Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

บทที่ 5

การศึกษาและการเงิน

˜

การศึกษาพิจารณาจากเรือนที่ 5 เจ้าเรือนที่ 4 และวิทยาการกคือพฤหัสบดี  เรือนที่ 5 ให้ความหมายถึงเชาว์และปัญญา  บาปเคราะห์ในเรือนที่ 4 เป็นการทำลายการศึกษา.

พฤหัสบดีและพุธสถิตในที่ดี   ให้ความรู้ทางมนุษย์วิทยาและวัตถุวิทยา.

พฤหัสบดีเป็น 4 หรือ 10 ให้มีความรู้สูงในการศึกษาธรรมศาสตร์.

ถ้าเจ้าเรือนที่ 2 อยู่ในที่ดี  เจ้าชะตาจะเป็นนักพูดที่ดีและนักปาฐก.

พุธในเรือนมุมหรือศุกร์ในเรือนที่ 2 มีความรู้ดีทางโหราศาสตร์.

อังคารเป็น 2 พุธในเรือนมุม  จะเป็นนักคณิตศาสตร์ที่ชำนาญหรือมีฝีมือทางกลจักร.

ถ้าอาทิตย์หรืออังคารเป็นเจ้าเรือนที่ 2 ร่วมด้วยศุกร์หรือพฤหัสบดี  มีความสามารถทางตรรถวิทยา  (วิทยาที่ว่าด้วยเหตุและผล)  และจิตตวิทยา.

พฤหัสบดีและศุกร์ในเรือนมุม  สามารถในการศึกษาและมีปัญญาเลิศ.

เจ้าเรือนที่ 4 และพฤหัสบดีจะต้องปราศจากอิทธิพลของเจ้าเรือนที่ 3, 6 และ 11 การอาชีวะศึกษาจึงจะราบรื่นสมบูรณ์.

การเงิน พิจารณาเรือนที่ 5  ที่ 2   ที่ 9  และที่ 11 สำหรับ  ความหวังในการเงิน.

ถ้าศุภเคราะห์โดยเฉพาะอย่างยิ่งพฤหัสบดีเป็น 2 และเจ้าเรือนที่ 2 เป็นเรือนตรีโกณหรือจตุรโกณหรือร่วมด้วยศุภเคราะห์  หรือเป็น 11 ทรัพย์สินจะสมบูรณ์.

ดาวเคราะห์หนึ่งใดเป็น 2 และ 11 มีเกณฑ์ร้าย  ทั้งเจ้าเรือนที่ 2 ร่วมด้วยเจ้า

เรือนที่ 3, 6  และ 11 หรือรับผลร้ายอื่น ๆ จะทำให้การหาทรัพย์เป็นไปโดยความลำบากฝืดเคืองและยากจนขัดสน.

เสาร์เป็น 2 แสดงให้เห็นผลทั้งดีและร้ายตรงข้ามกัน  คือเจ้าชะตาจะได้ทรัพย์สินแต่จะสูญเสียหมดทุกสิ่งทุกอย่าง.

เจ้าเรือนที่ 2 อยู่ในเรือนมุมจากตนุลัคน์หรือเจ้าเรือนที่ 2 เป็นศุภเคราะห์เป็นอุจจ์ด้วยลาภดีผลดี  มีความสำเร็จในชีวิต.

ถ้าพฤหัสบดีเป็นเจ้าเรือนที่ 2 ครองเรือนที่ 2 หรือร่วมด้วยอังคารแสดงให้เห็นโชคดีอย่างประเสริฐ.

พุธเป็น 5 และจันทร์กับอังคารเป็น 11 เป็นผลให้มีทรัพย์สมบัติมาก.

เจ้าเรือนลัคน์เป็น 2 เจ้าเรือนที่ 2 เป็น 11 และเจ้าเรือนที่ 11 ร่วมลัคน์จะมีทรัพย์มากเพราการหาได้ด้วยตนเอง.

มูลเหตุของการได้มาซึ่งทรัพย์สินรู้ได้จากที่สถิตของเจ้าเรือนที่ 2 เช่นตัวอย่าง  ถ้าเจ้าเรือนที่ 2 อยู่ในเรือนที่ 9 แสดงว่าจะได้เพราะการรับมรดก  ทรัพย์มรดกแสดงให้รู้จากดาวเคราะห์  ถ้าดาวศุภเคราะห์โดยเฉพาะศุกร์อยู่ในเรือนที่ 7 จะแสดงให้เห็นว่าได้เพราะการสมรส.

การเงินในดวงชะตามีลักษณะหลายอย่างหลายประการเป็นต้นว่า  ได้หรือมีเพิ่มขึ้น  เพราะความสามารถของเจ้าชะตาเอง  ความตั้งใจพยายามอดทนในการหาทรัพย์ของเจ้าชะตา  ความมานะบากบั่นในการใช้สติปัญญาอย่างสุขุมรอบคอบของเจ้าชะตา  การได้โดยเมตตาจิต  และความเสน่หาเช่นการได้ทรัพย์มรดก  การได้โดยแลกเปลี่ยนด้วยกำลังกายและกำลังปัญญาความคิด  การได้ด้วยวิชาความรู้ของเจ้าชะตา  การได้ด้วยสมาคมกับผู้มีทรัพย์ที่ชะตาทั้งสองถูกกัน ฯลฯ

ราหู เกตุหรือเสาร์ในเรือนที่ 2 แสดงถึงความสับสนกลับกลอกไม่แน่นอนในฐานะการเงิน  และทั้งแสดงให้เห็นถึงการสูญเสียเนื่อง ๆ จากการฉ้อโกงและหลอกลวง  ฐานะการเงินขึ้น ๆ ลง ๆ  ได้มากเสียมากจากเหตุที่มิได้คาดหมาย.

ตัวอย่างชะตา เกิดวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2426  เวลา 4 ชั่วโมง 18 นาที  ภายหลังอาทิตย์ขึ้น.

เรือนที่ 2 เป็นเรือนเกณฑ์ (เล็ง) โดยพฤหัสบดีเป็นอุจจ์  และจันทร์พุธเป็นอุจจ์ในเรือนที่ 10 อาทิตย์เป็นนิจจ์  ในเรือนที่ 11 แต่ได้นิชช์ภังคะ  ศุกร์เป็นเกษตรในเรือนที่ 11 ในนวางส์อังคารและพฤหัสบดี  (คุรุมังคลาโยค)  เป็น 2 จากจันทร์  ศุกร์เป็นอุจจ์ในเรือนที่ 10 จากลัคน์  การสัมพันธ์เหล่านี้ให้เห็นทรัพย์สินมากหลาย  โดยเฉพาะเป็นพิเศษได้รวบรวมทรัพย์สินเป็นก้อนใหญ่ในทศาศุกร์.