Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

31. ศรีนาถโชค

สัมพันธภาพ เจ้าเรือนที่ 7 เป็นอุจจ์ในเรือนที่ 10 และเจ้าเรือนที่ 10 ร่วมกับเจ้าเรือนที่ 9 (ศรีนาถะ – พรอันดีงาม)

ผล เจ้าชะตาจะมีปานที่ร่างกายเป็นรูปสังข์, รูปจักร์, รูปคธา และรูปตรี วาจาน่าคบหาสมาคม มีความศักดิ์สิทธิ์ในตัว ภรรยาและบุตรดี เป็นที่รักชอบแก่คนทั่วไป


 

ข้อสังเกต ศรีนาถโชคเป็นราชาโชคสำคัญโชคหนึ่ง เพราะจุดสัมพันธ์ของโชคอยู่ระหว่างเรือนที่ 7, ที่ 9 และที่ 10 ถือว่าให้ผลในทางอำนาจได้ดีเท่ากับให้ผลในทางทรัพย์สิน เจ้าเรือนที่ 7 ต้องเป็นอุจจ์ในเรือนที่ 10 (เรือนจริง) และเจ้าเรือนที่ 10 ต้องร่วมกับเจ้าเรือนที่ 9 นี่เห็นได้ชัดว่าศรีนาถโชคเป็นได้แต่สำหรับราศีธนู ซึ่งพุธเป็นเจ้าเรือนที่ 10 เพราะเจ้าเรือนที่ 7 สำหรับลัคน์อื่นไม่อาจจะเป็นอุจจ์ในเรือนที่ 10 ได้ ดังนั้นโชคนี้เป็นโชคที่หาได้ยาก และเป็นได้เฉพาะลัคน์ในราศีธนูเท่านั้น แต่ถ้ายอมให้เจ้าเรือนที่ 7 เป็นอุจจ์และเป็นโยคแก่เรือนที่ 10 ได้ โชคนี้จะเป็นได้สำหรับกรกฎลัคน์และตุลย์ลัคน์ด้วย อย่างไรก็ดีเมื่อในโศลกไม่กล่าวถึงเรื่องนี้ ก็ต้องถือว่าโชคนี้เป็นได้เฉพาะที่ธนูลัคน์เท่านั้น

--------------------------------------------

31. ศรีนาถโชค

สัมพันธภาพ เจ้าเรือนที่ 7 เป็นอุจจ์ในเรือนที่ 10 และเจ้าเรือนที่ 10 ร่วมกับเจ้าเรือนที่ 9 (ศรีนาถะ – พรอันดีงาม)

ผล เจ้าชะตาจะมีปานที่ร่างกายเป็นรูปสังข์, รูปจักร์, รูปคธา และรูปตรี วาจาน่าคบหาสมาคม มีความศักดิ์สิทธิ์ในตัว ภรรยาและบุตรดี เป็นที่รักชอบแก่คนทั่วไป

ข้อสังเกต ศรีนาถโชคเป็นราชาโชคสำคัญโชคหนึ่ง เพราะจุดสัมพันธ์ของโชคอยู่ระหว่างเรือนที่ 7, ที่ 9 และที่ 10 ถือว่าให้ผลในทางอำนาจได้ดีเท่ากับให้ผลในทางทรัพย์สิน เจ้าเรือนที่ 7 ต้องเป็นอุจจ์ในเรือนที่ 10 (เรือนจริง) และเจ้าเรือนที่ 10 ต้องร่วมกับเจ้าเรือนที่ 9 นี่เห็นได้ชัดว่าศรีนาถโชคเป็นได้แต่สำหรับราศีธนู ซึ่งพุธเป็นเจ้าเรือนที่ 10 เพราะเจ้าเรือนที่ 7 สำหรับลัคน์อื่นไม่อาจจะเป็นอุจจ์ในเรือนที่ 10 ได้ ดังนั้นโชคนี้เป็นโชคที่หาได้ยาก และเป็นได้เฉพาะลัคน์ในราศีธนูเท่านั้น แต่ถ้ายอมให้เจ้าเรือนที่ 7 เป็นอุจจ์และเป็นโยคแก่เรือนที่ 10 ได้ โชคนี้จะเป็นได้สำหรับกรกฎลัคน์และตุลย์ลัคน์ด้วย อย่างไรก็ดีเมื่อในโศลกไม่กล่าวถึงเรื่องนี้ ก็ต้องถือว่าโชคนี้เป็นได้เฉพาะที่ธนูลัคน์เท่านั้น

--------------------------------------------