Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

 

เทวดาเสวยอายุ (ของสำนักพิมพ์อำนาจสาส์น)

สิทธิการิยะ ถ้าต้องการจะทราบว่าเคราะห์ของตน จะดีหรือร้ายประการใด ท่านให้ดูเทวดาที่เสวย

อายุเกิดวันใด ให้นับเอาเทวดาองค์นั้น ประจำเสวยอายุก่อน แล้วนับไปตามเรียงกำลังของเทวดาที่เสวยอายุต่อ ๆ กันไปจนครบอายุของตนในปัจจุบัน การนับอายุนั้น จะนับแต่ชื่อปีไม่ได้ ต้องนับให้ครบปี ครบเดือนครบวัน เช่น คนเกิดปีฉลู เดือน 12 แรม 15 ค่ำ ต้องนับไปถึงปีขาล เดือน 12 แรม 15 ค่ำ จะเป็น 1 ปี ที่กล่าวคือทางจันทรคติในทางสุริยะคติก็เช่นเดียวกัน เช่นคนเกิดวันที่ 15 กันยายน 2476 ก็ต้องนับถึงวันที่ 15 กันยายน 2477 เป็น 1 ปีเต็ม ส่วนเศษเดือนเศษวันก็คำนวณให้ละเอียดตามกำหนดเวลาทีเทวดาเสวยอายุ เพื่อให้ทราบว่าขณะนี้เป็นเทวดาองค์ใดเสวยอายุและเทวดาองค์ใดเข้ามาแทรก จะดีร้ายประการใด และมีวิธีแก้ไขอย่างใด ดังจะได้อธิบายเพียงย่อ ๆ ดังต่อไปนี้

เทวดาเสวยอายุ และเทวดาแทรก พระอาทิตย์เสวยอายุ 6 ปี

ลำดับเทวดา

ปี

เดือน

วัน

นาที

คำทำนาย

พระอาทิตย์เสวยตัวเอง

พระจันทร์แทรกพระอาทิตย์

พระอังคารแทรกพระอาทิตย์

พระพุธแทรกพระอาทิตย์

พระเสาร์แทรกพระอาทิตย์

-

-

-

-

-

4

-

5

11

6

-

-

10

10

20

-

-

-

-

-

เกิดความร้อนใจจะต้องจากที่อยู่ดุจพระเวสสันดร

จะเกิดปากเสียงกับหญิง ชาย ระวังจะถูกล่อลวง จะเกิดความเจ็บไข้ภายใน 15 วัน พ้นจากนั้นแล้วจะได้ลาภ

ให้เกรงอัคคีภัยคู่รักจะนอกใจ

จะมีลาภ ของขาวเหลืองจากทิศต่างๆ

จะเดือดร้อน ด้วยที่กินที่อยู่

พระพฤหัสบดีแทรกพระอาทิตย์

พระราหูแทรกพระอาทิตย์

พระศุกร์แทรกพระอาทิตย์

1

-

1

-

8

2

20

-

-

-

-

-

จะได้พบมิตรและนำลาภมาให้

ตอนต้นจะได้ทุกข์ ตอนปลายจะได้ลาภ

จะได้ลาภเงินทอง ถ้าไปทางทิศอุดรและทักษิณ

จะมีลาภ

รวม

6

-

-

-

ท่านที่มีอายุในระหว่างที่พระอาทิตย์เสวยอายุให้ท่องคาถา อุเทตยญฺจกฺขฺมาฯ ไปจนครบ 6 จบ ทุก ๆ คืน ตามคาถาพระประจำวันเกิด จะเกิดลาภผลสักการะเป็นสิริมงคลโชคชะตาชีวิตที่ไม่ดีก็จะได้บรรเทาเบาบาง ที่ดีอยู่แล้วก็จะดียิ่ง ๆ ขึ้นไป

พระจันทร์เสวยอายุ 15 ปี

ลำดับเทวดา

ปี

เดือน

วัน

นาที

คำทำนาย

พระจันทร์เสวยตัวเอง

พระอังคารแทรกพระจันทร์

พระพุธแทรกพระจันทร์

พระเสาร์แทรกพระจันทร์

พระพฤหัสบดีแทรกพระจันทร์

พระราหูแทรกพระจันทร์

พระศุกร์แทรกพระจันทร์

พระอาทิตย์แทรกพระจันทร์

2

1

2

1

2

1

2

-

1

1

4

4

7

8

11

10

-

10

10

20

20

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

จะได้ลาภและได้คู่อันพึงใจอันมาจากทิศบูรพาและทิศทักษิณ

จะเกิดความเสียทรัพย์สินเงินทอง

จะได้ลาภ เพราะมิตรสหายมาแต่ทิศทักษิณและอุดร

จะมีลาภ แต่เป็นทุกขลาภและจะเกิดศัตรู

จะมีลาภและจะได้คู่รักอันสมใจคิด

จะเสียทรัพย์ และเกิดเรื่อง เพราะผู้หญิง

จะได้ลาภแก้วแหวน เงินทอง จะเกิดปากเสียงในครอบครัว

ให้ระวังผู้ชายเนื้อดำแดงมาแต่ทิศอีสานและหรดีจะนำทุกข์มาให้และจะเสียทรัพย์เพราะบุตรภรรยา

รวม

15

-

-

-

ท่านที่มีอายุระหว่างพระจันทร์เสวยอายุ ให้ท่องคาถา ยนฺทุนฺนิมิตฺตํฯ ไปจนครบ 15 จบ ตามกำลังเทวดาทุก ๆ คืน ตามคาถาพระประจำวันเกิด จะเกิดลาภยศสรรเสริญสุข และสิ่งอันปรารถนาในระยะเวลาพระจันทร์เสวยอายุอยู่นั้น ที่โชคร้ายก็จะกลับกลายเป็นโชคดี

 

พระอังคารเสวยอายุ 8 ปี

ลำดับเทวดา

ปี

เดือน

วัน

นาที

คำทำนาย

พระอังคารเสวยอายุตัวเอง

พระพุธแทรกพระอังคาร

พระเสาร์แทรกพระอังคาร

พระพฤหัสบดีแทรกพระอังคาร

พระราหูแทรกพระอังคาร

พระศุกร์แทรกพระอังคาร

พระอาทิตย์แทรกพระอังคาร

พระจันทร์แทรกพระอังคาร

1

1

-

1

-

1

-

1

7

3

8

4

10

6

5

1

3

3

26

26

20

20

10

10

20

20

40

40

-

-

-

-

ศัตรูจะคิดทำร้ายอย่าบริโภคของมึนเมา

จะได้ลาภเพราะมิตรสหายมาแต่ทิศทักษิณ อุดรและบูรพาแต่ให้ระวังสุขภาพจะเกิดเจ็บไข้ได้ป่วย

จะเกิดโรคเนื่องจากจักษุจะได้รับบาดเจ็บและถ้อยความ

จะได้ลาภเงินทองให้เกรงผู้หญิงเนื้อขาวเหลือง ผู้ชายเนื้อดำแดงอยู่ทิศบุรพา อาคเนย์และปัจจิม

ให้ระวังไฟ จะได้พบมิตรสหายที่กล้าหาญ

จะได้ลาภจากมิตรสหายจากทิศอุดรและทิศอาคเนย์

รวม

8

-

-

-

ท่านที่มีอายุอยู่ในระหว่างพระอังคารเสวยอายุ ให้ท่านท่องบ่นคาถา ยสฺสานุภาวโตฯ ไปจนจบครบ 8 จบ ตามกำลังเทวดาที่เสวยอายุทุก ๆ คืน ตามคาถาพระประจำวันเกิด ท่านจะได้อยู่เย็นเป็นสุขปราศจากทุกข์โศกโรคภัย อุปัทวันตรายทั้งปวง

พระพุธเสวยอายุ 17 ปี

ลำดับเทวดา

ปี

เดือน

วัน

นาที

คำทำนาย

พระพุธเสวยอายุตัวเอง

พระเสาร์แทรกพระพุธ

พระพฤหัสบดีแทรกพระพุธ

พระราหูแทรกพระพุธ

พระศุกร์แทรกพระพุธ

พระอาทิตย์แทรกพระพุธ

พระจันทร์แทรกพระพุธ

พระอังคารแทรกพระพุธ

2

1

2

1

3

-

2

1

8

6

11

10

3

11

4

3

3

26

26

20

20

10

10

3

20

40

40

-

-

-

-

20

จะได้ลาภแม้ตระกูลผู้ดีจะได้เป็นใหญ่ จะมีทรัพย์สมบัติและบริวารมาก

จะเกิดความเพราะผู้หญิงเนื้อดำแดงและเสียของรัก

ห้ามเดินทางไกล จะประสบอุบัติเหตุจะได้เลื่อนตำแหน่งหน้าที่

คนจะใส่โทษ ให้ระวังไฟ จะจากที่อยู่ ให้ระวังของมึนเมา

จะได้ลาภอันเป็นที่พึงพอใจ ผู้หญิงเนื้อขาวเหลืองหรือมิตรสหายจะนำมาให้

จะถูกใส่ความให้ย้ายสถานที่อยู่หรือที่นอนไปที่ทิศบูรพา

จะได้ลูกเมียข้าวของเงินทอง

ให้ระวังไฟจะเกิดถ้อยความถึงโรงศาล

รวม

17

-

-

-

ท่านที่มีอายุอยู่ในระหว่างพระพุธเสวยอายุ ให้ท่องบ่นคาถา สุพฺพาสีวิสชาตีนํฯ ไปจนครบ 17 จบ ตามกำลังเทวดาที่เสวยอายุทุก ๆ คืน ตามคาถาประจำวันเกิดท่าน จะมีจิตใจผ่องใส ปรารถนาสิ่งใด ย่อมได้รับความสำเร็จทุกประการ

พระเสาร์เสวยอายุ 10 ปี

ลำดับเทวดา

ปี

เดือน

วัน

นาที

คำทำนาย

พระเสาร์เสวยอายุตัวเอง

พระพฤหัสบดีแทรกพระเสาร์

พระราหูแทรกพระเสาร์

พระศุกร์แทรกพระเสาร์

พระอาทิตย์แทรกพระเสาร์

พระจันทร์แทรกพระเสาร์

พระอังคารแทรกพระเสาร์

พระพุธแทรกพระเสาร์

-

1

1

1

-

1

-

1

11

9

9

10

6

4

8

9

3

3

10

10

20

20

26

26

20

20

-

-

-

-

40

40

จะเสียทรัพย์และของรัก ศัตรูจะทำร้ายจะเกิดความเพราะคนใกล้เคียง

ห้ามการเดินทางไกล ครูอุปัชฌาย์ อาจารย์จะให้ลาภ

หน้าที่การงานจะดำเนินไปด้วยดี ให้ระวังของ   มึนเมาและอบายมุขต่าง ๆ

จะเกิดเรื่องเพราะปากของตนเอง ให้เกรงศัตรู 2 คน อยู่ทางทิศอุดรและหรดี

จะเสียทรัพย์สินเงินทอง ห้ามเดินไปทางทิศหรดีและอีสาน

จะได้ลาภเงินทองบุตรภรรยา แต่ต้องมีความเพียรมาก

จะเสียทรัพย์ และผิดใจกันกับบุตร ภรรยา มิตรสหายและทำใจให้หนักแน่นไว้

จะเกิดเจ็บไข้ได้ป่วย ศัตรูเป็นผู้หญิง เนื้อดำแดงอยู่ทางทิศพายัพ ห้ามเดินทางไปในป่า

รวม

10

-

-

-

ท่านผู้ใดที่มีอายุอยู่ในระหว่างพระเสาร์เสวยอายุให้ท่องบ่นคาถา ยโตหํ ภคินิ ฯ ไป จนจบครบ 10 จบ ตามกำลังเทวดาที่เสวยอายุทุก ๆ คืน ตามคาถาพระประจำวัน ท่านจะประสบโชคลาภเป็นอเนกประการ โรคภัยไข้เจ็บไม่มีจิตใจมั่นคงหนักแน่น ประสบความสุขทุกเมื่อ

พระพฤหัสบดีเสวยอายุ 19 ปี

ลำดับเทวดา

ปี

เดือน

วัน

นาที

คำทำนาย

พระพฤหัสบดีเสวยอายุตัวเอง

พระราหูแทรกพระพฤหัสบดี

พระศุกร์แทรกพระพฤหัสบดี

พระอาทิตย์แทรกพระพฤหัสบดี

พระจันทร์แทรกพระพฤหัสบดี

พระอังคารแทรกพระพฤหัสบดี

พระพุธแทรกพระพฤหัสบดี

พระเสาร์แทรกพระพฤหัสบดี

3

2

3

2

2

1

2

1

4

1

8

-

7

4

11

9

3

10

10

20

20

26

26

3

20

-

-

-

-

40

40

20

สมณะ ชีพราหมณ์ ผู้ใหญ่ให้ลาภ จะได้ชื่อเสียง จะได้บุตรภรรยาข้าทาสชายหญิง

จะเกิดพยาธิเจ็บท้อง จะเกิดอุบาทว์จัญไรที่รักจะเป็นศัตรูให้ระมัดระวัง ผู้ชายผมหยองท้องใหญ่ อยู่ทิศพายัพ ปัจฉิม และอาคเนย์

จะได้ลาภเงินทองของขาวเหลืองจากทิศอุดร

ตอนต้นจะเจ็บไข้ได้ป่วย ตอนหลังจะมีลาภเพราะมิตรสหาย และผู้มีบรรดาศักดิ์

จะได้ลาภและเสียทรัพย์ ให้ระวังผู้หญิงขาวเหลืองจะนำทุกข์มาให้

จะเกิดถ้อยความขึ้นโรงศาลผู้ใหญ่จะให้โทษ จะถูกคนใส่ความ

จะได้ลาภต่าง ๆ จะได้ชื่อเสียง

จะเสียเงินเสียทอง เจ้านายจะทำโทษ ศัตรูเก่าจะนำความเดือดร้อนมาให้

รวม

19

-

-

-

ท่านผู้ใดที่มีอายุอยู่ในระหว่างพระพฤหัสบดีเสวยอายุให้ท่องบ่นคาถาปุเรนฺตมฺโพธิสมฺภาเรฯ ไปจนจบครบ 19 จบ ตามกำลังเทวดาที่เสวยอายุทุก ๆ คืน ตามถาคาพระประจำวัน ท่านจะได้รับแต่ความสุข จิตใจผ่องใส ปราศจากโรคาพยาธิบริบูรณ์มั่นคงไปด้วยทรัพย์สมบัติ


พระราหูเสวยอายุ 12 ปี

ลำดับเทวดา

ปี

เดือน

วัน

นาที

คำทำนาย

พระราหูเสวยอายุตัวเอง

พระศุกร์แทรกพระราหู

พระอาทิตย์แทรกพระราหู

พระจันทร์แทรกพระราหู

พระอังคารแทรกพระราหู

พระพุธแทรกพระราหู

พระเสาร์แทรกพระราหู

พระพฤหัสบดีแทรกพระราหู

1

2

-

-

-

-

1

2

4

4

8

1

10

10

1

1

-

-

-

8

20

20

10

10

-

-

-

-

-

-

-

-

จะเกิดความทุกข์เจ็บไข้เลือดจะตกยางจะออก บิดามารดาจะตาย อย่าตามใจตนเอง

จะได้ลาภอันพึงพอใจ จะเป็นปากเสียงกับคนบ้านใกล้เรือนเคียง

จะเดือดร้อนที่อยู่อาศัย แต่ท่านผู้ใหญ่จะให้ลาภ

ผู้หญิงจะให้ลาภ แต่ให้ระวังบริวารของตนจะหาความทุกข์ร้อนมาให้

จะเสียเงินเสียทอง เลือดจะตกยางจะออก ให้เกรงสัตว์มีพิษ

จะได้ลาภเงินทองแต่ภายหลังศัตรูจะใส่โทษแก่ตนและเสียทรัพย์

ให้ระวังภายใน 10 วัน อย่าขึ้นต้นไม้ ภายหลังจะได้ลาภเงินทองเพราะมิตรสหาย

ตอนต้นจะเจ็บป่วย แต่ตอนปลายจะได้ลาภ

รวม

12

-

-

-

ท่านผู้ใดที่มีอายุอยู่ในระหว่างพระราหูเสวยอายุให้ท่องบ่นคาถาว่า กินนุสันตะระมาโน วะ ราหุ สุริยัง ปะมุญจะสิ สังวิคคะรูโป อาคัมมะ กินนุ ภีโต วะ กิฏฐะสีติ สัตตะธาเม ผะเล มุทธา ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ พุทธคาถาภิคีโตมหิ โน เจ มุญเจยยะ สุริยันติฯ จนครบ 12 จบ ตามกำลังเทวดาที่เสวยอายุทุก ๆ คืน สำหรับผู้ที่พระราหูเสวยอายุนั้นจะต้องทำจิตใจมั่นคง อุตส่าห์บำเพ็ญบุญกุศลแล้วจะเกิดลาภผลในภายหลัง

พระศุกร์เสวยอายุ 21 ปี

ลำดับเทวดา

ปี

เดือน

วัน

นาที

คำทำนาย

พระศุกร์เสวยอายุตัวเอง

พระอาทิตย์แทรกพระศุกร์

พระจันทร์แทรกพระศุกร์

พระอังคารแทรกพระศุกร์

พระพุทธแทรกพระศุกร์

พระเสาร์แทรกพระศุกร์

พระพฤหัสบดีแทรกพระศุกร์

พระราหูแทรกพระศุกร์

4

1

2

1

3

1

3

2

1

2

11

6

3

11

8

3

-

-

-

20

20

10

10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

จะได้ลาภผ้าผ่อนเงินทองจะอยู่เย็นเป็นสุข อย่ายุ่งด้วยเรื่องคนอื่นจะเดือดร้อน

จะเจ็บไข้ได้ป่วยให้เกรงโทษทัณฑ์ เพราะมิตรสหาย ให้ระวังปากของตนเอง

ผู้เฒ่า ผู้แก่อยู่ทิศบูรพาจะนำลาภมาให้หรือจะได้ลาภเพราะผู้หญิง

จะได้ลาภเงินทองสิ่งของที่รักและบุตรภรรยา ถ้าทำราชการจะได้ชื่อเสียงและเลื่อนยศ

จะได้ลาภเงินทอง ลาภนั้นมาแต่ทิศบูรพา ถ้าเจ็บไข้ ให้เปลี่ยนสถานที่อยู่ไปทิศบูรพา

จะพลัดพรากจากของรักและจะจากที่อยู่อาศัย จะเสียข้าวของเงินทอง

จะมีลาภจากผู้สูงอายุ จะได้ยศถาบรรดาศักดิ์

เกียรติยศชื่อเสียง

จะเจ็บไข้จะเสียทรัพย์ให้เกรงศัตรูเนื้อดำแดง ตาเหลือก อยู่ทิศพายัพ และอาคเนย์ จะนำความทุกข์มาให้

รวม

21

-

-

-

ท่านผู้ใดอายุอยู่ในระหว่างพระศุกร์เสวยอายุให้ท่องบ่นคาถา อปฺปสนฺเนหิ นาถสฺสฯ ไปจนครบ 21 จบ ตามกำลังเทวดาเสวยอายุทุก ๆ คืน จะเกิดสวัสดิมงคลเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาร ธนสารทุก ๆ ประการ

อนึ่ง การบูชาเทวดานั้น นอกจากท่องบ่นคาถาประจำองค์เทวดาที่เสวยอายุตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนั้น จะต้องท่องบ่นคาถาประจำองค์เทวดาที่แทรกนั้น ๆ อีกด้วย การท่องบ่นคาถาก็ให้ท่องบ่นตามกำลังเทวดาที่เสวยอายุและเทวดาที่กำลังแทรกอยู่และยังมีวิธีการบูชา เทวดาอยู่อย่างหนึ่งเรียกว่าวิธีรับและส่ง แต่ต้องรู้วัน เดือน ปีเกิด ข้างขึ้นหรือข้างแรมกับเวลาเกิดด้วย เพราะคนเราเมื่อเกิดพอคลอดออกมา จะต้องมีเทวดารักษาทันที เรียกว่า เทวดาเสวยตัวเอง และต่อมาท่านจึงเปลี่ยนให้เทวดาองค์อื่นช่วยรักษาแทนต่อไป นับเวลาที่หมดภาระของตนจึงเรียกว่าเทวดาแทรก ฉะนั้น การรับหรือการส่งต้องทำในเวลาเดียวกัน ถ้าจำเวลาที่เกิดไม่ได้ ก็ไม่จำเป็นต้องรับหรือส่ง เพราะไม่ได้ผลทั้งสองประการ ยังมีอยู่อีกวิธีหนึ่งเป็นวิธีที่ดีกว่ารับส่งเทวดา คือถ้าท่านเกิดในวันใด ก็ให้สร้างพระพุทธรูปประจำวันให้กราบไหว้บูชา วิธีนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุด ได้กุศลสองอย่าง คือ ทำให้จิตใจเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอย่างหนึ่ง และทำให้จิตใจของเราเป็นบุญเป็นกุศลสดชื่นผ่องใส เมื่อจิตใจสดชื่นแล้ว ทำให้เกิดความสุขกายสบายใจอันเป็นยอดปรารถนาของมนุษย์ทุกรูปทุกนาม

 

 

 


พระปฏิมากรประจำวันเกิดนั้น มีดังต่อไปนี้

1. เกิดวันอาทิตย์                    พระพุทธปฏิมากร                 ปางถวายเนตร


2. เกิดวันจันทร์                      พระพุทธปฏิมากร                 ปางห้ามญาติ


3. เกิดวันอังคาร                     พระพุทธปฏิมากร                 ปางไสยาสน์

4. เกิดวันพุธ                           พระพุทธปฏิมากร                 ปางอุ้มบาตร


5. เกิดวันพฤหัสบดี               พระพุทธปฏิมากร                 ปางสมาธิ


6. เกิดวันศุกร์                         พระพุทธปฏิมากร                 ปางรำพึง


7. เกิดวันเสาร์                        พระพุทธปฏิมากร                 ปางนาคปรก


8. เกิดวันพุธ (กลางคืน)        พระพุทธปฏิมากร                 ปางป่าเลไลย์

เมื่อภาวนาคาถาประจำเทวดาที่เสวยอายุ และเทวดาที่แทรกเสร็จแล้วประการสุดท้ายให้ท่องคาถาต่อไปนี้ “นะโม เม โรเค โข สัพพะเมวะนัง สัพพะ พุทธานุภาเวนะ สัพพะธัมมานุภาเวนะ สัพพะสังฆานุภาเวนะ พระเคราะหะจะเทวะตา สุริยะจันทัง ปะมุญจะถะ สะสิภุมดม จะ เทวานัง พุทโธ ลาภัง ภะวิสสะติ ชีโว สุกกโร จะ มะหาลาภัง สัพพะทุกขัง วินาสสันติ” เป็นอันเสร็จพิธีบูชาเทวดาประจำคืนแต่ละคืน ถ้าท่านทำได้ทุก ๆ คืน เป็นนิจไปแล้วย่อมทำให้เกิดคุณประโยชน์ยิ่งใหญ่ไพศาล จะเจริญด้วย ลาภ ยศ สรรเสริญสุขทุก ๆ เมื่อแลฯ