Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

95. ศูลโชค  96. ยุคโชค  97. โคลโชค

สัมพันธภาพ – ดาวเคราะห์ทั้ง 7 อยู่ในต่างราศีกัน 3 ราศี เป็นศูลโชค – (ศูละ – สามง่าม),  ดาวเคราะห์ทั้ง 7 อยู่ใน 2 ราศีต่างกัน เป็นยุคโชค – (ยุคะ – เครื่องพันธนา),  ดาวเคราะห์ทั้ง 7 อยู่ในราศีเดียวกัน เป็นโคลโชค – (โคละ – ลูกคลี)


ผล

-      ศูลโชค – ให้เจ้าชะตาไม่มีทรัพย์สิน ดุร้าย กล้าหาญ และมีแผลเป็นที่เกิดจากสงคราม

-      ยุคโชค – ให้ยากจน สังคมรังเกียจ ไม่นับถือศาสนา และขี้เมา

-      โคลโชค – ให้ยากจน สกปรก โสมม ไม่มีชื่อเสียง เขลา และเกียจคร้าน

ข้อสังเกต – โชคทั้ง 3 นี้ทำให้ยากจน ทำให้เจ้าชะตาเป็นคนไม่เหมาะแก่การคบหาสมาคม จะขัดสนทุกข์ยากเพราะการกระทำ และความประพฤติที่ทำให้ผู้อื่นโกรธเคือง แต่อย่างไรก็ดีไม่มีโชคใดที่จะสำแดงผลของตัวเองได้เป็นพิเศษ จะพยากรณ์ว่าเป็นไปทุกอย่างตามผลที่กล่าวไม่ได้ เมื่อมีศูลโชคในชะตา เจ้าชะตาอาจยากจน และอาจถูกอาวุธในการต่อสู้ได้ก็จริง แต่ยังมีเรื่องกำลังของลัคน์หรือของจันทร์ ซึ่งอาจทำให้เจ้าชะตามีลักษณะเป็นผู้มีทรัพย์ ดังนั้นการวินิจฉัยในวิธีโหราศาสตร์อาจตกหลุมพรางได้ง่าย พึงใช้ไหวพริบระวังให้ดี

 

ราศี (61)                                                                              นวางศ์ (61)

ชะตา (61)  เกิดวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2464

เวลามัธยมท้องถิ่น 2 ยาม กับ 15 นาที

ทศาเสาร์ 6 ปี 7 เดือน 21 วัน

ชะตานี้มีศูลโชคเพราะดาวเคราะห์ทั้ง 7 อยู่ในเรือนต่างกัน 3 เรือน เป็นชะตาของนายทหารอากาศผู้หนึ่ง เจ้าชะตาได้รับผลบางอย่างของศูลโชค และเจ้าชะตาไม่ยากจนและไม่โหดร้าย

ราศี (62)                                                                              นวางศ์ (62)

ชะตา (62)  เกิดวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2466

เวลามัธยมท้องถิ่น 6.38 ล.ท.

ทศาจันทร์ 7 ปี 11 เดือน 21 วัน

ชะตานี้มียุคโชคเพราะดาวเคราะห์ทั้ง 7 อยู่ในเรือนต่างกัน 2 เรือน แต่ในชะตามีลักษณะช่วยเหลืออยู่ด้วย คือเมื่อพิจารณาจากจันทร์ลัคน์ จะเห็นว่าผลของยุคโชคอยู่ในขอบเขตจำกัดมาก

สำหรับโคลโชคเป็นสัมพันธภาพที่หาได้ยาก เพราะดาวเคราะห์ทั้งหมดต้องรวมอยู่ในราศีเดียวกัน

--------------------------------------------