Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

196.  197. มาตรุทีรฆอายุรโชค

สัมพันธภาพ

-      (196) – ศุภเคราะห์อยู่ในเรือนที่ 4, เจ้าเรือนที่ 4 เป็นอุจจ์, และจันทร์มีกำลังดี

-      (197) – เจ้านวางศ์ของเจ้าเรือนที่ 4 มีกำลังดี อยู่ในเรือนจตุรเกณฑร์จากลัคน์ หรืออยู่ในเรือนจตุรเกณฑร์จากจันทรลัคน์

-      (มาตรุทีระฆะอายุระ – มารดาอายุยืน)


ผล – มารดาเจ้าชะตามีอายุยืนมาก

ข้อสังเกต – สัมพันธภาพทั้ง 2 นี้ให้ร่องรอยสำหรับหาการมีอายุยืนของมารดาเจ้าชะตา เจ้าเรือนที่ 4, จันทร์, และเรือนที่ 4 ต้องมีกำลังดี และไม่ถูกโยคหรือการร่วมของดาวร้าย แม้ว่าเรือนที่ 4 ถูกเบียน แต่ถ้าจันทร์เป็นจันทร์ข้างขึ้นและอยู่ในเรือนมิตร ซึ่งต้องเป็นเรือนจตุรเกณฑร์ หรือเรือนตรีโกณจากเจ้าเรือนที่ 4 ก็พยากรณ์ได้ว่ามารดาอายุยืนเหมือนกัน.

--------------------------------------------