Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

187. อุตมคฤหโชค

สัมพันธภาพ – เจ้าเรือนที่ 4 ร่วมกับศุภเคราะห์ในเรือนจตุรเกณฑร์หรือเรือนตรีโกณ – (อุตมะคฤหะ – บ้านดียิ่ง)

ผล – เจ้าชะตามีบ้านเรือนที่ดี


ข้อสังเกต – การมีบ้านเรือนดีถือว่าเป็นโชคดีมาก. โหราศาสตร์ให้ความสำคัญสำหรับความดีของบ้านเรือนที่เจ้าชะตาอาศัยอยู่หรือที่เป็นของเจ้าชะตาเอง ตามลักษณะของชะตาที่มีโชคดีหรือมีโชคไม่ดี. บ้านเรือนบางหลังนำให้เจ้าชะตาได้ความสำเร็จและความสุข บางหลังทำให้เจ้าชะตาประสพความล้มเหลวและทุกข์ร้อน. โชคนี้แสดงเฉพาะการมีบ้านเรือนที่ดี. เจ้าเรือนที่ 4 ต้องมีกำลังดีอยู่ในเรือนจตุรเกณฑร์หรือเรือนตรีโกณ เจ้าเรือนที่ 4 ต้องร่วมกับศุภเคราะห์หรืออย่างน้อยได้โยคของศุภเคราะห์. ถ้าลัคน์ไม่มีกำลังให้ถือเอาโชคนี้จากจันทร์. นี่เป็นความเห็นส่วนตัวที่ในคัมภีร์ไม่มีกล่าวถึงเรื่องหนึ่งใดเป็นพิเศษสำหรับโชคนี้.

ราศี (98)                                                                              นวางศ์ (98)

ชะตา (98)  เกิดวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2433

เวลามัธยมท้องถิ่น  หลังอาทิตย์ขึ้น 14 ชั่วโมง กับ 52 นาที

ทศาพุธ 5 ปี 10 เดือน 25 วัน

ชะตานี้เจ้าเรือนที่ 4 (พุธ) เป็นอุจจ์ในเรือนที่ 7 (จตุรเกณฑร์) และได้โยคของพฤหัสบดี. พุธยังร่วมกับศุภเคราะห์ศุกร์ แม้ศุกร์เป็นนิชค์แต่ได้นิชคภังคะ. เจ้าชะตามีบ้านเรือนสวยงามและดีมาก.

ขอให้สังเกตว่าโชคนี้ไม่เจาะจงเฉพาะบ้านเรือน เป็นสัมพันธภาพสำคัญที่แสดงถึงการได้อสังหาริมทรัพย์.

--------------------------------------------