Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

86. ศฤงฆาฏกโชค  87. หลโชค

สัมพันธภาพ -      ถ้าดาวเคราะห์ทั้งหมดร่วมลัคน์ และอยู่ในเรือนตรีโกณของลัคน์ เป็นศฤงฆาฏกโชค – (ศฤงฆาฏะกะ – ทาง 4 แพร่ง) -      ถ้าดาวเคราะห์อยู่ในเรือนอื่นที่ตรีโกณแก่กัน เป็นหลโชค – (หะละ – ไถ)

ผล-      ศฤงฆาฏกโชค – ให้มีความสุขในตอนปลายชีวิต-      หลโชค – ให้เจ้าชะตาเป็นกสิกรที่มั่งคั่ง


ข้อสังเกต – ดาวเคราะห์ทั้งหมดต้องอยู่ในเรือนลัคน์, เรือนที่ 5 และเรือนที่ 9. ลัคน์หมายถึงร่างกาย, เรือนที่ 5 บุตรหลาน และเรือนที่ 9 หมายถึงโชคทั่วไป ถ้าเรือนทั้ง 3 นี้มีกำลังดี เจ้าชะตาจะมีอาชีพที่ราบรื่น มีบุตร และได้ความสำเร็จในชีวิต

ถ้าได้ศฤงฆาฏกโชค – จะมีความสุขตอนปลายชีวิต แต่ท่านกล่าวอีกทางหนึ่งว่า ระยะได้ความสุขได้จากน้ำหนักของราศีตรีโกณที่มีศุภเคราะห์สถิตหลายศุภเคราะห์ เช่นถ้าน้ำหนักอยู่ที่เรือนลัคน์จะมีความสุขตอนต้นอายุ น้ำหนักอยู่ที่เรือนที่ 5 จะมีความสุขตอนกลางอายุ น้ำหนักอยู่ที่เรือนที่ 9 ตอนปลายอายุ นี่เป็นข้อสังเกตสามัญที่จะนำไปใช้ได้ง่าย

สำหรับหลโชค – มีสัมพันธภาพต่างกัน 3 อย่างคือ ดาวเคราะห์ทั้งหมดต้องอยู่ใน (ก) เรือนที่ 2, เรือนที่ 6 และเรือนที่ 10.  (ข) เรือนที่ 3, ที่ 7 และเรือนที่ 11.  (ค) เรือนที่ 4, ที่ 8 และเรือนที่ 12  หลโชคให้ประโยชน์ในการวินิจฉัยอาชีพของเจ้าชะตา เพราะชะตาที่มีสัมพันธภาพนี้เป็นชะตาของนักเกษตรกรรม ชาวนา ชาวไร่ ผู้จัดการทรัพย์มรดก และเจ้าของที่ดินเล็ก ๆ น้อย ๆ

ราศี (54)                                                                              นวางศ์ (54)

ชะตา (54)  เกิดวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2444

เวลามัธยมท้องถิ่น  กลางคืนตี 5.47 นาที

ทศาศุกร์ 2 ปี 6 เดือน 27 วัน

ชะตานี้เป็นตัวอย่างสำหรับศฤงฆาฏกโชค

--------------------------------------------