Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

คนเกิดปีกุน - หมู

เป็นมนุษย์ผู้หญิง ธาตุน้ำ มิ่งขวัญตกอยู่ที่ต้นบัวหลวง และต้นบัวบก
ผู้ใดเกิดปีกุน ชันษาตกอยู่ที่เท้าซ้ายของพรหม พระพฤหัสบดีเป็นปาก เจรจาหลักแหลม รู้หลักนักปราชญ์ แตมิสู้จะมีผู้เชื่อฟัง พระศุกร์กับพระอาทิตย์เป็นมือ มักจะต้องทำการงานหนัก เหนื่อยมาก พระเสาร์เป็นใจ ใจร้อน ใจเร็ว เป็นคนเจ้าโทสะ โกรธง่ายหายเร็ว ไม่ผูกอาฆาต  พระจันทร์กับพระพุธเป็นเท้า มักเป็นคนชอบเดิน พระอังคารเป็นที่นั่ง ถ้าเป็นหญิงมักมีตำหนิในที่ลับ ถ้าเป็นชายมักจะเป็นชู้เมียท่าน เจรจาเป็นที่ชอบใจสมณชีพราหมณ์ และขุนนางท้าวพระยา
ได้เมื่อพระศุภมิตร พานางแก้วเกษิณีไปอยู่กลางป่า จากที่เกิดไปอยู่ที่อื่นจะได้ดี จะมีเงินทองมาก
คนเกิดปีกุน เดือนห้า เดือนหก เดือนเจ็ด ตกหมูเทวดาเลี้ยง ธาตุน้ำสร้าง มิสู้ดี ทำราชการมิสู้ดี ทำเรือกสวนไร่นาค้าขายพอทำกิน  ถ้าไปทำมาหากินต่างเมืองจะดี จะมีเงินทองมาก มีปัญญา ใจบุญ
คนเกิดปีกุน เดือนแปด เดือนเก้า เดือนสิบ ตกหมูคนเลี้ยงอยู่ในเล้า ธาตุน้ำอาศัย มีญาติกามาก พึ่งผู้อื่นมิได้ ต้องพึ่งตัวเอง ทำราชการมิสู้ดี ทำเรือกสวนไร่นาค้าขายดี ใจบุญนัก ทำกินโดยสัจจะ โดยซื่อ มีปัญญาดีนัก
คนเกิดปีกุน เดือนสิบเอ็ด เดือนสิบสอง เดือนอ้าย ตกหมูขี้เรื้อน ธาตุน้ำป่า มักตกเข็ญใจ ทำราชการพอประมาณ ทำเรือกสวนไร่นาค้าขาย พอมีอันจะกิน ใจบุญ เจรจาความซื่อสัตย์ดี
คนเกิดปีกุน เดือนยี่ เดือนสาม เดือนสี่ ตกหมูป่าคาบแก้ว ธาตุน้ำคลอง จับยาก เป็นพญาแก่หมูทั้งหลาย ทำราชการพลันได้ดี ทำเรือกสวนไร่นาค้าขายดี ใจบุญ
คนเกิดปีกุน วันอาทิตย์ หมูพระยาเลี้ยง จะมีบุญวาสนาดีนัก
คนเกิดปีกุน วันจันทร์ หมูคนฆ่ากิน มักตกทุกข์ มิดี
คนเกิดปีกุน วันอังคาร หมูเศรษฐีเลี้ยง จะมีทรัพย์ ดีนัก
คนเกิดปีกุน วันพุธ หมูสาธารณ์ อาภัพ มิดี
คนเกิดปีกุน วันพฤหัสบดี หมูราชครูเลี้ยง ดีนัก
คนเกิดปีกุน วันศุกร์ หมูขาหัก มักเข็ญใจ มิดี
คนเกิดปีกุน วันเสาร์ หมูมีบริวาร จะได้เป็นมนตรี ดีนัก

 

ทำนายผู้ที่เกิด ปี กุน หมู ตามโหราศาสตร์ให้ทราบดังนี้.

ผู้ที่เกิดปี กุน เป็นมนุษย์ผู้หญิง ธาตุน้ำ สิทธิการิยะ หญิง ชาย ผู้ใดที่เกิดปี กุน มีพฤหัส

บดีเป็นปาก ปากนั้นเจรจาหลักแหลม รู้จักหลักนักปราชญ์ แต่ไม่ชอบมีใครรับฟัง มีพระ

ศุกร์ กับ พระอาทิตย์เป็นมือ ชอบทำงานหนักเหนื่อยยาก มีพระเสาร์เป็นใจ ใจร้อน ใจ

เร็ว เป็นคนเจ้าโทสะ โกรธง่าย หายเร็ว ไม่ผู้อาฆาต มีพระจันทร์ กับ พระพุธเป็นเท้า มักเป็นคนชอบเดินทางไกล มีพระอังคารเป็นเป็น

ที่นั่ง ถ้าเป็นหญิงมักมีตำหนิในที่ลับ ถ้าเป็นชายจะเป็นคนมากชู้หลายเมีย เจรจาเป็นที่ชอบใจ สมณะชีพราหมณ์ ขุนนางท้าวพระยา แล.

***คนที่เกิดปีกุน (สุกร)***

สิทธิการิยะฯ ท่านว่า..

ปาก..เจรจาพาทีมีเหตุผล คนเชื่อถือในคำพูด มักมีคนมาขอคำปรึกษาหารือ เป็นสมณชีพราหมณ์จะมีคนนับหน้าถือตา ได้เป็นสมภารวัด มีลูกศิษย์ คนรับใช้ บริวารมาก

ใจ..เป็นคนกล้าหาญ เข้มแข็งทรหดอดทน ชอบอาสาเจ้านาย และมักผูกใจเจ็บคนที่เคยทำให้เจ็บ หรือมาทำให้ตนไม่ดี โกรธง่ายหายเร็ว เจ็บแล้วมักจำ

อารมณ์..มีจิตใจมักมากในกามารมณ์ มักมีอารมณ์ฉุนเฉียว เป็นชายมักผิดลูกผิดเมียคนอื่น เป็นหญิงมักมีปานในที่ลับ มีเสน่ห์น่ารัก ถูกใจคนต่างเพศดีมาก

มือ..มักทำการงานรวดเร็วทันใจ ทำสิ่งใดได้ทุกอย่าง แต่จะเอาดีไม่ค่อยได้ มีนิสัยอดทน บึกบึน ไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อย อาสาเจ้านาย หรือทำงานประจบเจ้านายเป็นเลิศ

เท้า..เดินเชื่องช้า เจ้าอารมณ์ ครุ่นคิดในกามราคะมากสักหน่อย รู้จักเลือกคบคน หยิ่งในศักดิ์ศรี รักพวกรักฝูง นิยมแบ่งชั้นวรรณะ

*ผู้เกิดปีกุน ถ้าเกิดเวลากลางวันดี มีความสุขสบาย ไม่เดือดร้อนที่อยู่อาศัย หากเกิดเวลากลางคืน จะมักมากในกามารมณ์ สุขกายแต่ไม่สบายใจ

เกิดปีกุน เดือน 5 - 6 - 7...มักเกิดมาบนกองเงินกองทอง แม้เกิดในสกุลยากจน ก็จะร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐี ทำราชการงานหลวงจะก้าวหน้ารวดเร็ว แม้ทำเรือกสวนไร่นา หรือทำมาค้าขายก็จะเจริญรุ่งเรือง มีผลกำไรมาก
เกิดปีกุน เดือน 8 - 9 - 10... มักมีสติปัญญาไหวพริบดี ซื่อสัตย์สุจริต คิดพึ่งใครไม่ได้ ทำราชการงานหลวงไม่ก้าวหน้า เข้ากับคนอื่นไม่ค่อยได้ เพราะทัศนะขัดกัน ทำเรือกสวนไร่นาหรือค้าขาย ดีมีผลกำไรปานกลาง
เกิดปีกุน เดือน 11 - 12 - 1... เจรจาพาทีซื่อสัตย์ มีศีลธรรมประจำใจ มักยากไร้ หาใครเป็นที่พึงพาอาศัยไม่ค่อยได้ ทำเรือกสวนไร่นาหรือค้าขายพอมีอันจะกิน ไม่เดือดร้อน จะสบายเมื่อยามแก่ จะมีผู้อุปถัมภ์ค้ำชู
เกิดปีกุน เดือน 2 - 3 - 4...มีจิตใจรักการงาน ทำอะไรมักจะหมกมุ่นจนประสบความสำเร็จ ใจบุญสุนทาน ทำราชการจะก้าวหน้า มีผู้ช่วยเหลือ ทำเรือกสวนไร่นาหรือค้าขายดี มีผลกำไร บริบูรณ์ด้วยโภคทรัพย์

...ทำนายตามลักษณะวัน...

วันอาทิตย์..

หมูพระยาเลี้ยง..

มีอำนาจมากบริบูรณ์ด้วยเงินทอง ดีนัก

วันจันทร์..

หมูคนเลี้ยงไว้ฆ่ากิน..

มักถูกเขาหลอกลวง มิสู้ดิน

วันอังคาร..

หมูเศรษฐีเลี้ยงไว้..

จะมีทรัย์สินมาก ดีนัก

วันพุธ..

หมูพิการ..

มักขี้โรค ไม่ดี

วันพฤหัส..

หมูราชครู..

มักมีปัญญาดี มีความรู้ ดีนัก

วันศุกร์..

หมูป่าขาหัก..

มักเข็ญใจ มิสู้ดี

วันเสาร์..

หมูสาธารณะ..

มีมิตรสหายมาก ปานกลาง

ต่อไปเป็นการทำนายผู้ที่เกิด ปีกุน ตามวันทั้ง  ๗ ให้ทราบแต่ละวัน ดังนี้

๑. ทำนายผู้ที่เกิด ปีกุน วันอาทิตย์ ให้ทราบดังนี้.

ผู้ที่เกิด ปีกุน  วันอาทิตย์ สุขสถิตย์ร่วมเรียง  เป็นหมูพระยาเลี้ยง  ล้วนแต่เพริดพราย  มีบุญวาสนามาก  พาให้สมหมาย

การงานมากมาย  สมหมายทุกอย่าง  ทั้งทรัพย์สินเงินทอง  กองใหญ่อักโข  คนใหญ่คนโต  ล้วนมาให้เกียรติล้น  ญาติมิตร

มากมาย  หมายมาชิดตน  ข้าทาสมากล้น  มาร่วมมอบกาย  การงานทุกอย่าง  สมปรารถนา  รีบทำคิดดู  โดยด่วนดีมาก

ทุกข์ร้อนย้อนเข้า  ไม่เหงาสบาย  พ้นโทษโหดร้าย  สุขสบาย  ท่านเอย.

๒. ทำนายผู้ที่เกิด ปีกุน วันจันทร์ ให้ทราบดังนี้.

ผู้ที่เกิดปี กุน วันจันทร์  ไม่มั่นคงทุกอย่าง  หมูคนฆ่ากิน  ทุกข์เข็ญเข้ามาหา  แสนจะอัพ   ตกอับเหลือล้น  ต้องระวังตนให้ดี

ผิดพลาดง่ายดาย  ลำบากหลายหน  ระคนด้วยโทษ  มากจากความโกรธ  จงระวังให้มาก  โดยพินิจพิเคราะห์  หาทางที่เหมาะ

ทางชั่วคอยแก้  ให้หายคลายห่าง  ปากเก่งเหลือที  วจีอาจหาญ  จนลืมนึกถึงตน  การงานทุกอย่าง  มักหลงลืมตัว  ทำให้ความ

ชั่วแอบอ้าง  มุ่งจิตถวิลล้าง  บาปให้ห่างใกล  ท่านเอย.

๓. ทำนายผู้ที่เกิด  ปีกุน  วันอังคาร  ให้ทราบดังนี้.

ผู้ที่เกิด ปีกุน วันอังคาร  อังคารปีกุน  มีบุญเหลือล้น  ล้วนเกิดมงคล  แก่ตนมากมี  เป็นหมูเศรษฐีเลี้ยง  คอยเคียงสุขขี

ทรัพย์หลากมากมี ตกต้องต่อตาม  ทำการงานใด  ล้วนแต่ให้ผล  มากมีมงคล  เหลือล้นดีงาม  แถมยังใจบุญ  เจื้อจุนเพื่อน

ฝูง  ญาติมิตรติดตาม  ฝันใฝ่เอื้ออำนวย   ไม่ค่อยตกอับ  อาภัพใม่มี  โชคดีเสมอ  เพราะบุญเก่าช่วย  แถมในชาตินี้  ใจดีร่ำ

รวย  ใจจึงคิดช่วย  ผู้อับยากจน  ท่านเอย.

๔. ทำนายผู้ที่เกิด ปีกุน  วันพุธ  ให้ทราบดังนี้.

ผู้ที่เกิดปีกุน  วันพุธ  ประทุษฐ์เททับ  แสนจะอาภัพ  ตกอับหม่นหมอง  เป็นหมูสาธารณ์  การงานที่ใฝ่ปอง  ล้วนไม่แคล่วคล่อง

ต้องลำบากยากเข็ญ  หากินลำบาก  ตกยากเหลือล้น  แถมยังมีคน  ตามคอยขัดขวาง  ต้องระมัดระวัง  ยับยั้งตนไว้  ทำแบบ

คนใจเย็น  จึงค่อยแก้ได้  ญาติมิตรเททับ  ทุกข์กลับหลีกหนี  มิตรก็ไม่มี  มาร่วมเห็นใจ  ต้องแก้ตนเอง  ตามเพลงพบใจ  พอ

จะแก้ไข้ได้  พอประมาณ  ท่านเอย.

๕. ทำนายผู้ที่เกิด ปีกุน วันพฤหัสบดี  ให้ทราบดังนี้.

ผู้ที่เกิด ปีกุน วันพฤหัส  สุขสวัสดิ์ร่วมเรียง  เป็นหมูราชครูเลี้ยง  ล้วนเลิศทุกสถาน  เป็นหมูชั้นดี  ไม่มีทุกข์ผ่าน  แสนสุข

สำราญ  แถมใจเป็นบุญ  ทำการงานใด  ล้วนแต่ได้ผล  ทรัพย์สินเหลือล้น  บังเกิดเป็นผล  ญาติมิตรมากล้น  มาช่วยเจือจุน

จึงมากกด้วยทุน  ทรัพย์สินไหลนอง  ทั้งเป็นคนฉลาด  สามารถยั่งนัก  มียศมีศักดิ์  ข้าทาสบริวาร  งานคิดว่ายาก  หากทำ

ก็แคล่วคล่อง  สำเร็จสมปอง  ทุกอย่างทุกประการ  ท่านเอย.

๖. ทำนายผู้ทีเกิด ปีกุน วันศุกร์  ให้ทราบดังนี้.

ผุ้ที่เกิดปี  กุน วันศุกร์ เป็นหมูขาหัก  มักจะเข็ญใจ  ปีกุนวันศุกร์นั้นใชร้  จงให้รู้การ  แสนจะอาภัพ  จนอับเหลือประมาณ

ไม่มีคนเอื้อเจือจาน  ลำบากยากแสน  ญาติมิตรเกลียดนัก  ไม่รักแต่น้อย  แถมทุกข์บ่อยบ่อย  พลอยให้คับแค้น  ปากก็อวด

กล้า  พาให้เกิดโทษ  ทุกข์เข้ามาแทน  เป็นทุกข์เหลือแสน  ต้องเร่งประหยัด  ระมัดระวัง  การใดควรยั้ง  ก็ให้ตั้งจิตจำ  พินิจ

พิเคราะห์  ให้เหมาะให้ล้ำ  จึงค่อยเร่งทำ  พอแก้ตัวได้  ท่านเอย.

๗. ทำนายผู้ที่เกิด ปีกุน วันเสาร์  ให้ทราบดังนี้.

ผู้ที่เกิด ปีกุน  วันเสาร์  พันโศกเศร้าผ่าน  เป็นหมูบริวาร  สำราญเหลือใจ  ทำราชการนั้นใซร้  งานเด่นเกินใคร  จะพูดคำใด

คนล้วนเชื่อฟัง  มียศมีศักดิ์  คนรักมากมาย  การงานทั้งหลาย  เหมือนดังปลูกฝัง  ทำการค้าขาย  พาเด่นโด่งดัง  เงินทองไหล

หลั่ง  ไม่ผิดสายธาร  ใจบุญเหลือที่  ทำดีแน่นอน  จึงได้พ้นเดือดร้อน  แสนสุขสำราญ  ปากมีเสน่ห์  คะเนกิจการ  ทำถูกทุก

สถาน  สำราญเกียรติยศ  ท่านเอย.