เป็นที่ชอบใจแก่สมณพราหมณ์ทั้งหลาย แต่ว่าตัวเองมักอาภัพ พระอาทิตย์กับพระอังคารเป็นเท้า เป็นคนมิสู้จะต้องเดิน ไปไหนมาไหนมักไปด้วยยานพาหนะ พระจันทร์เป็นที่นั่งมิสู้จะสนใจเรื่องตัณหา มีราคะไม่รุนแรง มักจะเกิดพยาธิ จะมีข้าทาสชายหญิงพอปานกลาง ที่หน้ามักจะมีแผลเป็น ใจบุญ
ได้เมื่อพระยาโปริสาท เขี้ยวงอกออกมายาว เพราะได้กินเนื้อมนุษย์ ทำฟุ้งเฟื่อง ถูกเขาขับออกจากเมือง บุญชักให้กลับเข้ามาอยู่ในเมืองอีก ให้เกรงขุนนางจงหนัก จะพลัดพรากจากที่อยู่ที่กิน ถ้าไปอยู่เมืองอื่น จะได้ลาภมาก
คนเกิดปีจอ เดือนห้า เดือนหก เดือนเจ็ด ตกหมาพระยาเลี้ยง ธาตุดินสุกอุดม เมื่อน้อยมักเข็ญใจ ครั้นเติบใหญ่มากลางคนจะมีทรัพย์มาก ทำราชการอาสาขุนนางพลันได้ดี ทำเรือกสวนไร่นา แต่พอประมาณ
คนเกิดปีจอ เดือนแปด เดือนเก้า เดือนสิบ ตกหมาคนเลี้ยง ธาตุดินดำ มีปัญญามาก ถ้าตกเข็ญใจ จะได้เป็นไท ทำราชการจะได้เป็นใหญ่ จะได้กินเมือง ทำเรือกสวนไร่นาค้าขายพอเลี้ยงตัวได้ มักทำบุญให้ทาน เจรจาซื่อสัตย์ดีนัก
คนเกิดปีจอ เดือนสิบเอ็ด เดือนสิบสอง เดือนอ้าย ตกหมากลางตลาด ธาตุดินจอมเขา ทำราชการพอประมาณ ทำเรือกสวนไร่นาค้าขายดี ใจนั้นมักเป็นทหาร
คนเกิดปีจอ เดือนยี่ เดือนสาม เดือนสี่ ตกหมาจิ้งจอก ธาตุดินทายุ้ง ทำราชการพอเลี้ยงตัวได้ ทำเรือกสวนไร่นาค้าขายพอจะมีกินเทียมเพื่อน  พอเลี้ยงตัวได้ ใจเป็นทหาร ใจแข็ง
คนเกิดปีจอ วันอาทิตย์ หมาไล่เนื้อ มักตกยาก มิดี
คนเกิดปีจอ วันจันทร์ หมาเศรษฐีเลี้ยง สมบูรณ์ ดีนัก
คนเกิดปีจอ วันอังคาร หมาขี้เรื้อน อาภัพ มิดี
คนเกิดปีจอ วันพุธ หมาสาธารณ์ อาภัพ มิดี
คนเกิดปีจอ วันพฤหัสบดี หมามีบริวาร อุดม ดีนัก
คนเกิดปีจอ วันศุกร์ หมาเศรษฐีเลี้ยง บริบูรณ์ ดีนัก
คนเกิดปีจอ วันเสาร์ หมาถูกล่ามโซ่ มีดี

 

ทำนายผู้ที่เกิดปี จอ หมา ตามโหราศาตร์ให้ทราบดังนี้.

เป็นผีเสื้อผู้หยิง ธาตุดิน  สิทธิการิยะ หญิง ชาย ผู้ใดที่เกิดปี จอ มีพระพุธเป็นปาก ปากนั้นเจรจากระด้าง เจรจาประเล้าประโลมคนไม่

เป็น แต่พอตังรอดได้ มีพระอาทิตย์ กับ พระเสาร์เป็นมือ เป็นคนมีฝีมือดี เข้าใจในเรื่องการช่างต่าง ๆด้ดี มีพระศุกร์เป็นใจ มีใจกล้าหาญชอบอาสาขุนนนางเจ้านาย เป็นที่ชอบใจท้าวพระยา และสมณะชีพราหมณ์ทั้งหลาย แต่ตัวเองอาภัพ มีพระอาทิตย์ กับพระอังคารเป็นเท้า เป็นคนไม่สู้เดินทางไกลไปไหน มักไปด้วยยานพาหนะเท่านั้น มีพระจันทร์เป็นที่นั่ง เป็นคนไม่มักมากในเรื่องตัญหาเท่าไร เพราะมีราคะไม่รุนแรง มักจะมีพยาธิติดตัว มีข้าทาสหญิงชาย พอปานกลาง ที่หน้าจะมีแผลเป็นตำหนิ ใจบุญ แล.

***คนที่เกิดปีจอ (สุนัข)***

สิทธิการิยะฯ ท่านว่า..

ปาก..เจรจาพาทีเป็นผู้ใหญ่น่านับถือ รักษาวาจาสัตย์ ยึดมั่นหลักศีลธรรม พูดคำใดเป็นคำนั้น เป็นที่รักของคนทั่วไป มีคนเกรงใจในคำพูดมาก ถ้าเป็นนักบวชจะได้เป็นสมภารเจ้าวัด เป็นนักประชาสัมพันธ์จะมีชื่อเสียง

ใจ..มีจิตใจกล้าหาญ มีความคิดรอบคอบ สุขุม ชอบอาสาเจ้านาย ทำงานสิ่งใดๆได้ดี เพราะมีจิตใจเป็นสมาธิ มีอารมณ์ลึกซึ้งเก็บความรู้สึกทางเพศได้ดีมาก

อารมณ์..มักมีจิตใจกังวลเรื่องที่อยู่อาศัย ที่ทำมาหากิน เป็นชายมักมีเมียหลายคน เป็นหญิงมักอาภัพผัว หาเลี้ยงตัวเองลำบาก

มือ..มีเชิงฉลาดในการงานที่ใช้ฝีมือ ถนัดในการช่างศิลปวิทยา เล่าเรียนได้ดีมาก หากศึกษาวิชาแพทย์ วิศวกรรม วิทยาศาสตร์ หรือทางช่างยนต์กลไก จะก้าวหน้าไปไกลมาก เป็นชายมักเป็นนักปกครอง แพทย์ ครูอาจารย์ เป็นหญิงมักเป็นนักสังคมสงเคราะห์ พยาบาล นักประชาสัมพันธ์

เท้า..มักชอบเดินทางไกล มีที่อยู่ไม่เป็นหลักแหล่งแน่นอน จะลำบากเกี่ยวกับครอบครัว ที่อยู่อาศัย อาสาเจ้านาย หรือสละตนเพื่อส่วนรวม ดีมาก

*ผู้เกิดปีจอ ถ้าเกิดกลางวันมิสู้ดี จะลำบากในวัยเด็ก แต่วัยผู้ใหญ่ใกล้ชรา จะสุขกายสบายใจมาก หากเกิดกลางคืน ท่านว่า จะมีเกียรติยศชื่อเสียงในหน้าที่การงาน ทั้งส่วนรวมและส่วนตัว

เกิดปีจอ เดือน 5 - 6 - 7...ผู้นั้นเมื่อน้อย มักตกยากลำบากกายและทุกข์ใจ เมื่อใหญ่จะมียศ มีอำนาจวาสนา ทำราชการอาสาเจ้านายดี จะได้เป็นใหญ่ มีคนยำเกรง ทำเรือกสวนไร่นาหรือค้าขาย พอปานกลาง
เกิดปีจอ เดือน 8 - 9 - 10...ผู้นั้นเมื่อน้อย จะพลัดพรากจากพ่อแม่ อาภัพที่อยู่ หรือมักจะเป็นคนจนยากไร้ แต่เมื่อเติบใหญ่วัยสูงอายุ จะมียศถาบรรดาศักดิ์ จะมีเกียรติยศปรากฎไปทั่วต่างแดน คิดทำการงานใดๆสำเร็จทุกอย่างทุกประการ
เกิดปีจอ เดือน 11 - 12 - 1...ผู้นั้นมักเป็นคนจิตใจกล้าหาญชาญชัย ใจทหาร แต่อาภัพ เป็นหญิงจะก้าวหน้า ทำอะไรเจริญรุ่งเรืองทุกประการ ทำเรือกสวนไร่นา หรือค้าขายจะร่ำรวยมีทรัพย์มาก
เกิดปีจอ เดือน 2 - 3 - 4...ผู้นั้นเป็นคนมีสติปัญญาเป็นที่พึ่งของคนทั่วไป ทำราชการงานหลวงจะได้เป็นใหญ่เป็นโต มีบริวารคนใช้มาก ทำเรือกสวนไร่นา หรือทำการค้าขาย จะได้ผลดีมีกำไร มีทรัพย์สินเงินทองมาก

...ทำนายตามลักษณะวัน...

วันอาทิตย์..

สุนัขไล่เนื้ออายุมาก..

มักลำบาก เหนื่อยกายและใจ มิสู้ดี

วันจันทร์..

สุนัขเศรษฐีเลี้ยง..

จะสมบูรณ์ด้วยเงินทอง ดีนัก

วันอังคาร..

สุนัขขี้เรื้อน..

มักมีโรคภัยเบียดเบียน มิสู้ดี

วันพุธ..

สุนัขขาว(ด่าง)..

มักใจนักเลง มีบริวารมาก ปานกลาง

วันพฤหัส..

สุนัขพระยาเลี้ยง..

มักสุขสบายใจ ดีนัก

วันศุกร์..

สุนัขพรานล่าเนื้อ..

มักซัดเซพเนจร อยู่เป็นที่ มิสู้ดี

วันเสาร์..

สุนัขผอมโซ..

มกัมากในกามคุณ มิสู้ดี

ต่อไปทำนาย ผู้ที่เกิด ปีจอ ตามวันทั้ง ๗  ให้ทราบเป็นวันวันไปดังนี้.

๑. ทำนายผู้ที่เกิด ปีจอ วันอาทิตย์ ให้ทราบดังนี้.

ผู้ที่เกิด ปี จอ วันอาทิตย์  ควรคิดให้ดี  ลำบากเหลือที  เป็นหมาไล่เนื้อ  เหยื่อไม่จำนน  ยากหยิบยากฉวย  จึงมักตกยาก

ญาติมิตรคิดหนีจาก  ไม่มีใครมาใกล้  ยากจนเข็ญใจ  ไม่ยอมเอ่ยปาก  แต่มีมานะ  มักจะกระดาก  ขอร้องจากใคร  ไม่ได้

ไร้ผล  แต่พอรุ่งเรือง  กระเดื่องยศศักดิ์  ญาติมิตรก็กลับ  หันมาหาตน  ไม่เคยคิดร้าย  หมายมุ่งแกล้งคน  ใครเอ่ยปากขอ

ยกยอให้เลย  ท่านเอย.

๒. ทำนายผู้ที่เกิด ปีจอ วันจันทร์  ให้ทราบดังนี้.

ผู้ที่เกิด ปีจอ  วันจันทร์  รู้กันดีว่า  จะได้เป็นเศรษฐี  แต่ว่าใจใหญ่  หมาเศษรฐีเลี้ยง  สุขเคียงร่ำไป  ปากพูดไม่กลัวใคร

สมบัติสมบูรณ์  ใจบุญยิ่งนัก  รักการกุศล  แถมยังอดทน  ทุกอย่างมากมูล  แม้คราวอาภัพ  ตกอับเค้ามูล  ญาติมิตรเพิ่ม

พูน  โอบเอื้อเกื้อหนุน  ใจตนเป็นใหญ่  ไม่เกรงกลัวใคร  ฉลาดเหลือล้น  ก่อเกิดเลิศผล  จะทำการใด  ใจใหญ่เหลือล้น

สำเร็จเป็นผล  ทุกทุกสถาน  ท่านเอย.

๓. ทำนายผู้ที่เกิด ปีจอ  วันอังคาร  ให้ทราบดังนี้.

ผู้ที่เกิด ปีจอ  วันอังคาร  ทุกสถานแปดเปื้อน  เป็นหมาขี้เรื้อน  ไร้คนอุปการะ  มักจะอาภัพ  จนอับเหลือประมาณ  ต้อง

ขยันหมั่นเพียร  ภารกิจจึงจะดี  แถมยังปากเก่ง  ล้วนเร่งเพื่อนเพื่อน  ทำให้เขาหน่ายหนี  อยู่ช้าคอยที่  ญาติมิตรไม่รัก

มักเบือนหน้าหนี  แต่คนปรานี  พอมีสบายบ้าง  คราวที่ตกยาก  ลำบากเหลือแสน  แต่ไม่กลัวแคลน  การงานทั้งหลาย

ฐานะพอประมาณ  ไม่คร้านไม่ถอย  ใจบุญไม่น้อย  พอรอดตัวได้  ท่านเอย.

๔. ทำนายผู้ที่เกิด  ปีจอ  วันพุธ  ให้ทราบดังนี้.

ผู้ที่เกิด  ปีจอ  วันพุธ  พอจะสุขศานต์  หมามีบริวาร  สุขสำราญจิตใจ  ทำการงานอันใด  ญาติมิตรมาใกล้  มิตรร่วมน้ำใจ

ใฝ่เข้าเคียงตน  ปากดีพูดเพราะ  แสนเสนาะดวงจิต  จึงมากด้วยญาติมิตร  สนิทสนมเคียงกมล  ไม่เคยลำบาก  ทุกข์ยาก

เหลือล้น  สุขเกษมเปรมกมล  พ้นภัยใกล้ถึง  แสนจะอุดม  เงินทองหลากไหล  ร่ำรวยเหลือคะณา  ใจบุญยิ่งนัก  เพื่อนมักคิด

ถึง  ญาติวงศ์คงคำนึง  พอได้สบายใจ  ท่านเอย.

๕. ทำนายผู้ที่เกิด  ปีจอ  วันพฤหัสบดี  ให้ทราบดังนี้.

ผู้ที่เกิด ปีจอ  วันพฤหัส  ข้องขัดอยุ่เรื่อย  พาให้เหน็ดเหนื่อย  ลำบากเหลือหลาย  เพราะเป็นหมาบ้า  พาใจดุร้าย  ปากเปราะ

เคราะห์ร้าย  ไม่เกรงกลัวใคร  เมื่อน้อยทุกข์ยาก  ลำบากเหลือที  ต้องขยันหมั่นเพียร  พอแก้หายจน  พินิจพิเคราะห์  งานเหมาะ

สมตน  มิฉนั้นจะระคน  ภัยใกล้ให้ลำบาก  ถ้าผู้ใหญ่สั่งสอน  ว่าวอนอย่างไร  คิดตัวเป็นใหญ่  แถมเหยียดหยาบซ้ำ  ต้องรู้ระมัด

ประหยัดถ้อยคำ  ท่าทีดีล้ำ  จึงจะค่อยรอดตัว  ท่านเอย.

๖. ทำนายผู้ที่เกิด  ปีจอ  วันศุกร์ ให้ทราบดังนี้.

ผู้ที่เกิด ปีจอ  วันศุกร์  พ้นทุกข์ทั้งมวล  สุขเกษมสมส่วน  แถมใจไม่ชั่ว  เป็นหมาพระยาเลี้ยง  ซื่อเสียงกระจายทั่ว  เกียรติ

ยศเกลือกกล้ว  มากด้วยทรัพย์สิน  แสนจะบริบูรณ์  ทรัพย์พูนเพิ่มให้  ข้าทาสเคียงใกล้  ได้ฟังได้ยิน  รอบรู้การกิจ  คิดเป็น

อาจิณ  มุ่งดีโดยถวิล  มงคลครองสิ้น  ปากมีเสน่ห์  คะเนเล่ห์กล  ล้วนแต่แยบยล  มงคลร่วมเรียง  ญาติมิตรมากมาย  เคลื่อน

กายเข้าเคียง  ทุกข์โทษเอนเอียง  หักพรากจากตน  ท่านเอย.

๗. ทำนายผู้ที่เกิด  ปีจอ  วันเสาร์  ให้ทราบดังนี้.

ผู้ที่เกิด ปีจอ  วันเสาร์  พาท้อหัวใจ  มักมีโพยภัย  เกลื่อนใกล้เข้าหาตน  หมากถูกล่ามโซ่  โอหังเหลือล้น  อาภัพอับจน

ต้องให้ระวัง  จะทำการใด  ให้เร่งพินิจ  ดีอาจเป็นผิด  คิดให้ยับยั้ง  หากเผลอเรอนัก  มักพลาดผิดพลั้ง  บุญทานก่อตั้ง

พอแก้กันได้  ขยันหมั่นทำดี  เป็นวิธีหากิน  หาทรัพย์หาสิน  เอาธรรมนำให้  อย่าคิดการบาป  หยาบช้าแก่ใครใคร  จะเกิด

โทษใหญ่  ล้วนไม่สมควร  ท่านเอย.