Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

คนเกิดปีฉลู - วัว

เป็นมนุษย์ผู้ชาย ธาตุดิน มิ่งขวัญตกอยู่ที่ต้นตาล
ผู้ใดเกิดปีฉลู ชันษาตกอยู่ที่ปากพรหม พระเสาร์เป็นปาก เจรจาโอหัง รู้หลักนักปราชญ์ มักชอบเจรจาเรื่องราวต่าง ๆ ของคนอื่น เล่าเรียนวิชาต่าง ๆ ดี เจรจาหลักแหลม พระอังคารกับพระพฤหัสบดีเป็นมือ ทำการงานมิสู้จะดี พระอาทิตย์เป็นใจ เป็นคนฉลาด เข้าใจเรื่องราวต่าง ๆ ได้ง่าย และเข้าใจในทางถ้อยความ พอใจคบหาสมณะ และเจ้านาย ไปไหนมักไปด้วยยวดยานพาหนะ พระเสาร์เป็นที่นั่งเป็นคนมีตัณหาแรง ถ้าเป็นชายมักจะมีเมียมาก ถ้าเป็นหญิงมักมีตำหนิในที่ลับ ถ้าเป็นชายมักเจรจาชอบในหญิง เป็นคนใจอ่อน ใจบุญ ถ้าเป็นหญิงมักหย่าผัว
ได้เมื่อพระมหาชนกลามารดาไปค้าขาย สำเภาแตก ว่ายน้ำอยู่เจ็ดวัน นางมณีเมขลาจึงอุ้มพาเหาะไปยังอุทยานหลวง ไปค้าขายต่างเมืองจะได้ลาภทรัพย์สินเงินทอง ผ้าผ่อนอันพึงใจ
คนเกิดปีฉลู เดือนห้า เดือนหก เดือนเจ็ด ตกวัวป่า ใช้ยาก ธาตุดินสุก ทำราชการจะได้เป็นมนตรี มีพี่น้องเผ่าพันธุ์มาก ใจแข็ง จะมีทรัพย์สินเงินทองมาก เมื่อน้อยดี ทำเรือกสวนไร่นาค้าขายแต่พอประมาณ
คนเกิดปีฉลู เดือนแปด เดือนเก้า เดือนสิบ ตกวัวคนอาศัย ธาตุดินตม ใจแข็ง เมื่อน้อยดี ครั้นใหญ่มาเจรจาใช้มิได้ รู้ทำกินดี มีปัญญา ทำไร่นา ค้าขายดี ทำราชการดีมีทรัพย์มาก
คนเกิดปีฉลู เดือนสิบเอ็ด เดือนสิบสอง เดือนอ้าย ตกวัวเปลี้ย หากินยาก ธาตุดินจอมเขา ทำราชการพอคุ้มตัว ทำสวนไร่นา พอมีกินเทียมเพื่อน มีปัญญา ใจกุศล
คนเกิดปีฉลู เดือนสอง เดือนสาม เดือนสี่ ตกวัวอุสุภราช  ธาตุดินสุกอุดม ทำราชการจะได้เป็นใหญ่ มีบริวารมาก ทำเรือกสวนไร่นาจะมีทรัพย์มาก ถ้าค้าขายดี จะมีทรัพย์มาก
คนเกิดปีฉลู วันอาทิตย์ วัวขวัญร้าย อาภัพ เบียดเบียนทรัพย์ท่านมิดี
คนเกิดปีฉลู วันจันทร์ วัวพระโพธิสัตว์ มีบริวารมาก ดีนัก
คนเกิดปีฉลู วันอังคาร วัวสาธารณ์ อาภัพ มิดี
คนเกิดปีฉลู วันพุธ วัวขาหักและตาบอด หาเลี้ยงตัวยาก มิดี
คนเกิดปีฉลู วันพฤหัสบดี วัวขวัญดี มีทรัพย์มาก ดีนัก
คนเกิดปีฉลู วันศุกร์ วัวพ่อแม่ตายต้องทำงานเหนื่อย มิดี
คนเกิดปีฉลู วันเสาร์ วัวโจรฆ่ากิน จะต้องลำบากมาก มิดี

 

ทำนายผู้ที่เกิด ปีฉลู ธาตุดิน มนุษย์ผู้ชาย  มิ่งขวัญอยู่ที่ต้นตาล

ผู้ที่เกิดปี ฉลู เอ่ยอรรรถอวดรู้ เพราะอยู่ปากพรหม  คารมโอหัง  ไม่ยั้งคำข่ม  พระจันทร์ปากบ่ม  คิดขานคำเปรย  เจรจาหลักแหลม  เผยคำนำแย้ม

อย่างกล้าเฉลย  เรียนวิชาเก่ง  แต่ค่อนข้างเร่ง  ขาดระมัดระวังเกม  อังคาร พฤหัส  จัดเป็นมือแถม  ทำงานกล้อมแกล้ม  แค่เสร็จสมใจ  เป็นคนฉลาด

มึความสามารถ  อาจหาญเกินใคร  เรื่องได้พบเห็น  เป็นคนง่ายง่าย  อาทิตย์เป็นใจ  วิสัยทั้งปวง  ชอบคบเจ้านาย  สมณะทั้งหลาย  หมายไว้ใจทาง

เป็นมิตรสนิท  มิคิดห้ามหวง  ศุกร์ อาทิคย์ล่วง  เล่ห์บาทบาทา  จึงไม่ชอบเดิน  ยากจักดำเนิน  ใช้ยวดยานพา  สู่แหล่งแห่งที่ คนมีเจตนา  ประหนึ่ง

เกียรติกล้า  โสภาผ่องศรี  พระเสาร์ที่นั่ง  กามจึงไม่ยั้ง  เยี่ยมในฤดู  เป็นชายเมียมาก  ฝังฝากวาที  หญิงไม่รอรี  ล้วนใคร่เคลียคลอ  เป็นคนใจอ่อน

ธรรมสาธร  บุญทำห่อนท้อ  ส่วนหญิงนั้นหนา  มักอย่าผัวต่อ ชายไม่ใฝ่พะนอ  ต่อแม่โฉมงาม  ธาตุแท้คือดิน  จึงถูกหยามหมิ่น  แม้ไม่ใฝ่ทราม

เป็นมนุษย์ผู้ชาย  ขวัญต้นตาลตาม  จงเร่งรู้ความ  ตามคำขานไข  ดุจพระมหาชนก  กรรมมาต้องตก  คราวออกค้าขาย  สำเภาต้องแตก  เจ็ดวัน

แทบตาย  ว่ายวนในสาย  ธารใฝ่เพียรพลัน  ค้าขายต่างเมือง  เกียรติมักลือเลื่อง  กระเดื่องเด่นครัน  ผ้าผ่อนเงินทอง  กองเอนกอนันต์  ยิ้มร่ารื่น

ครัน  ควรรู้เรื่องราว  ท่านเอย.

***คนที่เกิดปีฉลู (วัว)***

สิทธิการิยะฯ ท่านว่า..ปาก..เจรจาไพเราะเป็นที่พึงพอใจของคนทั่วไป เป็นชายมีเสน่ห์มากชู้หลายเมีย เป็นหญิงอาภัพคู่ครอง คนเกิดปีนี้พอจะเอาตัวรอดได้ด้วยคำพูด เที่ยวไปสารทิศใดมักชอบอาสาผู้อื่น ใจ..เป็นคนสุขุมรอบคอบ มีจิตใจเมตตากรุณา ชอบบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม แต่ชะตาชีวิตอาภัพ ทำคุณแก่ใครเหมือนไฟตกน้ำ ดุจปิดทองหลังพระ ไม่ค่อยมีใครเห็นอกเห็นใจ อารมณ์..มักใช้ชีวิตครุ่นคิดในเรื่องกามารมณ์ เป็นชายมักมีมนต์เสน่ห์ เป็นที่ต้องตาติดใจของเพศตรงข้าม เป็นหญิงจะมีไฝปานในที่ลับ รูปร่างมักสง่างาม แม้ร่างจะอัปลักษณ์ แต่ก็มีชายหลงรัก มือ..ทำงานได้ทุกอย่าง หากได้รับการศึกษาดี จะก้าวหน้าในวิถีชีวิต การงานที่เหมาะ เช่น นักบวช แพทย์ ครูอาจารย์ และโหราศาสตร์ ถ้าได้รับการศึกษาน้อย มักถูกหลอกลวงพลาดท่าเสียทีคนอื่นเสมอ เท้า..มักชอบท่องเที่ยว พเนจรไปทั่วสารทิศ
*ท่านผู้เกิดปีฉลู ถ้าเกิดกลางวันมักจะลำบาก ไม่สู้สบายกายและใจนัก ต้องเหน็ดเหนื่อยในการทำมาหากินประกอบอาชีพ หากเกิดเวลากลางคืน ดีมีความสุข

...ทำนายตามลักษณะวัน...

วันอาทิตย์..

วัวขวัญร้าย..

มักใจนักเลง เบียดเบียนทรัพย์ท่าน ไม่สู้ดี

วันจันทร์..

วัวโพธิสัตว์..

ใจบุญ บริวารมาก ดีนัก

วันอังคาร..

วัวสาธารณะ..

เจ้าของปล่อยบวงสรวงเทพเจ้า มักเจ้าสำราญ มิสู้ดี

วันพุธ..

วัวขาเสีย..

ตาบอด ขาเก ต้องพึ่งตัวเอง พึ่งญาติมิตรมิได้ ลำบากมาก ไม่ดี

วันพฤหัส..

วัวขวัญดี..

มีทรัพย์สินไร่นามาก ดีนัก

วันศุกร์..

วัวกำพร้า..

เมื่อน้อยขี้โรค เหน็ดเหนื่อยกาย ลำบากมาก ไม่สู้ดี

วันเสาร์..

วัวโจรลักเอาไปฆ่า..

มักถูกญาติมิตรคิดไม่ซื่อ ถูกฉ้อโกงหักหลังเสมอๆ มิดี

ต่อไปทำนายผู้ที่เกิดปี ฉลู ประจำวันทั้ง ๗  ให้ทราบ ดังนี้.

๑. ทำนายผู้ที่เกิดปี ฉลู วันอทิตย์  ให้ทราบดังนี้.

ผู้ที่เกิดปี ฉลู วันอาทิตย์ พบพิษแผลหมาย  ตกวัวขวัญร้าย  ล้วนแต่สามานย์  เป็นคนอาภัพ  เบียดเบียนทรัพท์ท่าน  คน

เอื้อเจือจาน  ไม่คิดถึงคุณ  ต้องระวังตัว  พ้นชั่วขุ่นใจ  จึงจักพ้นภัย  พาสบอบอุ่น  หากมัวเมาเหลิง  ดังเพลิงเผารุ่น  ต้องหัน

หาบุญ  กุศลคุ้มกัน  พอจักแก้ไขได้  สุขสบายไร้โทษ  พอมีประโยชน์  เยี่ยมเด่นเห็นมัน  ทำใจให้ได้พินิจ  คิดแก้ก่อนพลัน

จึงจะเพลิดเฉิดฉัน  ผุดผ่องแพรวพราย  ท่านเอย.

๒. ทำนายผู้ที่เกิดปี ฉลู วันจันทร์ ให้ทราบดังนี้.

ผู้ที่เกิดปี ฉลู วันจันทร์ รู้จักแจ้งชัด  วัวพระโพธิสัตว์  สุดแสนสบาย  ทำงานการกิจ  สัมฤทธิ์ทุกสาย  บริวารมากมาย  มา

ห้อมล้อมตน  ได้เกียรติได้ยศ  ปรากฎชื่อเสียง  คนขานสำเนียง  เสียงโกลาหล  ขาดโทษเททับ  เสริมสรรพสุภผล  มิตรมาก

หลากดล  รายล้อมรอบตัว  ใจบุญสุนทาน  ประกอบการขยัน  ดีเด่นเลิศทั่ว  กรรมดีเด่นชั่ว  สุขสันต์สร้างเสริม  ต่อเติมเกลือก

กลั้ว   เลิศกว่าสกุลตัว  จงรู้เถิดนา  ท่านเอย.

๓. ทำนายผู้ที่เกิด ปีฉลู วันอังคาร ให้ทราบ ดังนี้.

ผู้ที่เกิด ปี ฉลู วันอังคาร  จงรู้จักหลักฐาน  เป็นวัวสาธารณ์  โบราณขานไว้  แสนจะอาภัพ  ตกอับเข็ญใจ  กรำกรายยากใน

กิจการงานมวล  ต้องมัธยัสถ์  ประหยัดในตน  จึงจะพอพ้น  สิ่งร้ายก่อกวน  ทำบุญเสริมสร้าง  อย่างดีเด่นด่วน  พ้นโศกเศร้า

ล้วน  เกษมปรีดา  จงพร้อมประนอมจิต  การกิจทั้งผอง  เผื่อพลาดผิดช่อง  จักหมองหม่นอุรา  ยับยั้งชั่งจิต  คิดทั้งหลังหน้า

ตั้งใจใฝ่คลั้ว  แฝงบุญอุ่นใจ  ท่านเอย.

๔. ทำนายผู้ที่เกิดปี ฉลู วันพุธ ให้ทราบดังนี้.

ผู้ที่เกิดปี ฉลู วันพุธ มนุษย์ผู้ชาย  คิดเฟื่องเรื่องหมาย  มั่นไว้อย่าหมิ่น  เป็นวัวขาหัก  มักตาบอดยิน  ยลแจ้งระบิล  บอกไว้

แต่บรรพ์  หาเลี้ยงตัวยาก  ลำบากทุกอย่าง  คิดค้นหนทาง  อย่างเลิศเฉิดฉัน  รู้ระมัดระวังถ้วน  ทั้งมวลดีมั่น  หากเร่งเกิน

พลัน  มักพลาดผิดแท้  การบุญสุนทาน  เจือจานญาติมิตร  จงได้เร่งคิด  ตึงจิตดวงใจ  พอแก้ไขงาม  ผลอร่ามเลิศแล  พอพ้น

ทางแพ้  แก้ให้งามดี ท่านเอย.

๕. ทำนายผู้ที่เกิด ปีฉลู วันพฤหัสบดี ให้ทราบ ดังนี้.

ผู้ที่เกิด ปีฉลู วันพฤหัส  แสนสวัสดิ์เลิศสม  ทำใดอุดม  เด่นด้วยราศรี  มีทรัพย์สินอนันต์  ตกวัวขวัญดี  เพื่อนฝูงมากมี  มา

สมัครสมาน  ใจบุญสุนทาน  โชติช่วงชีวิต  ไม่มีที่ผิด  แสนเกษมสำราญ  โทษร้ายคลายหนี  เปรมปรีดิ์ทุกสถาน  สัมฤทธิ์กิจ

การ  โดยเด่นดีมวล  เจ้านายหมายรัก  ศักดิ์ยศเยี่ยมศรี  เจริญดีทุกสส่วน  ญาติมิตรสร้างเสริม  พูนเพิ่มดีล้วน  เด่นดีทุกกระ

บวน  จงรู้ท่านเอย.

๖. ทำนายผู้ที่เกิด ปีฉลู วันศุกร์ ให้ทราบดังนี้.

ผู้ที่เกิด ปีฉลู วันศุกร์ พบทุกข์ทุกทาง  เหนื่อยยากยากวาง  อย่าเกษมเปรมใจ  ลำบากนักหนอ  วัวพ่อแม่ตาย  ข่างแจ้ง

แถลงไข  จึงไม่ค่อยดี  ต้องรู้ระวัง  ยับยั้งชั่งใจ  เพื่อจักมิให้  เกิดร้ายราคี  เร่งทำบุญทาน  พ้นผ่านกาลี  เกิดศักดิ์เสริมศรี

ผุดผ่องพอตน  แม้จักลำบาก  ทุกข์ยากเยี่ยมเข้า  อาจพ้นผ่านเศร้า  เด่นดีด้วยผล  กุศลรีบสร้าง  ชีพสว่างพอพัน  ลาภภัย

ไม่ดล  ดีประสบคบพลัน ท่านเอย.

๗. ทำนายผู้ที่เกิด ปีฉลู วันเสาร์ ให้ทราบ ดังนี้.

ผู้ที่เกิด ปีฉลู วันเสาร์  คงเศร้าดวงแด  ลำบากยากแท้  สุดที่แก้กัน วัวโจรฆ่ากิน  ถูกหมิ่นหยาบหยัน  พิเคราะห์เหมาะมั่น  ก่อน

การงานทำ  ลำบากมากเหลือ  โทษเถือเททับ ทำใดได้อับ รับแต่กองกรรม  ต้องรู้ระมัด  ประหยัดยิ่งล้ำ ยึดเอาพระธรรม  ทาง

บุญหนุนดี  จับแก้ตัวต่อ  ให้พอมีกิน  พ้นคำติฉิน  หยามหมิ่นวาที  คิดการรอบคอบ  ระบอบแบบมี  อย่าได้หลีกหนี  ชีวีรุ่งเรือง

ท่าน เอย.

เกิดปีฉลู เดือน 5 - 6 - 7... ชอบใช้ชีวิตแบบอิสระ ทำราชการจะได้ดีมียศสูง ใจร้อนรน อยู่ที่ไหนได้ไม่นาน จะมีข้าวของเงินทองมาก ทำเรือกสวนไร่นา ค้าขาย พอประมาณ
เกิดปีฉลู เดือน 8 - 9 - 10... เป็นคนอดทนใจแข็ง ขยันหมั่นเพียร ทำงานได้ทุกอย่าง อาสาเจ้านายดี ใช้คล่องว่องไว จะลำบากกายอยู่เสมอ ทำราชการดี ทำเรือกสวนไร่นา ก็ดีพอมีทรัพย์เลี้ยงตัวไม่เดือดร้อน
เกิดปีฉลู เดือน 11 - 12 - 1... เป็นคนใจบุญ เห็นใจผู้อื่น ทำราชการพอเอาตัวรอด ไม่สู้ดีเท่าใด ทำเรือกสวนไร่นา จะผลิตผลได้กำไรดี ทำการค้าก็ดี แต่ไม่สู้มีเพื่อนฝูงมากนัก
เกิดปีฉลู เดือน 2 - 3 - 4... เกิดมามีบุญ ไม่สู้จะพบกับความลำบาก ทำราชการจะได้เป็นใหญ่ คนใช้บริวารมาก ทำเรือกสวนไร่นา จะร่ำรวย ค้าขายไม่สู้ดี จะมีเงินทองได้มาโดยมรดกตกทอด