Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

23. ภัทรโชค

สัมพันธภาพ – พุธอยู่ในเรือนจตุรเกณฑร์ ซึ่งเป็นเรือนเกษตรหรือเรือนอุจจ์ของพุธด้วย – (ภัทร - เมรุบรรพต)

ผล – เจ้าชะตาแข็งแรง หน้าคล้ายหน้าสิงห์ อกผายไหล่ผึ่ง แขนขาสมส่วน ไม่ช่างพูด ช่วยเหลือคณาญาติ และอายุยืน

 

 

ข้อสังเกต – พุธเป็นดาวเคราะห์สำหรับความฉลาดหรือเชาวน์ ภัทรโชคจะสำแดงผลสอดคล้องกับลักษณะธรรมชาติของพุธ พุธต้องมีกำลังดีมาก มิฉะนั้นการมีโชคนี้จะเป็นเพียงสักแต่ว่ามีโชคในชะตา

 

ราศี (24)                                                                              นวางศ์ (24)

ชะตา (24)  เกิดวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2426

เวลามัธยมท้องถิ่น  หลังอาทิตย์ขึ้น 4 ชั่วโมง 12 นาที

ชะตานี้พุธเป็นเกษตรในเรือนจตุรเกณฑร์ 10 เป็นภัทรโชค พุธไม่ถูกผลร้ายเบียน ดังนั้นรูปร่างเจ้าชะตาเป็นไปตามลักษณะของราศีลัคน์ ภัทรโชคให้ผลเต็มที่ในเรื่องความเจริญของปัญญา เชาวน์ การศึกษา ทรัพย์สิน และสัญชาติญาณในความอารีอารอบ

บางท่านว่าปัญจมหาบุรุษโชคเป็นได้ เนื่องจากมีดาวเคราะห์เป็นอุจจ์หรือเป็นเกษตรในเรือนจตุรเกณฑร์จากลัคน์ ไม่ใช่จากจันทร์และบางคัมภีร์ว่า อังคาร, ฯลฯ อยู่ในเรือนจตุรเกณฑร์ (จตุษดัย) ที่นับจากลัคน์เท่านั้น แต่การนับจุดเริ่มต้นจากจันทร์ด้วย เพื่อสอบกำลังแน่นอนของปัญจมหาบุรุษโชค ก็ไม่เสียหายอย่างใดแก่การพยากรณ์

--------------------------------------------