fbpx

Website บริการฤกษ์มงคลชั้นสูงของโหรภารตะ ได้รับความนิยมสูงสุด เป็นปีที่ 10 แล้ว ฤกษ์แต่งงานไทย-จีน จดทะเบียนสมรส ฤกษ์ยกเสาเอก ฤกษ์เข้าบ้านใหม่ ฤกษ์ลาสิกขา ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์เปลี่ยนชื่อ ฤกษ์เปิดร้าน ฤกษ์จดทะเบียนบริษัท ฤกษ์ตั้งศาล ฤกษ์โกนผมไฟ ฤกษ์ผ่าคลอด ฤกษ์เข้าทำงานใหม่ คำนวนดวงพิชัยสงคราม ดูฮวงจุ้ย ปรับและแก้ฮวงจุ้ย แก้ไขอุปสรรค เสริมโชคลาภ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line @astroneemo

 

เทวดาเสวยอายุ (ของสำนักพิมพ์อำนาจสาส์น)

สิทธิการิยะ ถ้าต้องการจะทราบว่าเคราะห์ของตน จะดีหรือร้ายประการใด ท่านให้ดูเทวดาที่เสวย

อายุเกิดวันใด ให้นับเอาเทวดาองค์นั้น ประจำเสวยอายุก่อน แล้วนับไปตามเรียงกำลังของเทวดาที่เสวยอายุต่อ ๆ กันไปจนครบอายุของตนในปัจจุบัน การนับอายุนั้น จะนับแต่ชื่อปีไม่ได้ ต้องนับให้ครบปี ครบเดือนครบวัน เช่น คนเกิดปีฉลู เดือน 12 แรม 15 ค่ำ ต้องนับไปถึงปีขาล เดือน 12 แรม 15 ค่ำ จะเป็น 1 ปี ที่กล่าวคือทางจันทรคติในทางสุริยะคติก็เช่นเดียวกัน เช่นคนเกิดวันที่ 15 กันยายน 2476 ก็ต้องนับถึงวันที่ 15 กันยายน 2477 เป็น 1 ปีเต็ม ส่วนเศษเดือนเศษวันก็คำนวณให้ละเอียดตามกำหนดเวลาทีเทวดาเสวยอายุ เพื่อให้ทราบว่าขณะนี้เป็นเทวดาองค์ใดเสวยอายุและเทวดาองค์ใดเข้ามาแทรก จะดีร้ายประการใด และมีวิธีแก้ไขอย่างใด ดังจะได้อธิบายเพียงย่อ ๆ ดังต่อไปนี้

Sun

เทวดาเสวยอายุ และเทวดาแทรก พระอาทิตย์เสวยอายุ 6 ปี

ลำดับเทวดา

ปี

เดือน

วัน

นาที

คำทำนาย

พระอาทิตย์เสวยตัวเอง

พระจันทร์แทรกพระอาทิตย์

พระอังคารแทรกพระอาทิตย์

พระพุธแทรกพระอาทิตย์

พระเสาร์แทรกพระอาทิตย์

-

-

-

-

-

4

-

5

11

6

-

-

10

10

20

-

-

-

-

-

เกิดความร้อนใจจะต้องจากที่อยู่ดุจพระเวสสันดร

จะเกิดปากเสียงกับหญิง ชาย ระวังจะถูกล่อลวง จะเกิดความเจ็บไข้ภายใน 15 วัน พ้นจากนั้นแล้วจะได้ลาภ

ให้เกรงอัคคีภัยคู่รักจะนอกใจ

จะมีลาภ ของขาวเหลืองจากทิศต่างๆ

จะเดือดร้อน ด้วยที่กินที่อยู่

พระพฤหัสบดีแทรกพระอาทิตย์

พระราหูแทรกพระอาทิตย์

พระศุกร์แทรกพระอาทิตย์

1

-

1

-

8

2

20

-

-

-

-

-

จะได้พบมิตรและนำลาภมาให้

ตอนต้นจะได้ทุกข์ ตอนปลายจะได้ลาภ

จะได้ลาภเงินทอง ถ้าไปทางทิศอุดรและทักษิณ

จะมีลาภ

รวม

6

-

-

-

ท่านที่มีอายุในระหว่างที่พระอาทิตย์เสวยอายุให้ท่องคาถา อุเทตยญฺจกฺขฺมาฯ ไปจนครบ 6 จบ ทุก ๆ คืน ตามคาถาพระประจำวันเกิด จะเกิดลาภผลสักการะเป็นสิริมงคลโชคชะตาชีวิตที่ไม่ดีก็จะได้บรรเทาเบาบาง ที่ดีอยู่แล้วก็จะดียิ่ง ๆ ขึ้นไป

Mo

พระจันทร์เสวยอายุ 15 ปี

ลำดับเทวดา

ปี

เดือน

วัน

นาที

คำทำนาย

พระจันทร์เสวยตัวเอง

พระอังคารแทรกพระจันทร์

พระพุธแทรกพระจันทร์

พระเสาร์แทรกพระจันทร์

พระพฤหัสบดีแทรกพระจันทร์

พระราหูแทรกพระจันทร์

พระศุกร์แทรกพระจันทร์

พระอาทิตย์แทรกพระจันทร์

2

1

2

1

2

1

2

-

1

1

4

4

7

8

11

10

-

10

10

20

20

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

จะได้ลาภและได้คู่อันพึงใจอันมาจากทิศบูรพาและทิศทักษิณ

จะเกิดความเสียทรัพย์สินเงินทอง

จะได้ลาภ เพราะมิตรสหายมาแต่ทิศทักษิณและอุดร

จะมีลาภ แต่เป็นทุกขลาภและจะเกิดศัตรู

จะมีลาภและจะได้คู่รักอันสมใจคิด

จะเสียทรัพย์ และเกิดเรื่อง เพราะผู้หญิง

จะได้ลาภแก้วแหวน เงินทอง จะเกิดปากเสียงในครอบครัว

ให้ระวังผู้ชายเนื้อดำแดงมาแต่ทิศอีสานและหรดีจะนำทุกข์มาให้และจะเสียทรัพย์เพราะบุตรภรรยา

รวม

15

-

-

-

ท่านที่มีอายุระหว่างพระจันทร์เสวยอายุ ให้ท่องคาถา ยนฺทุนฺนิมิตฺตํฯ ไปจนครบ 15 จบ ตามกำลังเทวดาทุก ๆ คืน ตามคาถาพระประจำวันเกิด จะเกิดลาภยศสรรเสริญสุข และสิ่งอันปรารถนาในระยะเวลาพระจันทร์เสวยอายุอยู่นั้น ที่โชคร้ายก็จะกลับกลายเป็นโชคดี

 

Ma

พระอังคารเสวยอายุ 8 ปี

ลำดับเทวดา

ปี

เดือน

วัน

นาที

คำทำนาย

พระอังคารเสวยอายุตัวเอง

พระพุธแทรกพระอังคาร

พระเสาร์แทรกพระอังคาร

พระพฤหัสบดีแทรกพระอังคาร

พระราหูแทรกพระอังคาร

พระศุกร์แทรกพระอังคาร

พระอาทิตย์แทรกพระอังคาร

พระจันทร์แทรกพระอังคาร

1

1

-

1

-

1

-

1

7

3

8

4

10

6

5

1

3

3

26

26

20

20

10

10

20

20

40

40

-

-

-

-

ศัตรูจะคิดทำร้ายอย่าบริโภคของมึนเมา

จะได้ลาภเพราะมิตรสหายมาแต่ทิศทักษิณ อุดรและบูรพาแต่ให้ระวังสุขภาพจะเกิดเจ็บไข้ได้ป่วย

จะเกิดโรคเนื่องจากจักษุจะได้รับบาดเจ็บและถ้อยความ

จะได้ลาภเงินทองให้เกรงผู้หญิงเนื้อขาวเหลือง ผู้ชายเนื้อดำแดงอยู่ทิศบุรพา อาคเนย์และปัจจิม

ให้ระวังไฟ จะได้พบมิตรสหายที่กล้าหาญ

จะได้ลาภจากมิตรสหายจากทิศอุดรและทิศอาคเนย์

รวม

8

-

-

-

ท่านที่มีอายุอยู่ในระหว่างพระอังคารเสวยอายุ ให้ท่านท่องบ่นคาถา ยสฺสานุภาวโตฯ ไปจนจบครบ 8 จบ ตามกำลังเทวดาที่เสวยอายุทุก ๆ คืน ตามคาถาพระประจำวันเกิด ท่านจะได้อยู่เย็นเป็นสุขปราศจากทุกข์โศกโรคภัย อุปัทวันตรายทั้งปวง

Me

พระพุธเสวยอายุ 17 ปี

ลำดับเทวดา

ปี

เดือน

วัน

นาที

คำทำนาย

พระพุธเสวยอายุตัวเอง

พระเสาร์แทรกพระพุธ

พระพฤหัสบดีแทรกพระพุธ

พระราหูแทรกพระพุธ

พระศุกร์แทรกพระพุธ

พระอาทิตย์แทรกพระพุธ

พระจันทร์แทรกพระพุธ

พระอังคารแทรกพระพุธ

2

1

2

1

3

-

2

1

8

6

11

10

3

11

4

3

3

26

26

20

20

10

10

3

20

40

40

-

-

-

-

20

จะได้ลาภแม้ตระกูลผู้ดีจะได้เป็นใหญ่ จะมีทรัพย์สมบัติและบริวารมาก

จะเกิดความเพราะผู้หญิงเนื้อดำแดงและเสียของรัก

ห้ามเดินทางไกล จะประสบอุบัติเหตุจะได้เลื่อนตำแหน่งหน้าที่

คนจะใส่โทษ ให้ระวังไฟ จะจากที่อยู่ ให้ระวังของมึนเมา

จะได้ลาภอันเป็นที่พึงพอใจ ผู้หญิงเนื้อขาวเหลืองหรือมิตรสหายจะนำมาให้

จะถูกใส่ความให้ย้ายสถานที่อยู่หรือที่นอนไปที่ทิศบูรพา

จะได้ลูกเมียข้าวของเงินทอง

ให้ระวังไฟจะเกิดถ้อยความถึงโรงศาล

รวม

17

-

-

-

ท่านที่มีอายุอยู่ในระหว่างพระพุธเสวยอายุ ให้ท่องบ่นคาถา สุพฺพาสีวิสชาตีนํฯ ไปจนครบ 17 จบ ตามกำลังเทวดาที่เสวยอายุทุก ๆ คืน ตามคาถาประจำวันเกิดท่าน จะมีจิตใจผ่องใส ปรารถนาสิ่งใด ย่อมได้รับความสำเร็จทุกประการ

Sa

พระเสาร์เสวยอายุ 10 ปี

ลำดับเทวดา

ปี

เดือน

วัน

นาที

คำทำนาย

พระเสาร์เสวยอายุตัวเอง

พระพฤหัสบดีแทรกพระเสาร์

พระราหูแทรกพระเสาร์

พระศุกร์แทรกพระเสาร์

พระอาทิตย์แทรกพระเสาร์

พระจันทร์แทรกพระเสาร์

พระอังคารแทรกพระเสาร์

พระพุธแทรกพระเสาร์

-

1

1

1

-

1

-

1

11

9

9

10

6

4

8

9

3

3

10

10

20

20

26

26

20

20

-

-

-

-

40

40

จะเสียทรัพย์และของรัก ศัตรูจะทำร้ายจะเกิดความเพราะคนใกล้เคียง

ห้ามการเดินทางไกล ครูอุปัชฌาย์ อาจารย์จะให้ลาภ

หน้าที่การงานจะดำเนินไปด้วยดี ให้ระวังของ   มึนเมาและอบายมุขต่าง ๆ

จะเกิดเรื่องเพราะปากของตนเอง ให้เกรงศัตรู 2 คน อยู่ทางทิศอุดรและหรดี

จะเสียทรัพย์สินเงินทอง ห้ามเดินไปทางทิศหรดีและอีสาน

จะได้ลาภเงินทองบุตรภรรยา แต่ต้องมีความเพียรมาก

จะเสียทรัพย์ และผิดใจกันกับบุตร ภรรยา มิตรสหายและทำใจให้หนักแน่นไว้

จะเกิดเจ็บไข้ได้ป่วย ศัตรูเป็นผู้หญิง เนื้อดำแดงอยู่ทางทิศพายัพ ห้ามเดินทางไปในป่า

รวม

10

-

-

-

ท่านผู้ใดที่มีอายุอยู่ในระหว่างพระเสาร์เสวยอายุให้ท่องบ่นคาถา ยโตหํ ภคินิ ฯ ไป จนจบครบ 10 จบ ตามกำลังเทวดาที่เสวยอายุทุก ๆ คืน ตามคาถาพระประจำวัน ท่านจะประสบโชคลาภเป็นอเนกประการ โรคภัยไข้เจ็บไม่มีจิตใจมั่นคงหนักแน่น ประสบความสุขทุกเมื่อ

Ju

พระพฤหัสบดีเสวยอายุ 19 ปี

ลำดับเทวดา

ปี

เดือน

วัน

นาที

คำทำนาย

พระพฤหัสบดีเสวยอายุตัวเอง

พระราหูแทรกพระพฤหัสบดี

พระศุกร์แทรกพระพฤหัสบดี

พระอาทิตย์แทรกพระพฤหัสบดี

พระจันทร์แทรกพระพฤหัสบดี

พระอังคารแทรกพระพฤหัสบดี

พระพุธแทรกพระพฤหัสบดี

พระเสาร์แทรกพระพฤหัสบดี

3

2

3

2

2

1

2

1

4

1

8

-

7

4

11

9

3

10

10

20

20

26

26

3

20

-

-

-

-

40

40

20

สมณะ ชีพราหมณ์ ผู้ใหญ่ให้ลาภ จะได้ชื่อเสียง จะได้บุตรภรรยาข้าทาสชายหญิง

จะเกิดพยาธิเจ็บท้อง จะเกิดอุบาทว์จัญไรที่รักจะเป็นศัตรูให้ระมัดระวัง ผู้ชายผมหยองท้องใหญ่ อยู่ทิศพายัพ ปัจฉิม และอาคเนย์

จะได้ลาภเงินทองของขาวเหลืองจากทิศอุดร

ตอนต้นจะเจ็บไข้ได้ป่วย ตอนหลังจะมีลาภเพราะมิตรสหาย และผู้มีบรรดาศักดิ์

จะได้ลาภและเสียทรัพย์ ให้ระวังผู้หญิงขาวเหลืองจะนำทุกข์มาให้

จะเกิดถ้อยความขึ้นโรงศาลผู้ใหญ่จะให้โทษ จะถูกคนใส่ความ

จะได้ลาภต่าง ๆ จะได้ชื่อเสียง

จะเสียเงินเสียทอง เจ้านายจะทำโทษ ศัตรูเก่าจะนำความเดือดร้อนมาให้

รวม

19

-

-

-

ท่านผู้ใดที่มีอายุอยู่ในระหว่างพระพฤหัสบดีเสวยอายุให้ท่องบ่นคาถาปุเรนฺตมฺโพธิสมฺภาเรฯ ไปจนจบครบ 19 จบ ตามกำลังเทวดาที่เสวยอายุทุก ๆ คืน ตามถาคาพระประจำวัน ท่านจะได้รับแต่ความสุข จิตใจผ่องใส ปราศจากโรคาพยาธิบริบูรณ์มั่นคงไปด้วยทรัพย์สมบัติ


Ra

พระราหูเสวยอายุ 12 ปี

ลำดับเทวดา

ปี

เดือน

วัน

นาที

คำทำนาย

พระราหูเสวยอายุตัวเอง

พระศุกร์แทรกพระราหู

พระอาทิตย์แทรกพระราหู

พระจันทร์แทรกพระราหู

พระอังคารแทรกพระราหู

พระพุธแทรกพระราหู

พระเสาร์แทรกพระราหู

พระพฤหัสบดีแทรกพระราหู

1

2

-

-

-

-

1

2

4

4

8

1

10

10

1

1

-

-

-

8

20

20

10

10

-

-

-

-

-

-

-

-

จะเกิดความทุกข์เจ็บไข้เลือดจะตกยางจะออก บิดามารดาจะตาย อย่าตามใจตนเอง

จะได้ลาภอันพึงพอใจ จะเป็นปากเสียงกับคนบ้านใกล้เรือนเคียง

จะเดือดร้อนที่อยู่อาศัย แต่ท่านผู้ใหญ่จะให้ลาภ

ผู้หญิงจะให้ลาภ แต่ให้ระวังบริวารของตนจะหาความทุกข์ร้อนมาให้

จะเสียเงินเสียทอง เลือดจะตกยางจะออก ให้เกรงสัตว์มีพิษ

จะได้ลาภเงินทองแต่ภายหลังศัตรูจะใส่โทษแก่ตนและเสียทรัพย์

ให้ระวังภายใน 10 วัน อย่าขึ้นต้นไม้ ภายหลังจะได้ลาภเงินทองเพราะมิตรสหาย

ตอนต้นจะเจ็บป่วย แต่ตอนปลายจะได้ลาภ

รวม

12

-

-

-

ท่านผู้ใดที่มีอายุอยู่ในระหว่างพระราหูเสวยอายุให้ท่องบ่นคาถาว่า กินนุสันตะระมาโน วะ ราหุ สุริยัง ปะมุญจะสิ สังวิคคะรูโป อาคัมมะ กินนุ ภีโต วะ กิฏฐะสีติ สัตตะธาเม ผะเล มุทธา ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ พุทธคาถาภิคีโตมหิ โน เจ มุญเจยยะ สุริยันติฯ จนครบ 12 จบ ตามกำลังเทวดาที่เสวยอายุทุก ๆ คืน สำหรับผู้ที่พระราหูเสวยอายุนั้นจะต้องทำจิตใจมั่นคง อุตส่าห์บำเพ็ญบุญกุศลแล้วจะเกิดลาภผลในภายหลัง

Ve

พระศุกร์เสวยอายุ 21 ปี

ลำดับเทวดา

ปี

เดือน

วัน

นาที

คำทำนาย

พระศุกร์เสวยอายุตัวเอง

พระอาทิตย์แทรกพระศุกร์

พระจันทร์แทรกพระศุกร์

พระอังคารแทรกพระศุกร์

พระพุทธแทรกพระศุกร์

พระเสาร์แทรกพระศุกร์

พระพฤหัสบดีแทรกพระศุกร์

พระราหูแทรกพระศุกร์

4

1

2

1

3

1

3

2

1

2

11

6

3

11

8

3

-

-

-

20

20

10

10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

จะได้ลาภผ้าผ่อนเงินทองจะอยู่เย็นเป็นสุข อย่ายุ่งด้วยเรื่องคนอื่นจะเดือดร้อน

จะเจ็บไข้ได้ป่วยให้เกรงโทษทัณฑ์ เพราะมิตรสหาย ให้ระวังปากของตนเอง

ผู้เฒ่า ผู้แก่อยู่ทิศบูรพาจะนำลาภมาให้หรือจะได้ลาภเพราะผู้หญิง

จะได้ลาภเงินทองสิ่งของที่รักและบุตรภรรยา ถ้าทำราชการจะได้ชื่อเสียงและเลื่อนยศ

จะได้ลาภเงินทอง ลาภนั้นมาแต่ทิศบูรพา ถ้าเจ็บไข้ ให้เปลี่ยนสถานที่อยู่ไปทิศบูรพา

จะพลัดพรากจากของรักและจะจากที่อยู่อาศัย จะเสียข้าวของเงินทอง

จะมีลาภจากผู้สูงอายุ จะได้ยศถาบรรดาศักดิ์

เกียรติยศชื่อเสียง

จะเจ็บไข้จะเสียทรัพย์ให้เกรงศัตรูเนื้อดำแดง ตาเหลือก อยู่ทิศพายัพ และอาคเนย์ จะนำความทุกข์มาให้

รวม

21

-

-

-

ท่านผู้ใดอายุอยู่ในระหว่างพระศุกร์เสวยอายุให้ท่องบ่นคาถา อปฺปสนฺเนหิ นาถสฺสฯ ไปจนครบ 21 จบ ตามกำลังเทวดาเสวยอายุทุก ๆ คืน จะเกิดสวัสดิมงคลเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาร ธนสารทุก ๆ ประการ

อนึ่ง การบูชาเทวดานั้น นอกจากท่องบ่นคาถาประจำองค์เทวดาที่เสวยอายุตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนั้น จะต้องท่องบ่นคาถาประจำองค์เทวดาที่แทรกนั้น ๆ อีกด้วย การท่องบ่นคาถาก็ให้ท่องบ่นตามกำลังเทวดาที่เสวยอายุและเทวดาที่กำลังแทรกอยู่และยังมีวิธีการบูชา เทวดาอยู่อย่างหนึ่งเรียกว่าวิธีรับและส่ง แต่ต้องรู้วัน เดือน ปีเกิด ข้างขึ้นหรือข้างแรมกับเวลาเกิดด้วย เพราะคนเราเมื่อเกิดพอคลอดออกมา จะต้องมีเทวดารักษาทันที เรียกว่า เทวดาเสวยตัวเอง และต่อมาท่านจึงเปลี่ยนให้เทวดาองค์อื่นช่วยรักษาแทนต่อไป นับเวลาที่หมดภาระของตนจึงเรียกว่าเทวดาแทรก ฉะนั้น การรับหรือการส่งต้องทำในเวลาเดียวกัน ถ้าจำเวลาที่เกิดไม่ได้ ก็ไม่จำเป็นต้องรับหรือส่ง เพราะไม่ได้ผลทั้งสองประการ ยังมีอยู่อีกวิธีหนึ่งเป็นวิธีที่ดีกว่ารับส่งเทวดา คือถ้าท่านเกิดในวันใด ก็ให้สร้างพระพุทธรูปประจำวันให้กราบไหว้บูชา วิธีนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุด ได้กุศลสองอย่าง คือ ทำให้จิตใจเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอย่างหนึ่ง และทำให้จิตใจของเราเป็นบุญเป็นกุศลสดชื่นผ่องใส เมื่อจิตใจสดชื่นแล้ว ทำให้เกิดความสุขกายสบายใจอันเป็นยอดปรารถนาของมนุษย์ทุกรูปทุกนาม

 

 

 


พระปฏิมากรประจำวันเกิดนั้น มีดังต่อไปนี้

Pra 1

1. เกิดวันอาทิตย์                    พระพุทธปฏิมากร                 ปางถวายเนตร

Pra 2

2. เกิดวันจันทร์                      พระพุทธปฏิมากร                 ปางห้ามญาติ

Pra 3

3. เกิดวันอังคาร                     พระพุทธปฏิมากร                 ปางไสยาสน์

Pra 4

4. เกิดวันพุธ                           พระพุทธปฏิมากร                 ปางอุ้มบาตร

Pra 5

5. เกิดวันพฤหัสบดี               พระพุทธปฏิมากร                 ปางสมาธิ

Pra 6

6. เกิดวันศุกร์                         พระพุทธปฏิมากร                 ปางรำพึง

Pra 7

7. เกิดวันเสาร์                        พระพุทธปฏิมากร                 ปางนาคปรก

Pra

8. เกิดวันพุธ (กลางคืน)        พระพุทธปฏิมากร                 ปางป่าเลไลย์

เมื่อภาวนาคาถาประจำเทวดาที่เสวยอายุ และเทวดาที่แทรกเสร็จแล้วประการสุดท้ายให้ท่องคาถาต่อไปนี้ “นะโม เม โรเค โข สัพพะเมวะนัง สัพพะ พุทธานุภาเวนะ สัพพะธัมมานุภาเวนะ สัพพะสังฆานุภาเวนะ พระเคราะหะจะเทวะตา สุริยะจันทัง ปะมุญจะถะ สะสิภุมดม จะ เทวานัง พุทโธ ลาภัง ภะวิสสะติ ชีโว สุกกโร จะ มะหาลาภัง สัพพะทุกขัง วินาสสันติ” เป็นอันเสร็จพิธีบูชาเทวดาประจำคืนแต่ละคืน ถ้าท่านทำได้ทุก ๆ คืน เป็นนิจไปแล้วย่อมทำให้เกิดคุณประโยชน์ยิ่งใหญ่ไพศาล จะเจริญด้วย ลาภ ยศ สรรเสริญสุขทุก ๆ เมื่อแลฯ