Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

ความหมายของดาว

ดาวอาทิตย์ (๑)

ดาวอาทิตย์ สัญญลักษณ์คือเลข   ๑   
ซึ่งต่อไปนี้เราจะใช้เลข ๑ ให้หมายถึง ดาวอาทิตย์
[ เทพเจ้าแห่งความร้อนแรง ]

อาทิตย์ (๑) ดาวบาปเคราะห์ (บางตำราว่าเป็นศุภเคราะห์)
อาทิตย์ (๑) ดาวประจำวันของคนเกิด วันอาทิตย์
อาทิตย์ (๑) จัดเป็นดาวเพศชาย ใช้เป็นตัวแทนเพื่อดูในเรื่องบิดาและเกียรติยศ ศักดิ์ศรี
อาทิตย์ (๑) คือ ร่างกาย ชีวิต ตัวตนของเจ้าชะตา
อาทิตย์ (๑) เป็นสัญญลักษณ์ของเกียรติยศ ชื่อเสียงและศักดิ์ศรี การต้องการมีน่ามีตาและความสง่าราศี
ความดื้อรั้น ทิฐิ ความเชื่อมั่นในตัวเอง การไม่ยอมฟังใครๆ
อาทิตย์ (๑) หมายถึง บิดา ผู้ชาย หัวหน้า ผู้มีอำนาจ ราชการ อิทธิพล มีพลังงาน ความริเริ่ม ความสร้างสรรค์
แสงสว่าง ความมุ่งหมายที่สูงส่ง ตาข้างขวา หัวใจ เพศชาย ธาตุไฟ
อาทิตย์ (๑) ของเจ้าชะตาตกอยู่ในเรือนอริ มักจะไม่ค่อยถูกกับบิดาของตน หรือมีเหตุให้ต้องพลัดพลากจากกัน
อาทิตย์ (๑) ตกเรือน มรณะ หรืออยู่ในเรือนวินาศ โบราณว่า เป็น "ดวงลูกกินพ่อ" ส่วนมากแล้วใครมีดวง
แบบนี้บิดามักจะอยู่ไม่ได้เช่นไม่เลิกกับมารดาก็มักต้องแยกกันอยู่หรือต้องพลัดพลากจากเจ้าชะตา
โบราณท่านแก้เคล็ดโดยยกให้เป็นลูกพระหรือเจ้าพ่อเจ้าแม่ หรือให้ญาติๆเลี้ยงแก้เคล็ดซึ่งวิธีนี้
โบราณนิยมมากเลยทีเดียว.

อาทิตย์ (๑) ดี :
หมายถึง ความใจกว้าง เอื้อเฟื่้อเผื่อแผ่ ความหยิ่งทระนงในเกียรติและศักดิ์ศรี ความภาคภูมิ
และความเชื่อมั่นในตัวเองสูง มีกำลังใจที่เด็จเดียวเข้มแข็ง มีจุดมุ่งหมายเป็นที่เชื่อถือได้ มี
ความ มีความคิดและการกระทำอันเป็นไปในลักษณะที่สร้างสรรค์ มีความสามารถและรับผิด
ชอบสูง ฯลฯ

อาทิตย์ (๑) เสีย :
ทำให้เป็นคนถือเนื้อถือตัว ตนเองสำคัญที่หนึ่ง ยกตนข่มท่าน มีลักษณะอีโก้หรือมักยกตน
เหนือกว่าผู้อื่น ไร้ความสามารถ ดีแต่คุยโอ้อวด ชอบเอิกเกริก ฉุยฉาย เข้าลักษณะโน้มเอียง
ไปในทางทำลายและหักล้าง เหิมเกริมและคุกคามผู้อื่น ชอบข่มขู่ ลักษณะขี้ขลาด ไม่มีความ
รับผิดชอบ ไม่กล้าได้กล้าเสีย ฯลฯ

ดาวอาทิตย์(๑) ถ้าได้ตำแหน่งเกษตร (อยู่ในราศีสิงห์)
ท่านว่าจะมีวาสนาทางด้านเกียรติยศ ตำแหน่งในเรื่องของข้าราชการพลเรือน ให้คุณในทาง
รูปสวย รวยทรัพย์ มีคนนับหน้าถือตา มีบารมี มีอำนาจเด็จขาดชนะศัตรู เป็นคนรักเกียรติยศ รักชื่อเสียง
ชอบความเป็นอิสระแก่ตัวเอง แต่ติดจะหนักออกไปในทางดื้อรั้น อวดดี มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงเิกินไป

คนที่มีดาวอาทิตย์(๑) เด่นถืงลัคนา (ลั)
แม้ว่าจะไม่ได้เป็นเกษตร ก็ให้ทำนายตามนี้ได้ แต่ก็ให้ลดความเชื่อมั่นในเรื่องความเป็นผู้มี
วาสนาลดลงไปบ้าง

สำหรับผู้ที่มีลัคนา(ลั) อยู่ในราศีสิงห์
ถ้าในราศีสิงห์ไม่มีดาวดวงอื่นๆเข้ามาอยู่ และดาวอาทิตย์(๑) ก็ไม่ได้ตกไปอยู่ในเรือนที่เสียคือ
เรือนอริ มรณะ วินาศ ก็ให้ทำนายอุปนิสัยโดยทั่วๆไปได้ตามตำแหน่งเกษตรนี้ได้เลย และอุปนิสัยจะเป็นคน
ใจร้อน ชอบวางท่าไว้อำนาจ ดูถูกเหยียดหยามคนได้ง่าย ถ้ามีใคมาดูถูกหรือทำให้รู้สึกเสียหน้าจะแสดงอาการ
ดูถูกเหยียดหยามตอกหน้ากลับทันที

ความหมายต่างๆเกี่ยวกับ ดาวอาทิตย์ (๑)

สถานที่ :
สถานที่สำคัญต่างๆ มีพระราชวัง ศาลากลางจังหวัด ทำเนียบรัฐบาล กระทรวง ทบวง กรม
ต่างๆธนาคารชาติ อาคารสูงๆ ใหญ่โต โรงกษาปณ์ วัดวาอาราม สถาบันการเงิน บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์
สถานที่เล่นหุ้น หวย สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โรงมหรสพ ร้านทอง ร้านกระจก ร้านแว่นตา
โรงผลิตไฟฟ้า ผลิตคอมพิวเตอร์ โรงงานกระจก ฯลฯ

บุคล :
ผู้มีอำนาจ มียศศักดิ์ เจ้านายใหญ่โต อาทิ พระราชา ประธานาธิบดี สุลต่าน เจ้าฟ้า นายกฯ
ประธานรัฐสภา ประธานศาลฎีกา รัฐมนตรี ผู้มีบรรดาศักดิ์ บิดา ข้าราชการ ผู้ว่าราชการจังหวัด นายจ้าง
ผู้จัดการ เจ้าของบ้าน เจ้าของกิจการ หัวหน้า กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานสภาจังหวัด นายกเทศมนตรี
นายธนาคาร นายแพทย์ นักคอมพิวเตอร์ นักธุรกิจระดับแนวหน้า ผู้ที่มีความคิดริเริ่ม ฯลฯ

วิชาการ :
การศึกษาวิชานายร้อย นายเรือ นายเรืออากาศ ตำรวจ วิศวกรรมศาสตร์ ทางด้านอิเล็คทรอนิกส์
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ศาสตร์ทางด้านการเจียรไนเพชรพลอย วิชาการทางช่างต่างๆ เช่น ช่างทอง
ช่างกาไหล่ ช่างกล ช่างไฟฟ้า ช่างกระจก ช่างก่อสร้าง การริเริ่มสิ่งใหม่ๆ ฯลฯ

อาชีพ :
รับราชการ งานทางด้านเกี่ยวกับการเมือง การปกครอง หัวหน้า รัฐวิสาหกิจ งานที่มีเกียรติ บริษัทที่
มีชื่อเสียง ร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้า แว่นตา เครื่องใช้ไฟฟ้า งานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ๆ อาชีพที่เกี่ยวกับ
การก่อสร้างสิ่งใหม่ๆ ฯลฯ

วัตถุ :
ไฟฟ้า ไฟ เครื่องราชฯ ทองคำ เพชรพลอย ทับทิม เครื่องหมายยศ รูปหล่อ-รูปแกะสลัก สิ่งประดิษฐ์
ที่สวยๆงามๆ ฯลฯ

รูปร่าง :
รูปร่างสันทัด ท่าทางองอาจ อกผายไหล่ผึ่ง ผมหยักศก ตาคม ฯลฯ
(โดยทั่วๆไปแล้วรูปร่างจะเปลี่ยนไปตามราศีที่สถิตย์และดาวดวงอื่นๆที่สัมพันธ์ถึง)

นิสัย :
ใจร้อน เจ้าชู้ รักเกียรติ รักศักดิ์ศรี ดื้อรั้น โกรษง่ายหายเร็ว เฉลียวฉลาด ทะเยอทะยาน อวดดียะโส
ใจนักเลง เชื่อมั่นตัวเองสูง มีความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ เร้าร้อนทางกามารมณ์ ใฝ่ฝันที่จะเจริญก้าวหน้า
ในชีวิตการงาน ฯลฯ

อวัยวะ :
หัวใจ เส้นโลหิตแดงใหญ่ ดวงตา เครื่องหล่อเลี้ยงหัวใจ ฯลฯ

สี :
สีแดงเลือดนก แดง โทนแดง ฯลฯ

พืช :
พืชที่มีดอกสีแดง แค็คตัส กระบองเพชร รากแก้ว ต้นไม้ที่ขึ้นในที่แล้ง ฯลฯ

ทิศ :
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ