Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

CHAPTER XVIII
Summary

In the last seventeen chapters, we have been able to cover almost all the Important aspects of Muhurtha, a branch of astrology which is still very popular, amongst all sections of people not only in India but in other parts of the world too.

The rationale of Muhurtha consists in appreciating the importance of the time-factor in all human undertakings. It is an admitted fact that all source of life and terrestrial activities is the Sun. Forces emanating from thit glorious body vary in intensity and influence as a result of their contact with other celestial bodies. Man is himself a bundle of electrical currents and therefore there is always a sort of interaction between planetary forces and those incessantly radiated by man. By Muhurtha is meant that valuable moment when there is the greatest harmony or resonance between human and stellar radiations.

Horoscopy is diagnostic. Muhurtha is preventive on prescriptive. It sets at naught the theory of absolute determinism and gives scope for the display of volition within reasonable limits. Therefore even if afitictions exist in the birth horoscope they can be neutralised or at least lessened by recourse to Muhurtha.

Muhurtha takes into cognizance the importance of the radical Moon as he indicates the mind and alt our psychological inhibitions. Hence almost every election is to be so timed as to have reference to the birth star and consequently to the birth Moon. Janma Tara is the ruling constellation while Janma Rasi means the zodiacal sign occupied by the Moon at the time of one's birth.

In electional astrology, the Panchanga, made up as it is of five important astrological limbs, is of great significance. The Panchanga consists of (1) Tithi, (2) Vara, (3) Nakshatra, (4) Yoga and (5) Karana.

The Tithi is the lunar day. This can be known thus: Subtract the longitude of the Sun from that of the Moon in degrees at a given time. Divide the remainder by 12 and the quotient plus one will be the current tilhi. The remainder when subtracted from 12 and divided by the diurnal motion in degrees will give in day the time at which the lunar day will change. Vara is of course the usual weekday commencing from Sunday and ending with Saturday. The Nakshatra is the ruling constellation. This can be ascertained thus: - Reduce the position of the "Moon into minutes and divide it by 800. The quotient represents the past nakshatra and the remainder ait portion of trie next star. Then we have the Yoga which may be obtained thus: - Take the position of the Sun and the Moon and divide it by the sum of their motions. The quotient as usual represents the past yoga. Then we have the last limb, viz., Karana or haif a lunar day. There are 27 Nakshatras, 27 Yogas and 11 Karanas.

In Muhurtha, the pride of place is always given to Nakshatra. Vara and Tithi. The other two limbs whilst no doubt important in their own way are in actual practice of secondary value.

In selecting auspicious times, due notice must be taken of the purpose in view. Each human activity requires the strengthening of a particular house or signification or the presence of a particular type of combination.

Rasis and constellations have their negative periods also. Such periods, should be rejected in all good works. Tuesday and Saturday are invariably bad for all auspicious works. There are certain exceptions for this general rule. For instance, Tuesday is good for surgical operations.

The most important factors to be considered are the Tarabala or strength of constellation. Chandrabala: or lunar strength and the Panchaka or the strength of the sum-total of five kinds of energies called into play at a particular moment. In all these cases there are exceptions to be noted. Hence, in the election of a Muhurtha, one should be very careful. Each constellation has its own role to play as suitable for a certain type of activity. In fact, Pushyami is considered a constellation par excellence. It could be employed for all purposes but not for marriage.

There are twenty-one great evils (Mahadoshas) being the resultant of the operation of the various forces. As many of these doshas as possible must be avoided. Of these, Kujashtana and Bhrigushataka are definitely harmful for marriage while the others are equally evil in respect of other elections. One important consideration should weigh with the Astrologer, viz., that the force of good must supersede those of evil for an absolutely good Muhurtha is inconceivable. Several combinations and exceptions are given which would render the forces of evil either null and void or less harmful. For instance, do day of the week is blemished provided the lord thereof is strongly placed. A benefic exalted in Lagna should nullify all other adverse influences, if the kendras are fortified, sources of evil are considerably lessened.

A certain weekday coinciding with a certain lunar day and constellation constitutes a special Yoga capable of generating very good influences. For example, Thursday identical with the 4th lunar day and the constellation Makha gives rise to Siddha Yoga, a highly favourable combination. These special influences merit the attention of a student of Muhurtha.

Of the Shodasa Karmas (16 kinds of ceremonies) prescribed for the Hindu, excepting a few, the vest are common to persons of all castes; creeds and nationalities and they are therefore of universal application. Nishekam or the first sexual act is astrologically very significant for *"not only do the radiations from these stars exercise an influence on the animal and human embryo but, since all substance, living or inert, is constituted of elections which are materialised radiations, the formation of all organic beings on earth depends directly on the influence of these radiations on the human egg at the moment of conception".


* La Grand Problem by Lakhovsky


The ancients have also hinted at the possibility of change of sex by having the ceremony of Pumsavana done when the foetus has attained a certain age. Of the post-natal ceremonies. Upanayana is very important. Fixing a suitable time for this ceremony is indeed highly difficult. This should be left to be done by an expert until the student has gained sufficient experience which could enable him to do the work independently.

In regard to marriage, the following suggestions may be carefully noted: -

(1) Do not begin the comparison of horoscopes without testing the correctness of the castings submitted.

(2) Examine the longevity of the bridegroom and the bride. If short life is indicated either for the bride or for the bridegroom do not recommend the match unless there are neutralising influences in either of the horoscopes.

(3) The 7th and 8th houses should be carefully examined. When there are many afflictions, carefully find out if there are neutralising influences also. Otherwise reject the match.

(4) The first condition is the inherent strength of the horoscope. Next in importance comes the question of examining marriage adaptability.

(5) A girl belonging to Rakshasa Gana should not be married to a boy belonging to Manusha of Deva Gana. The reverse condition is recommended.

(6) In examining Graha Maitra which is the sins qua non of marriage stability, consideration should be had not only to the Janma Rasis of the couple but to the Janma Navamsa also. When Graha Maitra does not exist according to Janma Rasi, then the latter must be considered. Under certain conditions (p. 91) even want of Graha Maitra can be ignored. All these have to be carefully looked into before pronouncing an opinion. The common Janma Nakshatra factor presents many difficulties for a beginner in astrology. The subtle distinctions bearing on this consideration should be carefully grasped. Then there is, the question of Ku]a Dosha about which much fuss is being made in this part of India. No horoscope should be rejected unless it has been examined from all astrological angles.

(7) If the girl and the boy have their 5th houses considerably afflicted, then marriage between them Is not desirable. But much of the evil due to these radical dispositions can be ovecome by selecting a proper Muhurtha.

(8) *"In the beginning of your literary attempts in the astrological field do not be-over-confident or hasty in having properly understood the principles explained here. Refer your knowledge to some gentlemen who have much experience in these matters and whose opinions you ought to value and compare with your inferences and personal experiences".


* The Astrological Mirror by Prof. B. Suryanarain Rao


(9) In marriages, there should be no three or more Jyeshtas. The eldest son or daughter is called a Jyeshta. There is the lunar month of Jyeshta and the constellation of Jyeshta. Therefore the marriage of an eldest son or daughter should not be done in the constellation of Jyeshta and the lunar month of Jyeshta. Similarly if the bride and bridegroom happen to be Jyeshtas the marriage should not be celebrated either in the month of Jyeshta or in the constellation of Jyeshta.

(10) In fixing a Muhurtha for marriage, keep the 7th house clean, and 6th and 8th unoccupied by Venus and Mars respectively. Jupiter's presence in a kendra or trikona is very desirable.

(11) When birth data are not available. take the Nama Nakshatra (see Appendix) of the couple. The name of an individual's made up of letters or aksharas, by which is meant indestructible forms of sound vibrations, and when you consider a name, you are only measuring the energy content of the individual.

(12) Parents waste huge sums on Marriage Shows such as dinners, music, jewels and pandals but they are niggardly in paying proper remuneration to a deserving astrologer who could fix up a really auspicious moment. It astrological consultation is not to be a matter of formality but of serious importance, then the learned astrologer should be paid properly. A proper Muhurtha will ensure the future of the couple and anything expended towards this item is well spent. If without caring to consult an expert astrologer, the marriage is done and it proves a failure, then all the energy and finance spent would be a sheer waste. Hence it is very necessary that an expert astrologer is pressed into service.

General elections given in Chapter XIV comprehend very important human activity and as far as possible due attention must be paid to the astrological factors either in regard to going on a,journey or starting a business or for doing any important work. Auspicious times for day-to-day activities can be fixed by any amateur astrologer.

Astrology, in relation to house building is a very important subject, as it takes into account factors which the architect and the engineer generally ignore. Materials assembled for the construction of a building radiate different kinds of energies some good, some indifferent and some definitely harmful. Force of evil accruing from such sources can be tapped off by laying the foundation-stone and entering the new house at propitious moments. An amateur astrologer should not rake the responsibility of doing this job as it pre-supposes very intimate knowledge of Vastu Sastra.

In the matter of Travel or Yatra, Krittika, Bharani and the lunar days of Ashtami and Navami should be invariably avoided. Journeys are also prohibited towards different directions on different weekdays. There are exceptions for such rules in cases of emergency. In selecting a suitable day for travel, a good lunar day, a favourable constellation and a well-fortified Lagna merit one's foremost attention. For short journeys existence of Tarabala is enough. For going on pilgrimages or important errands, a very suitable day has to be fixed by taking due note of all the important astrological factors.

The medical elections are intended to ensure speedy recovery from illness. There is a striking correspondence between the lunar movements and crises in certain types of disease and this gives a clue as to why a suitable time should be secured to commence treatment for long-standing diseases and surgical operations. Generally Monday, Wednesday, Thursday and Friday coinciding with Hasta, Aswini. China and Punarvasu respectively would be highly favourable to begin treatment for recurrent fevers and chronic diseases. The time becomes specially propilious if in addition to the above the Moon, Mercury, Jupiter and Venus occupy their own vargas and a movable Rasi is ascending in Amsa.

Elections bearing on public matters are of dubious value in view of the current prejudicial official attitude entertained towards astrology. Vet, as in actual practice, astrologers are being consulted in private for official purposes, the rules bearing on elections pertaining to public affairs are bound to be of some value. It is hoped the day is not far off when astrology is given its due by the State and recognised as the science par excellence for the solution of national and international problems. This expectation on our part may induce a derisive laugh from "men of sobriety" whose habit of thinking is confined to a limited horizon. But we are bold enough to say that astrology when properly pressed into the service of the State would be far more useful in preventing national and international complications than all the paraphernalia now employed by the civilised Governments all over the world.

Concluding Remarks

Muhurtha is not the penance for all the ills afflicting a horoscope. Muhurtha or an auspicious moment can neutralise to a certain extent the afflictions existing in a birth chart as affecting the various events.

If marital harmony is completely absent in a birth chart, Muhurtha cannot confer on the native marital harmony. It reduces the sources of friction to a certain extent.

Of the different limbs of the panchanga, viz., tithi, vara, nakshatra, yoga and karana, the nakshatra is very important. If suppose for a marriage, the tithi is the 6th and the nakshatra is Sadhana, then the day can be selected. This is the view of sage Brihaspati and hence acceptable to the other sages. But even if other factors such as tithi, nakshatra. etc., are defective, a strong Lagna can neutralise such defects. This is the view of Narada and we concur with this view. But recourse should be had to this contingency only under special circumstances, e.g., when a Muhurtha is to be fixed, say for accommodating a bridegroom coming from a foreign country, who has to get back quickly.

According to Roua, Jupiter should be rendered strong for marriage; Venus for travel; Mercury for learning; Mars for war, fighting; the Sun for meeting with the rulers, government officers, etc., and the Moon in respect of all elections.

Abhijin Muhurtha (midday) could be fixed for all elections, in case a really auspicious time is not available. Add half duration of the day to sunrise and the Abhijin Muhurtha is obtained. Suppose sunrise is at 6-10 a.m. (IST) and sunset 6-45 p.m. The interval is 12 hours 30 minutes. Half this, viz., 6 hours 15 minutes added to time of sunrise, viz., 6-10 (1ST) gives the Abhijin Muhurtha as 6 hours 10 minutes + 6 hours 15 minutes = 12 hours 25 minutes.

According to Sage Bharadwaja a fully flawless Muhurtha is unthinkable for years. Therefore, fix up an auspicious time, with less doshas and more gunas. Even sage Narada says: Avoiding heavy afflictions (mahadoshas), and considering the ordinary gunas and doshas, fix an auspicious time with more gunas. That moment proves auspicious.

And always see that Jupiter or Venus is in conjunction with the ascendant or at least in a kendra or the trine so that all doshas are rendered infructuous.

The sages appear to have taken a very liberal view of things especially in regard to marriage. For instance they say that if the boy and the girl like each other in their first meeting, that should also receive first consideration - (...) And when doubts arise between views of different astrologers about the agreement of horoscopes, we are asked to have recourse to nimitta (omens) and clinch the issue.

The outstanding exponent of astrology in 20th century was my revered grandfather the late Prof. B. Suryanarain Rao, a great historian, savant, linguist and philosopher. Prof. Rao successfufly defended astrology against the attacks of ill-informed critlcs most of whom belonged to the so-called "educated" classes. I conclude this work with the following extract from the late Professor's The Astrological Mirror:

"To despise to hold a bright lamp in the darkness indicates stupidity, while to try to secure it at any cost and hold the same to shed light on our future path really shows consummate wisdom. Choose your own lot as you please, and either control the planets and stand a victor in the struggle for existence and comfort or yield to their evil influences without personal exertions on your part and be a miserable coward."

Om Tat Sat