Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

189.  190. อายตนคฤหปราปตโชค

สัมพันธภาพ

-      (189) – ลัคนาธิปติและเจ้าเรือนที่ 7 ร่วมลัคน์หรืออยู่ในเรือนที่ 4 ได้โยคของศุภเคราะห์

-      (190) – เจ้าเรือนที่ 9 อยู่ในเรือนจตุรเกณฑร์ และเจ้าเรือนที่ 4 ต้องเป็นอุจจ์, เป็นมูลตรีโกณ, หรือเป็นเกษตร

-      (อายะตะนะคฤหะปราปะตะ – ได้บ้านเรือน)

ผล – เจ้าชะตาได้สมบัติบ้านเรือน โดยเกือบไม่ต้องใช้ความพยายามเลย


ข้อสังเกต – ได้เคยพบเห็นเป็นเรื่องธรรมดาว่า บางคนจะไม่เคยมีบ้านเรือนเป็นของตัวเองเลย เว้นแต่จะได้ใช้ความพยายามเต็มที่อย่างดีที่สุด ส่วนบางคนได้สมบัติบ้านเรือนโดยเกือบไม่ต้องใช้ความพยายามเลย สาเหตุที่ต่างกันนี้เป็นไปตามโชคในโหราศาสตร์โดยสมบูรณ์ ตามเรื่องของสัมพันธภาพ 189 ว่า ลัคนาธิปติและเจ้าเรือนที่ 7 ร่วมลัคน์หรืออยู่ในเรือนที่ 4 สำหรับสัมพันธภาพนี้ถ้าไม่ได้โยคของศุภเคราะห์ จำเป็นต้องใช้ความพยายามบ้าง

ราศี (100)                                                                           นวางศ์ (100)

ชะตา (100)  เกิดวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2455

เวลามัธยมท้องถิ่น 7.35 ล.ท.

ทศาอังคาร 5 ปี 6 เดือน 15 วัน

ชะตานี้ (สำหรับจันทรลัคน์) – เจ้าเรือนของจันทรลัคน์ (ศุกร์) และเจ้าเรือนที่ 7 (อังคาร) อยู่ในเรือนที่ 4 ร่วมกับศุภเคราะห์ (พุธ). เจ้าชะตาจำเป็นต้องใช้ความพยายามบ้างเล็กน้อย เพื่อได้เป็นเจ้าของบ้านเรือนที่ดีพอสมควร. สัมพันธภาพ 190 พิจารณาได้ง่ายไม่ต้องอธิบาย.

--------------------------------------------