fbpx

Website บริการฤกษ์มงคลชั้นสูงของโหรภารตะ ได้รับความนิยมสูงสุด เป็นปีที่ 10 แล้ว ฤกษ์แต่งงานไทย-จีน จดทะเบียนสมรส ฤกษ์ยกเสาเอก ฤกษ์เข้าบ้านใหม่ ฤกษ์ลาสิกขา ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์เปลี่ยนชื่อ ฤกษ์เปิดร้าน ฤกษ์จดทะเบียนบริษัท ฤกษ์ตั้งศาล ฤกษ์โกนผมไฟ ฤกษ์ผ่าคลอด ฤกษ์เข้าทำงานใหม่ คำนวนดวงพิชัยสงคราม ดูฮวงจุ้ย ปรับและแก้ฮวงจุ้ย แก้ไขอุปสรรค เสริมโชคลาภ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line @astroneemo

10a67bee9320c8b322b9880b47e376ee

บทสวดอิติปิโสถอยหลัง

๑.  ติสากัสโล   ตังเขตญักปุญ   รังตะนุตอะ   โยณีระ   กะลีชะอัญ   โยเนยขิทัก

โยเนยหุปา   โยเนยหุอา   โฆสังกะวะสาโต   วะคะภะสะเอ   ลาคะปุค  สะริปุ  ฐะอัฏ  นิคา

ยุสะริปุ   ริตาจัตตังทิยะ   โฆสังกะวะสาโต   วะคะภะโน   ปันฏิปะจิมีสา   โฆสังกะวะสาโต

วะคะภะโน   ปันฏิปะยะญา   โฆสังกะวะสาโต   วะคะภะโน   ปันฏิปะชุอุ  โฆสังกะวะสาโต

วะคะภะโน   ปันฏิปะสุ

๒.  ติหิญูวิญโพ   ตัพทิเวตัง   จัตปัตโก   ยินะปะโอ   โกสิปัสหิเอ   โกลิอาอะ

โกฐิทิฏสัน   โมธัม   ตาวะคะภะ   โตขาสวาก

๓.  ติวา  คะภะโธ  พุทนังสานุส   มะวะเทถา  สัตถิ  ระสามะธัม  สะริปุโร  ตะนุตอะทู

วิกะโล  โตคะสุโน  ปันสัมนะระ  จะชาวิโธ  พุทสัมมาสัมหัง  ระอะวา   คะภะโสปิติอิ

*******************