Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

บทที่ 7

อาทิตย์ขึ้น อาทิตย์ตก

˜

(20)  เวลาเป็นสิ่งสำคัญในโหราศาสตร์  ดังนั้นเมื่อถือเอาเวลาที่เริ่มได้รับแสงอาทิตย์หรือที่เรียกว่าเวลาอาทิตย์ขึ้น  คือเมื่ออาทิตย์ขึ้นสู่เส้นขอบฟ้าตะวันออกเป็นเวลาขึ้นวันใหม่  ก็จำต้องหาเวลาอาทิตย์ขึ้นให้ถูกต้องกับความเป็นจริง  เฉพาะแต่ละท้องถิ่นและวัน  คือเมื่อต้องการรู้เวลาอาทิตย์ขึ้นและตก ณ สถานที่ ๆ อยู่ในระยะวิถันดรหรือระยะรุ้งเท่าไร  ก็ต้องหาเวลาที่อาทิตย์ขึ้นและตกเฉพาะระยะรุ้งและวันนั้น  วิธีหาอาทิตย์ขึ้นอาทิตย์ตกเป็นวิธีที่ต้องปฏิบัติอย่างละเอียด  เพราะเกี่ยวพันแก่สิ่งอื่น ๆ หลายอย่าง เพื่อมิให้เป็นการยุ่งยากได้ให้สูตรสำเร็จไว้ในที่นี้  เมื่ออยากรู้ว่าจังหวัดใด  อาทิตย์ขึ้น หรือตกเมื่อใดก็ตรวจดูวิถันดรจากตารางข้างต้นแล้วดูตามตารางนี้.

อาทิตย์ขึ้น

ที่    วิถันดรเหนือ

วันที่

0°

1° -  10°

11°-  20°

21°-  30°

1  ถึง   5

6   ,,   10

11   ,,   15

16   ,,   20

21   ,,   25

26   ,,   31

ขึ้น 6.1 น.

6.4

6.6

6.7

6.9

6.10

6.18 น.

6.20

6.21

6.22

6.23

6.23

6.36 น.

6.38

6.38

6.38

6.38

6.36

6.57 น.

6.57

6.57

6.56

6.54

6.52

 

1   ,,    5

6   ,,  10

11   ,,  15

16   ,,  20

21   ,,  25

26   ,,  29

6.10

6.11

6.11

6.10

6.10

6.9

6.22

6.21

6.20

6.19

6.17

6.15

6.35

6.32

6.30

6.27

6.24

6.21

6.59

6.45

6.41

6.36

6.32

6.27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0° คือ องศา เช่น 10° คือ 10 องศา

วันที่

0°

1° -  10°

11°-  20°

21°-  30°

1

2  ถึง   5

6   ,,   10

11   ,,   15

16   ,,   20

21   ,,   25

36   ,,   31

6.9

6.7

6.7

6.6

6.5

6.3

6.2

6.15

6.13

6.10

6.7

6.5

6.2

5.59

6.21

6.18

6.14

6.9

6.5

6.1

6.55

6.27

6.23

6.17

6.11

6.5

5.59

5.53

 

1   ,,    5

6   ,,  10

11   ,,  16

16   ,,  20

21   ,,  25

26   ,,  30

6.0

5.58

5.57

5.56

5.55

5.54

5.56

5.53

5.50

5.47

5.45

5.43

5.51

5.47

5.43

5.39

5.35

5.32

5.46

5.41

5.34

5.29

5.24

5.19

 

1   ,,    5

6   ,,  10

11   ,,  15

16   ,,  25

21   ,,  25

26   ,,  31

5.53

5.53

5.53

5.53

5.53

5.54

5.42

5.40

5.39

5.38

5.38

5.38

5.29

5.26

5.24

5.22

5.21

5.20

5.15

5.11

5.7

5.4

5.2

5.0

 

1   ,,    5

6   ,,  10

11   ,,  15

16   ,,  20

21   ,,  25

26   ,,  31

5.54

5.55

5.56

5.57

6.10

6.0

5.38

5.38

5.39

5.40

6.17

5.42

5.20

5.20

5.20

5.21

6.24

5.29

4.9

4.58

4.58

4.59

6.32

5.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่

0°

1° -  10°

11°-  20°

21°-  30°

1   ,,    5

6   ,,  10

11   ,,  15

16   ,,  20

21   ,,  25

26   ,,  31

6.0

6.1

6.2

6.2

6.3

6.3

5.43

5.45

5.46

5.47

5.47

5.49

6.21

6.38

6.14

6.9

6.5

6.1

6.27

6.23

6.17

6.11

6.5

5.53

 

1   ,,    5

6   ,,  10

11   ,,  15

16   ,,  20

21   ,,  25

26   ,,  36

6.2

6.2

6.1

6.0

5.59

5.58

5.50

5.50

5.51

5.51

5.51

5.51

5.36

5.38

5.40

5.41

5.42

5.44

5.20

5.24

5.06

5.29

5.32

5.35

 

1   ,,    5

6   ,,  10

11   ,,  15

16   ,,  25

21   ,,  25

26   ,,  30

5.56

5.55

5.52

5.50

5.49

5.47

5.50

5.50

5.50

5.49

5.49

5.49

5.45

5.46

5.47

5.48

5.49

5.50

5.33

5.96

5.45

5.46

5.49

5.52

 

1   ,,    5

6   ,,  10

11   ,,  15

16   ,,  20

21   ,,  25

26   ,,  31

5.46

5.44

5.43

5.42

5.41

5.40

5.47

5.48

5.48

5.49

5.50

5.50

5.52

5.53

5.54

5.56

5.58

6.0

5.55

5.57

6.1

6.4

6.8

6.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่

0°

1° -  10°

11°-  20°

21°-  30°

1   ,,    5

6   ,,  10

11   ,,  15

16   ,,  20

21   ,,  25

26   ,,  30

5.40

5.40

5.41

5.42

5.43

5.45

5.51

5.53

5.54

5.56

5.57

6.1

6.3

6.6

6.7

6.11

6.14

6.18

6.16

6.20

6.24

6.27

6.33

6.37

 

1   ,,    5

6   ,,  10

11   ,,  15

16   ,,  20

21   ,,  25

26   ,,  31

5.47

5.49

5.51

5.54

5.56

5.57

6.3

6.6

6.8

6.11

6.13

6.16

6.30

6.24

6.27

6.30

6.32

6.34

6.41

6.44

6.48

6.51

6.53

6.55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาทิตย์ตก

วิถันดรเหนือ

วันที่

0°

1° -  10°

11°-  20°

21°-  30°

1  ถึง   5

6   ,,   10

11   ,,   15

16   ,,   20

21   ,,   25

26   ,,   31

18.9

18.11

18.13

18.14

18.16

18.17

17.52

17.55

17.57

18.00

18.2

18.4

17.34

17.38

17.51

17.44

17.47

17.50

17.14

17.18

17.22

17.26

17.30

17.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่

0°

1° -  10°

11°-  20°

21°-  30°

1  ถึง   5

6   ,,   10

11   ,,   15

16   ,,   20

21   ,,   25

26   ,,   29

17.18

18.18

18.18

18.17

18.17

18.16

18.6

18.8

18.8

18.10

18.10

18.10

17.54

17.56

17.59

17.1

18.3

18.5

17.40

17.44

17.48

17.52

17.56

17.58

 

1

2  ถึง   5

6   ,,   10

11   ,,   15

16   ,,   20

21   ,,   25

26   ,,   31

18.16

18.15

18.14

18.13

18.11

18.10

18.7

18.10

18.11

18.11

18.11

18.11

18.11

18.11

18.5

38.6

17.8

18.10

18.11

17.12

17.14

17.58

18.1

18.4

17.8

18.11

18.14

18.17

 

1  ถึง   5

6   ,,   10

11   ,,   15

16   ,,   20

21   ,,   25

26   ,,   30

18.6

18.5

18.4

17.2

18.2

18.1

18.32

18.13

18.14

18.15

18.16

18.17

18.15

18.16

18.18

18.19

18.21

18.25

17.20

18.24

18.26

18.30

18.33

18.36

 

1  ถึง   5

6   ,,   10

11   ,,   15

16   ,,   20

21   ,,   25

26   ,,   31

18.0

18.0

18.0

18.0

18.0

18.1

18.12

18.13

18.14

18.35

18.16

18.17

18.25

18.26

18.28

18.30

18.32

18.34

18.39

18.42

18.46

18.49

18.52

18.55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่

0°

1° -  10°

11°-  20°

21°-  30°

1  ถึง   5

6   ,,   10

11   ,,   15

16   ,,   20

21   ,,   25

26   ,,   30

18.2

18.3

18.4

18.5

18.6

18.7

18.18

18.20

18.21

18.22

18.24

18.24

18.37

18.38

18.40

18.41

18.42

18.43

18.58

19.0

19.2

19.4

19.4

19.5

 

1  ถึง   5

6   ,,   10

11   ,,   15

16   ,,   20

21   ,,   25

26   ,,   31

18.8

18.9

18.10

18.10

18.10

18.10

18.25

18.25

18.25

18.25

18.24

18.23

18.43

18.43

18.43

18.42

18.40

18.38

19.5

19.4

18.3

19.1

18.59

18.55

 

1  ถึง   5

6   ,,   10

11   ,,   15

16   ,,   20

21   ,,   25

26   ,,   30

18.9

18.9

18.8

18.7

18.6

18.4

18.22

18.20

18.18

18.16

18.13

18.10

18.35

18.32

18.29

18.26

18.22

18.18

18.51

18.47

18.42

18.37

18.32

18.26

 

1  ถึง   5

6   ,,   10

11   ,,   15

16   ,,   20

21   ,,   25

26   ,,   31

18.0

18.0

18.0

18.0

18.0

18.1

18.12

18.13

18.14

18.35

18.16

18.17

18.25

18.26

18.28

18.30

18.32

18.34

18.39

18.42

18.46

18.49

18.52

18.55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่

0°

1° -  10°

11°-  20°

21°-  30°

1  ถึง   5

6   ,,   10

11   ,,   15

16   ,,   20

21   ,,   25

26   ,,   31

17.52

17.50

17.49

17.48

17.48

17.47

17.49

17.46

17.43

17.41

17.39

17.37

17.46

17.41

17.37

17.34

17.30

17.27

17.42

17.36

17.30

17.25

17.20

17.16

 

1  ถึง   5

6   ,,   10

11   ,,   15

16   ,,   20

21   ,,   25

26   ,,   31

17.47

17.48

17.47

17.49

17.51

17.52

17.36

17.35

17.35

17.35

17.35

17.36

17.24

17.22

17.20

17.20

17.19

17.19

17.11

17.7

17.4

27.2

17.1

17.0

 

1  ถึง   5

6   ,,   10

11   ,,   15

16   ,,   20

21   ,,   25

26   ,,   30

17.54

17.56

17.58

18.1

18.3

17.6

17.38

17.39

17.41

17.44

17.46

17.49

17.20

17.21

17.23

17.25

17.28

17.30

17.0

17.0

17. 2

17.4

17.6

17.9