Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

คนเกิดปีระกา - ไก่

เป็นผีเสื้อผู้ชาย ธาตุเหล็ก มิ่งขวัญตกอยู่ที่ต้นยาง และต้นฝ้ายเทศ
ผู้ใดเกิดปีระกา ชันษาตกอยู่ที่เข้าพรหมด้านซ้าย พระอังคารเป็นปาก เจรจาไม่มีหางเสียง ชอบกล่าวเรื่องราวของผู้อื่น พระพุธกับ พระศุกร์เป็นมือ เป็นคนมีฝีมือในการช่าง เรื่องเย็บปักถักร้อยต่าง ๆ พระพฤหสับดีเป็นใจ ไม่สู้จะฉลาด เล่าเรียนวิชาสิ่งใด ๆ ก็ดี ไม่ค่อยจะมีความทรงจำ พระเสาร์กับ พระจันทร์เป็นเท้า มักเป็นคนชอบเดิน พระอาทิตย์เป็นที่นั่ง เป็นคนมีตัณหาราคะจัด เมื่อน้อยอาภัพ ไร้ญาติพี่น้อง ใจบุญ
ได้เมื่อพระเวสสันดรพาพระนางมัทรี ชาลี กัณหาไปสู่เขาวงกฏ ทรงบรรพชาเป็นดาบสอยู่กลางป่า อาภัพพ่อแม่ญาติกา แต่ใจดีนัก
คนเกิดปีระกา เดือนห้า เดือนหก เดือนเจ็ด ตกไก่คนเลี้ยง ธาตุเหล็กดี เมื่อน้อยเข็ญใจ ทำราชการจะได้เป็นใหญ่กว่าคนทั้งปวง ทำเรือกสวนไร่นาค้าขายดี ใจอ่อน สอนง่าย ใจบุญ ถ้าเป็นหญิงมักหลายผัว
คนเกิดปีระกา เดือนแปด เดือนเก้า เดือนสิบ ตกไก่เถื่อน ธาตุเหล็กอ่อน เลี้ยงยาก เจรจากลับกลอก มีความโกรธร้านดังงูพิษ งูเห่า ทำราชการไม่สู้ดี ทำเรือกสวนไร่นาค้าขายจึงจะดี ใจบุญ มีปัญญา
คนเกิดปีระกา เดือนสิบเอ็ด เดือนสิบสอง เดือนอ้าย ตกไก่แจ้สินบน ธาตุเหล็กกล้า ทำราชการพอคุ้มตัวได้ ทำเรือกสวนไร่นาค้าขายพอทำพอกิน เป็นคนเขลา มักตกอับเข็ญใจ แต่ใจบุญ
คนเกิดปีระกา เดือนยี่ เดือนสาม เดือนสี่ ตกไก่พระยาเลี้ยง ธาตุเหล็กอุดม ทำราชการจะได้เป็นมนตรีผู้ใหญ่ จะมีทรัพย์สินเงินทอง ข้าทาสชายหญิง เป็นคนมีปัญญา ทำเรือกสวนไร่นาค้าขายดีนัก
คนเกิดปีระกา วันอาทิตย์ ไก่พระยาเลี้ยง สมบูรณ์ดีนัก
คนเกิดปีระกา วันจันทร์ ไก่หาอาหารมิได้ มักต้องตกยาก
คนเกิดปีระกา วันอังคาร ไก่พนันเอาเมือง ดีนัก
คนเกิดปีระกา วันพุธ ไก่พระโพธิสัตว์เลี้ยง ดีนัก จะมีบุญวาสนา
คนเกิดปีระกา วันพฤหัสบดี ไก่ราชครูเลี้ยง ดีนัก จะมีปัญญาความรู้ เฉลียวฉลาด
คนเกิดปีระกา วันศุกร์ ไก่คนเลี้ยง มิดี จะได้รับความลำบาก
คนเกิดปีระกา วันเสาร์ ไก่สมณพราหมณ์เลี้ยง บริบูรณ์ ดีนัก

ทำนายผู้ที่เกิดปี ระกา ไก่ ตามโหราศาสตร์ให้ทราบดังนี้.

ผู้ที่เกิดปี ระกา เป็นเทวดาผู้ชาย ธาตุเหล็ก สิทธิการะ หญิง ชาย ผู้ใดที่เกิดปี ระกา มีพระอังคารเป็นปาก ปากนั้น เจรจาไม่ดัง แต่ชอบเล่าเรื่องของผู้อื่น มีพระพุธกับ พระศุกณ์เป็นมือ เป็นคนมีฝีมือในการช่าง เช่นเรื่องเย็บปักถักร้อย ต่าง ๆ มีพฤหัสบดีเป็นใจ ใจนั้นไม่สู้ฉลาด จะเรียนวิชาอะไรก็ตาม ไม่ค่อยทรงจำ มีพระจันทร์ กับ พระเสาร์ เป็นเท้า มักเป็นคนชอบเดิน มีพระอาทิตย์เป็นที่นั่ง เป็นคน

มีตัญหาจัด เมื่อน้อยอาภัพ ไร้ญาติพี่น้อง แต่ใจบุญ แล.

***คนที่เกิดปีระกา (ไก่)***

สิทธิการิยะฯ ท่านว่า..

ปาก..มักชอบพูดจาลามก พูดสองแง่สองมุม ทำให้คนฟังเข้าใจไขว้เขวคลาดเคลื่อน บิดเบือนไปในเรื่องเกี่ยวกับเพศ วาจาหยิกแกมหยอก ปากว่ามือถึง คารมคมคาย เป็นที่พอใจต่อเพศตรงข้าม รู้เท่าทันคน แต่มักจะหลงใหลเพลี่ยงพล้ำกลอุบายเพศตรงข้ามเสมอ

ใจ..เป็นคนมีศีลธรรม มีสัจจะ ชอบเรียนวิชาสารพัด แต่เอาดีไม่ค่อยได้ ชอบความสงบ ถือศีลกินเจ เป็นนักบวชหรือหมอดูดี

อารมณ์..มักมากในกามารมณ์ มั่วสุมกับเพศตรงข้าม ไม่ค่อยมีความอิ่มในกามราคะ มักจะมีไฝหรือปานในที่ลับ มีเสน่ห์เป็นที่รักใคร่พึงพอใจของเพศตรงข้าม เป็นชายมักอาภัพในหน้าที่การงาน มีคู่ครองหลายคน เป็นหญิงมักมีความมักใหญ่ใฝ่สูง จะมีสามีที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานสูง

มือ..มีฝีไม้ลายมือในเชิงศิลป์ ทำอะไรได้ทุกอย่าง แต่จะเอาดีเด่นไม่ได้ การทำสิ่งใดมักจะหนักไปทางครึ่งศิลป์ครึ่งอนาจาร มือไวใจเร็วเกี่ยวกับเพศตรงข้าม แต่มีเสน่ห์จูงใจเพศตรงข้ามได้ดี เกิดที่นี่มักไปได้ดีที่อื่น

เท้า..ชอบเดินทางไกล อยุ่ที่ไหนได้ไม่นาน มักพเนจรไปตามที่ใจชอบ นิสัยใฝ่ต่ำ มั่วกามารมณ์จัด ถ้าติดการพนันจะถอนตัวยาก ชอบสุรานารี พาชีและกีฬาบัตร มากกว่าอย่างอื่น

*ผู้เกิดปีระกา ถ้าเกิดเวลากลางวันมิสู้ดี เพราะจะอาภัพ ตกระกำลำบากในการหาเลี้ยงชีพ หากเกิดเวลากลางคืน จะมีสุข มั่งมัทรัพย์สินเงินทอง คนใช้บริวารมากมาย

เกิดปีระกา เดือน 5 - 6 - 7... มักเป็นคนใจบุญ ใจคอกว้างขวาง เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สละประโยชน์เพื่อส่วนรวมดี เมื่อวันเด็กมักลำบากเข็ญใจ ครั้งเติบใหญ่ จะได้เป็นเจ้านายใหญ่โต มีอำราจวาสนา เป็นชายชะตาเข้าเกณฑ์ดีมาก เป็นหญิงมัอาภัพสามี ทำเรือกสวนไร่นา หรือประกอบการค้า จะเจริญก้าวหน้ามีกำไรมาก
เกิดปีระกา เดือน 8 - 9 - 10... มักเป็นคนมีสติปัญญา ปฎิภาณไหวพริบเท่าทันคน มักโกรธง่ายหายเร็ว หมกมุ่นในกามารมณ์ การเจรจาเอาจริงเอาจังไม่ค่อยได้ แต่ใจพอมีศีลธรรมอยู่บ้าง ทำราชการไม่สู้ดี ก้าวไปช้า แต่ก็มั่นคง ทำการเกษตรหรือค้าขายดี
เกิดปีระกา เดือน 11 - 12 - 1... มักโง่เขลาเบาปัญญา จะถูกคนอื่นหลอกลวงอยู่เป็นนิจ ทำมาหากินมักตกยาก ำด้แต่ความชอกช้ำระกำใจ ทำราชการงานหลวงพอคุ้มตัว หากทำเรือกสวนไร่นา หรือค้าขายพอเอาตัวรอดได้
เกิดปีระกา เดือน 2 - 3 - 4... มักเป็นคนมีสติปัญญาเฉียบแหลม มีวิชาความรู้ ทำราชการการเมืองจะได้เป็นรัฐมนตรี ขุนนางยศสูง ทำเรือกสวนไร่นา จะมีพออยู่พอกิน หากทำราชการ ค้าขายหรือธุรกิจติดต่อ จะมีกำไรดี

...ทำนายตามลักษณะวัน...

วันอาทิตย์..

ไก่ชนพนันเอาบ้านเมือง..

มักเหนื่อยกาย แต่สบายใจ ดีนักแล

วันจันทร์..

ไก่พนันบ่อนเถื่อน..

มักตกยาก ไร้ผู้อุปถัมภ์ มิสู้ดี

วันอังคาร..

ไก่ชน..

มักใจนักเลง มีอำนาจ ศัตรูมีปานกลาง

วันพุธ..

ไก่พระโพธิสัตว์เลี้ยง..

มักมัปัญยาดี เสมอตัว

วันพฤหัส..

ไก่ราชครูเลี้ยง..

มักโอหัง หยิ่งในเกียรติ ปานกลาง

วันศุกร์..

ไก่ประชาราษฎร์..

มักเจ้าสำราญ ไม่สู้ดี

วันเสาร์..

ไก่วัด..

มักอิสระ มีความสุขดี ดีนักแล

ต่อไปทำนายผู้ที่เกิด ปีระกา ประจำวันทั้ง ๗ ให้ทราบแต่ละวัน ดังนี้.

๑. ทำนายผู้ที่เกิด ปีระกา วันอาทิตย์ ให้ทราบดังนี้

ผู้ที่เกิด ปีระกา วันอาทิตย์  ไก่พระยาเลี้ยง  มากมีชื่อเสียง  แสนจะสมบูรณ์  ทำการงานใด  ได้ทรัพย์เพิ่มพูม  เงินทองมากมูล

บังเกิดผลงาม  เป็นคนใจบุญ  หมกมุ่นทำดี  ไม่มีขาดสาย  เป็นศักดิ์เป็นศรี  ไม่มีที่ทราม  เกียรติยศลือไกล  คนใกล้ไกลตาม

โอบเอื้อการุณ  ยามพัฒน์สวัสดี  มากคนอุปถัมภ์  น้อมนำมงคล  บังเกิดแก่ตน  เลิศล้นราศรี  สิ่งบาปหยาบช้า  ล้วนกรายห่าง

หนี  แสนเกษมเปรมปรีดิ์  จนตลอดฃีวิต  ท่านเอย.

๒. ทำนายผู้ที่เกิด ปีระกา วันจันทร์ ให้ทราบดังนี้.

ผู้ที่เกิด ปีระกา วันจันทร์  ปีระกานั้น  ตกยากนักหนา  มักพาพบผิด  ไก่ไร้อาหาร  ทุกข์ผ่านใกล้ชิด  ต้องเร่งพินิจ  ตั้งจิตระวัง

ทำการงานใด  อย่าได้อวดดี  พลาดพลั้งหลายที  ควรที่จะยับยั้ง  ชั่งใจตนเอง  ตามเพลงแฝงฝัง  เพื่อพ้นความผิด  พลาดพาเสีย

ใจ  วันนี่วันหน้า  อย่าได้อยู่นั่ง  การงานทุกสิ่ง  รีบทำเอาไว้  ยิ่งการบุญทาน  อุปการะแก่ใคร  ผลชอบตอบให้  ได้ดีแน่นอน

ท่านเอย.

๓. ทำนายผู้ที่เกิด ปีระกา วันอังคาร  ให้ทราบดังนี้.

ผู้ที่เกิด ปีระกา  วันอังคาร ไก่พนันเอาเมือง  จึงมักทำเรื่อง  ห้าวหาญตามใจ  ไม่ยอมแพ้ใคร  ใฝ่แต่เรื่องชนะ  โชคชะตาดีแน่

แต่ถือใจตน  มากครั้งรุ่งเรือง  กระเดื่องเกียรติยศ  ชื่อเสียงปรากฎ  ให้มากมีผล  แต่ก็อาภัพ  อับจนหลายหน  แล้วก็กับพ้น

รุ่งเรืองขึ้นใหม่  ทรัพย์สินเงินทอง  เนืองนองมากล้น  แถมยังคนรัก  ล้วนมากหลากหลาย  คนผู้อุปถัมภ์  ดีล้ำเหลือบรรยาย

มากเจ้าหลายนาย  ให้อุปถัมภ์ค้ำจุน  ท่านเอย.

๔. ทำนายผู้ที่เกิด ปีระกา วันพุธ ให้ทราบ ดังนี้.

ผู้ที่เกิด ปีระกา  วันพุธ  ไก่พระโพธิสัตว์  กำจัดเลี้ยวดู  บุญวาสนาดีมาก  เลิศล้ำหลากหลาย  ปีระกาวันพุธ  มีบุญมากมาย

พ้นความวุ่นวาย  วกวนไปมา  มักจะเย่อหยิ่ง  ไม่นิ่งล้วนขยัน  ญาติมิตรสัมพันธ์  มากล้นเหลือหลาย  เพราะเป็นคนฉลาด

สามารถทุกอย่าง  งานใดร้อนเร่ง  หรือช้ารู้ทัน  มากมีระเบียบ  ปัญญาเสียบแหลม  เพียงแต่ปากแย้ม  ย่อมรู้เรื่องพลัน  เจ้า

นายชอบใช้  ให้เกียรติครบครัน  เงินทองกองอนันต์  จนได้เป็นเศรษฐี  ท่านเอย.

๕. ทำนายผู้ที่เกิด ปีระกา วันพฤหัสบดี  ให้ทราบดังนี้.

ผู้ที่เกิด ปีระกา  วันพฤหัส  เฉลียวฉลาดการงาน  เก่งในกิจการ  งานเดินด้วยดี  ไก่ราชครูเลี้ยง  เรียงรื่นชื่นศรี  ปัญญามากมี

รู้ทางแก้ไข  แต่มักจะเย่อหยิ่ง  ทำทุกสิ่งรีบร้อน  สำเร็จเสร็จถ้วน  ด่วนได้โดยไว  แถมมีระเบียบ  เฉียบแหลมเกินใคร  คำพูด

เติบใหญ่  ไม่เกรงกลัวคน  แม้บางครั้งขุ่นเคือง  แต่เรื่องก็ไม่มี  เพราะคนอุปถัมภ์ดี  ปราณีแก่ตน  จึงกล้าคิดทำ  เลิศล้ำทุกอย่าง

เงินทองไหลล้น  สู่ตนมากมาย  ท่านเอย.

๖. ทำนายผู้ที่เกิด ปีระกา วันศุกร์  ให้ทราบดังนี้.

ผู้ที่เกิด ปีระกา  วันศุกร์  ทุกข์เข้าเคียงข้าง  ภัยมีหลายทาง  ไม่ว่างมากมี  ไก่คนเลี้ยงไว้  จึงให้ผลเช่นนั้น  ต้องแก้ต้องกัน

ด้วยความอดทน  เมื่อน้อยทุกข์ยาก  ลำบากเหลือที  ป่วยไข้มากมี  เข้ามาระดม  เติบใหญ่ให้ยาก  ลำบากหลายหน  แล้ว

ทุกข์คลายพ้น  พอให้ได้ดี  มากมีสินทรัพย์  เหลือนับประมาณ  ข้าทาสบริวาร  สุดประมาณมากมี  เป็นคนใจบุญ  แทนคุณ

ผู้มี  คุณแก่ตนที่  ที่ได้เคยพึ่งพา  ท่านเอย.

๗. ทำนายผู้ที่เกิด ปีระกา วันเสาร์ ให้ทราบดังนี้.

ผู้ที่เกิด ปีระกา วันเสาร์  พ้นเศร้าเดือดร้อน  ไม่ต้องอาทร  ล้วนเปรมอุรา  ไก่พราหมณ์คนเลี้ยง  ดำรงยศฐาน์  เลิศล้ำลาภา

มาตกต้องตน  แสนจะบริบูรณ์  เพิ่มพูนสินทรัพย์  เอนกอนันต์นับ  มากมายเหลือล้น  มากคนอุปถัมภ์  คอยค้ำจุเจือ  มาก

เหลือมงคล  สุขทุกสถาน  ญาติมิตรสนิทกาล  เกลียวกลมมากมาย  ข้าทาสหญิงชาย  มากมายสุดประมาณ  ใจบุญยิ่งนัก

มักชอบทำทาน  จึงมีผู้อุปการ  พูนเพิ่มตามวัย  ท่านเอย.