Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

186. สัตกาฏทิศรวณโชค

สัมพันธภาพ – เรือนที่ 3 เป็นศุภราศีและได้โยคของศุภเคราะห์กับเจ้าเรือนที่ 3 เสวยศุภนวางศ์ – (สัตกาฏะทิศระวะณะ – ชอบอ่านชอบฟัง)

ผล – เจ้าชะตาสนใจอ่านวรรณคดีชั้นสูงและฟังธรรมเสมอ


ข้อสังเกต – ไม่จำกัดว่าเรือนที่ 3 เป็นศุภราศี แต่เจ้าเรือนที่ 3 ต้องได้โยคของศุภเคราะห์ธรรมชาติ

--------------------------------------------