ฤกษ์มงคลชั้นสูง ฤกษ์แต่งงานไทย-จีน จดทะเบียนสมรส ฤกษ์ยกเสาเอก ฤกษ์เข้าบ้านใหม่ ฤกษ์ลาสิกขา ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์เปลี่ยนชื่อ ฤกษ์เปิดร้าน ฤกษ์จดทะเบียนบริษัท ฤกษ์ตั้งศาล ฤกษ์โกนผมไฟ ฤกษ์ผ่าคลอด ฤกษ์เข้าทำงานใหม่ คำนวนดวงพิชัยสงคราม ดูฮวงจุ้ย ปรับและแก้ฮวงจุ้ย แก้ไขอุปสรรค เสริมโชคลาภ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line @astroneemo

Df091b00950870a4fc20ec4de75efd8e

ในโหราศาตร์แบบคงที่หรือระบบนิรายนะ ถือการวินิจฉัยดวงชาตาในภาคพยากรณ์นั้น การประเมินคุณภาพของดาวเคราะห์ ว่าดีหรือร้าย ให้คุณหรือโทษต่อดวงชาตานั้นเป็นหัวใจหลักในการพยากรณ์  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวัดผลกำลังของดาวเคราะห์จะต้องมีหลักทฤษฎีมารองรับและเป็นที่เชื่อถือได้ และหากการประเมินกำลังผิด การพยากรณ์ก็จะผิดตามไปด้วย  และในหนังสือเล่มนี้สิ่งที่จะกล่าวถึงคือ ระบบษัฑพละ คือการหากำลังของดาวเคราะห์ 6 ประการ ซึ่งเป็นวิธีที่ให้ค่ากำลังของดาวแต่ละดวง ยิ่งดาวไหนได้กำลังมากดาวนั้นก็จะยิ่งมีพลังการให้คุณและโทษมากตามกันไปด้วย   ปกติการคำนวนกำลังดาวเคราะห์ในลักษณะนี้ โหรไทยมักจะไม่ค่อยได้ใช้กัน แต่จะใช้กันมากในหมู่โหรภารตะ เพื่อใช้ในการคำนวนดวงชาตาและตัดสินว่าดาวดวงใดให้กำลังในลักษณะใด เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ดวงชาตาดวงนั้นๆเป็นเฉพาะชาตาๆไป  ซึ่งสิ่งที่สำคัญในการหากำลังดาวตามระบบษัฑพละนี้ เราจำเป็นจะต้องรู้ระบบวิธีการคำนวนดังที่จะอธิบายต่อไปนี้

1. สถานะพละ อันนี้ก็คือสถานที่ๆดาวเคราะห์นั้นสถิตย์นั่นเอง โดยการจะเริ่มการคำนวณหาษัฑพละของดาวดวงใดดวงหนึ่ง จะต้องหาสถานะพละก่อนเป็นอันดับแรก ซึ่งก็คือตำแน่งความเข้มแข็งของดาวดวงนั้นๆ สถานะพละจะประกอบด้วยส่วนประกอบ 5 ส่วนดังนี้:

1.1 อุจะพละ (อุจน์) การให้หน่วยกำลังโดยพิจารณาจากองศาของดาว ในหลักโหราศาสตร์แห่งพระเวท (Vedic Astrology)จะอธิบายว่าดาวแต่ละดวงจะมีจุดปรมอุจน์ที่องศาใดองศาหนึ่งในราศี เมื่อดาวดวงนั้นได้ตำแหน่งที่องศาพอดีกับจุดนี้ ดาวดวงนั้นจะได้กำลังเต็มคือ60 ษัทฎิอัมศะ แต่ถ้าดาวดวงนั้นครองตำแหน่งตรงกันข้ามกับที่กำหนดไว้ดาวดวงนั้นจะไม่มีหน่วยกำลังเลย ซึ่งส่วนใหญ่แล้วดวงดาวอาจจะครองตำแหน่งคาบเกี่ยวในระหว่างจุดต่างๆเหล่านี้ ซึ่งในกรณีที่คาบเกี่ยวนี้เราจะคำนวนกำลังตามองศาที่สถิตย์กับตำแหน่งที่ดวงดาวครองจุดปรมอุจน์ ตัวอย่างเช่น จุดปรมอุจน์ของดวงจันทร์อยู่ที่ 3 องศาในราศีพฤษภ หากดาวจันทร์สถิตย์อยู่ตำแหน่งจุดปรมอุจน์นี้พอดีก็จะได้รับกำลัง 60 ษัทฎิอัมศะ แต่ถ้าดวงจันทร์อยู่ที่ 3 องศาในราศีพิจิก(จุดปรมนิจ)ก็จะเหลือกำลัง 0 ษัทฎิอัมศะหรือสถิตย์ในจุด 3 องศาในราศีสิงห์จะได้หน่วยกำลัง 30 ษัทฎิอัมศะซึ่งก็่คือตำแหน่งกึ่งกลางระหว่าง 3 องศาราศีพิจิกและ 3 องศาราศีพฤษภพอดี

data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAuEAAADYCAIAAADKyKqJAAAgAElEQVR4nO29b3Nc13Xmq28CzG1bf/nPtBTZQAhTshWTNjhkirrA0HAQxwIEG+YoDhDEgRDH04XyDYr3pjBMxiRnxo3c6xQJacCqTFkkq8CKZVcRVWCoeQVWQ/OWan0A9CfY98WP/Xhxn9MHp/+hG8B6qovV7D5nn332Oej1nLWetdZzweFwOBwOh6P38Fy3J+BwOBrGjWvXzw+f6/YsHIcO42NjV5aWuj0LxyGCcxSHY99g48HGyWPHC339hb7+1Zu3uj0dx2HBjWvXuesKff2fPXnS7ek4DhGcozgc+wbnh88V+vpPHju+MD/f7bm0Hzs7O+NjYxjC06eGepCE3bh2/fSpoW7PYq+xs7Oji3Lj2vVuT8dxuOAcxeFoDBsPNrr1NHl++Bx2YnxsbO+PvitaNOGXp6fPD5/77MkTkZVeoymHmaMszM+Pj405R3HsMZyjOByNoYschUP3oPEGrZhwnZoe2fm3vTNsEYeTo4RarOfkseOPt7a6PRfH4YJzFIejMXSRo/Q4Dq0JdzgcHYJzFMchws7OzuXpaZ7UTx47bh3Xnz15kiqGWJifj54gLUfZeLDBEz/O8IX5+c+ePJFLQKoR/OTZB0qd287ODhqU06eGdnZ2dPSNBxvsJYnAZ0+e2M/DszrHy9PT7G4/v3Ht+s7OzsljxzcebDze2uJAhb7+88Pn7DgbDzbsV6yDJnZ++JwdWRxFR0E9QzIIJ67F1JyzT7PeVePScCKrN28V+vrtuUtcbM89hMCW1hdlr04kuUCkfPLYcaYX3TBaFnsdpWtmTBsf0YSjoVZv3tJs9bm9IuNjYzqFaIb1rnLqnRlCuLK0pDnrKuu6bDzYYMfHW1tMiXs4+VfgcOwNnKM4DhHGx8ZQPITaj7usIHYo+opI/L07dy9PT8swiKN89uTJyWPHT58awgBgCTYebIyPjY2PjWELsRmygjs7O6dPDcmucyB+91PnxrGYHlYwJ0dhBHZ5vLV1+tRQZIax4ghcGF8bjI+NnTx23HKFy9PT0Vf37tzVxOxB4Sh8e3743I1r1x9vbbEyLAgmEMqiOWefZurKPN7aEmvBtIuj2HP/7MmT06eGNH97+qJT9TgK82FjeJu4qW4YXV/NltHYGNuv6ytawLcciLXive4Hbi1mBV3QrOwMuYg60/PD59il3p15ZWlJ1+vy9PTJY8ftVWCdWa4rS0s6C5Z69eat8bGxAynWdvQynKM4Dgt4MNUTOcaSn3vMJ9aCH31ZBfuwzjiyVas3b/HrzzayWFZagUmTFbx35659OA4hMHK9ucnBIKObk6OcHz63MD/Pk/TGgw2MGV/JkaAn79Wbt3R07Ki1uFAN3AniGXZiSY5y49p1loUxZdjkQOKTpB8leZoZKwPbk4dDHEWXDHusc79x7Tr/lSNB26dyFG4D+UVWb96yNwxMS9dRNwyMMHI7caasD46ly9PT7Lh685aOqAV5vLVly5DYWdn354fPQSY4lmhxvTuTFbC3QbRius/lR+EeTl5rh2Nv4BzFcbjAz/qVpSXlyIQQ7t25y2MrUYnTp4Yij7r12KfqUbAu9+7c1SfYgIijhBA4tH1CjUxONDfQKEcJtQd3PB/WhKdCHiMRAoa6srTEf+ExmEN7lFSOYmH9SZpzxFF2Pc16KwNTubK0ZC2uzmV8bAwHGF/hOZC13pWj2LuC7e238jCxvNl5uUzp8vT06VNDUGGcbdFmyQVJziriKFwdbiSoxq53pr0u9SZst5F3J3Uch6OjcI7iOFywXgTxA0wI7ETPu01wFIkSSA/Wb7q1gnpmtX6UjLkBBpcyQweqx1Hkn2cbzit7ZezDtIbCTsv3gH1tgqOwXMR9iJIk55xxmvVWhuBFeNbiMqzOwvIz0aOcsR7uCh3UfgvhCDV3SyRvSgLPFg6Jy9PT9qBCoxxFc8NZwtXJvjOj65IxYW2jYFnqOA5HR+EcxXFIEakgeSQ9eew4Pvb8HMX69vkFx2hJh8iDuOUo1jhFXCR1bmwmf7v1c1hdZBTgEBOSgWeoVM2sDqSCXVLqaPB7d+6msop6HMUSC5ZLfp0ocrTradZbmQyOEklz7LVjfSxH0VppPTmEQmYwG3tXKBQidSpf1dPM4gTilbwNUmduQ2CWo+hmk+7Hnl3GnWlhVyypmWUQxteUnKM49h7OURyHFPJj819+puvld1iOIrko/8X7Yj3qWCPFOKKRrXGCASQ5SjS3EILMNiZZT+1WAFuoBTgUm5DN41t7apFm1h7dKkB16HoRJftfTlxfYeC1DgrBEJ2RaicaLfU0662M3EVWcBNNUjxGZ8cEIj8K84GkisFI6mGXTlNF9sG9oVnV08yyjcx/Ho6ipYs4ijS/nL6UKxFHSd6ZyZUMdTSzdkDN0zmKY+/hHMVxSKGsDf7LM3S9DE+JPeW00FdSF9rsYp5f9YkSLkIipCKjlTG3UHO3aGSpIOWrQKaqp+FoS4ICDJXUzEZHj7QgBZPXk8pR7MvaMDs3PpELR4Gk5Gipp5mxMslcYhvriSagEaxpt1cwmnPGXaFzIThVMGrTpGY2PJvDFRr0oyitKTpuxD+SfpTozrTI1szaAe2d4BzFscdwjuJwOBwOh6MX4RzFcRihR8wuPhfqKbmnak7weO3VuhwORy/AOYrjMIKqEqRXdGsOKt7VU/XjVQ3FvfoOh6PrcI7iOIxQldIuchRqexR6rHOelTt0ey4Oh+OwwzmKw+FwOByOXoRzFIfD4XA4HL0I5ygOh8PhcDh6Ec5RHA6Hw+Fw9CIOPkdRkU1btcnRFqiyma1V5XA4HA5HW3DAOYpqSkZNSfbguKn1pw8SbEeYbs/F4XA4HAcQe81RqEuxZ4ezLcuTNb87B2pI7+UR9x40Vbk8Pe3eKYfD4XB0Am3gKPCAZM+RVIyPje2lSetWKc8b167b5moHEurb7lEeh8PhcLSCz548UZfv8bExPeG3gaNQmDLnxiePHT/YERCHw+Fw7F+s3rylrpD5TVtHEfVaP5BA3Zhsdf57jqL27qmtL626YvXmLfEdu/HqzVsSfzze2pIPQ8EdPC4stA538thxWsmLRqnJqmU/Gw82dFBtQNd1yTYZWd1fce2o1rjmQ6dZy5Zynrv1GEVl1BFn0Nlch+agl6en1eFWLgeuBy1V6QUfQvjsyRO7sW3RbhfWHtE2zo0cWvYyWVqqHqfnh88tzM9zFPri2mWU1phLMz42pm60qRfL4XA4egRNiwr4FeVXkV/pvRQy1sNhcMyfPHacNuORF+MpR7mytKTUDIyf3fPenbuiCxA62bPTp4Yw1VABRqCDOcvKvgylhZZFh53w75WlpcvT09oG2SkD3rtzVw1E1C6cLbGaMN8b165zh9Exjn0lmOAc4RBMAGOc/9ztjZKkOI+3ti5PT2882FADd4qd60/l/PA53nM6TJWr8tmTJ9AmkYnxsTGtVbSwnBRkwopz7fTu3bm7MD8vGnH61BCLAAdina8sLS3Mz6/evKXRbGt4zpqvOC4ryWXiJ+DGtesumHU4HHuAhjpbNScqUHsKXnpIa3SctuMwyP54eNZDsvBcCOHx1pYeuG9cu44FDSHwuKwne8zk+eFzvLCIWjv4AYNiv9USRYsr34O2RNOAUZRjgO01jWByXC9PT1vuwtEvT08zyXt37uom074iEyzB6VNDWFzMeUPnrpO1DqEQAkTt9KkhFgRmxiAiCvfu3GWqIQToiPrFWKoEbzt57Dj/TV1YXC/sZWdi72P4EDSC95q5boiTx47DclJHs54V2KEuEPyG9zl1SA6Hw9E0+M3M79JwUcGBwVM/ih6a9aCMsRelkMnHD6Fs3uStENnvy9PT2kBugGhjK7rUgLLoei/HjCYjS8lLB+VcQgg4BvQ5QRPIhzXnOc9dc4s8bxhyMQwdkXHu3bkrl08GJYdSwKIs+au3sDrTVNeOngbqXSZ8P9EcdvUoMgdCbPDLgx0idTgc7UV+UYHd0sZcosB0u0QFGke/gXqo5ocxCtk/3triZ3Z8bCz6cVY83YbsQ+0xT2KADPEAj8dYBPubbB+q5XKIzmh8bIyDWoHE+eFzVgbQUfHAzs6O3Ao6KY3/eGtr9eYtttSVtdKC6IZ5LtSiKjoNhTZkhGxsD46SfOy2l0FrSnkSGWxLRzQ/WUo8EIVaQTArRuFzzK3lLvbk7YU8P3yOQMbJY8cV5gghSI8jm53/3OUWgkBY/wory9+AjW3pb4nRtH2qGAVXh8IuqazCnqPuDOva0TpkXCbdK0kpiYhRqhglmL8xxdqCw+Fw5EP+wLp9/uQHE29uMjDdLlEBsSR++uyUsM3KD12Yn+eXU8+l/E7q6PitFbKPmJONp9d7wuQcsUcYSrEiWXEcS1orzujkseNWUSDrgJRQEY+OigcYH2qC4bOLjJ6BFbBXXJ6CdI5iPRORY4NVsHQBSxzdChbWAWDvG7ibvSNRQnC9UTZYT4mmYckNnonoNLiKOijbY6ThazLGnI612fnPXXewyL7Yt30mwBmjEZCncO4cKFWMEmrEhdsrtbyKXVh7u9v7SadDtCh5mbRjUj4dzN9JUoyiOehMD0OI1OFwtAv5A+v8qPKoye9MRpi7XaICjYO9iJwx/CTi5GZHnCinTw1hxfjQ5gQ93tqSY55pRzqEVPEAv+oQAn579RUMCVNin6glErW/6hIewJMU7u+0eAC2x4cRdRPjlHZCC3W+ls6SvG2eC+aJPHLO6HJGzh9NK9VKWT4YxWIgwtrXOqC0ytxGnLC9vfRKamqioq4iARzCZtPwFeRUK9vQuXMW8vfs7OwwPZ2axCi6KtCO8bExhZ90E0uMwino6BKj1FtYKVpE0rWAqzdvQXHko7PyMf2dJLWu0d+kVtteNVGfVE+Pw+FwZCBnYB07zU8cv6jJZ7boCbktogLGkSvdehGsmdCBYBIh4ZjnRPQcy9Gl6rPPzEmPBb/e8AA8AvYJU1oFrFtGbSp+5CE0InnJNemoeGDX51jFH+RNSW6zn2rh42nwZFeHYz/i4eZmtVrt9iwcXUP+wDocRc9Ruzrs2yUqYF+c+sp10BH1mGpdDo+3tiLHvLwFdiaiGjpcPfEAE9ajr3XMy9mgmHuoL0Yp1NJdF+bnd6UjoTPiAUvCdIL37tzVlhQrxxFQj9DsG47CXegaCIdjn+Lq8vLttbVuz8LRNeQPrFvHQ8jhsG+LqCDUGAYmH4d35I8pGOGjTsFaJeuVsa4FNmZ8hZxSxQNsoyQmOeZVUEPjcKBUMQpTLdTi8ruSvE6IB0RlUsUoujpa/3qO+X3DUUItTuF+FIdjP+LSyOjQwGC3Z+HoGvIH1qPAwa5xiraICkItyK5wfFJXIDGK3d6mzNjyKtFMrOIw1BcPUMbCajGlU7GZL3pjHUViCZymVSBkk7xOiAcslVGaj8QowfC2kNnhbj9xlNBg3X2Hw9EjqFar/EhdXV7u9lwcDse+wT7jKA6HYz/i6vLy1MTkpZHRE0eOViqVbk/H4XDsDzhHcTgcnUW1Wj1x5OjttbXtcvnEkaPDZ852e0YOh2N/4GByFAKK3Z6Fw+EIIYS5mVkpUW6vrXnEx+Fw5MTB5CjUvOv2LBwOR3i4uVno63+4ualPVkql6BOHw+FIxb7kKKrUHgmnHQ5HT4Eoz2KxGH1uPSsOh8NRD93kKNSJt7ngOUEW+I1r17WX6tiQDZ/MGTswODxn6jgAmJqYTFWfVKvV4TNnvVyKY1/DRQV7gK5xFGytzYbPaWtVEMYWpVFxPT4/wHXeDs+ZOvYjtsvllVKJ90R5tstlfWvjOw83N+VKqVQqXoLWse/gooI9QNc4ioq6ULrHtrnZFWo1yX9VZ1e1e3vwvolIVXNInqmqHjkcXcfV5WXuTAjH0MDg3Mysvt0ul+1/QwjDZ87eX1/XjnMzs56W7OgduKigjVAEICrftyt+z1E2Hmw0N8S+A8WS7T3HJ7bQYXuxs7MzPjbW9pEX5ucbipE5HJ0DEhPSdu6vr99fX4+EsYvFYqGv37KQxWIRqcrUxORisTg1MVno6/cAkKO9sB1SG/oRPsyiAikxaMHb+gM2HYuuLC012on2KUehWQBXgrK4GkhztcVu5QWxll63gm01HEwLZsYXOX28tUUnofGxMY2Dv0GF/ZPTwH1yeXqa3a1PhZbc2QRLrQ10b927c1cT3rWObb1zpCWE/RugHYN8HvZz20khmHbe7M6wOjVLmyyPtIt/ZWlJo7ECtmOnGlXwue0F5UV7HW3BYrE4fOYs7pO5mdlLI6OXRkYLff3aYLtc5qbVZtqSNB+4CzzGaYqjXeCXmffYmpw7HmZRgVVi8ADfemgC20qDw4Z2fMpRWHos5b07dxfm5yEHUEXmilXe2dmx/Sp1+WlZif1T++nUjek2CZ+6PD392ZMnMpY0DsQMMyV2UcsifYJSCdt8785dvXm8tZXd0Ic2lVboRGMn3meb7dRz1CA6tfAsQbmytHT61BDruTA/b88oPMuQVm/eWpifp5e3KCOfhFpPKeidOClH13E5favkYmW4EPyrOcPzMtbK4ciDSHeCHpabnw/5hMgOMR22HBoYLPT1U95No83NzJ44ctTlKY7WgUGxwfH8wsewP0UFbZHIWCVGu0QF9FTKzxGFpxyF5cZC0wqIC2nPlg83HmzIoq/evCXzqQydz548gTSEEOzG+lD9n7S7jCXre/rUENYUKhNqhpzxbXNn9T0SY8jjG7C9oSO+cnl6ul7csd45MnMuqtpTnTx2HG7BC/IIG2MDSxc2HmzI+SERsW4IOcfwErFWzFOj6bj6m9QJir6ofzeHg5JCX7KXy+HIxtTEZCQ0CSE83Nx8uLlZrVYhKCeOHIWvEAxi+0qlwjZ2R9KVJbx1HDC4qKBzooLHW1tNkIBd0V1RwXOhlkC1s7OjBtbJfKroERxg8HgPP6WrYWrMyX6In0CraR/6uYqMjGuEr8TsNh5s2NAGh8Z5EPL5BuzuEeuEf9TbMXmOcAJ2sS4c3ID4hNglGkoUJzl+9KH44vjY2OXp6dOnhiBqV5aWrO/E7hL5pexBIaDcyi4Ec7QFCFDqfUv6sSUit9fWThw5mqQ1wmKxeGlktM2zdPQAMkQFySB4aERUkAyOq5cyj9ZRLB5Dox9qG0/vuqgAWywfhjUKSVGB7flsDXcnRAX1lBjBPMPb7TU4FrA5dcFTP8rpU0ML8/MMlBousTbV6oZYPrWZ5rKlKokiJYTO0B7uxrXrqzdv8QohXJ6e1vh2d/kGdGjNLU+2ut1dkZQQwurNWxkktN45at3tBbBtslPpXcTYCOIkN7P7wlHsWWgCTOzx1hbRIoZ6vLWl0JgO+nhrS8IUF6M48qNSqdxeW1NrQMswIiWsxUqpNDQwmAzc0Linnu4kSku+urzM6/76ulen3deoJypIBsEbEhUkg+N6PMMe88OuJ1jmgEtD3u7QM6ICG0VCtGsHCcaE8dSKLcYQsDKdEBXUU2KEGqeB4qA31YlwsZh2c+qCp34Uy9dSl8/aVK4TUpXkiqdqgJNKCLEBu++VpSUbbdE2V5aWrLLa+gYsV931vgkJ1wJHDLWVzfBo1TtHLgDMlwuA2EqcNNVlYikXO15ZWkpuZvc9P3xOK2PXU7vfuHYdHw8nOD42Fjmc7B+MJWoORz1UKpWVUkn6EhoXR3oRy1EqlQrpOQhNMogI2hReQwODtoMPAhf9l/DQ0MAgOlymsVIquWZl3yFVVJAaBG9IVJAaHMeackSG0g/g5elpfvkfb21hm9mlF0QFigexDjqdpKiAMfnN51zYpUOignpKDEVgWB8dEVPLuazevBVZ3vx4LtSEsZHJjLZjZlrEwrPFYeWYUjgmue6ytTY+Eh3u9Kkh61ay3hE7fuQM1C557htLyUMtzlWo5ZJl7JhxjrigxKju3blr/TF6VrAHtYwNZ11qXpz2ZdHsJdDiMDHoqp4MQo16Rg4nvToRtnQcJFQqlbmZWRECSWKT9WFPHDmKe4MgzqWRURweJOzUYxIQkavLy2w5NDBoM4NOHDlqN740Mjo1Mcl7ysRBm+ZmZp2p7BfkERWkPtE1JCqIHPZY3JCIxWP1EAnIYR96QFSgoIFcJjs7O6miAjwZ2K+F+XkWNs96NicqyFBi8ICN+8DaJhtvsoytIezLfj0Oh6NzqFarGUXVrNfk4eYmfGJuZhb3SdIdYuvMWtxfX7dl8qvV6tTEJA4VOUvEP64uLycVKg83N/HreK7yfsGuogJLO5oQFSQd9jLt9gmWalUL8/N8pQe2XhAVyK7je0gGK/Qm8v2n0pH2igpSlRhQz/GxMViIkljlbtFMmlMXOEdxOBwh1PwT2+UyUZV6EhNFYQjBoBTBzxGJRSqVSsRaLOZmZpO9BuEcczOz4h9QnFSOommwS6VSub++7pVqexZ5RAWWIjQhKojstNUFWs8HHhTlHGiXXhAV2Hla70tSVEBkyh4i26vUoqggQ4mBzJGXNDGkaOgQUUWx/HCO4nAcdkhEQsGSjIybEAJiFNQk9XwkAlnHSd6Ai2XXBGNq11ar1cVisR7XCTUFrkQzUxOTzlR6ELuKCqIgeBOiAhtYRxirr/Qe8mF5gHbpBVGBLegSpShHooKk3DDyKrVXVFBPiQEvUWkSHXFhfr4t6gLnKA7HocbttTUa6yjCkr39pZFRXBcRadgul/GpWDUrkpQo9xhKUTCV8skY4mXphWqlDA0MZvMhSA8ExTpgHA7HvoZzFIfj8AK2gTnHiULERPXsL42MRryBcvVWDIuU5MSRo4xgdSQqgS/fjAhKxFFs5o6NAS0Wi4xsp71SKml6i8Ui04NmwZy8WK3D0QnIIbRnVd2cozgchxToRVR+7erysljC0MDgSqn0cHPz9tpaxBvgE9bdMjczi6ckNU5ETAfJCDVnJbC1WlfYzP31dclc+BwHiY7OCJrew81Npo2Exe4IfenAsjkchxeSLTtH2R22K43D4WgUcAv9Vw4SyUTur69LEitKEZEGiA4eETry2EPcX1/Hn8FeQwOD6EtgJBGhUZUUm7QM9WFYdQJaKZWI6VjmhHvGkpsogdnhcLQFDbU9ahH7mKO0pXmSw3FoEbXFsV11yO5BqaqabJh/SIOoAOSA9zCS22trDzc3CRhZZ0n0X4la5K2x0RnVXAkhSJwr0YnyiYbPnBVNifwoIYShgcGMIv0Oh6P30bschRwtZYp3ezoOx4ECngwJS/kvBIJoiw3E4NgQobFUIMoK3i6XpWWJspG3y2Xrtgm1MnFDA4MnjhyNknEujYyyL5RI84ycJYhqNVVqq+igBJU8x8fh2L9oM0ch/iJHEFVomhuKUv+0TtDgKukTpbH1FNTkqb0NcdTngg4LydoADseuqFQqi8Ui4taCqTe/WCxSyFUq1ygxWG132EC8hLQgOhjjEVGGDuGYXV9TE5PJdjzy6OAdEQtZLBajLCGiP2wAZVEISeXgpiYm3aHiaA50t+n2LA4v2sxRyDWnLi91iJvrQE3LGzUgAPQxCrVqgL1ppO/duYv7R0V72gL4GYtJQWKPczkaharHIj2xyTI2u4cknUgsIm8Eg1D15PbamiJB9V5oUOq9Xvri88ldoB2EgZiqwkCVSiVKY4aCiKZAYvgW9w+yFQ7nFWkdjeLy9HSyNppjz9BmjkK1XVwgLQZobC/sYCoEF2odq7tupKMCO4Aem5RHbKMfRV0kbHmfdg3uOPCoVqu2aghCV/lCUJ+EEHB+sD0K1ih9F6uffL3+5VffODX0Z+PjV5aW/sk098mJ7XL5w9UP/tNP/3ZqcvLihQuDr3/l9S+/Gh2CmI5NeEbRgh4Fhex2uQxrsbOVQ0gVaZteRsfBgyxL04VQHR3F7zkK4YOC6Yawf7F685YqBnZIy7IwP18v+WrjwQZFBjt0x9NSqzkHleOwoVqtkg4TlTXD98B7JKshBKI2fKhCJsNnzhKUUV2TQl//a186efHChStLS588etShaT/c3Jybnf3e+Pgbp4ZePfEl62UhVhXVkVNRWp0XLh971iyFSqo49inaJSqg5izNdPSLui+i6lgB/iLaa2gyTl9f2eK/0mC0Xd4AnnKUe3fuMqFQu2xRReHCs7VstTpiAElaQD9JnApso4YCUFdq99K8UYEM4jh8u/Fg4/HWlpaAcehjmcGimDCX7ca169kleOuxmcdbW+NjY+eHz9l10JWwG2t6kVtFfo4b167TDpu/ItsBQUfn9Jlz6oLfuHbd1mlWl6yF+XmWkchaNLgmrOXVatteWTrQzs6OLWDcxliVo9MgMhJ9SGESQifRtwhjcUvAUZLJupVKRcoV8ZJ/2q2APTuqE7KcMbfX1qhFa0u35Ty77XJ5+e///tLIyFtvvKn5RMXlKM8vvhVqrCU5FBGoqYnJZJE3l63sC7RLVEBoHlPFJ/slqn5laYkGgbZbYevIOH37le1eJA0GlqvtdVOechQOgxXk2mObsXNMC8OPFWRR1JLg3p27soXqpUQrZxvysG2m+S+RkVDr3aDmziGEx1tbC/PzNEDijtSb7JZOktnaqaYCZiZmYFtAqf0Su6tjJE4mRZpgVBzO3iuaoW2xrYOyLx2hODqyLDXQsgseniUoV5aWaCypFlNsf/LYcTpPMjjkzPb55D2XIGpbZdtuyUPDKbvzs/fxcHMTJhGxEJQZOD8IcKhfYKjly6jkyfCZs1eXl+EolUplpVRS+5s//OrAj99775NHnzQ0JVU6od5aCIE+hcoZJp2n0TJrhHgmv//Om187fezlVzg1Thx1LavBxtR244woVotPBR8S7C2iKShXXLbS42iXqIBfzoKpSBZF1e1jalcQiTIFGURa+rXrcBmiAvvV6VNDrEykwRgfG2s7pXvKUTC6al2oh357PDUN0uUU/xgfG+NMlHETDHFhBe0jPs/3HJTRbMMn3CSy/RoHvhzytXTKE+iRmwGTz/REC+zkcd5g2un9qJeNctgAACAASURBVDbZ4u+27aSdIUcRqbKbbTzY0MkyTnLBWVUYDK+F+XlmpZEX5udZdg2OJ1Bbqm8WOUc8OjDm5enpG9eusxkeVNukO3uRHV0HxKLwbGn5UDPYZPEgOMVOU6SELcVXQgjIUwo1/Slek3f+7PvvvjPRREV5yJCSkO+vr2P7Q81nA1NpWhpye23tx//xveu/+MXIxbfxrFC+Fs0KsR5WAL8I2UOwomq1qhgQ07Mj40xiNTwe1Am4qCA/ssP6/G53TpjYI6KC50LNMvF4jSlNnrZlGMLl6WnxFaKDp08NRUxKdi7qmo115B5N9YtEauqTx47Lober1GNnZ+ezJ0+i1tVJcAgMv6ZnibmlkJenpzlH/CvJCWS09LRdqlNTppNl+yJKd374HM8N3Dd2ZMgTs7Xk0vrc7EF1oXFiQYD4yrbtZrOM1XN0HVhlCEHh2YomUxOTciHIjcEnczOzvFH1WCS0vF764vPf/Po3Plz9gHHoxdNcfz6ykXmpZC0V3vRqggDdXluzedHb5fJP/nLum1//Bm4V0TVFuDg76XLmZmZvr63hv+Ere3YKe0FoPPTTXmSICvRYGHUbbkVUwO56suVpMBpHcXZV5MKjz5gZzKNDooLUsH6oowGwpjNDVKC1ZeP2igpSRceclz5vJQD01I9y+tQQfZ9DHcZgGYatUxJZVtQMWm4MKlEb7KK14jzNh2e9Dpx8NDg9AmyT6HrnI5dAqP0NZJw8dyQXVbf1xoON5DrAUbRjkmdEHI6Rre9k48EGVxc3jM6LEFKS/9kFP3nseLQ+2oyoJMto87HPD5/TBY12gTDhwhErlQxFq2d5laMHIYISaj4DuQRs/fjtchl1CG6VUIsNhVoTwUIt1/f4K0cujYx8+umn0YF2pSnoW1UWheq06E7si423y2X7ofbSjrCKesdaLBZTAzHVavXK0tLFCxdgKjq1h5ubNCBkM5xJlUplu1yGHlGdReOovn61Wo0K4zpaRz1RgR609KPduqjg3p27sqYbDzb4OcV2pMbZiftjCHiEy3bYd0JUkBrWD2miC82BHTNEBVeWlmSwYBtkdbRFVKBiYFo3Di0HRMhB4LLx1I+iqx7qRFJshIIFVUzHAkol+82tIGMpBh2etbtJeQQX1Q4rypItRiHAEWpEKiM2Zsfhdte0+UOK4jUiFqkuJUspoJC6aUKNPfAHee/OXV0w3aDJedqojWXTkTvK/m3ofHGBaALRLna1uZSslZ1wCEFxIkcPghBP5AAQL4GR4Dkg/EGwgy3lPNDT0vFXjkxNpghILRaLRXu47XJ5pVRaLBZFLNrSZBi6o5FXnk1jXiwWsx0bEVMp1ErmRx0QCfHgjLHfIjG2DInsZfemtAupogLYABvo17V1UYG0JleWlvhBtr/5qXF2+TmUn7Hrb2B7RQX1wvqpGoBohhmiAoaSIa43YKOiArQybMaHGha6IzVnKyKV50KNo9WLUwCYFO9Xb94qPJt9JETcghPG+FmfElTaDm5HSA5ufW7Z3Jb4HCNkuwEisY/dmAXRvRsxmNWbt5IrrgeCUON81hVJyg9HtKfGX4UOZKEFt5wmeSC7dNDbUOPUOil7s4aaj0deuM+ePNH29i/N66/0LCQOjT6n/geOCqvJ4GUb5ch3cuLI0T/97p+IXlDJfm5m1roWhB//x/eKP/sZpIQIUSfPMoQQKBO3WCz+dGHh3Le+/ejfcuU5i6kcf+UIZ2o7AZH+I7eT8oAQqSS9Jkni4mgOeUQF0QMVaEVUYF3XqbYjctijw9Wxss+o7aKCjLC+jmgtbHTcbFFBqvy2RVGBHBzshaGJVDJSQzaH3u3X42gXUhUwjv0LZcokcX99ndprlqOQRKNtYCevvPDiW2++aU0v3IVPFotF6xdB9LpYLM7Nzu597IOwy52PPmIOtpJbckvlNlcqlZ/85Zyyk8S6qPuyWCyKmlCCNvJLWVDUvzMnd7iwq6jAPlC1RVRgI+n28Ts1zs5jpAxtdvZoJ0QFGWF9EDnsowfseqICuRWS/K9FUYHAU65CMfUcP03AOcoBB3/n3Z6Fo20gcTdjA9Vei4quAjQWbw597X/+y7/oQxrl/Pbjjy+NjFo7TVpQFGGJJKudBq6dqP49s0pSiuEzZ3/0gx8S2FJa9ffGx6laa9mVKupSaz+ZhGxByCzpuHI0hDyiAmvPWhcVYMWtD0YjpMbZ0cnqEBme+E6ICrLD+lqTKHsUD4dWL1VUIKlK0p/RiqjAgrJbem/pY4sGyDmKw7GfkEw2QXxqPSK2D5/CHHgjThw5+qMf/NDa40qlMjUxOXzm7Ha5rLJmDzc352ZmV0qlVMt9e21tbyrK2ylFoFAKSTp8MjQwSJWXEAIkRhtfXV6+eOGC9aYonsVeEQdKymsWi0Uvot8idhUVRA9UrYsKEFXwPvKLJOPsEAj9N1uM0glRQUZYX0iKLqR4zRAV4I5KFa62IiqwENuLdI2pTKshOEdxOPYBqtUqQhCVgq1UKjhF9LLmHGVoCIFiJIvF4rGXX3nj1NBv/vU3GpPPeSkYFBn+eiD60/7zbPwQ0Cn0MUyexOP76+uWt22Xy98Z/Q9ffe0PiIXhF0HBY3sAkY9N9IckZB2FXSQ9djgcewDnKA5Hr4PCHkhcpfSkTCpP/PfX19UrmF2U5kMs45UXXpz8/jsyxiTfwlHwKDCIarbmATGXtqTzJNGoq0ZMhbjMdrl8e20tWQj/ytLSH//781C6++vrUaFbOB9F58gwouod51iolblLFRQ7HI5OwDmKw9HrmJuZpSYbZhKVCWSFMrKXRkapCCKpCuEeCsC/9qWT//yrX/E53heSWVSqBM1HE2JYSrW2naaslErNKXPxc0CzcDvxYRQIG7n4tpxPlnCoWoxaMLLUrCrfqlhtqyfpcDhy4OBwlChm5nAcGEiDgoGcmpjETOIskefj/vq6LfVRqHXbkbaUCmYUHcE38/nnn1NBpOm5QXraaLObY0sW+GB++/HHK6XS3MxsUg9bqVS+M/ofqKFiy7spuIMzBmpCkhT/qq+yV0xxOPYGB4ejRPlODsfBACXXeA8pUYSCEE/qXrhV3nrzTZnnq8vL5O/IebB669Y73/uz1it/oMZtrl5+hNRsneamRAk4AjrJc6xWqz/5y7k3h75WL3ZDjCzU1l+pUiFRmtbhcHQOB4ejOBwHEraRb6hpJnjcJ804chLAGI68+NLk99/hk0qlMnzmLN4XrDXbtLHSCWrTVuhF6yMkQegng4T99P2FU18diOTGQDVmQq2xkXhJVLjW4XB0Du3nKMRclAW+evNWhwqI2Qo/UVZbj4N6f6SNtXfOynOjiGHkWOJb5eJ3olGno+1Auan/EsThPW4VSrqhLCFD5+XnX3j3nXdCCHgRpiYmqWii5j5zM7OdKJya9IJELXuil+YAZ+rElBi5XmimWq1evPDH5771bTwl8Dbl+yimg0/FeqScoxxa0N+n27M4RGg/R1FVGfVI7FBzZwrghJrJ30eVyqgcTLvLNvbEUeetUMv+j7LYKcWoBj3OUfYFVNge6Pm+Wq0ODQxWKhUyaSUCfeWFF3+68DdIWSuVipVZhBBWSqUOxSkqlcr99fVz3/rW5elptRUkulTvxWQWi8XRi2//dGEBptWJudEAKPpQ1eFur60R9NGLhCmVy2PNNTevlXKYYQuUOfYA7eco1Bim60HnrGBUGCe70l+3UE8iQ6POFrtBRqAAkRaE9xHfp4A0raH2i8/JEYk0RVmw7nbLuZnZV1548R//89WQJmVFotFesaf66SD+iFoc5we0CZajPoXtjftEKUhRdTjRFFtCV1V64Shy8wyfOevNkB2OvcHvOcrGgw21ZzxgvizaJnNqKr2HwY4+bCPoflzvWxorZPSD6OjRHfsIaDb14A5loTFNVNvjlRde/Luf/1/6xCo8qtXq1MRku6x+pVIhZSbqSxxqwZ1GB0y6dnBv1Kt53xy0CATFom//+Ve/GviD1yWMDUatbGvc8aHHerqOjQcbUUnZzh2IkrKU2N9HDvvOiQouT09jOikv21HH0lOOQmlhTDUdknRUXSFr88bHxgqJntTybag6L8Be2mYBNG5O8qHksewqbzzYeLy1JRmK2mfTdbreGSJVUYdraIHtUp3tz6BLp7w19koTW7HVlNXdmwknV8b+Idl+EJyFKIvqB9ujE6NRq4vkgKlHjyaJu0W7qDu5TtZSNw2+evOW/ko/e/KkjfEpRzbIFuZyyHZeGhm9vbZ2e21NST2IZNGgWOA7+XD1g3oV5RsFfo6ry8v1tCPt4iiCyAqF5hodOTnan373u8mFAv/8q1+d+uqAmgsql5vStGyj2r6e2tNd0DiQ30x1z2k7MDf8eK7evJXalq9n0SFRAZ0HQq2VY8E0TuoEnnIUtB3YIdQk8AkMPFcI5kGLIKYYCSDGx8ZkQa2HQN2b2AvbzLF4U+9YsCVoED0tYW3qcM2b7AaVFnSoCqa7EqeTQQNtFGl8bMxyAjVq4vJfnp62HRx05UQ+ovaY6gfBgn/25IldTKZEg6hQYw9sljpgvaNHk7x3566OwrqprgwTEA/jMSXU+nWxO3qxzj2yOCIMnzlLkx377K5MH6wpVvNPv/snqSNsl8t/+NUB1XBrDtVqFcfJrqGitnMUQQ0OW5HW0hAxNeYFL1ksFo+8+BILe2lkdLFYpLK+tkFdi3LZq6R0EXSroQtg556a9DSux9QeFKPspagAu2AXBG9Ku8ZP4ilHwRLDHm5cuy5DleywvPFgQ5ERzj8822DpsydP5Abg1tFDP/+F8+pY4kOp3ZwxyTzrc9x7d+7qKR9zm92gUoDl8F6DJIWlFhBnrkQw1EEnwilrBfhrgXywCx2eGC3qAClXB1TD+i2i5p+QEr5NHbDe0aNJhlorUXaRhEWsZePBxsljx7VKurM3HmzoKnRIAe1I4uryMkXDSB4u9PUrQjE1MYlrgXt4aDAu+g4oVx9aa1ZMUCkn8+gcRwEKcjXBVBaLRelIotRrkqegKX/x3p/bgihDA4OKl3EV2DHq9ePIiUMlKvjsyROxHBr+tf2gB15U8FyoZQvjN+NkkgVbUzssX56eFl8h2RgzKVtuZbMa8/zwOQUOGDbyFNU7liUTJ48dV8ZQdoNKgJXlPYEtue8yqtNi7NXIkfe2PaZcONwHnBeK1ORtYTtAJn0/V5aWOIvU009lyhow++j2WDhU8JlpZJEe2/Zz48FG8oi2sbijo6DUqew9ObQSdaKKwGR+5dXXsJQrpRJKEXYRQQFNNCtWi778u3SaowAxlfwUIek7kVuI3CitT7VaVTayojwRQQE4Whqa+SFHhqggNX7dkKggGXzPLypIhrN5YOPRGh9zdhZIqqjg9KkhG9DPeJbOEBVEEfnQrKhAZ6FvZalbFxXU0wkk1Rqhxmw0gtWDsoz2+j71o5w+NSSJRmroxNpXW5iEM3m8tWXvAxsvSI5pTyDVHttjsYE9lg6nbXYtgR85WmxwjiykjB31F2KnqgH1hhtaa53akNpqiyLfkhYNl4llXVx4+8ecHLDe0Vl2SCF/XTpZZW7rWNb7Es2WVSJdq+4qO9qK1JZ4FERBXAJlee1LJx/92yO+JeWHkBChimj3/F0ACSE1EctoC0fhqWDXrEByl3b1D2WUwY0EuffX1znlarX6lVdf4y+0Wq1CUCxlBLhSso/usKgnKkjGr5sQFURx7fyigtRwNuPwM8jzcE6HfaiJCqKn2WwndD1RQRSRDy2ICgj9KPoRjKVuUVRQTyeQqtZgPUUZbSiKxddXTOCpH8Vyt9QrYS0W8QKutA6jXSLlMzelNtjZ2Sn09etS5bHliE7smLjURI8yHFnQwyhth8UNNbKVcdtZrmA9GfyGMrh0HpYqpUqdLTtmVtw0oSZlHR8b48/PRmSQhqXqkjRgvaOPj41xc0sPZMM63BnWoZIabgtGUbSP9GL7HURzQq2PzEqpBLcgvkMfwUJfvzKNt8tla2LriWTzdAGMXBQw1Jy5b+3yo/Acksc3nl2SbtfytdCXuZnZ1Vu3KIvC57/5198Q7lE9N76idi0eF7xZ7c2RPthIFRWkxq+bEBVEce2GRAXJcLa8BTp6Hod9eFZUYF0OGR7oDFFBFJFvRVQghUOqw75FUUE9nUBSrRFq/i1dU3tFMO6YxXt37t64dv25UOOVkUGKFtEmLyFWsj9bchPZUJw2psAaF/7enbs2fKX7pt6xWNboJ9L63LK5rS0ZIv+NbojIhZW9exRNxO2kcxGrSJ4CgA/Z3S0vXL15i6FYSS1XUqqSOmC9o/NHq0laxyP/tYTdSs+St6+dlaOjQH1y4shRLDedjYcGBofPnMUS04un0Nf/x//+PLtcGhlFWhsyCQrIKOpaqVTUN9jCPhVkI8lRIidwavHA1FhPdr6eRb3S/nyeTchYrrN/9M2Pfv3r3/zrb+6vrysiNjc7q2kzQ/xYsEMWsNDXPzcz296uigcVeUQFqU+t2aKC1OB7aFZUEDnsKfTFf/P0rLWiAlw+vM++mVNFBakR+dZFBZpS6lI3LSrYVScgtQZExx5RHMBeShbt97Eeh8PRI5ASFrtIqfsQwkqphISW0uyvnvgSdnG7XP7dxx+HEPhvnoIiqd4FzHOqrcWTl8eVEnEUfnaTz0kR507lKJHLeleQoqz/5vEYAVYjhLBYLF4aGbUhtjdqaoaHm5tWP4vHBT8KL8/xyYNdRQXWA51fVJAMvocGRQWp4WxiGbKsuypP7dGjKg9RWCq5Y6qoIBmRb1FUIHonUYEIWYuigno6gaRaI9VhLw+ZXSUW0DmKw9FbwCmC4ySEUDBV2OdmZofPnIWjfPTrX4cQbq+tXV1enpuZJTqzUirlL4Fqs3V2rZFfeFa3WA8RR0FJECkfk3GceofGXW99mdmOT1WPza+80Y5sT/1+ff7o3x4df+UIfHH4zFnNk6XDrcJF8XIpuyKPqCBKacwpKkgG3xsVFaSGs7l1k4dOIikq4CZPJRZJ1BMVJCPyLYoK2F00UfGXFkUFGTqBpFrDpr+IkBFRseOI9zhHcTh6C7TXgXCEZzkK9TkKff0XL1wINakKos6hgcF333mn0TQTQiQ2KbceYBjEeQu1ppWKoAsRR8FrIt+1fgGjOhP1DHz028do2aIosnL+4r0/zz6dJFZKJdgJsRtJcW3ERwEyImJU0mP+UxOTjR7xsGFXUUEUEG9IVBAF3xsVFSTD2VHcIVuMkioqkBhlVwF4hqggisi3KCpAoAOlszKA1kUF9XQCkVpD8Sx9y58z/h577vrbd47icHQTqg8mqAXg7bW17XKZimH6ttDX/8oLLyqsM3zmLHGHR//2qDkz+aff/e7fvP/+rpvx+8XvGvI6fsELJjctJDgKv30S3ImjRI+VGU4ICSH1wJctP7y9tvbT9xfqJfJkQwlTcES5YZTjoy2HBgaJ/mj+URbV8JmzrlBxOBoFFCoYd4tzFIeja0gtV0oWTwiBhsZDA4PyjuBHWZifvzQy+t7ly5hSdm+urw17RUqOVBT6+nkuDLUUQR4No8fZpGZWuaaK9aDqt9tk+FF41CMHhA+jggoWNtTVxIJIbnziyFH4H59/9OtfF0w7AmQoUxOTSjxeLBYjglgwLZYcDkc2CJadPjWkwsHSrzhHcTi6A2zh0MAgSlh9LoOnyI6e0a8uL7964ktKRUaGEkJ4uLnZhB7CWnHybzMe/Qu1JMzIzb4rR7Egvn7y2PHIbV5v8leWlqAmimfjuUn1oyRTe5qgKffX12+vrZHFfXttbW52lvqziGfhjshQ7HWxDX1CjXq6kNbhyAkCwahrcZ1KPNtbHIXns27PwuHYC6hKGwk7Mu2UYkP6QL8ePq9Wq6+88OL1X/xi5OLbOAzEKpqI8iTttwSnqduraEGE/ByFuA8pi9FX9TiK8jh4tMIBk6pHSaUjJOw0WjXfLsJisYia+H998r9e+uLzSvmBX6oofsFUSYGgPNzcvDQy6sXyHY4W0VscJSp473AcYExNTMo2U5hk+MzZ22trKGGhHfAV7N+lkdHXv/xqCOEnc3PDZ87KXl5dXm60bFq99J+Mkqy2DqaAIM5K/NpeC9+2d0kmLYfdqrTlKZESgfK11Ja1SqCLFy7IlTI1MSlfF4Ghh5ubK6UShW1UYl9FbhwOR3PoLY7i6ASU+ZmsYuToFqrVqs0TATx8F2oN7fCgSJVS6Ov/p5rJJN+YcRrN5bm/vp5hONFkJE1+1O9Ur8jxuTf9euxsd5XHEsZqdD7JMT/99FMuDWySDGeuFC84TRS2SzY0cDgc+dFljiI9HYna+6gdjIrVtrelpC1bFKXqhVqhRomJKPiz6zxJiM/ZacKxN3i4uVnPeompIMzErVLo6z/60svJjTPKwKcCh82umyU78OXEXnKUXTU0wv319YbaPkPUkp9/8+vfgKbQhhCCMjUxSTfH1BkWvFh+70GKb0fvo5scBXus/sO7Vj7oHaiHwpWlpYZKYe4KFRakgk1E2iiGQ0SfwoW7FqenA6ftI+XoBcgRUg9qE1Po68eJ8td/9ZNoG6ISDR03u0y+RZ6iKUnsGUfJVs8k0ah+NjWC9tuPP9blEIPMHsfDPT0I79++j9BNjqIYhCIRPShGqSeRYba0cGzXsZQ0oQWJjk5GFi0kcj4HoBiI6gI5uo65mdmk6doul6mwrv8OnznLzfBC4QtJe9yoE0VlynKCIrb5tw97xVEebm42GuGq5xppdPvXvnRSBCWaUioHkrTI4XA0gd9zFKtN683kGsozyNbalpJRIal2IcP9oFbdnfNPuPPjAOPSyKilC/SC0c0sD4HSj//wqwORVUaKkf+ITThdQqIJzq7YA45CQlOjhwiNZ2gnVSm319bOffvbtlZKCOH++rr1eEUscG5mNirv5th76PGPp7v94rAP3RAV9NpaPeUolB8gykCKoB7fJRmxpYWjBhy0Q2QEehMEU7QfSUShVmn48dYW20AsPnvyhLIt2Y4B0gps7CO/34W4SSr9Utto/stkUvWA+txmWtpWT6yAqJJOX0en9pQ2SA5Y7+iPt7a04CpgpXWzZZJt+4lCrY1Tnm5Yjj2GismGWvIOVU+kchAzQIzyu48/juQXV5eXG3KiNN2bN7/sI3Seo9xeW2tIWRJhsVjMv2iRHln1V1764vOFWs1ZkUhSkYnQ2RnSp7DpCTtaB02jeM+TbQ867FOx96KCHlyrpxyFGcMkUDwwMxgWrovTp4Yeb21RjR+7qPNhGwy2RJ22+BLLQfkTSkaqszaiil07NrGNzDYXL09MEZ0pBIj3YgkYbz4MtVYColPiLqmnDFQukxWgl3QwPQsgfGqltjA/f2VpKXXAekdniXTiqrxJmyjraxEr4oZWi8uOOnsczUHFZKm0cWlklDIbVAPjpS2Pv3KE9/hCsLIN+RKaK/Im5KcpHeUozUlkLBpNg+Kso+yhN4e+VujrZzVYWIgIxWxI9pE35dLIqHOULkJmXunryR43vYDuigoQA/TmWj3lKHgpFLyw1k6bqjGYnvtlICFcGGO8HdZHdGVpif6ldli5YRghu2OTxpGtpQEjFj1bbKFjMR/r3tAl4fKjQoV2MCaf21OO2nlHlFNU124Gd+H0GSd1wHpHD7Xa4Zw73C7UhCYF03RbXJh7rmA6mHciEOZoBZdGRjGWUBOSd5LGjBTlP/3ud+0nczOzK7/8ZUPKktbrstfLSY7QOY7SdKpR8lj5XSnb5fLy3/99lN688stfFvr6k3PGH4ZWRklbUQlah4sKkuiuqGBhfj6jJ3PX8VyoeRcomI9djLpphEQzQ2C7UfPUDgMYHxuzrFD8w7aRxMWk+FHyiElYWwsTYrTL09MZ14/2icRidBY4jbQBu4slQJ5oFR2NZuMp0X3DAiY3s8uV/NC2t049Oq4pezp2ENvn03b0hnuNj43Bw+otjqMroNo97WDmZmZp+5Kqop2amCz09X/y6FH0+Te//o38HgU69LY861zFSDrBUfIcNz8acqVsl8uvv/pa0oH04he+WDD9qAEcBWEyghUiQVMTk40qfA8qMkQFeri3P6oNiQo0Ar/DuJB5iOXpmn2zswc6ISqQTbQPrnsjKpDuxD7JW5qotU1OUk4BHPmybtbW7AGe+lEooYHBS5UvRI4ByW3kCLp3566CGvRE1VeYWFZQA3L3cO3zCCasrcUzoa+yOYqUGY+3tuxZKCCny4+7wnbrTt6aUW9x/QGwAjeuXSeeZaMzEKNouZID1jt61J7eTkDRHI4ICWNiEve010noaAv060ApFNwnSBmsq2BuZrbQ1//SF5+Pdsdm51eztre5XXbApe0cJbuMbHPI6UphhVdKpeTR//CrA1xBkadKpUKR2Wq1KocKV7DwbM/kw4x6ogKZQIhLqBNhzxAVEATHDKMKwCRpL6xbtsO+Q6ICnmb1U7xnogJsLmZOJbJIDuUhlkPLkW8nGWpOAS6T9eunWsbO4akfpWCKkKa6ley0oFdIVewGeqa3PFT8I7K16D15n8eRZdeOVdbtmB0zs06I8bExqwVmAtqAjvPaOFmVNXImcVwR8ytLSzQTubK0pL+0YK590hFlB6x3dOt9iSZAwEvkktsR4qJtvHpbDwJJLEJLJLF8TmoPH1LtvtDXf/aPvhntfnttDbuYp0YI1cbaO/+ry8v1aEp7OUoTlezzoFKp7ErvVkolBEOpC/iTub8q1MoB25eN30FQThw5SgJ5e09hnyJVVAAtYAPr6m5UVIC9t0/8PBxyUEbL47Bvo6iAs1ON5shhHzosKrhx7bqNWGFH5BRhWK1tNEk5BbBl1r+1x/XKnws1Yax1DySZpuUBqzdvsUzWGWWvn6Uj8r/ZZqecv7bPI0aJbK3Nj8q4b9STTBtHJ2XzYnRpQ81XFI0WJWJZzUeotYzXEe1dnlyu5ICpR4dxa/vIycaasI3Ojqujl1dGNuLtmwAAIABJREFU6UHwkL1dLqueLJzj6vLy8JmzyDAx9oW+/r/7+c+j3a1fBBVthpthsVjsRFu7el6cNnIU1qdDPfmyOUrkK0o6oqiLT8NCsrFsZ0HYydDAIGlEV5eXnaOEfKKC1DhCTlGBHPZRcFxe7ZwZjm0UFViXjHXY772oQCaeRcMLhbrRGl9NMnLAa7NU1UdH4f16HI69xtDAoNJT6TyHyYyMWdRQV0gtlFKPGbQ30GNxf309aenbxVG2y+UOsStwf329XlfFpDQ4NTaEJMV+Ip0sPX30+dTEpHftAbuKCqzRbUhUkOGwt073XZ3K7RUV8ADJDK0Cco9FBZZYwFGSB8IHg5qHOub2ZNlMooK9TMJoM0eBKUd6H4fDYRHVzJiamETHAEeRJGVqYjIpRqkngE2VidSzxO1CMtjUFo7SaOG45pBkb6RYJ+lI6pq/cWqoYLpCas4rpRJXk8/JLe8cU9xHyCMqsLa5IVGBRrMB/RCC7ZWdx7i2XVTAxKJ4zR6LCqx3igBZdKCNBxusNsU44DFR3GN8bIwkDBsL2wO0maMo0uEcxeGoh0qlYrNCyP7AbYDukuf4Yy+/knz+ztB7JguwdkLMESEqndI6R9kbghISHCW7BkySZLx3+XKhrx/uQk2USqUCI7Hzh3c2VG3voGJXUUEUYW9IVKB0GHsIm78Z8olR2i4qgEbYUP7eiwqkTY4kwDqQxCiqZGazQVdv3pLiuFCrxZq9jG1ER2I93rHJ4cgGJTRkEamnjsFbLBZpRFfo6//RD36Y3DFj2MixsTfG3sZHWuQoK6VSRx0/FvfX1+Wy2rW+fnIlP/r1r5GkcKVEMYfPnNX6wz69PorD0TRcj+JwdAFJe/a0OFupFGpKlEJf/7Vf/CLacVfaIRUtcs5OTD4JlTBphaOo2PzeQIVSMtKUhCTPoLyeMpDJPbZXB+eKR3k6AZ77/WH4MMA5isPRHfCQLfcJoGLKSqlEys/DzU3qbZAHhGZl15FhDFeWltpbVmRXcNDmOMpisbjHsw0h/HRhIWf52vvr65zX/fV1quOHWp2b4TNnpyYmoyIuOFco0+doOxSC6fZEHB3HQeAoC/Pz2f0IHY4eBGZMdk5MBRcLn1PJA+nrYrHYkJfizDfeUuufPXv98b8//6Mf/LDRvd56882/ef/9vZ/tmbfeykmMtstlLtDczKxaGQ++/hUuk/xV1Wr19tqabWG998TrkCAqCuo4qDgIHMU9fo79CEIDt9fWKHiPT2VuZvb++jqiWh4TETrcX18nEpTf5nVFBtHpvsftharh5QGTXCmVpiYmuWpvvfEmgZ7ba2tXl5d1HenR42IUh6N1HASO4nDsR9g0Y1gIQlrxFTjKpZHRuZlZ0pUbMnitKCEiYX9+7C+O0tBsWU9oIj0gvzM6arM5KNpmSc/UxKQtlOJwOBpFr3AU4ouqwpsdu7H5YFGaVu/Adnhqr5tnX5y+Y1cUEk3pAAU2Cn39r3/51VBLdbk0MtpoUm5Dhp9SEEpxpE55/t2F/cVRcup7AFuSWnx7bW2lVJqbnRWhTFXdXl1eTvayduxTuKigK+gVjkJvPPoL2CIzSdhmSzQv2Mv+RvlxfvgcdW9sZeXWsV9O37ErVF0jhEBnQek3aZz7xtDXQghoZu989FFoxJY3mtTDHx1lMak31VyZpv3FURo6NFtyOUIIK6XSf/mHf4SgUP6EABASWnZBS9uZiTv2Gi4q6Ap6haOoCu/C/HzyPlCpQUrQyLl68tjxtnspGkVUelm4srREu6aoSVArSJ5+4dm+3o59BEhJCOHh5iYKhrmZ2aGBQYqjvP7lV7995myoZeTCZvIb1Ea5guUoqzdvNf1nte84Sv6ImBKVSbAKIfxTqVTo65+amFwplYYGBgnG2SaRUT03h8PRKH7PUTYebBCb6BGzB2tppTHezs6OjRbn6SbVKB5vbWVQELWYavtx8xzd0eOgVluoJSHr89tra8R64CjWfredoyhuaIkv9bAbO5kGjxuhjRxF9UYpo154tptpK4dmy8VikZygUOMoUWqPGh3Ua7fk6CJcVJAf+lOi7n7ksG9oJVvBU45CkX/q4FK7VxOinHBU33d8bIzZMzMsMSNsPNhAbaeaxPQi0h8zZ6V+UYzAgOJGakfMZuqYoCuhI2b8mKZ2LqgH3Y74uvU5sRV7IPXgZuPkCFEpZdstwvYNt32n7A/rZ0+eqJ9FcsCMo8vFYvtN6PalfHK9y6GTFU+N1sHRdtAdF2s3NDBoBQ3UB4OjkEWixsg5B8/DFbhnNh5spN5pzaG7HIUGLjs7O8hrYCfqstviodkSdxfnCEeJKqNwKavV6tDAILGeTrcjcOSHiwpyQj0B6C9d6OuPCFD+lWwRz+l44iL37txVeX+MFuYZo0UXImavq8g29F+g6bOaFfG5cgSoDxhMv6gb165vPNhYmJ+XV4BPNEU2UztKjqX2ARlXJX/rI/pUiRnYXzR4gC6/emrTqkpXTuTDNnkKz7a6XpifZzV0UBb5/PA5yBnsgc1SB6x3dFgUB6Kt48aDDXbk1nm8tbUwP08PKjZmR10OriZH57+WTjk6AVtCA9+JNXXiKKQcdyLWw+1B4w+atSZ/iRpFdzmKdZmo4Ryhq9YPfXV5GTGKMsDhKHYEtThQhZuC1xnrJbioIA/UvqdQa4GEN8Vuk72SbcRTjnJ++BwWnZdsmJ0WH+Ip4ROWJtRoJj95/DRYzxgdiUQXWEp+EPlxVGFj+Sp4DOK2uDw9LVvOehFDCbv1iDo/fE5egQyyAq/SBOTe4McOCglLYEv4I+RDPEzjJ1tW8gbGYGcSdfiEE8h7lByw3tFDzdukAWmuHWq9xRfm520XKxxd1mWl2fJgDa2hA3jG8jpaRKGv//76ugIHl0ZGLU2xsZ6Hm5uoMtvLUQp9/Z89eWL7rvFJc6eT/7hJtIuj4O7lD5bf7vAsEW/l0HCU22trw2fOWj+KRiC4Y0//0siol5qNcPBEBbJl7XJGJnGYRQXPhdqTN2yA80za/sj0gsvT07J8eIQwk3R2VqNFe3q2SXSoPffgoRFRxeLy6I/VlC3HycGdbbtdJ4EYhduFJ8WMVeAQmH/cG/Bo7lcdiPtAXShZsWgoe4LJGV5ZWlLAJbmeqUxZA2Yc/fL0tG23nbyfdDk4Wf0d0pJbO9qv8GxlLJqjRajeSaVSOXHkKFpLNRr89pmzcBSqbkiwmXPwnH4UPKNJstI0ustRTp8a4s/q3p278j7a90nk18xqkpVKJclR6Hg8NDA4NDCINoVCfHvZgaj3kSEqSA04NiQq4PdWng8dpdOiAuQaeU7fhvXtM2pon6gAT7l1Cshh37qoQE+8uprWwEXfwmw0gnVtYMU42V2tzFM/yulTQwvz89i2VNtvTa+uumUP/BBwHyzMz+srbsrxsTGWyUpv8ATADKzNxqPA53S11jQIG+lOymCsNmDEOPW2VJNrblzdOhpfb/ir0LAR3wL2BHXtdRkYnBO0gSq4vP2LTQ6YcfToQljaEV2pqIA0g8uTZK97cyW8HPlBfAcHyWKxWOjrJw1EHOXVE18KIRT6+pXv2hBH2bUNjTgxNypBxlbOKHSboyi+Y3lJ22M9KtQGRxELwY+iPpFkabVyOgcP9UQFydB2o6IC7KUezxT72ANRgfVSZ4MggJbC2q92iQpwHyrEEYxFa1FUADHAo8FmVk0RfcvlEBfU5bh3566UjqgLdnU7PfWjWFqXavut6dVVj6yd7g/9UoSa50BjWvIYRRasgJQcyBACPlsdhSWLrkoqLk9PsyOMKpvN6Fv8kLxnDsxHmhL7Y5eUOkcniJ9JPmfu/vGxMbQvusBcXR5nk4E9DVjv6Km0w56a1Q5HrhpxJiI71gPkvTD2AJTTwKSRvyrxrFJYbaHShmx5no0J7PL0o8emVuRv3eUoIuWFvn6ZjStLS23RzEIfry4v//f/+t/4BI7C+cI4pyYmuZqe1JOKVFFBami7CVEBF1oKPD7vtKiA3+3kXZcEtZvZODz7Ax7aJyqw55vcrBVRgTQ6+msSo8LLEH1749r106eGZON0mWCK/ObkeSh6LtSEQtayJm2/VQwpo89eDxvJs9YOFsZsovUaHxvTZjY2xKnKNRdlGCWvSiqssyebqcn9lbzJ8C1Z7hUx34hScFC7uyV/6HJ0RF2hpFQldcB6R484pb2U3K/2SnHn8V6XQ77N1CvoaBe2y+XIfiOuHBoY1OeUlD1x5Khq4dMDGadIQ8U2ulKZo+u5xw1BnQLzQJMUa/zxe+8Rniv09V8aGdWJUyk4OfIhpyx5RAWpzuk8ooJIPxc9QHZOVIDHjullC1cx9nr85n2HRAWaRup6Ni0qCMbcyOFk7bK+ZZ3tXsnn+Zw18fa0hlvqejl6BzeuXZfqtjcT7fY1eNROmnACPVS75yn8/vo6HGW7XLaCiYZsuXOUXdHQbK8uL99fX7+/vj41MUmEjn49ophS1A6fOZukI/jJ2jv/fYddRQWWWzQkKsCRrwc/+6jWUVGBEkJDIic0gkL/RJSsb7u9ogJpKyUq0AxbERUQmmGhcErpZAnhBePgSHXY63JQFyCnq35POYqij46eAkz59Kkh+xfb3US7A4mry8v8lAyfOYvBw0aulEo2VZWKpXCUh5ubEUfJX2zDOUqe4za0nleXl4fPnKXyXgjh4oUL1gWrF6WBWQrbKvKQ18XPIyqIsh3ziwr4MElEQodFBbL3mPZs+YG+tSa87aICdhcXlFymFVGBeA++E2IgViPBsbSjfcqNLgenmV9o3Cu18B1dBGFaHlkIi3pllE4AC0fEZ6VUIutYL+p9qe8xL2iNioZBa3Ie7i/+/M+vLC1FR+n069133vnxe+81utfFCxf2eJ68Rt9+OydHsd0HJUbWxSL3SsNSalavqYnJ++vrczOzh5yj7CoqiGLlDYkKCKBLmGntX0dFBVATfj+zlbO24EqU5NxeUQGhK6hPwRRfbUVUoOWSkMXmgrCZVMBifiC6HIiKcopRgnMUh2PPQKfAXTejHSB+FHUZBPn1E7fX1uZmZ3dN7WkvtsvlkYtvf/yvv2l0x795/32pTfcS737/nZx1YFP9Q6996WTBVMHPxtXl5fx5zo5WkOp4cOxTOEdxOPYIDzc3C339SBl2RbVaPfLiS99OVADLE8FZLBahMnsZ7rm9trZYLDYd66lUKnMzs3tJU7bL5ZVSqVqtzs3M7qpmXSmVogtHv4L8rpGrtWJ9jk6j6zVhHW2EcxSHY+9Q6OtP+jaq1erUxCROYNv85e9+/vOk32VX2mFdL3v24H57bQ0D3IoepVqtRr1vOgrRjjw0JbnsyeIohH5SM3pCre9Sm+bucBwW7AOOgpy427NwONqAqYnJJG+YmpgksiOawuf4XSLbmcFR4Dp2e3WW6SiQiPK+dc0szpi2Ta4+bOGZYJxPqUhete+Nj6s4SrVaJW1HqcjJUxgaGDzkuccORxPYBxzF82AdBwakH9tPtstlnCsoZG2wgzpgkdyBhJHkyKnOgEql0tFwT7VajShFW/J6sulCW5C6MiulUqq4pFKpJMM0bw59LeIi6nW8UipFBIir3Ka5OxyHCN3nKMrtVolch+MAI4oFLBaLpO0km8/NzcwW+vp/9IMf2g9T7eV2uVxPc9q5cE9qaKZduccKHnUISX2JjptcsVReePSllxE1R1vCRaKruVgsRqzF4XDkQZc5CtlQ5ErZRnfqOWSL0/c+KBZUqPWjauPIKoZLWnmUJrcf1+rQ4urysq3lRWfBZFiHJ+9CX/8rL7wYjRAZUeq81VOb1vO7tIh6B21jfRQqizQ5v92QwRiSp5acxke//jVXx7aqDsZPZjkK7QZdjNLjcFFBb6LLHIWigbSJ4hPbf5IGB/uoNO354XN05FEjg7ZAjZcopKMKPPt6rQ4zhgYGZZXhKJgxSqFQYAOrRteepCRFFjSPIW+7KyXDbdPeGm4ZB2oFDzc3sxlDRFOSC3hpZIRADyXdIIJUB+Zq2sjO1MSkV5jtfbiooDfRQY6S55KrqoxtKGNrWJ0fPteD9029djZU+svu2tAoKLBmFwRvStgna+VIAvWJegdiwLDHFJydm5klEiGdit1dVVJI9931cGT2tmvy2Qdte53ZTuQk5yFtimTdX19PEpqvvPqaaMfttTXSsigfHGoFhXWsVAmtY4/hooKuoPVl/z1HIVLAcK27vGxv6M6BIscF0wswahDYiXqpau2dClpldq5Oa/bRHfsFWDVEmlYY+3Bzc2hgUCaZJ/KvDf5htDvulpzhA5StbZn2rjKRTtTCb29O8q5OFHvcxWLxRz/4YcSQHv3bo0iJQqiOzQjS0c56bmb2xJGjOYu8OTqHAyYqUAvlthuaeqKCUGsJqTYpdB3KHi112RvFU45y785dlfJl3KTiwZpGPcGrjTvxGpEDsZydnR0q9fIScVm9eUv3x2dPntCjiHV/vLXFaONjYxlt4qmsDDVLbb8+PjaWsS70R5AHwi63OkfrE8r3ig/qc5FES8jUh0JnoW911e3RuX7qYZEcMPXo0STv3bnLCty4dp3PGTDqleDoBVQqFSUbq1OPbPDwmbO2+Cm5rJEj5OKFC//9v/63/Ee8urzcuo3Pk27TuX497cpJbijyVa1Wz33rW9FZ/+l3/8TWudkul08cOUrGOO8Lff3Ed8gkT0brHHuMgyQqUFn6K0tLdM9pF+qJCgC9i+mETPfEXWlHctmbwFOOQt9CSAPzwJTCA5gKvhpsHmeyevMWx6Y+vziHbCeTk70kbBFqXYugFyiVbly7DuHAinP+2Q0nLWg9FX2Sve/54XO6KS2NoPESnJFP1KiaRlO6cnSVDDVWp5HVh4LQj3UpaSlYpVDjcAvz8589eZI6YOrRk5OkyYJt/M3n3mu6N3HiyFF8IdgwW/urUqnQU5BqbJAYXUSezn/78ccNpb1QOqWVCeekCB3tKdh6TnJq4CYDCE0i7xEW4v76+tXlZfxhRKMgKJZ9zs3MDg0MuhiloziEogJmq+fStiApKojaI6s7dLbvwCK57E3gKUfBYGPXoQtqeK1N+XDjwYaOJ+sLq8I60i1Ja4d3RG4VOWM2HmzIEwAHkrdAw2Y3nBRoQh19kh0Qka8MWy73BiTMutEeb23RLQlaQOZOCAEKxWiRr0K84d6du4VnW2ZHvhlIiZwuyQHrHT2aJFeHoxCw0+feuqI3EXWYo+fciSNHpyYmcZlsl8u0puMWevXEl8KzVdoa5Ry319aaa9/TUKil032PW8lJht41tIsWWdrkD1c/KJg+gvfX16vVKh0Hk2k+OMw81mOxH0UFCgWoF2B3RQV6gO/cue/NwubBc6EWZyL6wFonOz2mhgxoCR0MR4Fh3LtzV6eHq4f39I+OBlF8K9Ryd3VhshtOaszoRmeq2W4oDmS9DtAvHVGXH3EJp4abK3k7Wl8FZMJ+q9NJdWmkMmVtmX10TRLKYndPem4cPQUSeZLWSw1y1URXwaAPVz+w6tFGXQIhhCZyZBqVrHaao4QWcpIXi8WGYi6RcmW7XL40MvrWG29KblKtVh9ubpKEdWlkdLFYtCG5arVK2K6JqR5UZIgKUsPcvSAqoCmx/N9Jy70HogKNYB0SeobPEBXYchgbDzb0zJ8csKGFzThiMJeSwfPY8Qw89aOcPjXElQhpVjY8a1+J5BF9kIrCVgSJFkiD2NPAcYTvSBtwbtp3V3KaSiQVVMveUbe+pV/EvIK5/NzQupCpPCP18sh3ghcEl8nl6WmtEhc+8qdFA9Y7OgEyVo+/OrtW6HYhjpenp3P65Rx7DEID9RgAxk8EpdDX/wcnvxxt2aj9a7TsLFa5IVqzBxwlNJWT/HBzs9GjJA/xu9/97vn/o4C/hHqyDzc3U3Om0D43unoHHvVEBckwd2+KCpJ0pNOigtR1ADbQnyoqYDH5/ccGXVlaasvCZsgYiB5ggG5cu57HjmfjqR/FUrzURbdmmKgQUhV9Yp0ZdqhktEjXgxvFbgA14332tYecJqNcOUN0NopkJ7nxYIMJ2HiNpYGpoZPovHAXcWewu/ifniG4cjs7O5EuKRow9ejiPfwxj4+NcUXs7txnxCw9D6hnIelJRnqw7TgYbXN7ba1RV8pKqZQz4pPTXRE9WebnKOjpeN9E+KYhB08TcpzUer4XL1xAD1vvuNVqlao2XNOGjngYkCoqSA1z96CoIKl63ANRgV2Heg77DFEBMkdOn3FSB2x0YTOOeGVpSVxnZ2cnsk1N4LlQE8ZG7CHazrpJVm/eguvpVHX+oeZl0floqKQaQ/43bWADQ9n3jVKOrQOKy5wnx8nuHu3CjWJdWHaJkwVk7fmGmndE6wlzh6UWTG6UxETJ62cHTD26bm653XSvhFrkjj/76DI5ehNqmUu3F0V5rKKWV5I0NBFK2LXHb8hdeSWEEDkC83OUx1tbIujNmfP8QhnVm8mPJBH5/PPPX/ri8xKj2Hjc1eXluZlZnF4q49bYyRwC5BEVpDqqe0FUkCQoey8qiBz2ke3IFhWkKos1YHMLm3pEhVnwuLRezrT7/XocDkeoFf6yr0sjo5dGRpGnkC3y0hefj4xfE6oUpKMZRjR/+gyPiZa15+cocGt+/lpxOeyacHR1eblRsXBqYOg7o0/5Igk7UxOT1N+LrlrDJ3CYsKuowJrh3hEVpPrs915UELkSCqbpSj1RAQe1a5g6YBMLW++IFL/QNq1nR7eTo0CTC60lGjkchxPUAatn4yEWcqVUKpXVW7ewo02UYUXPkfoVuSp5BuFXNfqZ3nuOEjJJ1e21tSbSapKLIydK6oG2y+WHm5u4Uho91uFBHlGBNcO9ICqQaiT6fO9FBcnsUevIqScq4OyQKkdziwI0jS5svSNKXxwSAprm0E6OgvPWOYrD0QQqlUpkAiuVykqpJCcK/75Q+MKnn36Kc+Xdd94hV6UJG09us/0kI3Ri/bd6JQlKSOMohIbxYPOen9c2cpRQJyeZtjtNDJVkad/8+je4BDYqF/GVuZnZznWZPgDYVVQQxc27LiqQRdOLLbsiKli9ecvSBUWF+G89UQHCkdSIvx2wiYVNPSJ/1PbVOhlof6wn1afkcDh2BbEDW1IdccPDzc2VUoleg4W+/nffeYeEIIqZkq3TRCVTa8KRoKaKNvgZ4tfKquFSx4w4CokAGw829FuGhhHBfxs5SkiIfJMkLA9S1bXqcjw0MEguDwXcCqaVEsnkzVWgcTgc9eB6FIejVwAvkWW9NDKatJfk+Pz2449pujty8e1PP/206TKy2PXsHGNi1SEESR1Tq0SAiKNYHzt5HKGWBcoTHl+1KwVGOcnNEZRQU9dul8u8WBM8WNGAis3x36vLy15Pdm/gooJDBecoDkcP4fbamiI+VClV5VlQrVaPvvTyW2+8eXV5+crSkohFE/U/wIerH5z71rcyNpAITqWurCwuQsRRCFcXagWsVJWBUg1yHbcxTbdSqYxcfPvH//G9Jva9v76OeKVSqQyfOXviyNHiz372w6mpJEG5v76u3gUhBBpDenPjvYGLCg4V9hNH4aet27NwODqLh5ubUJNqtUoBFWpyyARiEVdv3UKwcnttDabSRMSHHONd/Si2XWUwZCV18tZUk9egLg3qAnZ5etrKWdrIUVZKpStLS030SSbaFUJgx8Vi8aNf/3r07f+TEA/b2PInVMG/v76u/7brFBx54KKCQ4L9xFHy9I5yOPY7xEtULuz22hrhBslHRi6+ffSll2kTQ29CPm+o+urV5WV5AmwnoAhKH+BNRqAnJDiKLd4jjkK/VqsKbAtHqVarNsGn0T7JLB0Ekdonx1858uIXvliotTgmEleodRC0ueIt9mt0OBz10EMcRankql7s2ANYV7w/l/QIYCREecj3UcUUeu1SLuzihQuLxeLczOz//Jd/UXgoZ2pJao7xYrGYmqmL1J+ClTZPIbllMq9Hf9fKNRgfG4tyHFrnKOh/I46Vv9AL+1ar1Wu/+EWlUsGDNXLxbWTLVnSCW+Xh5ibZ4FyI5rQvDodjV/QKR6HuKoJ/W9VOeQR0y+zuJPNDJZDb3g9TbZ9QI7boWKLhVp5iRI69BHIHWVwydyjpphfWceWXv9T2oVaoI9tkZrhMGCpSwDSEvenXE4Gkp1QHUp4+yWopAOdg9f77f/1vqtgWrfxiscix6BpIf8FW5u/oKZAk3+1ZOJ6iVzgKzTtsmwAe3eArmPxk3b3ehGrV49Nu48giE9T4K6T1+mkIV5aWaDroHKXXQHynXj6wSrq9UPjC7373O6Uon/2jb14aGf3nX/2qnv+AHbMpCNs0Ufos7DlHwX2SfcTsxkPUXgu1jgTQwU8ePXqh8IVCZmue++vr3jXwQMKVLj2FPeIoyPgzNlD/Gkm1FYNQJKIHxSj1JDLMNmctwpyg1IRdkNSeyQ2B/M+c9YgcewwCNwQXEJ2oNQzBIF54UB5ubl4aGX33+++QnDI3M5sM5TTUx/jh5qYV6ubEnnEU1Cc5O+PU65NsU5QJfp04cvTzzz8//soR+7eG78Q2UaKYW6NdCBy9AI9u7y/8nqMQTFFFyBbHVZuAKBTdIShMLnMrT0MhrW9fW5DhflC/7875J9z5cUiAZnZqYtLykuj15tDXkjGaKM2HGFCjD/3Qnfyhnz3gKOhVF4vFhgJSyT7JMLbkZgN/8LrIH8Edu/I0fWyiYp6jF5Aa3baSqaica4+jQ6IC2ykpqg6893jKUajnjw8Dl4Ye0CUKsTxD5l9xO1vKlzNUJ+hkMyfLG7hpCrVyxY+3tugDQjoA0Z+MXMdQq8HAIirpAIlfqLkKMpaAtkmp5ExdrXVekoNEG+tzm7Jv+0Vdnp62HSB11XX006eGNh5saIPkgBlHp97z+NhY1DrLMsXkbHFp5mmp5eg6cJNQ59QaSDwEhb7+dycmknuJptxeW2u6TLs4QR7y0VGO0hw7sbvxMuqAAAASVUlEQVQrJ7meS0k62chHQpo3Di0P7uxfJKPbtqcMP6Q96LBPRedEBWp5iHnqrhL0OTsnuMK9O3epAhlqHRbwTJBug9lTLSZdXWuAF+bnbexgfGyM/9IgMdRoUKj1JWJHyp9QjJIuUMRK5JPIcz4ca/XmLcuoMjgKJQshQLzXWaibFPkLFPMWnRJ3qbcgwfSLYg0X5ucZXI0PWAeOTgPJK0tLqQPWO3qolQFVpEwdFixTtKfGDa2ulR119jiaADkj+i8s5NLIaIbtJyT013/1k+RXi8Xi37z/fluiEhAdlWNJRYc4CkGZhjw69bBYLH64+kEqQXn3++9A6DPcJLfX1obPnI3W04M+vQB+ObMZRhTdlpkv1FpQJRvl9AL2UlQgP4IiYt0VAzzlKOeHz+EI4aWn/GTPw40HG3qyt2w04nG0g2LhsIhQDb613Yno34HRZSEgszhp2CWj7ZMFTTLZXn4XmozU20XH4kyte0O3rwpYXZ6eZiiuGZ/bBbENta1/gqNoiexmcBdOX56n5ID1jh5q7c65cHAaTkGZoqpfLleT7UdlyaWjF6AabnMzs0MDg8n6YGItlrjQ6y7ppl4sFkcuvt1GIwpdqNceub0cBe/FrsSoIWyXy9/8+jf++Ve/ij7/u5//vFArf8InOKiGz5yNfCek83CNFotF+gu2ZW6HAe0VFaiHVEfD+sIhFBUszM93t57vc6H2kL2zs6N+HEmjHvU8BJenp+URsjzu3p27BF9wUSR3tEZasGpqXEzyhWSQDEEEJRoqo253qPWeJhajc8SlpA24/GIJkKd7d+4mbwubDBzdNyxvcjMhlSlry3pHZ85XlpbGx8YY33a81FWwvbkVSuPb9joJHW3B0MDg0MAgCs3INqtAfuHZJskqKfYPV6/yic0xtuXa2gXyZahBIvdG6xyF4q2MvFIqte44saCubkjkJP/D1auyc0poYqmlTYloCleHLo/uR8mJDFFBUgYQdhMVQHfgCvySa8dkrFzj8zuJC7lQ68KtcHyGw6BDogJYzuXpafvg2kVRgSWR9VY+UkHIkYO1tfqV1vnTUz8Kz+KYt1SBQvToL0ENU9Hl58wZjVNKzRm2Rvrx1tbJY8cjIQUDsk0ewYTYUqiVttRXXJKMHTmRx1tb9hwVkNPlJ6SipU/lGVHncf0BsICwKAJeuu0kGUlNeNOAGUcXv2StdAr2Kpw+NaTPrZOpvU5CR7tAv7rUiAOqCLws9nOKshP0oY9PVNOsFUlKNrbL5ZVSCVbxox/88O//7/+nIZpSqVR+9IMfagSSqDsxz5VSySZUKydZBIU69/boXIioO48FfpROzPZAop6oICkD2FVUYJ/6gILyyR1pDqXfUo7LgeAl2L6cDvvQVlEBVlw/xd0VFcgcw414AI5WPlJBhBp9YcDInZF/SevhqR+lYBKxUomPNYpMyDpImMeVpSU94kPoaP60qy1n34gF69pnEzGtlz7Z2dkRWxofG8tOKbIemvGxMasUZkd7GSyfTUqdo2sDdbABLIjClaUl/R0Gc4MmvU12wHpH54ZWfIehQo0SJa8CnF3jePW2ngXRnOTnPL5H3xJ9wDFAN5+vvPZaaqptQ8XyGwVC1I//9Tf319fxMShfl/8mP7m6vLxSKn24+sFP31/o3MRgbKnJ2F8b/EMRlBACqd12AwwPU412F4Pp0LQPHlJFBakygJyiAoIvN65dx08Q6gffoSZ6FGcyGD5c6SGfwz60T1TAuauoROSwD90QFfD8jNWIxMUaNlJBBENfWFJcBgSJTp8agr7kWdhUPBdqwtiINETb2Yd4tCYnjx3XGeIz4Nqz4ngmQgiFRJ0x3DD6L8tqnWwsgf6bQcTUAFMv+TwKtVyyjNWJdo/YzOlTQ+NjY7pCurTJU9CyWJplNR+h5s7RETUsHkK7mKkD1jt68trxvt5V4Nrp5ZVRehbVapXKbNHn+Bvur68X+vovjYzeX19HxWktK82Tf/xe3Pt3u1z+/PPPm6h6kge21khzu3eoHlpqmXww9h8uFZ6tdg8puTQyWqlUtstl0o9DCKKAgoJubZ/wQUUeUUGqDKCeqMA+8kWxHm0QPSGLygAIAb/SOTMc2ygqsLtYh30XRQVEnUjCwHdgfSfRGUlvYIkjE4a1EKprsWhvr9SZdTgcEbCRySRYtBH319cph88r0m0Q9Pnm17/Bf6mw8jfvv49NxYfRxqlK59EK8Ha0l6ZA6VKPde5b34agRPRFyh7q4lerVYiLXWGvgt8cdhUVWLOaLSqA8eD8po12tsNej9aRw17Pw3mUE+0VFeAFZ4ZWAdlFUYF0jdHnduUZHHkGtUIi4ojWB59N63565ygHBDBWD9wcMFARP3qCp1kP1rFSqdxfX6fyrCIpi8WixJ6vf/nV//2//zfNCFdKpeLPfoYWNcO70MQk26V0sSVMWgRF23CQVCoV2yC6Uqm89qWToneUZXu4ucmJUARFnhXoiGWK2+WyE5QmkEdUYK1vtqhAtpBX0mGfDL4H03wb4ICxg9ebfIdEBUw+itd0UVRwfvic3B72c638jWvXKVrByONjY1ZLG51pW5JGnaMcEBAgdI5y8KCIg57jeayParGj90Q2i8Ul96fQ13/kxZd+9f/+f2yGZRUJgNC0Ymtvr60119mnHihy3yJNsSlR2+Xy0MAg7xeLxf/x4Yf04inUMo2lj1kplaIoGBzRrvNKqUSIxwlKo9hVVBDF0LNFBfASVcTYNfiOF8EyCZu/GTLFKJ0TFUAjbCi/i6ICojbW82QzLQomFVQjwzttUbEM+URzcI5ycFCvzo9jv4MsYgyq6sbyKzA0MEgFWBhMtVp9uLmp3J+VUklb/vi998hkIVpkmypPTUw2lz3biZRmQE2UJnakR+Anjx7RxBg/k5Qu712+XKjlEovDoTUha7pSqTzc3GShKE4j1gILrJfg43A4OgHnKA7H/gDl8GVfrRjFvmAtoix2s9e//Oqnn35Kdk+oVSLR4I1qaZumETkBwcq/PeyEam8njhz967m/IgHq9tradrn8Pz78kDJ3ejH4drlMrZS5mVm6DdhtCAOpiWDOFoYOh6NdcI7icOwnUDQMe3l/fZ2nf72srhPZBBsTBir09b9Q+MLc7CwS1+EzZ6O8WQQZeZhKzvY9LSKn0sWyk9tra7/7+OOVX/4SwjE3M7tYLP7sp39LfEdtAqEgGfVtH25uQnHEWqKWjQ6HYw/gHMXh2E+AdmTX5EAiCjuxnhLZ5te//Oonjz6hQ+HV5WU2GxoYHD5zFu9Fho+kLXqR/KBdc71v0QszVU7h6vLyyMW3f/vxx9vlcqVS+fTTT61rRCX8KRQbLVEqqtUqI3SoAp7D4ciAcxSHYz9B4Zukw6NSqZBjHDkJbq+twT9wKoipfGd09NNPPx0+c5Yoz+8+/vgf//NVxTIgB1eXl6Oc23bl3eRHsnRKtVqlj4+lF5dGRj9c/YAo2PCZsyGEH0xOvviFLyqLGIEwfQbU/ViupqRnCK8MBCVnZ2aHw9FeOEdxOPYfLBeBf0QqChEL0pIjVwHW9/Uvv3r0pZff+d6f4RexqUOC7er3+eeftytduVGQSPz5558TpZLgRni4uTly8W3V0f/JX/7lKy+8iOMkeVJoim1yk1K1eSFAEbnxEI/D0S04R3E49jFQTvAihcdmAlOsPSM3mML5Lz//wp985zvZ+pJPHj365je+8dOFhbb3+dsV+Id+urAw+PpX7nz0Ueo2t9fW6Krzn376t69/+dXU4mwWuFv0X2VOkX78cHOzK1TM4XBEcI7icBwc4DVRWKRSqRDZUbADAYoUHspMLvT1v/LCi3/9Vz9JHdZGW/CsJDsetxfkDKv7MYwh2SjR4p9KpT84+WWdjtYBRS0SY4V7osp43r7Y4ehNOEdxOA4UqJRqnSKwCnJooSw0+oHQkJqrYMfRl17+wbvvfv7559o9oxMhibuSeuCEaIK14A0iBzjiJUnAjfTfzz///K//6idHX3rZRmqIDUkUbJObICv20F71xOHoWThHcTgOGpSkgzlXMCjU+vjgZqDahyUoer30xee/+fVvfLj6QUOdAqEa0IJkf+Po9ZO5uZG3335jaEgFXvOTG2rH3fnoo4sXLrz0xedVik1yYHJwcP/ofBlf0RxYmjhNUyvtcDg6C+coDsfBBP2QRTuQX1i+EkJAw4FbRTvSyoe9Xn7+hUsjI7/9+OOGDr1dLler1WzD/+bQ177Q/+8+efRJo+f1yaNPfvDuu8dfOaJTs8lHyIFtuXpJdthAa4JPxXUnDkcvwzmKw3FgUalUMMnJpjxUiM8o+4FUZfjM2bNv/VGhr/+1L528eOHCyi9/uetBpyYmaWpIQhB1WQi1cCyyf0MISsPJgw9XP7h44YJ6AeL7qSeMpd4/vqKIKtHtyOudOBz7As5RHI4DCyqVUeGDUIitsooVtxvT40af6L8UhYMWEAaampz8cPWDVJEK7AeNLbpUuAIRqBAC/XEYM5ujfLj6wffGx996400FdGhCRH22SOVKATf9l5wmKJrOXU6UuZlZr2rvcPQ+nKM4HAcf9Bq0L2rBSWui0nBWfXJ/fb3Q12/HIVfZylaGBgYvXrgwNTn5X/7hH0U48G1MTUz+5C/nQghK5VVDRKlSLFF49G+P/qlU+t74+MULFwZf/0okkYl0u1AQO7ekd4SyLipsj4plD0r4OxyOdsE5isNxGIGNVxxEScjWhJORq/+irqXLDw2BSZmh9Y9Yy+DrXxkaGPzO6Oh3RkffevPN742Pz83O2tfU5CTfXrxw4a033hwaGKSiiZXO4PtBWUJ6DsEjO5lCX79lLQoAKfrzcHMTz43D4dincI7icBw60IPGRkZgG3Mzs/JDwEgujYwGE+shREI34BACARQNYr0sCq9EnYT1sp0OC7VmOhoKCkU1FI5L3XrJe4n1DJ85C03B5cOHlmbBbzq7mg6Ho2NwjuJwHC7I2Ecf4oFAtAF1oNaZOAfkQDwGWmDjO8kUIUCuDXwltWHydrksDqQPyS1SdvTczKyVxTC9Qq2V8dDAIGGdyLmCf8hrnzgc+xTOURyOQwGKpFHxPWrRB6AmcIKVUilJNcjQwdtRrVbJ7+UraMSuHotsmSqaGNEUDoHDBl41fOas1bXwhnon1WqV3ZPN/+A6fBUVcHM4HD0O5ygOx6EA2o6MnFt4hhwS+pyybDAYuUCmJiZt0X1qjUSjEcoRJ8BZYucjxiNEQShFcIJpqZMsh08CUeSGic5d4SRP53E49hGcozgchwVkF6vCbHID9fdJakdsuASTL6IA+4kGROCClhZmA9HhW9S40rtYRKMhyNW3+HK0r9KJhwYG6zlIHm5uwr08o8fh2HdwjuJwHC5g5iVETW5An2FCJMkIDsoVS1mmJiaHBgajUmlwFOsXsXwF6kO2TnJ6hWd7Nav4m50h+lwELvXYCZVaMjiZw+HocThHcTgOIx5ubhI6GRoYnJuZVRcbZCvScETMAydHJEFVRThLLKYmJvF/0MvQ9gnCiUJKjqUjpAqrUL2GQmiS7GuIO4ckI1v65eryMqEo6JGzE4dj/8I5isNxeFGtVu+vry8Wi8RNEKyoLq217nQSTs2R0SDUNVksFqEIOGnUdhgPisrzo7eFr8zNzOKMEVuKXCPQFEJOdlYMDqfRC9bijXgcjgMA5ygOh+P3UMFZnBPUhFWJNghKVC4l2t028CPWo57D9kNVV6MObKq3Y6VUkupWmlnyidQtGV7l2ToOx4GEcxSHwxFju1wmaDI3M2vb3KhWCn1zbD5wKnC9RMk7oRamye7qR9/mlVIJaqIXatm5mVnRlHoUx+Fw7Hc4R3E4HM2DRKFkZRTFdFKdHKhllTGU2pPZ+xI7HA7nKA6HoyXgLEFNQp00tSeEqUR+FJwouEBsE2ZbON8JisPhCM5RHA5H64Cm2PiLXCPVanWxWLTFVCIKQqoz5AaO4h12HA4HcI7icDjaADJ0okxgURMl7FiCgloWZe5isYi61tWvDodDcI7icDjag0qlojRmMplV5oTmO5EHBS0LG8/NzCaFKQ6H45DDOYrD4egIEMbaqvaWoNiWgQ6Hw5EK5ygOh6MjoA6KeMl2uSy+oj7G7jhxOBwZcI7icDg6BfJ6bD8/+hp6C2KHw5EHzlEcDkdnoYL3xHcujYx6oXqHw5EHzlEcDkfHQcqxC1AcDkdDcI7icDj2ApRrU9DH4XA4doVzFIfDsRfAlWKbCzocDkc2nKM4HI69wHa5nGwu6HA4HBn4/wFgMp3nluK8WAAAAABJRU5ErkJggg==

 

 

data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAuwAAAFCCAIAAAAlvB+oAAAgAElEQVR4nOy9+3Nc13XvqT9EHmDS8kMS+BAtRzJgQpT8IhQgkCMZCAUFdmzSlDuIHZOhfduw40Fx4tuDe1W4sGMSjtPwHecCSNxw5ZYFsgw6kTOXiIFIrrpVQBqaqbqpKbA5kx9Skrrj+Dmx9vzwUX+1uM8D3Y3Ge38LxWqe3mc/T5/13WutvdZdLiAgICAgICBgH+Ku3e5AQEBAQEBAQEAzCCQmICBgSxjN5TJt7f29fZVKZbf7EhAQcLgQSExAwE5gJJvNtLVPXbnKf8fz+S2K/FsbG5m29lZ0bUtQN0ZzuesL13a7OwEBAYcLgcQEBOwE+nv7bm1sDA8NOedGczmxmaaxR0iMC5qYgICA3UMgMQEBO4G5mdlMW/tINtvf2zc3M7v1CvcOiQkICAjYLQQSExAQEBAQELAvEUhMQMA2olKp9Pf2Zdrax/N5bC7Rr/hW15duLun6SDYrG82tjQ2uY5NaurnEB68qq+a5tbFx6mR3pq19NJfTxakrV08cPUbh4aGhWxsbKZVUKpXhoSEuWhMYpjGunzrZbRudm5ml/lMnu9dWV+mqV+3czKztEgYp+sN4qdyaqE6d7FZX7S1e6/gecX3p5pKdBCZ5JJsdyWadc1aPpbn15pxWThw9tra6WqlURnO5YDILCNhTCCQmIGAbMZrLIRRHc7lbGxsj2SxUoFKpSPqura5m2tqR97c2Nk4cPcZ1WIWE/WguB2tBPIvE2KqgCxK04gonjh4TOejv7aMtCEp6JSPZrKjSeD4/mstR5tTJbhEvWAuMYW11Vdxl6spVSNtINjs3M7u2ugp7cHeSmJFsls/0YerKVSrhK6pyd5KY8Xxe/AY7HV9pirh+6mR3pVKZunJVk0A9fBCJgcGICY3mcuobJaeuXGUsW/dkCggIaC0CiQkI2EacOHpMu/zRXG7p5hKCfG5m1uoPpDYYz+dRGyCz0SKoTKwmJraqSqWydHNJSgiJeefcaC4nvqL6k/qztroKCeAP3rC2uoqfMhqXuZlZEQUoCJXIa0eaGJEDkZi11VWrhZLLs9Q86rZITKVSYX6kHIJaMZapK1c1e8NDQ3YSGBS0DOJoG2VuVZ6vpBWjqq08CQEBAduBQGICArYRp052X1+4hpXkxNFjfI4tJhmJJmM8n5+6ctUKVJQ6usWak6JVLd1cQg/BRbEBGIDlGao/qT8CXXI1WxL/Rcx75iFVbk02SzeXoiTGg3duy1q7rCZmbmZ2JJtV56UfUjHq8ZgH2iMoF9Y9fTV15epINrt0cwnLUeycBAQE7EEEEhMQsI1ANGIxGc/n05mHPseSGGf0E3Mzs5tWhajmokiMd1dDJAarigqMZLPSxDRKYrBMRdtNIjFofeohMWhihoeGTp3sjpIYjFDy/tFXqhyFk+YEW5XnjhMQELB3EEhMQMA2AiYhBYzHIfACgZdYEhNrTuKzpGn9fMhtmcTIv9UG64t1vrGIJTHj+fyJo8fQiFjFkhxyPRJzfeFaf28fA5E3D9zCMyd5rcOx7Chw2uWzJTHW2kWfrQnv1saGCGWIhRMQsNcQSExAwDYCs46En8ch5mZm+a818XhMxWoFYu/1YPkHth7qj+1APSTGxuQVw5DTrjpTD4mBRlCP/Vafh4eGPBKTaWu/vnAN05g64DU3PDQUJTHXF65Zasgk2P6r9esL1yA3zPxINqs5QRUkp5ng2BsQsNcQSExAwDbi+sI1aweJ5RDy1QXSzXinr6V+0F9s0LyoEqW/t0+EYyuaGMuu5MmrvtVDYuAi0nxE+YpnuBGn8b71psLOsEVUEyM9inXslXWJIcCZ1OcTR4+dOHrMO8gdEBCwRxBITEBAQEBAQMC+RCAxAQEB+xU65i1jXEBAwKFCIDEBAQH7FRyYssemAgICDhUCiQkICNivkCYmkJiAgMOJQGICAgICAgIC9iUCiQkICAgICAjYlwgkJiAgICAgIGBfIpCYgICAgICAejE3M2uzlrYQo7nc9YVr21HzQYI3S4HEBAQEBAQEbAKloz9x9Fhrs08QU5GglzRhs7duCmI/xsbvPkiws2SvBxITEBAQEHC4oFxd/b19dWb3JIXWSDabrixpoub+3j7iWZMNgxDb9eccJcC0TQPSKoxks3snApNmyZuZQGICAgICAg4RSKMhqmETkaYAhpFeuLma4T1TV64qfX1DahWScrQ8LQbpaespSY7b1rYehWbJux5ITEBAQEBAQPPwUoltsSqykLaktlaB9KtYuPhs1SEp2d2Xbi5tdwynQGICAgICAvYEbm1soFfwXB/Qgtj8EroiHYB8VqxaQjlWoQVK9rl0c2ltdZWvJJv7e/tOHD02PDRkU4rSEE4q4/m8apaLhu3qeD6vpKRKPppUMyOlY9Z+dH3hmk23bpOYCmurqyeOHuvv7Tt1sluGJM2AXGpomm9FNfChoV1URzR3a2MjyWF5NJdburmkW9ZWVzVkNVGpVJSodW11dW11lQo1abYzGIaYKK3p3MwsU6qupnRJCCQmICAgIGD3gf0Cgcpn5PdoLockU36J0VyOD/agkDKNw0740N/bt7a6WqlUThw95kyeiusL1/hqJJtFXpIyfW11FeUBVZFxHXJQqVRGslnlUUeKI5jVz+GhIUSyCiTVPHXlKlQDuW49WsbzeSqh8PDQED0UuWE4SzeX5mZmoX23NjaoisqHh4bo0vWFa8yPJRC0y110mEkYHhqy/Ent0hzcgtutWY3bKY86am11lQXy8tWrMzBLjVHZ48VdRrLZqStXU7pkEUhMQEBAQMDuA3rBbh7ZBv+waonrC9eiV5zZxPMVBAIZT0muWLGKQBXdgWpk2tpHc7m5mVmqnbpyFd0GglY+IuP5PP28tbEhXgJ5oiG8W1Jq1kGkuZlZ8QAgWS4PG/5ryY0mam5mFkMPJIkaxMw0PyIQrqYBGs/nb21soAu5tbHBZ64752BsrsZ43J180dMV6fN4Pm+ZnDrDf+U6I30V+jAxVK5DgK4vXEvqkodAYgICAgICdh+SzegYos6t0cMyugIP0L+eDcJjCRhiEPxcR0eCOB/JZsfzeZkzoBqqnBrG8/mRbBa5rj5IEeIMe0iqWdYoL4OpVZm4mjKJz5oQTRRkIuqOI7IVZTO2e+i6bHM6eyWaImOQ9d61tcUuir6dm5lVZ2Qys3lbbVWcPMIhWuwz2iUPgcQEBAQEBOw+UGlwjDl2220Py8j9QvfKwSJ6WMayhLXVVSlsaM45t3RzCQUAglZN2xv1GQ3B3Mws9g76UKlU7NkZsYekmkeyWas40We6h47HGf2HPbLERI1ks7TikRhLtsSTONpjW6dXHmdC70I/ZVCT147IikbnLYqOl8sqhHIFymiplS5ap+BTJ7tx8bF1RrvkIZCYgICAgIDdBzYaz39CsLSGb68vXNMVbE98lr+Frdl6BFurENdxyJCbi6q1IhbNh6uxGZiHzlHLEYT+q4nYmi11wONErUBQrOWFDnNR2pH+3j5NlKef0BWrnbL+N865E0eP0RM7zxQYzeXQiGgIdM9jkHwQxVFzUu0s3Vyiw/xrD5xbT2R8lSxsyaQuWQQSExAQsCX8qnz7lz9cCX/hr86/f/uH9dgHSYLZxYUekdbE1XQh9mAL3qb8RVU4nsVEG3o5fMCfuOj5z6paFeB0D5oVEQs5cODnYQ1P0ZrlmmP9XgEqJd1y6mQ33Ai1E+oZb6I8xiY+B0Vglpgf67ujgXumH2vnUhO2RY1U49V1buSK/ktnRE+926MWIk1pSpcsAokJCAjYEiof6P3pc5PhL/zV+ffzb39nt5/ZgIODQGICAgK2hOpTT+92FwICAvYZcJfZeii8QGICAgK2hEBiAgICGgXHvgKJCQgI2GVUPtC7210ICAjYf7Du2E0jkJiAgIAtIWhiAgICdguBxAQEBGwJgcQEbB+8OHUBAR4CiQkICNgSAokJ2D7Yk9UBAVEEEhMQELAlBBITsH2IBowJCLAIJCYgIKB5rJdKgcQEBOwkCFxLqmd7nbi6BMqbunJV6YdcLUBfNB2VxfWFazouROrNTXuiiHaK/tfciLaCHSUxGnBg1gEBBwPnz54LJCaghVDORRIa22C7+xetHRT0xQYsBkQEJnui50gE70lvl6QBsB/ScG7aE/Jfxiah3DHcRQorRWuuVCr2CuFoWkWvSGHFLLekwoCAgN1Fpq39Hx95/273IuCAgFw5Niy9l0FpP6LlgyIhUTSRENkMhoeGbIJGgEyPTaBoq4UG1M9Ioqkltw/RdFrgrtFczk4uA7BXWkhigiYmIOAg4cbiYqat/b9l7qtWq7vdl4BDh6WbS6dOdkuaSNtx4uixJmTW2upqkgfx2upqC20lczOzUY3IeD4frT/JqRlbzw7whrmZ2XTe4wFFTp2F4UwpRqupK1etNijJO+ou6aNubWyM5nJWQ0VazuYeiICAgAOPSxcu9p7u+f5bMpMTE7vdl4B9D+u3wV46RWMxns+T3FhSUEkKo84iFshOfDh0b6VSsTmobTFYkZIakknR5nekzNzMrNIuemXokmoTH1IHSOJoc2tfX7gGqRrN5STIrRT3kldjXbJddbV83V6eRVE9O3XKsGjnhA6QB9vdmXlbC4SCh16RDnM8n4f3eOU9DA8NkVdS809VZCCnaRJi2/XlM02jLhrP5+9ytZyWNimoHacmUYt64ugxsTMeOzt4KXJQ6lQqFWsO9FJsa/lVv2Z2eGjIpty03fP0Vy3UFe0L/Ns/rFefejr8hb86/157sCspb/BWUC6XM23t66XSj44+mGlrX1lebnkTAYcKSPHhoaHrC9eQnelmFysmry9cs1mmk25EC4KIsemslVaaG6euXO3v7UPciNmgj0ELcuLoMRXDB2M0l4OLeGVoaHhoSHINeWo7j/xWeeqUbBVxsUYiS2i83sqxV22tra5SOY0yan07NzNruxelcTRkrTlUXqlUoBrwCc0hNSRZfwRbYHhoiEpQncDe7Jy42uOBuw//9vf2Ld1cugt/ZlodzeVgBsNDQ8oAzr/wBi0wVa+trpJ3W5Xg3jySzZJNGxXZ8NAQqwJFpa3hoSHNNbXBWsi7rf/Gdo9GM23tjO2wkZiAgIZQ3R7H2zMDg2cGBp1zr35osLuzq7uzKxiVArYCZDkb9FsbG1YvEgu4Dp8tI0H6xN4iexMCGIWH2M9oLofA7u/tu75w7cTRY+ycKTA3MytBo1sQkWo9WgYRJiWTLEQeRVNMP0+BgWYCVYJUTc6oJSiD5KW3mhNJXnVmbXVVehpRovF8nplnztHxqCGpFfjKa/HUyW4UMOqwNDebno33lgnV2vDQkGxBqGe8+aFkf2+fUhbcdWtjQ2svEidO19/bp/5BfHBdhkDYGYHBqfm5mVnZoaBmDNjyRKZGdES8z5KY2O5JNcf1QGICAlKwHSQGb5j1Uon610ul4x1Hzp891/KGAg4VEDqyCqUn1rFSEGnKZ6kloqBO/YsMitp3+nv7pBBiN24riQYRTimDogLahDxFtFtOgLSWAkN+tdyC4gH6JYFriQ4aARqSmcmeGIrVaVnrFSSMDyiW+NYyKqsHUovcqIGghlAP0+Vy7DKNZLOqbenmktX9JBHTO45YiyUwQpx6uAJxYQwiMRZWDaUamPFTJ7uhL6dOdqNYs8WsTsXeJXNSbPdsHwKJCQhIQctJTLVaPd5xRH4w1L+yvJxpa7+xuNjatgIOFUayWeS92+w8sLuT5UgcoO9PugXPD/wcVD8C0hqA+nv78GHAEOFpFGJdZ5LK4A5BbXMzs6ICbMWhSmggKGArx+ACO7ESFhuIBB8EjqowabnaeWl1xuueOBaSFKOHzCPOOTQiVtfF1NEH9EPoq+SSjAVGviUpqwC8AtJNiCrZbmutdYTK1VQhd2lIdDGdxPDVpiRGvk5MorxkrCZGiJIYHfCWIivaPfpgD4enz1dAwKFFy0mMDEle/dOFQndnV2vbCjhUkMNlPadvrMMEDq1oLJIO1NjoKfAJPsuRxfpZRs0ugoiCq1lbRLyiZfCZtToM3ehq8o5zu9Avq5+wUtzaWaauXEVxcn3hGq1TiTPKJOu3G9VpWYUN7iKYqzQD6JYsFbPqqxNHj0nRwojQmuguW1UsrBVP9dMHXdTMe5oh+Bb80kkTwzCimhhdaYjE8DzpObAnqcSKhCiJwRJ5feGaHsdo9+gD9JbPQRkTEBCLrZOYarUqf5f5YvF4x5FyufzmV6b+MwOD88XiFpsLOJywJ3RSnHNV2Ao8aURS7pKrLH9Wrvf39uEl6nUjVqNg28XKE7V0WDWPzDrYX+yNDFP7cBiPKrFnmqzctMe4ri9ckylN6iXInMpHhyCHEqqCkVjzHAMXU4Fm4XPjtSiNDooGqo1aZjx4Bjjdbs9U62iVnWEdOVJJXxNjPXfszU1oYkQJ4WXq+qYkRuuqmYp2T8SFIaVHUw4IOMzYIom5sbh4vOPIpQsXXcSQ5JybLxb/6fEnbOHe0z18vnTh4uWxMdGdgICAgJYj5E4KCDjg2AqJuXTh4vGOI2cGBrETTU5MZNra7SmkMwOD//2Bh+0tmbZ2iAs3ZtraL4+NNd2BgICAgw0USBhwmvAMCSQmIOCAo2kSQyy7crlMSJiV5eXuzi7rDYMz7/ffkrFBYjJt7fPF4sry8vGOI66myLF3BQQEBAg46FgXnIYQSExAwAFHcyQG8iFj0OWxseMdRzJt7aIj1WoVTvN3bz9yvOMIx62hO92dXVAZSsJ1QlTfgICAKBQlrznf1kBiAgIOOJojMd2dXR7tmC8Wz589B4mpVqu9p3tgOf/0+BPHO97gMeVyeXJiYnJiwgvgOzkxcbzjSIiGFxAQ0FoEEhMQcMDRBIlZL5U83xcPWJpssLvuzq4UmoJHcIgiExAQ0FoEEhMQcMCxKYlZWV5eWV6eLhRkAJovFlMivkxOTPSe7hFfoX50MzqaFMX5s+eCRSkgIKC1CCQmIOCAI5bErJdKl8fGek/3yBotvxbn3OTExB3h7KrV6UKBGHccUFJJWz9eMr2ne84MDF66cNELGIOZic/4CKvpMwODl8fGgp4mYA+CJEGK+eYFtasTxEFRNqX0dAoBDSGQmICAN6D0bwcMHolBy5Jpa0c1srK8rMNHKgPJsJ8JFYNri1W3/Kp8+8cfe1b/heKcGRg8f/bc8Y4j3Z1doju9p3usJkZpClACcZabIDTBdSbAQvHAiG+7w1HBiCRL0kBlfo7F0s0lL76aQOxd5Vdu4gxOQBK2SmKUUiA2kxPhlpduLqUsfMAOgBiUIT9DLIiSeYBDJorEQF8IqmuJgqUszrlqtQoXwUs309Z+6cJFlZdvL/jlD1d++tyk/nt5bMxGheFM03yxSMJIudGAqO/wjcXFMwODXjy9gMMMgojYSLvpkXxbDiXrUeDdWCgia6atnaj8ViaS7YjUgSG4fGuxJRKjNFSjuZyXroJoxOTZGh4aak4F13I0dwx9j0PblBQxTPjq0Vxu06Rc9eCATSPhxm0W3AOG6lNPl8tlAtZ5h4bAyvKyeAlZBdCj8Be1ClmfX4/E9J7u8axC88WibEbEvlOFGKdi+wPZCiqZgK1Dwfv11tKVJM1rbNrnFmLqytVNN/bkVTioL6UWYkskplKpjOZy4/m8TYglkHlg03TqOwmbQ2sPwiZWbegW7VGUxd6DkqO2RBOzx6exUfBGO0i0DKBQOd5x5EdHH8QYlMQJRGLQl9j4LtHCHFwS+bAkBgtRNM/AeqkkBQychiZ6T/fENuGMm/DlsbHuzq5LFy6G9AUHHuTx4R2Fjl+eKLzlSGXDy8du3pIyPjrnxvN57lK2nPF8ns1eNAcOQK7xzuQKuZptr/TiFQ1aurmkhMRKueOMjYnEQ9Q2NzMrgqLKnckARXmbQRk90A5rofYFtmpOWrq55KWj3L+YunJ1h2Wz/Z24O5/mKJTxvDlglD14ojogFnJkIaLu+bPnUgqXy+Xuzq5yuXy848h0oRCtytqAnHO41HBRJGa9VKI5FatWq5x78iqEWuGIk9IreAwvdC96XsCBBImXMbiwU1LOZGjK3MzsaC6HaCfLnrszX6MHL7/0eD5vr3hZEgXojrVb8fJUJmf27WwLITFrq6ujuRw8A35D30hMjVhRJkgxFa6TjNrVkgyqsLIWjmSz/KsUlQEWb5KYqStXY52SmFmZjaJVKI+lyOna6ioGQh4XPvOA2vSbzoTqo0WeYBy4qMTF8VA5MZBRk69kkry1sYEXTpQ16wlQK3q+0e+JQYv7iz5He5s0abH38rO0Rp+11VUea/VKT/PczCxjGc3lbm1sVCoVdF36rdrnPvaxJoOmt2RWYRZLiawqyG4mmNv+3j7ymqq8FkKFNdVzM7O3Njb0O/TGrtnzHKp0Rfsb2w19q/eCHenczKwueuvLU8fsQVVjH9ToNO5TYBJaL5VQe7zQ/jbSUK8sL09OTEwXCivLy55WBocV71g1bIPptc68l8fGdJoJEiMGI14CJaKY51VDzJje0z0etVovlTjBJJcdtD44HRNBOPCYAwx+tryaeH8qhTIUQZ4JekPyhknaRSO8eEXzNrA5peVpGwvc/CErI9ks7w01ymvQ2hnoEtxF1/V2Yrdv96h6mesV19/bd33hmpJFa1Aok5R3OsDDGyQGxZoSkSsb+NzM7Eg2K8Krp8pC+3vII+QU2cxa8i/PHwvG+s3NzHIRRZxzbnhoSIxkNJfDIdzjoSLmCPKpK1fpHmvMXWLxSzeXxvN5GVNEaLjFuppLyqJ4tIyYBz3a29hJi72XIYuokUZceeH1aDJRqB8teRcJ0LowjYxdP2wtxHg+rz2Blff6VWhF+O94Ps8opAqybIYJp8P0hGfANi1/e6aa1UFfGjt21ou2tOdg7agk2g1eHDQtPTAXK5WKLJux60slPF16EqIPat2/mj0NBL/0H8c7jvz3Bx6GdsgxBQ2HJRZ4q1gPFcLZQYM8UxRuMefPnus93VP56xde+/I4jMSSGOdcuVzmuDWkyoaWuXThotWsVKtVbudYE769mJAoyXDgMcFR5gCDXyVviaiaRJsNiRWpRmJrG8lm9QIcHhpCkSPbEwQlqSeY5iE6J44eU8nhoSFpRKwGyDrV6dVq3zZS29C0FQ1qcXhoiBbJJVT3tB1qvKmJYW0kk3R9NJcTd4nV2kkrIEUFEkXqODbQPJGQYmkRqME+hQhg63Xh8VAebu3+JX7gFhKEiF7agi7QAVgCNaOrhOs4o11EEmvHr1FEexudtKR7kbuweMup7Q9V04saSfpJtWs1Xs4cDaMDKFogN7QFB7U6EjWkCXF3/uRYGs9MayvEWdvVTMuovnQjeyYWgmKxY6eTttHolehUo/jxtinUaam2t76uxnX0/kp6UA8GiNGi/3Z3dr3Q/rZMW/vlsTGJf04128PSlis4490CJfKaINidc673dM8fnjz17VPv478wIWt7oh5OccNLVEOm5h2sDAbYnqQl0lkq27EkX+CAgwGOg2i3yUUkvX1l8Y7lVSABFAW6DdV8feGa3bim+PLTujRAVmGjcC9srV3tPay3t0wTruZvh4yQaw5jRE2utzq9ZZjMgKRkpuYnxLQ0Na8HGW9qYiQvreTApKfPsco3q/Dnv+zRrQcGGhHWRvt+IXrahQcuqdNWLZF+3AYyBJ+Iqhy5VwYpK7nRN6BC8LzG1NukSYveK0GOPsP2RD9L+zTriv0ZS9uhDntlrJEOgQ3/46LncCOm7/3kJPU1/+o8C6qm2UzQim6MImXsatTTguiK7Ub6NiV245L+bMQ+qPsdnhqmWq3iE4POo1wunz97jnh0MvRQGFahGy9duChbT+/pHusog1pFFQ78T/9z/i2/xo3QEZ0qqlarHLEWKSGvtXPuxuKiTFc0reySVmcjtxjRL3tjwMHDiaPHeB1F91H2N273gVbZ7EEHHeZmZnkb8PZwRusfC/s+t+KJA7lyyMXGxDZYb1H7PtHrl2B3rvZO06vMHsWwDg+8UUV97P48wMMbJEbaCGd2xig8rAURJpipOWBzHYWH9sEsDG4cVhCKz3qkx90pxnT4TdLU46GWjugzpEFeDqIdSD5cZzwhZxUbPN9WuwhT7u/t8477295GJy3pXtgM1iVLGtJ/KtIQwFqkC7ElZXmZMp72WJTpgNqSfkidpMP6VWsp6aeddjQ6dJ7ngSbmZmb5galpaVykWUkau2CphnxZ7MNA5bHbFI0rEzktqfVF7yKXLFYk6UHd70C/ov9iDNr49ZOuZouxJ4/gDShOKBmr8OB4NtwCtmE5zVef+cifv/uk/lutVglbR2Eb7M4qdYj/azuZaWtXtTatgafCgZaFk0oHEmw4pejVr5KYuVZxIk/ETGrsK+lcZYnWlfTAH1PmlJBt1+7ieIVK5R91bZSDcMY4TWoscBT5TVqXR8/GRPng0puEN0iMdXFFSFtLHtejGhRXc14RRWDtWRVLVrBNilp6lVhSAjOgTCwP9bgR7XIRFqLnFSoQvQtYvoziJ6oSGM/n5YYS7W100pLuxfKih9hzele1nnMMbN3VVDsY9XCttba2qStXcdT3TLzQTTtG7GVyImOx5MRjzcwMjVVAnaPOi5rAS1gsu3niX5mNk8auTtodDLfrCr9k/o1uU+wqRD1z1VU9QpbnJT2o+xc3Fhc5jWwj0RHOnwSNnsOKc26+WJQ5CXWIQrxErTY2PTVutvz3f/utD3/vN3+Lz/zdWFycLxbxILY14Pyr5vQZP1+rX8EI5dmebORfaI13ZiogYFcg70b4zcF4n+wj3OUiJ82QGdq/ioTGrg1EQcW0rffIij0i74kxa6VCVFtxFeWh8sC17UJvPVY+ZcKiRDtvFZLXF66hs/FGF3VfV29jJy3pXqsztHRKTi2ZO4/t4NNuHW81NPxCbLvQO2+x1K6n4pqqHRdCj8JkSpsljxM2Oii0vM5TodyMbk4Z46YAACAASURBVG1siDxp+WyMpqSxA3vIXEcSrMNQpnbsyG5TPHtcJi7Ki9ZXBwRsmaQHdT8CC4sOVFsNCoaYVz80qKNDVvDj8sJnfGIItoubLXzIZjiK/cOclFLgeMcRuBSOwOhX8HQRy5kvFq1yhXA14jGwHI2Le9H04Hq87VMcEJAM+Q/wvt3v75N9h83jxByYd31AwMEDthsEOUREwp6ERM65tXd1cbwIT5fo6R4ZdGQGsn8PvfPBrocefvKJJ353ePhLX/yjbxYK3ywUnv/ud/HAtcHunv/ud/n2T77y1U+NjDw9OPjkE09AsGyFtonYsDRYrFaWlwl2x9CUzUCuvtVqFeff3tM9wcAUsFuwhx5iN1QB24o0EoNZgXQP6XHYAjx4YWkCAloOHeqRNgXVi0jMpQsXpwuFcrlMnBguyhYzXyxyRglOoL9j93e8/9HHnj137puFQj3MwEs7kIRyufz8d7976eLFpwcHHz3Z/eDxB9Rid2fX5bExTFE6+21HROolmclw0LHzAJMLR68DAg4hEkkMHhU6zBxEcv2Q7/OBCT0SsFuIjcp/Y3GRIC6ZO1NPO+c4HMTnMwOD0JQfHX1QBarVKs6/lri864ETTz7xxJ985at18gBLbiAxjSpCyuXyN77+px955nc++N73/fqJd1rbkzciKIvN7tTd2RUNQEz8m5CdICDgsGGraQcCkhCsbwFbgVI2etfxcuUPpQsR4dDHWIdZNDFnBgbXH37DnWi9VML5l9sfPdn97z77uZdffrnOLuHVW61WCUnHxT/64OM/+PCZ7s4unHknJybOnz3n5YBMx3qp9JlPffrMwMDJd3fCYywX0dlvSIx0M9x4/uw5SA/Xud3zkiHmXnCdCQg4kAgkJiBgz4GQKpm2dnvUyNWOSXPMp7uzq1qt8hnnWWeCyznnpgsFot/+6OiD+I7Ix+WT559twviCueebhQIxf6cLhctjY3/0wcdf+/I4hGlyYuLShYs21F5D+Mu5v+h7/PGnBwfRzRDql0bni0UGiPsOFAfTmDgNA5wuFDz/ZeecwgGHA00BAQcMgcQEBOwt4OGhRAH2q+7OLrQvOLU453pP90xOTHCCer1UQiHBwWnk/fGOI99/Swab0flz59C76PaGQPYl/oUNVKvV/zH3l699eVzBdqNZmerEfLEo9nNjcfH3nv2k/H8hK8TQ4xCWq8XzdTV3ZhRXOP9C3bwp5WxUrCtxQEDA/kUgMQEBewgwGCgCQlemGbQsliLYGLiXLlycnJiQVeXShYvy2L15z/1Rr3zyLG7an3K5jGPN5MSE3G/1YXJi4i8u/OEPPnxG//XK3FhcjHXr8TBfLEY7Uy6XP/eHl5584omj992vQYminT97TueVzp89Z9U/TIJ1junu7LKBiZvWFQUEBOw11EtivMBx29mlgwwb5KbOk3h1plnu7+1TmeCCvU9BkH4b4lZ2ImcyFhHE1jnHuR59i37Feuw+1v3I89/9bvWpp2Obmy8Wo2qJcrk8XyxCQS6PjcWmvLZIP520XioRFu/y2Bh1RjlNulqoWq2O5/OWysDkUEGpzyiiFIemu7NL5M/6CbnaEe7AYwICDgbqJTHKBX2QEs3sMIiDRKzb+g8uKYpuUq4yV0tfQM5FGxg7YB+BCG+e0wY8BqoxOTEBoUGd4GVbvDw21nu6R44v0Be+evVDg6hSYiPEEEIG4gJrachxpM4j1qBarRJZGEKDo3E9qhpRmWP3d0glIwLnaoeY5B+jiMOwOs/RmFkNiSQDAg4A6iUxymEU1DBNgzzbqFXSM1xaMPPpvIRcGwQdDmqY/QiC0sa6a6BgwMUVEnP+7Lmo26+lL3Ozb6YsvbG4+HdvP4Iji6d+gLtcunix7/HHm/Z4bYjEWNy+ffv9jz32mU9/GjaTUrJarSof5Bc/PypfGVybKaMsklATjlszUbFqHmxzwc83IGC/Y6/4xBC2OVbZQGD7ne9SC0HeRDu67c6vQYvNNTE3M+sl7q4HSzeXgoquaeDCkvSt4tpJE3NmYNCqTPACfuidD1666NOUyYmJlfse0H/5IHUIjiPrpRL6mCZ63hyJIUKd+i8DVjTKy3qp9ImPfXzgyacIe8OBrE98/OOPdT9ivVvWS6X1UokDTa7mTtR7uieFplweG0uZ84CAgH2BN0mMxKqX4Eb5PK0ywEsd7CUlWLq5RPIdmwdH6UOtqJOPyImjx7zsSEqviNJCrdNPPEWUmjhjMg15DZFqhwpJcxg7EdyFW4k3HHVSon1uZlZJguikkn7Pzcze2tiwqQddLY+Peqj6k/gZGZoyd+ZftT2xo4h2jxaVHV4TgtUpmv/ZMipyf9p8lrHFlJCIdSEPKClCScnEFQ1HObCoNna6Di2ijqhRwGM4rKTzxmByYqLjHff2fOCDXg29p3vw9n2h/W2qREkcvfphAE3wmCZIDPFdom2RY9IamGBXxzuO3Fhc9LJwTxcKH/rN/mP3d1j6hQMvma7lH5MEigVlTEDAvsYbJMaKbSurkEyupilBAimhNJmT3Z1pHW1J+Wcg2CqVCiYVtQhx4VtdRBhjGVGic+Sx+qk8z8p0TYLAaENkwHY1QZskL5G7VKvh2P4o8yLZIkWwNBVTV64yIdAOO6VQOuWDpCHYlfUxouckdhbjUZ9ly1Nq8djucV0cSzdSj3o+NzNrRyEC5NHT2GLU5mpmrLXVVeVxZf7l+uNqnkB6HpiE6HTV9bQeRKyXSvLYdTUTDx4ehKYVNYHr3FhcLJfLnC6+sbg48ORTD73zwYnnnlOFSHHu5fZXPzRYLpet6iUWaEca5TGNkph6tD546swXi9VqlcyRZIi8PDZmbyyXy8PPPPNI13sItcc5c4iatTQxLoX0tQROR7pCnN+AgH2KN0gMe3R3J5tBT3DqZDf8ALmL6ygF8PO1H5zZoy/dXFK1ukVXlm4uURJxSBNrq6vSx9CcGqIG0QtkLV2FIqgnXkOuJnShKUkTgdSnM1JXeJ2EWExduaqLGvitjQ2akBHHdoCe23mbunKVpM2ZtnbNvFgOqizK00TstMd2TxosUUxWcDyft5m3UYSgeZK/tppQJdFifFDOM7tM/b19OICTcssSl0wtGbU4sTddhxAyEin6y8ryMukSUZZMFwoUsJmP0MHonM6HfrPfy/9MGQxGRI5Ze1dXrFdvbJfOnz3XkHLip89N/uJ7N+osTK/qLIwTD6oXLGg45HpeutOFwtODg4ooQxnrBwMj5JiV5odJI6IxsWdC6qWAgP2IN0iM5KInetlSj+Zy1xeuSTcgSFBFCYf+PPdVScpbGxsYm06d7JbhwwJa4+7cyiMjuY4Ih0lgyIhtyPY2yZcW1Qj1Y8pBN+B1UjOD+05/b1/KoSFv7Pa/1lijXlmWc+LoMVVr59a7PbZ7miLPcrR0c8la5XToSWohabMskY0WY+ZHcznpUSgp52Ln3PDQkJbv+sI1tDU8S3W6Mx8GoBvI1BII4GqKEQRZK6Yih198X+TE+oXPf57rqB+U6hnXENQYkxMTr36oAc8PsgrUz2N++tzkL3+4Uk9JHF/q7wlYWV4+f/bcC3/9N3RJOQ0s51gvlT46PHz0vvsJXmyNRKhn5Ah8Y3HRJs5kzrUEjfYtICBg1/EGiWGvPDw0hIZDvibISEwzltzIy4T/osaQ1UP+E1H3VQng0VyOb9nWe4RDrAIugvuLpCllYFcUS2lIXcq0tSdt+mkF29nUlasal9dJCWB0G/29fSrJhExduSqViaZUfVDrusvVdB4wJ8iH9Z5xNf2KRXr3xAjF/OSewujskqEIERFBWXV94Zo4ZWwxdEj9vX3QOC7iecMQOCel3kpRhL0sdroOG+QHQ5h8LCAYQWzgfOLSSr4SPj/T1v6ed3f+zV//DRfXSyUFc7s8NoYSYrpQUAaipDgxKUCLU0/JOklMnbH1kjBfLJ4/e+7ll1+GqKFBsQWq1ern/vDSI13vYX68IDEooiB/8BjoDsfaMTNF01QFBATsfbxBYpCLsgIMDw0hVrFrILQkbLDpSNTZnboziQ/RE3jtSbYNDw3hP3F94VomkvBZagn8ZpDHMmyBkWwWBuD54XoN0TEqSZqF0VwOZQbqBAnm9E5KhGtC0EygE9KUev2xaid6Tuv4EjljBnKGzAnW6pTUPaw/VpXFRMlXicXlW0xCfEanZbVlscXUE/tUWPInykv/qXA8n5dTUXS6Dhuscy7mDBvjxDsL/QYXqVYp1tvTIxPS5bGxG4uLZGREPH/mU59WWkTQBIlxhg+lox4S01yWAw9SLDnnlGHAw9Wvfe1Dv9mf5NXLBJK6Ep0W59KVriE4+QYE7Du8QWJ0VGQ0l5OPBZ+RvtrWu9pGXCePICv8V34e0YNI7k6hiCMLe/Eo1+E4jzom7xArR9UB61YcbYju4aOTNAunTnbLSiVf3U07KcWGmrA+qppSzZj+1BPcR/DJ1TAx3lEgahTDJTa9e5CD6CkwXZEfrnfWSSYhRpFUTLBPhfUO1hD0qGDMYlFip+uwgWM4fEYfkKmlFLBfWRDhre/x36AYkXDPnz03XSgQZpd7o2aR5kiMS+Yxr1erP/7Ysz/50uVflW9DYvjw44896zddrdav1KkHOMr87QsvJLGi+WLxg+99Hzwm6q6LCc8ZM5NMddJmBQQE7CPslTgxAQGHCh7bkHB1teQDVkivLC+fGRjseMe9v/fsJ13NPRY3GoLgOefK5XKST27TJMYlZDVyzv3bP6y/cvc9r9x9z2sPPPxa12Ov3H3Pq/c+8Kvy7TvabdC9pk5AjFLyOL749y++95FTmVrsO1EZfH51ECxTS8ME8IZubVcDAgK2G4HEBGwOtEqH0+6zTUCJov/KhFQul8kKpJi8KAzuf/s73vPwuyEE04UCREe3Q2uSztdshcQ45+aLxY8OD8OW7N8PPnwGHsPf4jMftYkhJycmPvaRj7704otbaToFqGRibUaXLlz8wQsvvP+xx6weEScYJlZmO+tY03u6J2hiAgL2HQKJCdgE+L7EmpMCmgaevPqvnDwUc5aAMQjd+9/+jk98/OPOORsITgqSTZ1XmiAxSgMJL/no8HBUofJ6tfrqvQ/AYCof6I1WcuniRZtLEpedRnuS3klP+WTD6K2XSuIxuBVz/fLYGHzRIzHBJyYgYD8ikJiAupDiFh3QBLzcPcqLlGlr96KxicHoiihLPWFdXq9W6ycxZGSMpoFMOn780+cmITGxvr3eXSvLy6q8hcHlxOGigYDFY6yPkXRgvad7pAyLzb4ZEBCw9xFITEDATkM5BGzqH8xDJEXiIidoLIMB88XidKGA3WRTNlBPRF3OdStIbrRAEolBGROrhkm5i4PlKc01iulCYTyfj/WGXi+VHj3ZrZNfzjk0Q+Qc0EXMdptmKggICNhrCCQmIGBHAYNR0mnpXTAkTRcKqAcIavKRZ34ntpKv/qfJh975YD0SN53ESDuSToZSAsH95EuXf/7t7zR6F5DiZ4uKmfliceDJp7xz6bYVzitBWQh5Z4+4oxXjoLt1VAoICNj7CCQmIGBHcXlsjB0/R6aV5YecA+VyGVGaaWt/tPuR2BpI1vji37+Y4swrJJEYBfWvhwml0BHvRFKdd1kQhq5pKqPzU2Rcsl+Rp8k591//6q/e9cCJTFv7+bPnyDDAVNM6hBKXne7OrpRzTwEBAXsNe4XEKNExYUWaDk5PLiHO0TR9mobYccpfeGiT+wS0HF5QNdQtsmJcunARRw1i8nLRE+023XQ9qaejJAbR3lD0ueZC8jd0l6hMQwYdbyCWx6Br0cHpq1/72v1vfwc8pvd0j5gKhiRVsrK8HPIoBQTsI9xBYojPm6llJVSenXpgY+k2AQLZEdd1K/WQwWDp5hKpElJiqSldM6HY7FdE+CVHI8m0t9KlgACBnMz2ClKTyGxQnExb+7seOPHi37/oagdwOHTt4ljLpp4xlsRAFOpMBmmxAyQGkKq6Tl0IJ568i1F9jP77e89+UkmUXM0t2jIYoNkOCAjY+3iTxKytrhJHVX/1q0NiMzg2BCVGVhLB5kAugmgyJg82Fq1NgaTOZNraR7LZhmhcQMCm6O7s0lEaCWC8eoli0nu65763vf2r/+lN3cnkxARuvPCV2MgoKTHlRGJuLC6eP3uuOZPNjpEYQNLHlLNCTEVSAQxM5NEsl8vyfalWqzqstLK8jG81y4GvMRXqpFhAQMDex5skBgXGzvfAxtF3cTkEGq2h5SC1dXoZkkduXx8C9jtWlpfJ7IgnL1YMchA65+aLRbHqD/1mv6v5aih+DGqDFA1KrFrCOffLH6689uXxSxcubsXVY4dJDFCmJA/1HCyfLhS+8fU/ha+Uy+WV5WXKr5dKJ44eI5Cgcg7MF4tcQUlGLqpyuRxOXAcE7H28QWKuL1ybm5lVLhsxCdInkZ3Hhm3F2hKtjlTGWKN0BQUP6ZHRbShl49rqKumjxZ9IDZjShIekGmyHyYCYMVmsp65clQuOVbfIxqS02OP5PLd73bNOPMowJW3WrY0NTFoNLEXAgYYSUK8sL3O+l6QBCiCbqaWnliuMTYpUTwai2Kh3/2PuL7996n1bPP4TJROVSoWXg34vypyVclejQCVjqVu5XI5VR0XxxdHRheefd851d3ZdunBRVrx//8dfVrddTQ12Y3FxulDglDtcU1angICAvYw3SIyEN1FZEdXK/zyez6Pt4G9tdRXFA0K6Uqkgwsmo7GoCnq9OHD1GWmYSU/OmE0mSWcfmEVxbXU1qIgrVIOPXSDZbqVTU2+sL18hTyHVXS8hMT6Adynco7qICGLmUXpECJEpkCAyWu8hbOZrLYR1r9WIF7GNkajmT54tFzvRynUyEOLvc+9a34QozXyyeP3tO1p/pQqHOtD5KpfTjjz37s298c+Hrfzr9bBZz0i++d+MnX7r8elMuqx4dsc8/mLpy9cTRY96uoyWeJdZYVo8jswUEiODIlsYpki/qLjE/FoVTYxibWhiULyAgYDtwh2Ov9A0S1egV0NOw33IR3gA7cc7pFba2usoLbunmEuoKKoSgUNI63FgnGPqQ1EQSTp3shj3QIqaxTC2TNp2xji+juZy4ix01fAUOpB5CgJxRIKFSkppKeiC8iSExja1DwIEGHruuZiKxJMY5d+nCxeMdR47ed/9Hh4edc+ulEuL/pRdf/K3+J/7kK1+NDeOWBCL9/6p8+59+7d5X7r6n+qHBygf6yA/ws298s7n+e3SEbQD8PlNL1b62uooOMumureDy2NhXJicbPbuEW7Rzbr5YXC+V5otFSEm5XJb/n1W3sCgy4R3vOBKyKQUE7HG8SWLG83mJaivvh4eGsKesra5a7QLC3tUMLrZSVCC6XZoMVSulCBCJEV3YtAkLuMVINisTj+w4J44egz/Zmm9tbKgntzY2dB2OpX9pGiUQw5E5DGKEgmc0l5MmJiAAeA4olrXgomFJDAetHzz+ABKaZJCoYf7rX/3V8NAzjba+Xip98H3ve+lTF2yCxq2kgfToCHoXHnt2Czz//b19dnPSQhIzXyyeGRho6Fg4wE6EG6+9/X/54h9BYqzbr10U59yZgUFLYtZLpeAlExCw13CXqwly9AoYRCyT6O/tg8dYl1sZjNB8aPuFWerE0WNwDst77Ge2QQrEomot+0lqIgo6tnRzaTSXs+eS2BryX8xhcpSRH4zV8dCr0VzO07jAw2RQo5+nTnafOtnNSGVEw/MGc1jURSDgkMBL7uiMJsbVNvo2Vi8k5rn/8B8nJyZeevFFRdF1ztWTWCCKy2NjC88/f/7suVd+/aRITEpUunpGZP97a2MDEuNqvzJIjBetoFUkRjYyxbVrCLgTca890/Sed3daEoNvNUGTueLlteYwfDAwBQTsKdzlasad4aGh6wvXRrJZzDF8bXmAfFpdTbr39/aN5nLc5WoaEYxQFLO3yKxjtR3uTtMSbCmliVgk1QDVUE9wAdafrvPatSoZtOXUxvsagoLqxdUOhGuKGBeDHc/n8Rre9EBTwIGEYr14Xiy6Ig9fyeOPf/R33/PuTiKwcb4XSYkWodEOyAW4Wq1+67c+DIP51898diuDitIRG1MKvm5/bkl3Nde0F86uUR7DaSbOWl+6cPHMwOCff+tbkxMTz3/3u3LvdWZd6Lacr1UP1LP3dM/WBxUQENAq3OVqAWpPneyWH4zlARLt1mgCveBGa77hvSYlhKzm1I9chxaoFXvGwZqrkpqIYiSbja1Bzrl0TKpv9cQOykaOsQ7OmbZ2ZoBjVtGaRYnU1S2GzAnY17g8NkaUWHL06Pr5s+eIukbCZGwcrkZ6/uP4f8B7g3C666USorfR1r3oKdVq9R/f2rFFNYzbjI7gCmbfG/XcVQ9iIws3wWNWlpfVmXK5/LlLn8Wft7fnzVAx66US55IULQbPX9UAv8nUDmYHBATsBeyVtAM7DGiHzEYBAa2CjkzjVaqw90hBBCQqAcoPPPnUB9/7vvli8bf6n+ju7BJxaSKX0HShEJXuP//2d3742AfrPNyUhBQ6wp4EI2z9d9WDlFPlly5cbNTlFsMcJ7S1QC+//PK9b32bbH9nBgZFJY93HMGiB60U17k8NhbyEgQE7B0cOhJDSF/OVjQRWC8gIAW4TXhXzgwMHu84whEk0iQhIycnJjBhvPTiS8656ULh0oWLCM5yudwoA7ixuBh7y+vV6q/Kt2NDyNSPHQ52lx6DGDTqLURCg/VSyWM/fY8/nmlrv3ThIomriIzM+eozA4OcirdtVatV8dSAgIBdx+EiMZVKhfPe+jfEowtoISYnJrzEPQAqg7WRNEkYlTJt7R987/tUDCuSqwU4qb9dFAzpZTh6XX+dFjtJYjbNBqVijc4Sh9u9iy+9+BILgX4FGsqV82fPxWb5hu7U325AQMD24XCRmICAbcWZgcGUPTqOMgjISxcu8vn5737XK2YdOOpEneL8xuJiczxmx0jMeqlUPzVZL5UaGk6Sm9Fj3Y9katmtiRyTrmiBgAaLUkDAXkAgMQEBLcOm4dGUOTlTy6AeLdMSBUMSGmIJtomGyjd3VxN9k390/V2Klv9mLc8A5HLTSqIHlwICAnYLgcTsddgD4QF7HF60NKw8vad7jnccsRmkxWNOnez2ZHajaphGtRGu5qnaKE9qqIkm7iI6ThOtNDQWbFXexfli8f63v0MWJS7CqM4MDMZq18IZpcMMEulsR83EE9mOmg8wAonZ67C5LQP2OCyJwXu3u7OLyHXHO44oVJpiybz88sveoehGI+snifCf/5e5as8TinT3r5/7wuvm9FA9iaAttpvEEIauiSacydJQJyYnJqzDzXShMF0oPPuJT9jAdyS0woHp8tgY6cTtPCucTMDhgSLCK5R8q6A0ycNDQzRBTJA6byc+yKHN1hdITMNo6PGqH4pQ7CHkNNhHsLkF0L7MF4v4vvSe7rF7+kxb+6Mnu11NN6CYMY2mSYr13vjZ175e7Xnil//t7/jv/7e69i9nhl/rfPRXG7dUhnbr5DHbSmKai8Nr0dBxdKuM0aGt27dvWxLDmWrlJSiXy72ne6w/TSAx+x2KLlZ/YFICmY5ks+nKkiZq7u/tI3okIe/7e/saCpdKkMntCBeidId7GTEkhqBtygkQJChQou+WG3cUEnDfaVwUqHDvP+g7A0WC4UA1zhPRxMts9L8yOakrSFNPSbApkrQXr3U++rOvff3V+9/5yt33VHueQAfz42d//18/9wWvZJ1Hr7ePxMSGs2sU1Wq1IfJ3eWzs9u3b3inu97y7MxoABsbDCipUDIq04BOzf2EjrJJ3r567EAHphZurGd4zdeUq8d9tRPh6oMQ49d9SD7wsinsWMSRmJJtdurk0deXqrY2N4aGh5iSrl4BpT8FGTK+TkRDImCxOKcVEdLwkMikg4YNyMnjdG8/nleZpr4GUFJm29tFcriW/n6SBNzGrOw/ii0jOdXd2wTAybe1RXsJxa09ezheLj3U/Un+L88Vikhx99f53vnr/O3/+X+acc/9yZvgnXx53zv3i+evVnieihb24/rHYJhJzeWxsi1H4bFv187/pP/uzgSef8ub/Dz71qVjHXqL0OhMKjyxLK8vLIY9SAJi6crVVL2ok716TnpVKJTag5V5ADIkR39zKquxZd9S11VWsjwhFpUNKB5w0XeVgExf09/bVyWGhAjJR2e7xt2f9vHisx/P59BzjdSJp4M3N6s6D+CLHO45gkpC5ofd0jyfLMVU8GhnIeqn0lcnJ+o/npDiR/OTL46/cfc8vnr/unPvxs78PifnZ177+L2eGY8tvGkKm5SSmIWNWPahfGYNf8xdHR73rL7/8sg4o2SXoPd1DSF/LZijZdNydgCSwc85EcshoJ2NT4nhvSPmsWLWE8vLaBH+ovddWV/mKdy9fnTh6jBwaXlZjXtHj+bxqliOL7SqZarwdV1LNjJSOWfuRTUs8deVq7M6NFyavRG2tNQMSKDYqvZdjh3ZRHdHcrY2NJIdlXDP3GrUCu+MTMzcze2CSPPMj2ZV0j/y6xI71q27OjQZlZuxXkJXodV4E2+FQphbH8/l9kUpzulCAxKCMEYnhM1RGIXozbe3//o//2KsBl14ONG0q3Tf1I/nxs7+PSy/mpF9t3Hqt81F0M7FIDyHTWhLTqFtxnajHM0YexLEO1JZGkxoCfyammrVjQVWmtUM45GCvqJwwp052I7/1NtDeeDSX44M9KHTqZDdiBXbCB7apSkusBMDXF67x1Ug2y9sSjfja6iqGCKoi3R7koFKpjGSzvI7mZmZ578ES1E9lIFaBpJpJmCqSYXX82hZSeHhoiB6K3MgyMDczC+27tbFBVVQuE4qi0ls2Q7vcRYeZBKLYiz+pXZpDsmzHum8Rb5KYWGbn4giv1P425Zto6drqKgmovdtVkmzSsR5DU1euUomlsR6Vtldi+2lFuNe6WKf4uAYlOi+xrQAAIABJREFUB29sGWqIYtxi1QDaLqirGJuiewgapbydw+h0pXQviuGhofF8XjMwNzMLl7c//ljI78xq2uD7mjq7p7HDia4mP2wNKlb9pt3J3MwsN8auabRFfsw2FTkTgrpVy63EoruYRGJleZlQvGzTpZJxzvGZP0L6ZmquMxbiENbVNwkNneX5yZfHX73/nVGHGA8pYVpaSGJgadsRKW7TXA3WAWi9VIqywDMDA5laCgLWCxJDbwmFByUlE1YgMa0F9IJXJQYa+IdVS1xfuBa94pybm5nljcpXvECQ8ZTkCqSEYrwuRHegGrKPU+3Ulau8l3hb2ncR/by1sSFewsuKhvBuSalZB5F4K1olh97D8rDhv5bcaKLmZmYx9ECSqEHMTPNjc+xIzN3a2ECE3drY4LPEn17sUups38HyLeINEhPL7Fwc4UX8aCpZWm6nDFSORY0yaBfHinRdxh15NkWpNFfonp1fLbxSTHut86DwbOE8pQWGlvE4WsY6PDTEwX2eHg1W1Ft0m0S+lvNSgIHwq1u6uZQyXSndS0JS7qcUTcxoLqc+WAWSOBmZzE+d7NZy219UdDXF3Jmf8XyegcPrtaxUS4Homia1SK8UEU71kPpKvWLVkrYROwOkmj7DVBB+ZwYGrZLj0oWL9771bd7tpFC2V1JcbhvKrPSTL49Xe55I0cF4NccyjFaRmPVSKerm3EIkcTuMTZ7/TbTw9J/9mWckWllexg8GZ16rQMrUFxkvoH5INiOJoire6NZXV/T+1FvUFvNYAtt1BD/X2YAhzkey2fF83tvOqXJqGM/nETR8oA9ShDjDHpJq1j5WyiFu9NIS87bks91MMlG88aKOHyJbUTZju8d21zans1d6l8qCpj3kXsMbJCaW2cUSXu2qMSXwrEgJIZ1bLIO2SxU9qHzqZDcHo1Dw8LhEqXT0inPOHt9PYuvSiSFWnfkB8DiiG7BOVadOdp84eoz+qPNLN5eYBI+bw5oR4Xp0NCgYQ/p0JXUvCXAd72IK9ZENmHmjk/hxO3PGG82Q1EJYQ2MfBmeebDmveL8BVyO7IpfRFYxtUX22xmwu0hb105mkbcROItPWLjGJzEOKnxkYtKl2uh56+NGIA+90oRA1hSS5qsQWbhViky+2hMQQl29bo/XPF4tRFVeS9So6tzpNZssoeXV3Z5cNhSczU0CrwHYOPX3sTziqC9cV9sa8q6Pi1ooe3BC1Oddbne0QO2Q17W2/5TuCoGTvRB9IzKfCEgFJNevF633WgQnZrbR1tCRmbmZ2JJulFY/EWLIlmYLq2rau7Z8lMchl+imDmrx29uYpVJ/EJDE7CVTRRk9VYDfNUe9LyWmtd9S6Njw0BAdH+eGJ5+hxJ3vFcnA9PdHOu5oSjydG/UTdh4IRjqJpkfVEldza2OCnAo2lD1hY1a61hjIonolNpyu2e0mIPlXSgSWBOvnXEghn9DrMA5WP5nJRvY6dT+9bhYGKevtOmRNYQCuY1CLvCJ4E9RO2p8rtcke3ETsJbBD6L8mrq9UqDqEoWhB+ly76O/gkf5RYE892KwDQW1ipv3USs5VwdvUj6t6bYiOLZTzH7u9QHvL1UgniAiW1lEVH6Fs9gkMNbDT6vXuvC0tr+Pb6wjVdwfbEZ9kKbM3WI9hahbjOC1xuLqrWe6vLxgQtYDtKYd5dIjpqIrZmKwF5oVkXCCnpXW2niruPdq28LTVR3rvOasclE63/jXPuxNFjklyaZwqM5nJsuTUEurdnD1W8SWKSmJ1HeCF0LK0W2Hp3xnp6WrqAFwgNya2BMliyZL6xNVhGjF3zxNFjugLfRIEUpUd29nERdzW/CvUKPQS0DB5AVdIZyKghKQvts0+VFJvW1wx9IIOitpTpiu1eErynairBj10Qx4dOSWlBPfqF8JtBC5W+mq4288yYdDn8tj33/lgDYkqLsBZpB1UYLai4mu1edBuxk0DUSRlTrVYJcOecmy4UUMxgdYqeK05xqvUO8jRkS9oKbASXLZIYQuC0rGepsFSJVAZJVKNcLkdTB7z/0cdYoBuLi8c7jkxOTLCOvad7PDVMSDvQckgwuzjjhbQmrqYLsZsZRWfIxIVy8SwmejnIIAB/4qLnPxt1DUQTzCtOr00pg7FRWMNTtGa55shBR93jbalbTp3shhtJnR+dKE9Wis+x39aWWy9q/quBW8dQdubWu8jdyZn2IN4gMUnMLkp47WkuyXU7EdENtyW2fDsVOYDN4yJfnOju3y6VKJSWSvVDxZJaR4rThB0mERJhAJab29gt1jCJvRY7kQxSUFfIjf0NSJzbY3ix05XUvVh49MIqJJNg3wLydnI1BYZVtlmOlbKabD40UdAOuLx9ZpiWaKxu66cWbZGHAVsyzubWY5/x2pdF0jZiJzE5MXG844gIB4oBvEzIQsDxJU8BECtNLagHV9+U8DAtx3ShAI/ZCompJw5NCyFb26bnxl0cd/zUyAh+2ZnaWWti9VoGc7zjSPCGCQjYI3iDxCQxO4/wimx6/FFuoZYtClZ2su+PxlRme83FWG2KvYLzhNRFNpRIJhLKxbZuLWVKtYVCSAwgehJH/JrrUFqsiVY9Y31NRIPsoKziJ3a6YruXBMt+bIUZc+jag40maX2SrMLT3blTidJNO59rtSA3cgNH5+TNmE54ef3Rmsa2iOOR3O401Sy3HLFVbdI2YoeBocGSEiwaNxYXkX+ZO5NEOuduLC7Ww0tgAzssPmmxaRLTkoC8DYFjR3W2GyUx+PbiGTNdKPSe7rFqM9QzNv9AQEDA7iLkTgoIaCWUdufMwKClJlxHGeOcuzw2hsMv8WPqrHy+WHz0ZDe37NjfpYsXux56uIkbu7u6vvD5z+9wbycnJro7uxrKCVWtVrs7uzAhKfVjpq3dmqLK5bJi/AQSExCwdxBITMC+hMy9O3mOelNwvIWTLAi87s4uGTiQgu9/9DFXE5/Eg2lIubJjziUWzcWH2JWuNtTudKGwXipBYro7u6587Ws3FhdZOBQ5HH1XhJjLY2MsYnDpDQjYIwgkJmBfQqfxd7sjdwC/XSTceqk0OTGhEPW4VmTa2geefMo5R7iUyYmJ6UKhfqEbG6JtB9DCYHc7gP/1/Cd/8qXLP31uctOSK8vLaMuwK80Xi+fPnrv3rW+zxtlMLeAyTDRkf9xhRM+lBgRYBBITsF+xB9Ok2ZB3QrVanS8W8YbR+eruzi7OYNfjf2rr3xXxuV9IzM+//Z3qU0+/cvc9r977wOt1KEtwqcZUtLK8jMKp66GHWSlOJ0VD8qBd25YBBERgnfACAqIIJCYgoGWwJIaz0DcWF5GCnHPJ1CLgOedwwnCNCPtYmQoIWi3lQWtTzu5ZEvN6tfqL79346XOTcBf9/Z9f+FKdNXCI+s+/9a3xfP4HL7wwXyxCYnTKDKIzOTFhY/XulpLpEGLPBooN2CMIJCYgoGXALRRph4cpzjG9p3s4rpwxYXzPDAw2eoA5qSTxQG3QTwKJtip35q6QGAJWiZbZmO7gF9+78eOPPfvqvQ9Y+sLf//PenupTT9fzt/5wd/Wpp9fe1fXPfU9Wn3r6n/uevPnW+7//lsw/PvL+2x/o/dHRB7//lszKfQ+80P42Sv5z35Pff0vm9gd666w//EX/fvKly1t5MA4eOImpHHy73Z19hkNBYhSEreXYszmxAnYLOl89OTGBnQhzUndnFxYl9vQ2QUH9tokkWkDuX2WaVRKxaOjt5rDzJMam0wIMMNay8Kvy7Z9/+zv/+pnPitD838/8bp0NEZuYxULL9fTgIB7Z9oASyTtdLRRQcOzdPthcsERt2O0etQDpgyJo6tLNJXLwtWrvARQrhPDxW48CqgzQmbb28Xy+VS+ZpnHASYwCqLSW3uqJPHH0mDaL9eeVqNSSVAfSfcBAmh5i1d9YXOzu7PK+ytTi9krAN+TmkkQLOKjF60mJSAn/s6XxbNbudtwFiGeo368ijSoaZCxer1Z//u3v/L/veeyVu+/55Q9X6uwk54+OdxzxSIwNvoyCrVqt4igTHHu3CXo36u8A7BI3HRRpART/vYXwgqilRBGrE2urqzaKcSYSh33nsW9IjGV/da709YVrPBbpPwMRVfJ411MzQYdHslndS471ukZi8k+1PDR+NDZdC9HEEhw24BOTqeU37u7ssoJ8cmICElMul8lIUC6XW0JiUEfzNiFTrrszDvIWsfMkBr0LWiVitPPyJZriprd/Kzf6i+/daKiTcnmBxNhFIaiPvJoydyaJDNgt8EbS82D3lk0oM8jym/RVNEBr08B9zaUmipm6cnVvZlv0MJrL7TrL3B8kxrI/Xm31LLDiyaZwT0tU+3v76oxVD3dRnqnxfD6awCIFvJSjqRW2DlJTbVosNiZyOppbgsOGleXl7s6u82fPab+eMYkD+S9S86UXX9LFrZMYV0tqpueKxAutYsk7T2KIA8RTyg+ZH0s9O41yuVz/QfTJiYn5YpGTYlzxSAyeTFgACaaHmanJgQUkg7cxzBsNd4qAxJBhX++KO8/2MulG7TztG5g3+dSdOaslGvTU8bPKmPRM7B9QFiquvVfGmZ9nppZ0iSR94kY2yw3kRt3js0xClIFXaRRkgMnUQslbTf/czKxyC97a2KDO6CSQbReJuba6yliU48lmrbJaJZtLx5ur2ApJkxfdCePVJ41A2lMSwf4gMS0HFL5VVcVmSdx1WC7vHVOMZogVSGm2E/07iCCxAA4T88XidKFAnBgME7j9Qm4gOuulUqtIjMV4Po+hs57Cv/zhyqaOlrvi2Gs1f7Axm384Bc1NqZQrkBhMS8S+O3/23Pmz51DVcCWYk7YDLC5p6Ujekv4uspsx9O58TnFVhDfIaUwsX9JaWkybrE1JobmohDMUq1Qq2s1Gy9DQ8NAQjQ4PDSHjRSNoxR7CkhUVNaQ4GeNdurlE5XR+bmYW+kU6ufF8XulyIUPK6U1am1sbG7GTMDw0xBtD6bhJEUgflIVbnmqwGSohUy9sjLtiK0Q3zPDZFWtR1A2uN6T0epPENE2R5FFoN0mxDI76vYSi0ZpF3zRBHsG0WTchg5azK3sO6bJVs6WQ4r9Jo1YuJNucUolWKhWeFa7bvEhJJIDOk+TSLpIeZZuN0ssvyrrSrt2sUCZ2vS2XR006mstpdWyed28bQTJITZrtTLQhcW2JmQCZkIiK5lkfRGJwFF0vlRqKX1cPLSCZ66bL8Xq1+rNvfPO1hx955e57fvaNb2693VbdFQteozZrcQoaIjHSqai3kBg+y4TUe7qHKxwra6z3AfVBb3Lez5sax22WWctIlFk6CtmbyNR7feGa3YIqYx1WS6WApsDczKzegTbF3mgup9ajZRD8em97+0mRct60yuNrD6MgpLiO+p8Co7kc7AEWhdRDwWPl7NLNJUrat7o3CZo3KhTp4brYJKJBElkyhd6KskgCehUyJ5Ipduc/mstJLDaqX7hL09QcRfIYqxbbY3DWpmjZCcNmmdF06f1LfwjXyLwo/TWTDsfkWRclF0VFTsvvxHZACZzpsB2dnQ0WmCfA1WiZ6CdpqylvU7ezjbCpMbVgqEaWbi6pV2rIUl09fJYs80PiW6bLXtcTY9NYisvLZKYniRuj2wj9Eng1qDNJDWmx7OwdcrBT1679eMeR7s4u0RQsEeulkrVHNHTEeivnYl6vVn/5wxUvqkrlA731tNtEc60iMZiW6o9806gmhkzj6u2TTzwhEoNqrfd0j7RrmUgS8oAWgpeSrELpnNWSFRtQIMXYTZ36V45W3KtXLglxIUlRr8poEOGUMkgQGEN/b5/VuIzn83rT8krXBlLK8rXVVSvUoyp/m3oFuoDqxSuJBEyZBDtFntuZ2CTDZHo5YxXVaVlW5FVoMxxbroOCQ58bDWH6piamOYqEX1Wmluma5qMMLspPmeuMyfyMzkBimCsSqzzczjzZTByVaOQyH4pqiGCh9ZmbmRUvkXbEG7UGxQ/DKhilNLJToedSWb65RRoaHimULrgAa1G9idIHy2a4kf8yXm73NFuaySiXd3emAVfnvW2ELtIx/ZBiG4IGaf73oEFtZxAVadOFwvGOI5iQqtXqdKFAwBjcKX7jdI9z7m9feGFleRnRWL+wrzPfdRS/Kt/+1898NhpP5ZW773ntkQ/UGUyl0b/m7tr63/rD3a9+aLDRTv5f73mMD/9H5t7vvyWz/nD3j44+qPAw1aee/sdH3k/8mF2MsHIw/lLMlyPZrF7Im/rtWZYj3mklYhTyDvFesOyEtRPDP5KSUakc6zqTVAZJR20oBXBZIwICTUh0is2In9m2rOCnpGfZgHthglBJXMqssSJ2EpwxjERpjfVoOXWy2yqoqNAW1u1ehZJNrsZ1ZF0RubEqgDrxpiamOYrE0XNoQbT5qD7Qclhqlh3Uq9mjn4rlpevQArghtkBdz9Sy6qjw9YVr8FNoPr2yZ9ztqDUopLsICtMtAqvueS66Ip6aELQvcEEOj3hPiaW6MiFZas8A+UVZjYt2ACJMUS6vTkaXwKvEGbsv82P5tdcQF2WR3fVoAbsFxayzYMtuE1nj8wuJWS+VLl24qMSQDaUd0Lnf5vDLH6787Bvf/PHHnn2TxDz8yKZ37bo5qSHUP59EVebstIxELBOkE5ZJXoLjHUeiDHJleTk4+bYQcvWw75mUwvbz0s0l3tJJtlQrwuATfNZLT1cyJv5FVFdhj3FgWIhmolUZ3BusssTV3vNS9kj55GriQ7xBFi4XIU8SfxqF3BKsvkd6dAmypEmAZES5o7WdWc9i6xyjwpK50QqtF7asAfrTvDUaeeQu1VgnRapUKnIrcTUlHhMUPaFjmTLmGIWrEj2EJaTr63AlcXcuAJ5ELD+GQFfTeagSq1xhIBAUetXf26cH1NJt0R06Ju8Z7wGy3bNOISwVXeUiJA9dTiwXtOoltFPW/8YZlYm7kzPpEbfOXx6Xd3dSopRtBF/hfyN9Y1JDruaT1N/bZ3+Ehw247p4ZGLyxuGhtPbjxIg6xVswXi0fvu//+t79julCwJRsS9q1iBvjEVD7Q+8rd92yaK/GgkhgMT2cGBi9duHj+7Dku8nM+f/YcZ5GUwtNjMDcWF/kqpCBoFazpZNM4otY+4syrLOUuL2iKlVa8xORQoW7odWrhKT8ycSEnrJpHMpSNsavlr+X1DgdSZwjvZCWXJ/hVTLYCNSTJYmUEjo/W6zl2EjDaZiLRy6zA8sxGjNqulBXcXoWxXAdW4JkCGz20e1fSTNVDkZh9uSVHm7f6Fb7VLt/6N8lJRbBKnTUT4cpet4+d+JNloGKpzKx4q9UZiujo+WBQspJqCHZ0YrWu5notHsYYOfsnPZZ9LmN3GPaR5V/RZ7pBNCSeeO8nxK+XR8Q659on3lI062blbSOYT+pBbZjekBYr00isvwMGPD0JJaI/+5qI/s0Xi5cuXJQ5qaGtPBFoWoh/+4f1vXk6qWnUP5/zxSLKrelCQSouu1LHO454C3pmYBBVzfGOI5fHxjhLv21DCQg4FNAOfFMbYhR3uS1QJGw0FIg276kcZP+z/+UvGsoFM6GGZ+9CGKMQsn6s+mCrpW+4qqBvtA7t2BSZPs/wpEHJVGnDFFpytlaLRqMDZniSy5XHOTeez+uWqNHNThS8HhuNnS5Rdau1Yly4UdteeVzem22PWWbuPBil/1pen9QQsLbkQwgYTEoBQowg8FiCbxYKl8fGlM2xfik4Xyy+592daAh27O8Ln//8g8cfaOLGroce/sLnP7/Dvb08NnbqPSfr9L2NzvwPXniBNVIWAg8ob/QVGrg6ly8gIMAD+3NOoafE/kjB5nFitkKRAgIOPNDB1FOyWq1eunAxY8LfgflisR6hS+CZ6UJhJ0/HcJCqudBB4/k8R7Fa3qsUMJmXx8bq4RZR9vknX/lqppFYdtbtKSAgoCGgjNBZnKgxqx6kkZitU6SAgAMPziLFfoVHxfmz56ycwwxhi9UTKubShYuUWS+V6k8YuUVg9nJbMyep5zsDG/dl03ajZIUgMSJe8KEzA4OeG5OQqYXFCwgI2BUkkpiWUKSAgAMPgtpF9Q0oXawfDNeHfvvMb9QipwnpW//LY2NeKp9WdHwToPXh8xZ9YtAhtaxnqbCTIxIWi2q1Gh3XB9/7Ph3W1YEyecN4hVn6FnU8ICCgGRzStAMBAS1E7+keT0jPF4vHO47AYziDrf367z37yajkS+IlHP31GNLlsbGthLyrB576ZOuOvfPF4g5wrxuLi54ViSPQsdMVG3TnyL33eavDIk5OTESPWJN0qUV9DwgIaAZpJCYaUCQgICCK+WKxu7PLXoHW2IO79qvoed3YULz40EStFQ1lKmgUNOrRppacTiI6zrbSr1ietF4qkYN608Ly6vXmnEPyUR7GMexWdDwgIKBJpJEYL8tDQEBALKrV6vGOI5ZYZNraq9Xq+bPnPHMGiayjwUVWlpc9XrJeKp0/ey5J5Ee5UUtAn6OmsVYdsd5WHgP9SvnKG1e08B986lOxq0MCyHK5bPUu2JKCQ8wOo3JniuYkEByFMsERogkQOENB3RqN3QIIFaPYItsUhiONxNiYKwEWNopiQIBzjtwCEs+It+lCgbBpNpXS5bGxTFv7Y92PeDXYXf6mwn66UGj5oZgU2tTCODFJPGnrSD+35fEYVscr81j3I5m2duxH+pb0SfPFItHtVDhkgtwm2OzlNqg6UPSy9BSnxAtdurlEWrqGsiLvEWgeCNC6wyHRiX87deUqwWxTiKBdr2jIfsU0YUW2o6vBJ6YBKPpLnXmClO0zpUxLCO9hgM1y1fTWalv3Z72ne6QgwZMXjxZ5hvae7kHd0vP+D6CqsbeLxNTjPlKtVlvrYpJOm1ob7I7Ot5zH1BMGUL4+yvlge3XvW9/GCt5YXOzu7CLSHbSGe8VaJicmYr25A7YIUslaj3hvu0gAs03junK0dvsEZxNoSCmw6TxsNwhtSoKnlGK2nwSJteoWgqhxwHn7eOQdJEbpgQizdjACw7RwUAS0tTH0UmpW2P70h6B+wrsHofxe7BW27zElbQIZy9LzNNlFiXLNbd2fYSpC4JHxkeuYIby01dFoMTilzheLdTIGxcrbOtJP8bjtidjb2qPXxN6tpySnrqLjHfvSl7xFmS4UlL+axWURY5cvoCXg57lNNaebM/Q28+gC+0z91bnPrFQqo7mcfcM0EVC/aVQqFcV9lcoqaYCCl7Cv5ahncckm0dCb+U0SI1uj/g5AYJjWDoqHwEb/S6mZOLY2KUYs6iS8LcfWA//YKMCZO5OpthxkMCEMccrPwFuUaEanbd2fsX1H43L+7DkRGlc7rKSNOxLx6cHf9mroe/zx+kVjq5Qx9Zx/3qa0Ay08et1QNoZvfP1PzwwMeBexJUkXVS6X8ed1NZ8niMuZgcHjHUfOnz0XbEktBynwJMPsOwodaqYWeJ2Lypdkf866aN+oiM8UGqGg6jbHob7a9HWB6JWKiL2rTd6naLF6R83NzN7a2MAuhghwdyrvo3U6Y7tJlyx6xRGAPn2A6uFoLmcdYTX/6pU6LxrEblDvW01vtJ8pi6sl0/pGZyll8ps0J9FFjUTbXxI1N1obqZqSvmqUl6WASWxJVahPWlKVh7mZ2XRzbz2pzmLvsuJ/1x2eNh1FdCvTWtza2Nh0Avkt1TlRylxtuZ2E66ULF8mzUy6X8Qn1LEqXx8aGfvtMQ06vkxMTW/SMqVMdsk0kxrXo6HWjHkKXx8Z+8MIL1gEIW1Lv6R7n3HqpxIFq1DDlcpkDZd7fNvlWH2boneAlwhvN5aQ3JfmJqwnjSqWCHKWG0VxOqZXJYst1CdpYEmPzx3lJeFwtxV5Kt7mdlzYZYyTCvRzRrnZchqSJiDay7jBAEtuRljhapx1UikIadbUGDvlIGSAgt4x9IePRIpPCeD4Pn1MmPrga3eBVSYdj+5m0uORFVmEllfRmKWX+3yAxkEEeBWhXyvsdxb5NeKQtr01xHIWGYSkbsio2tbLl3cyLfSzEzedmZpmCaBlndGi0y3Rgyevv7WN/r8LyerE9tAmlx/N5uCErqqzxNmdp1MtJ1dqOxbYFn7O5Gz0otRPmxtgy0iXyJFGntxHhcz2EV2WoCvUS9USXwE54im6pnlEkbWVsH5RGW3eR4NPTo1obk1WuXl+4pk5qcqyfmhaRhtjTYPuLdrharWZqZ6eJq6sE19h95otFNDRKogSBkK9ro9F4U87j1HNv/Y4p20di3GbnsDZFE5NAeesGpHNJmbb27s4uZS3AF5uVUtYkOGjINrBNUBo7/ST5/fJTlcnDZggWcRnP55W5FiqAvd4lC293JyGwyfUAkiKT6ohza2MDcQ6vUlVWqPGZkjjqUpJ39Xg+rxx/clfw6tT7dunm0qamH6vUSR+gdxc6EsQQNjjlAWQCrXiam5kV2dL1lH5GF5ddoqwWvPCjs5SCN7NYu1pyZtGulNus2L6+cM2m+U66ES0IHbIZvXHUEm2K5WXoY/B7JdcgxRDDsO9oGRrSEyBLBAWWbi4huT2Or8I0Tff4AfCTuLWxoT5LZafOqxXWPrbzSW05Q+CSdv9K3O3uzD1uIVd2mDJPMD8PlWHF6yG8Og6AyCebPMTIWwLnnCXmNntoE6OASegx0zNJ6/xLB/T4Mf9Kk64fzKmT3TxvZOd2JqOnEnxahkRhu8PjWyY2haZfHhuTFwWoVqvzxWLv6Z5LFy7eWFxUxkdE48l3d3qnZhqVx2RgbugW1/gRoW0lMW5rR6+TMjUmwXrPKJbgg8cfQLmiqjiLBAe1fKVarVoP7oDWYjyf109Sv18rL6QGEOwGmO00kpgfrzYqKQZ0zCjqgP2B80LglYJ8TO+/NnheV1P2pSpJ5uAo01KdehVbdUgS2HPydk0ZoAcmEBpw4ugxq9HRS1vrwme95O17OLafsYuLkwAtTl252nwCSJFBJJl9LGJh2Zz34dW0AAAgAElEQVR9wlImSPYmlF3oqawakKHG8jLYRnSmRnM5tR4tw0xJySRrH6NjyGjqxHO5yAxYZZf0Cnb9LPHUOrHYYidJnY+2Zec8Sa5LBrvNckejLZNEdzX1jOph+eohvGJs/Bg8faNdAronlR47oa2MAnbFk82/WPEgNzwzNiQjXER0RPpbm1Hc2oM153rB0ZACUaifXLTvglgg4TweAzjTiybG/j09+Nu28Hyx2KjHaGxAvBQ0wRi2m8S4hNjEm2JleblRDhf1Zfmdp4ekgyF+HX8ry8veLGFail3fgC3i1sYGroG8bO3v2r4iom8VvYf5pa+trrL94BcteZkim6ynnbf1shbtFBJDK55W2HZVbxJe+5h41B8GLqeTpDpRciNfktRCtlpXI0ApA/TuhQCwF7UKG4V7YZlcTdNj3+SWEnj9TFlc7CFcl9iNnaUkvOkTw2taVqF0K6B9IOykpJgP7QZaq6vdv1UupfCyaBDhlDJLN5dGczlWsb+3zxrhIDFQB+nZ4IkITvVQlgj1nMJ2o69R2Nqi2ix7e7Qt/dgqyQnDoVx8TtcKas6tB5YlH4069GDv1KTZr+wSMAQp9rY4CnEX6LUqZL8i07j649UsNZ599tRVachoCHbCu0+m3yY8qFBy4P6SJOoQvXhafGz4I963jXqM0mKdhZvTeewAiXE1C1f9ZpqGBg5iOSIuven5qMvlMvqzHcj5cDiBANPLX8LIMwPZbSTQawHLEfLIWvN5DaYINXlBRMOxyCUOP4GUzvNn3/n2fcVbjs0S/1pt9Imjx2yBpDo1DwSRi+0J20JGygY1fYAW9vVo36sY/eWQi42J2dbb28qFaD+TFtc5lzFxCxGFSbOUhDdJDOojMYn02+wDIZ8GXFKSbmE3zI7fepBM1dyONP4oLxOm4lxnksqw46e2uZlZ8RIMKCPZLFdYVJ77uZlZeKunGfM+j2SzmP3gXlbtaT3nkzqW1BaKkxS5bjuTrhWQY0q6brNOwssjy2Ct2slbAp51hpaivK1/FGoRHyxbgx59eL0Mt1YpKKNkpuYk7xHZE0eP4TakCWGYWMFF+9BFoR6z3j8p0Eml82fP4XYqyQeDsf6/nlBsQhmzsry8rV60XuXSycnVLHYRm6M+9R+9ttafOhEliC+9+FKm5oLNSrFY5XKZz6Qi35TlBGwRnGTmV2YlsXVRiG5ipRhwNd0Ar1O7nb6+cM1ugaKQstma+GVTludiinupOq8y8pOVd4irCXWvNhl93J1Kfa9Or8KU17VeyxJ50QGm3+iNxW7O0X/LHC95p57H9jNpcT2tPJ9jZykFb5IYuQJYvVASLA3EvwS+nCSQ7KMGgeCzdsO6EuVlth5JJlezuVgbpFeG50/fWlOOmKD4I1INFtLf22eVXbaG6wvXkG2ycdjC1gwUJf5WrMa2pTqTHtCp2um49G2BaHKsblPPSv2El4ebztsJ8ZbAHs9L8R2pcxQubiujsehHpa0GxkfNucYOy1GHNQrmR0xXtVnOKhMndHMq4XRiEsip5NmPon9RYtHE8d3JiQkv92G0M00n+rE38vxYhgodjC53083V09UmTmbFskPSVqf/dXd2hbh2AQEW+GnI0SLF63m78QaJsYQoxTlXha10nKrjxK8GnDGHrABODHKGjfIyC9suVp7oq9OqeSTqrBS0uiwRC51zwcV9qhYMxoZNlFGQi1Jm1Kn21LexbWnIKfRTx69SzHa2h5aXRE/c1E94pY30TF3eEtjdeZJbT/2jkF7HbmWAdeCnPzyE0aNM3sDtM5AxrvvW+m5N4J6zfaM2OOfc5MRE7+kefCxwKZXyAAtFpq393re+TcqY9VKpWq1GUynVg5TTRluMLGcpBZsQL5SWVTjH3tUo0pVGzQWYiTpN/20t46O1/a2XSihg+Ovu7ApZHgNSgBoYQdDEK2KfggMxCCyPEuwwQtqBgIOASu0cOIrKrYfyaxWQgt5FjlIjI/GM+cLnP88xpa9MTh7vOFIul5s4dYxvrHdXo44mSaPQZ/QubLxQU9ujkkl3NYGko9e49TRaW6zm5qF3PphpaxfLnJyYiLLA7s6uEJw3IAU6cLCpL+lBgj0Z09wGr1U4vCQGK11D1oF9AcQ5Nr5NzYIHBjrexc9p10P5CQTnlRSUgYn0gfwdu7/j7Zl7/uD3P8V//92lz3LgqAn/FZiQjeHWxJGfKCwdQYGnI2AiMTaUavSu5hB1Q14vlZqYltjJ/JOvfFUqOq0F+ZJs3N5MSFUdkArZItKN4wHbhMNLYrARHDwxjzhP9605eFBaOByhUoxZOw9Eo03B4zmvcPHMhwewoZw/e27gyadcswF5xWO2EnzFg0dHbDxAzEmx7k0tscJYHtYcg3HORTU61Wr1/re/I9PW7n1F2GWxFpv0MSAgYA/i8JIYd6cj6oGBHNGjPgoBuwIveMylCxd7T/d4m/vLY2OZtvaXXnzx/NlzHJPhenOhbKvV6ic+9vHhZ55p1WHgFDpCTI7YTC6tciXBIvaXc3/RHIOZLhRgjZMTE+fPniO3wJmBgYxJCgHWSyXOxvNfCE04kRQQsJdxqElMQMDOQDymXC4T3QQJKkNPtVo9et/9XQ89rMwD0j004f8xXyx+8fOjLTEkgSQ6gmkpKVJiC/1h54vFx7ofacI3xVPenD97buK55ziRZFUs2Jsybe1MPrQpE1JVBwTseWyJxPAKw61EwfsDAgKiYJdPtDQOH+HSK6pxY3Ex09b+pS/+0Y3FxZXlZdx7nVEk1Al7Pvny2FhLxPDOBLtLqYdRNHpKHL5YrVbJITA5MYEfzNt+LZNpa2faV5aXWYje0z3rpRJ5qjNt7cc7jgQGExCw97ElEkP6IVyyU+IABgQETBcKCjrCWWvlRlaMte7Orrdn7rm2cO382XPnz577wQsvyAJVp04lylqmC4Wtp4neLRIDC7EGnYbi9XHmvFqtfu4PL60sL5O8+pH3nMyYHNTwRVEWFDA6d73F/gcEBGw3tkRiOJswPDR08NxjAwJai2q1Smoe/TeaR4k/jErOuUsXLmJL8s4cJSHpKDVnlbdiWtoVErOyvJx0xLoeVyGFtmMaKf+VycnoiSSdF0P1Va1Wj3ccwXUmICBgjyOGxHD2WJH7U055cJRXgY23r5cB2wdOabF8YRG3FViUvOQ7Cm/PH+qZP/jUp24sLmLgIGbMD154ISVP0KZHqXHyaEnE3u2+y9V6mxLObtODV+hd6MOZgUHsUC+9+KKn+tKfjUB4ZmAwpHgMCNgviCExRKyfunL11saGzX7pgUw0+PTZ2Li7ggMZZcgeZG36FNWmoQsINLl0c4ljJsGxaVuBTiUTyalkvTH4+9Z//t+nC4VLFy4e7zgy/Mwz58+eW3j++VhLSrlcrvMo9cry8qULF5s4brOTJGa+WKwnKVIKb7POvPhTnz977vbt28fu72BuoZL4HpXLZUL0Ksd4SPEYELCPEENiCN1j09PEQjHyU4jOziA2QcGeQhMBZJXRkCi06RH6k1BPvLuRbPbUyW6bMyhgu8FZmPS0Sm/P3HP79m10M5Lo88Vi9FRwNEpvOuBGDQVwS6Ejvyrf/ulzk43eFQvsRw1lsY5a0LwJKZfL0JTOX38oZbYxJ00XCiGuXUDA/kJdPjFzM7MpqYb3PkgdvsMtWmKXEkCW9Ek71a9N0GjgHHI+p1xR1qEmIiOTKjnJmjmay+2deWsa66WSHDIIbcfBJbQ1R+6978+/9a1ojmupGW4sLjbntFutVicnJi6PjdUps1PoyE+fm3z13gcavcsDKqLmTgPZG5Mo3cCTT0kBIxMS83y840h3Z1fgLgEB+xRvkhiMR1GRs7a6arNCYGmKVuSJbQ8kiCKmaqVSwdWGK3Mzs7c2NpSKT7kDx/N5mBPpEtG1QEe4cW11FXWF/HKUWdCqH+iYcmzOzcwq66EEpOJGi+tI+tpg6rH3Urk1+ngtOpPhU9XOzczS1kg2e33hmpRetmTUskMuZRsp1RmGZGdDOSbVSc8sZbvNcrPQo7lcNLt6FCyfZRLRK6T4Jvf6qZPdSY8HSRy9QTnn6ImW0hazjygTsqdC9MbCE5PQCJILxkrQleXlo/fd/2icihHp29A5nVjQh0sXLm56hDuFjrz28COv3H3Pz7/9nYbuEjSWTUumV0Lao1gG85lPfxoGk+QzxHH3aB8CswkI2Pt4g8QgZpSp2IocCfjrC9c4Sk2+K1eTqZSZm5kdHhpCkBD5Xm2QC1qMBOHEpp+M2WRRRtAiqyqVykg2ixRHEg8PDY3mcoTS5w/Zj5yD0GBzoTm1LqlfqVSuL1wTS1BmZsldxekfzeXkHcK4GFT0XtJu20S+rpbM2fZBDExCnUaVJRtRrdzLjEhyWhPe39untlS/7dXa6ir/cpEatDR4vbiamckmpmZFPCa3aXb1KMuxV6wJLMVpyU6gzWEuvuhqzyTLpCeEnnPvrts0N8X5s+dQA6A+ITKs5+GLML6xuMh1TmU/1v1ItLaPPPM7pCZoCehSEp1yyXTk59/+zit33/PK3fe89vAjr0fYQwqJwW1l65kpha/+p8muhx6OMhgdR6Iz8LbJiQnPcoSvUndnl3x+L124GI5YBwTsfbxBYpDfyHu24+zLxUXY6UrOIahEVhDbmVoquPF83pNYtzY2RnM5yIG0JvxXJgNkfKatHbWE5BnXR3M5xJWUClCBTFs7sg2NDrcgqvFQdjWxR1XoQuBD1xeu4ZWshhgX5ekG/sux99LE3Mws6h90G1QlAkENUicwt9ylydE8y3WGClWb1ZTwFWoz+62r0U16DuOkXQ1QY3G1ZDfMz0g2K7IS5V4piHrqeMRFzDXJNUfKLTrJWKRWgeMyMzw/ej6Xbi6tra6KuNgh7E0Qy673dM+ZgcHogWeFwkPcShhzxeMxckrdegAYi3K5jLtMNJlzrDh/vVp99d4HIDGv3H1P1DMmehdsiWA2LXSehRK9+Pcvekev7YFqjQhTHX+e9gXfak4n2VsCAgL2LHwSw44cWSKHWWkIgMw3lqyw++dzigOE7o1C9gJpFFL6zRZ8eGjI0/o4QxpkprF+tadOdtOQND2CtAWWZIivxN6LP+z/3975/sZ1nfn9H2lAohMn/iGRCrOJHbGcjhMnltKZ0kEMCdYY06aQomSWDRbWOslg7LqC3wy4dQVls5xZNHK2WZB0IL+ySQJUNmmxc1Gq9osCMyurbxbokGr7YtHiEsW2QNHF6Yuv5+uH5/6Yn/wx4veDATG8c++5557743zv8zznPPjYOgfNwMoFr4bQQ7bdsF960Ow6MEpxIUxZHA5mdYnrOoloHovu1xqQuJzny57onqfAs3hFl1DywkAVC01H+ItjYTvQroPWQENVK5WoieiER3aD/IWLSTkErl+9hr7T6/iR64c6xhuSM0RUbz/s7+/DVwXzzP2dndjwo799620qGHz+3199YleAaefe9jbib6C9xltVdzDY2Q69poLB/HV2k/yFi9nz89nz8+fOnI0tE6dj7FUVQoydz0QM/Dt4o2XvVSoW263W1samF5rguv0ldQBfmiGGnHOMYGBUhGddwFs1bSG20+V32F1oB0Jnjz4PPVnUo8FtKcKQ0hm/5hayGFQV7fa4xPbE9hU/ui28TnDNWDllpY/1pFjfHKuKrMvsyLEmrCnOuK5cVxYs5guL+YKNIqI0xL+wT8CcZg+Q5dumtjLIqr2eSbCjKsezOVEbQXXFFsL6oxo4ZIbCUN7BbpRbyGJNTyX31FsnBGSrjnWgvHLpMkw1tpvH/HiY3veZLz6ZPT8fHVWESfMOz2awv7//6/X3XnzhBQgafnZ+9vP/8fc+v/udS391++f/9fkX//Mbb/23f/D1zlcX6rUa1/lHFy7eeuedQ02gGJ2hGDrvzTfesLYWb94XZCHY39+PPR04Ecr7KMRE8KmIWa7VOMjW68mgANgJwbxBnwU7D6yG+AYrGlgOPvQOoMfC6zUDPigXYGLhQtTN85uge4u+lFv7EMJmowEZsKbYJZRuVGkgqnXstnaEuZVTlD7e8G+oMWoOHDu6anTSdi84TNTH1h+zEdJoZNWPHRgftYdZVcGqetqRy6FfXTIplh5sDmsK6p80us0qLSg5fEcTWZeidc95hoGoNe7EgpHVUdvJK5cuI+1A/sJFdJ+Y444T3H3y4MEzX3zym89/PdbuMq4cSVGSjD1//W/ufPQXv0X4yKNv5T/98tHHf7f3iOv0nIJvFFLU20/+8A8zU9Ozz5xhmyDehTk1MUzJORcVK3t7e+fOnB0i6aYQ4lj4VMTwzd4d7Iw5GQwtLlAw6Ef50u+cyy1k8cINw4nnqcH6XI7MkTAqYAkDOb2xJxzOY3spLyjVOyS7BNG40e48KrM4upgmJZfwis9twzC0LWDlFCep82oO6xSX2H9hBsPy3U4HQ3Vgr/Lqb702DNPBv3Mzs2xhr2VgMWL1WFWr8JbK5egpSAICMWkJfUlzM7MpCsM2lG1qqFtu6Dn4vAKjNqcTC9JZR+fehZ2DI64z3SxLVj188uABRtk8evSpUEB0KgQQvCrjdS15KaATD+rlKym/jjF6l9zb3k46WI6mtvqGDYsx1TDMvH/37rkzZ20hTDauye6EmBRGyp0khBgU6hjbUyINIdNZv33zZv7CRWQlZEKfe9vb6InPPvX0xocfws5x/eq112/c+IN//qP7OzsPHz4cbkLeWPqfhCZdxLiDU7mMCIYXISPB/v4+0luiJeF9y3RnrmM7UK9kz89zahy66mzJUjBCTBwSMQMAA1JKbLIQ/cD+0loLXrl0+dyZszYmBsqGhplXLl2GuMlMTT/5+Seufu97dDxBu6B7tv360ESnBk47nF4iBgWm5ELqExhgcJjwcyFw+PXXbnz80Uc05WbPzzOBw7kzZzGRoGeY8WKo0dRSMEJMHBIxAwCnmDckR4ghwJT5cHCgV0Y0BoZhx45Avr+zA6HDxMvffekl11Ut169eo+yArBna+DGo4OhHxLgBhZEHjujPf/UrHKw7ONTrj5aXn/z8E1R7EHyxbQjFYwdXo2QMYhqubkKIY0QiZjBsZIkQI4JgXggXeElsTwyLAj6wE6DrhSGHloY/XVlxXYnjFT6Ed+n2rVuDqp8+RYzrBtkMZO3g9HSPHj3KX7j4+z/44ZvVKuRL/sLFR48efecfL1rt8smDB5jtBo3GNmSLYQiYzfh4qMO7hBCHikSMEMcMpr1H/4rZ8LzxzO/eucNe1ioYfn7w/e8jgQA6Ztslw/7Rp5QZzn7Tv4hxg8xt4yV4evfOnZtvvQXf0PWr196/e/fDDz545otPek0RDfhlkurbt27RiEUJqKHUQkw0EjFCHDMYdtRPGkIEqCJlAZQKbTlzM7P//ne/Qz4mWi+QLvve9nY/UmboyegGEjGu68FJ0TFWvkD0lF59FUeBCXV++xe/feXSJdqrILww0x2WpB8p5ibmVHgDVV4IcaKQiBHi+EHve/3qtVgdg/E1ECsc1oQ+20b+ZqamXyoUbr3zr9fX1mDRwWQq9BAx26InIBCgM7RLZVAR45KnkGFOJcYJZc/PL9dqOHxIk5//7I+jBpjs+XkoMIw5TwktwjqwZmk+GCEmndMoYhbzBY4wGjprICZoweYnPPWgmAgoU/IXLtKd9PprN+g8Yj/tnENQsE3ZiFiQr33lq09+/okffP868xPlL1z0duQlXxx9SrohRIw7qJwwWDoqsH69/t6f/+pXGC99+9atf7X8R/PPPheN26XIoy/s3Tt3KO8QAoz25PCu/IWLh5EDQQhxxJw6EYP5XpF1khmIYmEup9iZ3zCJcNAMkBram9xPiOH45MED5LLmB52uHS4EV0iS7Hj/7t0zTz519qmnv1cqcf7fWO5tb79Zrb74wgu/Xn9vlDoPJ2Kcc3t7e5e++/I/efXVpATayGGUPT//8OFDtMPsM2eSxAemfrHTw9y+dQtSxsYYceodIcRjwKkTMZyDmOkCklajgsHMwt4ssUvlcm4hy1wNQhwSiJixIoa+p/fv3qWU2dvbY9/8/t27uG6f/fLv/TJ5sPT+/j5iU5hc2kYQ989AIsbbHcJTUqKJHz58uPC187wTGcKyt7dn9QrSIXkeIrTDISVkEEKcBA6IGCQNsDO5eUvWV9e8dAHOud1OB1lv0OsjRd+I1WK2AVpKOCN+1HYSXdkjDMNqpXJ4xpLdTic2za9XB6RrOKQ6iMcYxPN68+BZTxM+t2/dgl8G2X8Yu3r2qad/+uOfeGXGjhLa29uz+avvbW/3Y7RIFzH7+/sYHGTTYkcPMBqe8vFHH7/4jResfEEMEEQJp7Ojr+31127YMVzefDBCiMeSz0RMqVhEwpqkJUhSyESDtEAgm2BuIcs8iCk+mn5gtj/MkAuJYJd4MstbOVogcuvQJcSMS+1WizPwMkE01tntdKqVCp6PNjGh9TExmw9yBvGomUQpaAbRJErYEVIbNlbq8kOJfsAoJMSCRIUFOmxoGsxja+fgx+epJ75w5fLljz/62Dn3yYMHXt6DpJ3Ct+UN+cY8K/wwASRHMv/+D3/IGBSolp5i6P7ODq0sP/3xT5798u9FQ3f39/ehvTBEyzNQAcbH9ByjJIR4DDhgibH5q6NLbNJEJuHb7XSQ7timLB4x0LWxUocIoECxwsVTKtGVo0BJWDWGg7IpoJkuG+sslculYhElVysVChSk6XZdSedM6kpMgucpJKyMuBmUgF9LxSLyZY7SUOJUgSAPmx4Ik6ZgxDK+o9tGvkPkan7/7l07sVtmavprX/nqhW9+i1kkh8AqGCti/u2f/dnsM2e+8PczGx9+OESxf1qvf3n23FNPfIEHiMojqhcpviGGYIjChDr4FxqOQbvv3rmjBAJCnAYOiJhobmdPuKAvZ5fvnFsql20i64zJ6jwKMFew489MTUO4wKmUvnJSgTgW/g2aAZxli/kCjEk2ZzUkCLQOFRu9afjX7pHrUPZhRzDbwCTDNbFHGnKEGAj6iWB0sT9hYpjYOd9cN2cQDTMvfuOFn/74Jw8fPuy5R3hnXn/txvWr1zCdzL3tbU7E99+//RJWeP/u3V/eufPmG28MdDi/Xn+v8O1vzz5zxs5BF43exS4wR0700HDUKfHOQojHkgMiZjFf8MJZ7JLdTodPGQ4ttnPwwx6TJCbarZZnH07pxdutFkwa2BHUBgRHtHxv5VioXeAgYyFBM+C/FCLOOSsy4I3CjqzxhjYqqDqss1yrYUM447BfCJekugkxEJzyDiOH7+/sQFIwTMTLP4Bp4vB9b28PkSLMIpSZmp5/9rlXLl169xe/SLJeYL4ZpD6AXQTGHsia+09/CdHHSKno7T2Wf/e73/3Bj3704jdegN1l9pkzmM/m9q1bmalpKhjE6NgNIcJw7J6dBgcuA4wQp4oDIobWgugS9NMwh1CpYGgxfUlcbZQK0T3kurEmNnDEM2BEV04qFqYjxOvYw4Q8gvqBWIFdh7YfZywuWBmRy8u1GnYHjTI3M4vQGegb1AcT0kBdQfEEzQABMYjCGT0CWpxOMB4HE8nAr8RJ7Ww0K3MUWMMGVuYK7965QxfVU098Yf7Z57770kv/8s1/8eEHH1hBgDX39/dvvfPOhx98sLe3d/3qNRT7yXNZuLRQARZu+eg/fvTzn/3xlcuXn1/IWqMLZuDlahhSzn9xONnz83YQFubLefvmTSaWsq40IcSp4jMRY0Nfo0vslCqI5wiaAZZsbWxCIsAckhTnweFF+CTlgl7MFyBT4LsJw3CpXMaSxkrdk1nRlZOO05perPVoqVy2x+Wcg8LgjmygDE0yWA3foVFgicktZLmhHX3dWKlD8TDyJiWCR4ihgZGG/9LJYtdBr89/EQIM2waMK56myV+4eOXy5evXrr1+40b9T/7k1VeuvH7jQAYDjE7CmOdfr7/3yzt3lmu1f1oqXbl8+ZvPfx3T01lXESxGMO14g5Igy/jvve3tqG0JY8vH12ZCiAnmMxEDb4v9zS5BD21HMtsZ3krFoh2AMwqwVcBzRCeON66biiq6ciyeJ8t6nRgmjJBkHgsPxIY226FGVEKIesH6jZU6l9sAZMQ+OzMaXCG9Yuzs7++fO3PWDtiB0SUzNU2bivX7uO6gp/yFi5i3F+IAU9ziV2Rb9BzB3uc3n8uk/ArzDAYoQb7AbIPki9evXstfuEhDC0QY/8VsdYgB4kHd297Onp8//OYUQkwAQ052F1U8jxntVosjxjW5izj5wHPkxaNcv3rt+tVr7965g1n2IREy3VzZ+QsXESfrnMMsLK4bNWyzGSD+BvG893d2kBQaDh3YbH7zuUz+wkVv6DWmfoHdxZNQGFKEeW4+efAAcTCoEgrk7jArTFS1wGJ0BK0qhDjhnLoZe3uytbEJYwxCdDkOS4iTyd7eHiwWMKjYnxBTAtmBKfwxIxziaZB+iCOPUBQEBDaHgnn75s2UaNn7Ozt/8/yLSb9ySBGNK2/fvHnuzFkUSHsM5u1Fle5tb7Oq93d2IM48/xHcTIinQVGK5xXidCIR4wOPz2K+AD+RIlfEiQU+IHhtkiavQ+hJbBAJMkFmz8/TAwVbCMuBfcVuAgeTDYi5t739P79z2Zb57p07Xowt4myoNrLn56mTOCA8dja8+zs79G153Nve5nBxDUoS4tQiESPEBINc0JluzoHYFTCUGp4dzKILseLNueLllcS4Za80aiYKi+tXr/31P/wmN2EcjLdh9vw8F8KpxB0hLgc6DD4pGIqgUaJFsRC4w6KT9gohTg8SMUJMPJyMPykdNKe4pfXCM35AWFiDjZUdBCObbNzMuTNn7z/9JZbA2Wu8DZHRiYIJmQGs6kLaAYTsZLq5kGKPBTMXZ+Lm+hNCnDYkYoR4TLi/s8PRy9F81EwqhDAU+xNiX6yCwUT+UUMIw3KRmQhGoN98LsN56pAsyZpwMBYpOl3N2zdvMhakatwAACAASURBVI2AV5PXX7sRnbEXE99hqNQrly5rVhghhJOIEeIxA+N96PeBF4kWjmjwL8SHFzSD2BcUkj0/jzHSWBPaiFkYb9+69ehbeYToQqZgUmCE5SLiGHXgEG5is1Lb+lt7DIcsQbskmZqEEKcTiRghHlswAR1GREMZ2EgUztZPGQGvk1UJnBoYH2y+v78PefTpvy9fcV0xhAgVFI7MStFkRnYhtkKoL8YiuW50DjIoof6K2xVCxCIRI8TjD8YwM6TXTkaHIUjXr16DpwnRsunOGvh0Pktu8PIVfMmen/ciXaJgrhrMsIdIXobpsD5MpCDtIoRIRyJGiNMIJo+xH1pHYAiJHRaETJBQG1QYFDEYBoVwmdhtoZawIaerwZhtmVuEEEMgESOE8GHmRbp+EGqD6BboGHqdIGLu7+wgRIaRNBimhA8WappdIcR4kYgRQsRAHcNM0W/fvEkXEibYxff9l69gZWoUxNbAT4TAXikYIcRhIBEjhIiH0iTWPfT+3bvQMf/lGxeTNMq97W34mDQlnRDiMJCIEUIk8smDBzaLNabLow0G45v+MvO0VTCIDuYA76Q564QQYnQkYoQQvWH8r80Qub+/f+7M2f/0pee4GiaJQfokBeqKx4BqpbK1sXkYJecWssouPDoSMUKIAUB4LwXK2zdvMgEkMk7nL1w8vtoJMR6CZjA3M3sYOYAbK3XYKRsr9dxCNjM1vVQu97/5+uqaMhNbJGKEEIOBmXaZGYCT3WHskgww4qSxVC5DNyzmC7udTj+bLOYLQTPILWRT1t/tdBbzBZTcp6oIw3BuZjZoBov5AmpVrVRyC9l+j8Q5rLyYL/S/yUAlHxJDnII+kYgRQgwM5pKBZPmbwnfzFy4iO8Fx10sIn2qlwqAuSId+tkKn21ipJ60QhiEVDEpOWdluBetLu9VaX11rrNQbK/WBLDGlYjEzNb2+utb/Jv0QNIM+q7Fcqw3qXxvuFPSJRIwQYhiQ5Ch7fv7+01+6feuWDDDilFAqFselIRor9a2NzX7Uz1HSbrVYpTAMq5WKtZ0s5gtJoTyNlXrQDI6iigaJGCHEkCDZ9W8+lznuioiJZLfTgV3Bc8dgoY17ZRwJbQDw9WSmpudmZtutFhcy3MQ512615mZm52ZmwzBEKAm9MLCjzM3MlorFuZlZdtLYNUwF1vHBCrDw3U4n1kWCnS7mC7mFLHdHx1NjpQ5jDA92uVZj/ZNEAONgMlPTy7WaVyYbamtjE7/i6LAarCDYL9bHLoJmECueoFpgIsLm7VaLZ4clt1stlAZN0261tjY211fX2BSsTNKO1lfXEHWUoor6QSJGCDE8+QsX/zLz9HHXQkwe6MvRveF70AzQR8LOUSoW0d2iT3XOra+uoV/c7XRyC1n0/Y2VerVSwa+lYjEMw6AZoNNdKpfbrRb+oqdkZ1wqFhsr9XarhS4We0SkLftpqwOoirBCGIZL5TJ2Z1dgyMv66hokGnr0UrGIUU6QLKgwa4IvqAbLpIWGoTkUIq4rJryGoqOHAgKHHzSD5VqN3isceLVSWa7VsKFtGQpBlOCFHqNAHCb2vr66Vq1U0IzYEOcFlUna0dbGJrXLUrk8ii1KIkYIMTyvXLrc/sr8cddCTB7oTWFdgBBpt1pQFVgBnWUYhuzh4Hxxzi3Xaugvg2bQbrXQ3XI1uwQv+hAQ6ICxAkQM4mrXV9dQbKlYhHVhfXWNK+92Osu1Wm4hC/MJdQmsI9gpK2YPCr07+uncQhY2IXhqrLPGM5lkpqaxCS00S+Xy+uoaxATMPzgEr6HsF6oZqA1YsKwtCt9p2YJgshYXO7DcOrxY+d1Op1qpVCsVqi5AIxM0SuyOUA5OIvTfKIPYJWKEECPBBJBC9A/7e9gtoqN7ooNlYFPhtvx4XaBVCRgHhMK5HGYDeJGWyuXlWg3dMIdVs2QUgqBd9OuoFcQB3UBUDzwo9Na0uFgrBY/CGZMJgMUI3z2jEXp92FSSGoqbsD5cDhuSlSnOOTjanBFMdAZZF49tYVt5rxCUA43lucyiO0K14RFbKpdHGa8kESOEGAmJGDEE8J5gbA68M/ZXGkIAo2TwL4JR0NFGIypsRwv1QLcUlgfNAAYA9NncETwv3neEbsDyUSoWsTLUDMN7PZfQUrmMg4KIQSXZT8/NzNpGsMdFfxmUEAtHZw8x4cUUW/MSrVOUYlgHMg5hK15IjevqPFQPagkSzbYnW5hV5TArFIJmhDEJ7cxWjd0RikLY0IhDuyVihBAjIREjhmC5VoONwUUMEu6gCwO/bm1ssl+0AbO2uwXW2ICe1VuOgAz8S/1kPTvoxemjYVSK9R9BrMCfxYot12oca81DsEeHjtxWD308DRWIy4GaweaL+QImrXEHLRleQ9F6VK1UUDEcOMQN1rGjo7c2NquVCn1tVEKL+UJUQbLyXM7dUXVtbWzCBLVULtsB57E7IqOPuJaIEUKMhESMGALbz0WnHqHVxDkH9UD3Df71xgoRa1lxznHkEe0Brquf8N3Gz8YWC+sC1kcH77oxJYy39RxP3AudX7ZkO/7Im40mt5CFiYiFh2FoN4k63dhQWxubsItAtbC57Dw01moFYYGt7C6sZoq2NpdjQ04GyH8RxmR9bUk7YiuNOMJcIkYIMRL/65/94O/2Hh13LYQQpxGJGCHESPzvd27/3/9w/7hrIYQ4jUjECCFGQiJGCHFcSMQIIUZCIkYIcVxIxAghRkIiRowLb1yMED2RiBFCjIREjBgXmDnmuGshJgmJGCHESEjEiHERHWstgM0DICwSMUKIkZCIEeKQ4PS70RliYmHO6pR1kLSIuazHU9HjQyJGCDESEjFiaDAHHaZBw6xox12jMYAZfpkL2uasHhTMO8c55dJLZmKm9D1iouSgGSCRwih5i04CEjFCiJGQiBHDgZn+7YSw0eyGE0e71YLthJ9R3EB2St+eJWOqXDtbblKZuYUscz4cGYfkK5SIEUKMxP9p/GL/pcv7L1/RR59+Pn/71ttDXGaYjJ+z5tOEw8QCA7G+uuZlUrQ/jdEgVK1UxqXMkHx7LEV5NFbq6bqHmRP6Pxbkv7SnJpqqcyxIxAghhDhqkH4IoR6I5EjpIEvFInIrcgmzFC2VyyldO3tf24O2Wy1kFGLPDYMH16TvxuZRCsOQybTbrRYTOcG/4yVtZmmMZeHxekfKqBdbQ6yGMlGf3U5nuVZbrtWgvWy6SsS4QM8xxoXF2iHrbA3rb4JrKUVhIGX3bqeDrEyx60QbB0mdePisMM1v66tryDyVdO76RCJGCCHEUZNbyDrnmPe43Wqlv+XbXNBImIzvSPgcuwlsKkxGTdML+3J4N5bK5VKxiNVKxSJ0wPrqGhYicAQ/MS800jQy5zP8OM65MAxzC1nUx6anZlxLY6Vu9Qf34rqhKqgeMiliNfz1FBVbo1qpMK4FpTmTjJoVc8YmBOFFAQfxYa1cHjYfJCoWXSfaOJ624wxAGEWPs0a9OAoSMUIIIY4a2iTQk9lc0LHYdMdWkaSkQaa/KQzDxkodCattymikXM4tZGkm4UQ1XM2qK8TSlopF5rJmHwz1sLWxWa1UOESoWqmg+0eF0a/bPNvIp42FqCGKoq3Cm/2P1iPGl0AqUUCgqtGKwZCTW8hCOy6Vy2EYLpXLqJ5N8e3RbrWwievG3KScINs4zmQIR3vi+26ng9WqlcpYvEsSMUIIIY6BxkrdeoXSwzJgWsB3jtbxlnugTP6lZHHGuxE0g2qlAqGzmC9Eg0+j6mqpXPbWodRorNQhy2CQoCUGVhb8GjQDq4qgb/CFZht4grAJ9w4ZxKNGC3gWpqSKua4DDvPNWMnlDlq5PNZX1+h7gs0sdrXYxrH16Xl+h0YiRgghxDGwVC5DPbiu0yQF9t/OOUZmwDOStAmkAN74WT5MBeyPYWmAjWR9dY1KwlYyGjrjrUOpATdKbiGLIUL0ecHjAxmxtbEJ2bHb6WCnCCjhyjSQ2O9L5TJiXyCMeNTWNBKtPCu2vrqGKsE7BsnCclKsWVZFVSuVpGjo2Max9WGFYXmCW20sccoSMUIIIY6BuZlZhqmmv+JbQYANg2YAWZDUrVqvDdQJvsMcwr4ZZg8bUeuVwyWwaiAG1ltnuVaD0Gms1O36NG8s5guMLLErI74YZaKGVm/BfYO4HNQZf7my5waK6jnuC3uBBcvOhgfDSYqZhEcEfRa7TlLjsCmCZoAKw+SDvzbUZhQkYoQQQhw1NtgiJTgXoP+2//Yc8YswF37YScP8QHcMPCz4iX0tsUpot9OBaSfa9bLn9pw7HNZkt/LGK6EmtIUwgNeG8XLXOAqGANt2i82dyYohTAe7tg64rY3NxXwhZTpgDr9KcdvFNg7UEj8MvuFQrHFNsicRI4QQQoiJRCJGCCGEOHS2Njb7z4I0QWAqYQYvH/HeJWKEEEKIQweRuT0H+EwcGHLlzR94ZEjECCGEEEcB56F5nGCIUkrk7+EhESOEEEKIiUQiRgghhBATiUSMEEIIISYSiRghhBCnEQwXQpAK0iUOUQjmPsGYozAMjz6y9ZQjESOEEOKkgIllMRSZuZEPCUwy21ip73Y6zF8dC2NXMVmw9xOTGHAaOnFkSMQIIYQ4EWDGETvTq5fRcLxAmiyVy+lSyU7+u5gveGNw2q0WCkGCpMOrrYhFIkYIIcTjAHIJwV6SpCcOe5BzY6XeMyXQ+upaz4SXok8kYoQQQhw1MG/AC4PMPoxNgRBBumaEmNDHhFTMSWUiTbRzbqlcjlUq7VYLyZKoM5CP0NYBKRitEQg5F2GJsTYb+phQVeccMlQzMRAyHWJlJnlm5iDuaH11bbfTkR9qOCRihBBCHDW5hWwYhnDBlIpF5C9E3mbkUFxfXYPaQA5CZn5Ocv1sbWza3IqxuSHpGKJAwU6xd+SdZo5rrIMM2KgSvF0QKBAr0C5cgbIGtaVCgrMJKzP4BjYhVHWMCRFPGxIxQgghjppSsYg01Eh3THGw2+lUK5VqpcJeH7P1IxMydEZsgTaDNJNCxwJJBIUE4w3EEywxcPTYGfSrlQqrx4AY+q3CMKTiYflcJwxD5M2GfioVi/Rn4UgRvDzcwCjhJGKEEEIcC+j7cwtZiAnvV+gDrGY/SaG+uYUsjRmL+UKS1wlOnKVymQE0dC2VisXFfAH/UojADsRtmfkIKod/qUKWazWsA+3inAuaAWQQdk3zjBgLEjFCCCGOAQwLYhgKFqLvR+AIV2PcCT04UTJT0/hiZUcUxKlAWHgjojndy26nA10ClUMH1tbGJteH5QZGFFQVWyG2plqpQNw459qtVm4hi4OCc4p+JUbhKCBmaCRihBBCHANzM7Po5m0ALC0uXEI1g2nlUkpDAM1ivkC/UhRry0EsDr5jpDQDcj3zD9aB+nFdvYKF0CUsuVQsYtoYRhkHzYBWJeyUh4y/NP+IIZCIEUIIcdTAPsGoFwoLzKJL3xAiZvhJsVgwqDYpaAbYUUIMBHYHQ4arlcrWxmbQDGxNXDfGxR2cOYZhvKw54mA4kMqWHDQDKB4IMo5UGq4NhZOIEUIIIWKBbwhuIOvzEicHiRghhBDCByPA4WaCkyjdxiOOBYkYIYQQwgcuIYTaIMJXyR1PIBIxQgghhJhIJGKEEEIIMZFIxAghhBBiIpGIEUIIIcREIhEjhBBCiIlEIkYIIYQQE4lEjBBCCCEmEokYIYQQQkwkEjFCCCGEmEgkYoQQQggxkUjECCGEEGIikYgRQgghxEQiESOEEEKIiUQiRgghhBATiUSMEEIIISYSiRghhBBCTCQSMUIIIYSYSCRihBBCCDGRSMQIIYQQYiKRiBFCCCHERCIRI4QQQoiJRCJGCCGEEBOJRIwQQgghJhKJGCGEEEJMJBIxQgghhJhIJGKEEEIIMZFIxAghhBBiIpGIEUIIIcREIhEjhBBCiIlEIkYIIYQQE4lEjBBCCCEmEokYIYQQQkwkEjFCCCGEmEgkYoQQQggxkUjECCGEEGIikYgR4jGhWqmsr64ddy2EEOLoOGoRE4bhYr6QmZpezBfCMIyuUK1UMlPTWxubR1wxcQT0PPtiCNZX1zJT05mp6dxCdpRydjsdnJpxVUwMR6lYxAnNTE3Pzczudjr9b8tbrFqpHF4NxRgZ5XQLd/QiZrlWw8viYr7QWKlHV1jMF7Y2NpfKZefcUrl88tXM+upaqVg87locJ0EzmJuZxU0Ye05Jz7M/Cqf2RMzNzC6Vy8u1WtAMRimnsVJfX11bzBfarVa71ZKaORZ2O51SsdhYqVcrlcZKfdAujXdBbiHb8z0hDMPcQjYzNY0rZ7fTGftdedJorNTxpFrMF4JmkJmaHqKQ3EJ2xHuNjHi6k8Bh8nnYWKm3W630TXo+xoco82g4ahFTKhbnZmbnZmaXa7XYlloql9GI7VZrxDfLo+Ex6DtHcUPsdjqL+QLuPfR8EKCx9Dz7o/AYnIjhgOVyuVYbUfG3Wy28C4ZhuFQuyzN1XCzmC8u1Gs5FqVgc6EQMZIlpt1q49xsrdWw4rr75ZIJHBLRd0AzQUEOUM0YR4w6e7vXVtbGY0JbK5d1OBx1oPw/Gfh7jg5Z5ZBy1iGms1Bsr9eVaDcIzugL0YKlYLBWLE2FYO1GnczhGETFw//EDDZqk0Hue/VF4DE7EcOANqZ83756UisXFfOEw7GQpyOqTwmHHOeH+XSqXS8XiCXmxPjxgduLnhIgYy7hETLvVmpuZ7f9e7ucxPmiZHlsbm4d0mx9DYC+s1ujPjn7vIspRBoTq7AuPifAaHxcK1j5VjEvEnEAQKHIYJQ8jYuA4t55F++tyrUbXWoo1xXZjeJVETBPNoXirhtuSob4QjLmFLIulhOS5D8OQoVLchRdS2m61+BNWZpnU5ih5bma23WqFYVitVFgyFCWUqd0LXGAozcpYHgWfR0Ez4GuBNdwlldBYqce2alI5znh/beN47ckjRcVimy56mEEz8M4Oj8vehDBR8jqxV0Ls2efx2gd3qVjkBWa/s63gnMpMTS/XarGHn1vIsjQeCyq5vrrGn2Kby5krxx6mMxceDdTOXDzRs7ZULnM12B68ujkTosvA59jrFkZdHjK3Sn879NrcE5E874iJia0Sl3snAn792M2jt6c7eJnlFrK2JtH1Uy6/lOdGUmmxV3gK9n6PHnjsUSdd9rHPE2eumfR7M/02abdarMzczKw9NNwdmUg0fUoMhLcvVgzNaBuBThnvCkc74Cq1p97eEXansc8xe37h68T1bzfs/zbv5zkW7WWiR0GXij2t3nOAbYt92Tqz9by7GPD5mX66Y/GuVVtV7yjQ2tEuJqlbTzrL0e7YXhv2XNtrko8UXtgjmgAHFjGNlbq9XCBZeFSwNeEw8LxIsvDb84pWwDs6LywsxJkLmgFaHzc8T+dSuYzlOEm4BGEaZfWwMm5y5xx8zLQHokFRJurDZ8rczCzrCQMarwnICPzEhehTcT6wCQ+WdcDC3U5nbmbWthJ2nVQCjPxYbls1qRwcuOfjxE9ee9rqJTUdI8546/IcIXKi3WrxuWNFjO2flms1eyXYs4+HlF3Sp4hB+e1Wa7lWQ4iivX/4TEGroim4F7ifuTypuVAsKoMnHcrkhYcVWHMrYhgk6501uwmu8Gqlgqczu5lSsYhHW+x1y0bm1WgXJpEiYrg7VJsn2lZpqVzmWfZOxGK+wF1XKxVuHnt7OhPWjWZJXz/l8kt5biSVFnuFJ7UYnvX2eL2rMbbRki776PMEy+1bU8q9mXKb4Mq0nQQfC7EXlet2S7w4F/MF2w5sWKyP58/WxiaeTrYbxn3EQmzNeUGyg2AJrntXYtuk55g9ZPSI/I5dDHSbp1xIKb0MQm5d915zB0VM0nMA3zHczyWIGO8ujjZaylMxCmtlJQUX8ihQHzzruNA5t1yredctz1rSWebRxT6ucRHy/C7mC7wRlsrloBkEzQCtN3oMwJCWGHvP2FZz3eawYjO2kOi7OKUZ5BvuH+8lAL46GkKshqUKQX+AvoGvO64rv1CUfT3iO7FniaH89J5cqA9fDqjfraLkCW63WrudDo8CrYGqojKNlbp9s4yWwHraez69HNe9B1B/mOu9d47YB2Vs0/ENJnrzR0vjTYgvaC6sbA8n5ey7/kQMpAbrZl1UaB9cpfYhhQ0ZQ2cvnqTmsqYa1/WFJ1143jGiHOwOTw3sBR+08FK5zG3tK46N74let3yv4hMq08fgzCQRgzOFlyostDogtkr2RGxtbCJYm6YgbJ7USnZ3tntOuZ2TLr+U58agD4dYeHlHLTFJjZZy2cc+T1ycJSb23ky/TfC44PmyryWxZxCqbm5m1lYbZ9PuCwtxDZeKRZTG+uNR7xktnHNhGAbNgFcpnpbOucV8AUt4c6H8lOchDxnKBvfLcLd5/88x28t495ozj9+kawx3Og/H9bLExIqY9NMdC/smvFXi+eNZYvCr1/5ga2MztltPOsvOWKGij2u839qnH98AdzsdtrB9lRqaYUSMt29PxNhf+xQxgMoXSs1aMtDceDEKw5DN4W0ebZGeo2Dwumzrn+kj1AuHjPuK7ysWq8H5/soXOx4RLnd2mbElOOdwyFbf9CwHDym8puAneyKS3vYsXtPFvsFES/PcSXw58EYzRs8+3qej9UkSMWh/VBJXiy0TR43bFZ1W+v2f3lx2tajLJknEVCsVPBdQc5QZ1Rme/wX0OaAAtwOPNN3lnGKJwZWJd1l8j9YzScSwBTgzQuzmtpXs7nAU6eu71Msv5bmRVBro+XDgjuh99jwpsY2WctnH4q2Qfm8m3SbLtZr1Jsde8N5FxccXjHzVrqvIXiS2JkEziDYCWgAtyQPng5oHaFsGb/PtVss+K1Keh6gkSvYGNg56m7vUCym9l4m1xFjsNZY76CSNFTHRkl1EWCSd7hQg7DBWsVqpUKe6bp/Cynj78i4he1fGnmV74NHHNVqST7+kp8pYGEbEeHedVznrXbL+l0zXcYifYkUMbIYwXURPbak72pB3RXRzb6FnjsscdJlzHSvDeXTQ+LFNjwvFs9RZrARh72IPitK4VCzGmtRsCd7NZi+jpHLwQIe9Dt38oCLGNh3W57t+ioiBiZ4/8ZUUjR9bOJewDta4ne5Osu8cXidNmyemUbHm0EwkCCC9uewe+xcxqANe/mDSj72Wog81d7C/Sbpucep5pKVeY3FTRAzbB/s9bBFjdwcTY0/Rk3L5pTw3YkuLbZBYuCN4ya0nJb3RYi/7pOfJ0CIm6TaJbsUKsN3sBBa5hSysSq7rFqFThjXB8ui+kro3+2rXj4hJeR5CnqI0uH2Hvs3TL6T0XoaHlvSGY6+xXRMX5XmFhhYxnssviVzXFYgnj42q2e3OZokO2tuXF1/fp4jBGeG55tGlPP1oEos+94ZjnCLGmrPwU7olJnMwvAsXUNVEHnFlPiZYgZ4iptoNo6MZGa9oCNnhA9dFeiYeHY6LZ86GxeUWsrzWe4oY3rqxT1ic0aFFTFI5eIjQDjSQiIk2HV+S4BCNFTFwo2I6u+gcA3hC8d/o2edLIV7FeDZ5UWGn/O6MvybWZssb2Hou0Cw4FmfexdObyx6FvVRgFLVHkTHTbuJlzlrp7HOBz1lGA1jY36Rct7gM7N3XU8Swtl7702nC2c/s/cWVrYjJRAIhMwfdSd7ePalndxfrCLMOoPTLL+W5Ebt3F7nCk8COlms1TCQIvz5PVnqjAXvZJz1P7DXj+hAxSbfJQCKmYbwVUFfWKIJrzD7Z4DpnbI0VMbGOBtft+dxBEWMvpPW4KK7o8xBVRVGey2Og27znhZTey/DFFQrMdgfR54Bn9Io+mjImfDtdxMSe7hTs3eedEbQ/KxZ1XdnCPRETe5YxcwxuwNzBeKmUpx+e27S3xZqiB2JsIobS3rP5p7uTog423sneqbWOt54iZtfEHDW6IYToDHJdZzAabvdg6IlnQdnthoNFPWj2nSNdxLjuTZVk67ZBT7El9CNivHLQgLzT0kWM7f+iTYcbkucXpl1PxGSmpmnG8I4dwDlqGyT66oa7CDcDnwKoG1qg1I1gpcvcTspknxT2VQ/PXxwgRM9u15tOo3d6cxErYniY1gLvvXhlDo40sc+FdTOzaoqISbpuWQGex35EDG2NbH/0THjW0y8TfXzDlWADe9dNLK3tMlFayu2Jp1vK7rz1e15+Kc+NaGku7gpPImgG6PDsjviMTm80YC/7pOeJd82k3Jsu9TYZSMR4b9VzM7PeTmHatJ0Q7jWIAF6E9pKOPmTQdBkTDGFXiH1yusjzEEYF/mul50C3ec8LKb2XyXRH0tHcyNCW6HMgKpqtiLH3jjsoYrw2STrdKaScEbqTeLzVhCBiFxExsWWiEWAA4zuVVfmxTz+4uta7UWUpk6P2yfgtMVaipoiY6IA3mjRdnIix//ZvibGt3+jGP3rjITNmkp/MwdHIiFjMHRwH67qqnMX2FDHYxJrdLNDaKSX0KWJsOejwUp4v9pBzB+dJ85qONgNebZ69l15kFhvtG/CIsf96Z59PB74W4GYIzOjH9YNjiWHJtIdv78+MMaV6hnf8ZGMe05uLeIKjdHBwvjPXmPcOys2jlpjYp1L0pdm7bl33CrEujHQRQ4v9cq3mtT/OOO5ciIxYS4wNB+F7vDOWGBononu3t2f67rz1e15+Kc+N2L27uIdDLDhMtjmECxuhn6Owl33S86SRMJ459t5Muk2GcCcxIt5FvMDskGwnRBeJXTN3cPo47/lWrVTgiWMJ3sM2NorLex56WsrGwg90m/e8kNJ7GVwJ1u3Fn6LPAe+OsLIviExL4bWJN+w59nSn4J0Re9nvmuhalzqc28VZYqJnmQ9kaxGwIib26ccLqacptE/GP9kd+hKq1CQRI4QQQoiTQGOlDvMb/u0p8U8OYxYxMKlluoPi2hOS/+gxIDaQTQghTiBwtI3uShBjgXFyMIPZSXdOPmMWM4TVHAAAAFpJREFUMYvd2UVhcEuylovxwogqtbYQ4uSDMJdMJHhOHAuc0IUdtx1lfMI5htxJ4jBICbAQQogTBZMhHHdFxMQjESOEEEKIiUQiRgghhBATiUSMEEIIISaS/w9XZAxoG6CtwgAAAABJRU5ErkJggg==