Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

195. พันธุพิสตยักตโชค

สัมพันธภาพ – เจ้าเรือนที่ 4 ต้องร่วมกับบาปเคราะห์, หรือเสวยษัษฏิอางศร้าย หรืออยู่ในราศีศัตรูหรือราศีนิชค์ – (พันธุพิสะตะยักตะ – ญาติทอดทิ้ง)

ผล – เจ้าชะตาถูกญาติทอดทิ้งไม่สนใจใยดีด้วย


ข้อสังเกต – โชคนี้ประกอบด้วยสัมพันธภาพ 3 อย่างคือ

(ก)       เจ้าเรือนที่ 4 ต้องเสวยษัษฏิอางศร้าย

(ข)       ต้องร่วมกับบาปเคราะห์

(ค)       ต้องอยู่ในราศีศัตรูหรือเป็นนิชค์

จะเข้าใจเอาว่าผลของโชคนี้เป็นไปตามข้อความในโศลกทั้งหมดไม่ได้ ชะตาที่มีโชคนี้เท่าที่เห็นได้ เจ้าชะตาอาจเป็นเพียงผูกมิตรและญาติเข้าใจผิด โดยไม่ใช่ความผิดของเจ้าชะตา

--------------------------------------------