Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

47. ปาริชาตโชค

สัมพันธภาพ – ลัคนาธิปติอยู่ในราศีใด และเจ้าราศีนั้นอยู่ในเรือนใด เจ้าเรือนนั้นต้องเป็นเกษตรหรือเป็นอุจจ์ในเรือนตรีโกณ หรือในเรือนจตุรเกณฑร์

หรือลัคนาธิปติอยู่ในราศีใด และเจ้าราศีนั้นเสวยนวางศ์ใด เจ้านวางศ์นั้นต้องเป็นเกษตร หรือเป็นอุจจ์ในเรือนตรีโกณ หรือเรือนจตุรเกณฑ์ – (ปาริชาต – ต้นไม้สวรรค์)

 

 

ผล – มีความสุขตอนกลางและตอนปลายอายุ ได้ความเคารพนับถือจากราชาหรือผู้บัญชาการปกครอง ชอบสงคราม มีช้างม้า คล้อยตามประเพณีโบราณ และความนิยมปัจจุบัน มีเมตตา อารี และมีชื่อเสียง

ข้อสังเกต – ปาริชาตโชคถือได้ว่าเสมอด้วยราชาโชค และชะตาที่มีปาริชาตโชคถ้ามีสัมพันธภาพของราชาโชคด้วย เจ้าชะตาจะเป็นประธานทางศาสนา มีของใช้และเครื่องประดับเกียรติอย่างราชา และอยู่เหนือจิตใจของคนมากหลาย

ราศี (34)                                                                              นวางศ์ (34)

ชะตา (34)  เกิดวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2401

เวลามัธยมท้องถิ่น  9.0 ล.ท.

ทศาจันทร์ 7 ปี 2 เดือน 8 วัน

เจ้าชะตานี้ฉลาดและมีความรู้ก้าวหน้าอย่างยิ่ง ลัคนาธิปติอยู่ในราศีมิน เจ้าราศีพฤหัสบดีอยู่ในราศีเมษ อังคาร เจ้าราศีเมษเป็นเกษตรเป็นปาริชาตโชค เจ้าชะตาเป็นผู้มีความรู้ดีที่สุดในสมัยนั้น เป็นที่เคารพของราชา นักพรต และคนทั่วไป

--------------------------------------------