Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

46. มฤทังคโชค

สัมพันธภาพ – เจ้านวางศ์ของดาวเคราะห์ที่เป็นอุจจ์ต้องอยู่ในเรือนตรีโกณหรือเรือนจตุรเกณฑร์ ซึ่งเป็นเรือนมิตรหรือเรือนอุจจ์ของเจ้านวางศ์นั้นด้วย และลัคนาธิปติมีกำลังดี (มฤทังคะ – กลองเล็ก)

ผล – ผู้บัญชาการปกครองเคารพนับถือ มีชื่อเสียง มีลักษณะจูงใจ และมีอิทธิพลมาก

 

 

ข้อสังเกต – สัมพันธภาพสำหรับโชคนี้ออกจะสับสน เจ้านวางศ์ของดาวเคราะห์ที่เป็นอุจจ์ ต้องอยู่ในเรือนมิตรหรือเรือนอุจจ์ของตัวเอง ซึ่งต้องเป็นเรือนตรีโกณหรือเรือนจตุรเกณฑร์ด้วย ทั้งลัคนาธิปติต้องมีกำลังดีด้วย

ราศี (33)                                                                              นวางศ์ (33)

ชะตา (33)  เกิดวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2441

เวลามัธยมท้องถิ่น  กลางคืนตี 3 กับ 5 นาที

ทศาเสาร์ 18 ปี 2 เดือน 9 วัน

ชะตานี้ พฤหัสบดีเป็นอุจจ์เสวยนวางศ์ราศีธนู เจ้านวางศ์ได้แก่พฤหัสบดีเอง และพฤหัสบดีอยู่ในเรือนจตุรเกณฑร์ 10 ซึ่งเป็นเรือนอุจจ์ของพฤหัสบดีด้วย แม้ทางศุกร์เจ้านวางศ์ของเสาร์ (ดาวเคราะห์อุจจ์อีกดาวเคราะห์หนึ่ง) ก็อยู่ในเรือนจตุรเกณฑร์ 1 ซึ่งเป็นเรือนของศุกร์ด้วย ส่วนลัคนาธิปติก็ได้แก่ศุกร์ นี่เป็นที่เข้าใจได้ว่าเป็นมฤทังคโชคด้วยเหมือนกัน เจ้าชะตาครอบครองอาณาจักรอันไพศาล

--------------------------------------------