Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

22. รุจกโชค

สัมพันธภาพ – อังคาร ต้องเป็นอุจจ์ หรือเป็นเกษตรในเรือนจตุรเกณฑร์ – (รุจะกะ – ยากำลัง)

ผล – ร่างกายแข็งแรง มีชื่อเสียง เชี่ยวชาญโบราณคดี เป็นราชาหรือเสมอด้วยราชา นิยมจารีตประเพณี ผิวพรรณเจ้าชะตาเปล่งปลั่งสุกใส ลักษณะจูงใจคน ใจบุญ มีทรัพย์สิน อายุยืน และเป็นผู้นำของกองทัพ

 

 

ข้อสังเกต – กล่าวได้ว่าปัญจมหาบุรุษโชคก็เป็นได้ แต่เมื่อดาวเคราะห์ที่เป็นโชคมีกำลังและเข้มแข็งเต็มที่ ความหมายของโชคนี้หมายถึงลักษณะ 5 ประการของมหาบุรุษ ตามปกติจะหาโชคที่มีกำลังเต็มที่จริง ๆ นั้นหาได้ยาก ดังนั้นถ้าดาวเคราะห์ไม่มีกำลังเพราะเป็นนิชค์, เพราะการร่วม หรือเพราะการถูกโยค โชคนั้นก็ไม่อาจสำแดงผลได้จริงตามความหมาย เป็นแต่เพียงได้ชื่อว่ามีโชคอย่างนั้นเท่านั้น ชะตาตัวอย่างปัญจมหาบุรุษโชคที่นำมาแสดงหลายชะตา มีชะตา (20) และชะตา (21) เท่านั้นที่ได้ผล นอกนั้นไม่มีค่าเพราะกำลังน้อย จึงเป็นโชคแต่เพียงในนาม

รุจกโชคเป็นได้ด้วย อังคารสถิต ในที่มีกำลังในเรือนจตุรเกณฑร์ ซึ่งเป็นเรือนเกษตรหรือเป็นเรือนอุจจ์ของอังคารด้วย รุจกโชคทำให้เจ้าชะตาชอบรบราฆ่าฟัน เป็นหัวหน้า เป็นผู้บังคับบัญชาใหญ่ยิ่ง เป็นผู้รุกรานก้าวร้าว แต่เป็นผู้บัญชาการปกครองหรือเสมอด้วยผู้บัญชาการปกครอง ที่รักประเทศชาติจริง

ราศี (23)                                                                              นวางศ์ (23)

ชะตา (23)  เกิดวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2432

เวลามัธยมท้องถิ่น 6.30 ล.ท.

ทศาศุกร์ 16 ปี 4 เดือน 6 วัน

ชะตานี้อังคารเป็นเกษตรในเรือนจตุรเกณฑร์ 7 อังคารได้กำลังแรงที่สุดเพราะร่วมกับศุกร์เจ้าเรือนที่ 1 และพุธเจ้าเรือนที่ 9 ไม่ต้องสงสัยที่อังคารมีกำลังแรงดีมาก แต่อังคารเป็นบาปอย่างแรง ดังนั้นรุจกโชคสำแดงผลเต็มที่ และอังคารยังอยู่ภายใต้บาปผลอย่างอื่นด้วย (เช่น ถูกโยคพิเศษของเสาร์) ส่วนใหญ่ในผลของโชคนี้จึงเป็นไปในทางทำลาย ทำให้เจ้าชะตากล้าหาญ เข้มแข็งงานที่สุด อวดดีเป็นผู้นำใหญ่ยิ่ง เป็นผู้บัญชาการปกครองใหญ่ยิ่ง และปกครองด้วยการใช้อำนาจทำลายและข่มขี่

--------------------------------------------