Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

94. เกทารโชค

สัมพันธภาพ – ดาวเคราะห์ทั้งหมดอยู่ในต่างราศีกัน 4 ราศี – (เกทาระ – ไร่นา)

ผล – เจ้าชะตาเลี้ยงชีพด้วยการกสิกรรม และช่วยเหลือให้ประโยชน์แก่ผู้อื่นมาก


ข้อสังเกต – ได้พบเห็นจากการสังเกตว่าชะตาที่มีอากฤติโชคมีแนวทางที่ให้ประโยชน์ในการพยากรณ์อาชีพของเจ้าชะตา ซึ่งเป็นปัญหาอย่างหนึ่งที่พิจารณาได้ยาก.  หลโชค (87) ให้เจ้าชะตาดำเนินงานอาชีพทางการกสิกรรม เกทารโชคก็อย่างเดียวกันท่านว่าให้เจ้าชะตาเป็นกสิกร.  ศราวลีชี้ขาดว่าผู้ที่ได้เกทารโชค เป็นคนไม่มีไหวพริบ เข้าใจอะไร ๆ ได้ยาก

--------------------------------------------