Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

198.  199. มาตรุนาศโชค

สัมพันธภาพ

-      (198) – จันทร์อยู่ในระหว่างขนาบของดาวร้ายหรือถูกดาวร้ายร่วมหรือเป็นโยค

-      (199) – ดาวเคราะห์เจ้านวางศ์ของเจ้านวางศ์ที่เจ้าเรือนที่ 4 เสวยต้องอยู่ในเรือนทุสถาน – (มาตรุนาศะ – เสียมารดา)

ผล – มารดาเจ้าชะตาอายุสั้น


ข้อสังเกต – สัมพันธภาพ 199 จันทร์ถูกผลร้ายเบียนทำให้มารดาของเจ้าชะตาอายุสั้น ถูกเบียนนี้หมายถึงมีบาปกรรตตริโชค หรือบาปเคราะห์ร่วม หรือเป็นโยคอย่างหนึ่งอย่างใด ถ้าถูกเบียนพร้อมทั้ง 3 ประการ มารดาจะตายทันทีที่เจ้าชะตาเกิด สมมุติว่าถ้าจันทร์ร่วมกับเสาร์แต่ได้โยคของพฤหัสบดี หรือจันทร์อยู่ในเรือนที่ 4 ภายใต้อิทธิพลที่กล่าวแล้ว-เป็นโชคสังหารมารดา แต่ศุภโชคของพฤหัสบดีทำให้เหตุการณ์นั้นล่าช้ายืดเวลาออกไป แม้ในฐานะที่ได้โยคของพฤหัสบดี ถ้าเจ้าเรือนที่ 4 ถูกผลร้ายเบียนด้วย เป็นอันหลีกหนีเรื่องมารดาอายุสั้นไม่พ้น

ราศี (102)                                                                           นวางศ์ (102)

ชะตา (102)  เกิดวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2455

เวลามัธยมท้องถิ่น 7.35 ล.ท.

ทศาอังคาร 5 ปี 6 เดือน 15 วัน

ชะตานี้จันทร์อยู่ในเรือนที่ 4 ร่วมเสาร์ พฤหัสบดีเป็นโยคแก่สัมพันธภาพนี้ แต่โชคร้ายที่เจ้าเรือนที่ 4 (ศุกร์) ร่วมกับอังคารในเรือนที่ 4 จากจันทร์ มารดาตายเมื่อเจ้าชะตาอายุได้ 2 ปี

สัมพันธภาพ 199 วนเวียนคือ (ก) เจ้าเรือนที่ 4 เสวยนวางศ์ใด (ข) เจ้านวางศ์ของเจ้าเรือนที่ 4 เสวยนวางศ์ใด (ค) เจ้านวางศ์นี้ต้องอยู่ในเรือนที่ 6, ที่ 8, หรือในเรือนที่ 12 จากลัคน์ในราศีจักร.

 

ราศี (103)                                                                            นวางศ์ (103)

ชะตา (103)  เกิดวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2447

เวลามัธยมท้องถิ่น 7.30 ก.ท.

ทศาศุกร์ 15 ปี 11 เดือน 3 วัน

ชะตานี้ – (ก) เจ้าเรือนที่ 4 (ศุกร์) เสวยนวางศ์ราศีตุลย์ (ข) เจ้าราศีนวางศ์ได้แก่ศุกร์ (ค) ประการที่ 3 รวมกับ (ข) เพราะเจ้านวางศ์เสวยนวางศ์ราศีของตัวเอง ศุกร์อยู่ในเรือนที่ 12 จากลัคน์ เจ้าชะตาเสียมารดาตั้งแต่อายุยังน้อย.

ราศี (104)                                                                           นวางศ์ (104)

ชะตา (104)  เกิดวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2456

เวลามัธยมท้องถิ่น 8.30 ก.ท.

ทศาจันทร์ 3 ปี 2 เดือน 3 วัน

ชะตานี้ – (ก) เจ้าเรือนที่ 4 (ศุกร์) เสวยนวางศ์ราศีเมษ (ข) เจ้าราศีเมษ (อังคาร) เสวยนวางศ์ราศีสิงห์ และ (ค) เจ้าราศีสิงห์ (อาทิตย์) อยู่ในเรือนที่ 12 จากจันทร์. เจ้าชะตาเสียมารดาเมื่ออายุได้ 9 ปี ระหว่างอนุทศาศุกร์ (เจ้าเรือนที่ 4) ในมหาทศาอังคาร.

--------------------------------------------