Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

193.  194. พันธุปูชยโชค

สัมพันธภาพ

-      (193) – ถ้าศุภเคราะห์เจ้าเรือนที่ 4 ได้โยคของอีกศุภเคราะห์หนึ่ง และพุธร่วมลัคน์

-      (194) – เรือนที่ 4 หรือเจ้าเรือนที่ 4 ได้โยคหรือการร่วมของพฤหัสบดี

-      (พันธุปูชะยะ – ญาตินับถือ)

ผล – เจ้าชะตาได้ความเคารพนับถือจากญาติและมิตร

ข้อสังเกต – ผลของสัมพันธภาพทั้ง 2 นี้ต่างกันเล็กน้อย คือผลของโชค 193 ให้เจ้าชะตาได้ความเคารพนับถือจากญาติ ผลของโชค 194 ให้เจ้าชะตาได้ความรักชอบจากญาติ


ในการปฏิบัติจริงยากจะแยกให้เห็นความแตกต่างกันระหว่าง 2 โชคนี้ได้ การเคารพนับถืออาจแสดงให้เห็นได้จากลักษณะแห่งกิริยาของผู้แสดงความเคารพนับถือ ส่วนความรักชอบจะรู้ได้จากความสุจริตต่อกันที่เกิดจากจิตใจ และยังต้องพิจารณาอากัปกิริยาอื่นอีก สัมพันธภาพ 193 อ้างถึงศุภเคราะห์เจ้าเรือนที่ 4 นี่หมายถึงลัคน์ในราศีเมษ, มิถุน, กรกฎ, ธนู และมิน. สัมพันธภาพ 194 กว้างขวางกว่าและเป็นได้จากทุกราศีลัคน์.

ราศี (101)                                                                           นวางศ์ (101)

ชะตา (101)  เกิดวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2399

เวลามัธยมท้องถิ่น  กลางคืน 2 ยาม 21 นาที

ทศาศุกร์ 12 ปี 3 เดือน 9 วัน

ชะตานี้มิใช่แต่เรือนที่ 4 ได้โยคของพฤหัสบดีเจ้าเรือนที่ 4 (อาทิตย์) ยังได้ร่วมกับพฤหัสบดีอีกด้วย เจ้าชะตาเป็นที่รักชอบและเคารพนับถือของญาติและมิตรทุกคน เพราะอุปนิสัยดีมีความเมตตากรุณา

โชคต่าง ๆ ทั้งนี้จะพิจารณาเท่าที่กล่าวในโศลกไม่ได้ ยังมีส่วนประกอบอีกมากที่ต้องพิจารณา อย่างน้อยก็ความสำคัญที่เด่นในษัฑวรรคอันเกี่ยวแก่เรื่องของเรือนที่ 4 เช่นชะตาของสุภาพบุรุษ (โดยกำเนิด) ผู้หนึ่ง ได้ความรักชอบและความเคารพจากคนทั่วไป เรือนที่ 4 เป็นบาปราศีและมีเกตุสถิตในเรือนที่ 4 แต่ทั้งเรือนที่ 4 และเจ้าเรือนที่ 4 ได้โยคอย่างแรงของพฤหัสบดี ฉะนั้นคำว่าศุภและบาปหมายถึงลักษณะที่ราศีหรือดาวเคราะห์ได้รับ ไม่ใช่หมายถึงคุณภาพของราศี.

--------------------------------------------