Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

บทที่ 8

แผนชะตาหรือดวงชะตา

˜

(21)  แผนชะตา คือ แผนจักรราศีที่บรรจุหรือลงเครื่องหมายจุดเวลาประสงค์  ที่เรียกว่าลัคน์หรือลัคนาไว้ในที่ถูกต้อง  ปัจจัยสำคัญในการหาที่ ๆ ถูกต้องของลัคนคือเวลาประสงค์ที่ถูกต้อง  เวลาประสงค์ที่ถูกต้องได้จากหลักสำคัญยิ่งคือสถานที่และเวลาอาทิตย์ขึ้น

(22)  กฎเกณฑ์เฉพาะในการหาลัคน์ถือเอาการโคจรของอาทิตย์เป็นหลัก  โดยถือว่าราศีที่สถิตของอาทิตย์ขึ้นสู่ขอบฟ้าตะวันออกพร้อมกับอาทิตย์เมื่ออาทิตย์ขึ้น  และแล้วเคลื่อนที่ตามอาทิตย์ไปจนครบ 12 ราศีเป็นเวลา 24 ชั่วโมง  แล้วมาขึ้นต้นใหม่เมื่ออาทิตย์ขึ้นอีกหนหนึ่ง  เมื่อเป็นเช่นนี้ราศีทั้ง 12 ราศีก็เปลี่ยนกันเคลื่อนขึ้นอยู่ที่เส้นขอบฟ้าตะวันออกเสมอตลอดวันหนึ่ง ๆ เมื่อเวลาประสงค์ถ้าราศีไหนอยู่ตรงเส้นขอบฟ้าตะวันออกลัคน์ก็อยู่ในเขตของราศีนั้น  คือว่าตรงที่เส้นขอบฟ้าตัดกับเส้นสุริยวิถีนั่นเอง  เป็นจุดประสงค์ของลัคน์  เรียกว่าอุทัยลัคน์หรือจุดตะวันออก

(23)  วงจรของอาทิตย์เป็นวงรี  ฉะนั้นเขตราศีหนึ่ง ๆ ในระหว่างเส้นรัศมีของวงจรย่อมไม่เท่ากัน  เมื่อเขตของราศีไม่เท่ากันจำนวนเวลาเมื่อแต่ละราศีขึ้นสู่ขอบฟ้าตะวันออก  สัมพันธ์กับระยะวิถันดรหรือระยะรุ้งของพื้นโลกก็ย่อมไม่เท่ากัน  หมายความว่าเขตกว้างแคบของราศีสัมพันธ์กับท้องถิ่นของพื้นโลก  จำนวนเวลาขึ้นสู่ขอบฟ้าของแต่ละราศีจึงไม่เท่ากัน  จำนวนเวลาในเขตของราศีหนึ่ง ๆ นี้เรียกว่าอันโตนาที  อันโตนาทีคำนวณจากการสัมพันธ์ของท้องถิ่นและเขตของราศี  ดังในสูตรสำเร็จนี้

อันโตนาที

วิถันดรเหนือ 6 ถึง 20 องศา

วิถันดร      เหนือองศา

ราศี

เมษายน

มีนาคม

ราศี

พฤศภาคม

กุมภาพันธ์

ราศี

มิถุนายน

มกราคม

ราศี

กรกฎาคม

ธันวาคม

ราศี

สิงหาคม

พฤศจิกายน

ราศี

กันยายน

ตุลาคม

นาที

วินาที

นาที

วินาที

นาที

วินาที

นาที

วินาที

นาที

วินาที

นาที

วินาที

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

106

106

104

104

103

102

101

100

99

98

97

96

96

95

94

34

22

50

0

7

17

24

48

38

46

50

58

0

5

7

115

114

315

113

112

112

111

111

110

109

108

107

107

106

105

39

58

16

36

53

13

31

0

6

24

40

58

12

27

41

127

126

126

126

125

125

125

125

124

124

124

123

123

123

122

3

47

29

12

55

37

20

3

45

27

9

51

31

14

54

130

130

130

131

131

131

132

132

132

133

133

133

133

134

134

25

42

59

18

34

51

20

25

43

1

19

37

56

14

33

123

124

125

125

126

127

127

128

129

129

130

311

132

132

133

42

23

5

45

28

8

50

21

14

57

41

23

9

56

39

116

117

118

119

120

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

38

29

22

12

5

55

48

24

34

26

22

14

12

7

5