Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

81. คทโชค  82. ศกฏโชค  83. วิหคโชค

สัมพันธภาพ – ดาวเคราะห์ทั้งหมดอยู่ในเรือนจตุรเกณฑร์สลับกันไป คือเรือนที่ 1 กับเรือนที่ 7, และเรือนที่ 4 กับเรือนที่ 10 ตามลำดับ – (คะทะ – กึกก้อง, ศะกะฏะ – เวตาล, วิหะคะ – นก, เมฆ)

ผล  -      คทโชค – ให้เจ้าชะตาใจบุญอย่างสูง และมีทรัพย์สินมาก -      ศกฏโชค – ให้ยากจน และชีวิตในบ้านไม่มีความสุข -      วิหคโชค – จรจัด ทะเลาะวิวาท และเลวทราม

ข้อสังเกต – นภสโชคสังเขปของวราหมิหิราในในพฤหัตชาฏกแสดงให้เห็นการประมาณกำลังของทุกสัมพันธภาพ


จะเป็นคทโชค – ถ้าดาวเคราะห์ทั้งหมดอยู่ในเรือนจตุรเกณฑร์ 2 เรือนคู่กัน มีต่างกัน 4 อย่างดังนี้ (ก) ดาวเคราะห์ทั้งหมดอยู่ในเรือนที่ 1 กับเรือนที่ 4.  (ข) อยู่ในเรือนที่ 4 กับเรือนที่ 7.  (ค) อยู่ในเรือนที่ 7 กับเรือนที่ 10.  (ฆ) อยู่ในเรือนที่ 10 กับเรือนที่ 1.

ยาวณะพิจารณาเอาสัมพันธภาพ ทั้งนี้เป็นโชคต่างกัน 4 โชค โดยเป็นสัมพันธภาพต่างกัน 4 สัมพันธภาพ และให้ชื่อว่า คท (คะทะ), สนห (สะนะหะ), วิภุก (วิภุกะ) และธุรีย (ธุรียะ) ตามลำดับ นี่เป็นที่เห็นได้ชัดว่าการแตกต่างกันในสัมพันธภาพสำหรับคทโชค ที่ยาวณะจำแนกออกเป็น 4 โชค ที่จริงก็คือดาวเคราะห์ทั้งหมด (เว้นราหูและเกตุ) ต่างสถิตในที่เป็นจตุรเกณฑร์แก่กันและกัน ท่านว่าผลของคทโชคเป็นผลดี

ศกฏโชค – เป็นได้เพราะดาวเคราะห์ทั้งหมด ร่วมลัคน์กับอยู่ในเรือนที่ 7 จะเห็นได้ว่าเรือนที่ 1 กับเรือนที่ 7 เป็นเรือนดึงดูดกันและกัน สมด้วยเหตุผลที่เป็นลักษณะของผลร้ายแก่ร่างกายเจ้าชะตาและภรรยาโดยเฉพาะ ศกฏโชคให้เจ้าชะตาครองชีพด้วยงานกรรมกร เจ้าชะตาจะขี้โรค และภรรยาเป็นคนชอบทะเลาะวิวาท

วิหคโชค – เป็นได้เพราะดาวเคราะห์ทั้งหมดอยู่ในเรือนที่ 4 กับในเรือนที่ 10 ผลร้ายสำหรับสัมพันธภาพนี้ว่า เจ้าชะตาเป็นคนจรจัด ถ้าจะว่าสำหรับสมัยนี้ผลของโชคนี้จะเป็นสิ่งธรรมดา ในชะตาของผู้นำเที่ยว หรือพนักงานเดินรถ ขับรถ ซึ่งต้องเคลื่อนที่อยู่เสมอ และชะตาที่มีวิหคโชคกำลังแรงท่านว่า จะเป็นคนส่อเสียด ปากบอน และเท็จด้วย

เป็นที่ประจักษ์ว่าท่านผู้รจนาคัมภีร์ กำหนดผลร้ายจากการเป็นโยคเล็งกัน แม้จะยกเว้นให้สำหรับโชคมีชื่อ เช่น คชเกศริโชค ผลของสัมพันธภาพสำหรับโชคต่าง ๆ อาศัยกำลังที่มีอยู่ในดวงชะตาเสมอไป

ราศี (51)                                                                              นวางศ์ (51)

ชะตา (51)  เกิดวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2453

เวลามัธยมท้องถิ่น 1 – 0 ล.ท.

ทศาราหู 16 ปี 7 เดือน 24 วัน

ชะตานี้ดาวเคราะห์ทั้งหมดอยู่ในเรือนที่ 4 กับเรือนที่ 10 เป็นตัวอย่างวิหคโชคแบบหนึ่ง

--------------------------------------------