Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

92. ทมินิโชค

สัมพันธภาพ – ดาวเคราะห์ทั้ง 7 อยู่ในต่างราศีกัน 6 ราศี – (ทมินิ – ปราบปราม, ระงับ)

ผล – เจ้าชะตาใจบุญมาก ช่วยเหลือผู้อื่นเสมอ และอารักขาปศุสัตว์โคกระบือ


ข้อสังเกต – ผลของโชคนี้บางตำราขัดแย้งกัน วราหมิหิราว่าผลของทมินิโชคไม่เป็นผลดีมากนัก ส่วนศราวลีสรรเสริญผลของทมินิโชคไว้มากมาย ท่านโหราจารย์โดยมากลงมติว่า ลักษณะดีหรือร้ายในเรื่องผลของโชคต่าง ๆ ทั่วไป ต้องอาศัยคุณภาพทั่ว ๆ ไปในดวงชะตา.  ทมินิ (หรือทม) โชคให้เจ้าชะตาฉลาด มีชื่อเสียง และมีทรัพย์สินด้วย

ราศี (57)                                                                              นวางศ์ (57)

ชะตา (57)  เกิดวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2449

เวลามัธยมท้องถิ่น  กลางคืนตี 5 กับ 55 นาที

ทศาพุธ 9 ปี 3 เดือน 5 วัน

ราศี (58)                                                                              นวางศ์ (58)

ชะตา (58)  เกิดวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2436

เวลามัธยมท้องถิ่น  7.00 ล.ท.

ทศาจันทร์ 8 ปี 1 เดือน 15 วัน

ชะตา (57) และ (58) มีทมินิโชคทั้ง 2 ชะตา แต่เมื่อได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่า ชะตา (58) มีกำลังกว่าและแข็งแรงกว่า สำหรับชะตา (57) สังเกตเห็นความอ่อนแอของลัคนาธิปติได้ง่าย ส่วนชะตา (58) มีกำลังดีมาก ด้วยมีอังคาร 1 ในโชคการกอยู่ในเรือนที่ 5 และอีกเจ้าเรือนตรีโกณหนึ่ง (พฤหัสบดี) อยู่ในเรือนที่ 11.  อย่างนี้แสดงให้เห็นว่าโชคเดียวกัน สามารถแสดงผลต่างกันในแต่ละชะตา

--------------------------------------------