Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

48. คชาโชค

สัมพันธภาพ – เจ้าเรือนที่ 9 จากเรือนที่ 11 อยู่ในเรือนที่ 11 ร่วมกับจันทร์ และได้โยคของเจ้าเรือนที่ 11 – (คชา – ช้าง)

ผล – จะครอบครองโค, กระบือ, ช้าง, ม้า จะมีความสุขสบายและมีทรัพย์สินตลอดชีวิต

 

 

ข้อสังเกต – ท่านว่าโชคนี้จะสำแดงผลระหว่างอายุ 20 และ 29 ปี นี่เห็นได้ว่าไม่ตรงกับในโศลกที่ว่าเจ้าชะตาจะมีความสุขตลอดชีวิต เจ้าเรือนที่ 9 จากเรือนที่ 11 คือเรือนที่ 7 จากลัคน์ ดังนั้นเจ้าเรือนที่ 7 ต้องอยู่ในเรือนที่ 11 ร่วมกับจันทร์ และได้โยคของเจ้าเรือนที่ 11 เจ้าชะตาจะมีความสุขตลอดชีวิต แต่เวลาที่จะปรากฏผลของโชคได้จริง จะเป็นเวลาในมหาทศา หรือในอนุทศาของดาวเคราะห์โชคการกที่มีกำลังดี ผลที่กล่าวในโศลกอาจหมายถึงถ้าคชาโชคมีกำลังดีเต็มที่ เจ้าชะตาจะได้รับผลเสมอไป

ราศี (35)                                                                              นวางศ์ (35)

ชะตา (35)  เกิดวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2486

เวลามัธยมท้องถิ่น  2.15 ล.ท.

ทศาเสาร์ 14 ปี 9 เดือน 20 วัน

ชะตาตัวอย่างสำหรับคชาโชคหาได้ยาก ชะตานี้เจ้าเรือนที่ 7 (เจ้าเรือนที่ 9 จากเรือนที่ 11) ได้แก่จันทร์ และจันทร์อยู่ในเรือนที่ 11 ได้โยคของอังคารเจ้าเรือนที่ 11 ดังนั้นเป็นคชาโชค เมื่อเจ้าเรือนที่ 7 ได้แก่จันทร์เอง ก็ไม่มีปัญหาเรื่องการร่วมกับจันทร์

--------------------------------------------