fbpx

Website บริการฤกษ์มงคลชั้นสูงของโหรภารตะ ได้รับความนิยมสูงสุด เป็นปีที่ 10 แล้ว ฤกษ์แต่งงานไทย-จีน จดทะเบียนสมรส ฤกษ์ยกเสาเอก ฤกษ์เข้าบ้านใหม่ ฤกษ์ลาสิกขา ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์เปลี่ยนชื่อ ฤกษ์เปิดร้าน ฤกษ์จดทะเบียนบริษัท ฤกษ์ตั้งศาล ฤกษ์โกนผมไฟ ฤกษ์ผ่าคลอด ฤกษ์เข้าทำงานใหม่ คำนวนดวงพิชัยสงคราม ดูฮวงจุ้ย ปรับและแก้ฮวงจุ้ย แก้ไขอุปสรรค เสริมโชคลาภ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line @astroneemo

สารบัญ

ความหมายของดาว

Sun

ดาวอาทิตย์ (๑)

ดาวอาทิตย์ สัญญลักษณ์คือเลข   ๑   
ซึ่งต่อไปนี้เราจะใช้เลข ๑ ให้หมายถึง ดาวอาทิตย์
[ เทพเจ้าแห่งความร้อนแรง ]

อาทิตย์ (๑) ดาวบาปเคราะห์ (บางตำราว่าเป็นศุภเคราะห์)
อาทิตย์ (๑) ดาวประจำวันของคนเกิด วันอาทิตย์
อาทิตย์ (๑) จัดเป็นดาวเพศชาย ใช้เป็นตัวแทนเพื่อดูในเรื่องบิดาและเกียรติยศ ศักดิ์ศรี
อาทิตย์ (๑) คือ ร่างกาย ชีวิต ตัวตนของเจ้าชะตา
อาทิตย์ (๑) เป็นสัญญลักษณ์ของเกียรติยศ ชื่อเสียงและศักดิ์ศรี การต้องการมีน่ามีตาและความสง่าราศี
ความดื้อรั้น ทิฐิ ความเชื่อมั่นในตัวเอง การไม่ยอมฟังใครๆ
อาทิตย์ (๑) หมายถึง บิดา ผู้ชาย หัวหน้า ผู้มีอำนาจ ราชการ อิทธิพล มีพลังงาน ความริเริ่ม ความสร้างสรรค์
แสงสว่าง ความมุ่งหมายที่สูงส่ง ตาข้างขวา หัวใจ เพศชาย ธาตุไฟ
อาทิตย์ (๑) ของเจ้าชะตาตกอยู่ในเรือนอริ มักจะไม่ค่อยถูกกับบิดาของตน หรือมีเหตุให้ต้องพลัดพลากจากกัน
อาทิตย์ (๑) ตกเรือน มรณะ หรืออยู่ในเรือนวินาศ โบราณว่า เป็น "ดวงลูกกินพ่อ" ส่วนมากแล้วใครมีดวง
แบบนี้บิดามักจะอยู่ไม่ได้เช่นไม่เลิกกับมารดาก็มักต้องแยกกันอยู่หรือต้องพลัดพลากจากเจ้าชะตา
โบราณท่านแก้เคล็ดโดยยกให้เป็นลูกพระหรือเจ้าพ่อเจ้าแม่ หรือให้ญาติๆเลี้ยงแก้เคล็ดซึ่งวิธีนี้
โบราณนิยมมากเลยทีเดียว.

อาทิตย์ (๑) ดี :
หมายถึง ความใจกว้าง เอื้อเฟื่้อเผื่อแผ่ ความหยิ่งทระนงในเกียรติและศักดิ์ศรี ความภาคภูมิ
และความเชื่อมั่นในตัวเองสูง มีกำลังใจที่เด็จเดียวเข้มแข็ง มีจุดมุ่งหมายเป็นที่เชื่อถือได้ มี
ความ มีความคิดและการกระทำอันเป็นไปในลักษณะที่สร้างสรรค์ มีความสามารถและรับผิด
ชอบสูง ฯลฯ

อาทิตย์ (๑) เสีย :
ทำให้เป็นคนถือเนื้อถือตัว ตนเองสำคัญที่หนึ่ง ยกตนข่มท่าน มีลักษณะอีโก้หรือมักยกตน
เหนือกว่าผู้อื่น ไร้ความสามารถ ดีแต่คุยโอ้อวด ชอบเอิกเกริก ฉุยฉาย เข้าลักษณะโน้มเอียง
ไปในทางทำลายและหักล้าง เหิมเกริมและคุกคามผู้อื่น ชอบข่มขู่ ลักษณะขี้ขลาด ไม่มีความ
รับผิดชอบ ไม่กล้าได้กล้าเสีย ฯลฯ

ดาวอาทิตย์(๑) ถ้าได้ตำแหน่งเกษตร (อยู่ในราศีสิงห์)
ท่านว่าจะมีวาสนาทางด้านเกียรติยศ ตำแหน่งในเรื่องของข้าราชการพลเรือน ให้คุณในทาง
รูปสวย รวยทรัพย์ มีคนนับหน้าถือตา มีบารมี มีอำนาจเด็จขาดชนะศัตรู เป็นคนรักเกียรติยศ รักชื่อเสียง
ชอบความเป็นอิสระแก่ตัวเอง แต่ติดจะหนักออกไปในทางดื้อรั้น อวดดี มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงเิกินไป

คนที่มีดาวอาทิตย์(๑) เด่นถืงลัคนา (ลั)
แม้ว่าจะไม่ได้เป็นเกษตร ก็ให้ทำนายตามนี้ได้ แต่ก็ให้ลดความเชื่อมั่นในเรื่องความเป็นผู้มี
วาสนาลดลงไปบ้าง

สำหรับผู้ที่มีลัคนา(ลั) อยู่ในราศีสิงห์
ถ้าในราศีสิงห์ไม่มีดาวดวงอื่นๆเข้ามาอยู่ และดาวอาทิตย์(๑) ก็ไม่ได้ตกไปอยู่ในเรือนที่เสียคือ
เรือนอริ มรณะ วินาศ ก็ให้ทำนายอุปนิสัยโดยทั่วๆไปได้ตามตำแหน่งเกษตรนี้ได้เลย และอุปนิสัยจะเป็นคน
ใจร้อน ชอบวางท่าไว้อำนาจ ดูถูกเหยียดหยามคนได้ง่าย ถ้ามีใคมาดูถูกหรือทำให้รู้สึกเสียหน้าจะแสดงอาการ
ดูถูกเหยียดหยามตอกหน้ากลับทันที

ความหมายต่างๆเกี่ยวกับ ดาวอาทิตย์ (๑)

สถานที่ :
สถานที่สำคัญต่างๆ มีพระราชวัง ศาลากลางจังหวัด ทำเนียบรัฐบาล กระทรวง ทบวง กรม
ต่างๆธนาคารชาติ อาคารสูงๆ ใหญ่โต โรงกษาปณ์ วัดวาอาราม สถาบันการเงิน บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์
สถานที่เล่นหุ้น หวย สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โรงมหรสพ ร้านทอง ร้านกระจก ร้านแว่นตา
โรงผลิตไฟฟ้า ผลิตคอมพิวเตอร์ โรงงานกระจก ฯลฯ

บุคล :
ผู้มีอำนาจ มียศศักดิ์ เจ้านายใหญ่โต อาทิ พระราชา ประธานาธิบดี สุลต่าน เจ้าฟ้า นายกฯ
ประธานรัฐสภา ประธานศาลฎีกา รัฐมนตรี ผู้มีบรรดาศักดิ์ บิดา ข้าราชการ ผู้ว่าราชการจังหวัด นายจ้าง
ผู้จัดการ เจ้าของบ้าน เจ้าของกิจการ หัวหน้า กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานสภาจังหวัด นายกเทศมนตรี
นายธนาคาร นายแพทย์ นักคอมพิวเตอร์ นักธุรกิจระดับแนวหน้า ผู้ที่มีความคิดริเริ่ม ฯลฯ

วิชาการ :
การศึกษาวิชานายร้อย นายเรือ นายเรืออากาศ ตำรวจ วิศวกรรมศาสตร์ ทางด้านอิเล็คทรอนิกส์
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ศาสตร์ทางด้านการเจียรไนเพชรพลอย วิชาการทางช่างต่างๆ เช่น ช่างทอง
ช่างกาไหล่ ช่างกล ช่างไฟฟ้า ช่างกระจก ช่างก่อสร้าง การริเริ่มสิ่งใหม่ๆ ฯลฯ

อาชีพ :
รับราชการ งานทางด้านเกี่ยวกับการเมือง การปกครอง หัวหน้า รัฐวิสาหกิจ งานที่มีเกียรติ บริษัทที่
มีชื่อเสียง ร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้า แว่นตา เครื่องใช้ไฟฟ้า งานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ๆ อาชีพที่เกี่ยวกับ
การก่อสร้างสิ่งใหม่ๆ ฯลฯ

วัตถุ :
ไฟฟ้า ไฟ เครื่องราชฯ ทองคำ เพชรพลอย ทับทิม เครื่องหมายยศ รูปหล่อ-รูปแกะสลัก สิ่งประดิษฐ์
ที่สวยๆงามๆ ฯลฯ

รูปร่าง :
รูปร่างสันทัด ท่าทางองอาจ อกผายไหล่ผึ่ง ผมหยักศก ตาคม ฯลฯ
(โดยทั่วๆไปแล้วรูปร่างจะเปลี่ยนไปตามราศีที่สถิตย์และดาวดวงอื่นๆที่สัมพันธ์ถึง)

นิสัย :
ใจร้อน เจ้าชู้ รักเกียรติ รักศักดิ์ศรี ดื้อรั้น โกรษง่ายหายเร็ว เฉลียวฉลาด ทะเยอทะยาน อวดดียะโส
ใจนักเลง เชื่อมั่นตัวเองสูง มีความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ เร้าร้อนทางกามารมณ์ ใฝ่ฝันที่จะเจริญก้าวหน้า
ในชีวิตการงาน ฯลฯ

อวัยวะ :
หัวใจ เส้นโลหิตแดงใหญ่ ดวงตา เครื่องหล่อเลี้ยงหัวใจ ฯลฯ

สี :
สีแดงเลือดนก แดง โทนแดง ฯลฯ

พืช :
พืชที่มีดอกสีแดง แค็คตัส กระบองเพชร รากแก้ว ต้นไม้ที่ขึ้นในที่แล้ง ฯลฯ

ทิศ :
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ


Mo

ดาวจันทร์ (๒)

ดาวจันทร์์  สัญญลักษณ์คือเลข   ๒
ซึ่งต่อไปนี้เราจะใช้เลข ๒ ให้หมายถึง ดาวจันทร์

จันทร์ (๒) ดาวศุภเคราะห์
จันทร์ (๒) ดาวประจำวันของคนเกิดวัน จันทร์
จันทร์ (๒) เป็นตัวแทนของสตรีเพศ หรือมารดา และความมีเสน่ห์น่ารัก การเอาใจผู้คน
จันทร์ (๒) คือ จิตใจ วิญญาณ ความรู้สึก อารมณ์ เยือกเย็น สุขุม เชื่องช้า เฉื่อยชา นิ่มๆ นุ่มนาล ผิวพรรณ
จันทร์ (๒) นางพญา หรือ ราชินี ที่มีความน่ารักอยู่ในตัวซึ่งทำให้ผู้พบเห็นรู้สึกยกย่องประทับใจในอากัปกิริยา
ที่นุ่มนวนมีเสน่ห์
จันทร์ (๒) หมายถึง มารดา่ ผู้หญิง ความอ่อนไหว คล้อยตามง่าย จินตนาการ ความคิดความฝัน
ตาข้างซ้าย ของเหลว น้ำ น้ำเหลือง น้ำหล่อเลี้ยงร่างกาย เพศหญิง ธาตุน้ำ

จันทร์ (๒) ดี :
มีคุณสมบัติในทางสร้างสรรค์ ทำให้มีความรู้สึกที่ไวต่อการสัมผัส หรือเครื่อนไหวในทุกๆด้าน
การประทับใจความรู้สึกดีๆสูง มีจินตนาการ มีความเห็นอกเห็นใจ เข้ากับคนได้ทุกสภาวะ
มีสัญชาตญาณในการป้องกันและปกปักรักษา มีการผ่อนปรนอะลุ้มอล่วย มีความกรุณาปราณี
ความรู้สึกสัมผัสที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มีความทรงจำที่ดี มีการปรับปรุงที่ดีขึ้น ฯลฯ

จันทร์ (๒) เสีย :
ไม่มีความมั่นคง โลเล ไม่สามารถที่จะไว้วางใจได้ในทุกๆประการ มีความรู้สึกเศร้าหมอง
ขุ่นมัวเป็นอารมณ์ เร่าร้อน กระวนกระวาย ไม่แน่นอน เปลี่ยนแปลงง่าย เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย เจ้า
อารมณ์ ไม่จริงจังในทุกๆเรื่อง จู้จี้จุกจิก มีอคติ มีจิตใจอ่อนแอ หวั่นไหวผลัดวันประกันพรุ่ง
ชอบสร้างวิมานในอากาศ ฯลฯ

ดาวจันทร์(๒) ถ้าได้ตำแหน่งเกษตร (อยู่ในราศีกรกฏ)
เจ้าชะตาจะมีวาสนาดีทางด้านความนิ่มนวล สุภาพ อ่อนโยน มีเสน่ห์ กิริยาน่ารัก แต่งกายเรียบ
ร้อย สะอาดสะอ้าน เป็นที่เคารพรักของคนทั่วๆไป จะได้เป็นขุนนางชั้นผู้ใหญ่ ชอบรับประทานอาหารของดีๆ

คนที่มีดาวจันทร์(๒) เด่น ถึงลัคนา (ลั)
แม้ว่าจะไม่ใช่ตำแหน่งเกษตรก็ตาม จะทำให้เจ้าชะตามีจริตสามารถทำให้เห็นความนิ่ม
นวล น่ารักเป็นที่สนใจของเพศตรงข้าม มีความสามารถเข้าพระเข้านางไหด้เป็นอย่างดี หรือเจ้าชู้นั้นแหละ

ถ้าดาวจันทร์ไม่ถึงลัคนา(ลั) หรือได้ตำแหน่งเสื่อม มักจะเอาใจใครไม่เป็น ไม่มีเสน่ห์ ไม่นิ่มนวล

ความหมายต่างๆเกี่ยวกับ ดาวจันทร์์ (๒)

สถานที่ :
ท่าเรือ แพปลา น้ำ บ่อน้ำ คลอง ทะเลสาบ ทะเล แพปลา มหาสมุทร โรงนำ้แข็ง โรงทำน้ำประปา
น้ำดื่ม น้ำอัดลม น้ำหอม โรงพยาบาล ร้านค้า โรงงานผลิตสุรา ตลาด สถานที่ท่องเที่ยวตากอากาศ ห้องอาบน้ำ-
สาธารณะ เขื่อนชลประทาน สถานที่แสดงแฟชั่น ร้านเสริมสวย ร้านขายเครื่องสำอาง โรงงานผลิตเครื่อง
สำอางค์ ผลิตแว่นตา ร้านจำหน่ายแว่นตา โรงเรียนเสริมสวย ตัดเย็บเสื้อผ้า ฯลฯ

บุคคล :
นักประพันธ์ที่ชอบเขียนเรื่องทางกามารมณ์รักๆใคร่ๆ เพศหญิง มารดา สมเด็จพระราชินี
เชื้อพระวงศ์ที่เป็นสุภาพสตรี สตรีสูงศักดิ์ นางพยาบาล แพทย์หญิง เภสัชฯ นักท่องเที่ยว คุณหญิงคุณนาย
สาวใช้ ช่างเสื้อ ช่างเสริมสวย คนเดินเรือ กะลาสีเรือ ชาวประมง นางแบบ เลขานุการิณี ช่างศิลป์
นักร้อง ดาราภาพยนต์ นักดนตรีนาฏศิลป์ พี่เลี้ยง นางงาม สาวฉันทนาที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม
โดยเฉพาะโรงงานทอผ้า โรงงานทอกระสอบ ช่างเสื้อหญิง ฯลฯ

วิชาการ :
วิชาพยาบาลศาสตร์ แพทย์-เภสัชศาสตร์ พาณิชย์ราชนาวี โรงเรียนนายเรือ วิชาการโรงแรม
อักษรศาสตร์ พฤกษศาสตร์ ชีววิทยา อุทกศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วรรณคดี บริหารธุรกิจ วิทยาลัยนาฏศิลป์ ฯลฯ

อาชีพ :
งานที่เกี่ยวกับการบริการ ต้อนรับ แอร์โฮสเตส แอร์บัส งานโรงพยาบาล เภสัชฯ ปฐมพยาบาล เกี่ยวกับน้ำ
งานสังคมสงเคราะห์ งานเลี้ยงเด็ก เกี่ยวกับเสื้อผ้า งานประดิษฐ์เย็บปักถักร้อย งานแม่บ้าน งานดูแลความ
สะอาด-เรียบร้อบ ร้านอาหาร เครื่องดื่ม งานประมง ร้านค้าสัตว์น้ำ อาหารทะเล เกี่ยวกับน้ำแข็ง น้ำฝน การผลิต
เครื่องดื่ม - อาหาร ชูเปอร์มาเก็ต ขายของช่ำ ขายขนม การนวดแผนโบราณ ฯลฯ

วัตถุ :
ไข่มุก เครื่องแก้ว เครื้องกระเบื้องต่างๆ ภาชนะสำหรับใส่ของเหลว ของแปลกแปลกใหม่ๆ เงิน
เครื่องเงิน โอปอ ฯลฯ

รูปร่าง :
ผอมขาวบาง ผิวเนื้อขาวเหลือง ดวงหน้าขาวกลม ศรีษะค่อนข้างโตเล็กน้อย ฯลฯ
(โดยทั่วๆไปแล้วรูปร่างจะเปลี่ยนไปตามราศีที่สถิตย์และดาวดวงอื่นๆที่สัมพันธ์ถึง)

นิสัย :
เป็นคนเชื่อง่ายดั่งกับน้ำที่เปลี่ยนแปลงไปตามภาชนะที่ใส่ หูเบา ใจเย็น รักสวยรักงาม ร่าเริง
ชอบแต่งตัว รักงานบ้านงานเรือน รักครอบครัว โกรษง่ายหายเร็ว จู้จี้ขี้บ่น เจ้าแง่แสนงอน เมตตากรุณา
เห็นอกเห็นใจคน ชอบความสงบ ชอบดนตรีนาฏศิลป์ วรรณคดี ชอบเดินทางท่องเที่ยว ชอบการเปลี่ยนแปลง
ไม่ชอบจำเจ บางคนก็จับจด หยิบโหย่ง ใจรวนเร กระตุ้งกระติ้ง เล่นหูเล่นตา ถ้าจันทร์เสีย แสดงว่าใจคอ
คับแคบ กระด้าง ขาดความเมตตากรุณา โหดเหี้ยม เห็นแก่ได้ ฯลฯ

อวัยวะ :
ใบหน้า นัยน์ตา แขน ไหล่ มือ อก เต้านม น้ำนม มดลูก ท้อง ต่อมต่างๆในร่างกาย กระเพาะอาหาร
ลำไส้ เครื่องย่อยอาหาร กระเพาะปัสสาวะ ฯลฯ

สี :
สีไข่ไก่ สีขาวนวล โทนขาว ฯลฯ

ทิศ :
ทิศตะวันออก


Ma

ดาวอังคาร (๓)

ดาวอังคาร สัญญลักษณ์คือเลข   ๓
ซึ่งต่อไปนี้เราจะใช้เลข ๓ ให้หมายถึง ดาวอังคาร

อังคาร (๓) ดาวบาปเคราะห์
อังคาร (๓) ดาวประจำวันของคนเกิดวัน อังคาร
อังคาร (๓) แสดงออกไปทางรุนแรง เอะอะปึงปัง โผงผาง ใช้กำลัง โมโห เร้าร้อน ความเดือดร้อน
อังคาร (๓) คือ ความขยัน กล้าหาญ อดทน โทษะร้าย โมโหง่าย ใจร้อน ชอบใช้กำลัง การใช้กำลัง
การร่วมกิจกรรม ความคึกคักกระฉับกระเฉง กล้า-บ้า-ดีเดือด อุบัติเหตุ ฯลฯ
อังคาร (๓) โลหิต การสูบฉีดโลหิต
อังคาร (๓) การทะเลาะ การปะทะ การกระแทก
อังคาร (๓) การกระทำที่แสดงออกไปในทางรวดเร็วทันทีทันใดไม่ว่าจะเป็นทั้งทางด้านดีและทางด้านเสีย
อังคาร (๓) หมายถึง ชายหนุ่ม ผู้ใช้กำลัง นายช่าง ทันตแพทย์ ของแข็ง กระดูก เพศชาย ธาตุลม  เลข 3

อังคาร (๓) ดี :
การกระทำสิ่งใดๆด้วยความกระตือรือร้น กล้าหาญชาญชัย ไม่กลัวใครทั้งสินมีลักษณะ
เสี่ยงภัย บุกเบิก มีความเป็นอิสระไม่ขึ้นต่อใคร มีความทะเยอทะยาน มีลักษณะเป็น
มหกรรม เชื่อมั่นในตัวเอง ขยันขันแข็ง ตัดสินใจเด็จขาด ฉับพลัน มีลักษณะของการต่อ
สู้ แข่งขัน โน้มน้าวชักนำ เผชิญภัย ฯลฯ

อังคาร (๓) เสีย :
มีลักษณะข่มขู่ โอหังบังอาจ กักขฬะและหยาบช้า นักเลง เกเร ชอบใช้กำลัง ห้ามใจไม่
อยู่ ไม่มีความอดทน กามราคะรุนแรง เร้าร้อนกระวนกระวาย พร้อมที่จะคิดทำด้วยความ
รู้ึสึึกชั่วๆ เร้าร้อน ถือตนเป็นใหญ่ ดือด้าน ไม่เรียบร้อย ชอบการโต้เถียง ถือตนเองเหนือ
กว่า ผู้อื่น หุนหันพลันแล่น ไม่ต้องการความร่วมมือ ตื่นเต้น ชอบก่อเรื่อง ฯลฯ

ดาวอังคาร(๓) ถ้าได้ตำแหน่งเกษตร (อยู่ในราศีเมษหรือพิจิก)
จะมีวาสนาดีในเรื่องความกล้าหาญ ขยัน สุขภาพดี แข็งแรง ให้คุณในด้านยศศักดิ์โดยเฉพาะ
ตำแหน่งหน้าที่ในราชการทหารหรือตำรวจที่ต้องอาศัยความกล้าหาญเป็นสำคัญ โบราณท่านว่าดาวอังคารได้
ตำแหน่งเกษตร จะมีเทือกสวนไร่นา เป็นพ่อค้าที่ดีเพราะตัดสินใจได้รวดเร็วและถูกต้อง แต่จะติดไปในทาง
ใจร้อน โมโหร้ายแต่ก็หายเร็ว ดีในด้านพละกำลัง แต่ขาดความนิ่มนวล หงุดหงิด ตกใจง่าย ดาวอังคารจัดเป็น
ดาวฝ่ายบู๊เปรียบเสมือนนัักรบในระดับแม่ทัพนายกอง มีความคิดอ่านที่จะเอาชนะศัตรูด้วยเล่ห์กล เพทุบาย
การชอบใช้พละกำลังเป็นเครื่องตัดสิน

ความหมายต่างๆเกี่ยวกับ ดาวอังคาร (๓)

สถานที่ :
โรงงานถลุงเหล็ก โรงกลึง โรงหล่อ อู่ซ่อมรถยนต์ โรงงานผลิตประกอบรถ โรงงานสร้างเครื่องจักรกล
อู่ต่อเรือ ค่ายทหาร ครังเก็บอาวุธ สถานที่เผาอิฐเผาถ่าน โรงโม่หิน เตาไฟ ตึกศัลยกรรม ทะเลทราย ป้อมปืน
ป้อมปราการ โรงงานฆ่าสัตว์ สถานีตำรวจ สนามรบ บ่อนไก่ชน กระทรวงกลาโหม สถานีตำรวจ กรมกองทหาร ฯลฯ

บุคคล :
ทหาร ตำรวจ พัศดีเรือนจำ นักปกครอง สรรพกร สรรพสามิต ศุลกากร บุคคลที่มีอำนาจในการ
ปราบปราม ตำรวจเทศกิจ แม่ทัพ นายกองของทหารบก บุคคลในเครื่องแบบ วิศวกร โรงงานอุตสาหกรรม
ช่างเครื่องยนต์กลไก ช่างเหล็ก เพชฌฆาต นักเลงอันธพาล นักผจญภัย คนฆ่าสัตว์ แพทย์ที่ทำศัลยกรรม
ทันตแพทย์ ช่างตัดผม นักเคมีวิทยา ฯลฯ

วิชาการ :
วิชาการทหารสงครามจิตวิทยา โรงเรียนศุลการักษ์ วิศวกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์ โรงเรียน
ช่างกล โรงเรียนพลและนายร้อย ตำรวจ นายร้อยทหาร วิชาการที่เกี่ยวกับต่อสู้ ฯลฯ

อาชีพ :
งานเกี่ยวกับช่างเทคนิคต่างๆ เช่น ช่างยนต์ ช่างกล ช่างเชื่อม - โลหะ ค้าอาวุธ หรือของมีคม
เกี่ยวกับรถ เครื่องอะไหล่ เครื่องเหล็ก เครื่องจักร นาฬิกา พนักงานขับรถ หรือ ขายรถ ช่างฟิต นักมวย
หรือผู้ที่ชอบต่อสู้หรือผจญภัย ตำรวจ ทหาร พัศดี นายอำเภอ คนคุ้มกัน งานประเภทตัด-ต่อต่างๆ เช่น
ตัดผม ฯลฯ

วัตถุ :
อาวุธ ขีปนาวุธ ของมีคมทุกชนิด อิฐ หิน ปูน ทราย เพชร โกเมน ถ่าน ลูกระเบิด ลูกกระสุน ยานพาหนะ ฯลฯ

รูปร่าง :
ดำแดง สันทัด(แบบมะขามข้อเดียว) ผมหยิกหยักโศก ตาโต ลำคอสั้น ใบหน้าออกกลม ฯลฯ
(โดยทั่วๆไปแล้วรูปร่างจะเปลี่ยนไปตามราศีที่สถิตย์และดาวดวงอื่นๆที่สัมพันธ์ถึง)

นิสัย :
ดาวอังคารดี บุคคลที่มีความขยันหมันเพียร มานะ อดทน กล้าหาญเด็ดเดี่ยว รักการต่อสู้อย่างลูกผู้ชาย
ดาวอังคารเสีย ขี้หงุดหงิด โกรษง่าย มีทิฐิมานะ อิจฉาริษยา ก้าวร้าว เจ้าแง่แสนงอน โทษะจริตสูง ขาดความยั้งคิด
ทำตัวเป็นนักเลง อันธพาลชอบตีรันฟันแทง ทรยศหักหลัง พูดจาขวานผ่าซากแบบมะนาวไม่มีน้ำ หูเบา ชอบยกยอ
ปอปั้น ดุร้าย ฯลฯ

อวัยวะ :
จมูก ศรีษะ มดลูก ต่อมลูกหมาก ม้าม ดี ไต ลำไส้ สมอง ฯลฯ

สี :
สีแดงเข้ม หรือโทน สีชมพู ฯลฯ

ทิศ :
ทิศตะวันออกเฉียงใต้


Me

ดาวพุธ (๔)

ดาวพุธ สัญญลักษณ์คือเลข   ๔
ซึ่งต่อไปนี้เราจะใช้เลข ๔ ให้หมายถึง ดาวพุธ

พุธ (๔) ดาวศุภเคราะห์
พุธ (๔) ดาวประจำวันของคนเกิดวัน พุธ
พุธ (๔) ดาวสัญลักษณ์ของนักธุรกิจ การค้าการขาย การพูดการเจรจา การเขียน การแก้ปัญหาด้วยความรวดเร็ว
ความคล่องแคล้วว่องไวในการตัดสินใจ รอบรู้ในกิจการงานต่างๆ เรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว
พุธ (๔) คือ สมอง ความคิด ทักษะ การพูดการเจรจา การติดต่อ-สื่อสาร คมนาคม คนหนุ่ม-สาว ประสาทสัมผัส
การเคลื่อนไหวที่ไม่หยุดยั้ง ช่วงต่อ การเปิด-ปิด การประสาน การเข้าถึงกลุ่ม ธรรมชาติ ธาตุน้ำ เลข 4
พุธ (๔) ความหลักแหลม ในการพูดและการแก้ปัญหา ความรู้ทางด้านประสบการณ์ คนช่างสังเกตุ การวิเคราะห์
และการคิดหาเหตุหาผลด้วยตนเอง
พุธ (๔) ความรู้ที่แสวงหาจากการศึกษาด้วยตนเอง ความรู้ที่เกิดจากลักษณะการสังเกตุ การจดจำมากกว่าจากตำรา
ไหวพริบที่ฉลาดเฉียบแหลม 
(คนที่ไม่ได้รับการศึกษาจากสถาบันการศึกษาแต่เก่งส่วนมากมักจะมีดาวพูธที่ทรงคุณภาพนั้นเอง)

พุธ (๔) ดี :
ชอบแสวงหาความรู้ ชอบสอดรู้สอดเห็น มีคุณสมบัติในการวิเคราะห์วิจารณ์ เฉลียวฉลาด มีฝีมือ
มีความขยันหมั่นเพียร มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร เจ้าสำนวนโวหาร มีความทรงจำที่ดี
มีความสามารถในทางวิชาการและในทางเทคนิก คล่องแคร่วว่องไว มีความสามารถในการรับเอา
มีความเข้าใจได้ง่าย ฉลาดแหลมคม รู้เท่าทันคน การรู้จังจังหวะ การเข้าถึง ฯลฯ

พุธ (๔) เสีย :
ลุกลี้ลุกลน มีอาการทางประสาท พล่อยๆ คดในข้องอในกระดุก ยุ่งยากวุ่นวายไม่เข้าเรื่อง
ไม่ยี่หระต่อทุกๆเรื่อง งุ่มงาม ขี้ลืม ไม่สามารถจะตัดสินใจได้ ไม่อยู่ในฐานะที่จะไว้วางใจได้
ตื่นเต้น โวยวายไม่เข้าเรื่อง ไม่มีความแน่นอน เจ้าทุกข์ โกหก หลอกลวง พูดไม่มีคุณภาพ
เชื่อถือไม่ได้ การไม่รู้จังจังหวะ การเข้าถึงที่ผิดจังหวะอยู่เืองๆ ปากปีจอฯลฯ

ดาวพุธ(๔) ถ้าได้ตำแหน่งเกษตร (อยู่ในราศีเมถุนหรือกันย์)
เจ้าชะตาจะมีวาสนาดีทางด้านการพูดการเจรจามีหลักมีเกรณฑ์ที่ดี ไหวพริบการคิดการเขียน
การประสัมพันธ์ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จึงเหมาะที่จะเป็นนักธุรกิจ การค้าการขาย เป็นผู้ที่มีปฏิภาณดี มีความรอบรู้
ที่เกิดจากประสบการณ์ เป็นคนมีทรัพย์มากเต็มไปด้วยศิลปะ ฉลาดในทางแก้ปัญหาที่เป็นในรู้แบบผู้รอบรู้
ที่มากด้วยประสบการณ์

ดาวพุธ(๔) เด่นถึงลัคนา (ลั) จะทำให้เป็นนักเขียน นักประพันธ์ที่มีสำนวนเป็นที่ถูกใจผู้อ่าน เป็นที่นิยมยกย่อง
ในความเฉียบแหลมเจ้าสำนวนโวหาร ดาวพุธเด่นจึงถือได้ว่ามีวาสนาในด้านธุรกิจและจะบริหารงานด้วย
ประสบการณ์เป็นสำคัญ

ความหมายต่างๆเกี่ยวกับ ดาวพุธ (๔)

สถานที่ :
สถานศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนถึงมหาวิทยาลัย สถาบันการสอนประเภทต่างๆ โรงพิมพ์สำนักพิมพ์
ร้านขายหนังสือ ทุกประเภท ร้านขายเครื่องมือสือสาร โทรศัพท์ โทรเลข ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข
กระทรวงศึกษาธิการ ทบวงมหาวิทยาลัย กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานการท่องเที่ยว สถานีวิทยุกระจายเสียง
สถานีโทรทัศน์ ห้องสมุด กองทะเบียน ยานพาหนะ กรมการขนส่ง กระทรวงคมนาคม สำนักงานออกหนังสือ
เดินทาง กระทรวงการต่าง ประเทศ สนามกีฬา โรงมหรสพ สำนักงานทนายความ ร้านขายของชำ
บริษัทประกันภัย ฯลฯ

บุคคล :
นักการทูต นักการเขียน นักวาดเขียน นักเขียนแบบ นักพูด นักปรัชญาเมธี นายไปรษณีย์ เจ้าหน้าที่การ-
สือสาร นักจัดรายการ ช่างพิมพ์ ช่างเรียง นักขายประกัน นายหน้า นายทหารคนสนิท พ่อสื่อ-แม่ชัก แคชเชียร์
เจ้าหน้าที่ธุรการ คนถ่ายเอกสาร นักร้อง นักโฆษณาประชาสำพันธ์ นักหนังสือพิมพ์ พนักงานต้อนรับ ครู ล่าม
ทนายความ นักข่าว พิธีกร ฯลฯ

วิชาการ :
รัฐศาสตร์การทูต นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ บรรณารักษ์ศาสตร์ อักษรศาสตร์ การตลาด วาทศาสตร์
นิติศาสตร์ อังกฤษธุรกิจ วิชาการโรงแรม การประชาสัมพันธ์ คณะประกันภัย ดุริยางค์ศาสตร์ พาณิชยศาสตร์
ครุศาสตร์ หรือศึกษาศาสตร์ บริหารธุรกิจ การตลาด ฯลฯ

อาชีพ :
งานเกี่ยวกับการพูด การติดต่อ นายหน้า นักขายประกัน ครู เลขา การบัญชี งานการพิมพ์ การประชาสัมพันธ์
นักสืบ เซลส์แมน โฆษกพิธีกร นักธุรกิจ ค้าขาย งานเกี่ยวหนังสือ ร้านถ่ายเอกสาร ธุรกิจโฆษณางานสื่อสารต่างๆ
ร้านถ่ายรูป กิจการเกี่ยวกับข่นส่ง กิจการทัวร์ นำเที่ยว ทูต แปลภาษา บรรณาธิการ ห้องสมุด ฯลฯ

วัตถุ :
เครือข่าย การสื่อสาร ไม่ว่าจะเกี่ยวกับอินเตอร์เนต โทรคมนาคม โทรเลข โทรศัพย์ ตำรับตำราทุกชนิด
จดหมาย หนังสือเดินทาง โทรทัศน์ วิทยุ จานดาวเทียม หนังสือพิมพ์ โทรสาร อีเมล์ เว็บไซต์ ฯลฯ

รูปร่าง :
เล็กบางติดท้วมนิดหน่อย จัดว่าเป็นคนร่างเล็ก ผิวเนื้อขาวเหลือง หรือ สองสี ฯลฯ
(โดยทั่วๆไปแล้วรูปร่างจะเปลี่ยนไปตามราศีที่สถิตย์และดาวดวงอื่นๆที่สัมพันธ์ถึง)

นิสัย :
มีศรัธาจริต จึงมักเชื่อคนง่าย ชอบในทางธรรมารมณ์ อารมณ์อ่อนไหวง่าย ช่างพูดช่างเจรจา ร่าเริงแจ่มใส
มีอารมณ์ทางสุนทรี ชอบเสียงเพลง ชอบงานประเภทเบาๆ ปัญญาหลักแหลม
หากดาวพุธเสีย ก็จะกลายเป็นคน นิสัยปลิ้นปล้อน หลอกลวง พูดจากระโชกโฮกฮากแบบมะนาวไม่มีน้ำ
พูดไม่เข้าหูคน เข้าวงสนทนาที่ไหนก็บ่อน แตกที่นั้น ฯลฯ

อวัยวะ :
ปาก ลิ้น ปอด ประสาท ระบบหายใจ หลอดลม หลอดเสียง สมอง มือ แขน ฯลฯ

สี :
สีเขียว หรือ สีแสด ฯลฯ

ทิศ :
ทิศใต้


Ju

ดาวพฤหัส (๕)

ดาวพฤหัส สัญญลักษณ์คือเลข   ๕
ซึ่งต่อไปนี้เราจะใช้เลข ๕ให้หมายถึง ดาวพฤหัส

พฤหัสบดี (๕) ดาวศุภเคราะห์
พฤหัสบดี (๕) ดาวประจำวันเกิดของคนเกิดวัน พฤหัสบดี
พฤหัสบดี (๕) ดาวคุณธรรม ความรู้ สติปัญญา เหตุผล เกี่ยวกับศาสนา ผู้ใหญ่
พฤหัสบดี (๕) เป็นดาวที่ใหญ่ที่สุด มีน้ำหนักมากที่สุด และเป็นหัวหน้าฝ่ายดาวศุภเคราะห์ทั้งหมด
พฤหัสบดี (๕) คือ ปัญญา เงินทอง ความโอบอ้อมอารีย์ ความสุข ความร่ำรวย ธาตุดิน เลข 5
พฤหัสบดี (๕) สัญญลักษณ์ของวาสนาสูง มีมาตรฐานชีวิตที่ดี สงบเรียบร้อยของชีวิตที่ไม่ต้องต่อสู้ดิ้นรนมาก
พฤหัสบดี (๕) แผ่อิทธิพลถึง ลั จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกคอยคุ้มครองตัวทำให้รอดพ้นจากวิกฤตการณ์
ต่างๆได้ เหตุการณ์ร้ายๆมักไม่ค่อยเกิดขึ้นกับชีวิต หรือที่เรียกว่ามีดวงคลาดแคล้ว มักมีความสุข
สบายง่าย

พฤหัสบดี (๕) ดี :
รู้จักจังหวะและรอคอยโอกาศที่ดี เข้าได้ทุกที่ พอใจที่จะสมาคม การกระทำแสดงออกที่
พอเหมาะพอควร มีอุดมคติ มีความก้ามหน้าและพัฒนาตัวเองไม่หยุด มีน้ำใจดีต่อผู้อื่น
เผื่อแผ่้ ใจบุญสุนทาน โอบอ้อมอารี จริงใจ เมตตาปราณี ยุติธรรม เป็นที่เชื่อถือต่อผู้อื่น
มองโลกในแง่ดี ร่าเริงเบิกบาน มีหิริ-โอตัปปะ มีวิญญาณของการปกป้อง ใจกว้าง เยือก-
เย็น เอาจริงเอาจัง มีเหตุมีผล ฯลฯ

พฤหัส (๕) เสีย :
สุรุ่ยสุร่าย ฟุ่มเฟือย ไม่สงบ เร้าร้อนลุกลน หลอกลวง ผลัดวันประกันพรุ่ง ไม่คำนึงถึง
ตัวบทกฎหมาย หรือไม่คำนึงถึงหลักการ คิดทำอะไรเกิดความเป็นจริง มารยาไถย
ถือตัวเองเท่านั้นที่ถูกต้อง เสแสร้งแกล้งทำ เพ้อฝัน ใช้ความเที่ยงธรรมในทางที่ผิด
เสเพล ชอบอวดโอ้ ไม่มีความซื่อสัตย์ ปล่อยตัว แสวงหาความสำเร็จในสังคมแบบเจ้า
บุญทุ่ม ทำบุญเอาหน้า ฯลฯ

ดาวพฤหัีส (๕) ถ้าได้ตำแหน่งเกษตร (อยู่ในราศีธนูหรือมีน)
เจ้าชะตาจะมีวาสนาดีในเรื่องการศึกษาหาความรู้ เป็นผู้ที่มีสติปัญญา เหมาะกับการค้นคว้า
จากตำราเน้นหนักไปในทางทฤษฎี(มากกว่าทางประสบการณ์) เข้าถึงศาสนาได้ง่าย มีสติ สุขุมรอบคอบ
เป็นคนที่มีเหตุผล

ดาวพฤหัส (๕) ได้ตำแหน่งเกษตร หรือเด่นและถึงลัคนา(ลั)
ท่านว่าจะมีทรัพย์มากกว่าคนทั้งปวง มีลักษณะเป็นผู้ใหญ่ สามารถเป็นที่ปรึกษาให้แก่ผู้คนได้
ชอบความสงบ รักความยุติธรรม มีความเกรงกลัวต่อบาป มีคุณธรรม ใช้สติใคร่ควรปัญหามากไปจนบางครั้งดู
เหมือนกับว่าไม่มีความเฉียบแหลมการแก้ปัญหาจึงออกจะช้าๆ (ไม่เหมือนพวกที่มีดาวพุธเด่น)

ความหมายต่างๆเกี่ยวกับ ดาวพฤหัส (๕)

สถานที่ :
สถานที่ที่เกี่ยวกันศาสนา เช่น โบสถ์ วิหาร มัสยิด ศาลเจ้า ศาลพระภูมิ พระพรหม สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
ศาลสถิต ยุติธรรม รัฐสภา สำนักสงฆ์ โรงพยาบาล โรงเรียน สถาบันการศึกษาต่างๆ ฯลฯ

บุคคล :
นักบวชในศาสนาต่างๆ นักสอนศาสนา ครูบาอาจารย์ ทนายความ ผู้พิพากษา จ่าศาล นิติกร แพทย์
โหราจารย์ องคมนตรี ราชองครักษ์ นักปกครอง ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้สำเร็จราชการ สมาชิกรัฐสภา นักการเมือง-
ทั้งระดับ ท้องถิ่นและระดับชาติ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พัสดีเรือนจำ นักวิทยาศาสตร์ ฯลฯ

วิชาการ :
จะเน้นไปทางด้านวิชาการเมือง การปกครอง รัฐศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ครุศาสตร์ โหราศาสตร์
วิทยาศาสตร์ แพทย์ศาสตร์์ นิติศาสตร์ ศาสนาศาสตร์ ฯลฯ

อาชีพ :
ครูบาอาจารย์ งานที่ปรึกษา ทนายความ ผู้พิพากษา แพทย์ - พยาบาล งานผู้นำทั่วไป งานบริหารระดับสูง
งาน ที่เกี่ยวกับการศาสนา สังฆภัณฑ์ นักบวช นักพยากรณ์ ร้านขายยา คลินิก โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า
ธนาคาร ไฟแน้นซ์ ก่อสร้างใหญ่โต การเมือง ฯลฯ

วัตถุ :
เครื่องจักรกล รถยนต์ ศาลพระภูมิ เครื่องปันดินเผา ที่ดิน สัญญา เช็ค โฉนด เครื่องเวชภัณฑ์ เครื่องยา
แบบเรียน น้ำมันเครื่อง อะไหล่รถยนต์ เครื่องเฟอร์นิเจอร์ พระพุทธรูป เทวรูป เหรียญตรา คัมภีร์ทางศาสนา
สมุนไพร ฯลฯ

รูปร่าง :
สูงใหญ่สมส่วน ออกจะท้วมๆ ผิวดีออกขาวเหลือง หน้าผากสูงหรือผมบาง มีตำหนิหรือไฝปานบนใบหน้า ฯลฯ
(โดยทั่วๆไปแล้วรูปร่างจะเปลี่ยนไปตามราศีที่สถิตย์และดาวดวงอื่นๆที่สัมพันธ์ถึง)

นิสัย :
เป็นคนช่างคิด ชอบสอน สุขุมรอบครอบ สติปัญญาว่องไว การมีปฎิภานไหงพริบ ความเฉียบแหลมทางปัญญา
ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม ตรงไปตรงมา ใจดี มีเมตรากรุณา ฯลฯ

อวัยวะ :
ตะโพก โคนขา ต้นขา เท้า หู กระเพาะอาหาร หัวใจ ตับ กล้ามเนื้อ ลำไส เส้นโลหิต ช่องหู ฯลฯ

สี :
สีเหลือง ม่วง แดงแกมเหลือง (แสด)

อัญมณี :
พลอยสีเหลือง บุษราคัม ฯลฯ

ทิศ :
ตะวันตก


Ve

ดาวศุกร์ (๖)

ดาวศุกร์ สัญญลักษณ์คือเลข   ๖
ซึ่งต่อไปนี้เราจะใช้เลข ๖ให้หมายถึง ดาวศุกร์

ศุกร์ (๖) ดาวศุภเคราะห์
ศุกร์ (๖) ดาวประจำวันของคนเกิดวัน ศุกร์   ธาตุน้ำ เลข 6
ศุกร์ (๖) สัญลักษณ์ด้านการเงิน การธนาคาร เศรษฐศาสตร์ ศิลปะ สภาพจิตใจ 
ศุกร์ (๖) คือ ควางาม ความสุข ความพอใจ ความปราถนา กิเลส ความอยาก แฟชั่นต่างๆ การดนตรี
ศุกร์ (๖) หมายถึง หญิงสาว การยั่วกิเลส ตันหาราคะ สิ่งที่พอใจ งานบรรเทิงเริงรมณ์ สังสรรค์ สนุกสนาน
ศุกร์ (๖) ความรัก เพศตรงข้าม อารมณ์เพศ ความสวยความงาม ความมีรสนิยมในค้านศิลปะ ความเจ้าชู้
ศุกร์ (๖) ขุนคลังประจำตัว ทรัพย์สิน เงินทอง เครื่องประดับ เครื่องอำนวยความบันเทิงต่างๆ
ศุกร์ (๖) เจ้าน้ำตา การน้อยเนื้อต่ำใจ ขี้น้อยใจ ขี้งอน ร้องไห้ง่าย ความสงสาร ใจอ่อน
ศุกร์ (๖) ศิลปะ การออกแบบตกแต่ง ทุกสาขาวิชา รวมทั้งการปรุงอาหารแบบร้านอาหาร เสื้อผ้าสำเร็จรูป ฯลฯ

ศุกร์ (๖) ดี :
การร่วมมือ ความรู้สึกทางด้านศิลปะ มีชีวิตชีวา อ่อนโยน กรุณาปราณี เห็นอกเห็นใจผู้อื่น
มีมนุษยธรรม มีอุดมคติ ไม่มีรอยด่างและมนทิน สุภาพอ่อนโยน มีไมตรีจิต ฉลาด ไหวพริบ
ไม่ขัดแย้ง รักสวยรักงาม สุนทรีย์ ฯลฯ

ศุกร์ (๖) เสีย :
ไม่มีลักษณะให้ความร่วมมือ ปล่อยตามใจตัวเอง เกียจคล้าน ไม่มีศิลธรรม ไม่มีระเบียบวินัย
หยาบช้า ปราศจากความคิดความอ่านที่ดีื มีความรู้สึกทางกามารมณ์แรงจัด ขาดไหวพริบ
กระด้างกระเดื่อง ไม่มีแก่นสารสาระ ไม่มีอารมณ์ศิปปะ ฯลฯ

ดาวศุกร์(๖) ถ้าได้ตำแหน่งเกษตร (อยู่ในราศีพฤศภหรือตุลย์)
เจ้าชะตาจะเป็นผู้ที่มีวาสนาดีในด้านศิลปะ-ศิลปิน ความมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้าม เป็นคนขี้สงสาร
ใจอ่อนง่าย จะเจริญมากมายด้วยทรัพย์สินเงินทอง สมบัติต่างๆ เพราะดาวศุกร์หมายถึงการเงิน การธนาคาร
เศรษฐศาสตร์ การอาชีพที่เกี่ยวกับความสวยความงาม งานศิลปะบริสุทธิ์และศิลปะประยุกต์ทุกประเภท
ถ้าดาวศุกร์เด่นและถึงลัคนา(ลั) จะทรงคุณภาพทางด้านความรัก ความมีเสน่ห์ในด้านกามคุณ มีศิลปะใน
เรื่องเพศและมีรสนิยมเก่งในทางงานศิลปะ ถ้าไม่มีดาวพฤหัสบดีช่วยเหนี่ยวรั้งบ้างแล้วอาจจะกลายเป็น
คนชอบร่าเริงถึงขั้นเจ้าสำราญไปเลยก็ว่าได้

ความหมายต่างๆเกี่ยวกับ ดาวศุกร์ี (๖)

สถานที่ :
โรงมหรสพ โรงภาพยนต์ บาร์ ไนต์คลับ ผับ คาเฟ่ คาราโอเกะ อาบอบนวด สถามเริงรมณ์ต่างๆ
สถานที่เต้นรำ โรงแรมม่านรูด ซ่อง โสเภณี สวนสนุก ร้านขายเครื่องสำอาง ขายของหอม ขายเสื้อผ้าอาภรณ์
ร้านกิ๊ฟช็อพ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะ โรงละคร สถานที่ตกแต่งผม เสริมสวย ตกแต่งใบหน้า
ธนาคาร ตลาดหลักทรัพย์ สถานที่เบิกจ่ายเงินสด สโมสร ร้านถ่ายรูป ฯลฯ

บุคคล :
นักประพันธ์ นักร้อง นักแสดง นักดนตรี ดารา หญิงบริการ คู่มั้น คนรัก ช่างตกแต่ง ช่างตัดผม ช่างตัดเสื้อ
ช่างเสริมสวย โสเภณี พนักงานธนาคาร คนใกล้ขิด นักประดิษฐ์ ช่างเจียรไน หญิงบริการ คุณหญิงคุณนาย นายแบบ
นางแบบ ช่างถ่ายรูป ฯลฯ

วิชาการ :
วิชาการนาฏศิลป์ ศิลปกรรม ดนตรี มัณฑนศิลป์ การโรงแรม บริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน การคลัง
การ ธนาคาร โบราณคดี โรงเรียนดุริยางค์ศิลป์ ฯลฯ

อาชีพ :
งานเกี่ยวกับการเงิน - การคลัง การธนาคาร สถาปนิก งานออกแบบ ดีไซเนอร์ออกแบบเสื้อผ้า งานเกี่ยว
กับศิลปะ ศิลปิน นักแสดง นายแบบ-นางแบบช่าง งานดีไซเนอร ช่างเสริมสวย ช่างตัดเย็บ ขายเครื่องประดับฯลฯ
ขายเสื้อผ้าสำเร็จรูป ร้านซีดี-วีดีโอ ร้านถ่ายรูป ด้านเครื่องบันเทิงต่างๆ ร้านอาหารเครื่องสำอาง กิป๊ซอพ ร้านขาย
ดอกไม้ สิ่งสวยๆงามๆ ร้านขายวัสดุตกแต่ง ขายสี ช่างทาสี ช่างเจียรไน ขายเพชรนิลจินดาต่างๆ อุปกรณ์ที่ทำให้
เกิดความสุขต่างๆ ขายรถ-ยานยนต์สวยๆมีราคา โรงแรม นางโลม ฯลฯ

วัตถุ :
เครื่องประดับสวยๆงามๆ เงินสด ทองคำ เครื่องประดับ เครื่องสุขภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ เครี่องสำอาง
เสื้อผ้า อาภรณ์ เครื่อง เจียรไนเพชรพลอย เครื่องมือช่างทำทองรูปพรรณ พืชผัก ข้าวสาร ผลไม้ รถที่ยี่ห้อดังๆ
รถที่สวยงาม ฯลฯ

รูปร่าง :
รูปร่างสูงโปร่ง ขาวท้วม ใบหน้ากลมรูปไข่ ท่าทางสะโอดสะอง น่าตาดี ออกจะหยิ่งๆ ฯลฯ
(โดยทั่วๆไปแล้วรูปร่างจะเปลี่ยนไปตามราศีที่สถิตย์และดาวดวงอื่นๆที่สัมพันธ์ถึง)

นิสัย :
คนน่ารักน่าใคร่ จริตจะก้าน ใฝ่ฝันเกี่ยวกับเรื่องรักๆใคร่ๆ มีความต้องการทางเพศสูง ทะเยอทะยาน
รักสวยรักงาม ชอบแต่งเนื้อแต่งตัว เล่นหูเล่นตาเก่ง เห็นเงินเป็นพระเจ้า มีความปราถนาเงินทองทรัพย์สมบัติ
อย่างแรง ชอบหาความสุขทางใจ อารมณ์สุนทรี ชอบสังคม ราคะจริตเบิกบาน อารมณ์แจ่มใส ฯลฯ

อวัยวะ :
คาง คอหอย อวัยวะสืบพันธุ์ ไต บั้นเอว ฐานนม เอ็น เส้นเอ็น น้ำอสุจิ รังไข่ กระเพาะปัสสาวะ ท่อปัสสาวะ
มดลูก ฯลฯ

สี :
สีฟ้าอ่อน สีน้ำเงิน สีที่เย็นตา ฯลฯ

อัญมณี :
พลอยสีฟ้าหรือน้ำเงิน ฯลฯ

ทิศ :
ทิศเหนือ


Sa

ดาวเสาร์ (๗)

ดาวเสาร์ สัญญลักษณ์คือเลข   ๗
ซึ่งต่อไปนี้เราจะใช้เลข ๗ ให้หมายถึง ดาวเสาร์

เสาร์ (๗) ดาวบาปเคราะห์
เสาร์ (๗) ดาวประจำวันของคนเกิดวัน เสาร์
เสาร์ (๗) ผู้สูงอายุ ธาตุไฟ สีดำ-สีม่วง ทิศตะวันตกเฉียงใต้ เลข 7
เสาร์ (๗) ความทุกข์ ความจำกัด ความโดดเดี่ยว หน่วงเหนี่ยว ล่าช้า สภาพเก่าๆ ภาระหนัก ทุกข์กาย เศร้า
ที่สูง สูงๆ ยาวๆ นานๆจนเกินไป ไกลห่าง แก้ปัญหาไม่ตก ยาวนาน ไม่จบไม่สิ้น ความอึมครึมน่าเบื่อ
เสาร์ (๗) ความทรหดอดทน หนักเอาเบาสู้ เข้มแข็ง มีความมานะพยายามสูงไม่ยอมแพ้ง่ายๆ จริงจัง ระเบียบ
เสาร์ (๗) วิตกกังวล อารมณ์ขุ่นมัว อมทุกข์ เก็บกด กินแหน่งแครงใจ ช่างจดช่างจำ เจ้าคิดเจ้าแค้นอาฆาตพยาบาทสูง
ความกตัญญูรู้คุณคน
เสาร์ (๗) งานเกี่ยวกับต้องใช้ระยะเวลายาวนาน งานหนักๆ เหนื่อย เสี่ยงอันตราย งานที่ต้องใช้ทักษะการเอาตัวรอดสูง
เกษตรกร กรรมกร เกี่ยวกับที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ หิน แร่ อิฐ หิน ปูน ทราย การเกษตร โรงงานอุตสาหกรรม
ค้าของเก่า ของเสีย ของพัง เหล็กสนิม ฯลฯ

เสาร์ (๗) ดี :
ไว้วางใจในตัวเอง ความมีระเบียบวินัยและเคร่งครัด เอาจริงเอาจัง ความอดทน ความระมัดระวัง
รอบคอบ ความสามารถในการบริหาร การจัดตั้ง ความเด็จขาด ความแน่นอน เด็ขเดี่ยวแน่วแน่
มีแผ่นที่แน่นอน ธำรงรักษาและแบกรับเอาไว้ มีความวิริยะอุตสาหะ มีสติ ซื่อตรง มั่นคง รับผิดชอบ
ในภาระหน้าที่ มีความคิดอนุรักษ์นิยม มีหิริ-โอตัปปะ กระเหม็ดกระแหม่ มีความอดทน การบังคับ
ควมคุมตัวเองสูง มีเหตุมีผล ฯลฯ

เสาร์ (๗)เสีย :
ไว้เนื้อเชื่อใจไม่ได้ ถือเอาความคิดตนเป็นใหญ่ ระแวงสงสัย มีเงื่อนงำ ซ่อนเร้น หวาดระแวง
มองทุกสิ่งในแง่ร้าย เศร้าโศก ระทมทุกข์ เก็บกด หมองหม่น ช่้างคิดช่างวิจารณ์ในทางที่ผิดๆ
ดื้อรั้น นอกรีตนอกรอย กังวล หวาดหวั่น ขี้อาย เ็ป็นโรคประสาท จิตใจคับแคบ ไม่มีน้ำจิตน้ำใจ
ไร้สมรรถภาพ โกรษง่าย ใจน้อย บ้าสมบัติ ใจดำ เลือดเย็น ความเย็นชา ฯลฯ

ดาวเสาร์ (๗) ถ้าได้ตำแหน่งเกษตร (อยู่ในราศีมังกรหรือกุมภ์)
เจ้าชะตาจะเป็นผู้มีวาสนาในด้านความอดทน ความกล้าหาญ เด็จขาด พิชิตความเหนื่อยยากทุก
รูปแบบ ผู้ที่มีดาวเสาร์เด่น จึงเหมาะสมกับงานทางด้านเกษตรกรรม กิจการเหมืองแร่ งานทางด้านเครื่องกล
โรงงานอุตสาหกรรม เป็นผู้ที่มีทรัพย์สมบัติมากโดยเฉพาะที่ดินที่ทำการเกษตร

ดาวเสาร์(๗) เด่นและึถึงลัคนา(ลั)
จะให้คุณทางด้านความกล้าหาญ เป็นนักต่อสู้ที่มีความแข็งแกร่ง อดทนแบบ เด็จเดี่ยว เหมาะสม
อย่างยิ่งสำหรับงานที่ต้องต่อสู้ มีน้ำใจแบบคนบึกบึน กล้าหาญแบบนักต่อสู้ที่ทรหดอดทนมาก เก็บความโกรษ
ได้ดีเยี่ยม ช่างจดช่างจำ มีใจอาฆาตรอโอกาศที่จะแก้แค้นเรียกว่ารอสิบปีก็ไม่สายนั้นแหละ ข้อเสียก็คือ มี
อุปนิสัยเป็นคนขี้กังวล ชอบทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่

ความหมายต่างๆเกี่ยวกับ ดาวเสาร์์ี (๗)

สถานที่ :
หมายถึง เรือกสวน ไร่นา ป่าละเมาะ ที่ดิน โคลน ยุ้งฉาน โรงสี เหมืองแร่ โกดัง โรงงาน ฟาร์ม
โรงโม่หิน โรงเก็บพัสดุ โรงงานอุตสาหกรรมการเกษคร บ้านร้าง ที่ทิ้งขยะมูลฝอย หุบเขา ปราสาท
โบราณสถานต่าง ๆ ที่ทำการด้านเกษตรทุกชนิด ห้องพัก เรือนพัก กรรมกร เรือนจำ ห้องขังบนสถานีตำรวจ
อู่ต่อเรือ ป่าช้า ที่เก็บของเน่าเสีย โรงงานทำปลา ทำปุ๋ย ฯลฯ

บุคคล :
หมายถึงกรรมการคนขายเครื่องเหล็ก เครื่องก่อสร้งช่างบักกรี พัสดีเรือนจำ พ่อค้าขายเนื้อ ขายหมู
ขายไก่ ข่างซ่อมนาฬิกา เกษตรกร นายเหมือง โรงเลื่อย คนงานโรงเลื่อย ช่างยนต์ นักอุตสาหกรรม นักธุรกิจที่ดิน  
เจ้าของโรงงานอุตสหกรรม ทั้งอุตสาหกรรมหนักและอุตสาหกรรมการเกษตร ช่างสำรวจ ตำรวจ ผู้ร้าย คนงาน
ภรรโรง สัปเหร่อ คนขายถ่าน คนขนส่ง ช่างอ๊อก ช่างเชื่อม ช่างก่อสร้าง แพทย์แผนโบราณ หมอเวทมนตร์
นักบวชในลัทธิต่าง ๆ คนขนขยะมูลฝอย พนักงานขับรถไฟ ขับรถเมล์ รถบรรทุก ช่างอิฐ ช่างปั้น ทหาร ฯลฯ

วิชาการ :
วิชาการทางด้านเกษตรศาสตร์ วิศวกรรม เหมืองแร่ ธรณีวิทยา ช่างประเภทต่าง ๆ วิศวกรรมศาสตร์
เกษตรกรรม วิศวกรรม โรงงาน วิศวกรรมเครื่องกล ศาสนศาสตร์ ฯลฯ

อาชีพ :
งานการเกษตร งานป่าไม้ งานเกี่ยวกับธรณีวิทยา งานเกี่ยวกันดิน - ที่ดิน เหมืองแร่ ก่อสร้าง งานเกี่ยวกับ
โรงงาน อุตสาหกรรม งานเกี่ยวพันกับเครื่องจักร์หนัก งานของเก่า ตลาดสด หาบเร่ งานรปภ. ตำรวจ ทหาร กรรมกร
งานลากเข็น สัปเหร่อ โรงสี โรงเลื่อย ฯลฯ

วัตถุ :
หมายถึง แร่ธาตุ พืชผลไม้ ไม้ดอกไม้ผล ป่าไม้ ที่ดิน ปั๊มน้ำมัน รถยนต์ เรือ เหล็ก เหมือง อู่ซ่อมรถ เครื่องปั้น
ดินเผา หลุมศพ หีบศพ โบราณวัตถุเก่าๆ รางรถไฟ กระดูก สนิมเหล็ก อาวุธไร้คม ไม้เสาตก ฯลฯ

รูปร่าง :
สันทัดไม่สูงไม่ต่ำ ผิวค่อนข้างดำคล้ำ ฟันไม่สวย ผมหยิกหยักศก (สังเกต ลักษณะคนงานกรรมกรที่หำงาน
หนักๆ ) ขี้เหล่ ทื่อๆ ใบหน้าแสดงถึงโหนกแก้มหรือเคล้าโครงกระดูกข้อนข้างชัดเจนฯลฯ
(โดยทั่วๆไปแล้วรูปร่างจะเปลี่ยนไปตามราศีที่สถิตย์และดาวดวงอื่นๆที่สัมพันธ์ถึง)

นิสัย :
จุกจิกจู้จี้ เจ้าระเบียบ รักสันโดษ พิถีพิถัน ละเอียดรอบคอบ ลึกลับ ชอบอยู่คนเดียว อิจฉาริษยา อาฆาตคน
เจ้าทุกข์ วิตกกังวล อมทุกข์ ไม่ชอบบังคับ หึงหวง ชอบช่วยเหลือคน เอาจริงเอาจัง มักใหญ่ใฝ่สูงฯลฯ

อวัยวะ :
กระดูก ขน ผิวหนัง ประสาท ท่อน้ำกาม ม้าม ต้นขาถึงปลายเท้า หัวเข่า ผม ทวารหนัก ฯลฯ

สี :
สีเทา น้ำตาลเข้ม สีดำ สีคราม ฯลฯ

อัญมณี :
นิล

ทิศ :
ตะวันตกเฉียงใต้


Ra

ราหู (๘)

ราหู สัญญลักษณ์คือเลข   ๘
ซึ่งต่อไปนี้เราจะใช้เลข ๘ ให้หมายถึง ราหู
[ เทพเจ้าแห่งความเจ้าเล่ห์ ]

ราหู (๘) ไม่ใช่ดาว แต่เป็นจุดคราส (ในทางดาราศาสตร์หมายถึงการโคจรเข้ามามีระยะเชิงมุมบังเงา
ของกันและกันระหว่างอาทิตย์ จันทร์ โลก )ให้สังกัดฝ่ายดาวบาปเคราะห์
ราหู (๘) บางตำราใช้เป็นดาวประจำวันของคนเกิดวัน พุธกลางคืน บางตำราก็ไม่ใช้
ราหู (๘) คือการสื่อสารสัมพันธ์ ความลุ่มหลง การสมาคม ซ่อนเร้น การจัดฉาก สวมหน้ากากใส่กัน
ราหู (๘) หมายถึง คนรู้จักทั่วๆไป การเข้าไปพัวพัน คลุกคลี ในคนหมู่มากโดยเฉพาะคนที่ไม่ค่อยคุ้นเคยกัน
ราหู (๘) หลุ่มหลงมัวเมาสิ่งต่างๆได้ง่าย เจ้าเล่ห์เพทุบาย เข้าหาสิ่งผิดกฎหมายง่าย เก่งในทาง ความคิด
ที่จะเอาชนะด้วยเล่ห์เหลี่ยมในแบบฉบับคมเฉียนคม หลอกลวง มีกลอุบายต่างๆ แนบเนียน
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เก่ง รวดเร็ว ฉลาดแกมโกง สับเปลี่ยน เปลี่ยนแปลง ปลอมแปลง ลอกเลียนแบบ
น้ำมัน การพนันทุกชนิด เอเย่นตัวแทนต่างๆ ของหมักของดองต่างๆ
ราหู (๘) เป็นคนเจ้าอารมณ์ เปลี่ยนใจง่ายและเอาใจยาก ดูใจใหญ(่แต่เพื่อหวังได้ผลกลับคืนมา)
ราหู (๘) เสื่อม มักออกไปในทางลุ่มหลงมัวเมาไปในทางสิ่งเสพติด สุรายาเมา อบายมุขหรือหญิงแพศยา
ฉลาดแกมโกง เจ้าเล่ห์เพทุบาย จนถึงขั้นปลิ้นปล้อนหลอกลวงได้ง่ายมาก

ราหู(๘) ถ้าได้ตำแหน่งเกษตร (อยู่ในราศีกุมภ์)
จะมีวาสนาไปในทางไหวพริบแบบเหลี่ยมนักเลง มีปฏิภานไปในทางรู้เท่าทันกลโกงของผู้อื่นได้ดีมาก
มีเสน่ห์สำหรับคนทุกชั้นทุกวัยทุกระดับ คบคนได้ง่าย ปรับตัวได้ดี มักจะมีความโชคลาภได้ง่ายๆ มีความสามารถ
เข้าถึงเล่ห์เหลี่ยมกลโกงต่างๆได้ง่าย ผู้นำำพวกนักเลงอันธพาลจะต้องมีราหู(๘)เด่นถึงลัคนา(ลั)

ความหมายต่างๆเกี่ยวกับ ราหู (๘)

สถานที่ :
ร้านขายของมึนเมา บ่อนการพนัน โรงงานสุรา โรงงานยาสูบ โรงงานทำปุ๋ย โรงนำชาที่มีหญิงขายบริการ
แหล่งชุมนุมพวกอันธพาน โรงภาพยนต์ ช่องโสเภณี ป่า ที่รกร้าง ศาลเจ้า - วัดร้าง สถานที่ซ่อนเร้น ฯลฯ

บุคคล :
พวกต่างชาติ นักเลง นักค้ายาเสพติด นักค้าของเถื่อน ผู้ผลิตของปลอม - ของเถื่อน ทหารเรือ ทหารอากาศ
หมอเวทมนตร์ นักพนัน นักปั่นหุ้น ดารา เจ้าของร้านถ่ายรูป ฯลฯ

วิชาการ :
โรงเรียนจ่า นายเรือ สืบสวนสอบสวน วิชาไสยศาสตร์ โหราศาสตร์ วิชาเกี่ยวกับการลอกเลีียนแบบ
เกี่ยวกับอากาศ ฯลฯ

อาชีพ :
เอเย่นหรือตัวแทนสินค้าต่างๆ นักวางแผนงาน คุมงาน งานกลางคืน นักสืบ งานตรวจสอบ สรรพกร
งานศุลการักษ์ งานสรรพสามิตงานสืบสวน สอบสวน งานต่างประเทศ งานเกี่ยวกับการลุ่มหลงมัวเมาต่างๆ
บ่อนการพนัน สลากกินแบ่งรัฐบาล หุ้น ร้ายขายสุรายาเมาต่างๆ ปั๊มน้ำมัน ประเภททำงานใต้ดินหลบๆซ่อนๆ
งานแอร์โฮสเตรท งานเกี่ยวกับทางอากาศ งานประเภทของหมักของดอง ฯลฯ

วัตถุ :
ยางพารา ยางรถยนต์ น้ำมัน กรด ขยะมูลฝอย ดินฝุ่น ทองสัมฤทธ์ มูลสัตว์ เอ็กซเรย์ แก็ส เงา รูปภาพ
ภาพยนตร์ แผ่นซีดี วีดีโอ แผ่นเสียง เหล้า ฝิ่น กัญชา น้ำ เสีย ของผิดกฎหมาย ฯลฯ

รูปร่าง :
อ้วนขาวหรือดำ รูปร่างสูงใหญ่ พุงใหญ่ ท้วมๆ ปากกว้าง ริมฝีปากหนา หน้าผากกว้าง หัวล้านตาโตโปน
เส้นผมจะหยิกสลวย(ผมหยักศก) เมื่อแก่ตัวผมจะบาง จนศีรษะล้าน พูดเสียงดังฟังชัด อ้วนๆสั้นๆ รูปร่างคล้ายหม้อน้ำ
พุงพุ้ยเมื่อแก่ตัว ฯลฯ (โดยทั่วๆไปแล้วรูปร่างจะเปลี่ยนไปตามราศีที่สถิตย์และดาวดวงอื่นๆที่สัมพันธ์ถึง)

นิสัย :
เชื่อคนง่าย คิดอะไรง่ายๆ ขาดสติ ขาดความรับผิดชอบ มัวเมา เกเร เอาแต่ใจตัวเอง มักใหญ่ไฝ่สูง
เจ้าอารมณ์ เห็นแก่ได้ ตระหนี่ถี่เหนียว ใจกว้างเพื่อหวังผล พูดจา ก้าวร้าว เอะอะโวยวาย ขี้เหล้า มัวเมาใน
สุรานารี ชอบการเสี่ยงโชค ชอบค้าสิ่งผิดกฎหมาย เห็นกงจักรเป็นดอกบัว ฯลฯ

อวัยวะ :
ตะโพก ก้น น่อง หน้าแข้ง ข้อเท้า ม้าม ถุงน้ำดี น้ำย่อย มดลูก ประจำเดือน ฯลฯ

สี :
สีหมอก เมฆดำคล้ำ ฯลฯ

อัญมณี :
พลอยสีดำมัว
ทิศ :
ตะวันตกเฉียงเหนือ


Ke

เกตุ (๙)

เกตุู สัญญลักษณ์คือเลข  ๙
ซึ่งต่อไปนี้เราจะใช้เลข ๙ ให้หมายถึง เกตุ
[ เทพเจ้าแห่งความปั่นป่วนวุ่นวาย ]

เกตุ (๙) ให้สังกัดฝ่ายดาวบาปเคราะห์
เกตุ (๙) คือ ทางสายกลาง ธรรมะ วิญญาณ ศาสนา สมาธิ ปรัชญา ปัญญา
เกตุ (๙) เป็นได้ทั้งบวกและลบ หมายถึง เกต(๙)ุสามารถเสริมดีหรือเสริมร้ายได้อย่างมากมาย
เกตุ (๙) หมายถึงคนทรง พระสงฆ์ ผีสาง พลังลึกลับ ไม่มีตัวตน ธาตุอากาศ ทิศศูนย์กลาง สีใส เลข 9
เกตุ (๙) อีกทางหนึ่งคือ ของเก่า ของโบราณ พระเครื่อง นักเล่นของเก่า การปลุกเสกเครื่องรางของขลัง
หรือทำของขึ้น สิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือของโบราณวัตถุจะเข้ามาอยู่กับเจ้าชะตาได้ง่าย
เกตุ (๙) หมายถึง ผู้เฒ่ารุ่นลายคลาม การสักยันต์ของขลังตามร่างกาย นักปลุกเสกต่างๆ เกตุถึง ลั มักเป็นที่
พอใจหรือได้รับความเมตตาจาก ผู้เฒ่า ผู้สูงอายุ นักบวช พระสงฆ์องค์เจ้า
เกตุ (๙) หมายถึงอายุยืน ถ้าเกตุ(๙)ถึง ลั โบราณว่าจะไม่ตายโหง แต่ถ้าเกตุ(๙)ตกอยู่เรือนอริและวินาศ มักมี
ปัญหาเรื่องสุขภาพ อยู่มรณะ มักล่อแหลมต่ออุบัติเหตุ ให้สังเกตุ ถ้าเกตุ(๙)อยู่อริและเป็นเรือนกาลกิณี
ให้ระวังอุบัติเหตุที่ทำให้ผู้อื่นถึงกับเสียชีวิตได้
เกตุ (๙) เป็นสัญญลักษณ์ของความเกิน หรือความเกินพอดี เกินปกติ ความแปลกๆ รวมถึงบรรยากาศแตกต่าง
เกตุ (๙) เป็นดาวแห่งความคิดริเริ่มแปลกๆ การดัดแปลงที่ทันสมัย ชอบเด่น-แปลกแหวกแนว แต่ก็เป็นดาวแห่ง
การละทิ้งการกระทำกลางคัน(เหตุนี้เองจึงควรเตรียมบุคคลมาสานต่อความคิดหรือการกระทำต่างๆ)
เกตุ (๙) แผ่อิทธิพลถึง ลั มักทำชอบทำตัวเด่นกว่ากลุ่มผู้คน ถ้าใครทำอะไรไม่ได้แล้วเจ้าชะตาจะต้องอาสาทำ
ให้ได้ และมักจะทำได้เสียด้วยหรือต้องให้ได้ในสิ่งนั้นๆ เหตุนี้เองเลยทำให้รู้สึกเด่นกว่าคนอื่นๆ
เกตุ (๙) ทำให้ชอบของแปลกใหม่ที่ไม่เป็นธรรมชาติ หรือชอบวิตถาร พวกกระเทยหรือรักร่วมเพศก็
ตกอยู่ในอำนาจอิทธิพลของ เกตุ เหมือนกัน

ความหมายต่างๆเกี่ยวกับ เกตุ (๙)

สถานที่ :
โบราณสถานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับศาสนา วัดร้าง โบสถ์ร้าง เทวาลัย ภูเขา เนินดิน เจดีย์ พระปรางค์ต่างๆ
สถานี วิทยุ สถานีโทรทัศน์ สถานที่ส่งกระแสคลื่นต่างๆ ตำหนักคนทรงเจ้าเข้าผี ฯลฯ

บุคคล :
ผู้สูงอายุ นักบวช นักแสวงบุญ นักท่องเที่ยว ช่างทุกประเภท คนวิกลจริต คนใบ้ คนทรง หมอดูทุกประเภท
นักจารกรรม นักธุดงค์ นักแสวงโชค นักประดิษฐ์ หญิงมีครรภ์ คนหลังค่อม หญิงโสเภณี หญิงไฮโซ ฯลฯ

วิชาการ :
โหราศาสตร์ ไสยศาสตร์ ดาราศาสตร์ วิชาอิเล็คทรอนิค สาสนศาสตร์ ฯลฯ

อาชีพ :
งานที่เกี่ยวพันกับนักบวช เครื่องสังฆภัณฑ์ งานเกี่ยวกับรูปปั้นโปราณ งานเกี่ยวกับสิ่งลึกลับ งานเกี่ยวกับของเก่า
ของโบราณ นักวางแผน นักประดิษฐ์คิดค้น งานเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ กิจการต่างประเทศ กิจการเกี่ยวกับศาสนา
งานเกี่ยวกับศิลปะแปลกแหวกแนว ศิลปะประยุกต์ การตกแต่งที่เกี่ยวกับรสนิยมของสังคม งานแฟชั่นแปลกๆใหม่ๆ
งานเกี่ยวกับอารมณ์ศิลปินระดับสูง ที่คนทั่วๆไปตามไม่ทัน งานค้นคว้า งานทดลอง งานเล่นแร่แปรธาตุ วิทยาศาสตร์

วัตถุ :
เครื่องรางของขลังต่างๆ พระเครื่อง ลูกประคำ เจดีย์ โบสถ์ วิหาร จอมปลวก คลื่นวิทยุ ฯลฯ กระแสจิต โทรศัพท์
เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ

รูปร่าง :
ค่อนข้างจะผอมหนิดหน่อย บางคนก็ท้วมนิดๆ สูงโปร่ง ร่างกายมีบางส่วนมีตำหนิ ที่มองเห็นได้ค่อนข้างชัด
(โดยทั่วๆไปแล้วรูปร่างจะเปลี่ยนไปตามราศีที่สถิตย์และดาวดวงอื่นๆที่สัมพันธ์ถึง)

นิสัย :
คนที่มีความฉลาด ไหวพริบ รู้ทันคน คนมุทะลุ บาบิ่น หากมีอาการจิตหรือประสาทหลอน อาจมีนิสัยขี้ระแวงสงสัย
เจ้าปัญหา ทำอะไรต้องทำให้ได้ต้องเด่นแต่แปลกพอถึงจุดสูงสุดจะทิ่งหรือวางมือง่าย ฯลฯ

อวัยวะ :
ลมหายใจ หลอดลม ปอด ไขข้อ ตา กระดูก กระแสจิต ฯลฯ

สี :
อุลกมณี

ทิศ :
ทิศตะวันตก


ดาวมฤตยู (๐)

ดาวมฤตยู สัญญลักษณ์คือเลข  ๐
ซึ่งต่อไปนี้เราจะใช้เลข ๐ ให้หมายถึง ดาวมฤตยู

มฤตยู (๐) ดาวบาปเคราะห์
มฤตยู (๐) คือ ความแปลกประหลาด มหัศจรรย์ น่าตื่นเต้น ตกใจ สิ่งใหม่ๆ ทันสมัย แปลกแหวกแนว กระทันหัน
มฤตยู (๐) เป็นสัญญลักษณ์ ของความไม่ครบถ้วน ขาด หมด ความหงุดหงิด โกรษง่าย ภัยอาเภท ลี้ลับซับซ่อน
มฤตยู (๐) หมายถึงนักวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมสิ่งใหม่ๆ ปฎิวัติ การเปลี่ยนแปลงอย่างเฉียบพลันจาก
หน้ามือเป็นหลังมือ ธาตุสุญกาศ เลข 0
มฤตยู (๐) แผ่อิทธิพลถึง ลั มักอาภัพ ต้องเหนื่อยยากตรากตรำลำบาก มักมีชีวิตที่ต้องช่วงใช้ผู้อื่น ชีวิตส่วนตัว
มักลุ่มๆดอนๆ บางครั้งรุ่งโรจน์บางครั้งตกต่ำไม่คงทน ปฎิภาณไหวพริบจะแก่กว่าอายุจริง ชอบครบ
คนที่อายุมากกว่าตน มีญานวิเศษมีลางสังหรณ์และพลังจิตสูง

ความหมายต่างๆเกี่ยวกับ ดาวมฤตยูุ (๐)

สถานที่ :
ต่างประเทศ ต่างแดน ต่างจังหวัด บนยานพาหะนะ สถานที่ๆมีความเคลื่อนไหว กระทรวงการต่างประเทศ
ภัตตาคาร ห้างสรรพสินค้า

บุคคล : นักวิจัย นักค้นคว้า นักสืบ นักปฎิวัติ พวกที่เกเรไม่เชื่อฟัง เอาแต่ใจตัวเอง

วิชาการ :
คอมพิวเตอร์ สำรวจ ดาราศาสตร์ โหราศาสตร์ การประดิษฐ์ การค้นคว้าสิ่งใหม่ๆ แปลกๆ เช่นเทคโนโลยี
แผนใหม่ การริเริ่มสร้างสรรเพื่อให้ก้าวหน้าให้ทันกับโลคยุคใหม่ มือถือ ดาวเทียม

อาชีพ :
นักวิทยุ นักบิน นักประดิษฐ์ ช่างแกะสลัก งานทางด้านคอมพิวเตอร์ งานด้านอิเล็คทรอนิค งานที่เกี่ยวกับคลื่น
สัณญาณ เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ จิตศาสตร์ โบราณคดี นักโหราศาสตร์ นักสืบ พนักงานสืบสวน งานเชิงวิจัย ค้นคว้าต่างๆ
ด้านการเก็บข้อมูล ข่าวสาร

วัตถุ :
มักจะเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ ไฟ สิ่งที่ไม่ค่อยสมบูรณ์

รูปร่าง :  โดยทั่วๆไปแล้วรูปร่างจะเปลี่ยนไปตามราศีที่สถิตย์และดาวดวงอื่นๆที่สัมพันธ์ถึง


นิสัย :
มักเป็นคนเคร่งขรึม ชอบเก็บตัว ๙่อนคม มีความคิดลึกซึ่้ง ไม่ชอบความพลุกพล่านวุ่นวาย ช่างติ มีนิสัย
ละเอียดถี่ถ้วนมีลางสังหรณ์สูง มีญานวิเศษ สามารถล่วงรู้ปัญหาของผู้อื่นได้ดีทีเดียว อ่านจิตใจคนเก่งทำนาย
เหตุการณ์ได้ถูกต้องเจ้าอารมรณ์ ขี้หงุดหงิด โกรธง่าย ชอบเป็นผู้นำ ผู้ริเริ่มก่อการ นักปฎิวัติ คิดก้าวหน้าตลอด
ชอบประดิษฐ์คิดค้นมั่นคงในลัทธิ ช่างติ แก้ไข เอาแต่ใจตัวชอบคบ คนสูงอายุ มีความสามารถประหลาดๆมาก
มาย ชอบศาสตร์ลี้ลับ

อวัยวะ : ทวารหนัก

สี :
สีรุ้ง สีหลากหลาย

ทิศ :
ทิศไม่มี    (ทั่วทุกทิศ)